แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร บทความ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานทั้งในและต่างประเทศ
ข่าวพลังงานประจำวัน

ตัวแทนเครือข่ายสองฝั่งทะเลกระบี่-เทพายุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน เข้ายื่นถึงหนังสือรมว.พลังงาน ขอให้คัดเลือกผู้จัดทำการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) พลังงานภาคใต้ด้วยความโปร่งใส...(16 พ.ย. 2561)


รองผู้ว่าฯอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานและผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จก. ครั้งที่ 2 ได้ให้บริษัทเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นออกไปอีก 2 สัปดาห์...(15 พ.ย. 2561)


ปตท. เตรียมเสนอคณะกรรมการปตท.พิจารณาอนุมัติลงทุนโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก โดยจะนำความเย็นจากก๊าซแอลเอ็นจีมาทำห้องเย็นช่วยเก็บรักษาพืชผลการเกษตร และอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนคลังแอลเอ็นจีโครงการท่าเรือมาบตาพุด...(15 พ.ย. 2561)


การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่ 14 พ.ย. ได้หารือเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีบริษัท GPSC ได้ส่งหนังสือยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่เห็นด้วยกับคำขออนุญาตเพื่อการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทโกลว์พลังงาน โดยจะมีการลงมติว่าจะรับคำขอหรือไม่...(15 พ.ย. 2561)


ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำอย่างเร่งด่วน 4 แนวทาง โดยให้กระทรวงพลังงานนำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพ...(14 พ.ย. 2561)


กกพ. มีหนังสือแจ้งถึงบริษัททรอปิคอลวินด์ จก. เพื่อยกเลิกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า โดยระบุว่า จากกรณีกังหันลม (V136) เกิดเหตุขัดข้องในส่วนเครื่องยนต์และชุดใบกังหัน พื้นที่ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา พิจารณาแล้ว...(13 พ.ย. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยคาดการณ์ยอดใช้น้ำมันของปี 2561 จะขยายตัวใกล้เคียงกับประมาณการไว้ที่ 3.5% เนื่องจากช่วง 3ไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวไปแล้ว 3.1% ซึ่งเติบโตสอดคล้องกับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจ...(12 พ.ย. 2561)


กกพ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ FiT ของอปท. เพื่อรับซื้อไฟฟ้าประมาณ 78 เมกะวัตต์ หรือ Quick Win Projects ซึ่งมีบัญชีความพร้อมของโครงการจากกระทรวงมหาดไทย 12 โครงการ 8 พื้นที่ หลังจากได้ขยายเวลา...(12 พ.ย. 2561)


กกพ. ได้ประเมินนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในอดีตทั้งในรูปแบบการให้เงินสนับสนุนส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า และให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าเอฟทีในปี 2562 อยู่ที่ 27.34 สต./หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจาก...(12 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยผลการเปิดซองเอกสารประมูลซองที่ 4 การประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย แหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช ขณะนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้ลงนาม...(9 พ.ย. 2561)


กบง. มีมติอนุมัติส่วนลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20 สำหรับรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ เรือขนส่ง ถูกกว่าราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท/ลิตร รวมเป็น 5 บาท/ลิตร จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นได้อีก...(9 พ.ย. 2561)


กกพ. มีมติให้เรียกเก็บค่าเอฟที ในงวดเดือนม.ค.- เม.ย. 2562 เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 4.30 สต./หน่วย เป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบ 16 เดือน เนื่องจากปัจจัยราคาค่าเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิด...(9 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานได้เร่งหารือกับสนพ. กฟผ. เพื่อเร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ 20 ปี (2561-2580) เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมกพช. ภายในเดือนธ.ค.นี้ จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในต้นปี 2562 ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ...(8 พ.ย. 2561)


คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ได้เปิดให้ 3 สถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เข้านำเสนอแผนงาน...(7 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า เตรียมหารือรายละเอียดโครงการช่วยเหลือรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ใช้แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ราคาต่ำกว่าปกติ 3 บาท/ลิตร ในการประชุมกบง. วันที่ 8 พ.ย. คาดว่าจะเปิดจำหน่ายได้วันที่ 15 ธ.ค. โดยปตท.นำร่อง...(6 พ.ย. 2561)


มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพัฒนาและออกแบบอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building : NZEB) ตั้งแต่ปี 2556 ได้รับงบสนับสนุน 18 ล้านบาทจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบ...(6 พ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานได้ดำเนินใน 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อดูดซับปริมาณปาล์มน้ำมัน โดยการนำน้ำมันปาล์มดิบ 1.6 แสนตันมาผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีและบางปะกงเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งขณะนี้กฟผ. กำลังปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้พร้อมดำเนินการได้ทันที...(6 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานยืนยันพร้อมส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะก๊าซชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่กำหนดไว้ 30% แต่ราคารับซื้อไฟฟ้าต้องไม่สูงกว่า 2.44 บาท/หน่วย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้รัฐเปิด...(5 พ.ย. 2561)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 10 ชาติสมาชิกอาเซียน ให้มีการเสนอในเวทีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งต่อไป ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2562 โดยจะปรับเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น...(5 พ.ย. 2561)


การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 36 ณ ประเทศสิงคโปร์ สาระสำคัญของการหารืออยู่ในหัวข้อ Transforming Energy : Invest, Innovate, Integrate โดยได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านการใช้พลังงาน...(2 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานได้นำคณะผู้บริหารของพพ. และกระทรวงพลังงาน เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ ของบริษัทแซมบ์คอร์ปในสิงคโปร์ เพื่อเป็นแนวทางมาใช้ส่งเสริมการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก...(2 พ.ย. 2561)


ขสมก. เปิดเผยผลการทดลองใช้บี20 กับรถโดยสารธรรมดา ยี่ห้อฮีโน่ 5 คัน สาย 145 ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. พบว่า ไม่มีปัญหาการใช้งาน เครื่องยนต์ปกติและมีอัตราการใช้น้ำมันบี20 ใกล้เคียง...(1 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เพื่อขอความร่วมมือในการปรับสูตรสัดส่วนผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ บี100 ในดีเซลหรือบี7 โดยจะเริ่มปรับสัดส่วนผสมใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป...(1 พ.ย. 2561)


กกพ. ได้มีคำสั่งให้โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าของบริษัททรอปิคอล วินด์ จก. และบริษัทเค.อาร์.เอส.ทรี จก. หยุดเดินเครื่องการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราวไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและป้องกัน หลังเกิดเหตุขัดข้อง...(1 พ.ย. 2561)


ชาวบ้านเครือข่ายภาคประชาชนต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกันยื่นหนังสือข้อสงสัยและข้อกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด...(31 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานมอบหมายให้พพ. ไปพิจารณาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของอาเซียน เพื่อเตรียมเสนอในเวทีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2562 ในการปรับเป้าหมายการลดใช้พลังงาน...(31 ต.ค. 2561)


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมกับกลุ่มมิตรผลและธนาคารกสิกรไทยลงนามความร่วมมือการซื้อขายคาร์บอนเครดิตประจำปี 2561 ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย T-VER โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขายคาร์บอนเครดิตไปแล้ว...(30 ต.ค. 2561)


การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนปีนี้พิเศษมีตัวแทนจากองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และองค์การพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (IRENA) เข้าหารือพลังงานทดแทนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบไฟฟ้าอาเซียน ส่วนใหญ่ยังกังวล ...(30 ต.ค. 2561)


สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. ลงนามบันทึกความเข้าใจ "โครงการส่งเสริมและสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ" กับบริษัทดอยคำฯ และวิสาหกิจชุมชนไบโอมีเทนนางอย-โพนปลาไหล...(29 ต.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานได้หารือร่วมกับปตท. ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยเหลือรถจักรยานยนต์รับจ้างใช้ราคาน้ำมันถูกลง เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า ปตท. จะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนน้ำมันทั้งหมด 3 บาท/ลิตร...(26 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานได้หารือกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ถึงแนวทางช่วยดูดซับสต๊อกน้ำมันปาล์มผ่านการใช้ไบโอดีเซล บี7 โดยการขยายค่าความคลาดเคลื่อน (BAND) เพิ่มเป็น 6.8-7.2% ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบในระบบได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8 หมื่นตัน/ปี...(26 ต.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยการจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค. นี้ ที่สิงคโปร์ รมว.พลังงานจะนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พพ.พร้อมภาคเอกชนไทยเข้าร่วมประชุม และนำคณะผู้ประกอบการไทยเข้ารับรางวัลอาเซียน เอเนอร์ยี่ อวอร์ด...(26 ต.ค. 2561)


ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานทั้งหมด 6 คน แบ่งงานตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของ 4 หนว่ยงานกระทรวงพลังงาน และ 2 วิสาหกิจ โดยนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ รับผิดชอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน...(25 ต.ค. 2561)


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน...(25 ต.ค. 2561)


กกพ. เปิดเผยกรณีกนอ. ต้องการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี ให้มีการเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยินดีที่จะหารือและร่วมมือ...(25 ต.ค. 2561)


การที่บริษัท GPSC เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อ กกพ. กรณีมีมติไม่อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัทโกลว์พลังงานฯ โดยอ้างว่าเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนทางกฎหมาย แต่ต้องดำเนินการภายใน...(24 ต.ค. 2561)


เทศบาลนครศรีธรรมราชได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แปลงขยะให้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแบบเตาเผา กำลังผลิต 20 เมกะวัตต์ สามารถกำจัดขยะได้วันละ 1,000 ตัน ซึ่งใช้เวลาในการกำจัดขยะเก่าประมาณ 12-13 ปี อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR รวมถึง...(24 ต.ค. 2561)


พพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็นและหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในโรงพยาบาลและอาคารของภาครัฐ 12 แห่ง ประหยัดพลังงานได้...(24 ต.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ยังคงมาตรการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ แม้ราคาน้ำมันดิบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะปรับลดลง...(22 ต.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานจะมีการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี20 เพิ่ม โดยปตท.จะร่วมกับ ขสมก. และบสข. เปิดตัวโครงการในวันที่ 26 ต.ค. ขณะเดียวกันจะหารือร่วมกับ รฟท. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มเส้นทางจำนวนรถไฟที่ใช้บี10 เพิ่มเติม รวมถึงศึกษาการใช้บี7 พลัส...(22 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานได้สั่งการให้เร่งศึกษาการเพิ่มสัดส่วนน้ำมันปาล์มในไบโอดีเซล เพื่อช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มส่วนเกิน โดยขณะนี้กรมธุรกิจพลังงานไปหารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมันและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มสัดส่วนเป็นบี7 พลัส...(19 ต.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2562 และงบเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561 ขณะนี้มีความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางแล้ว งบเพิ่มเติมยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ...(19 ต.ค. 2561)


ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการวางแผนพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยมาตรการส่งเสริมการผลิตและใช้เอทานอล อยากเห็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินมาตรการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลและไบโอดีเซลให้มากขึ้น...(18 ต.ค. 2561)


เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา และบริษัทที่ปรึกษา จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยมีประชาชนจากหลายหมู่บ้านในพื้นที่ต.กุดจอก และชุมชนเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ร่วม 1,000 คน เข้าร่วม...(18 ต.ค. 2561)


เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำเซบาย 2 จังหวัดคือ ยโสธรและอำนาจเจริญ ซึ่งหวั่นวิตกจะได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังผลิต 61 เมกะวัตต์ บริเวณแม่น้ำเซบาย รวมตัวคัดค้านและยื่นหนังสือถึงกกพ. ให้ชะลอการออกใบอนุญาต...(17 ต.ค. 2561)


นายอำเภอบัวใหญ่เปิดเผยกรณีชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ และต.กุดจอก จ.นครราชสีมา คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ต.กุดจอก รองรับปริมาณขยะจาก 41 อปท. รอบอำเภอบัวใหญ่ โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบ...(17 ต.ค. 2561)


มูลนิธิโครงการหลวงได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กฟภ. เพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวมทั้งสิ้น 15 โรง...(17 ต.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยมาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศประมาณ 1 แสนคัน จะได้รับส่วนลดแก๊สโซฮอล์ 95 ในอัตรา 3 บาท/ลิตร ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกัน คาดว่าจะได้...(17 ต.ค. 2561)


กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายกว่า 100 คน เดินรณรงค์ต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ...(16 ต.ค. 2561)


ชาวบ้านเกาะลิบง ได้นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบแผงและอาคารโซลาร์เซลล์ที่องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NED0) ของญีุ่่ปุ่นร่วมกับพพ. และกฟภ. ก่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ และตั้งเป้าจะผลิตไฟฟ้าใช้บนเกาะ...(16 ต.ค. 2561)


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้เปิดบริการใหม่ Energy Data Visualization (EDV) นำร่องบริการวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาน้ำมันขายปลีกในเมืองหลวงของ 10 ประเทศอาเซียน...(16 ต.ค. 2561)


กนอ.ได้หารือกับกระทรวงพลังงานเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ในการขอใบประกอบกิจการท่าเรือก๊าซธรรมชาติและแปรสภาพก๊าซแอลเอ็นจี และการขอใบอนุญาตจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีให้มีความรวดเร็วและเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุน...(16 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ ปี 2561-2580 จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กฟผ. กฟภ. และกฟน. เพื่อจัดทำแผนอย่างรอบคอบ...(12 ต.ค. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติคำขอเพื่อรวมกิจการ การเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของจีพีเอสซี ในบริษัทโกลว์พลังงาน เพราะส่งผลต่อการลดการแข่งขันให้บริการพลังงาน ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย...(12 ต.ค. 2561)


นายสมคิด รองนายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานและปตท. หาทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการสามารถซื้อน้ำมันในราคาที่ต่ำกว่าปกติ เน้นไปที่กลุ่มรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง...(12 ต.ค. 2561)


กบง. ได้พิจารณามาตรการรองรับภาวะระดับราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวน เพื่อดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร โดยกำหนดมาตรการไว้ 2 แนวทาง...(12 ต.ค. 2561)


การประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานได้หารือและติดตามการดำเนินงานในแต่ละโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปพลังงาน ซึ่งต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบบางหน่วยงานเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้...(11 ต.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยในส่วนของโครงการปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ถ้าไม่ใช่งบประมาณผูกพันข้ามปีถือว่าจบแล้ว ให้พิจารณาว่าจะเกลี่ย...(10 ต.ค. 2561)


พพ. มีมติเห็นชอบข้อกฎหมายอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy Code (BEC) ภายในปี 2562 โดยตั้งเป้าหากออกแบบตามแผนจะสามารถประหยัดพลังงานได้ 10%...(10 ต.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยถึงโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างพพ. กับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และกฟภ. ได้ดำเนินการมอบโอนทรัพย์สินให้อบต.ลิบง...(9 ต.ค. 2561)


พพ.ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความต่อเนื่องการดำเนินโครงการไทยแลนด์เอ็นเนอร์ยี่อวอร์ด 2562 โดยได้เปิดสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานทั้งด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงานจากหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง...(9 ต.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยการพิจารณาคำขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโครงการปี 2561 (เพิ่มเติม) และการพิจารณางบปี 2562 คาดว่าจะประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในเร็วๆ นี้ โดยจะมีการทบทวน...(9 ต.ค. 2561)


การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ในพื้นที่ EEC โดยจากการรับฟังความคิดเห็น 2 ครั้งที่ผ่านมา ภาคเอกชนยังมีความกังวลเรื่องของการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี...(8 ต.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานรายงานการนำเข้าน้ำมันดิบ 8 เดือนแรกปี 2561 ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 8.1% มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 35.7% ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมที่เพิ่มขึ้นและระดับราคาที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น...(8 ต.ค. 2561)


สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือถึงกกพ. ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับบริษัทจีพีเอสซี ซื้อหุ้น อาจเข้าข่ายก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้า และอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ใน 3 ประเด็น...(5 ต.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานยังเดินหน้าพิจารณาคำขอสนับสนุนการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานโครงการงบประมาณปี 61 เพิ่มเติม และการพิจารณางบปี 62 แต่จะกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่...(4 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเบรนท์สูงขึ้นไปกว่า 85 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งกองทุนน้ำมันฯอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล 60 สต./ลิตร เพื่อรักษาระดับราคาไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร สามารถรองรับสถานการณ์ได้จนถึงปลายปีหรือต้นปีหน้า แต่หาก...(4 ต.ค. 2561)


กลุ่มพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุปสรรคสำคัญของการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ คือ มีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมากถึง 10 หน่วยงาน 15 ใบอนุญาต ส่งผลให้มีขั้นตอนและกฎระเบียบมากเกินไป ควรลดจำนวนหน่วยงานรัฐ รวมถึงลดขั้นตอนการขออนุญาต ...(3 ต.ค. 2561)


พพ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพพลังงาน/หรือการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก โดยประเทศสมาชิกได้มีการหารือกำหนดเป้าหมาย...(3 ต.ค. 2561)


ซีพีเอฟดำเนินโครงการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5 โครงการหลัก ประกอบด้วย การเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ กับ พพ. 31 โครงการ...(2 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับใหม่ ที่เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 1-2 สัปดาห์ โดยยืนยันว่า เชื้อเพลิงถ่านหินยังเป็นทางเลือกที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง...(2 ต.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานได้จัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 5 กลุ่มโครงการหลัก คาดว่าปี 2579 จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว 9,000 เมกะวัตต์...(1 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เสนอขอจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มีพลอ.อ. ประจิน รองนายกฯเป็นประธาน ในวันที่ 9 ต.ค. เดินหน้าพิจารณาอนุมัติคำของบปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการ...(1 ต.ค. 2561)


กฟผ. เปิดตัวฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ หรือฉลากเบอร์ 5 Ranking และฉลากบ้าน-อาคาร เบอร์ 5 จัดทำมาตรฐานการประหยัดพลังงานที่สูงกว่าเดิม และแบ่งระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพใหม่ ให้สะท้อนผลการประหยัดที่ละเอียดมากขึ้น...(28 ก.ย. 2561)


กกพ.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์จี หรือ จีพีเอสซี เข้าซื้อกิจการบริษัทโกลว์พลังงาน ออกไปอีก 15 วัน จากครบระยะเวลาการพิจารณา 90 วันแล้ว เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหม่เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่...(28 ก.ย. 2561)


โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของบริษัทเคทิส ไบโอเอทานอล ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2018 ประเภทรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 48 ล้านบาท/ปี...(27 ก.ย. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมออกร่างประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้าส่งออกถ่านหินหรือซีโอพี เพื่อวางมาตรฐานถ่านหินนำเข้าและส่งออก...(27 ก.ย. 2561)


สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาทมีแผนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งการใช้โซลาร์เซลล์ เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน...(27 ก.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานพอใจผลการประมูลที่มีผู้ประกอบการ 2 ราย คือ เชฟรอนถือเป็นเจ้าของสัมปทานเดิมแหล่งเอราวัณแต่มาเสนอตัวแข่งในแหล่งบงกช และปตท.สผ. เจ้าาของสัมปทานแหล่งบงกชก็แข่งในแหล่งเอราวัณ โดยผู้ชนะต้องขายก๊าซในราคาเดียวเพื่อรักษาระดับค่าไฟ...(27 ก.ย. 2561)


นายกฯกล่าวถึงเหตุผลความจำเป็นและความชัดเจนในการผลักดันเดินหน้าประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่จะหมดอายุสัมปทานในอีก 3 ปี แต่การลงทุนต้องใช้เวลาเตรียมการมากกว่า 5 ปี หากไม่ทันจะทำให้ปริมาณก๊าซและน้ำมันในประเทศลดลง ส่งผลกระทบ...(26 ก.ย. 2561)


องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมกับกนอ. จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการบูรณาการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ที่มีการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก...(25 ก.ย. 2561)


กฟผ. เปิดเผยว่า หลังปิดการยื่นเอกสารแสดงความจำนงเป็นผู้จัดหาแอลเอ็นจีในปริมาณ 1.5 ล้านตัน/ปีให้กับกฟผ. มีผู้ให้ความสนใจทั้งสิ้น 43 ราย ทั้งในและต่างประเทศ...(25 ก.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานเดินหน้าการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียม 2 แหล่งในอ่าวไทย ขณะที่ส.อ.ท. และสหภาพแรงงานวิสาหกิจปตท. สนับสนุนการเปิดประมูล หากล่าช้าจะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม เสียโอกาสการนำทรัพยากรมาใช้ในเวลาที่เหมาะสม...(25 ก.ย. 2561)


สภาพลังงานเพื่อประชาชนยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลชะลอการเปิดซองประมูล แหล่งเอราวัณและบงกช โดยขอให้รมว.พลังงานมีการจัดเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามและถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ (ดีเบต)...(24 ก.ย. 2561)


รมว.พลังงานจะแถลงข่าวการเปิดประมูลแหล่งเอราวัณและบงกชในวันที่ 24 ก.ย. ก่อนที่จะเปิดให้เอกชนที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นโอเปอเรเตอร์ ยื่นข้อเสนอด้านต่างๆ ในวันที่ 25 ก.ย. คาดว่าจะประกาศรายชื่อ...(24 ก.ย. 2561)


ชาวบ้านต.โพกรวม อ.เมือง สิงห์บุรี รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของโรงงานกระดาษต่อผู้ว่าฯสิงห์บุรี...(21 ก.ย. 2561)


เทศบาลนครขอนแก่นเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้เทคโนโลยีแบบเผาตรงระบบปิด เผาขยะได้ทุกชนิดพร้อมๆ กัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6 เมกะวัตต์...(21 ก.ย. 2561)


ประธานสหพันธ์ขนส่งแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาก๊าซเอ็นจีวีที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่ 15.13 บาท/กก. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกส่วนใหญ่หันไปปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้ดีเซลแทน ส่วนบี20 ยังมีผู้ใช้...(21 ก.ย. 2561)


มหาวิทยาลัยมหิดล ริเริ่มโครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการระดับบุคคลได้จัดทำโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำนำร่องกลุ่มผู้บริหาร ส่วนโครงการระดับคณะ จัดโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์...(20 ก.ย. 2561)


ประธานกกพ. เปิดเผยถึงการพิจารณากรณีบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ บริษัทลูกของปตท. เข้าซื้อกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัทโกลว์ พลังงาน ที่มีการระบุว่า การพิจารณาตามกรอบเวลาจะต้องเสร็จภายในวันที่ 27 ก.ย. นั้น ยังต้องดูรายละเอียดก่อนว่าจะ...(20 ก.ย. 2561)


สภาพลังงานเพื่อประชาชนและประชาชนเครือข่ายยื่นหนังสือต่อนายกฯเสนอข้อเรียกร้องให้ภาครัฐชะลอการเปิดยื่นซองขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจทะเลอ่าวไทยแหล่งบงกชและเอราวัณ ในวันที่ 25 ก.ย. นี้ ออกไป และขอให้มีการแก้ไขข้อกำหนด...(20 ก.ย. 2561)


แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ พ.ศ. 2561-2580 เดิมเป็นฉบับปรับปรุงของแผนพีดีพีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และกำหนดแล้วเสร็จต้นปี แต่รมว.พลังงานได้ปรับเนื้อหาทั้งหมดใหม่ และกำหนดให้เป็นพีดีพีฉบับใหม่ พร้อมกำหนดห้วงเวลาให้ล้อไปกับยุทธศาสตร์...(19 ก.ย. 2561)


กลุ่มเครือข่ายเมืองกระบี่ยั่งยืนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ต.ทับปริก และต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ รวมตัวกันกว่า 100 คนที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ร้องเรียนกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการกำจัดขยะมูลฝอย และทางเทศบาลยังเตรียมสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่...(19 ก.ย. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้มีการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ก.ย. เพื่อรับทราบรายงานและแนวทางการดำเนินการเพื่อวางแผนการทำงาน...(19 ก.ย. 2561)


นายกสมาคมนักกฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด และต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ที่อาศัยติดกับโครงการโรงไฟฟ้าสราญรมย์วินด์ฟาร์ม เข้ายื่นฟ้องกกพ.และบริษัทกรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จก. ต่อศาลปกครองกลาง...(18 ก.ย. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกองทุนฯตามที่มีข่าวความไม่โปร่งใสว่า จะมีการรายงานผลวันที่ 21 ก.ย. หากผลการตรวจสอบสามารถตอบปัญหาสังคมได้ ก็จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ...(18 ก.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานยังยืนยันกำหนดการเดิมที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติขั้นต้นยื่นประมูลข้อเสนอขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจทะเลอ่าวไทยแหล่งเอราวัณและบงกช วันที่ 25 ก.ย. นี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แม้มี...(18 ก.ย. 2561)


พพ. ได้นำคณะทำงานและผู้ประกอบการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและศึกษาผลสำเร็จของบริษัทฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่งฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงานจากไทยแลนด์ เอ็นเนอร์ยี่ อวอร์ด 2018 ประเภทโรงงานควบคุมที่...(18 ก.ย. 2561)


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลหาแนวทางการรองรับเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อย เนื่องจากราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2561/2562 มีแนวโน้มตกต่ำ โดยการส่งเสริมให้มีการนำน้ำตาลส่วนเกินที่ส่งออกในราคาต่ำไปผลิตเป็นเอทานอล...(17 ก.ย. 2561)


กฟผ. อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดค้าปลีกที่จะเกิดขึ้นตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี 2018) ฉบับใหม่ ที่จะกำหนดภาคการผลิตใน 2 ส่วนหลักคือ การผลิตไฟฟ้าเพื่อความมมั่นคง และการผลิตไฟฟ้าตลาดที่เปิดให้มีการแข่งขัน...(17 ก.ย. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างทบทวนแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซแพลน) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) ฉบับใหม่ โดยขณะนี้ยังไม่ได้ระบุว่าจะปรับสัดส่วนการส่งเสริมการใช้ก๊าซ...(14 ก.ย. 2561)


อพพ. เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาโครงการในส่วนของพพ. ที่เสนอขออนุมัติงบจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คงต้องรอความชัดเจน แต่เชื่อว่าจะไม่ถูกตัดทอนลง...(13 ก.ย. 2561)


พพ. อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้การติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กประมาณ 10 แห่ง ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำของพพ. คาดว่าผลศึกษาจะแล้วเสร็จในต้นปีหน้า...(13 ก.ย. 2561)


บีโอไอร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดทำผลศึกษาข้อมูลการลงทุนของกลุ่มประเทศตลาดใหม่ มีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนสูง โดยเฉพาะพลังงาน...(12 ก.ย. 2561)


โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ (โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ) ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการขยายผลเชิงพาณิชย์ ที่กระทรวงพลังงานมอบหมายให้กฟผ. ดำเนินการ เบื้องต้นมีแนวทางจะดำเนินการในเขื่อนของกฟผ. ที่มีอยู่ 11 แห่ง...(12 ก.ย. 2561)


อพพ. และคณะเข้าเยี่ยมโรงงานขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ บางชัน ซึ่งเป็นโรงงานที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน โดยได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในหลายรูปแบบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้...(12 ก.ย. 2561)


พพ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) ให้สอดคล้องกับแผนพีดีพีฉบับใหม่ โดยจะให้ความสำคัญกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้ารายภูมิภาค...(12 ก.ย. 2561)


รองผู้ว่าฯจ.ฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการของกฟผ. คือ ท่าเทียบเรือและสถานีแปรสภาพก๊าซ...(11 ก.ย. 2561)


รมว.เกษตรฯ เตรียมหารือกับรมว.พลังงานในวันที่ 11 ก.ย. เพื่อพิจารณาหาแนวทางนำยางพาราในสต๊อกของรัฐที่เหลือประมาณ 1 แสนกว่าตัน ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าลักษณะเดียวกับเชื้อเพลิงอื่น...(11 ก.ย. 2561)


สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าได้แจ้งต่อกกพ. กรณีบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ เข้าซื้อหุ้นเพื่อควบรวมกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัทโกลว์พลังงาน ว่า สามารถขออนุญาตกับกกพ. ได้โดยตรง และการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดไม่ได้มีความผิด...(10 ก.ย. 2561)


กกพ. ได้เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลและรับข้อเสนอโครงการการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาตร์ สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ด้วยกรอบวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท กระทรวงพลังงานจะเปิดชี้แจง TOR...(10 ก.ย. 2561)


รมว.พลังงาน เปิดเผยว่าโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมีความจำเป็นต้องเกิดขึ้น เพื่อจุดประสงค์ของการกำจัดขยะเป็นหลัก ส่วนปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนจะ...(10ก.ย.61)


ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบตาม รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนที่เสนอให้เรียกทุนหมุนเวียนที่มีทุนหรือผลกำไรส่วนเกิน...(10ก.ย.61)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรับทราบหลักการทำคำของบประมาณจากกองทุนฯประจำปี 61 สนับสนุนกลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน และงบประมาณจากกองทุนฯประจำปี 62 โดยยังไม่อนุมัติคำขอเพื่อให้รอผลตรวจสอบ...(7 ก.ย. 2561)


รมว.พลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางนวัตกรรมพลังงานไทย" ในงานสัมมนา Energy Symposium 2018 มอบหมายให้กกพ. ไปศึกษาแนวทางสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดผู้ประกอบการใหม่รองรับโซลาร์รูฟท็อป...(7 ก.ย. 2561)


ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ พพ. พัฒนาต่อยอดเอช-เฟม เชื้อเพลิงจากญี่ปุ่นให้เป็นไบโอดีเซลคุณภาพสูง ภายใต้โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ 2 โรงงาน ทดสอบใชักับรถกระบะ...(6 ก.ย. 2561)


กบง. มีมติให้สนพ. ออกประกาศนำเงินกองทุนน้ำมันฯชดเชยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอัตราไม่เกิน 30 สต./ลิตร ในกรณีที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกระดับไม่เกิน 80 ดอลลาร์/บาร์เรล เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับไม่เกิน 30 บาท...(6 ก.ย. 2561)


กกพ. อยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทลูกของปตท. ซื้อหุ้นของบริษัทโกลว์พลังงาน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนก.ย. นี้ โดยได้ประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวจะเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าหรือไม่...(5 ก.ย. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานได้ลงนามแต่งตั้งนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการบริหารและการอนุมัติโครงการกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแทนน.ส.นันธิกา ทังสุพานิช...(5 ก.ย. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2561 จำนวน 2 คน คือ นายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ และนางดวงมณี โกมารทัต และเมื่อรวมกับนายไกรสีห์ กรรณสูต ที่พ้นจากตำแหน่งเพราะอายุครบ 70 ปี ทำให้ตำแหน่งกกพ.ว่างลง...(5 ก.ย. 2561)


กรมโรงงานร่วมกับกฟผ. บูรณาการการทำงานด้านหม้อน้ำเพื่อส่งเสริมยกระดับการใช้งานหม้อน้ำให้มีความปลอดภัย เกิดประสิทธิภาพพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสู่หม้อน้ำสมองกลหรือสมาร์ทบอยเลอร์...(4 ก.ย. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานในการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สนพ. กกพ. และ 3 การไฟฟ้า เพื่อจัดทำร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่ได้ข้อสรุปกรอบเบื้องต้นแล้ว โดยรัฐจะเปิดเสรีการจำหน่ายให้มากที่สุดตามเทคโนโลยีใหม่...(4 ก.ย. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยความคืบหน้าขั้นตอนการเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกช ได้ทำการปิดห้องศึกษาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนี้แต่ละรายจะได้ไปทำข้อสรุปก่อนยื่นเสนอชื่อเข้าประมูลวันที่ 25 ก.ย. ซึ่งยังไม่ทราบสัญญาณว่าจะ...(3 ก.ย. 2561)


นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวถึงการเตรียมพร้อมในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยว่า ได้จัดหาบริษัทเอกชนมาดำเนินการแบบ Refuse Derived Fuel หรือ RDF คืบหน้าแล้วกว่า 40% อยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติเว้นระเบียบไม่ดำเนินการประกวดราคา เพื่อให้ทัน...(3 ก.ย. 2561)


การประชุมกบง. วันที่ 5 ก.ย. นี้ เตรียมพิจารณาขยายวงเงินเพิ่มเติมที่เคยอนุมัติไว้ 3,000 ล้านบาท สำหรับใช้อุดหนุนราคาก๊าซแอลพีจีขนาดถัง 15 กก. ไว้ที่ 363 บาท จนถึงสิ้นปี นอกจากนี้เตรียมพิจารณามาตรการอุดหนุนราคาดีเซล...(3 ก.ย. 2561)


กกพ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศึกษาถึงแนวโน้มธุรกิจที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อที่จะกำหนดรูปแบบที่เหมาะกับไทยในอนาคต เนื่องจากเห็นว่า รถอีวีจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และอาจมีผลกระทบในภาพรวม...(31 ส.ค. 2561)


คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอว่า หากต้องการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ จะต้องมองเป็นรายภูมิภาค สอดคล้องกับแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่จะแยกเป็นรายภูมิภาค และการสร้างโรงไฟฟ้าหลักยังมีความจำเป็น ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเลือกพื้นที่...(31 ส.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยในงานไทยแลนด์โฟกัส 2018 ว่า ภายในเดือนก.ย. นี้ จะสามารถสรุปแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) โดยมีแนวโน้มปรับเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนของประเทศสูงกว่า 20% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2579 เนื่องจากมีปัจจัย...(31 ส.ค. 2561)


สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานของกองทุนฯ เพื่อให้มีพนักงานครบ 75 คน ตามโครงสร้างของกองทุนฯ ซึ่งยังต้องรอความชัดเจนในวันที่ 3 ก.ย. นี้ก่อนว่า จะมีพนักงานจากสนพ. และพพ. มา...(30 ส.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยว่า บริษัทไทยเบฟเวอเรจเอ็นเนอร์ยี่ จก. ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมจากไทยแลนด์เอ็นเนอร์ยี่อวอร์ด 2018 สำหรับโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า...(30 ส.ค. 2561)


ผู้อำนวยการสนพ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยกระแสข่าวความไม่โปร่งใสในการบริหารงานกองทุนนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ยืนยันทุกฝ่ายมีการทำงานที่โปร่งใส...(29 ส.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบริหารและการใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งหมด 7 คน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. นี้...(29 ส.ค. 2561)


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษก กกพ.เปิดเผยว่าการพิจารณาอนุญาตให้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ เข้าซื้อกิจการ บ.โกลว์ พลังงาน จะตัดสินใจได้ว่าจะ...(28ส.ค.61)


ปตท.สผ.พร้อมยื่นซองประมุลแหล่งก๊าซเอราวัณและบงกชที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานเดิมในวันที่ 25ก.ย.นี้ ...(28ส.ค.61)


นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท.สผ. กล่าวถึงแนวโน้มธุรกิจธุรกิจก๊าซ-น้ำมันว่า...(28ส.ค.61)


นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ(พีดีพี) ฉบับใหม่ ปี 2560-2579 จะแล้วเสร็จ...(28ส.ค.61)


พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน...(28ส.ค.61)


ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสปรับขึัน 2.81 ดอลลาร์..(27ส.ค.61)


กฟผ.มีแผนที่จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ภายในต้นปีหน้าหลังจากเกิดความล่าช้าหลายครั้งและ...(27ส.ค.61)


กองทุนอนุรักษ์พลังงานได้ถูกตั้งคำถามว่ามีการดำเนินการที่รวบรัดเกินไป ซึ่งอาจจะเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มและใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ ...(27 ส.ค.61)


ปตท.สผ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเข้าร่วมประมูลแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชที่จะหมดอายุสัญญาสัมปทานในปี พ.ศ.2565-2566 ว่า ...(27ส.ค.61)


บริษัทผลิตไฟฟ้าฯ ได้ยื่นเสนอแผนการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงไฟฟ้าในภาคใต้ต่อกระทรวงพลังงาน โดยพร้อมสร้างโรงไฟฟ้าขนอม เฟส 2 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ใช้พื้นที่ติดกับโรงไฟฟ้าขนอมปัจจุบัน โดยขณะนี้เอกชนเกือบทุกรายยื่นเสนอแผน...(24 ส.ค. 2561)


คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเตรียมรายงานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯในวันที่ 6 ก.ย. นี้ รับทราบปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่การพิจารณาอนุมัติโครงการล่าช้า และมีข้อร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน เบื้องต้น...(24 ส.ค. 2561)


บริษัทบีซีพีจี ร่วมกับแสนสิริและพาวเวอร์เล็ดเจอร์ ผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนพลังงานทดแทนระดับโลกจากออสเตรเลีย และนำนวัตกรมและเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการไฟฟ้า เริ่มต้นโครงการนำร่องแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ตที่โครงการที 77...(23 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังหารือกับกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอให้ขยายระยะเวลาจัดส่งเอกสารเพื่อเสนอโครงการรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หลังจากปิดรับโครงการ...(23 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงได้ให้การต้อนรับพลอากาศเอกประจินรองนายกฯ ในการตรวจเยี่ยมโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมและโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมครม. และยังได้ร่วมศึกษาพื้นที่ที่อาจก่อสร้าง FSRU...(23 ส.ค. 2561)


กรมการค้าภายในเริ่มโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร ผลักดันให้ผู้ค้าน้ำมัน คลังน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการกำกับดูแล มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการให้ถูกต้อง ให้ผู้บริโภคได้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง...(22 ส.ค. 2561)


กกพ. อยู่ระหว่างร่างระเบียบประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง...(22 ส.ค. 2561)


การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีพลอ.อ.ประจิน รองนายกฯ เป็นประธานในวันที่ 6 ก.ย. นี้ มีความเป็นไปได้ว่า จะเสนอให้เลื่อนระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติโครงการสำหรับงบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) และงบประมาณปี 2562 ออกไป...(22 ส.ค. 2561)


บริษัทบีซีพีจีเปิดตัวโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะสีเขียว T77 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบีซีพีจีและบริษัทแสนสิริ นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้นำร่องแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้า...(21 ส.ค. 2561)


บริษัทบีพีซีจีและกฟน. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้กฟน. ศึกษาและเตรียมพร้อมในการควบคุม...(21 ส.ค. 2561)


ปตท. เปิดเผยความคืบหน้าของการศึกษาดำเนินโครงการสถานีเก็บก๊าซธรรมชาติแบบลอยน้ำประเทศเมียนมา อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ร่วมทุนหลายรายและรัฐบาลเมียนมา โดยยังรอความชัดเจนของแผนพีดีพีฉบับใหม่ ขณะเดียวกันยังศึกษาความเหมาะสมด้านพื้นที่ในภาคใต้...(21 ส.ค. 2561)


ผู้อำนวยการสนพ. และเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 16 คน...(21 ส.ค. 2561)


ป.ป.ช. ระบุว่า กรณีที่มีการกล่าวหาว่าบริษัทมิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ซิสเต็มส์ ได้ให้ประโยชน์ในทางมิชอบแก่เจ้าหน้าที่ของไทยในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขณะนี้ได้รับเอกสารจากทางการญี่ปุ่นแล้ว อยู่ระหว่างการแปลเพื่อ...(20 ส.ค. 2561)


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ในฐานะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้เชิญผู้ว่าฯกฟน. และผู้ว่าฯกฟภ. เข้าหารือรายละเอียดเพื่อจัดทำโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ที่กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ยังมีอุปสรรคทางเทคนิค...(20 ส.ค. 2561)


พพ. เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) มีกลุ่มโรงงานและอาคารควบคุมเข้าร่วม 50 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว 19 แห่ง ลดใช้พลังงาน 188 ล้านเมกะจูล ประหยัดเงินได้ 100 ล้านบาท/ปี...(17 ส.ค. 2561)


ปตท. ได้แจ้งปรับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวีอีก 29 สต./กก. เป็น 14.58 บาท แต่ยังคงดำเนินนโยบายอุดหนุนราคาเอ็นจีวีในรถยนต์สาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ระดับราคา 10.62 บาท/กก. ไปจนถึง 1 ก.ค. 2562...(17 ส.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานได้รายงานว่า สิ้นปี 2560 ในแหล่งเจดีเอมีปริมาณสำรองปิโตรเลียม แยกเป็นก๊าซธรรมชาติ 3.39 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ก๊าซธรรมชาติเหลว 72.05 ล้านบาร์เรล น้ำมันดิบ 750,000 ล้านบาร์เรล นำส่งรายได้ให้รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ 3.02 แสนล้านบาท...(16 ส.ค. 2561)


สนพ. ชี้แจงกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ใช้งบไม่โปร่งใส ว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการ ต้องจัดทำตามงบรายจ่ายของกองทุน 2 ปีงบประมาณ คือ งบปี 2561 และ 2562 เพื่อแบ่งเบาภาระจึงเปิดรับข้อเสนอ..(16 ส.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานแจ้งว่า ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศครึ่งปีแรกมีปริมาณทั้งสิ้น 28,347 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 156.6 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.84% สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่อง...(15 ส.ค. 2561)


กลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่นเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบสนพ. ดึงอำนาจคณะอนุกรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาอนุมัติโครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้านสนพ.ยืนยันที่ผ่านมาการทำงานโปร่งใส...(15 ส.ค. 2561)


อพพ.กล่าวว่า รมว.พลังงานได้มอบหมายให้กกพ. เป็นผู้ดำเนินงานหลักโครงการโซลาร์รูฟท็อป กำลังผลิตเบื้องต้น 500 เมกะวัตต์ คาดว่าจะประชุมภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งพพ.จะเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้ง...(15 ส.ค. 2561)


ไทยออยล์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพลังงานสะอาดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถกลั่นน้ำมันดิบชนิดหนัก โรงไฟฟ้าขนาด 250 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในโรงกลั่นโดยจะนำผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่น...(14 ส.ค. 2561)


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์ สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยสู่การใช้งานสาธารณะ โดยได้รับงบสนับสนุนหลักจากกองทุนเพื่อ...(14 ส.ค. 2561)


ปัญหายืดเยื้อประเด็นไม่ต่อสัญญาโรงไฟฟ้าเอสพีพีระบบความร้อนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 25 รายที่จะทยอยสิ้นสุดอายุสัญญาเป็นความกังวลใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งยืดเยื้อมากว่า 2 ปี...(14 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานกล่าวถึงกรณีการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรวมถึงรายชื่อกกพ. ที่จะลาออกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ รอให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมด และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะสรุปรายชื่อ...(10 ส.ค. 2561)


การประชุมกบง. วันที่ 9 ส.ค. ได้มีการพิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น ที่จะหมดสัญญา แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากยังมีรายละเอียดที่จะต้องหารือและปรับปรุงจากมติกพช.เดิม ขณะที่เอกชนกังวล...(10 ส.ค. 2561)


กบง. มีมติรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก. อยู่ที่ 363 บาท ตลอดไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยความเคลื่อนไหวของราคาแอลพีจีตลาดโลกยังมีความผันผวนทั้งปรับขึ้นและลง ซึ่งกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีแอลพีจียังเพียงพอ...(10 ส.ค. 2561)


การประชุมคสช. เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ได้มีการหารือถึงแนวทางปรับโครงสร้างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ โดยขอให้รมว.พลังงานไปหาทางออกที่ชัดเจนและนำกลับมาเสนอ...(9 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นการพิจารณาร่วมกันในรัฐบาลที่เห็นว่า นายกุลิศ มีความเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานที่ต้องบริหารจัดการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องเร่งผลักดันโซลารูฟท็อป...(9 ส.ค. 2561)


รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนผลักดันการใช้น้ำมันไบโอดีเซลทั่วประเทศในเดือนก.ย. ที่จะถึงนี้ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติ...(8 ส.ค. 2561)


ครม. อนุมัติแต่งตั้งนายกุลิศ สมบัติศิริ จากอธิบดีกรมศุลกากรไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน แทนนายธรรมยศ ศรีช่วย ที่จะเกษียณอายุราชการ...(8 ส.ค. 2561)


รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" โดยมีตัวแทนทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 500 คนจากทุกกระทรวง และกำหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ...(7 ส.ค. 2561)


สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย นำเสนอเรือไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งและบริการ ขนาด 80 ที่นั่ง เพื่อให้บริการในคลองแสนแสบ ตามนโยบายของนายกฯ ที่ต้องการให้มีเรือโดยสารประหยัดพลังงาน โดยสนับสนุนทุนบางส่วนให้คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มก. วิทยาเขต ...(7 ส.ค. 2561)


เทศบาลนครราชสีมากำลังดำเนินการผลักดันโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า รองรับปริมาณขยะ 500 ตัน/วัน มีกำลังผลิตไฟฟ้า 9.3 เมกะวัตต์ ได้รับอนุญาตจากกองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมาให้ใช้พื้นที่...(7 ส.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวถึงโครงการทดสอบเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) ที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน และโรงไฟฟ้า โดยจะนำผลการศึกษา...(6 ส.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า ในปี 2565-66 แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและเอราวัณจะหมดอายุสัมปทาน ทำให้ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากทั้ง 2 แหล่งลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติในประเทศลดน้อยลง ดังนั้นจะต้องเร่งบริหารจัดการจัดหาก๊าซ...(6 ส.ค. 2561)


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงานสถานะโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตรวม 53 โครงการ รวมกำลังผลิตประมาณ 300 เมกะวัตต์ แต่ยังมีหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะได้อีก...(3 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันบางจากดีเซลเกรดพิเศษ B20 ให้กับบริษัททีพีไอ โพลีนและผู้ประกอบการขนส่ง โดยกระทรวงพลังงานมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ด้วยการส่งเสริมการใช้บี20 และเจรจากับกระทรวงคมนาคม...(3 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ความชัดเจนเรื่องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ยังเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด ล่าสุดมีการรายงานจากกกพ.มาแล้วว่าจะมีผู้สมัครใจใช้วิธีลาออก 2 คน เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดของพ.ร.บ. กำกับกิจการพลังงาน...(3 ส.ค. 2561)


คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอ "เรือสำรวจขนาดพกพา" นวัตกรรมเรือบังคับพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวัดระดับความลึกท้องน้ำ เพื่อคำนวณความสามารถของแม่น้ำในการรองรับปริมาณน้ำกรณีเกิดอุทกภัย...(2 ส.ค. 2561)


ชาวชุมชนร่องฟอง อ.เมืองแพร่ รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับชุมชนทั้ง 12 ตำบลในรัศมี 5 กม. โดยการจัดเวทีให้ความรู้และพาไปดูกิจการโรงไฟฟ้า...(2 ส.ค. 2561)


การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (SOME) ครั้งที่ 36 หรือ 36th ASEAN Senior Officials Meeting on Energy จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค. 2561 ที่สิงคโปร์ บรรลุความก้าวหน้าระบบการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาค...(2 ส.ค. 2561)


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเสวนาเรื่อง "เขื่อนแตกเรื่องของลาว กับเรื่องของเรา" ว่า กำลังผลิตไฟฟ้าของไทยปี 2560 อยู่ที่่ 46,132 เมกะวัตต์ โดยนำเข้าไฟฟ้าจากลาว 8% ปัญหาเรื่องเขื่อนมีผลกระทบน้อยมาก...(1 ส.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมครึ่งปีแรก 2561 ของไทยมีทั้งสิ้น 79,483 ล้านบาท เฉพาะการเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียมอยู่ที่ 21,922 ล้านบาท คาดว่าทั้งปีค่าภาคหลวงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับ...(1 ส.ค. 2561)


โรงไฟฟ้าในโครงการเซเปียน-เซน้ำน้อยยังไม่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ โดยกฟผ. และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งฯอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบทุกด้าน ทั้งการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่กำหนดไว้ในเดือนก.พ. 2562 และสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า...(31 ก.ค. 2561)


กกพ. ได้เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่จะนำมาจัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษา SEA สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้วงเงิน 50 ล้านบาทแล้ว คาดว่าจะสามารถคัดเลือกผู้ดำเนินการศึกษาได้ภายในเดือนก.ย.นี้ ส่วนแนวโน้มในการให้ได้คำตอบ...(31 ก.ค. 2561)


อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.(ธัญบุรี) ได้คิดค้นและสร้างเครื่องต้นแบบกระบวนการไพโรไลซิสได้สำเร็จ สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกผสมกับน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ให้เป็นน้ำมันดีเซลโดยไม่ต้องอาศัยการกลั่น...(26 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานกล่าวถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ได้รับรายงานจากกฟผ. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง โดยกฟผ.ได้ยืนยันว่า กลุ่มบริษัทร่วมทุนได้มีมาตรการไว้รองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นหมดแล้ว...(26 ก.ค. 2561)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เปิดรับคำขอการสนับสนุนงบในโครงการพลังงานทดแทนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบสื่อสารทางไกลของโรงเรียนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และ...(26 ก.ค. 2561)


บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดเผยถึงเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยในสปป.ลาว เกิดเหตุสันเขื่อนดินย่อยส่วน D แตก เนื่องจากปริมาณน้ำมากเกินกำหนด หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในเมืองสะหนามไซ ไม่กระทบเขื่อนหลัก...(25 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทำหนังสือตอบกลับไปยังกระทรวงมหาดไทย ที่ขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากขยะอีก 400 เมกะวัตต์ ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พิจารณาแล้วจะคงสัดส่วนไว้เท่าเดิม...(24 ก.ค. 2561)


การประชุมกบง. วันที่ 25 ก.ค. เตรียมหารือ 3 ประเด็นสำคัญเพื่อเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของกพช. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป คือ การพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามมติกพช. มอบหมายให้กฟผ. เป็นผู้นำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี เบื้องต้นจะเสนอให้ทบทวนแผนการนำเข้าในปีนี้...(24 ก.ค. 2561


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้การสนับสนุนโดยให้วิสาหกิจกลุ่มผลิตข้าว GAP ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เปลี่ยนมาใช้เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล 2 ช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายไม้ฟืนลงได้กว่า 50% และ...(24 ก.ค. 2561)


พพ. ได้เข้าดำเนินการร่วมกับภาคชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศพัฒนาด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม) และโครงการส่งเสริมระบบบ่อเลื้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน...(24 ก.ค. 2561)


บริษัทบางจากฯ เป็น 1 ใน 5 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ บี20 ตามความร่วมมือของกระทรวงพลังงาน โดยตั้งแต่วันที่ 2-18 ก.ค. จำหน่ายได้ 126,000 ลิตร จากปริมาณที่ขออนุญาตจำหน่ายไว้ที่ 2.7 ล้านลิตร/เดือน...(23 ก.ค. 2561)


กกพ.เตรียมเสนอกระทรวงพลังงานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสนช. ในการแก้ไขพ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน ปี 2550 ให้อำนาจกกพ. ในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเลิกระบบและหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้า และลดจำนวนใบอนุญาต...(23 ก.ค. 2561)


นายวิษณุ รองนายกฯ เปิดเผยว่า ได้เชิญคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ทั้ง 6 คนมาหารือเพื่อหาแนวทางการจัดการวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามกฎหมายมีวาระ 6 ปี แต่เมื่อครบ 3 ปี จะต้องจับสลากออกครึ่งหนึ่ง...(20 ก.ค. 2561)


กบง. มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันสำหรับน้ำมันดีเซลจาก 50 สต./ลิตร เป็น 13 สต. และบี20 จาก 3.51 บาท/ลิตร เป็น 3.10 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวนและลดลงอย่างรวดเร็ว โดยจะไม่มีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ...(20 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานและนายกฯไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนของภาคเอกชนที่ต้องการให้กระทรวงพลังงานในฐานะต้นสังกัดของปตท. และกกพ. ในฐานะองค์กรอิสระที่กำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศ เข้าไปตรวจสอบกรณีบริษัทลูกของปตท. เข้าซื้อหุ้น...(19 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีสำนักงานสืบสวนพิเศษของอัยการกรุงโตเกียวสืบสวนบริษัทฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็ม ที่ได้จ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ทางการของไทย เพื่อแลกกับการชนะประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าปี 2556 ไม่เกี่ยวกับขั้นตอนการประมูลหรือสัญญา...(19 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้อำนวยการทบวงพลังงานระหว่างประเทศว่า กฟผ. ได้ร่วมมือกับไออีเอ พัฒนาและศึกษานโยบาย องค์ความรู้ ข้อมูลและการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมาให้คำปรึกษาไทย โดยเฉพาะการวางแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานระยะยาว...(19 ก.ค. 2561)


รัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)หรือเรกูเลเตอร์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมาการทำงานไม่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งในเรื่องการจัดทำแผนพลังงาน และถูกฟ้องร้อง...(19 ก.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมเสนอกบง. ในเดือนส.ค. เพื่อปรับเปลี่ยนสำรองน้ำมันตามกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะลดสำรองน้ำมันดิบของโรงกลั่นจากปัจจุบันกำหนดไว้ 6% ของปริมาณการจำหน่ายเหลือ 5% และเพิ่มสำรองน้ำมันสำเร็จรูป...(18 ก.ค. 2561)


อพท. ได้วางตำแหน่งให้เกาะหมากเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น และได้รับรางวัลระดับเอเชีย-แปซิฟิก หรือ PATA Gold Award สาขาสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าและจักรยาน...(18 ก.ค. 2561)


นายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ของอปท.ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย 324 กลุ่ม ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน...(18 ก.ค. 2561)


นายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนต่อเสถียรภาพของกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีก๊าซแอลพีจี ที่ติดลบกว่า 100 ล้านบาท ว่า ได้สอบถามไปยังกระทรวงพลังงานแล้ว ซึ่งยืนยันกบง.ได้อนุมัติเงินสนับสนุนลงไปอีก 1,000 ล้านบาทแล้ว เพื่อรักษาระดับราคา...(18 ก.ค. 2561)


เศรษฐกิจชีวภาพไทยหรือไบโออีโคโนมี เป็นรูปแบบการพัฒนาประเทศแนวใหม่ ที่มากกว่า 50 ประเทศเลือกเป็นโมเดลการพัฒนาประเทศในอนาคตเช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งมีจุดแข็งในฐานการเกษตร ครอบคลุมถึง 5 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย...(17 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ให้รถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่ ณ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ.ชลบุรี มีเป้าหมายในการจำหน่ายบี20 ที่ 15 ล้านลิตร/วัน และจะหารือกับกรระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอให้รถเมล์...(17 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานได้รับทราบเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีแอลพีจีที่ล่าสุดติดลบกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากราคาแอลพีจีตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูง ยืนยันจะยังคงนโยบายดูแลระดับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีขนาดถัง 15 กก. ไว้ที่ 363 บาท...(17 ก.ค. 2561)


กรมการค้าภายในได้มอบตราสัญญลักษณ์น้ำมันเต็มลิตรแก่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศได้แล้วกว่า 3,000 แห่ง คาดว่า ภายในสิ้นเดือนก.ย. 2561 จะสามารถมอบตราสัญญลักษณ์ให้กับสถานีบริการน้ำมันได้ครบตามเป้าหมาย 3,600 แห่ง...(16 ก.ค. 2561)


กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอแผนแนวทางการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ โดยใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวกำหนด...(16 ก.ค. 2561)


กบง. มีมติให้นำเงินกองทุนน้ำมันฯในส่วนของก๊าซแอลพีจี 591 ล้านบาทมาใช้ในการตรึงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก. ในราคา 363 บาท/ถัง นับจากวันที่ 28 พ.ค จนถึงปัจจุบัน พบว่า ประชาชนร้องเรียนปัญหาการจำหน่ายก๊าซแอลพีจีผ่าน...(16 ก.ค. 2561)


กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชนหรือกิจกรรม "ท่องโลกปิโตรเลียม" ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นเวทีต้นแบบที่บ่มเพาะต้นกล้าทางความคิดให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องพลังงานได้อย่างถูกต้อง...(13 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานเตรียมพิจารณาใช้งบกองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน วงเงินประมาณ 150-200 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนให้เปล่า เพื่อนำไปสนับสนุนทีมวิจัยโครงการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับ e-Tuk Tuk ของสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อจัดทำโครงการต้นแบบ...(12 ก.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในกิจกรรม "จิตอาสา พพ. เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของพพ. และจิตอาสา...(11 ก.ค. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวงเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า กระจายเข้าสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้...(11 ก.ค. 2561)


ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับคำฟ้องของบริษัทกัลฟ์ฯที่ยื่นฟ้อง กกพ. ข้อหาไม่ไห้ใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะได้รับใบอนุญาต ด้านกกพ. พร้อมต่อสู้คดี และยังยืนยัน...(10 ก.ค. 2561)


นายกสมาคมเซลล์แสงอาทิตย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า กกพ.ควรเร่งดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปฯให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง...(10 ก.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยแนวโน้มบุคลากรด้านวิศวกรปิโตรเคมีและนักธรณีวิทยา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมีและธรณีวิทยาจะขาดแคลนหรือหาได้ยากขึ้น เพราะแม้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเปิดประมูลแปลงสำรวจในอ่าวไทย และมีแผนจะเปิดประมูล...(9 ก.ค. 2561)


ที่ประชุมกบง.ได้สั่งการให้สนพ. ไปศึกษาทบทวนมาตรการดูแลเสถียรภาพราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก. ในราคาไม่เกิน 363 บาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาแอลพีจีตลาดโลกปัจจุบัน และสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะต่อไป หลังพบว่า...(9 ก.ค. 2561)


ปตท.อยู่ระหว่างทบทวนแผนลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หลังพบว่า ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศเพื่อผลิตไฟฟ้าลดลง เนื่องจากประชาชนหันไปผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น และภาครัฐอยู่ระหว่างปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า...(6 ก.ค. 2561)


กกพ.เห็นชอบตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือนก.ย.-ธ.ค.2561 คงเดิมไว้ที่ลบ 15.90 สต./หน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฐานจะทำให้ประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้าคงเดิมเช่นกันที่ 3.5966 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นการตรึงค่าไฟฟ้างวดที่ 4 ติดต่อกัน...(6 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีมีความคล่องตัวและต้นทุนต่ำ...(5 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานจะขยายโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เป็นโครงการถาวรเพื่อดูดซับน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินจากการบริโภค ซึ่งเหลืออยู่เฉลี่ย 660,000 ตัน/ปี ไม่จำเป็นต้องส่งเสริมการใช้เพิ่มขึ้น เพราะอาจกระทบน้ำมันปาล์มสำหรับการบริโภค...(4 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20 เป็นครั้งแรกในวันที่ 2 ก.ค. โดยมีผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 จำนวน 5 ราย เปิดจุดจำหน่ายพิเศษให้ผู้ประกอบการรถบรรทุก 24 ราย และเรือด่วนเจ้าพระยา 1 ราย ส่วนกรณีบมจ.โกลบอล กรีนเคมิคอล...(3 ก.ค. 2561)


กกพ. จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาค่าเอฟทีงวดเดือนก.ย.-ธ.ค.61 ในวันที่ 4 ก.ค. นี้ เบื้องต้นประเมินว่า ราคาเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงส่งผลให้เอฟทีเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 สต./หน่วย แต่เงินบาทที่ค่อนข้างแข็งค่า บวกกับกกพ. มีเงินสะสม จึงมั่นใจจะตรึงไว้...(2 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานพร้อมด้วยตัวแทนผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ผู้ประกอบการรถบรรทุกและเกษตรกรสวนปาล์มร่วมกันเปิดตัวโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันบี20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ค้าน้ำมันทั้ง 7 รายจะตั้ง...(2 ก.ค. 2561)


กฟภ. ได้หารือร่วมกับกฟผ. และกระทรวงพลังงาน ถึงแนวทางการจัดตั้งบริษัท RPS เพื่อบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกฟภ.ยืนยันไม่ได้คัดค้านการจัดตั้ง หากแต่รูปแบบได้เสนอให้เป็นการผลิตไฟฟ้าชีวมวลเป็นหลัก ส่วนการ...(29 มิ.ย. 2561)


ผู้ประกอบการรถบรรทุกได้รับทราบถึงกรณีฮีโน่ไม่รับรองเครื่องยนต์หากมีการใช้บี20 เพราะระบบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานใหม่ ดังนั้นบี20 จึงต้องใช้กับกลุ่มรถบรรทุกเก่าเท่านั้น ด้านกระทรวงพลังงานพร้อมเปิดตัวโครงการในวันที่ 2 ก.ค. โดยได้เชิญทุกภาคส่วน...(28 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการใช้จากพลังงานหมุนเวียนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นเมกะวัตต์ ทำให้ภาครัฐไม่มีความจำเป็นต้องรับซื้อไฟฟ้าเพิ่ม ขณะเดียวกันมีแผนจัดทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลผ่านการจัดตั้งหน่วยใหม่ RPS...(28 มิ.ย. 2561


สภาสมาคมวิทยาศาสตร์ฯจัดงานเสวนาเรื่อง โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0 ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้ทราบข้อมูล โอกาสและทางเลือกพลังงาน ทั้งพลังงานฐาน พลังงานทางเลือก...(27 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัท Regional Power System (RPS) เพื่อให้มาเป็นผู้บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ โดยนโยบายนี้เพื่อสร้างเครือข่ายบริหารจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและสร้างรายได้...(27 มิ.ย. 2561)


การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่จะแบ่งกำลังผลิตไฟฟ้าออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ โรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง และโรงไฟฟ้าเพื่อการแข่งขัน โดยในส่วนของโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงที่กฟผ.ได้รับมอบนโยบายให้ไปกำหนดรูปแบบ จะต้องมีการหารือ...(26 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การพิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะหมดสัญญาในช่วงปี 2560-2568 นั้น จะพิจารณาให้ทุกรายได้สิทธิต่ออายุรับซื้อไฟฟ้าออกไปอีก 3 ปี...(26 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ราคาน้ำมันโลกเริ่มขยับขึ้นหลังกลุ่มโอเปกมีมติเพิ่มกำลังผลิตน้อยกว่าที่เคยระบุไว้ แต่ด้วยมาตรการของกระทรวงพลังงานที่เตรียมไว้ ทั้งการตรึงราคาน้ำมันดีเซลและมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะให้ใช้บี7...(26 มิ.ย. 2561)


วันที่ 2 ก.ค. รมว.พลังงานจะเปิดตัวโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลบี20 ร่วมกับสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและผู้ค้าน้ำมันที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเน้นจำหน่ายเฉพาะกับกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะที่สามารถใช้บี20 ได้...(25 มิ.ย. 2561)


อพพ. ยอมรับว่า ขณะนี้ปริมาณเอทานอลในระบบล้นมาก หลายโรงงานใช้วิธีการส่งออกหรือปรับเกรดเอทานอลให้สามารถป้อนอุตสาหกรรมอาหารได้ ในขณะที่ราคาเอทานอลที่จำหน่ายในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก เนื่องจากวัตถุดิบมีทั้งโมลาสและมันสำปะหลังมีราคาสูง...(25 มิ.ย. 2561)


โรงงานงานปาล์มน้ำมันของบริษัทเกษตรลุ่มน้ำ จ.นครศรีธรรมราช พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการของเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม ผลิตไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ป้อนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของกฟภ. ผลิตแก๊ส CBG ที่มีปริมาณเพียงพอตั้งสถานีจำหน่ายเชิงพาณิชย์รายแรก...(22 มิ.ย. 2561)


ที่ประชุมคณะกรรมการปตท. เห็นชอบให้ปตท. อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนตามมติกบง. โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารหาบเร่ แผงลอย โดยขยายอายุโครงการถึง...(22 มิ.ย. 2561)


แผนลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ของกฟผ. ที่มีศักยภาพพื้นที่ติดตั้งใน 11 เขื่อนทั่วประเทศ ได้เสนอกบง. รับทราบ พบว่า มีเพียง 5 เขื่อน กำลังผลิตรวม 435 เมกะวัตต์ ที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดปัญหา...(22 มิ.ย. 2561)


กฟภ.เตรียมหารือร่วมกับกฟผ.ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ ถึงแนวทางและความชัดเจนขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท RPS (Regional Power System) เพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตไฟฟ้า...(21 มิ.ย. 2561)


ครม.อนุมัติให้กฟภ. ดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประกอบด้วยการดำเนินงาน 12 โครงการ 2 แผนงาน และให้กฟภ.รับความเห็นหลายหน่วยงานไปดำเนินการ โดยเฉพาะของกระทรวงการคลัง สศช. สำนักงบประมาณ...(21 มิ.ย. 2561)


ครม. มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิตเก็บภาษีน้ำมันดีเซล บี20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร เพื่อใช้เป็นกลไกส่งเสริมการใช้น้ำมันบี20 เพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีการใช้บี20 ประมาณ 1.5 ล้านลิตร/วัน ทำให้สต๊อกน้ำมันปาล์มลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม...(21 มิ.ย. 2561)


พพ.เดินหน้าโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงต่อเนื่อง หลังจากที่ผ่านมา 10 ปีติดฉลากไปแล้วรวมกว่า 30 ล้านใบ สร้างผลประหยัดพลังงานสูงกว่า 739 พันตันน้ำมันดิบ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3.8 ล้านตัน ปีนี้ติดฉลากเพิ่มอีก...(20 มิ.ย. 2561)


กระแสอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เห็นได้จากนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมเริ่มหันมาให้ความสำคัญและลงทุนด้านการพัฒนาอาคารเขียวกันมากขึ้น...(19 มิ.ย. 2561)


กลุ่มพนักงานกฟผ. และกฟภ. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพลังงานให้พิจารณาทบทวนปัญหาที่กระทรวงพลังงานและสนพ. ยินยอมให้ภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยมีเหตุผลเพื่อลดภาระของภาครัฐ...(19 มิ.ย. 2561)


สนพ. อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดแห่งประเทศไทยให้สอดรับกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะต้องศึกษารูปแบบการลงทุนระบบสมาร์ทกริดที่เหมาะสม ตามแผนแม่บทปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนาระบบ...(19 มิ.ย. 2561)


พพ.อยู่ระหว่างการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหม่ ให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่มีแนวโน้มจะลดสัดส่วนเป้าหมายการผลิตเชื้อเพลิงภาคขนส่งจากพลังงานทดแทนลง ส่วนแผนอนุรักษ์พลังงานจะมีการลดใช้พลังงานภาคขนส่งทางน้ำ...(18 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่อยู่ระหว่างจัดทำนั้น ยอมรับว่า ยังจำเป็นต้องมีเชื้อเพลิงถ่านหิน ถึงแม้ภาครัฐจะมุ่งเน้นส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก...(15 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยจากกรณีที่ราคาก๊าซแอลพีจีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จึงมีการนำเงินกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีแอลพีจีอุดหนุนตรึงราคาขายปลีก หากไม่เพียงพอจะมีการดึงเงินในส่วนของบัญชีน้ำมันเข้ามาช่วยเหลือชั่วคราว และเมื่อราคาแอลพีจีลดลง...(15 มิ.ย. 2561)


พพ.ได้เปิดให้ผู้ประกอบการเกษตรที่เป็นขนาดกลางและขนาดย่อมที่ทำระบบฟาร์มยุคใหม่หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สมัครเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน โดยได้เตรียมเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง...(15 มิ.ย. 2561)


พพ. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เดินหน้าโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ในปี 2561 ได้ติดฉลากเพิ่มอีก 3 ผลิตภัณฑ์ รวมเป็น 19 ผลิตภัณฑ์ และตั้งเป้า...


ภาคประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงพลังงานเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพลังงาน 8 ข้อ ด้านสนพ. ชี้แจงว่า ขณะนี้กลไกการค้ามีการกำกับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันเสรี ขณะเดียวกันกองทุนน้ำมันฯไม่ได้มีผลต่อราคา...(14 มิ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานจะเสนอกพช. ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ พิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะหมดสัญญาในปี 2562-2568 โดยกกพ.กำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีตลาดกลาง...(14 มิ.ย. 2561)


สนพ. เปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (พีดีพี 2018) อยู่ระหว่างการจัดทำให้สอดรับกับพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนก.ย. นี้ โดยจะแตกต่างไปจากอดีต จะใช้แนวคิดต้นทุนค่าไฟเป็นปัจจัยหลัก...(14 มิ.ย. 2561)


กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ในเรื่องมาตรการกำหนดให้ใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินสกุลไทยในการคำนวณรายได้รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพื่อให้การดำเนินงาน...(13 มิ.ย. 2561)


ธนาคารทหารไทยได้ออกพันธบัตรสีเขียว (กรีนบอนด์) โดยบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในโครงการที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ไทยบรรลุเป้าหมายในการลด...(13 มิ.ย. 2561)


กบง. มีมติเห็นชอบแนวทางลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของก๊าซแอลพีจีด้วยการตรึงราคาจำหน่ายแอลพีจีภาคครัวเรือนที่ระดับ 363 บาท/ถังขนาด 15 กก. ต่อไป โดยจะใช้เงินกองทุนน้ำมันบัญชีแอลพีจีเข้าอุดหนุนจำนวน 346 ล้านบาท/เดือน...(13 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานลงพื้นที่จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงงานเอทานอลจากกากน้ำตาล ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรี...(12 มิ.ย. 2561)


กกพ. ร่วมมือกับ 3 การไฟฟ้าจัดทำโครงการนำร่องมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response หรือ DR) ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าขั้นวิกฤต รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) โดยการลดค่าไฟฟ้าแทนการจ่ายเงินชดเชย เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้า...(12 มิ.ย. 2561)


วันที่ 5 ก.ค.นี้ กกพ.จะพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้างวดเดือนก.ย.-ธ.ค.61 ซึ่งจะพยายามบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อประชาชน มีโอกาสที่จะตรึงราคา เนื่องจากกกพ.มีเงินสะสมอยู่ในกองทุน แต่ยอมรับว่า ต้นปีหน้า...(12 มิ.ย. 2561)


ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ารายใหญ่เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศอยู่ในระดับสูงมากกว่า 30% ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กกพ. กฟผ. ต้องบริหารจัดการด้วยการสั่งหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า...(11 มิ.ย. 2561)


การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ตามการจัดทำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและรายภูมิภาคในระยะยาวใหม่ พบว่า ตั้งแต่ปี 2564 กำลังการผลิตไฟฟ้าในส่วนของกฟผ. จะเริ่มทยอยลดลง เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ยังไม่ได้รับ...(11 มิ.ย. 2561)


ในปี 2561 พพ. มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้สนใจติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ให้การสนับสนุน 30% ของเงินลงทุนติดตั้งระบบ ภายใต้แผน ADEP2015 เพื่อทดแทนการใช้...(11 มิ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานไม่กังวลต่อการเดินทางมายื่นหนังสือข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยในวันที่ 13 มิ.ย. นี้ เพื่อขอให้ทบทวนปรับโครงสร้างราคาพลังงาน หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดจะมอบให้แต่ละหน่วยงานรับไปพิจารณาหรือชี้แจงตาม...(8 มิ.ย. 2561)


พลังงานจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีและโรงบรรจุก๊าซภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายว่า มีการขึ้นป้ายราคาถูกต้องกับที่ทางกระทรวงพลังงานได้อนุมัติ พร้อมทำการตรวจวัดน้ำหนักและปริมาณก๊าซ...(8 มิ.ย. 2561)


นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า ภาครัฐควรเร่งพิจารณามาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ขณะนี้มีค่ายรถยนต์ขนาดใหญ่หลายค่าย...(7 มิ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวข้องหลายด้าน โดยจะเสร็จสิ้นปี 2561 ขณะเดียวกันจะเร่งสรุปแผนด้านพลังงานทดแทน โดยจะส่งเสริมพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึง...(7 มิ.ย. 2561)


ชาวบ้านต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ยุติความขัดแย้งกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพืิ้นที่ ซึ่งดำเนินการถูกต้อง แต่มีการปลุกระดมประชาชนจากผู้ที่เสียประโยชน์ขัดขวาง...(6 มิ.ย. 2561)


กฟน. วางแผนลงทุนโครงการใหม่เพื่อรองรับความต้องการใช้เพิ่มจากอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยเตรียมประมูลโครงการขยายสถานีจ่ายไฟย่อย 10 แห่ง เพื่อเพิ่มการจ่ายไฟฟ้ารองรับความต้องการในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการที่เพิ่มสูงขึ้น...(6 มิ.ย. 2561)


ครม.มีมติเห็นชอบให้กฟผ. ดำเนินโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนระยะที่ 3 รองรับความต้องการไฟฟ้าในภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ...(6 มิ.ย. 2561)


บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จก. อยู่ระหว่างการหารืออย่างใกล้ชิดกับกฟผ. ในเรื่องการย้ายสถานที่ตั้ง 2 โรงไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เกิดปัญหาเรื่องการยุบเขตและนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งการหารือล่าสุดพื้นที่ภาคกลางยังรับไฟฟ้าได้...(5 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจ.น่าน-โรงไฟฟ้าหงสาในลาว จนเกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ชี้ให้เห็นว่า การมีสำรองไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญต่อความมั่นคงไฟฟ้าทั้งระบบ ควรจะต้องทบทวนตัวเลขปริมาณสำรองไฟฟ้าเป็นรายภาคซึ่งจะมีความชัดเจน...(5 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยในงานสัมมนาผู้เข้าร่วมประมูลเพื่อเป็นเวทีถามตอบเกี่ยวกับการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกชให้กับผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจโดยเฉพาะการกำหนดให้เสนอหน่วยงานรัฐเข้าถือหุ้น...(5 มิ.ย. 2561)


รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ผู้ลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า ขณะนี้มีบริษัทหลายรายสนใจผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ กระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายให้เตรียมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...(4 มิ.ย. 2561)


กรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน เพื่อขอจัดเก็บภาษีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ซีโอทู) กับน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนซิน ดีเซล แอลพีจี เอ็นจีวี และแก๊สโซฮอล์ที่จำหน่ายตามสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ต้องชะลอออกไปก่อน...(4 มิ.ย. 2561)


กรมการค้าภายในเปิดเผยว่า ราคาผลปาล์มน้ำมันเฉลี่ยเดือนม.ค.-พ.ค. พบว่า สูงกว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ โดยมีมาตรการการลดต้นทุน ปรับสมดุลปาล์มน้ำมันในประเทศ มาตรการกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน รวมทั้งมีมาตรการการส่งเสริมการใช้บี20...(4 มิ.ย. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานได้หารือร่วมกับกลุ่มรถขนส่งและรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการเปิดจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษ บี20 ที่จะเร่งเปิดโครงการเพื่อให้มีการจำหน่ายให้กับกลุ่มรถบรรทุกในเดือนก.ค. นี้ โดยระยะแรกมีจะมีกลุ่มรถบรรทุก...(4 มิ.ย. 2561)


บริษัทบ้านปู อินฟิเนอร์จี จก. ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร นำเสนอนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนที่ใหญ่...(1 มิ.ย. 2561)


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยสนพ. ดำเนินโครงการ "การผลิตหลังคายางพาราผสมวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม"ผลการทดลองในห้องที่มุงหลังคายางพาราสามารถลดอุณหภูมิได้...(1 มิ.ย. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดให้เข้ายื่นเอกสารแสดงความจำนงในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเอราวัณและบงกช พร้อมชำระค่าเข้าร่วมประมูลและลงนามในสัญญาการรักษาความลับและการใช้ประโยชน์ข้อมูล ล่าสุดรวมตลอดทั้ง 2 วันมีเอกชนมายื่นแล้ว 5 ราย...(1 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า กำลังพิจารณาที่จะปรับลดปริมาณการสำรองน้ำมันในประเทศจากปัจจุบันที่กำหนดในปริมาณ 6% หรือประมาณ 20 วัน เพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบการและจะส่งให้อัตราราคาขายปลีกน้ำมันถึงผู้บริโภคลดลงด้วย...(1 มิ.ย. 2561)


ชาวบ้านต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมตัวกันกว่า 1,000 คน คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทซุปเปอร์โซล่า เอ็นเนอร์ยี่...(31 พ.ค. 2561)


อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม นำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในการใช้พลังงานทดแทน ตามโครงการทดลองวิจัยนำน้ำมันยางนามาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซล ใช้งานสำหรับเครื่องจักรทำการเกษตร...(31 พ.ค. 2561)


รายงานล่าสุดจากลาซาร์ดนำเสนอรายละเอียดของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับที่นำไปใช้ประโยชน์มีราคาร่วงลงอย่างมากถึง 86% ตั้งแต่ปี 2552 โดยต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็วของพลังงานแสงอาทิตย์...(31 พ.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นที่เข้าร่วมประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ-บงกชให้มายื่นแสดงเอกสารความจำนงการเข้าถึงข้อมูลพร้อมชำระค่าเข้าร่วมประมูล และลงนามสัญญาการรักษาความลับการใช้ประโยชน์ข้อมูล มีผู้ยื่นขอดู...(31 พ.ค. 2561)


เกษตรกรชาวอ.ควนกาหลง จ.สตูล ประดิษฐ์เตาอั้งโล่จากเหล็กกล่อง ใช้เศษไม้ในครัวเรือนเป็นไม้ฟืนหรือเชื้อเพลิงแห้งอื่นๆ เป็นเชื่้อเพลิง ตั้งชื่อว่า เตาจรวด แก้ปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้มขึ้นราคา...(30 พ.ค. 2561)


ที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทก้าวหน้า เอ็นเนอร์ยี่ จก. เปิดเผยว่า ข้อวิตกกังวัลของชาวบ้านที่คัดค้านอาจเป็นเพราะยังไม่ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งบริษัทจะมีการจัดเวทีทั้งหมดรวม 6 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อสงสัย...(30 พ.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการที่ส่งหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกช มีผู้ผ่านคุณสมบัติในแหล่งเอราวัณ 5 ราย แหล่งบงกช 4 ราย ต้องยื่นเอกสารแสดงความจำนงพร้อมชำระ...(30 พ.ค. 2561)


พพ. ได้ประกาศผลชนะเลิศโครงการไทยแลนด์ เอ็นเนอร์ยี่ อวอร์ดปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล 69 รางวัล จากผู้ที่สนใจ 268 รายใน 5 ด้าน ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละด้านจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดในเวที Asean Energy Awards 2018...(30 พ.ค. 2561)


ปตท. จะลงทุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีก 20 สถานีปีนี้ จากปัจจุบันสร้างเสร็จไปแล้ว 21 แห่ง แต่ยังไม่ได้เปิดบริการให้บุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการ เพราะต้องรอการอนุมัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของกกพ.ประกาศหลักเกณฑ์ค่าบริการเป็นการทั่วไป...(28 พ.ค. 2561)


สนพ. แนะนำวิธีง่ายๆ ประหยัดน้ำมันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในภาวะน้ำมันแพงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำมันลงได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการปรับแต่งเครื่องยนต์ใดใด เริ่มต้นควรวางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง สำรวจการบรรทุกสิ่งของ...(28 พ.ค. 2561)


กบง.เห็นชอบแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในช่วงที่น้ำมันในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยจะลดผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซแอลพีจี นำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีแอลพีจีอุดหนุนให้ลดราคาเหลือ 363 บาท/ถัง...(25 พ.ค. 2561)


สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ให้ความรู้กับข้าราชการหัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากร และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบท อ.เมืองนครปฐม รวมกว่า 60 คน โดยเน้นการให้ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ตัว หรือรถยนต์ เพื่อการอนุรักษ์...(8 พ.ค. 2561)


พพ. ร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุมของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว ซึ่งถือเป็นระบบหม้อไอน้ำที่จัดอยู่ในเกณฑ์ Smart Boiler และนับเป็นตัวอย่างของการพัฒนา...(8 พ.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานกับสศช. เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่เป็น 1 ใน 11 แผน ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและหากไม่สามารถ...(8 พ.ค. 2561)


กกพ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์การติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หลังพบว่า มีการยื่นจดแจ้งสูงราวเดือนละ 5-10 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการที่ไทยกำลังจะประมูลคลื่น 5G คาดว่าจะส่งผล...(7 พ.ค. 2561)


ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ต้องปั๊มน้ำใช้รดสวนผลไม้ในปริมาณมาก ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูง ตัดสินใจเลือกพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับทางเดินต้นแบบขึ้นที่โรงเรียนบ้านเปร็ดในและศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน และผลิตประปา...(3 พ.ค. 2561)


ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 พพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ "มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนอีสาน" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึง...(2 พ.ค. 2561)


ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า เหตุผลหลักของการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 คือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนา...(26 มี.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาเอสอีเอโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้บางส่วน...(23 มี.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานได้มีการประชุมกับผู้ค้าน้ำมันในการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ ขณะนี้มีสต๊อกบี100 ค่อนข้างเต็ม จึงเป็นเรื่องยากที่จะดูดซับเพิ่มเติมอีก ส่วนการเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจากบี7 เป็นบี10 ต้องรอผลการศึกษาจากพพ. คาดว่าจะประกาศใช้...(23 มี.ค. 2561)


กนป. มีมติรับทราบสถานการณ์การผลิตและตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยในปี 2561 มีผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงต้องผลักดันส่งออกต่อเนื่อง พร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันหารือ...(22 มี.ค. 2561)


สนพ. เปิดเผยว่า การจัดทำร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ เบื้องต้นอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกรอบ ซึ่งรมว.พลังงานได้มอบนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว ต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า...(22 มี.ค. 2561)


พพ. ได้ร่วมกับกรอ.เยี่ยมชมโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม ของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จก. ซึ่งถือเป็นระบบหม้อไอน้ำที่จัดอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นตัวอย่างของการพัฒนาระบบหม้อไอน้ำที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์...(22 มี.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยความคืบหน้าส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวล 300 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เบื้องต้น สถานที่ตั้งที่เหมาะสม และปริมาณเชื้อเพลิง...(20 มี.ค. 2561)


กกพ. เปิดเผยว่า การลงทุนพลังงานทดแทนในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากขณะนี้ยังต้องรอความชัดเจนในการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่...(19 มี.ค. 2561)


รมว.พลังงานระบุว่า ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัยพลังงานผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะจัดหาพื้นที่ถาวรจัดตั้งตลาดนัดนักวิจัยให้นักวิจัยพบกับกลุ่มผู้ประกอบการทำงานร่วมกัน โดยให้สนพ. และพพ. ศึกษารายละเอียด...(15 มี.ค. 2561)


กรมชลประทานลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทานเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ เขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ กับ กฟผ. นอกจากจะผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ปีละ 90 ล้านหน่วยแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้...(13 มี.ค. 2561)


พพ. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. ภาคเอกชน เกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยแบบเสรี ซึ่งกระทรวงพลังงานได้มอบนโยบายให้มีความเสรีมากขึ้น หลังจากนี้จะรวบรวมแนวทางสรุปเพื่อเสนอต่อรมว. พลังงาน...(21 ก.พ. 2561)


กระทรวงพลังงานเตรียมวาระที่จะเสนอให้ครม. พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 3 แนวทาง โดยเพิ่มจำนวนและขนาดของสายส่งแรงดันสูง พัฒนาระบบสายส่งและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน การใช้มาตรการความร่วมมือลดการใช้...(19 ก.พ. 2561)


กลุ่มอนุรักษ์ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯร้อยเอ็ด คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ขนาดกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เพราะกังวลเรื่องมลพิษ และผลกระทบที่ชุมชนจะได้รับ...(3 พ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานจัดประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชียครั้งที่ 7 ที่ให้ความสำคัญใน 3 เรื่องคือ ทิศทางตลาดน้ำมัน ทิศทางตลาดก๊าซธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านพลังงาน ซึ่งขณะนี้ตลาดน้ำมันผันผวน และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง...(3 พ.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า ภายหลังการเปิดเสรีนำเข้าธุรกิจก๊าซแอลพีจีอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนส.ค. ขณะนี้ยังมีเพียงบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ หรือ SGP เป็นเอกชนเพียงรายเดียวที่เป็นผู้นำเข้าก๊าซ...(2 พ.ย. 2560)


สนพ. มีแนวคิดที่จะหารือร่วมกับกรมสรรพสามิต เพื่อขอยกเว้นภาษีสำหรับธุรกิจแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน ซึ่งหากต้นทุนแบตเตอรี่ถูกลงได้เร็ว จะทำให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่มีต้นทุนถูกและเสถียร ได้รับการส่งเสริมมากขึ้นในอนาคต...(2 พ.ย. 2560)


กฟผ. ได้จัดทำร่างประกาศเพิ่มเติมเพื่ออนุโลมให้มีการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ใต้พื้นที่สายส่งของกฟผ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการกฟผ. พิจารณา โดยพื้นที่สายส่งอาจเป็นพื้นที่ของชาวบ้านทั่วไป...(2 พ.ย. 2560)


พพ. เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการ "สนับสนุนหลอดประหยัดพลังงานแอลอีดี (LED) ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ" มีจำนวนหลอดไฟฟ้าที่ได้รับการเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีทั้งสิ้น 406,475 หลอด ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานคิดเป็นเงินได้...(1 พ.ย. 2560)


ชาวบ้านตำบลบ้านตุ่น อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา พัฒนาและต่อยอดคิดค้นเตาแก๊สชีวมวลที่ได้จากพลังงานแกลบ หลังจากศึกษาดูงานกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา กระทรวงพลังงาน จนสมบูรณ์แบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเผยแพร่วิธีการผลิตเตา...(31 ต.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานได้หารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมัน(ก๊าซ) มาตรา 7 ที่ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซแอลพีจีกว่า 20 ราย โดยมอบหมายให้ร่วมกันกำหนดวิธีการบริหารจัดการถังก๊าซแอลพีจีและโรงบรรจุก๊าซให้เป็นระเบียบมากขึ้น และสามารถปลดล็อกให้บรรจุได้เสรี...(30 ต.ค. 2560)


พพ. เดินหน้าโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) มุ่งลดการใช้พลังงานและน้ำมันในกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเปิดให้ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้สนใจเข้าลงทุน...(30 ต.ค. 2560)


สบู่ดำนับเป็นพลังงานทดแทนอีกโครงการที่ดำเนินตามรอยพระบาทภายใต้วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยริเริ่มเมื่อพ.ศ. 2528...(27 ต.ค. 2560)


ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระอัจฉริยภาพในด้านการอนุรักษ์พลังงาน จะเห็นได้จากพระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียง ซึ่งประจักษ์ในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยกระทรวงพลังงานได้วางแผนรณรงค์การใช้พลังงานอย่างพอเพียงคู่ขนานไปด้วยกันกับแผนการดำเนิน..(27 ต.ค. 2560)


กลุ่มพลังงานทดแทน ส.อ.ท. เปิดเผยว่า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm มีผู้ยื่นข้อเสนอจริงเพียง 85 โครงการ จากที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้ยื่นกว่า 200 โครงการ เนื่องจากเงื่อนไขการประมูล...(25 ต.ค. 2560)


ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (ไอรีนา) แถลงว่า พลังงานแสงอาทิตย์กำลังได้รับความนิยมมาก เนื่องจากต้นทุนลดลงมา และได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ศักยภาพจากทั่วโลกที่เริ่มต้นจากศูนย์เมื่อต้นศตวรรษที่ 21 มาอยู่ที่ 300 กิกะวัตต์...(24 ต.ค. 2560)


กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความคุ้มค่าในการผลิตใช้เอง ซึ่งแนวโน้มการขยายตัวจะมีเพิ่มขึ้นมากกระทบต่อการจำหน่ายไฟฟ้าของกฟผ. และรวมไปถึงผู้ผลิตไฟฟ้า...(24 ต.ค. 2560)


พพ. ได้จัดเสวนา "SMEs DEDE 4.0 ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน" เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถลดค่าใช้จ่าย...(24 ต.ค. 2560)


กพช. เห็นชอบเมื่อวันที่ 30 ก.ค. ให้ปรับระบบและมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยใช้ไฟฟ้าฟรี โดยให้ดำเนินการผ่านระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยคงใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน แต่กระทรวงการคลังไม่ได้กำหนด ปัจจุบันกระทรวงพลังงานจึงยังคงดูแลอยู่...(20 ต.ค. 2560)


สมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้ร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงานติดตามร้านค้าแอลพีจีที่มีอยู่ประมาณ 7,000 แห่งทั่วประเทศ ว่า มีแนวโน้มจะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากน้อยเพียงใด จากล่าสุดเข้าร่วมแล้วประมาณ 2,000 แห่ง...(20 ต.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานได้เชิญผู้ค้าน้ำมัน (ก๊าซ) มาตรา 7 ที่ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว วันที่ 20 ต.ค. มาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการผู้ค้าก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ ให้เป็นระเบียบมากขึ้น เพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม...(20 ต.ค. 2560)


บริษัททีพีไอโพลีนได้ขยายการลงทุนและอยู่ระหว่างเตรียมขยายโรงคัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) นอกพื้นที่โรงงานในจ.สระบุรี เพิ่มอีก 6 แห่ง เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง RDF ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า...(19 ต.ค. 2560)


กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เตรียมจัดเวทีกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจในเดือนธ.ค. นี้เป็นครั้งแรก โดยจะให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตชิ้นส่วนพลังงานทดแทน และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการลงทุนและใช้พลังงานทดแทนมาพบกัน เพื่อเป็นการผลักดันให้...(18 ต.ค. 2560)


กกพ. เปิดรับยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบผสมผสาน (เอสพีพี ไฮบริด เฟิร์ม) ปี 2560 จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก วันแรกเมื่อวันที่ 16 ต.ค. มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจำนวน 25 โครงการ เกินเป้าหมาย...(18 ต.ค. 2560)


ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (เอเมอร์) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. นี้ ประกอบด้วยสมาชิก 36 ประเทศผู้ซื้อและผู้ขายพลังงาน และ 20 องค์กรชั้นนำด้านพลังงานระหว่างประเทศ โดยกระทรวงพลังงานได้เตรียมข้อมูล...(17 ต.ค. 2560)


การเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่อ่าวไทยทั้ง 2 แหล่ง คือ บงกชและเอราวัณ ที่จะหมดสัญญาสัมปทานในปี 2565-66 ขณะนี้เหลือเพียงการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทั้งหมดที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา...(16 ต.ค. 2560)


กฟผ. จำเป็นต้องชะลอการพัฒนาระบบสายส่งตามแผนลงทุนระยะ 10 ปี เพื่อรอการปรับแผนระบบส่งใหม่ให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) ที่กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้การลงทุนลดลงได้เกือบ...(16 ต.ค. 2560)


พพ. ได้สานต่อแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโครงการพลังน้ำขนาดเล็ก และยังสามารถเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในชุมชนรวมถึงการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งจะทำให้ชุมชน...(16 ต.ค. 2560)


โครงการสนับสนุนเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) ของกระทรวงพลังงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการหลายรายให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จึงขยายเวลาการรับสมัครจากเดิมเป็นวันที่ 31 ต.ค. 2560...(10 ต.ค. 2560)


กบง. จะเร่งเปิดประชุมพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) เสรี ในช่วงกลางเดือนต.ค. อีกครั้งหนึ่ง หลังจากการประชุมกบง. ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 4 ต.ค. ยังไม่สามารถอนุมัติโครงการดังกล่าวได้ เพราะยังติดปัญหาด้านเทคนิค...(10 ต.ค. 2560)


กกพ. ได้รับแจ้งจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กหรือเอสพีพีในภาคตะวันออกขายไฟลดลง จากการที่โรงงานบางส่วนเริ่มหันมาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น เพราะต้นทุนต่ำจนคุ้มค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเริ่มขยายตัวมากขึ้น...(9 ต.ค. 2560)


ปตท. ได้หารือกับกระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนเชื้อเพลิงหลังจากบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย เตรียมซ่อมบำรุงวาล์วบนแท่นผลิตก๊าซเจดีเอ เอ-18...(9 ต.ค. 2560)


รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 35 ว่า เวทีนี้มุ่งเน้นความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคผ่านการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การบูรณาการผ่านการซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคี และการเชื่อมสายส่งและระบบท่อก๊าซ ตั้งเป้าเพิ่ม...(28 ก.ย. 2560)


มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงความสำเร็จในการวิจัยใช้ประโยชน์จากน้ำอ้อยเพื่อผลิตพลังงานได้ก๊าซไฮเทน ซึ่งมีค่าพลังงานสูงกว่าก๊าซธรรมชาติ ทดลองใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กได้อย่างดี...(25 ก.ย. 2560)


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อรถอีวี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้งานจริง ทั้งนี้ กำหนดให้หน่วยงานราชการนำร่องใช้...(25 ก.ย. 2560)


พพ. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกบง. วันที่ 4 ต.ค. พิจารณารายละเอียดและกำหนดรูปแบบโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าในช่วงปลายปีนี้ เบื้องต้นจะทยอยเปิดรับซื้อเป็นระยะ คาดว่า ระยะแรกไม่เกิน 1,000 เมกะวัตต์ และราคารับซื้อจะแตกต่างกัน...(25 ก.ย. 2560)


ปตท. ได้รับแจ้งจากผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม จ.อุดรธานี เรื่องแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี ซึ่งจะส่งผลให้สถานีก๊าซธรรมชาติหลักน้ำพอง จ.ขอนแก่น จำเป็นต้องหยุดการผลิตก๊าซเอ็นจีวีชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23-30 ก.ย. นี้ รวม 8 วัน...(22 ก.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) น่าเป็นห่วงว่า จะมีผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด ซึ่งในไทยมีเพียง 50 คันเท่านั้น แต่ขณะนี้ภาคเอกชนตื่นตัวสนใจลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าหลายร้อยแห่ง...(22 ก.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานเตรียมนำเสนอกรอบการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) ใหม่ เพื่อขอนุมัติหลักการจากที่ประชุมกพช. วันที่ 18 ต.ค. โดยจะอยู่บนพื้นฐานความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังผลิตไฟฟ้าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น...(21 ก.ย. 2560)


กรมควบคุมมลพิษ ชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคกจ.ปทุมธานี และ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี...(20 ก.ย.60)


องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.ได้จัดงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 19 ก.ย.60 ซึ่งในปีนี้ อบก. ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นการรับรองใช้เครื่องหมาย Carbon offset และ Carbon Neutral...(20 ก.ย.60)


นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจี หรือก๊าซหุงต้ม ขายปลีกเดือน ต.ค.มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามตลาดโลก ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 515 ดอลลาร์/ตัน เพิิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย....(20 ก.ย.60)


นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าแนวคิดการปรับโครงสร้างค่าไฟเพื่อสะท้อนต้นทุนเป็นเรื่องที่ดี เอกชนไม่ขัดข้องแต่ในกรณีที่จะกำหนดราคาค่าไฟตามภูมิภาคและระยะทาง จะทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวถูกเก็บในอัตราที่แพง...(20 ก.ย.60)


รมว.พลังงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ...(19 ก.ย. 2560)


กกพ. อยู่ระหว่างศึกษาการคิดคำนวณค่าไฟฟ้าฐานให้สอดคล้องตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ที่จะประกาศใช้ในปี 2561-2564 ตามมติกพช. ที่กำหนดให้ศึกษาการจัดเก็บค่าไฟฟ้ารายภูมิภาค ตามต้นทุนค่าไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่...(19 ก.ย. 2560)


บางจากฯ ได้เปิดสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC เพื่อต่อยอดขยายธุรกิจพลังงานสีเขียว และธุรกิจด้านชีวภาพ เปิดตัวสถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด...(8 ก.ย. 2560)


กฟผ.ได้เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ในวันที่ 23 ก.ย. 2560...(8 ก.ย. 2560)


การประชุมกบง. ในเดือนต.ค. จะมีการพิจารณาแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยหรือโซลาร์รูฟท็อปในส่วนที่เหลือ อัตราการรับซื้อเบื้องต้นจะต้องต่ำกว่าราคาขายส่งที่ปัจจุบันอยู่ที่ 2.60 บาท/หน่วย...(7 ก.ย. 2560)


สนพ. เตรียมประกาศหลักเกณฑ์โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถสามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก) ที่ใช้น้ำมันและก๊าซเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (อีตุ๊กตุ๊ก) โดยกองทุนอนุรักษ์ฯ จะสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 5 ปี...(7 ก.ย. 2560)


ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกอีก 4 เดือนที่เหลือของปีนี้ ยังมีแนวโน้มเป็นราคาขาขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกในประเทศให้ปรับเพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงานจะใช้กองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีสะสมของก๊าซแอลพีจีมาดูแล...(7 ก.ย. 2560)


พพ. ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ โดยถือเป็นกิจกรรมภายใต้การจัดประกวด Thailand Energy Awards 2017 เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิลม์บางแห่งแรกของประเทศไทย...(7 ก.ย. 2560)


พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเครือข่ายไหมไทยดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการ โดยจะมีการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเจาะบ่อบาดาล ให้กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแปลงใหญ่ที่ศูนย์...(6 ก.ย. 2560)


ที่ประชุมครม. ได้มีการหารือถึงประเด็นโครงการโรงไฟฟ้าสตึงมนัมในกัมพูชา โดยวางแนวทางที่จะมีการเจรจากับรัฐบาลกัมพูชาในช่วงที่นายกฯ จะนำครม.ที่เกี่ยวข้องไปประชุมร่วมกับครม.ของกัมพูชา ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนชะลอโครงการ เนื่องจากนายกฯได้มีคำสั่ง...(6 ก.ย. 2560)


การประชุุมกบง. ได้พิจารณาราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนก.ย. สะท้อนกลไกตลาดโลก ซึ่งพบว่า ต้นทุนจะต้องปรับขึ้น 1.43 บาท/กก. แต่เพื่อลดผลกระทบเห็นควรให้ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันฯ ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชย ส่งผลให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 10 บาท/ถัง...(6 ก.ย. 2560)


สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัย โดยเห็นว่า ภาครัฐควรส่งเสริมเพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้เอง หากมีไฟฟ้าเหลือก็ย้อนเข้าสู่ระบบจำหน่าย...(5 ก.ย. 2560)


บริษัทพลังงานมหานครได้ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับกฟน. เพื่อผลักดันโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เตรียมพร้อมและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยกฟน. จะทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานราชการที่สนใจและมีความพร้อมในการติดตั้ง...(4 ก.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานจากตะวันออกกลาง เข้ามาติดต่อสอบถามถึงแนวทางการจัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันแห่งใหม่ในไทย เน้นการส่งออกเป็นหลัก เนื่องจากทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะป้อนตลาดในภูมิภาคนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึง...(4 ก.ย. 2560)


พพ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้ดำเนินโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลประหยัดด้านพลังงานในพื้นที่ของหน่วยงานภายใต้ทำเนียบรัฐบาล สามารถลด...(4 ก.ย. 2560)


กกพ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ (ปี 2561-65) โดยคาดว่า จะประกาศใช้ภายในปี 2561 ซึ่งโครงสร้างใหม่จะมีความรัดกุมแผนการลงทุนของ 3 การไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงจะมีการปรับปรุงค่าบริการรายเดือน...(1 ก.ย. 2560)


ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พร้อมด้วย สผ. รองผู้ว่าฯกฟผ. ร่วมแถลงข่าวการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการติดตามตรวจสอบที่ครบถ้วน...(31 ส.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานได้เปิดเสรีราคาจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยจะไม่ได้เข้าไปควบคุมค่าไฟปลายทาง แต่ควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าที่ขายให้กับเจ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่กำหนดอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก...(31 ส.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจข้อมูลต่างๆ สำหรับกรณีช่วยเหลือหาบเร่แผงลอยใช้แอลพีจีราคาถูก โดยจะสรุปได้ในสิ้นปี ล่าสุดได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีหลายแนวทางหรืออาจทำโครงการใหม่...(30 ส.ค. 2560)


นักวิชาการด้านพลังงานทดแทนเปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า 14% ขณะที่การใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าของโลกคิดเป็น 24.5% ซึ่งต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสูงกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ แต่แนวโน้ม...(30 ส.ค. 2560)


กกพ. เตรียมเรียกทุกฝ่ายร่วมหารือรับมือทิศทางการผลิตไฟฟ้าพึ่งพาตนเองที่มากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตและจำหน่ายที่ลดลง ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าต่อไปกระทบต่อประชาชนเพิ่มขึ้น...(30 ส.ค. 2560)


บริษัทยูเอซีโกลบอลเปิดเผยความคืบหน้าการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะแบบ RDF ในลาว โดยเดือนก.ย. นี้ จะลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัทพันธมิตรท้องถิ่นที่ได้รับสัมปทานขยะนานกว่า 20 ปี ขนาดกำลังผลิต 6 เมกะวัตต์...(29 ส.ค. 2560)


บริษัทบ้านปู ได้จัดตั้งบริษัทบ้านปูอินฟิเนอร์จี เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการด้านการวางระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนครบวงจร สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเทรนด์เดียวกับจีนและออสเตรเลีย ที่หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์...(29 ส.ค. 2560)


โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกง ขนาดกำลังผลิต 3,660 เมกะวัตต์ เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีแล้ว โดยสนพ. ยืนยันยังไม่มีการดำเนินการใดๆ และอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดในการใช้ประโยชน์...(28 ส.ค. 2560)


ส.อ.ท. เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลมีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าสตึงมนัม เพื่อเตรียมไฟและน้ำรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีว่า เอกชนมีความกังวลในแง่ของต้นทุนและความมั่นคง โดยเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้า...(28 ส.ค. 2560)


พพ. ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุรีโซลาร์ ของบริษัทพัฒนาพลังงาน จำกัด เป็นกิจกรรมภายใต้การประกวด "Thailand Energy Awards 2017" เพื่อให้เห็นตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินการด้านส่งเสริมพลังงานทดแทน...(28 ส.ค. 2560)


ภายในเดือนก.ย.-ต.ค. นี้ กระทรวงพลังงานจะสามารถประกาศทีโออาร์การเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกชที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทาน โดยมั่นใจจะได้ผู้ชนะประมูลช่วงต้นปี 2561...(25 ส.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2015) คาดว่า จะชัดเจนภายในสิ้นปี 2560 โดยจะศึกษาความเหมาะสมในการขยายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งหมดจาก 30% เป็น 40% ได้หรือไม่ คงต้องคำนึงถึงปัจจัย 3 ด้านพิจารณาประกอบกัน...(25 ส.ค. 2560)


กฟน. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในถนนพหลโยธิน ระยะ 8 กม. ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการมหานครไร้สายที่กฟน. ได้ร่วมกับหน่วยงานควบคุมดูแลสายสื่อสารและกทม. ดำเนินการ ภายในสิ้นเดือนก.ย. จะปลอดสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทุกชนิด...(24 ส.ค. 2560)


วันที่ 23 ส.ค. ตัวแทนชาวบ้านหมู่ 4 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา รวมตัวกันแสดงเชิงสัญญลักษณ์ค้านรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่บริเวณหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ...(24 ส.ค. 2560)


บริษัททิพวัฒน์ฯ ดำเนินธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสังคมในโครงการไทยไบโอแมส นำเศษวัชชพืชเหลือใช้จากการปลูกพืชไร่ที่มีอยู่จำนวนมาก แทนที่จะเผาทำลายทิ้งก็นำมาอัดเป็นแท่งใช้เป็นพลังงานป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล...(23 ส.ค. 2560)


บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ ได้เข้าหารือกับปตท. เพื่อต้องการใช้ศักยภาพของคลังเขาบ่อยา จ.ชลบุรี สำหรับการนำเข้าก๊าซแอลพีจีในอนาคต โดยอัตราค่าใช้จ่ายของการใช้คลังเขาบ่อยาแต่ละราย มีอัตราที่แตกต่างกัน ซึ่งจะใช้วิธีเจรจาเป็นรายๆ ไป...(23 ส.ค. 2560)


วงการค้าน้ำมันได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่ว่า การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 21 จะไม่มีการนำเอาระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้แน่นอน เนื่องจากไม่มีแปลงสำรวจและผลิตปิโตรเลียมใดเข้าเกณฑ์สัญญา...(23 ส.ค. 2560)


รมว.พลังงานจะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัมในการประชุมครม.สัญจร โดยกระทรวงพลังงานจะมีการรายงานภาพรวมทั้งหมด ส่วนค่าไฟฟ้าที่อยู่ระดับสูงสุดนั้นได้รวมค่าน้ำแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อยุติยังมีขั้นตอน...(22 ส.ค. 2560)


ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียมออกตามความในพ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวม 4 ฉบับ มีสาระสำคัญคือ เพื่อกำหนดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของรัฐบาลมีทางเลือกให้สามารถนำระบบสัญญาแบ่งปันผล...(21 ส.ค. 2560)


โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย กำลังผลิต 1,470 เมกะวัตต์ ที่สร้างทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่จะหมดอายุ มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนจากบริษัทซีคอท จก. ร่วมให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จัดเวทีรับฟัง...(21 ส.ค. 2560


พพ. จะสรุปเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัยแบบเสรีจากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กระทรวงพลังงานพิจารณาในระดับนโยบายภายในเดือนก.ย. 2560...(21 ส.ค. 2560)


ปตท. เปิดเผยแผนลงทุน 5 ปี เน้นลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คือ โครงการคลังแอลเอ็นจี โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการปรับปรุงโรงกลั่นและปิโตรเคมี และโครงการธุรกิจใหม่ มั่นใจว่า จะสามารถจัดหาหรือนำเข้าแอลเอ็นจีมาแข่งขัน...(18 ส.ค. 2560)


ปตท.สผ. พร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลสัมปทานที่จะหมดอายุคือ แหล่งบงกชและเอราวัณ จากการที่ครม. มติอนุมัติในหลักการของร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทั้ง 3 ฉบับ และเห็นชอบในร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม จะเป็นกลไกสำคัญ...(18 ส.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเร่งเสนอร่างประมูลแข่งขันแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุปี 2565-66 แหล่งเอราวัณและบงกชต่อคณะกรรมการปิโตรเลียม และคาดว่า เมื่อได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพลังงานก็คงจะเข้าสู่ที่ประชุมครม. เดือนก.ย. และเปิดให้เอกชนเสนอแข่งขัน...(17 ส.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำลังจับตาราคาน้ำมันที่อาจส่งผลต่อการเก็บอัตราค่าภาคหลวงปิโตรเลียมในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า คาดว่า การจัดเก็บค่าภาคหลวงจะทรงตัวในระดับต่ำ...(16 ส.ค. 2560)


ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการออกตามกฎหมายปิโตรเลียมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม รวม 4 ฉบับ ซึ่งคาดว่า น่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนต.ค. นี้เป็นต้นไป เพื่อรองรับการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบที่ 21...(16 ส.ค. 2560)


กกพ. คาดการณ์ว่า ในช่วง 20 ปีต่อจากนี้ ยังไม่มีความจำเป็นในการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ เนื่องจาก...(16 ส.ค. 2560)


กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. เห็นด้วยกับแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) อย่างแพร่หลาย ที่กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ชาร์จไฟ) โดยใช้อัตราตามช่วงเวลาของวัน...(15 ส.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานได้ปรับบทบาทการทำงานของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน เช่น กฟผ. ให้เข้ามาบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยตั้งส่วนงานขึ้นมาดูแลงานด้านพลังงานทดแทนและด้านก๊าซโดยเฉพาะ...(15 ส.ค. 2560)


การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ กระทรวงพลังงานจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมา เพื่ออนุญาตให้ปตท. เข้าไปศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในรูปแบบคลังลอยน้ำที่...(11 ส.ค. 2560)


การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนตามแผน AEDP 2015 มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่บ่อขยะทั้งประเทศว่า มีจุดใดที่สามารถตั้งโรงไฟฟ้าขยะได้บ้าง...(10 ส.ค. 2560)


พพ. มีนโยบายให้เกิดการส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานไปยังภูมิภาคต่างๆ ภายใต้นโยบาย "พลังงาน 4.0" โดยได้นำร่องร่วมกับจ.ราชบุรี จัดงาน "มหกรรมราชบุรี 4.0"...(10 ส.ค. 2560)


กฟภ. ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งของอนุญาโตตุลาการที่ให้บริษัทดีแอนด์เจฯเป็นฝ่ายชนะคดี และกฟผ. จะต้องจ่ายค่าเสียหายจากการที่ไม่พิจารณาให้บริษัทดีแอนด์เจฯ ปรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแบบโซลาร์เทอร์มอลมาเป็นแบบแผงโซลาร์เซลล์...(9 ส.ค. 2560)


กพช. เห็นชอบร่างเอ็มโอยูโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัมและให้เสนอต่อครม. เพื่อรับทราบ โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย...(9 ส.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินของไทย (Thailand Coal Awards) ครั้งที่ 3 โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 9 รางวัล ซึ่งจะมีการคัดเลือกเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับอาเซียนที่...(9 ส.ค. 2560)


กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเพียงผู้ประกอบการ 2 ราย คือ กฟผ. และกลุ่มกัลฟ์ที่ได้ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติกับกกพ. แล้ว คาดว่า การเปิดจองสิทธิ์ใช้คลังแอลเอ็นจีเทอร์มินอลของปตท. จะมีเพียงกฟผ. ที่ได้รับ...(9 ส.ค. 2560)


กกพ. ประกาศเปิดประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่วันที่ 7-21 ส.ค. จำนวน 300 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ FiT อัตราค่าไฟฟ้าที่ 3.66 บาท/หน่วย...(8 ส.ค. 2560)


กกพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำรอง (Backup Rate) เพื่อใช้เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4-18 ส.ค. นี้ โดยจะเพิ่มเติมอัตราค่าไฟฟ้าสำรองของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) อีก 1 กรณี...(8 ส.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีแนวคิดที่จะอาจเปิดให้เอกชนรายอื่นๆ ที่มีความพร้อมเป็นผู้พัฒนาใน 2 โครงการคลังก๊าซลอยน้ำที่ได้ให้ปตท. ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้...(7 ส.ค. 2560)


กกพ. เตรียมที่จะรับเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลัง 2560 ถึงต้นปี 2561 โดยเริ่มจากเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีก 600 เมกะวัตต์ จาก 4 โครงการ โดยเฉพาะโครงการที่สำคัญ...(7 ส.ค. 2560)


สนพ. อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยจะเพิ่มเติมการศึกษาข้อมูลสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง...(7 ส.ค. 2560)


ค่ายรถยนต์โดยเฉพาะในยุโรปกำลังเผชิญกับแรงกดดันให้ยกระดับเทคโนโลยีดีเซลให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งเลิกผลิตรถยนต์ดีเซล และหันไปผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า...(4 ส.ค. 2560)


บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เข้าหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมถึงกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด ที่มีระยะเวลาจำกัดถึงสิ้นปี 2560 ทำให้หลายบริษัทเตรียมตัวไม่ทัน...(4 ส.ค. 2560)


โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm ของภาครัฐ จำนวน 300 เมกะวัตต์ มีผู้ประกอบการเอกชนสนใจจะเข้าร่วมเสนอขายไฟฟ้าจำนวนมาก...(4 ส.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมเสนอครม.พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั่วประเทศภายใต้ 3 ระบบ รวมถึงพิจารณาร่างกฎกระทรวง 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพื่อรองรับการเปิดประมูล...(3 ส.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเจรจาขอซื้อไฟฟ้าจากประเทศกัมพูชาใน 2 แหล่ง ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำสตึงนัม ในอัตราค่าไฟฟ้า 10 บาท/หน่วย ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเกินไปและโรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกง...(3 ส.ค. 2560)


กบง. ได้พิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีอ้างอิงสำหรับเดือนส.ค. โดยมีมติให้คงราคาอ้างอิงไว้ที่ 20.49 บาท/กก. แม้ราคาตลาดโลกจะปรับเพิ่มขึ้น 85 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากเดือนก่อน โดยให้ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ...(3 ส.ค. 2560)


ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกล่าสุดเดือนส.ค. ยังยืนราคาอยู่ที่ 320-330 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ทำให้ราคาขายปลีกในประเทศยังไม่มีการปรับขึ้นหลังจากที่ภาครัฐประกาศเปิดเสรีธุรกิจก๊าซเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ...(2 ส.ค. 2560)


ครม. มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ตามที่กฟภ. เสนอ โดยครอบคลุมการลงทุนทั้งในด้านสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า...(2 ส.ค. 2560)


พพ. ได้จัดโครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงานผ่านกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่สำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เก่าให้เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ประหยัดพลังงาน วงเงิน 300 ล้านบาท...(2 ส.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานจัดโครงการ "สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง" ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ด้วยรูปแบบการใช้แผงโซลาร์เซลล์เข้าช่วยผลิตไฟฟ้า ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ล่าสุดเปิดนำร่องพื้นที่โคราชใช้กับระบบประปาหมู่บ้านมอดินแดง...(1 ส.ค. 2560)


กพช. เห็นชอบในหลักการและแนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติทั้งระบบ โดยให้กฟผ. เป็นผู้จัดหาก๊าซแอลเอ็นจีรายใหม่ เพื่อนำร่องทดสอบระบบต่างๆ ในระยะที่ 1...(1 ส.ค. 2560)


กพช. รับทราบแนวทางที่กระทรวงพลังงานเสนอให้โยกมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี และโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนไปอยู่ภายใต้แนวทางการให้สวัสดิการแห่งรัฐ...(1 ส.ค. 2560)


ภายหลังจากการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี ทำให้ผู้ค้าบางรายนำเข้าเอง ส่งผลให้ปตท. ต้องปรับแผนธุรกิจก๊าซแอลพีจี จากเดิมที่นำเข้าเพื่อรองรับการใช้ในประเทศ มาเป็นการนำเข้าเพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านแทน...(31 ก.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมหารือกับผู้ค้าก๊าซแอลพีจีมาตรา 7 เพื่อขอความร่วมมือให้ร่วมกันทำศูนย์ซ่อมบำรุงถังกลาง เพื่อรองรับการเปิดเสรีแอลพีจีอย่างเต็มรูปแบบ ที่จะหนุนให้เกิดผู้ค้าภาคครัวเรือนรายใหม่ๆ เข้ามา...(31 ก.ค. 2560)


1 ส.ค. 2560 นี้ ถือเป็นครั้งแรกของไทยที่กระทรวงพลังงานประกาศลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจีอย่างเต็มรูปแบบ นับตั้งแต่สำรวจพบก๊าซและผลิตแอลพีจีเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว โดยให้ขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกเป็นสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่สุด...(31 ก.ค. 2560)


รัฐบาลอังกฤษประกาศนโยบายไม่ให้มีรถยนต์ใหม่ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลภายในปี 2583 ขณะเดียวกันจะจัดสรรงบประมาณให้ทางการท้องถิ่นจำกัดรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลไม่ให้เข้าไปในถนนที่มีปัญหามลพิษ...(27 ก.ค. 25602)


การประชุมกพช. วันที่ 31 ก.ค. มีวาระสำคัญจะพิจารณาแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจีเต็มรูปแบบ หลังจากที่มีการเปิดเสรีการนำเข้าแล้ว ขั้นตอนจากนี้จะเปิดให้ผู้ค้าแอลพีจีรายอื่นเข้ามาใช้บริการเช่าระบบคลังแอลพีจีของปตท. ที่เขาบ่อยา...(26 ก.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานเน้นเดินหน้าแผนอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนสร้างอาคารหรือปรับปรุงอาคารให้เน้นเรื่องประหยัดพลังงาน ผู้ก่อสร้างจะต้องยื่นแบบให้พพ. ตรวจสอบแผนอนุรักษ์พลังงานตามแผนบังคับก่อนเสนออนุมัติแบบก่อสร้าง...(26 ก.ค. 2560)


สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเปิดเผยแนวโน้มการลงทุนในด้านวิจัยและพัฒนาสินค้า (อาร์แอนด์ดี) ของภาคเอกชนไทยเริ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยงานวิจัยหลักที่ประเทศมีศักยภาพ เช่น ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ไบโอเทคโนโลยี อาหารและพลังงาน...(25 ก.ค. 2560)


เทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จัดประชุมการทวนสอบผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการการส่งเสริมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...(25 ก.ค. 2560)


ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ พร้อมประมูลแข่งขันโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบเอสพีพีไฮบริดเฟิร์ม จำนวน 300 เมกะวัตต์ แม้อัตรารับซื้อตามต้นทุนที่แท้จริงอยู่ที่ 3.66 บาท จะยังไม่จูงใจ แต่บริษัทมีศักยภาพผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF...(25 ก.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมที่จะหมดอายุสัญญาในอีก 5 ปี 2 แหล่งสำคัญคือ แหล่งบงกชและเอราวัณ ภายในเดือนส.ค. นี้ ขณะนี้เหลือเพียงการดำเนินการนำเสนอกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่เหลืออีก...(24 ก.ค. 2560)


อพพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ BEC แล้ว...(24 ก.ค. 2560)


อัสตานาเอ็กซ์โปร 2017 ที่มีตัวแทนกว่า 115 ประเทศมาจัดแสดงเกี่ยวกับพลังงานแห่งอนาคต ไทยได้จัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด "การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมนุษยชาติ (BioEnergy for All)" ซึ่งทุกประเทศสนใจพลังงานทางเลือก...(24 ก.ค. 2560)


ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม จัดทำโครงการทดลองวิจัยนำน้ำมันยางนามาผลิตเป็นไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดีเซล ใช้งานสำหรับเครื่องจักรทำการเกษตร...(21 ก.ค. 2560)


พพ. ได้เปิดประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (ซีบีจี) รอบที่ 2 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และครัวเรือน...(21 ก.ค. 2560)


กกพ. เปิดเผยว่า นโยบายการเก็บอัตราค่าสำรองไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบจากการเข้ามาของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) มากขึ้นนั้น ภายใน 1-2 ปี ยังไม่มีนโยบายจัดเก็บจากพลังงานทดแทนทุกชนิด โดยเฉพาะผู้ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป...(21 ก.ค. 2560)


ปตท. เตรียมทบทวนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่มีแผนจะตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในไทย และการพัฒนาธุรกิจก๊าซแอลเอ็นจีที่มีราคาถูกลงใกล้เคียงกับถ่านหิน ไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน...(20 ก.ค. 2560)


ปตท. เตรียมดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปในสถานีบริการน้ำมันปตท. และธุรกิจอื่นๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ด้วยตนเอง เพราะต้นทุนการติดตั้งถูกลงอย่างต่อเนื่องและไม่จำเป็นต้องจำหน่ายให้กับ 3 การไฟฟ้า...(20 ก.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานได้เรียกผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เข้าหารือประเด็นการเตรียมปรับเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซแอลพีจีจากเดิม 1% เป็น 2.5% ซึ่งผู้ค้าก๊าซส่วนหนึ่งไม่ต้องการให้ปรับ...(19 ก.ค. 2560)


สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงโครงการวางแผนพลังงานชุมชน เป็นการจัดทำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมาให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน...(19 ก.ค. 2560)


สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแซง อ.หันคา สนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 25 กิโลวัตต์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 1 ต.หนองแซง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน...(19 ก.ค. 2560)


พพ. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสถานประกอบการ รวมถึงองค์กรต่างๆ และสถาบันการศึกษา ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน เข้าร่วมส่งผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนประกวดในโครงการ "Thailand Energy Award 2018"...(19 ก.ค. 2560)


ปตท.สผ. เปิดเผยความสำเร็จโครงการบงกชที่กำลังครบรอบการผลิตปีที่ 24 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไทย และเป็นแหล่งพลังงานหลักที่มีความสำคัญของประเทศ ผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 20% ของปริมาณการใช้...(18 ก.ค. 2560)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ส.อ.ท. เปิดเผยในงานเสวนา เรื่อง "โซลาร์รูฟท็อป จะพลิกโฉมระบบไฟฟ้าอย่างไร" กรณ๊กกพ. มีนโยบายที่จะเก็บอัตราระบบสำรองไฟฟ้ารวมไปถึงการเก็บอัตราค่าบริการสายส่งและจำหน่าย จะทำให้การลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์...(18 ก.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานใช้เวลา 1 ปี 7 เดือน เพื่อดำเนินการแก้ปมราคาก๊าซแอลพีจีที่ถูกกำหนดราคาด้วยสูตรคำนวณจากภาครัฐ รวมถึงการชดเชยส่วนต่างราคาก๊าซแอลพีจีจากกองทุนน้ำมันฯ โดยมีการดำเนินการเปิดเสรีก๊าซแอลพีจี 4 ขั้นตอน...(17 ก.ค. 2560)


กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า ได้ยื่นขอจัดตั้งสมาคมการค้าชีวมวลไทย เพื่อร่วมกันผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขประเด็นที่เป็นอุปสรรค...(17 ก.ค. 2560)


พพ. ยังอยู่ระหว่างปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) เพื่อเสนอกระทรวงพลังงาน โดยได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจาก 20% เป็น 40% ตามนโยบายของนายกฯ ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดแผน จะมีกำลังผลิต...(17 ก.ค. 2560)


พพ. ได้เปิดให้สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ และระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (DSM Chiller)...(17 ก.ค. 2560)


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าร่วมกับกฟน. และกฟภ. เพื่อพัฒนาโครงการนำร่องจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ)...(14 ก.ค. 2560)


กฟน. เปิดเผยถึงการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2560 มีปัญหาไฟดับน้อยมาก ตั้งเป้าว่า ในอนาคตปัญหาไฟฟ้าด้บจะต้องไม่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล...(14 ก.ค. 2560)


สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการ "กรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และขยายเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ สร้างต้นแบบสำนักงานสีเขียว...(13 ก.ค. 2560)


สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิค จ.สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชนและพิธีมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงาน (ภาคกลาง) โดยจังหวัดเพชรบุรี มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลสุดยอดคนพลังงาน 4 สาขา...(13 ก.ค. 2560)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ในการประกวด Thailand Energy Award 2017...(13 ก.ค. 2560)


กกพ. มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติงวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 2560 เพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้ว 8.87 สต./หน่วย ตามต้นทุนในการผลิตและจัดหาไฟฟ้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.5966 บาท/หน่วย...(13 ก.ค. 2560)


สนพ. ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์ โดยต้องการกระตุ้นให้คนไทยช่วยกันประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วย...(12 ก.ค.60)


หน่วยธุรกิจธรรมชาติ บมจ.ปตท. เปิดเผยว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ เอ-18) ได้เริ่มจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบแล้วตั้งแต่ 03.42 น. ของวันที่ 11 ก.ค. หลังจากหยุดการผลิตไปตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา...(12 ก.ค.60)


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล เปิดเผยว่า กกพ.อยู่ระหว่างการศึกษาการกำหนดอัตราค่าบริการสายส่งและจำหน่าย (วิลลิ่งชาร์จเรต) สำหรับโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (เอสพีพี) ที่อยู่ในกลุ่มโครงการเอกชนผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองไม่ขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้า(ไอพีเอส)...(12 ก.ค.2560)


กกพ. เปิดเผยถึงแนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม่ (ก.ค.-ธ.ค.60) ซึ่งจะมีการพิจารณาในวันที่ 12 ก.ค.ว่า มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้น 7-8 สตางค์ต่อหน่วย...(12 ก.ค.2560)


สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ได้ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนในท้องถิ่น จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน...(11 ก.ค. 2560)


สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พพ. เดินหน้าโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) โดยปี 2560 วางเป้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนหริือเกษตรกรใช้...(11 ก.ค. 2560)


สถาบันวิทยาการพลังงาน จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ "หลุมดำ...พลังงานไทย" โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเข้าร่วมเสวนา กล่าวถึงการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมบงกชและเอราวัณว่า ภาครัฐควรใช้วิธีการประมูลแบบแบ่งปันผลผลิต โดยกำหนดผลตอบแทนภาครัฐและจูงใจ...(7 ก.ค. 2560)


กบง. เห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจีทั้งระบบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป เพื่อรองรับอนาคตที่ไทยจะต้องนำเข้าก๊าซมากขึ้นจากข้อจำกัดแหล่งผลิตในประเทศมีแนวโน้มลดลง...(7 ก.ค. 2560)


ผู้ค้าก๊าซแอลพีจีสนับสนุนนโยบายเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจีที่ภาครัฐเตรียมดำเนินการระยะที่ 2 เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลดต่ำกว่า 50 ดอลลาร์/บาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่า ทำให้แอลพีจีตลาดโลกจะใกล้...(6 ก.ค. 2560)


พพ. ได้จัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ "DEDE Man and The Gang" ภายใต้แนวคิด "SAME+ ความเหมือนที่เหนือกว่า" ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยสามารถดาวน์โหลด...(6 ก.ค. 2560)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทเจซีเอส ของญี่ปุ่น เพื่อวิจัยและนวัตกรรมการจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วสำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการผลิตไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน...(5 ก.ค. 2560)


กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคลังก๊าซธรรมชาติเหลวลอยน้ำบริเวณอ่าวไทยหลังจากกพช. อนุม้ติ ได้นำเสนอรายละเอียดเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริหารกฟผ. แล้ว มีกำลังผลิตที่ 5 ล้านตัน/ปี จากเดิม 3 ล้านตัน เนื่องจาก...(5 ก.ค. 2560)


การประชุมกบง. วันที่ 5 ก.ค. จะพิจารณาวาระสำคัญคือ หลักการปล่อยลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจี หลังจากต้นทุนราคาแอลพีจีตลาดโลกปรับลดลงต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ระยะที่ 2 ของการเปิดเสรีธุรกิจแอลพีจี...(4 ก.ค. 2560)


พพ. ได้วางเป้าหมายการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยมีการใช้ไบโอดีเซลเฉลี่ย 3.58 ล้านลิตร/วัน เอทานอล 4.79 ล้านลิตร/วัน ภายในปี 2564...(4 ก.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมจะเปิดประมูลปิโตรเลียมแหล่งบงกชและเอราวัณ ก่อนที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2564-65 โดยขั้นตอนจากนี้จะเริ่มจากนำกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประมูล...(3 ก.ค. 2560)


การใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้กระทบต่อภาคการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังลามไปถึงการจัดหาก๊าซธรรมชาติว่าจะตั้งรับอย่างไร หลังจากเห็นภาพความต้องการใช้อาจจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้...(3 ก.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างพิจารณาปรับสูตรการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีที่จะเพิ่มบทบาทสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศมากขึ้น โดยการปรับสูตรนำเข้าแอลเอ็นจีจะเป็นสัญญาระยะยาว ที่ตกลงสัญญาซื้อขายมากกว่า 4 ปีขึ้นไปในสัดส่วน 70% ...(3 ก.ค. 2560)


สนพ. เตรียมทบทวนนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น คาดว่า การปรับปรุงจะแล้วเสร็จปีนี้เพื่อใช้ในปี 2561 ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มลดลง...(3 ก.ค. 2560)


กกพ. มีมติรับรองผลการจับสลากคัดเลือกผู้ที่ผ่านกระบวนการจับสลากโครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 โดยมีผู้ได้รับคัดเลือก 38 ราย หรือคิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้ารวมทุกพื้นที่ 171 เมกะวัตต์...(30 มิ.ย. 2560)


รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การทบทวนแผน พีดีพี 2015 ใหม่ ยังคงบรรจุแผนสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 5,000 เมกะวัตต์ ของบริษัทกัลฟ์ เนื่องจากได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.แล้ว...(30 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวง หาแนวทางการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบโดยเฉพาะการทำให้ราคาปาล์มในประเทศมีเสถียรภาพและยั่งยืนในอนาคตตามนโยบายนายกฯ...(29 มิ.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงาน ได้หารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง เพื่อสรุปนโยบายการดูแลผู้มีรายได้น้อยให้ใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซแอลพีจีราคาถูก แต่เมื่อกระทรวงการคลังมีนโยบายให้เปิดลงทะเบียนขอรับสวัสดิการของรัฐแล้ว ควรจะโยกไปอยู่ส่วนนี้หรือไม่...(28 มิ.ย. 2560)


โครงการเตาเผาขยะขนาด 500 ตัน ที่องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบเตาเผาขยะให้นั้น ขณะนี้ยังคงชะลอแผนต่อไป เพราะไม่สามารถจัดหาพื้นที่เหมาะสมรอบๆ กรุงเทพฯ ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อตั้งเตาเผา...(28 มิ.ย. 2560)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจะหารือกับสมาชิกเพื่อกำหนดท่าทีกรณีภาครัฐอาจจะเก็บค่าไฟฟ้าสำรอง เบื้องต้นมองว่า ไม่เห็นด้วย และต้องการให้ภาครัฐมองใน 3 ประเด็น และภาครัฐควรพัฒนาระบบมิเตอร์แบบ Net Metering...(28 มิ.ย. 2560)


รมว. พลังงานเปิดเผยการแก้ไขปัญหาพลังงานในหลายประเด็น โดยเรื่องแรกคือ การขจัดปัญหาเรื่องใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในรายที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแต่ไม่ยอมเริ่มโครงการโดยให้ตัดทิ้ง ส่งผลให้ไม่มีการเร่ขายใบอนุญาตอีกต่อไป...(28 มิ.ย. 2560)


รมว.พลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนาความร่วมมือด้านก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระหว่างนอร์เวย์กับประเทศไทย ว่า เวทีดังกล่าวจะนำสถานการณ์ภาพรวมมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาปรับแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ...(27 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียจากกฎหมายลูก 6 ฉบับ ภายใต้พ.ร.บ. ปิโตรเลียมและพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแล้วทั้งสิ้น 4 ฉบับ ส่วนที่เหลืออีก 2 ฉบับคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินการในส่วนของ...(27 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานมีนโยบายเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปเสรี คาดว่าจะชัดเจนภายในปีนี้ หลังจากที่เปิดให้ผลิตไฟฟ้าเป็นโครงการนำร่องในครัวเรือน ที่เหลือสามารถนำมาจำหน่ายผ่านระบบได้...(27 มิ.ย. 2560)


กกพ. ได้ทำการจับสลากเพื่อคัดเลือกเจ้าของโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร มีผู้ผ่านคุณสมบัติจับสลาก...(27 มิ.ย. 2560)


กฟผ. พบว่า มีการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรีมากขึ้น โดยมีหลายรายที่มีการติดตั้งและผลิตไฟฟ้าใช้เอง และไม่มีการขออนุญาตอย่างเป็นทางการ เนื่องจากแนวโน้มราคาแผงโซลาร์เซลล์และการติดตั้งถูกลง อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและ...(26 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานกำลังอยู่ระหว่างการปรับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ซึ่งก่อนหน้านี้สถาบันปิโตรเลียมได้มีส่วนเสนอแนวทางดำเนินงานไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับแผนพลังงานทดแทนเอทานอลและไบโอดีเซลควรต้องปรับลดลง ขณะที่ภาคเอกชนเห็นด้วยกับการปรับแผน AEDP...(26 มิ.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ผู้ค้าน้ำมัน พร้อมจะสต๊อกน้ำมันปาล์มและบี100 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สต๊อกเพิ่มเป็น 60 กว่าล้านลิตรแล้ว และได้สั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันผสมบี100 ที่สัดส่วน 7% ต่อไป...(26 มิ.ย. 2560)


อัสตานา เอ็กซโปร 2017 เป็นงานมหกรรมนานาชาติงานใหญ่ระดับโลก มี 115 ประเทศเข้าร่วม โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่หวังแสดงศักยภาพด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการใช้ และการผลิตพลังงานจากผลผลิตทางการเกษตรตามลักษณะพื้นที่ของชุมชน...(23 มิ.ย. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง พระราชบัญญัติปิโตรเลียม และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยขั้นต่อไปจะทยอยนำกฎหมายลูกรวมทั้งกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขการเปิดประมูล...(23 มิ.ย. 2560)


กระทรวงการคลังประกาศลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 4 ประเภท เพื่อส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ประหยัดพลังงาน จะส่งผลให้ราคารถยนต์ไฮบริดลดลงจากปัจจุบัน 10-20% ทำให้ราคาใกล้เคียงกับรถยนต์ใช้น้ำมันเบนซินในรุ่นเดียวกัน...(22 มิ.ย. 2560)


คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มบริษัทเจซีเอส ผู้ประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลรายใหญ่ ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่นกับ 3 บริษัทของไทย ในการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลไม้อัดเม็ด...(22 มิ.ย. 2560)


กฟผ. อยู่ระหว่างปรับแผนกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 2,000 เมกะวัตต์ ตามนโยบายกระทรวงพลังงานที่ให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจนในแต่ละปี คาดว่า เตรียมเสนอกลับไปภายในก.ค. นี้ อาจจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนภายใต้พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ...(22 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานได้รายงานให้ที่ประชุมครม. รับทราบ ถึงแนวทางการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม ที่ต้องการให้รัฐจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา...(21 มิ.ย. 2560)


การประชุมคสช. มีมติเห็นชอบในหลักการในการออกคำสั่งหัวหน้าคสช. มาตรา 44 เพื่อปลดล็อกการใช้ที่ดินของส.ป.ก. ครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กิจการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม และกิจการสำรวจเหมืองแร่ คำสั่งดังกล่าวเฉพาะ...(21 มิ.ย. 2560)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนการจัดทำ 5 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (ปี 2558-2579) เนื่องจากมีหลายสมมุติฐานไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะความล่าช้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง...(21 มิ.ย. 2560)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า จากปัญหาราคาปาล์มตกต่ำที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้มีการปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล 7% ล่าสุดยังได้ให้ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เร่งสต๊อกบี100 ไว้...(21 มิ.ย. 2560)


ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวในพิธีปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โคริ 1 ในเมืองปูซาน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเก่าแก่ที่สุดว่า จะล้มเลิกแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่ ไม่มีการต่ออายุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่เดิม รวมถึงจะลดการพึ่งพา...(20 มิ.ย. 2560)


ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ไทยกำลังเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าแบบไตรภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน...(20 มิ.ย. 2560)


กกพ. จะหยุดการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับโครงการใหม่ๆ หลังโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์ม เฟส 2 กำลังผลิต 219 เมกะวัตต์ ดำเนินการแล้วเสร็จ เนื่องจากต้องพิจารณาความพร้อมของระบบสายส่งไฟฟ้าของกฟผ. และระบบป้อนไฟฟ้า...(20 มิ.ย. 2560)


รองนายกฯวิษณุเปิดเผยว่า ในการประชุมคสช. และที่ประชุมครม. จะหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เบื้องต้นมีอยู่ 4 แนวทาง...(20 มิ.ย. 2560)


สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรีได้ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา จัดทำโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเยาวชนลดใช้พลังงาน มีพลังงาน มีความสุข เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยนำรถโมบายออกไปให้ความรู้...(19 มิ.ย. 2560)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัตจี กำลังผลิต 1,360 เมกะวัตต์ในเมียนมา เบื้องต้นต้องชะลอโครงการดัวกล่าวเอาไว้ก่อน เนื่องจากรัฐบาลเมียนมาต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการและทำความเข้าใจกับชนกลุ่มน้อย...(19 มิ.ย. 2560)


แนวคิดเรื่องการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกนำมาใช้เป็นแนวคิดสำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบสถานที่จัดแสดงนิทรรศการอาคารศาลาไทยในงาน Astana Expo 2017...(19 มิ.ย. 2560)


กกพ. อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราระบบสำรองไฟฟ้า (Backup Rate) เพื่อรองรับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตเองใช้เอง หรือ Isolated Power Supply (IPS) ที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น จากปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าแล้ว 83 เมกะวัตต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาคาร...(19 มิ.ย. 2560)


รองนายกฯวิษณุ เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมครม. และคสช. สัปดาห์หน้า จะมีการเสนอใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาการสร้างโรงไฟฟ้ากังหันลมในพื้นที่ส.ป.ก. หรือการเช่าพื้นที่ส.ป.ก. ในการวางแผงโซลาร์ฟาร์ม โดยจะผ่อนคลายใน 3 ประเด็นใหญ่...(16 มิ.ย. 2560)


กฟผ. นำคณะพร้อมด้วยสื่อมวลชนดูงานโรงไฟฟ้าที่เยอรมนี ซึ่งประกาศว่า ปี ค.ศ. 2022 จะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 17 แห่งให้หมด โดยทยอยปิดไปแล้ว 9 แห่ง และจะมุ่งเน้นพลังงานทดแทน...(15 มิ.ย. 2560)


ส.ป.ก. อยู่ระหว่างรอรองนายกฯวิษณุ นัดหารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตามที่นายกฯ เตรียมออกคำสั่งประกาศตามมาตรา 44 เพื่อให้ส.ป.ก. มีอำนาจพิจารณาการขอใช้พื้นที่...(15 มิ.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมหารือกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ในสัปดาห์หน้า เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ค้าสต๊อกไบโอดีเซล บี100 สำรองเพิ่มและเตรียมกำหนดสัดส่วนใช้ไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล 7% เพื่อจำหน่ายบี7 จนถึงสิ้นปีนี้...(14 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานจะเสนอที่ประชุมป.ย.ป. วันที่ 19 มิ.ย. พิจารณาแนวทางแก้ปัญหากรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม...(14 มิ.ย. 2560)


ขณะที่สหรัฐขอถอนตัวออกจากสนธิสัญญาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือข้อตกลงปารีส จีนได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาพลังงานสะอาดด้วยการเปิดตัวโครงการโซลาร์ฟาร์มแบบลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก...(13 มิ.ย. 2560)


อพพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแผนเออีดีพีให้มีสัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทน 40% ของพลังงานประเทศ หรือ 3.7 หมื่นเมกะวัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 19% โดยสัดส่วนพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นมีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ...(13 มิ.ย. 2560)


กฟผ. เริ่มโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคองระยะที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พลังงานลมมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดในประเทศไทย พร้อมนำระบบพัฒนาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม...(12 มิ.ย. 2560)


สนพ. ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะประกาศราคาลอยตัวอย่างสมบูรณ์ในเร็วๆ นี้ ตามขั้นตอนของการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี โดยขณะนี้ราคาตลาดโลกยังคงยืนราคา...(12 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้พพ. ปรับแผน AEDP 2015 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เบื้องต้นจากการหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพได้แก่ เอทานอลและไบโอดีเซล อาจจะปรับลด...(12 มิ.ย. 2560)


ผู้รับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบกในพื้นที่ส.ป.ก. ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เร็วที่สุด เนื่องจากจะเกิดผลกระทบในแง่ธุรกิจจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ...(12 มิ.ย. 256


ส.ป.ก. ได้หารือร่วมกับกระทรวงพลังงานและรองนายกฯด้านกฎหมาย หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้เพิกถอนระเบียบของคปก.ที่ขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถออกระเบียบลักษณะดังกล่าวได้อีก โดยยังไม่ได้สั่งห้าม...(9 มิ.ย. 2560)


พพ. ได้เร่งรัดให้สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปผลข้อดีข้อเสียของโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรีนำร่อง 100 เมกะวัตต์ ให้เสร็จภายในเดือนส.ค.นี้ เพื่อนำเสนอต่อรมว.พลังงานพิจารณาภายในเดือนก.ย. ก่อนเปิดโครงการ...(9 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานจะสรุปแนวทางแก้ปัญหาการหยุดผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ส.ป.ก. ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดภายใน 1-2 วันนี้ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 7 บริษัท...(8 มิ.ย. 2560)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศกาตาร์ถูกประเทศในกลุ่มอาหรับประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตนั้น เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการจัดซื้อก๊าซแอลเอ็นจีของไทยที่ทำสัญญาระยะยาวไว้ การส่งมอบก๊าซรอบถัดไปยังจะเกิดขึ้นตามปกติ...(8 มิ.ย. 2560)


เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินระบุว่า แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ถกเถียงกันมานานจะสิ้นสุดลง เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มด้านพลังงานในอีก 5 ปีที่เชื้อเพลิงจากฟอสซิลจะล้าสมัย โดยเครือข่ายฯจะยังคงต่อต้านต่อไปหากมีการจัดทำ EIA...(7 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานจะไม่ต่อสัญญาโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในส่วนของ Adder อัตรา 8 บาท/หน่วย ซึ่งจะครบกำหนดสัญญากลุ่มแรกปี 2561 เนื่องจากขณะนี้ได้เปลี่ยนมาส่งเสริมในรูปแบบ FiT...(7 มิ.ย. 2560)


ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น ซึ่งเป็นไปได้สูงที่ผู้รับสัมปทานในพื้นที่ส.ป.ก. 4 แหล่ง อาจได้รับ...(7 มิ.ย. 2560)


ปตท.สผ. แจ้งหยุดการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในโครงการ S1 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด...(6 มิ.ย. 2560)


กฟผ. เตรียมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซแอลเอ็นจีแบบลอยน้ำหรือเอฟเอสอาร์ยู ขนาด 5 ล้านตัน/ปี โดยจะต้องจัดทำ 3 ฉบับ...(6 มิ.ย. 2560)


กฟผ. เตรียมหารือกับกระทรวงพลังงานปรับแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกจากเดิมที่เพิ่มจาก 500 เมกะวัตต์เป็น 2,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2579...(6 มิ.ย. 2560)


นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับชุมชนตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก วิจัยกังหันน้ำหัวต่ำเหมาะสมสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า จากการหาวิธีใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในเขื่อนน้ำก้อ...(6 มิ.ย. 2560)


กฟผ. ออกแบบเมืองอัจฉริยะ "กฟผ. เมืองนิเวศแห่งความสุข : EGAT Eco Plus" ณ สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานทดแทน รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเสริมสร้างความเป็นอยู่...(5 มิ.ย. 2560)


สนพ. อยู่ระหว่างสรุปแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตก๊าซธรรมชาติปี 2564-66 คาดว่าจะทำรายละเอียดทั้งหมดเสร็จภายในก.ย.-ต.ค. นี้ เนื่องจากขณะนี้เกิดความล่าช้าการบริหารจัดการก๊าซในอ่าวไทย ประกอบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน...(5 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานเตรียมปรับแผนการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนของประเทศใหม่ โดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรายภูมิภาค ได้มอบหมายให้พพ. และสนพ. ศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่...(5 มิ.ย. 2560)


รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดตัวพีทีทีกรุ๊ป อีวีบัส รถโดยสารไฟฟ้าจากความร่วมมือของปตท.และบริษัทในกลุ่ม เพื่อนำร่องการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า...(2 มิ.ย. 2560)


โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก ขนาดกำลังผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอนถึง 4 ชนิด เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานจริง...(2 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ซึ่งมีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยสนพ. จะรวบรวมความเห็นทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจัดทำรายละเอียดเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน...(2 มิ.ย. 2560)


สนพ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแอลเอ็นจีลอยน้ำในประเทศเมียนมา ที่กพช.มอบหมายให้ปตท.เป็นผู้ศึกษารายละเอียดคลังแอลเอ็นจี ขนาด 3 ล้านตัน/ปี เบื้องตันพบว่า มีความเป็นไปได้ในการลงทุน...(2 มิ.ย. 2560)


ปตท.สผ. อยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทปิโตรนาสของมาเลเซีย เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในมาเลเซีย ที่มีลักษณะเป็นแหล่งกักเก็บแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กหรือกระเปาะเล็กๆ ในทะเล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติ...(1 มิ.ย. 2560)


สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐระบุว่า พลังงานจากฟอสซิลจะเป็นพลังงานหลักของโลกจนถึงปี 2573 ทั้งนี้การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้โดยเฉพาะในการผลิตไฟฟ้า ยังคงมีปัญหาสำคัญอยู่ 3 ประการ...(1 มิ.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมปรับแผนส่งเสริมการใช้ก๊าซเอ็นจีวีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีส่วนหนึ่งหันไปใช้น้ำมันดีเซลแทน เพราะราคาถูก ขณะที่รถยนต์ใหม่ไม่มีการติดตั้งการใช้ก๊าซเอ็นจีวี...(31 พ.ค. 2560)


กฟผ. ได้เตรียมเสนอแผนลงทุนพลังงานหมุนเวียน 2,000 เมกะวัตต์ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาภายในเดือนมิ.ย. ปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากแผนเดิมมุ่งเน้นลงทุนผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเป็นหลัก เพราะไม่ต้องการแย่งโควตาชีวมวลจาก...(31 พ.ค. 2560)


บริษัทบียูเอ็มเอเชียร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน...(31 พ.ค. 2560)


เครือข่ายผู้บริโภคเสนอรัฐควรยกเลิกพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและยุบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากไม่มีความจำเป็น...(30 พ.ค. 2560)


กกพ. ประเมินว่า โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2560 จะอยู่ที่ 874 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดิมและช่วง 1-2 ปีนี้คงไม่เห็นโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มอีก ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปใช้เองมีมากขึ้นจะเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดัน...(30 พ.ค. 2560)


กกพ. เปิดให้หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ยื่นขอเป็นเจ้าของโครงการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลานกว้าง (โซลาร์ฟาร์ม) เฟส 2 จำนวน 219 เมกะวัตต์ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย. ...(30 พ.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 ในปีนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนการออกแบบผังเมืองอัจฉริยะ แผนโครงการขับเคลื่อนด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า...(29 พ.ค. 2560)


กลุ่มผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเปิดเผยว่า หลังจากภาครัฐเปิดเสรีนำเข้าแอลพีจีเพื่อจำหน่ายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดแอลพีจีแข่งขันด้วยการลดราคาให้กับผู้ค้าคนกลาง 30-40 สต./กก. แม้จะยังไม่มีผลต่อราคาขายปลีก แต่อนาคตเชื่อว่าจะสะท้อนไปยังราคาขายปลีก...(29 พ.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยความคืบหน้าร่างกฎหมายลูกที่จะนำมาบังคับใช้ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ปิโตรเลียมฉบับแก้ไขล่าสุดว่า จะมีการนำเสนอรายละเอียดรูปแบบระบบจ้างผลิตให้รมว.พลังงานพิจารณา ซึ่งเป็นรูปแบบที่ระบุไว้ใน...(29 พ.ค. 2560)


สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มีแผนจะผลักดันให้มีการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ คาดว่า จะเกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใหม่มากขึ้นเป็น 5-10% ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดภายในปี 2568...(26 พ.ค. 2560)


กฟภ. เปิดโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว นำร่องที่กฟภ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งหัวจ่ายกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานญี่ปุ่นและยุโรป ใช้เวลาอัดประจุไฟฟ้า 20 นาที...(26 พ.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานต้นแบบแหล่งสำรวจก๊าซธรรมชาติ การพัฒนาพลังงานชุมชน และแผนบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและนำมาใช้กับไทย...(26 พ.ค. 2560)


เกาะแซมโซเป็นเกาะเล็กๆ จำนวนประชากรราวสามพันกว่าคน ตั้งอยู่กึ่งกลางของเกาะน้อยใหญ่ต่างๆของเดนมาร์ก เริ่มนโยบายพลังงานสะอาดหลังได้รับรางวัลชนะเลิศจากรัฐบาลในการแข่งขันออกแบบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 50%...(26 พ.ค. 2560)


บีพีซีจีเปิดเผยแนวโน้มการขยายธุรกิจปีนี้จะเน้นโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนาทำระบบ Trading Platform เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าภายใต้โครงข่ายเดียวกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งระบบส่งของรัฐผ่านอินเตอร์เน็ต...(25 พ.ค. 2560)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ไทยมีความพร้อมเข้าร่วมงาน Astana Expo 2017 ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก พลังงานแห่งอนาคต ที่กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน เตรียมแสดงศักยภาพการพัฒนาพลังงานชีวภาพของไทย...(25 พ.ค. 2560)


มหกรรมพลังงานราชบุรี 4.0 เป็นงานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานที่ดำเนินการจัดไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่แรก เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลทั้งนโยบายของกระทรวงพลังงาน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน...(25 พ.ค. 2560)


รมว.พลังงานศึกษาดูงานประเทศต้นแบบแหล่งสำรวจก๊าซธรรมชาติการพัฒนาชุมชนและแผนบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานในประเทศนอร์เวย์และเดนมาร์ก ซึ่งเป็นผู้ส่งออกพลังงานแต่ยังพยายามพึ่งพาการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ...(25 พ.ค. 2560)


นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสียขนาดกะทัดรัด ได้รับรางวัล Best Paper Awards-First Prize จากงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน...(24 พ.ค. 2560)


บริษัทบี.กริมเพาเวอร์ เปิดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ระบบ Co-generation ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง กำลังผลิต 130.2 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไอน้ำ 30.0 ตัน/ชม. จำหน่ายไฟฟ้าให้กฟผ. 90 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี...(24 พ.ค. 2560)


สำนักงานกศน. รับมอบเงินสนับสนุนโครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการจัดการศึกษาวิชาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และเพื่อร่วมมือกันสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแก่ชุมชน...(24 พ.ค. 2560)


ปตท.สผ. อยู่ระหว่างรอความชัดเจนในการเข้าไปใช้พื้นที่ส.ป.ก. ในแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ เพื่อเข้าไปเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม ซึ่งประเมินว่าจะมีปริมาณสำรองน้ำมันอยู่...(23 พ.ค. 2560)


ในวันที่ 26 มิ.ย. นี้ กระทรวงพลังงานร่วมกับสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย จัดเวทีให้ข้อมูลเรื่องศักยภาพแหล่งก๊าซแอลเอ็นจีของนอร์เวย์ เนื่องจากปัจจุบันมีการค้นพบแอลเอ็นจีมากขึ้น และพร้อมที่จะส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ...(23 พ.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน Astana Expo 2017 ที่คาซัคสถาน แสดงศักยภาพของไทยในการเป็นดินแดนของพืชพลังงานที่มีการพัฒนาพลังงานชีวภาพอย่างมาก...(23 พ.ค. 2560)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย จัดโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะเพื่อเป็นแนวทางหรือแบบรายละเอียดเบื้องต้นการพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ โดยเชื่อมโยงกับการใช้พลังงาน...(23 พ.ค. 2560)


โรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและศูนย์เรียนรู้ฯ เขตหนองแขม ได้เปิดใช้มาตั้งแต่เม.ย. 59 เป็นโรงงานแห่งแรกของกทม.ที่เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คาดว่าจะดำเนินการให้มีเตาเผาขยะมากกว่า 1 โรง โดยอยู่ระหว่าง...(22 พ.ค. 2560)


นายกฯได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ฯ ส่วนใหญ่เห็นถึงความจำเป็นควรสร้างโรงไฟฟ้า ส่วนน้อยที่เห็นว่าไม่ควรสร้าง แต่ควรใช้การบริหารจัดการ...(22 พ.ค. 2560)


ปตท.สผ. ได้เจรจากับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ข้อตกลงว่า ในฐานะผู้ดำเนินการแหล่งบงกช จะคงอัตราการผลิตปิโตรเลียมเท่าเดิมที่ระดับ 900 ล้านล.บ.ฟุต/วัน เป็นเวลา 3 ปี...(19 พ.ค. 2560)


กฟผ. เปิดเผยปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ระดับ 30,303 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคาดว่า ทั้งปีนี้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะไม่สูงไปกว่านี้ เนื่องจากขณะนี้เริ่มมีฝนตก...(19 พ.ค. 2560)


กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแกและศูนย์การเรียนรู้กฟผ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกหนึ่งโครงการที่กฟผ.สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนรองรับนโยบาย Energy 4.0...(19 พ.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานจะไม่นำโควตาโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการที่เหลืออยู่ 300 เมกะวัตต์ ไปเปิดรับซื้อเพิ่มเติม รวมถึงไม่โยกโควตาเพื่อนำไปรับซื้อไฟฟ้าในส่วนอื่นทดแทน เนื่องจากกฤษฎีกาตีความแล้ว มีเพียง...(19 พ.ค. 2560)


วช. ได้สนับสนุนให้คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นร่วมการวิจัยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาแนวทางหรือเทคโนโลยีในการลดปริมาณก๊าซมีเทนจากสัตว์ประเภทเคี้ยวเอื้อง...(18 พ.ค. 2560)


บริษัทสยามโมเอโกะ ผู้รับสัมปทานแหล่งบูรพาได้แจ้งต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างเป็นทางการว่าจะขอหยุดผลิตชั่วคราว เนื่องจากอุปกรณ์ในหลุมผลิตเกิดขัดข้อง นอกจากนี้ยังมีการหารือเบื้องต้นว่าอาจจะมีการคืนสัมปทานแหล่งดังกล่าวในเร็วๆ นี้...(17 พ.ค. 2560)


วันที่ 18 พ.ค. จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพลังงาน สปช. ในประเด็นการยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 หลังจากรัฐบาลได้สั่งการให้ศึกษาความเหมาะสมทั้งข้อดี ข้อเสีย ก่อนที่จะตัดสินใจให้กระทรวงพลังงานดำเนินการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป เบื้องต้น...(17 พ.ค. 2560)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ส.อ.ท. เปิดเผยมติกพช. กำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ที่ 3.66 บาท/หน่วย สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ น้้น ถือเป็นอัตรารับซื้อที่มีความเป็นไปได้ แต่...(17 พ.ค. 2560)


กฟผ. เตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะแห่งที่ 3 ในพื้นที่เดียวกับโรงไฟฟ้าจะนะ แห่งที่ 1 และ 2 โดยจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ และทดแทนกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน...(16 พ.ค. 2560)


กพช. รับทราบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิกฤติก๊าซธรรมชาติปี 2564-2566 เนื่องจากความล่าช้าของการสรุปแนวทางการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ทำให้การผลิตไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า...(16 พ.ค. 2560)


กพช. เห็นชอบให้ยุติการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการที่เหลือ 300 เมกะวัตต์ และนำโควตากลับมาเพื่อพิจารณาว่าจะใช้เชื้อเพลิงใดผลิตไฟฟ้าในอนาคต...(16 พ.ค. 2560)


กพช.รับทราบให้มีการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยคาดว่า ภายใน 5-6 เดือนนี้ จะต้องมีการร่างพีดีพีใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทย และรองรับวิกฤติพลังงานขาดแคลนที่คาดว่าจะเกิด...(16 พ.ค. 2560)


การดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในต่างประเทศของ EGATI บริษัทลูกของกฟผ. มองเรื่องการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสของโลกที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและลดใช้พลังงานฟอสซิล...(15 พ.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ประกาศรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของชพ.ต่อร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับสำคัญที่สอดคลัองตามพ.ร.บ. ปิโตรเลียม สำหรับการเปิดให้สิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่...(15 พ.ค. 2560)


ในการประชุมกพช. วันที่ 15 พ.ค. นี้ กระทรวงพลังงานจะเสนอเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มภาคราชการและสหกรณ์การเกษตรระยะที่ 2 เพื่อให้ตัดสินใจว่า โซลาร์ฟาร์มส่วนที่เหลือ 300 เมกะวัตต์ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป...(15 พ.ค. 2560)


บริษัท GPSC ได้ลงนามข้อตกลงกับบริษัท 24M เพื่อทำสัญญาใช้สิทธิบัตรในการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในไทยและอาเซียน เพื่อใช้ในระบบกักเก็บพลังงานสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทำให้มีการจ่ายไฟเสถียรภาพมากขึ้น...(11 พ.ค. 2560)


สตง. ยังคงเดินหน้าตรวจสอบโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าเช่าที่ดินส.ป.ก. ติดตั้งกังหันลม รวมทั้งอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบที่ระบุว่า มีการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามอัตราที่จะส่งเข้าสายส่งตามที่ตกลงไว้กับกฟผ. และกฟภ.รับซื้อจริงหรือไม่กี่ราย...(11 พ.ค. 2560)


เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) เป็นธุรกิจหนึ่งที่โลกกำลังจับตามอง เนื่องจากมี 3 ปัจจัยที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มตลาดที่จะเปิดกว้างมากขึ้น เริ่มจากนโยบายภาครัฐ...(9 พ.ค. 2560)


โครงการสว่างเมืองสว่างใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดทำนั้น เป็นโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพพ. โดยศปก.อ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล ได้เร่งซ่อมแซม...(9 พ.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานเตรียมประกาศลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจีอย่างสมบูรณ์แบบ โดยราคาขายปลีกในประเทศจะปรับขึ้นลงตามราคาตลาดโลก และยกเลิกการชดเชยราคา เนื่องจากสถานการณ์ราคาก๊าซได้ใกล้เคียงกับสมมุติฐานที่วางไว้...(8 พ.ค. 2560)


กกพ. เห็นด้วยหากภาครัฐมีนโยบายจะนำโควตารับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการที่เหลือ 300 เมกะวัตต์ ไปเปิดรับซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่เตรียมเปิดโครงการในช่วงปลายปีนี้...(8 พ.ค. 2560)


จังหวัดนนทบุรี ได้วางแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการ "ลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560" พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้กับส่วนราชการที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 10% ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้จะนำไปสู่...(5 พ.ค. 2560)


กกพ. เตรียมประเมินผลพลังงานทดแทนต่อค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ในช่วงปี 2561-2563 ซึ่งจะมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าระบบเพิ่มประมาณ 800 เมกะวัตต์ ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมสูงขึ้น...(5 พ.ค. 2560)


รพพ. (ยศพงศ์) นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานและได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทโรงงานควบคุม...(5 พ.ค. 2560)


รมว.พลังงานจะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค. ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ระดับนานาชาติด้านระบบควบคุมพลังงานและเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน...(4 พ.ค. 2560)


กกพ.ยืนยันว่า จะปรับขึ้นค่าเอฟทีงวดนี้ 12.52 สต./หน่วยตามเดิม แม้ราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง แต่ก๊าซที่นำมาผลิตไฟฟ้าจะอ้างอิงจากราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง 8-12 เดือน ซึ่งขณะนั้นราคาเป็นทิศทางขาขึ้น อีกทั้งราคาก๊าซที่นำมาคำนวณยังเป็นราคาจากทุก...(4 พ.ค. 2560)


กบง. มอบหมายให้สนพ. และสถาบันบริหารกองทุนพลังงานจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA) ของร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น...(3 พ.ค. 2560)


กฟผ. กำลังพิจารณาโรงไฟฟ้าน้ำพอง กำลังผลิต 710 เมกะวัตต์ ที่จะหมดอายุสัญญาในปี 2562 ว่า ควรมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ส่วนขยายในพื้นที่เดิมเพิ่มเติม เพราะหากปรับปรุงโรงไฟฟ้าเดิมให้เดินเครื่องต่อนั้นไม่คุ้มค่าและต้นทุนสูง...(3 พ.ค. 2560)


กกพ. ออกประกาศหลักเกณฑ์โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจ.สงขลา ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มเติมให้ครบ 10 เมกะวัตต์...(3 พ.ค. 2560)


กฟผ. ร่วมกับการเคหะแห่งชาติลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประสิทธิภาพสูงสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ตั้งเป้าให้เกิดบ้านเบอร์ 5 นำร่องไม่ต่ำกว่า 115,000 หลัง...(3 พ.ค. 2560)


กกพ. ออกระเบียบการจัดหาไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 ของโครงการสำหรับพื้นที่ที่เหลือ มีเป้าหมายปริมาณไฟฟ้ารวม 219 เมกะวัตต์ โดยหน่วยงานสามารถเสนอได้ 1 โครงการ ต่อ 1 ส่วนงานต่อ 1 พื้นที่...(2 พ.ค. 2560)


กบง. มีมติลดราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนพ.ค. ลง 0.47 บาท/กก. เหลือ 20.49 บาท/กก. หรือปรับลดลง 7 บาท/ถังขนาด 15 กก. ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 14 เดือน...(2 พ.ค. 2560)


กฟน. เปิดเผยข้อมูลการใช้ไฟฟ้าที่ให้บริการในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 5 ปี โดยอัตราเฉลี่ยพบว่าสูงขึ้นประมาณ 1-5% และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดแต่ละปีเพิ่มขึ้น...(1 พ.ค. 2560)


การเปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกชอาจจะเลื่อนออกไปประมาณ 1-2 เดือน เนื่องจากต้องใช้เวลาในขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในส่วนของกฎหมายลูกก่อน...(1 พ.ค. 2560)


เอ็มเทคร่วมกับพพ. ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงนามความร่วมมือโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการ H-FAME...(1 พ.ค. 2560)


ในปี 2560 พพ. จะดำเนินโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงพิ่มอีก 5 ผลิตภัณฑ์รวมเป็น 16 ผลิตภัณฑ์...(1 พ.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งที่มีการใช้ในสัดส่วนที่สูง โดยแบ่งแนวทางออกเป็น 4 กลุ่มหลัก...(28 เม.ย. 2560)


ชมรมท่องเที่ยวเกาะหมากร่วมกับชุมชนในพื้นที่และภาคีเครือข่ายพัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำแรกที่วิ่งในทะเล เนื่องจากต้องการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...(28 เม.ย. 2560)


กกพ. ขยายระยะเวลาโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ฯระยะที่ 2 ออกไปจากกำหนดการในร่างประกาศฉบับเดิม เพื่อยืดหยุ่นให้ผู้ที่สนใจมีเวลาเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ มากขึ้น ยืนยันว่า อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 4.12 บาท/หน่วยเหมาะสมแล้ว...(28 เม.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานจะหารือกับกฟผ. ถึงความคืบหน้าในการจัดทำแผนนำร่องพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลักดันให้พลังงานทดแทนกลายเป็นพลังงานที่พึ่งพาได้ และมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต โดยอาจใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพเข้ามา...(27 เม.ย. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยการต่ออายุสัญญาแหล่งสินภูฮ่อม พื้นที่จ.อุดรธานี ที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2564 อยู่ระหว่างให้กฟผ. ยืนยันว่าจะมีการต่ออายุโรงไฟฟ้าน้ำพอง หรือจะมีโรงไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือไม่...(26 เม.ย. 2560)


กฟน.รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560 เวลา 13.30-14.00 น. ที่ระดับ 8,745.55 เมกะวัตต์ โดยค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปีนี้อยู่ในช่วงพ.ค. คาดว่า...(26 เม.ย. 2560)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนงบประมาณรวม 24 ล้านบาทให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. ดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน ระยะที่ 2...(26 เม.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานลงนามประกาศปรับเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล (บี100)ในน้ำมันดีเซลเป็น 7% หรือบี7 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบปาล์มน้ำมันในประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2560...(26 เม.ย. 2560)


กฟผ. เปิดเผยว่า ช่วงเม.ย.-พ.ค. ถือเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนจัด คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศหรือพีค โดยอยู่ที่ประมาณ 32,056 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 3.5% จากปี 2559 จึงขอความร่วมมือช่วยกันลดใช้ไฟฟ้าและรณรงค์...(25 เม.ย. 2560)


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาวิจัย "การลดความร้อนให้กับแผงโซลาร์เซลล์โดยติดตั้งระบบครีบอะลูมิเนียม" และ "วัสดุและการแยกส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อนำวัสดุที่มีค่ากลับมาใช้ใหม่"เพื่อให้ตัวแผงมีประสิทธิภาพในการผลิต...(25 เม.ย. 2560)


กฟผ. ออกประกาศเชิญชวนให้ประชาชนชาวลำปาง โดยเฉพาะในพื้นที่อ.แม่เมาะ ผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) เข้าร่วมเวทีในวันที่ 29 เม.ย. หลังจากครั้งก่อนที่ต้องถูกยกเลิกไป...(25 เม.ย. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างประเมินเบื้องต้นว่า ในช่วงปี 2564 การผลิตก๊าซธรรมชาติจากทั้งแหล่งเอราวัณและบงกชนั้นจะยืนอยู่ที่ระดับใด โดยในกรณีเลวร้ายที่สุด อาจมีกำลังผลิตก๊าซต่ำกว่า 1,500 ล้านลบ.ฟุต/วัน จะต้องมีแผนรองรับฉุกเฉิน...(24 เม.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานคาดว่า ปีนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ระดับ 32,000 เมกะวัตต์ มากกว่าปีที่แล้วและคาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนพ.ค. โดยขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนลดใช้ไฟฟ้าด้วยมาตรการ 4 ป. รวมทั้งเปลี่ยนเวลาใช้...(24 เม.ย. 25602)


พพ. คาดว่า ช่วงปลายปี 2560 จะสามารถเปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรีในระยะที่ 2 ได้เพิ่มเติม และมีโอกาสที่จะสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ ซึ่งจะจูงใจและขยายจากผลวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด...(24 เม.ย. 2560)


ตัวแทนโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ภาคการเกษตรจากทั่วประเทศ ร่วมแถลงข่าว "ถามหาความยุติธรรม เรียกคืนโควตาโซลาร์ฟาร์มภาคราชการที่เหลือกลับสู่ภาคเกษตรกร" ภายหลังจากยื่นหนังสือข้อเรียกร้องถึงนายกฯ กระทรวงพลังงาน และสกพ. ...(21 เม.ย. 2560)


พพ. คาดว่า ช่่วงปลายปี 2560 จะสามารถเปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรีในระยะที่ 2 ได้เพิ่มเติม และมีโอกาสที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้...(21 เม.ย. 2560)


กกพ. มีมติปรับค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บในงวดเดือนพ.ค.-ส.ค. 2560 เพิ่มขึ้น 12.52 สต./หน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่ 3.5079 บาท/หน่วย หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.7% ของค่าไฟฟ้า เป็นการปรับครั้งแรกในรอบ 2 ปี 7 เดือน...(20 เม.ย. 2560)


พพ. เปิดเผยถึงกรณีผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาสังคมชาวบ้านบนเกาะลิบงได้เรียกร้องให้พพ. เข้ามาปรับปรุงแก้ไขอาคารโซลาร์เซลล์นั้น ยืนยันว่าได้ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้อบต. เกาะลิบงในปี 2553 เบื้องต้นพพ. พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือ...(20 เม.ย. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ผู้สนใจยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ รวมถึงร่างหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดพื้นที่ควรใช้รูปแบบใดให้กับรมว.พลังงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ...(19 เม.ย. 2560


วันที่ 28 เม.ย. นี้ คสช. จะสรุปผลการจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งที่สุดคสช.สรุปว่าไม่เดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กฟผ. ก็พร้อมทำตาม...(19 เม.ย. 2560)


กกพ. ประชุมวันที่ 19 เม.ย. พิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ที่จะเรียกเก็บรอบ พ.ค.-ส.ค.60 มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 10 สต./หน่วย แม้ตามต้นทุนที่แท้จริงต้องปรับขึ้น 20 สต. ...(19 เม.ย. 2560)


กฟน. พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี 2560 ในเขตนครหลวง อยู่ในช่วงเดือนพ.ค. คาดว่าจะมีความต้องการอยู่ที่ 9,589 เมกะวัตต์ มากกว่าปีที่ผ่านมา 292 เมกะวัตต์...(18 เม.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมออกประกาศกำหนดให้ผู้ค้าก๊าซแอลพีจี ปรับเพิ่มสำรองแอลพีจีตามกฎหมายจากปัจจุบัน 1% หรือ 3 วันครึ่งเป็น 2.5% หรือ 10 วัน โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2564 เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีธุรกิจการนำเข้า...(18 เม.ย. 2560)


พพ. ได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมบังคับ 9 ประเภทอาคารที่จะสร้างใหม่หรือต่อเติม ต้องออกแบบอาคารตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2552 (บีอีซี)...(18 เม.ย. 2560)


ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ได้ยื่นฟ้องกพช. ต่อศาลปกครองกลางระบุว่า ประกาศของกพช.ที่เปลี่ยนรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าพลังงานทดแทนจาก Adder มาเป็น FiT ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรม...(12 เม.ย. 2560)


กฟผ. เตรียมความพร้อมรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ จะอยู่ที่ 32,059 เมกะวัตต์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสั่งซื้อก๊าซแอลเอ็นจีเพิ่ม...(12 เม.ย. 2560)


กกพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระหว่างวันที่ 7-21 เม.ย. นี้ กำหนดเปิดรับซื้อไฟฟ้า 219 เมกะวัตต์...(12 เม.ย. 2560)


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ประสานผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ ส่งผู้เชี่ยวชาญหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดมาตรฐานแบตเตอรี่...(11 เม.ย. 2560)


กรมส่งเสริมการเกษตรและชุมชนต.โพนงาม อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพการใช้น้ำบาดาลระบบท่อเพื่อการเกษตร โดยใช้ระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์...(10 เม.ย. 2560)


อพพ. เปิดเผยว่า ภายในเดือนก.ย. นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสรุปผลข้อดีและข้อเสียของโครงการนำร่องโซลาร์รูฟท็อปเสรี จากนั้นจะนำมาประมวลเพื่อนำเสนอระดับนโยบายในการเปิดรับซื้อไฟฟ้าที่คาดว่าจะเปิดได้ภายในปลายปีนี้...(10 เม.ย. 2560)


อพพ. เปิดเผยว่า ช่วงต้นปี 2561 กระทรวงพลังงานจะบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคาร ซึ่งเป็นไปตามมาตรการบังคับใช้ในทางกฎหมายและแผนการรณรงค์ส่งเสริม ตั้งเป้าหมายจะสามารถช่วยลดสัดส่วนการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 10%...(8 เม.ย. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างหารือกับส.ป.ก. เพื่อหาแนวทางการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ส.ป.ก. เพื่อที่จะไม่ให้ขัดต่อหลักกฎหมาย โดยอาจยึดกรณีพลังงานลม...(7 เม.ย. 2560)


การประชุมกพช. ในวันที่ 15 พ.ค. มีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ การเปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะการเปิดให้บุคคลที่ 3 เข้ามาใช้บริการสถานีรับก๊าซแอลเอ็นจี และการเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบก...(5 เม.ย. 2560)


กบง.มีมติคงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนเม.ย. ไว้ที่ 20.96 บาท/กก. แม้ราคาแอลพีจีตลาดโลกลดลง โดยให้ปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯลง 2.91 บาท...(5 เม.ย. 2560)


อพพ. ชี้แจงว่า ไม่ได้ปล่อยให้โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์บนเกาะลิบง มีการชำรุดโดยได้ส่งมอบโครงการที่สมบูรณ์ให้แก่อบต.เกาะลิบง เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2553 และได้ระบุในบันทึกว่า อบต. ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมด...(5 เม.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานยังรอความชัดเจนที่ประชุมครม.ว่า จะให้หน่วยงานใดเป็นผู้ศึกษามาตรา 10/1 การตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ด้านกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยเชิญผู้รับสัมปทานรายเดิมและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาหารือแหล่งสัมปทานที่จะหมด...(4 เม.ย. 2560)


กกพ. เปิดเผยแนวโน้มอัตราค่าเอฟที งวดเดือนพ.ค.-ส.ค. 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นตามทิศทางราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และพลังงานทดแทนที่จะเข้าระบบหลากหลาย...(22 มี.ค. 2560)


สตง.ได้ส่งหนังสือให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งทบทวนในการให้บริษัทเช่าพื้นที่ทำโครงการกังหันลม โดยให้พิจารณาตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด หลังจากสตง.ไปสังเกตการณ์มาแล้ว...(20 มี.ค. 2560)


ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้กลายเป็นธุรกิจหนึ่งที่ภาคเอกชนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนมากที่สุด โดยเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อกระทรวงพลังงานกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนเป็น 30%


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงแผนดำเนินการเพื่อเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี ขณะนี้ถือว่า ได้เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านระยะที่ 1 ในการเปิดเสรีทั้งระบบแล้ว หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการปรับสูตรราคาก๊าซแอลพีจีทั้งหน้าโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซใหม่...(20 มี.ค. 2560)


สนพ. ได้เสนอแนวทางการทำงานร่วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐเกี่ยวกับพลังงานชีวภาพ ได้แก่ การพัฒนาดีโซฮอล์ ที่จะเป็นการส่งเสริมนำไบโอดีเซล บี7 มาผสมกับเอทานอล...(20 มี.ค. 2560)


กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2017) วันที่ 25 มี.ค. โดยกำหนดจุดปิดไฟเชิงสัญญลักษณ์ที่สำคัญคือ วัดอรุณราชวราราม เสาชิงช้า สะพานพระรามแปดและถนนสายหลัก...(17 มี.ค. 2560)


กฟผ. พร้อมทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2015 หากกระทรวงพลังงานมีนโยบายให้ดำเนินการ โดยจะเสนอไปยังสนพ. ให้พิจารณายกเลิกการกำหนดปริมาณสำรองไฟฟ้าตามเกณฑ์มาตรฐาน 15% ของกำลังผลิตทั้งประเทศ เพราะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน...(17 มี.ค. 2560)


ส.ป.ก. เตรียมสรุปการตรวจสอบข้อมูลเอกชนทั้ง 15 ราย ที่ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจ. ชัยภูมิ และนครราชสีมา เพื่อพิจารณาว่า ดำเนินการตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนหรือไม่ โดยคาดว่า จะส่งให้รมว.เกษตรฯ พิจารณาภายในเดือนมี.ค. นี้...(16 มี.ค. 2560)


พพ. เตรียมหารือผู้ผลิตเอทานอลเพื่อขยายผลโครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังไปสู่ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการนำยีสต์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาขึ้นในประเทศไปใช้ต่อยอดในกระบวนการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์...(16 มี.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสนพ. ในรูปแบบความร่วมมือแบบภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เพื่อให้เป็นเมืองอัจฉริยะสมบูรณ์แบบตามแนวนโยบายประชารัฐ ในการขับเคลื่อนแผนด้านพลังงานของประเทศ...(15 มี.ค. 2560)


กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำขึ้นทั่วประเทศ โดยติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อดึงน้ำจากแหล่งน้ำทั้งจากน้ำผิวดิน และจากแหล่งน้ำบาดาล มาเก็บไว้ที่หอพักน้ำก่อนปล่อยน้ำกระจายผ่านระบบท่อ...(14 มี.ค. 2560)


แกนนำเครือข่ายปกป้องอันดามันยื่นหนังสือถึงนายกฯ เสนอแนวทางศึกษาผลกระทบการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ ควรมีการจัดทำการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงพลังงานสำหรับภาคใต้ในภาพรวม เพื่อดูว่า ภาคใต้ต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหน และควรใช้...(14 มี.ค. 2560)


ในการประชุมกพช.เมื่อเร็วๆนี้ มีการรายงานความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำสตึงนัม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศคือ กัมพูชาและไทย เบื้องต้นเสนอ 3 ทางเลือกให้กับคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน...(13 มี.ค. 2560)


กฟผ. เปิดเผยคาดการณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี 2560 จะอยู่ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. ที่ 30,086 เมกะวัตต์ ขยายตัว 1.6% จากปีก่อน...(13 มี.ค. 2560)


สนพ. มั่นใจว่า โครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเอสพีพี ไฮบริด เฟิร์ม จำนวน 300 เมกะวัตต์ จะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลแข่งขันเกินกว่าเป้าหมาย อัตราดังกล่าวคุ้มค่าต่อการลงทุน มีเอกชนหลายรายแสดงความสนใจ...(13 มี.ค. 2560)


พพ. เตรียมหารือกับกระทรวงเกษตรฯเพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้มีการปลูกพืชพลังงาน เพื่อนำมาใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้าของเอกชนรายเล็กแบบผสมผสาน (เอสพีพี ไฮบริดเฟิร์ม)...(13 มี.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานแจ้งปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบเดือนม.ค. อยู่ที่ 975 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 160.5 ล้านลิตรหรือประมาณ 1 ล้านบาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากความต้องการใช้ภาพรวมเพิ่มขึ้น...(10 มี.ค. 2560)


กกพ. เตรียมเปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 ประมาณเดือนเม.ย.-พ.ค. นี้ จำนวน 519 เมกะวัตต์...(10 มี.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานได้มีการหารือและเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์กรณีศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนมติกกพ.และ กพช. เกี่ยวกับการผลักภาระอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรี พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับว่าเงินช่วยเหลือจะดำเนินการ...(9 มี.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 40% ตามนโยบายของนายกฯ และติดตามเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนพลังงานทดแทนลดลง...(9 มี.ค. 2560)


สผ.ได้ขอเลื่อนการหารือกับกฟผ.ในประเด็นการจัดทำ อีไอเอและ อีเอชไอเอ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมจะหารือในวันที่ 9 มี.ค. คาดว่า จะรอความพร้อมข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ มาประกอบ...(8 มี.ค. 2560)


กฟผ. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเอกชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนกังวลว่า การที่กฟผ. จะเข้าไปลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพิ่มจะเป็นการปิดทางเอกชนรายเล็กนั้น กระทรวงพลังงานยังไม่ได้อนุมัติแผน...(8 มี.ค. 2560)


ผู้ประกอบการพลังงานทดแทนเอกชนเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ รมว.พลังงานและ กกพ. เพื่อขอความชัดเจนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ FiT ทั้งในส่วนของ SPP ประเภทไฮบริดเฟิร์ม และ VSPP Semi-Firm...(8 มี.ค. 2560)


กบง. มีมติคงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนมี.ค. ไว้ที่ 20.96 บาท/กก. เนื่องจากต้นทุนราคาอ้างอิงโดยรวมปรับลดลง...(8 มี.ค. 2560)


ประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน ร่วมกันจัดเวทีการรับฟังข้อมูลปัญหาโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยผู้ว่าฯกฟผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับ...(7 มี.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การเปิดประมูลแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุ 2 แหล่งยังอยู่ในกรอบที่จะดำเนินการได้ทันภายในเดือนพ.ค. 2560 และจะคัดเลือกผู้ชนะการประมูลไม่เกินสิ้นปีนี้...(7 มี.ค. 2560)


วิศวกรโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ในจ.สุโขทัย ชี้แจงนำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เตรียมก่อสร้าง ว่า ได้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดจากเยอรมนี และญี่ปุ่น รวมทั้งใช้ระบบดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตเป็นระบบดีที่สุดในโลก...(6 มี.ค. 2560)


กกพ. ได้เตรียมแนวทางระยะยาวรองรับผลกระทบจากการหยุดซ่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติในเมียนมา ด้วยการนำโรงไฟฟ้ากังหันแก๊สของกฟผ. ที่กำหนดไว้ในแผนพีดีพี 2015 ฉบับปัจจุบันมาใช้เป็นโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเสริมระบบเฉพาะช่วงหน้าร้อน...(6 มี.ค. 2560)


การประชุมกบง. วันที่ 7 มี.ค. จะมีการพิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีประจำเดือนมี.ค. โดยต้นทุนราคาแอลพีจีตลาดโลกเฉลี่ยอยู่ที่กว่า 530 ตัน/ดอลลาร์ ลดลงจากเดือนก่อน แต่จะส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับลดลงได้หรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับการพิจารณา...(6 มี.ค. 2560)


บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ รับโล่จากพพ. ในโอกาสที่บริษัทเป็นสถานประกอบการที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานได้จนประสบผลสำเร็จ และได้รับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 5001:2011...(3 มี.ค. 2560)


พพ. จัดประชุมเพื่อประเมินความพร้อมและเผยแพร่การจัดทำแผนงานด้านพลังงานทดแทนของไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนตามการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเรือนกระจก การลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสิ่งแวดล้อม...(3 มี.ค. 2560)


สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเปิดเผยว่า โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเอสพีพีไฮบริดเฟิร์ม ไม่จูงใจให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่หรือระบบกักเก็บพลังงานตามเป้าหมายของภาครัฐ ซึ่งมีต้นทุนสูง...(3 มี.ค. 2560)


พล.อ. ประวิตร รองนายกฯและรมว.กลาโหม มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงมหาดไทย รวมถึงผบ.ทบ.ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหินภายใน 1 เดือน...(2 มี.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหลังศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนมติกกพ. และ กพช. กรณีการผลักภาระอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีของผู้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการ...(2 มี.ค. 2560)


ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเปิดเผยว่า ภายหลังกระทรวงพลังงานอนุมัติแผนพลังงานทดแทนของกฟผ. รวมกำลังผลิต 2,000 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ของประเทศเท่ากับว่า กฟผ. มีแผนจะเข้ามาลงทุนแข่งขันกับเอกชนในการทำ...(1 มี.ค. 2560)


ปลัดกระทรวงพลังงานเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อหารือถึงคำสั่งของนายกฯ ระบุให้มีการปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 20 ปี จากความล่าช้าของโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยให้เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนเป็น 40% ได้มอบหมายให้สนพ. พิจารณาภาพรวม...(1 มี.ค. 2560)


ส.ป.ก. เปิดเผยความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีอนุญาตให้เอกชนเช่าพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม ว่า จะตรวจสอบเอกสารและการใช้ดุลพินิจทั้งหมดทุกบริษัทย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2552...(28 ก.พ. 2560)


นายกฯ ได้สั่งการให้สผ.มีหนังสือไปถึงกระทรวงพลังงานเพื่อแจ้งให้กฟผ. ยกเลิกผลการวิเคราะห์อีไอเอและผลการวิเคราะห์อีเอชไอเอที่ได้ดำเนินไปก่อนหน้านี้ โดยเป็นห่วงเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน...(28 ก.พ. 2560)


กระทรวงพลังงานคาดว่า ภายในเดือนเม.ย. 2560 จะสามารถดำเนินงานตามแผนรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโครงการเดิมได้ทั้งหมด และหลังจากนั้นจะสามารถเริ่มต้นรับซื้อโครงการใหม่ที่ได้รับอนุมัติในหลักการ...(28 ก.พ. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยการใช้น้ำมันเดือนม.ค. 60 โดยการใช้เบนซินเติบโตเพียง 3% สะท้อนให้เห็นว่า การใช้น้ำมันเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้น...(27 ก.พ. 2560)


กฟผ. อยู่ระหว่างประสานงานไปยังสผ. เพื่อหาจุดเริ่มต้นในกระบวนการจัดทำอีไอเอและอีเอชไอเอของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งอยากให้เป็นเพียงการทบทวนเท่านั้น โดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไตรภาคีกลับไปอยู่ขั้นตอนรับฟังความเห็นการทบทวนรายงานครั้งที่ 3...(27 ก.พ. 2560)


สตง. ได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึก กรณีออกส.ป.ก. ให้เอกชน 20 รายเช่าทำโครงการกังหันลม ภายในสัปดาห์นี้จะสรุปเป็นแนวทางข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่รมว.เกษตรฯ นำไปวางมาตรการแก้ไขเยียวยาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ...(27 ก.พ. 2560)


กพช. เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 กำลังผลิตรวม 650 เมกะวัตต์ ในพื้นที่แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว คาดว่าจะขายไฟฟ้าให้กับกฟผ. เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 520 เมกะวัตต์...(27 ก.พ. 2560)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การจัดทำรายงาน EIA และ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสผ. จะพิจารณาว่าจะเริ่มต้นใหม่หรือจะรับแนวทางแก้ไขของกฟผ. ที่ต้อง...(24 ก.พ. 2560)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะใช้เงินกองทุนเข้าไปสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าในระยแรก ตามแผนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ มีหน่วยงานเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สนใจจำนวนมาก...(24 ก.พ. 2560)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาจะสนับสนุนการซื้อสามล้อไฟฟ้านำร่อง 100 คันใหม่มาบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยจะดำเนินการได้ช่วง 1-2 ปีนี้ และตั้งเป้าหมายจะผลักดัน...(24 ก.พ. 2560)


พพ.ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของภาครัฐและโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (Block Grant) วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้...(24 ก.พ. 2560)


มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่นจัดโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ โดยรับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากผู้ประกอบการมาผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูง โดยกระบวนการผลิตจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนแก่ยานพาหนะและ...(23 ก.พ. 2560)


คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่า ข้อเสนอให้ทำประชามติในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจ.กระบี่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล โดยพร้อมที่จะดำเนินการใช้เวลาเพียง 3 เดือนก็สามารถดำเนินการได้ แต่...(23 ก.พ. 2560)


กฟผ. จะหารือในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงพลังงานในวันที่ 23 ก.พ. ถึงประเด็นการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จ.กระบี่ โดยจะเสนอคำตอบต่อข้อสังเกตที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการเคยมีคำถามค้างไว้...(23 ก.พ. 2560)


รัฐบาลสิงคโปร์มีแผนจะเริ่มจัดเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2562 ตามข้อตกลงปารีสที่มีผลบังคับใช้เมื่อปลายปี 2559 ซึ่งอาจครอบคลุมผู้ปล่อยมลพิษโดยตรงรายใหญ่ 30-40 ราย ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า...(22 ก.พ. 2560)


องค์การพลังงานระหว่างประเทศระบุในรายงานตลาดพลังงานหมุนเวียนระยะกลาง ได้มีการปรับตัวเลขคาดการณ์การเติบโตระยะ 5 ปีของพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผลจากนโยบายอันแข็งแกร่งในประเทศใหญ่ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการใช้ และต้นทุนการผลิตที่ลดลง...(22 ก.พ. 2560)


ครม. ได้มีมติกรณีการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนใหม่ หากไม่ผ่าน...(22 ก.พ. 2560)


กลุ่มบริษัทพลังงานยั่งยืนสยามด้วยความร่วมมือระหว่างนักลงทุนชาวไทยกับจีน ได้จัดแถลงเปิดตัวโครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชนขายให้กับกฟภ. โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนกว่า 42 จังหวัดรวม 85 แห่ง...(21 ก.พ. 2560)


สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอตรวจสอบการทำงานของ ส.ป.ก. กรณีอนุญาตให้ 18 บริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานลม โดยขอให้ตรวจสอบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สตง. มีหนังสือ...(20 ก.พ. 2560)


คณะทำงานย่อย Bioeconomy ภายใต้คณะทำงานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ได้เสนอให้มีการประกาศเขตเศรษฐกิจชีวภาพและนวัตกรรมครบวงจรนำร่องในพื้นที่ 2 จังหวัดที่ใช้อ้อยเป็นแหล่งวัตถุดิบ...(20 ก.พ. 2560)


กระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างการติดตามปริมาณเอทานอลว่าจะมีปัญหาขาดแคลนหรือไม่ ก่อนตัดสินใจนโยบายการยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งตามแผนเดิมกำหนดที่จะยกเลิกจำหน่ายม.ค. 2561...(20 ก.พ. 2560)


ในการประชุมกพช. วันที่ 17 ก.พ. กระทรวงพลังงานจะเสนอให้เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เนื่องจากได้ล่าช้ากว่าแผนมาแล้ว 2 ปี ขณะที่ส.อ.ท. เห็นด้วยที่จะให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน...(17 ก.พ. 2560)


กระทรวงพลังงานยืนยันจะเดินหน้าเปิดรับซื้อโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับราชการและสหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 2 รวมปริมาณรับซื้อ 519 เมกะวัตต์ โดยโควตาสหกรณ์การเกษตร 119 เมกะวัตต์นั้น จะใช้วิธีการจับสลาก...(17 ก.พ. 2560)


ผลการตรวจสอบเบื้องต้นในสัญญาโครงการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าในเขตปฏิรูปที่ดินของผู้เช่ารวมที่เหลือหลังจากเพิกถอนสัญญาของบริษัทเทพสถิต วินด์ฟาร์ม ไปแล้ว พบว่า ทุกสัญญาที่เหลือ 17 บริษัทไม่ผิดเงื่อนไข แต่เพื่อให้มีความชัดเจน...(16 ก.พ. 2560)


อพพ. เปิดเผยว่า ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2559 กำลังผลิตมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ แต่พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบค่อนข้างต่ำ...(15 ก.พ. 2560)


ครม. มีมติเห็นชอบให้กฟภ. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 โดยนำร่องใน 4 เมืองสำคัญที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยว...(15 ก.พ. 2560)


กระทรวงพลังงานและกระทรวงเกษตรฯ จะหารือในวันที่ 15 ก.พ. เกี่ยวกับโครงการเช่าที่ดินส.ป.ก. ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ขณะนี้ยังไม่ทราบว่า ส.ป.ก. จะตัดสินใจอย่างไร เพราะเคยระบุว่า จะดูเป็นรายโครงการ...(15 ก.พ. 2560)


กระทรวงพลังงานได้มีการเรียกผู้ประกอบการธุรกิจกังหันลมเข้าหารือกับพพ. เพื่อประเมินภาพรวมว่า ขณะนี้มีผู้ผลิตไฟฟ้ากังหันลมที่ใช้พื้นที่ของส.ป.ก.กี่ราย และภาพรวมการลงทุนของผู้ผลิตไฟฟ้ากังหันลมเป็นอย่างไร รวมถึงหารือพิจารณาแนวทางการแก้ไข...(14 ก.พ. 2560)


กฟผ. ออกมาชึ้แจงว่า การแถลงการณ์คัดค้านมีข้อความคลาดเคลื่อนหลายประการ อาจสร้างความสับสนให้กับสังคม โดยถ่านหินยังเป็นพลังงานหลักของโลก ที่มีความมั่นคงและยังมีความจำเป็นต่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศต่างๆ ทั่วโลก...(14 ก.พ. 2560)


สหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศจะทำหนังสือถึงนายกฯ เพื่อเรียกร้องให้พิจารณาการที่สนพ. ปรับเปลี่ยนวิธีการรับซื้อไฟฟ้าจากเดิมที่มีการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์มด้วยการจับสลากเป็นวิธีเปิดประมูลแข่งขัน และ...(14 ก.พ. 2560)


กกพ. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการนำมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าของภาคเอกชน (DR) เพื่อลดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าด้วยน้ำมันดีเซลของโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมราชบุรีและไตรเอนเนอร์จี้เพื่อลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่จะสูงขึ้นในช่วงแหล่งก๊าซยาดานาหยุด...(14 ก.พ. 2560)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. ศึกษาวิจัยและได้นำเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระบบ CD-Junior และระบบบ่อหมักโดมคงที่ ใช้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก...(10 ก.พ. 2560)


กระทรวงพลังงานเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้เพื่อมารองรับความต้องการใช้ที่ขยายตัวปีละ 5-6% เนื่องจากมีต้นทุนผลิตไฟฟ้าต่ำสุด เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ทั้งนี้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าต้องมอง 2 ส่วน...(10 ก.พ. 2560)


กระทรวงพลังงานจะรอความชัดเจนการตรวจสอบบริษัทที่ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินส.ป.ก. ให้เสร็จสิ้นก่อนจะหารือกับส.ป.ก. แต่จะไม่กระทบกับแผนการส่งเสริมพลังงานทดแทน เนื่องจากได้มีการศึกษาบนพื้นฐานปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ แล้ว...(10 ก.พ. 2560)


กฟผ.เปิดเผยกรณีปตท.แจ้งแผนการหยุดซ่อมบำรุงรักษาแหล่งก๊าซธรรมชาติของเมียนมา เชื่อว่า สามารถบริหารจัดการได้ จะไม่เกิดปัญหาไฟฟ้าตกหรือดับ โดยส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนเดินเครื่องใช้ก๊าซแอลเอ็นจีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ...(9 ก.พ. 2560)


กระทรวงเกษตรฯจะมีการหารือกับกระทรวงพลังงานกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกสัญญาการติดตั้งกังหันลมในพื้นที่ส.ป.ก. จะกระทบกับแผนพลังงานหรือไม่อย่างไร เบื้องต้นในสัญญาคาดว่าเหมือนกันทุกบริษัท อาจเพิกถอนทั้งหมด...(9 ก.พ. 2560)


ส.ป.ก. ขอเวลา 1 สัปดาห์ที่จะสรุปเกี่ยวกับความชัดเจนการใช้ที่ดินส.ป.ก. ของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ทำให้ขณะนี้กกพ. ต้องชะลอการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 11 รายที่กำลังดำเนินการอยู่...(8 ก.พ. 2560)


กบง. มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาก๊าซแอลพีจีอีก 67 สต./กิโลกรัม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. ขยับขึ้นอีกถังละ 10 บาท โดยนับเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบปี...(7 ก.พ. 2560)


ในปี 2560 แผนการหยุดซ่อมบำรุงประจำปีของแหล่งก๊าซธรรมชาติจะมีการหยุดจ่ายก๊าซฯเข้าระบบที่สำคัญ 6 ครั้ง ซึ่งจะมีผลต่อโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากปริมาณก๊าซฯจะหายไปมากกว่า 250 ล้านลบ.ฟุต/วัน...(6 ก.พ. 2560)


กระทรวงพลังงานต้องรอความชัดเจนกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ส.ป.ก. โดยอาจส่งผลกระทบต่อแผนพีดีพี 2015 โครงการที่ได้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วอาจได้รับผลกระทบ ซึ่งจะต้องมีการหารือ...(6 ก.พ. 2560)


ผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติซอติก้าได้แจ้งยืนยันแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์บนแท่นผลิตประจำปี โดยจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 3-12 ก.พ. 2560 ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้พลังงานของไทย...(3 ก.พ. 2560)


กกพ. จะหารือแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมกับส.ป.ก. ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า โดยหากต้องยกเลิกโครงการทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็จะพิจารณามาตรการเพื่อช่วยเหลือ...(3 ก.พ. 2560)


กกพ. เตรียมประสานไปยังคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินส่วนกลางเพื่อขอความชัดเจนกรณีใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ดำเนินโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าในประเทศว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ หลังศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งพิพากษาให้ยกเลิกสัญญา...(2 ก.พ. 2560)


สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา แสดงถึงความพยายามที่จะใช้แหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก...(1 ก.พ. 2560)


ปัจจุบันกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำระบบภูมิสารสนเทศมาช่วยวิเคราะห์หาปริมาณชีวมวลในแต่ละพื้นที่ มีการนำไปใช้หรือยัง และมีวัตถุดิบเหลืออีกเท่าไร เมื่อนำข้อมูลมาบูรณาการร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่และส่วนอื่นๆ ก็จะสามารถวิเคราะห์...(1 ก.พ. 2560)


พพ. เดินหน้าโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน เป็นการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ลดการใช้พลังงาน ซึ่งงบประมาณยังเหลืออีกกว่า 3,500 ล้านบาท ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถ...(1 ก.พ. 2560)


สนพ. ชี้แจงกรณีสหกรณ์ภาคการเกษตรจากภาคอีสานและภาคใต้แสดงความกังวลต่อนโยบายรัฐบาลที่เตรียมเสนอกพช. พิจารณาให้มีการเปิดประมูลโครงการโซลาร์ฟาร์มระยะที่ 2 สามารถเข้าร่วมประมูลได้ โดยกระทรวงพลังงานยืนยันจะเดินหน้าเสนอให้เปลี่ยนรูปแบบ...(31 ม.ค. 2560)


นักเทคโนโลยีชีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศึกษาหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตพลังงานทางเลือก และประยุกต์ใช้ใน...(30 ม.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีทองแห่งการอนุรักษ์พลังงานการส่งเสริมพลังงานทดแทน พพ.จึงได้เร่งผลักดันในเรื่องอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างเข้มข้นและได้จัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงินรวม 6,000 ล้าน...(30 ม.ค. 2560)


ในงานสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลด้วยพลังงานสะอาด มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการแสดงความเห็นถึงการใช้พลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับไทยมากที่สุดคือ พลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร มีจำนวนชั่วโมงที่...(27 ม.ค. 2560)


สนพ. เปิดเผยกรณีกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเคลื่อนไหวเรียกร้องให้การรับซื้อโครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ระยะที่ 2 ใช้วิธีจับสลากว่า เป้าหมายการรับซื้อยังคงเป้าหมายเดิมรวม 400 เมกะวัตต์ โดยการเปิดระยะที่ 2 จะเสนอ กพช. พิจารณาปรับรูปแบบเดิม...(27 ม.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานได้เสนอสนพ. ให้หาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแอลพีจีเพื่อเสนอต่อกบง. หลังจากที่กฎหมายไม่เปิดช่องให้เก็บภาษีที่หัวจ่ายได้...(25 ม.ค. 2560)


ครม. เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า รวมทั้งยังเป็นการขยายศักยภาพของระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าหลักหรือโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้...(25 ม.ค. 2560)


สหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ 200 แห่ง เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ รมว. พลังงาน และกกพ. เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินโครงการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 ใช้วิธีการคัดเลือกและจับสลากเหมือน...(25 ม.ค. 2560)


นายสมคิด รองนายกฯเปิดเผยในงานลงนามความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจชีวภาพภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตว่า ได้มอบหมายให้รมว.อุตสาหกรรมและหัวหน้าทีมภาครัฐในคณะทำงานเร่งขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจชีวภาพให้...(24 ม.ค. 2560)


กกพ. เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคใต้และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ได้นำมาตรการช่วยเหลือที่เคยดำเนินการในช่วงน้ำท่วมปี 2554 มาใช้...(23 ม.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงพลังงานได้เปิดให้มีการนำเข้าก๊าซแอลพีจีเสรี โดยกำหนดให้ยื่นนำเข้าภายใน 22 ม.ค. 2560 เพื่อที่จะนำเข้ามาในเดือนมี.ค. ล่าสุดมีผู้แจ้งนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศตามแนวทางการเปิดเสรีให้มีการแข่งขัน...(23 ม.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานอนุมัติโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวม 2,000 เมกะวัตต์ตามที่กฟผ. เสนอ ทั้งจากพลังงานชีวมวล แสงอาทิตย์ ขยะ ไบโอก๊าซ และพลังงานใต้พิภพ ซึ่งกฟผ.อาจจะไม่สามารถลงทุนเองได้ทั้งหมด จึงคาดว่า เปิดให้ภาคเอกชนที่สนใจเข้ามาลงทุน...(23 ม.ค. 2560)


รมว.พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด "งานแสดงบ้านต้นแบบดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน" พร้อมมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดแบบบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559 จำนวน 22 รางวัล...(20 ม.ค. 2560)


พพ. เตรียมเสนอกพช. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนภาคเอกชนจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอสพีพี และวีเอสพีพี ในโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน (ไฮบริด) ในรูปแบบสัญญาเสถียร และรูปแบบสัญญาเสถียรระยะสั้นเป็นครั้งแรก...(19 ม.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานได้รับทราบแนวโน้มกำลังผลิตถ่านหินทั่วโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสูงถึง 1 พันล้านตัน โดยเฉพาะการเพิ่มกำลังผลิตในทวีปเอเชีย และยังเป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...(18 ม.ค. 2560)


บริษัทไทยออยล์ รับรางวัลประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ในการประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากการเสนอผลงานการอนุรักษ์พลังงานที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การนำโปรแกรม Real Time Optimizer...(18 ม.ค. 2560)


พพ. จัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2560 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือเกษตรกร มีการใช้พลังงานทดแทนและกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยี...(18 ม.ค. 2560)


สนพ. เตรียมเสนอคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งพิจารณาแผนการส่งเสริมลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในพื้นที่ที่มีระบบรถไฟฟ้า โดยต้องมีระบบการเชื่อมต่อที่อำนวยความสะดวก...(17 ม.ค. 2560)


โครงการเรือแสงอาทิตย์พิชิตโลกร้อน ถูกพัฒนาโดยทีมวิจัยจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์ท่องเที่ยวรักษ์ธรรมชาติ โดยขอสนับสนุนรับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกและชมรมท่องเที่ยวเกาะหมาก...(16 ม.ค. 2560)


กกพ. สนับสนุนการแก้กฎหมายของกฟผ. หากต้องเข้ามาดำเนินธุรกิจอื่นนอกจากการผลิตไฟฟ้า โดยกฟผ. เตรียมเสนอแก้ร่างพ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 เพื่อเพิ่มความคล่อง...(16 ม.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินการต่ออายุสัญญาแหล่งปิโตรเลียมที่จะหมดอายุว่ายังประเมินเบื้องต้นไว้ที่สนช. สามารถพิจารณาพ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯได้แล้วเสร็จทัน...(16 ม.ค. 2560)


รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การเลื่อนพิจารณาร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียมและร่างพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมออกไปอีก 30 วัน จากเดิมที่จะต้องเสร็จในวันที่ 21 ม.ค. 2560 เป็นวันที่ 19 ก.พ. อาจกระทบกับกรอบคัดเลือกผู้ประมูลแหล่งปิโตรเลียมท้้งแหล่งบงกชและเอราวัณ...


ชาวบ้านต.เชียงรากใหญ่ เข้าพบพลังงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อทวงถามและขอความชัดเจนกรณีร้องเรียนให้ยุติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่ ขณะที่พลังงานจังหวัดปทุมธานีจะนำเรื่องร้องเรียนเข้าปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะ...(13 ม.ค. 2560)


การประชุมกพช. วันที่ 17 ก.พ. จะมีการพิจารณาความชัดจนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ กำลังผลิต 800 เมกะวัตต์ที่ล่าช้าจนต้องเลื่อนเข้าระบบจากปี 2562 ออกไป ล่าสุดอยู่ระหว่างสอบถามข้อมูลจาก...(12 ม.ค. 2560)


รมว.พลังงานเตรียมเสนอที่ประชุมกพช. วันที่ 17ก.พ. พิจารณาวาระสำคัญคือ นโยบายที่ชัดเจนของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการที่ยังไม่สามารถเดินหน้าได้เพราะติดพ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุน อาจปรับเป็น...(12 ม.ค. 2560)


กระทรวงพาณิชย์หารือกับกระทรวงพลังงานจะใช้วิธีการเปิดประมูลข้าวเสื่อมปริมาณ 1.85 ล้านตัน โดยให้กระทรวงพลังงานประสานกับผู้ประกอบการเอทานอลเข้าร่วมประมูลและเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมไบโออื่นๆมาร่วมประมูลด้วย...(11 ม.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทเชฟรอนฯ และปตท.สผ. ผู้รับสัมปทานแหล่งก๊าซฯให้ขยับเลื่อนการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปีในช่วงเดือนเม.ย. นี้ออกไปก่อน เนื่องจากเป็นช่วงเดียวกันกับที่แหล่งก๊าซธรรมชาติในเมียนมา...(11 ม.ค. 2560)


กบง. ได้พิจารณาราคาก๊าซแอลพีจีเดือนม.ค. 2560 ตามโครงสร้างราคาใหม่ที่มีการเปิดเสรี มีมติตรึงราคาไว้ที่ 20.29 บาท/กก. พร้อมกันนั้นได้ปรับเพิ่มเงินชดเชยราคาแอลพีจีจากกองทุนน้ำมันฯ...(11 ม.ค. 2560)


บริษัทอินโนเท็ค กรีน เอนเนอร์ยี ลงนามข้อตกลงกับบริษัท ซับโปโร ในการใช้เทคโนโลยีย่อยแป้งที่เหลือในกากมันสำปะหลังให้สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำตาล และเข้าสู่กระบวนการหมักให้เป็นเอทานอล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ใน...(10 ม.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการปรับแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (0il Plan 2015) ปี 2558-2579 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะความชัดเจนในการส่งเสริมการใช้เอทานอลในภาคขนส่ง ซึ่งเดิมมีแผนยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91...(9 ม.ค. 2560)


สำนักบริหารพลังงานของจีนเตรียมทุ่มเงินลงทุนราว 12.8 ล้านล้านบาท เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน ภายในปี 2563 ตามแผนงาน 5 ปี จะมีสัดส่วนราวครึ่งหนึ่งของการบริโภคพลังงานในประเทศ...(6 ม.ค. 2560)


ผู้ค้าน้ำมันคงชะลอการเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ไปก่อนจากเดิมที่เคยมีแผนจะเลิกจำหน่ายในสถานีบริการต้นปีนี้ เพราะจะรอความชัดเจนนโยบายรัฐก่อนว่าจะยังคงกำหนดเดิมที่จะยกเลิกการจำหน่ายในเดือนม.ค. 2561 หรือจะ...(6 ม.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานเล็งเห็นว่า การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานที่เหมาะสมจะมีส่วนอย่างมากในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ผลักดันมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร (Building Energy Code : BEC) ฉบับใหม่ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมการออกแบบทั้ง 6 ด้าน...(5 ม.ค. 2560)


ครม. มีมติเห็นชอบต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมของปตท.สผ. (ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2558/27 แปลงสำรวจบนบก เลข PTTEP 1) บริเวณ จ.นครปฐม และสุพรรณบุรี...(5 ม.ค. 2560)


กกพ. เตรียมกำหนดอัตราเงินสำหรับการเข้าร่วมมาตรการความร่วมมือลดใช้ไฟฟ้า (Demand Response Rate หรือดีอาร์) ที่จัดทำเป็นโครงการถาวร...(4 ม.ค. 2560


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสนพ. ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่ประสงค์จะศึกษาวิจัยในการพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน...(4 ม.ค. 2560)


แหล่งก๊าซธรรมชาติในเมียนมาจะมีการหยุดซ่อมบำรุงประจำปีแบบ Total Shutdown หรือไม่สามารถจ่ายก๊าซฯได้ทั้งหมด ระหว่างเดือนเม.ย.-พ.ค. 2560 ส่งผลให้ปริมาณก๊าซหายไปจากระบบ 1,100 ล้านลบ.ฟุต/วัน โดยจะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...(4 ม.ค. 2560)


นโยบายหลักที่กระทรวงพลังงานจะเดินหน้าปี 2560 คือ แผนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหิน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยจะเดินหน้าโรงไฟฟ้าเทพาควบคู่ไปด้วย...(4 ม.ค. 2560)


ไทยมีการเตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรที่มุ่งการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ แต่ยังต้องการการสนับสนุนจากกลไกต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาฯ...(30 ธ.ค. 59)


กฟผ. ได้พัฒนาโครงการนำร่องระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดขึ้น เป็นการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าตั้งแต่ภาคการผลิต การส่งไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน...(30 ธ.ค. 59)


ปี 2560 พพ. ยังคงเดินหน้าผลักดันแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP 2015 ได้กำหนดเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 14.5% จากปี 2559 อยู่ที่ 13.8% จะผลักดันการใช้พลังงานทดแทนใน 3 ลักษณะ...(30 ธ.ค. 59)


ตัวแทนชาวบ้านในต.ป่าเว ต.เวียง ต.เลม็ด และต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ในนามเครือข่ายคนรักไชยา รวมตัวกันคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่...(29 ธ.ค. 59)


อบจ.ระยอง ร่วมกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรี่ ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร โดยแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิง...(29 ธ.ค. 59)


คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยจะใช้ทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน 30 รายการ...(29 ธ.ค. 59)


สำนักงานพลังงานจ.ตรัง ได้ดำเนินโครงการอบแห้งยางพาราด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือกตามศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่...(28 ธ.ค. 59)


พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยแนวโน้มการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยเฉพาะที่ผลิตจากหญ้าเนเปียร์และมันสำปะหลังจะเพิ่มขึ้น เพราะเป็นพื้นที่ปลูกแหล่งใหญ่ของประเทศ สามารถป้อนผลผลิตให้กับโรงไฟฟ้า...(28 ธ.ค. 59)


พพ. จัดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน (Energy Safety) โดยมีศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มช. (ETE) เป็นที่ปรึกษา คัดเลือกอาสาสมัครพลังงานแต่ละภูมิภาคจำนวน 150 คนเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ...(28 ธ.ค. 59)


พพ. และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. (ETE) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Ateneo De Manila University ประเทศฟิลิปปินส์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน...(27 ธ.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานมีแผนการปรับแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ โดยจะต้องมีการทบทวนในส่วนของการใช้น้ำมันในภาคขนส่งเพื่อสนับสนุนการใช้เอทานอล อาจต้องเลื่อนแผนยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ออกไปก่อน...(26 ธ.ค. 59)


กระทรวงพลังงานคาดการณ์ว่า ในช่วงต้นปี 2560 อาจจะมีการตัดสินใจปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่ใช้ในปัจจุบัน หากไม่มีความชัดเจนใน 4 ประเด็น...(26 ธ.ค. 59)


กฟภ. เปิดเผยคาดการณ์ปี 2559 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะโตที่ประมาณ 3.0-3.5% ขณะที่ปีหน้าการใช้ไฟฟ้าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเศรษฐกิจยังเดินหน้า...(23 ธ.ค. 59)


โครงการโรงกำจัดขยะไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ซึ่งเป็นเตาเผาขยะขนาด 500 ตัน/วัน อีกทั้งจะได้รับผลพลอยได้จากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้วันละ 5-9.8 เมกะวัตต์ขายให้แก่กฟน. ถือเป็นโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปด้วยระบบเตาเผาเป็นครั้งแรกของกทม....(23 ธ.ค. 59)


กกพ. มีแผนจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 2560 รวมเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนที่เหลือจากปี 2559 ที่เปิดรับซื้อแล้วแต่ยังไม่ครบเป้าหมาย โดยโครงการแรกที่...(22 ธ.ค. 59)


กกพ. มีมติปรับลดค่าเอฟที ลง 4 สต./หน่วย สำหรับงวดใหม่คือ ม.ค.-เม.ย. 2560 ทำให้ค่าเอฟทีรวมที่เรียกเก็บอยู่ที่ -37.29 สต. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้บริโภคในช่วงปีใหม่ และให้เป็นการสะสมเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับ...(22 ธ.ค. 59)


กระทรวงพลังงานจัดโครงการต้นกล้าพลังงานและได้สานต่อมาเป็นปีที่ 10 เพื่อผลักดันให้เยาวชนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายและอาชีวะ ได้ประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่มีนวัตกรรมในการอนุรักษ์พลังงานและมาร่วมเข้าค่าย...(21 ธ.ค. 59)


กระทรวงพลังงานพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดห้ามตรวจสอบหรือกระทำการด้วยวิธีใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครือกัลฟ์ รวมถึงห้ามนำผลตรวจสอบการประมูลไปใช้อ้างอิงทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ...(21 ธ.ค. 59)


พพ. น้อมนำแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาผลักดันส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลให้แพร่หลายไปทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยแผนทั้ง 6 ด้านสอดคล้องกับแผน AEDP...(21 ธ.ค. 59)


แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี 2015) ที่มีเป้าหมายกระจายเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าให้หลากหลายและลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินล่าช้า การผลิตพลังงานหมุนเวียนน้อยลง...(20 ธ.ค. 59)


รัฐบาลอยู่ระหว่างตัดสินใจเรื่องรูปแบบการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ซึ่งจะมีความชัดเจนในเดือนม.ค. 60 โดยกระทรวงพลังงาน และ กกพ. จะเป็นผู้จัดหาสถาบันการศึกษามาทำหน้าที่สำรวจ...(19 ธ.ค. 59)


กกพ. จะประชุมวันที่ 21 ธ.ค. เพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าเอฟที เพื่อประกาศใช้ในการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าประจำเดือน ม.ค. - เม.ย. 60 เบื้องต้นมีแนวโน้มอาจลดค่าไฟฟ้าเพื่อมอบเป็นของขวัญ...(19 ธ.ค. 59)


ไทยฮอนด้าร่วมกับบริษัทเอ็นเซ็ทวางระบบผลิตพลังงานร่วมบนพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีของระบบจะทำให้สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังงานร่วม...(16 ธ.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานได้เรียกผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่ใช้เอทานอลผสมเป็นแก๊สโซฮอล์บางราย และผู้ผลิตเอทานอล 21 รายหารือกันเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเอทานอลในช่วงเดือนธ.ค. โดยขอให้ดึงปริมาณสำรองเอทานอลพร้อมใช้ (Working Stock)...(15 ธ.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานได้หารือกับผู้ค้าและผู้ผลิตเอทานอลเรื่องการนำข้าวเสื่อมคุณภาพที่มีอยู่ในสต๊อค 5 ล้านตันมาผลิตเอทานอล โดยมีโรงงานที่มีความพร้อมในการผลิตรวม 11 ราย...(15 ธ.ค. 59)


ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศและเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ เพื่อเรียกร้องพิจารณาให้ยกเลิกมติครม.ที่อนุมัติให้ต่ออายุสัมปทานขุดเจาะและผลิตแหล่งปิโตรเลียมแปลง B8/32 ให้แก่บริษัทเชฟรอนฯ...(14 ธ.ค. 59)


อพพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี หรือโซลาร์รูฟ ว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้มีการขายไฟฟ้าเข้าระบบ และควรกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าอย่างไร...(14 ธ.ค. 59)


กระทรวงพลังงานมีความชัดเจนว่าให้กฟผ. พัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยเตรียมที่จะศึกษาเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นคือ โรงไฟฟ้าก๊าซแห่งใหม่จะสามารถใช้พื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่เดิมได้หรือไม่ และก๊าซธรรมชาติที่จะมารองรับจะมาจากส่วนใด...(13 ธ.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานจะเสนอให้มีการกำหนดราคาจำหน่ายก๊าซแอลพีจีใหม่ในการประชุมกบง. สัปดาห์แรกของเดือนม.ค. 60 เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ใน 3 ภาคหลัก...(13 ธ.ค. 59)


สนพ. ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดทำ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนโดยการปรับแต่ง การเผาไหม้ในภาคอุตสาหกรรม" เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)...(13 ธ.ค. 59)


อพพ. เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินงานภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน อยู่ระหว่างการปฏิบัติการในเชิงรุกใน 2 รูปแบบ ทั้งการจัดทำมาตรการบังคับใช้ในทางกฎหมาย และแผนการรณรงค์เชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการออกแบบอาคาร...(13 ธ.ค. 59)


กพช. เห็นชอบการทบทวนนโยบายการกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดหาก๊าซธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะจำแนกตามประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติภายใต้...(9 ธ.ค. 59)


กพช. มอบหมายให้กฟผ.ไปทำแผนการดำเนินงานในภาพรวมของโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ รวมถึงนำเสนอผลสำรวจความเห็นประชาชนในพื้นที่ต่อการประชุมเดือนม.ค. 2560 เพื่อให้ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือยุติ...(9 ธ.ค. 59)


นายกฯเป็นประธานการประชุมกพช. โดยกล่าวว่า พลังงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งในวันนี้และอนาคต ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาหาแนวทางเพื่อการพัฒนาและเพิ่มการจัดหาพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการ ทุกฝ่ายควรหยิบยกประเด็นมาพิจารณาเพิ่มเติมคือ...(9 ธ.ค. 59)


กฟผ เตรียมจ้างสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมทำผลสำรวจความคิดเห็นของคนในชุมชน เพื่อให้ได้ความชัดเจนว่า ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่หรือไม่...(8 ธ.ค. 59)


ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้กับบริษัทเชฟรอนฯ และคณะผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจทะเลในอ่าวไทย ซึ่งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ต่อจากสัมปทานเดิมไปอีก 10 ปี...(8 ธ.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำข้าวเสื่อมคุณภาพในสต๊อกของรัฐบาล ซึ่งได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า ขณะนี้มีปริมาณ 4 ล้านตันที่ยังคงเก็บไว้ในโกดัง เพื่อนำมาผลิตเป็นเอทานอล...(8 ธ.ค. 59)


การประชุมกพช. วันที่ 8 ธ.ค. นี้จะมีการพิจารณาแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ จากเหตุผลสำคัญ 4 ประการ...(7 ธ.ค. 59)


กฟผ. เปิดเผยโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่่องที่ 4-7 ได้มีการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใหม่ เนื่องจากผลการประกวดราคาได้โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 655 เมกะวัตต์ สูงกว่า...(7 ธ.ค. 59)


กบง. มีมติเห็นชอบการเปิดเสรีนำเข้าก๊าซแอลพีจีแบบมีการควบคุม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยลดลงในอนาคต ให้มีผู้นำเข้าหลายรายจากแหล่งต่างๆ เข้ามาขายใน...(7 ธ.ค. 59)


กระทรวงพลังงานจัดพิธีมอบรางวัล ไทยแลนด์เอ็นเนอร์จี้อวอร์ด ประจำปี 2559 ให้กับหน่วยงานที่มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน มีผลงานชนะทั้งสิ้น 64 รางวัล แบ่งเป็น...(7 ธ.ค. 59)


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่อยู่ระหว่างจัดทำนโยบายการพัฒนาแหล่งแร่ควอตซ์เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อให้เกิดการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้...(6 ธ.ค. 59)


สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการผลิตพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ได้ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานที่ผลิตได้เองในชุมชน ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสม...(6 ธ.ค. 59)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้รูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เพื่อให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์...(6 ธ.ค.


กกพ. ได้ออกประกาศและหลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแข่งขันด้านราคา ซึ่งมีเป้าหมายการรับซื้อประมาณ 80 เมกะวัตต์ สามารถตรวจสอบจุดเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้ากับ...(6 ธ.ค. 59)


สนพ. ในฐานะทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกระทรวงพลังงานร่วมกับกลุ่มปตท. และผู้เชี่ยวชาญ ประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบดูไบปี 2560 จะอยู่ในระดับ 50-55 ดอลลาร์/บาร์เรล...(2 ธ.ค. 59)


กังหันลมทั้ง 20 ต้นในโครงการชั่งหัวมัน ถือเป็นฟาร์มกังหันลมขนาดเล็ก ฟาร์มแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบไฮบริด โดยนำโซลาร์เซลล์มาใช้ด้วย จนกลายเป็นโครงการไฮบริดวินโซลาร์แห่งแรก...(1 ธ.ค. 59)


สนพ. ร่วมกับเพาเวอร์บาย จัดโครงการ "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ ปี 2" ชวนคนไทยเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ประหยัดไฟเบอร์ 5 ผ่านงาน Power Buy Fair พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER สูง...(1 ธ.ค. 59)


ผู้ค้าน้ำมัน 3 รายยื่นหนังสือถึงธพ. เพื่อขอนำปริมาณสำรองเอทานอลตามกฎหมาย 1% มาใช้ เนื่องจากเกรงว่าจะขาดแคลน ซึ่งธพ. ยังไม่อนุมัติ ปัจจุบันพพ. ได้รับข้อมูลจากผู้ผลิตเอทานอลถึงปัญหาภาวะตึงตัว...(1 ธ.ค. 59)


อพพ. เปิดเผยว่า แผนอนุรักษ์พลังงานของไทยกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยผลักดันให้มีการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code) กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ หรือดัดแปลงขนาดพื้นที่มากกว่า...(1 ธ.ค. 59)


ครม. มีมติเห็นชอบร่างแก้ไขร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรให้บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและร่างพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ให้ผู้ประกอบการใช้เงินสกุลต่างประเทศในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมได้...(30 พ.ย. 59)


ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นห่วงไฟฟ้าภาคใต้ที่มีการใช้เติบโตขึ้น แต่โรงไฟฟ้าถ่านหินจ. กระบี่ยังต้องเลื่อนเข้าระบบออกไปเป็นหลังปี 2565 อีกทั้งล่าสุดสายส่งไฟฟ้าที่ก่อสร้างไปยังภาคใต้ต้องเลื่อนไปอีก 1 ปี...(30 พ.ย. 59)


รมว.พลังงานได้สั่งการให้กฟผ. สำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าถ่านหินทุกแห่งที่จะมีการก่อสร้าง และนำมาเสนอให้รับทราบ โดยทันทีที่ได้รับผลสำรวจกระทรวงพลังงานจะนำเสนอต่อครม. ให้พิจารณาต่อไป...(29 พ.ย. 59)


กรมธุรกิจพลังงานได้รับแจ้งว่า พพ. จะทำเรื่องเสนอต่อกระทรวงพลังงานให้ธพ. ออกคำสั่งต่อโรงกลั่นเอทานอลที่มีทั้ง 6 แห่งในประเทศ นำเอาเอทานอลสำรองไว้ 1% ออกมาใช้งานแทน เพื่อรองรับการขาดแคลน...(28 พ.ย. 59)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยสนพ. ได้ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่ง...(28 พ.ย. 59)


โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม้โจ้ จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไทยออยล์ ที่ร่วมกับมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และ พพ. ที่นำเอาน้ำจากอ่างเก็บน้ำพระราชทานห้วยแม่เลิมมาผลิตไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนแห่งแรก...(28 พ.ย. 59)


พพ. ร่วมมือกับ อสพน. หรืออาสาสมัครพลังงาน เปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน อบรมสร้างเครือข่ายวิทยากรตัวคูณ ครั้งที่ 2 ...(28 พ.ย. 59)


สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการผลิตพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก โดยค้นหาและนำวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้...(25 พ.ย. 59)


กฟผ. กล่าวถึงกรณีนายกฯมีคำสั่งให้ชะลอแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เพื่อรอการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่ว่า พร้อมรับคำสั่ง แต่ยอมรับว่าจะส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ขาดความมั่นคงทางไฟฟ้า เพราะปัจจุบันภาคกลางต้องส่งไฟฟ้า...(24 พ.ย. 59)


กบง. เห็นชอบปรับแผนพีดีพี 2015 โดยปลายแผนประเทศไทยต้องนำเข้าแอลเอ็นจีเพิ่มขึ้น จึงเห็นชอบแผนการจัดหาแอลเอ็นจีเพิ่มเติมเบื้องต้น โดยจะนำเสนอ...(24 พ.ย. 59)


สนพ. คาดการณ์แนวโน้มอัตราค่าไฟฟ้า รวมถึงราคาก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวี จะทรงตัวในระดับปัจจุบันไปจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 เนื่องมาจากต้นทุนหลักมาจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเฉลี่ย...(24 พ.ย. 59)


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในวิกฤตพลังงานและสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ถึงการใช้พลังงานที่ถูกวิธีต่อไป...(23 พ.ย. 59)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยความคืบหน้าพ.ร.บ.ปิโตรเลียมว่า ตามที่กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม มีมติเพิ่มข้อเสนอที่นอกเหนือจากหลักของร่างฯ จากเดิมที่ครม.เคยเห็นชอบแล้ว มองว่า ไม่ใช่ตีกลับในหลักการของกฎหมายที่กระทรวงพลังงานเสนอ...(23 พ.ย. 59)


นายกฯ เปิดเผยกรณีที่มีข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินกระบี่ที่ขอให้ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ. กระบี่ นั้น ได้มีการชะลอเรื่องไว้อยู่แล้ว...(23 พ.ย. 59)


ทีมนักวิจัยนำโดยอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คิดค้นพัฒนาเครื่องผลิตน้ำดื่มจากทะเล นำพลังงานจากคลื่นที่ยกตัวขึ้นลงแปลงแรงกดจากแรงคลื่นมาใช้ในระบบ...(22 พ.ย. 59)


สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะจัดประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9...(22 พ.ย. 59)


กฟผ. ชี้แจงกรณีเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินเรียกร้องให้ยุติประมูลโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ว่า ได้ยืนยันต่อสาธารณชนมาโดยตลอดว่า การประมูลโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่จะไม่มีผลทางกฎหมาย และจะมีผลต่อเมื่อผ่านการประเมินผล EHIA และรัฐบาลอนุมัติ...(22 พ.ย. 59)


อพพ. กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมอาคารอยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร แต่จะนำร่องกับอาคาร...(22 พ.ย. 59)


ปัจจุบันกฟผ. สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้วกว่า 3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากที่จะต้องลดก๊าซเรือนกระจกระดับที่ 4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2563 จากมาตรการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนและการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า...(21 พ.ย. 59)


กฟผ. ได้รับอนุมัติงบลงทุนจากครม. สำหรับใช้ในแผนการลงทุนปี 2560 วงเงิน 5.75 หมื่นล้านบาท ลดลงจากเดิม เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินยังมีความล่าช้ากว่าแผน...(21 พ.ย. 59)


กระทรวงพลังงานจะขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศตามแนวทางเอเนอร์จี 4.0 โดยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ ส่งเสริมการวิจัยต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้าขึ้น...(18 พ.ย. 59)


พพ. ได้น้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 โดยมุ่งเน้นพัฒนาพลังงานทดแทนมาใช้ให้มากที่สุด...(18 พ.ย. 59)


ประธานกมธ.วิสามัญฯ แถลงถึงผลการประชุมว่าในภาพรวมของการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม ทั้ง 2 ฉบับ มีความคืบหน้าไปมากแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์...(17 พ.ย. 59)


กระทรวงพลังงานได้ดำเนินนโยบายประชารัฐตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน โดยในปี 2560 ได้ยื่นขอสนับสนุนงบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 150 ล้านบาท...(17 พ.ย. 59)


ราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีลดลง 0.58 บาท/กก. มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. ส่งผลให้ราคาขายปลีกในกรุงเทพฯไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นอยู่ที่ 11.89 บาท/กก. ซึ่งเป็นไปตาม...(16 พ.ย. 59)


พพ. ได้หารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมันและผู้ผลิตเอทานอลเพื่อติดตามปริมาณเอทานอลในช่วงพ.ย. และช่วงต้นธ.ค. 59 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความกังวลเอทานอลตึงตัว เพราะมีการหยุดซ่อมของโรงงานผลิตเอทานอลช่วงพ.ย. ค่อนข้างมาก...(16 พ.ย. 59)


สนช. ได้มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม ในวันที่ 14 พ.ย. ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ โดยจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่16 พ.ย. โดยร่างพ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ มีความละเอียดอ่อน ได้รับการร้องเรียนจากภาคประชาชน จึงต้องคำนึงถึง...(15 พ.ย. 59)


กรมธุรกิจพลังงานได้จัดทำแผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมันของผู้ประกอบการประเภทสถานีบริการน้ำมันและรถขนส่งน้ำมันทั่วประเทศ ตั้งเป้าสุ่มตรวจ 9,050 ราย โดยมี 3 แผนงาน ประกอบด้วย...(15 พ.ย. 59)


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้บรรจุการผลิตเทคโนโลยีไฮบริด ปลั๊ก-อิน ไฮบริด อีโคคาร์ 1 และ 2 รวมถึงเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ให้สามารถได้รับสิทธิภายใต้เงื่อนไขการสนับสนุนของรถยนต์ไฟฟ้า...(14 พ.ย. 59)


กรมควบคุมมลพิษจัดการสัมมนาแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโรดแม็ปการขับเคลื่อนยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดตามมาตรฐานสหภาพยุโรป...(14 พ.ย. 59)


พลังงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยอบต. เขาฉกรรจ์ จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการ...(14 พ.ย. 59)


กกพ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีการรับซื้อไฟฟ้าแล้ว 9,175 เมกะวัตต์ หรือ 7,216 โครงการ จากเป้าหมายการรับซื้อทั้งหมด 16,778 เมกะวัตต์ คงเหลืออีก 7,603 เมกะวัตต์...(14 พ.ย. 59)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาแผนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้พลังงานนิวเคลียร์สำหรับผลิตไฟฟ้าอย่างปลอดภัย" โดยนักวิชาการกล่าวว่า การใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่มี...(11 พ.ย. 59)


พพ. เตรียมเสนอที่ประชุมกพช. พิจารณาอนุมัติให้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในชุมชน จำนวน 25 โรง ที่เป็นการดำเนินการของพพ. ขายไฟฟ้าเข้าระบบของกฟภ. หลังจากที่โครงการดังกล่าวติดปัญหา...(11 พ.ย. 59)


กรมธุรกิจพลังงานมีแผนที่จะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแอลพีจีภาคขนส่งเพิ่มขึ้น หลังจากที่ไม่สามารถจัดเก็บภาษีที่หัวจ่ายแอลพีจีได้ โดยคาดว่าจะสรุปแนวทางที่ชัดเจนได้ต้นปี 2560...(10 พ.ย. 59)


กรมธุรกิจพลังงานได้ลงนามในประกาศวันที่ 4 พ.ย. ให้เพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจากบี3 เป็นบี5 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. เป็นต้นไป...(10 พ.ย. 59)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันในช่วง 10 เดือนของปี 2559 เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่า กลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 10.41% เฉลี่ยอยู่ที่ 28.78 ล้านลิตร/วัน จากราคาขายปลีกที่ปรับตัวลดลง ดีเซลเพิ่มขึ้น 3.69% ขณะที่การใช้ก๊าซแอลพีจีลดลง...(10 พ.ย. 59)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมข้อมูลนำเสนอรมว.พลังงาน ถึงความจำเป็นที่อาจจะต้องเลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานปิโตรเลียมทั้งหมดออกไปก่อนอย่างน้อย 2 เดือน...(9 พ.ย. 59)


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมยื่นหนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในวันที่ 15 พ.ย. เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะมีการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต รง.4 ให้กับภาคเอกชนที่เตรียมพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม...(9 พ.ย. 59)


สนพ. เปิดเผยกรณีกระทรวงการคลังจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซินเพิ่ม 20 สต./ลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. เป็นต้นไปนั้น ไม่ได้ส่งผลทำให้ประชาชนมีภาระรายจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น...(9 พ.ย. 59)


โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน (Energy Safety) หนึ่งในโครงการที่ตอบสนองนโยบายพพ. ที่รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย...(9 พ.ย. 59)


สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยเสนอแนวทางการสนับสนุนให้เกิดเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ควรเริ่มต้นจากรถโดยสารหรือรถบัสไฟฟ้าก่อน เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ผลิตที่มีศักยภาพ...(8 พ.ย. 59)


กระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับคณะกรรมาธิการเพื่อหาข้อสรุปพ.ร.บ.ปิโตรเลียมให้ได้ภายในเดือนธ.ค. 2559 นี้ เพื่อเปิดให้รัฐบาลออกประกาศให้มีการประมูล 2 แหล่งปิโตรเลียมที่จะหมดอายุสัมปทาน...(8 พ.ย. 59)


กบง. มีมติให้คงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีประจำเดือนพ.ย. ไว้ที่ 20.29 บาท/กก. เพื่อไม่ให้กระทบค่าครองชีพของประชาชน...(8 พ.ย. 59)


กรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการกำจัดซากผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ : เซลล์แสงอาทิตย์ อย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความต้องการติดตั้งของประชาชนที่เพิ่มขึ้น จากราคาแผง...(7 พ.ย. 59)


นายกฯได้สั่งให้สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคทั้งค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าของส่วนราชการต่างๆ...(7 พ.ย. 59)


พพ. น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากโครงการพลังน้ำขนาดเล็ก กระจายการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันมี...(7 พ.ย. 59)


กกพ. ยืนยันการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมที่ผ่านการคัดเลือก 7 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง 41.83 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าจากประกาศรับซื้อ 50 เมกะวัตต์ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามคุณสมบัติ...(4 พ.ย. 59)


กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้พพ. ไปหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อให้พิจารณาจัดสรรงเงินบประมาณโดยตรงให้กับหน่วยงานราชการทุกแห่ง เพื่อนำไปลงทุนติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารต่างๆ ตามนโยบายของนายกฯ...(4 พ.ย. 59)


กกพ. เตรียมประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT จำนวน 140 เมกะวัตต์ ในเดือนพ.ย. ขณะที่จะประกาศเสนอแข่งขันราคา (บิดดิ้ง) โรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพแบบ FiT จำนวนรวมราว 400 เมกะวัตต์ในเดือนธ.ค. นี้...(3 พ.ย. 59)


กฟผ. ร่วมกับบริษัทจีอี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางเทคนิค ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาต่างๆ ของระบบส่งไฟฟ้าและระบบการจัดการประสิทธิภาพสินทรัพย์ (APM)...(2 พ.ย. 59)


ผู้เชี่ยวชาญกล่าวในงานสัมมนาและนิทรรศการรถยนต์ไฟฟ้าว่า รถอีวี (Electric Vehicle) เป็นเทรนด์รถยนต์ที่จะนิยมมากขึ้นใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งไทยต้องเตรียมความพร้อมทั้งการผลิต...(2 พ.ย. 59)


ปลัดกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ธพ. ศึกษาการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ของประเทศในส่วนของภาครัฐ โดยให้สรุปแล้วเสร็จภายในกลางปี 2560...(2 พ.ย. 59)


กกพ. ประกาศผลการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT แต่กลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงการพลังงานทดแทนว่า การพิจารณาครั้งนี้ไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่เอกชนที่มีปริมาณขยะในมือตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้...(2 พ.ย. 59)


กฟผ. จะพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด ที่จ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย...(1 พ.ย. 59)


กกพ. คาดว่าจะสามารถประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน จำนวนประมาณ 140 เมกะวัตต์ ได้ในช่วงเดือนพ.ย. 59 ซึ่งอาจล่าช้ากว่าแผนเดิม เพราะต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงมหาดไทย...(1 พ.ย. 59)


สกพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT มีผู้ผ่านการคัดเลือก 7 ราย...(31 ต.ค. 59)


พพ.เตรียมเสนอสนพ. เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 9.3 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์(โซลาร์) สำหรับชุมชน...(31 ต.ค. 59)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยกรณีปัญหาภาษีอากรสำหรับการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปใช้ในเขตพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมบริษัทเชฟรอน ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและกรมศุลกากรได้ตกลงแล้วในทางปฏิบัติว่า การใช้น้ำมันดีเซลบนแท่นขุดเจาะต้องเสียภาษี...(28 ต.ค. 59)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน มีความกังวลกรณีที่กกพ. เตรียมประกาศรับซื้อโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในช่วงปลายปีนี้ เพราะจะใกล้เคียงกับระยะเวลาที่คำสั่งหัวหน้าคสช. ใช้อำนาจม.44 ยกเลิกการใช้บังคับผังเมืองรวมกับโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งจะสิ้นสุด...(28 ต.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานยังคงนโยบายการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลบี3 การเปลี่ยนไปเป็นบี5 หรือบี7 ต้องรอการรายงานสถานการณ์ปาล์มและสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบจากกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์...(28 ต.ค. 59)


คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มและน้ำมันปาล์มระยะ 20 ปี ประกอบด้วยแผนงาน 6 ด้าน มีแผนปรับสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลผสมดีเซลให้มีสัดส่วนสูงขึ้น...(27 ต.ค. 59)


เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เริ่มเปลี่ยนโคมไฟตามถนนมาเป็นหลอดแอลอีดี ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดพลังงานได้กว่า 50%...(27 ต.ค. 59)


พลอากาศเอกประจิน รองนายกฯ เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21 จัดโดย กฟผ. ร่วมกับสมาพันธ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก เปิดเวทีให้ผู้นำองค์กรด้านพลังงานระดับโลก แลกเปลี่ยนความรู้ ติดตามความ...(27 ต.ค. 59)


ครม.เห็นชอบให้กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าลงทุนในบริษัท Adaro Indonesia ซึ่งเป็นบริษัททำเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย โดยไม่ได้มีเป้าหมายจะหาแหล่งถ่านหินเพื่อนำมาสนับสนุนการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศแต่อย่างใด...(26 ต.ค. 59)


กระทรวงพลังงาน เตรียมที่จะประกาศลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจี แต่ขอเวลาให้สนพ. ได้ศึกษารายละเอียดรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการลอยตัวอย่างสมบูรณ์หรือลอยตัวแบบมีเงื่อนไข เพราะแม้การดำเนินการจะเน้นให้ราคาสะท้อนต้นทุน แต่ไม่ต้องการ...(26


เขื่อนภูมิพลนับเป็นโครงการพลังน้ำขนาดใหญ่ของประเทศ ที่แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อมานำไปสู่การพัฒนาเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนอีกมากมาย โดยกฟผ. และพพ. รับสนองพระราชดำริ...(25 ต.ค. 59)


พพ. ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในด้านของการพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งเสริมในรูปแบบของโครงการต่างๆ แบ่งเป็นระดับครัวเรือนใช้เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ในการอบแห้ง และระดับชุมชนให้การสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ...(25 ต.ค. 59)


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือถึงท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ ให้เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลแผนงาน/โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของอปท.ในพื้นที่ โดยให้ระบุถึงที่ตั้ง...(21 ต.ค. 59)


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพัฒนานำน้ำมันพืชผลิตเป็นไบโอดีเชลมานานแล้วกว่า 10 ปี ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานก็มีส่วนกำหนดคุณภาพของไบโอดีเซลเพื่อใช้ในรถยนต์ได้จริง โดยผสมไบโอดีเซลในดีเซลสัดส่วน 3%-5%...(20 ต.ค. 59)


พพ. ได้นำสารคดีชุด "พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย" จำนวน 50 ตอน มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน...(20 ต.ค. 59)


ธุรกิจพลังงานชีวภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกรวมทั้งไทย โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระดับประเทศ กระแสรักษ์โลกที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม...(19 ต.ค. 59)


โครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับเหรียญทองประกาศนียบัตรสดุดีเทิดพระเกียรติคุณพร้อมถ้วยรางวัล ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ "Brussels Eureka 2001"...(19 ต.ค. 59)


กฟผ. เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2015 จะมีการกระจายเชื้อเพลิง หากโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถเกิดขึ้นได้ การผลิตไฟฟ้าก็อาจต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลักอยู่ต่อไป...(18 ต.ค. 59)


สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ผลิตไบโอดีเซลที่มีอยู่ประมาณ 12 ราย ยังคงรอความชัดเจนในนโยบายของกระทรวงพลังงานว่าจะเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล...(18 ต.ค. 59)


กระทรวงพลังงานสานต่อตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย โดยอพพ. เปิดเผยว่า พระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านพลังงานทดแทนของพระองค์เป็นที่ประจักษ์...(18 ต.ค. 59)


โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานชนิดเคลื่อนย้ายได้ โดยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ระดับภูมิภาคอาเซียน...(17 ต.ค. 59)


สถานการณ์การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนล่าสุดเดือนก.ย. 2559 มีสัญญารับซื้อไฟฟ้ารวม 9,155 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 6,371 เมกะวัตต์ โดยการรับซื้อคิดเป็น 55% ของเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2579...(17 ต.ค. 59)


คณะกรรมการกฟผ.อนุมัติในหลักการโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้ารองรับโครงการรับซื้อไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) กลุ่มกัลฟ์ โดยระบุว่า หาก กกพ. มีความชัดเจนอย่างไรก็ดำเนินการตามนั้น...(14 ต.ค. 59)


กฟผ. กำลังทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) ว่า จะลดปริมาณสำรองลงได้อย่างไร ที่ผ่านมาก็ได้เลื่อนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ออกไปหลายแห่ง แต่ยอมรับว่า การผลิตไฟฟ้าจากภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตอิสระรายใหญ่เป็นเรื่องลำบากหากจะให้ลดกำลังผลิต...(13 ต.ค. 59)


ครม.มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) วงเงินลงทุนรวม 3,140 ล้านบาท จะทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้า...(12 ต.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานได้เสนอครม.พิจารณาแก้ไขพ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี)ที่ปรับปรุงใหม่เข้มงวดรถบรรทุกถังก๊าซแอลพีจีต้องมิดชิด โดยให้โรงบรรจุก๊าซเป็นผู้ร่วมดูแลควบคุม...(12 ต.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมปรับแผนการยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ใหม่ จากเดิมที่จะมีการออกประกาศให้เลิกจำหน่ายทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นการใช้มาตรการแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเลิกใช้ไปเอง...(12 ต.ค. 59)


กระทรวงพลังงานได้ประชุมเร่งรัดโครงการนำเข้าแอลเอ็นจีแบบคลังลอยน้ำ (FSRU) โดยกฟผ. ปริมาณ 5 ล้านตัน/ปี และให้กฟผ. ใช้ท่อก๊าซของปตท. ตามหลักเกณฑ์เปิดให้บุคคลที่ 3 เข้าใช้...(11 ต.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า รมว.พลังงานได้หารือในการประชุมกบง. ยืนยันว่า ควรจะใช้สูตรผสมน้ำมันไบโอดีเซล 3% หรือบี3 ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ราคาปาล์มจะเป็นปกติ...(10 ต.ค. 59)


รมว.พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน "Saving Together Happy Together" พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือและมอบโล่แก่ผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประจำปี 2559...(10 ต.ค. 59)


กฟผ. เปิดเผยว่า ภายในเดือนต.ค. นี้จะทราบว่า อนาคตของโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ จะเกิดขึ้นหรือไม่ หากรัฐบาลตัดสินใจไม่สร้าง จำเป็นต้องหาพื้นที่ใหม่เพื่อ...(10 ต.ค. 59)


เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินเตรียมนัดแสดงออกที่หน้าทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 30 ต.ค. เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และจัดทำแผน 3 ปี ให้ทำพลังงานหมุนเวียน 100%...(7 ต.ค. 59)


กฟผ. เปิดเผยถึงกลุ่มหมอกสีขาวขนาดใหญ่บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล โดยการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัย ระบบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์...(7 ต.ค. 59)


รมว.พลังงานมอบหมายให้กฟผ.ทบทวนปริมาณสำรองไฟฟ้าให้เหลือ 15% จากปัจจุบัน 30% เนื่องจากเป็นห่วงจะกระทบกับต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เก็บจากประชาชน พร้อมกับเร่งศึกษาแผนพลังงานทดแทน...(7 ต.ค. 59)


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำการวิจัยด้านการลดการใช้พลังงานโดยการใช้พลังงานหมุนเวียน ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ด้วยการสร้างบ้านต้นแบบที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์...(6 ต.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซล เพราะราคาน้ำมันอยู่ในระดับต่ำ...(6 ต.ค. 59)


กบง. เห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีประจำเดือนต.ค. ที่ 20.29 บาท/กก. แม้ว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะปรับตัวลดลง 0.1664 บาท/กก. แต่ให้นำเงินดังกล่าวเก็บเพิ่มเข้ากองทุนน้ำมันแทน...(6 ต.ค. 59)


ผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการก๊าซแอลพีจีเตรียมทำตลาดในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น หลังยอดขายผ่านสถานีบริการลดลง...(5 ต.ค. 59)


ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 12 แห่ง ได้รับความเดือดร้อนจากเงื่อนไขกกพ.ที่อ้างว่า สร้างเสร็จล่าช้า ทำให้ต้องยกเลิกสัญญาขายไฟฟ้า...(5 ต.ค. 59)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างรอเอกสารรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ จากคณะกรรมการไตรภาคีว่า จะดำเนินการก่อสร้างหรือไม่...(4 ต.ค. 59)


คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. เปิดเผยโครงการวิจัยการพัฒนาและผลิตเอทานอลโดยกระบวนการทำให้เป็นน้ำตาลก่อนการหมักจากผักตบชวา สามารถผลิตเอทานอลได้ค่อนข้างสูง...(4 ต.ค. 59)


ในปี 2560 กระทรวงพลังงานจะขับเคลื่อนด้านพลังงานอยู่ในกรอบแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว โดยตามแนวนโยบาย Energy 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ...(4 ต.ค. 59)


บีโอไอเสนอการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันและไฟฟ้าร่วมกัน หรือรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วง 3 ปีแรก...(3 ต.ค. 59)


กระทรวงพลังงานคาดการณ์ว่า โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินอาจล่าช้าจากแผนที่วางไว้ รวมถึงความล่าช้าในการต่ออายุสัญญาแหล่งก๊าซธรรมชาติ อาจทำให้ผลิตก๊าซไม่มีความต่อเนื่อง ทำให้ต้องวางแผนรองรับเพื่อลด...(3 ต.ค. 59)


กกพ. ได้มีการติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนของกฟน. และกฟภ. เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเร่งรัดลงทุนนำสายส่งไฟฟ้าเป็นแบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน และสายส่งไฟฟ้านำร่องเพื่อจัดระเบียบภูมิทัศน์...(3 ต.ค. 59)


พลังงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครพลังงานชุมชน ผู้แทนอปท. และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางกุ่ม จ.ราชบุรี ซึ่งใช้เทคโนโลยีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์...(29 ก.ย. 59)


สนพ. เปิดเผยสถานการณ์พลังงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ภาพรวมคาดว่าจะมีการใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนสอดคล้องกับจีดีพีของประเทศ...(29 ก.ย. 59)


โครงการนำร่องโซลาร์รูฟท็อปเสรีได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่จำนวนมาก เนื่องจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์รูฟท็อปบางช่วงถูกกว่าการซื้อไฟฟ้าจากระบบ โดยคาดว่า เมื่อปิดรับสมัครจะมี...(29 ก.ย. 59


พพ. ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 750 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐ 71 แห่ง สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีผลประหยัดพลังงาน...(29 ก.ย. 59)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยถึงการประมูลแข่งขันเพื่อหาผู้บริหารแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมหมดอายุในอ่าวไทย หากสนช. สรุปการแก้ไขร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียมแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค. 2560 จะทำให้สามารถประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะประมูลได้ตามกรอบ...(28 ก.ย. 59)


กฟผ.เตรียมหารือกับกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ลาว พร้อมทั้งการไฟฟ้าลาว ถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในลาว เนื่องจากขณะนี้ลาวมีกำลังผลิตไฟฟ้าจำนวนมากแล้ว...(28 ก.ย. 59)


กพช. เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานขยายเวลาคัดเลือกผู้จะเข้ามาดำเนินการผลิตและสำรวจแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกชไปเป็นภายในเดือนก.ย. 2560 จากเดิมเดือนมิ.ย. เนื่องจากมีการขอขยาย...(27 ก.ย. 59)


กรมบัญชีกลางติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ถือเป็นส่วนราชการแห่งแรก แม้ว่าจะประหยัดงบประมาณได้เพียงส่วนน้อย แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น...(27 ก.ย. 59)


กพช. เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ในอัตรา 4.12 บาท/หน่วย ลดลงจากเดิม 5.66 บาท เนื่องจากต้นทุน...(27 ก.ย. 59)


สกพ.ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นคำร้องและข้อเสนอเพื่อรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT สำหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีผู้สนใจเกินจากเป้าที่กกพ. กำหนดไว้ เนื่องจากสนพ. ได้กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าสูงถึง 7 บาท...(26 ก.ย. 59)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างทบทวนอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT เพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริง โดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์...(26 ก.ย. 59)


การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ ในวันที่ 26 ก.ย. จะมีการพิจารณาเรื่องการพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการพลังงาน โดยจะเป็นการพัฒนาหน่วยงานที่รวบรวมพลังงานจากหลายๆ แห่งมาบูรณาการเป็นศูนย์...(23 ก.ย. 59)


โครงการมอนสูน วินด์ พาวเวอร์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่แห่งแรกในลาว ขนาด 600 เมกะวัตต์ ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องการเจรจาขายไฟฟ้าให้รัฐบาลไทย เนื่องจากเห็นว่า ไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่เสถียรภาพ ทำให้ไม่อยู่ในรายชื่อที่รัฐจะรับซื้อเพิ่มจากลาว...(23 ก.ย. 59)


กกพ.ได้เปิดให้ภาคเอกชนยื่นขอเสนอขายไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง (FiT) ระหว่างวันที่ 22-28 ก.ย. นี้ จำนวน 50 เมกะวัตต์ ซึ่งในวันแรกมีผู้มายื่นรวม 26 ราย...(23 ก.ย. 59)


สนพ. ได้จัดสรรงบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดตัวแคมเปญ "รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์" มีเป้าหมายเพื่อปลุกกระแสการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นในประเทศ ลงมือทำได้จริง แม้สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ลดต่ำลง...(22 ก.ย. 59)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ไทยและสปป.ลาว จะตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาการต่ออายุกรอบความร่วมมือและแก้ปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือแลกเปลี่ยนไฟฟ้าในรูปแบบที่ลาวจะส่งให้ไทยเมื่อลาวมีกำลังผลิตเหลือ และไทยจะส่งคืน...(22 ก.ย. 59)


กฟผ. อยู่ระหว่างนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการคลังก๊าซธรรมชาติเหลวลอยน้ำ (FSRU) ให้สนพ.และกกพ. พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมกพช. โดยราคาแอลเอ็นจีที่กฟผ.นำเข้าจะถูกกว่าที่ซื้อจากปตท. ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของประชาชนลดลง...(21 ก.ย. 59)


METEC ร่วมมือกับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนำระบบการจัดการไฟฟ้าพลังงานลมโดยใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มาใช้ผลิตไฟฟ้าจริง โดยจะติดตั้งแบตเตอรี่ในโรงไฟฟ้าพลังงานลมเกาะเต่า และโรงไฟฟ้าปากพนัง ทำให้มีอัตราการจ่ายไฟอย่างสม่ำเสมอ นับเป็นครั้งแรกในอาเซียน...(21 ก.ย. 59)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนพลังงานทดแทน 4 ภูมิภาค เพื่อต้องการส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบเจาะลึกและสอดคล้องกับศักยภาพแต่ละพื้นที่ของชุมชน ทั้งเรื่องเชื้อเพลิงวัตถุดิบ ราคาและปริมาณ ตลอดจนระบบสายส่ง...(21 ก.ย. 59)


กระทรวงพลังงานสรุปผลงานรอบ 2 ปี มีผลงานสำคัญๆคือ การลดค่าครองชีพประชาชนโดยทำให้ประหยัดค่าน้ำมัน 306,000 ล้านบาท/ปี ค่าไฟฟ้าลดลง 92,103 ล้านบาท/ปี ผลักดันการลงทุนด้านพลังงานสูงสุด...(20 ก.ย. 59)


พพ. เดินหน้ารณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) จากชุมชนทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรตัวคูณ เผยแพร่ความรู้...(20 ก.ย. 59)


กระทรวงพลังงานมีเป้าหมายให้ผู้ค้าน้ำมันทุกบริษัท ยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ในเดือนม.ค. 2561 แต่หากเอกชนไม่มีความพร้อมเพราะเกรงว่า น้ำมันเบนซินพื้นฐานจะไม่เพียงพอและต้องนำเข้า ก็ต้องดูเหตุผลและข้อเท็จจริง...(20 ก.ย. 59)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า ช่วงต้นปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตเพื่อเปิดสถานีบริการก๊าซแอลพีจีใหม่เพิ่มเติม หลังจากราคาน้ำมันปรับลดลง...(19 ก.ย. 59)


สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยจะหารือถึงนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV)ในประเทศ ว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะสรุปข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...(19 ก.ย. 59)


กระทรวงพลังงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้กลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้ที่เน้นการบูรณาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...(19 ก.ย. 59)


ส.อ.ท. จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2016 เสมือนเป็นเวทีที่จะทำให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจรู้เท่าทันสถานการณ์พลังงานของประเทศและของโลก...(9 ก.ย. 59)


สนพ. เปิดรับฟังความเห็นเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน (Hybrid)จะใช้รับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาดเล็กด้วยวิธีประมูลส่วนลด และสัญญาที่มีกำลังผลิตแน่นอน ส่วนเชื้อเพลิงเป็นไปได้หลากหลาย...(9 ก.ย. 59)


รมว.พลังงานปาฐกถาพิเศษ "พลังงานไทยในกระแสพลังงานโลก"ว่า ขณะนี้โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ยังคงเป็นไปตามแผน สำหรับพลังงานทดแทนได้ติดตามเทคโนโลยีเพื่อที่จะดูต้นทุน หากมีการลดต่ำลงก็ต้องปรับแนวทางส่งเสริมให้สอดคล้อง...(9 ก.ย. 59)


ผู้ประกอบการธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปมีความกังวลต่อโครงการนำร่องโซลาร์รูฟท็อปเสรี 100 เมกะวัตต์ เพราะรัฐจะไม่รับซื้อไฟฟ้าจากบ้านหากผลิตเกินความต้องการ แต่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบด้านมิเตอร์ไฟฟ้าในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการแทน...(8 ก.ย. 59)


หลังจากที่รัฐได้ประกาศปรับลดการผสมไบโอดีเซลจากบี5 เป็น บี3 ทำให้ผู้ผลิตบี100 ที่มีอยู่ประมาณ 12 โรง ต้องลดกำลังผลิตลงไปแล้วเฉลี่ยมากกว่า 60% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2...(8 ก.ย. 59)


ภาครัฐพยายามดูแลรักษาระดับราคาก๊าซแอลพีจี ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงมาก เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ โดยกบง. มีมติคงราคาแอลพีจีเดือนก.ย. ไว้ที่ระดับเดิม 20.29 บาท/กก. โดยลดอัตรา...( 8 ก.ย. 59)


กฟผ.เดินหน้าก่อสร้างโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 24 เมกะวัตต์ บริเวณเขายายเที่ยง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างเต็มศักยภาพและเหมาะสมกับประเทศไทย...(7 ก.ย. 59)


มูลนิธิอาคารเขียวไทยร่วมกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน ร่วมโครงการ...(7 ก.ย. 59)


พพ. ได้เริ่มนำร่องโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ 4 หน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาล ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคาร พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์...(7 ก.ย. 59)


กลุ่มราษฎร อ.เทพา จ.สงขลา รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายกฯ เพื่อขอให้สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และท่าเทียบเรือ...(2 ก.ย. 59)


ผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติเจดีเอเริ่มจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งและโรงไฟฟ้าจะนะได้ตามปกติแล้วเมื่อวันที่ 31 ส.ค. ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกลับสู่ภาวะปกติ โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ต่ำกว่าที่กระทรวงพลังงานประมาณการไว้...(2 ก.ย. 59)


รมว.พลังงานยืนยันยังไม่มีนโยบายที่จะปรับแผนพลังงาน แต่ให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะแผน AEDP ที่มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนค่อนข้างมาก...(2 ก.ย. 59)


สนพ. เปิดเผยผลการศึกษาหากสามารถส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามแผน จะไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และจะยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และสามารถประหยัดเชื้อเพลิงลงได้เฉลี่ยปีละ 1.7 หมื่นล้านบาท...(1 ก.ย. 59)


รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบันได้ผู้ลงทุนครบแล้ว และตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวในอนาคต มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน...(1 ก.ย. 59)


ประธานมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมระบุว่า ควรยกเลิกการอุดหนุนราคารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT สำหรับพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้รูปแบบประมูลแข่งขันด้านราคาแทน โดยไม่ควรจำกัดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของเอกชน...(1 ก.ย. 59)


ไทย มาเลเซียและลาว เตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคีเป็นครั้งแรกในภูมิภาค โดยมาเลเซียจะซื้อไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์จากลาวผ่านระบบส่งของไทยภายในปี 2561...(31 ส.ค. 59)


วช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยานยนต์ไฟฟ้า (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในสาขายานยนต์ไฟฟ้าให้มีความก้าวหน้า จึงจัดประชุมวิพากษ์เพื่อขอทราบความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ...(31 ส.ค. 59)


ผลการเก็บข้อมูลความเร็วลมจากเสาวัดลมที่พพ. ติดตั้งไว้ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ พบว่า เบื้องต้นมีอีก 4 จังหวัด ที่มีศักยภาพของพลังงานลม เหมาะสำหรับผู้ประกอบการจะศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าในลักษณะทุ่งกังหันลม...(31 ส.ค. 59)


ปลัดกระทรวงพลังงานนำคณะกรรมการกฟผ. ลงพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าเทพา อ.เทพา จ.สงขลา กำลังผลิต 2,000 เมกะวัตต์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน และการดำเนินงานของกฟผ.ในการดูแลช่วงแหล่งก๊าซเจดีเอหยุดผลิต...(30 ส.ค. 59)


การประชุมกบง. วันที่ 5 ก.ย. จะมีการพิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนก.ย. 2559 โดยแนวโน้มมีโอกาสคงราคาเดิมไว้ที่ 20.29 บาท/กก. ซึ่งจะเป็นการตรึงราคาต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7...(30 ส.ค. 59)


ภาพรวมของประเทศมีจำนวนแท่นผลิตปิโตรเลียมลดลงอย่างแน่นอนในอนาคต เพราะสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตกต่ำ ส่งผลให้การเจาะหลุมผลิตลดลง โดยตั้งแต่ต้นปี 2559 ผู้รับสัมปทานทยอยแจ้งหยุดการผลิตและเตรียมคืน...(29 ส.ค. 59)


การประกาศนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่รัฐบาลวางเป้าหมายให้ขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต เริ่มได้รับแรงสนับสนุนจากภาคเอกชนมากขึ้น หลังจากรัฐบาลมีความชัดเจน...(29 ส.ค. 59)


รัฐบาลต้องการให้ทบทวนความร่วมมือด้านพลังงานกับเมียนมา โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัตจี ต้องการให้มีการสร้างระบบสูบโดยใช้ไฟฟ้าจากโครงการเพื่อผันน้ำส่วนเกินมายังเขื่อนภูมิพล...(29 ส.ค. 59)


กฟผ.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (2560-2569) โดยในด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจะเสนอกระทรวงพลังงานขอเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอีก 1,500-2,000 เมกะวัตต์...(26 ส.ค. 59)


กกพ. เปิดเผยผลการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ FiT ระยะที่ 1 ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจ.สงขลา มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคและราคา 4 โครงการ...(26 ส.ค. 59)


พพ. ได้ผลักดันและส่งเสริมให้อาคารภาครัฐ และภาคเอกชนมีการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่เริ่มโครงการปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีอาคารภาครัฐและเอกชนได้ส่งแบบอาคารมาให้พพ. ตรวจประเมินแบบไปแล้วทั้งสิ้น 426 อาคาร...(26 ส.ค. 59)


แนวโน้มค่าเอฟทีปี 2560 มีทิศทางขาขึ้นตามต้นทุนเชื้อเพลิง หลังจากตลอดปี 2559 มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาก๊าซธรรมชาติแม้จะเริ่มทรงตัว แต่มีปัจจัยลบจากการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน...(25 ส.ค. 59)


รัฐบาลกำลังพิจารณาการเปิดแข่งขันการประกวดราคาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พร้อมระบุว่า พลังงานหมุนเวียนยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา...(25 ส.ค. 59)


กระทรวงพลังงานยืนยันต้องเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินทุกโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ เพราะจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่พื้นที่ภาคใต้ และสอดคล้องกับแผนการกระจายเชื้อเพลิงตามแผนพีดีพี 2015 ที่ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ...(25 ส.ค. 59)


กระทรวงพลังงานโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย สนับสนุนโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) เพื่อเป็นแนวทาง...(25 ส.ค. 59)


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปใหญ่สุดของมหาวิทยาลัยในเอเชียและอันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยโลก ตั้งเป้าผลิตกำลังไฟฟ้า 15 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560 ...(24 ส.ค. 59)


กบง. ได้มีการพิจารณาให้เลื่อนกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์และใช้อัตรารับซื้อไฟฟ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ส่วนที่เหลือ 100 เมกะวัตต์ จากปี 2560 เป็นภายในปี 2562 เนื่องจาก...(24 ส.ค. 59)


โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากหรือ VSPP ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทแกลบ เศษไม้ ได้หันมาใช้ถ่านหินมากกว่าที่มีการกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. ที่ 25%...(24 ส.ค. 59)


กบง. รับทราบรายงานความคืบหน้าร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันฯ ซึ่งครม.ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา คาดว่า จะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมาณเดือนเม.ย. 2560 ...(24 ส.ค. 59)


นโยบายลดสัดส่วนไบโอดีเซลจากบี5 เป็น บี3 เพื่อลดปริมาณการใช้ปาล์มน้ำมันในภาคขนส่งยังไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรที่...(23 ส.ค. 59)


กระทรวงพลังงานเสนอรัฐบาลควรชะลอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินปะนาเระ จ.ปัตตานี ออกไปก่อน เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ประชาชนสับสนและยังอาจส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ...(23 ส.ค. 59)


การเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ FiT ระยะที่ 1 ประเภทชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจ.สงขลา มีผู้ชนะการประมูล 3 ราย และได้กำลังผลิต 36 เมกะวัตต์ครบ..(23 ส.ค. 59)


กกพ.ได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 11 แห่ง กำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ มีผู้สนใจต้องการลงทุนค่อนข้างมาก แต่เมื่อมีการกำหนดพื้นที่เฉพาะ 11 นิคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้บางรายไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ เนื่องจาก...(22 ส.ค. 59)


สนพ. กำลังติดตามความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งภาครัฐเป็นห่วงจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้...(22 ส.ค. 59)


ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยยกระดับกองทุนขึ้นมาให้มีบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น และให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. กองทุนหมุนเวียน ด้วยการ...(18 ส.ค. 59)


กกพ. มีมติเห็นชอบตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือเอฟทีในรอบเดือนก.ย.-ธ.ค. 59 อยู่ที่ -33.29 สต./หน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเรียกเก็บอยู่ที่ 3.4227 บาท/หน่วย เท่ากับงวดที่ผ่านมา...(18 ส.ค. 59)


ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ ยื่นหนังสือถึงรมว. เกษตรฯ เพื่อขอให้ยกเลิกประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ที่ปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลจากบี5 เป็น บี3...(17 ส.ค. 59)


กกพ. ได้คัดเลือกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 11 แห่ง ที่มีความพร้อมในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิด...(17 ส.ค. 59)


พพ.ได้ผลักดันและส่งเสริมให้อาคารภาครัฐ และภาคเอกชนมีการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมให้อาคารใหม่จะต้องมีการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่มีผลการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเกิดผลประหยัดไฟฟ้าได้...(17 ส.ค. 59)


กฟผ. ได้ประชุมร่วมกับกฟภ. และปตท. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาพื้นที่ร่วมไทย-มาเลเซีย ช่วงระหว่างวันที่ 20-31 ส.ค. รวมทั้งสิ้น 12 วัน...(16 ส.ค. 59)


กระทรวงพลังงานจะมีการทบทวนสูตรการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล โดยจะลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล 100 จาก บี5 เป็นบี3 เพื่อลดผลกระทบ...(16 ส.ค. 59)


กกพ. เตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานใหม่รอบปี 2560-63 เพื่อประกาศใช้ปี 2561 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะแผนการลงทุนของ 3 การไฟฟ้า...(16 ส.ค. 59)


กฟผ.มีความเป็นห่วงว่าค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เริ่มทยอยเข้าระบบในขณะนี้มีจำนวนมาก จะส่งผลต่อค่าเอฟทีสูงขึ้น...(15 ส.ค. 59)


กพช. รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่ 1 โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า...(11 ส.ค. 59)


กพช. เห็นชอบหลักการแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 6 พื้นที่จังหวัดชายแดน...(11 ส.ค. 59)


บริษัทเนชั่นแนล ซัพพลายส์ จก. เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน กำลังผลิต 540 เมกะวัตต์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้ยื่นแบบประเมินต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าอาจไม่สามารถ...(10 ส.ค. 59)


กกพ. ได้ออกประกาศและหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) กำลังการผลิตไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบ...(10 ส.ค. 59)


โรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซีไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีก หากรัฐจะยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ในปี 2561 เนื่องจากมีหน่วยรีฟอร์เมทในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันสำเร็จรูปอยู่แล้ว...(9 ส.ค. 59)


กฟผ. ยังเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อขยายระบบส่งรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้าระบบ...(9 ส.ค. 59)


บริษัทผลิตไฟฟ้าหรือเอ็กโก้วางแผนจะนำเสนอกระทรวงพลังงานให้พิจารณาการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหิน BLCP เพิ่มเติมอีก 1,000 เมกะวัตต์ เนื่องจาก...(8 ส.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมหารือกับโรงกลั่นน้ำมันถึงแนวทางการปรับโครงสร้างชนิดน้ำมันของประเทศใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเบนซินพร้อมยืดหยุ่นสัดส่วนการผสมเอทานอลได้เช่นเดียวกับดีเซล...(8 ส.ค. 59)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง...(8 ส.ค. 59)


สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. ได้รับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด...(5 ส.ค. 59)


กฟผ. ยืนยันว่า การประกวดราคาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่เป็นกระบวนการคู่ขนานไปกับขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ...(5 ส.ค. 59)


สมาคมผู้ผลิตเอทานอลไทยเปิดเผยสถานการณ์ในช่วงครึ่งหลังปี 2559 กำลังประสบปัญหาพืชวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอลเริ่มน้อยลง โดยเฉพาะกากน้ำตาลหรือโมลาส...(5 ส.ค. 59)


พพ. จะให้วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อนิติบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนแบบให้เปล่า เปลี่ยนมาใช้หลอดแอลอีดีหรือเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงชนิด Variable Speed/Inverter...(4 ส.ค. 59)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างเจรจาค่ารื้อถอนสิ่งติดตั้งในแหล่งบงกชของปตท.สผ. และแหล่งเอราวัณของเชฟรอน ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานในปี 2565-66...(3 ส.ค. 59)


เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินได้แถลงการณ์ค้านกฟผ.เปิดซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหิน เป็นการละเมิดข้อตกลงที่...(3 ส.ค. 59)


กกพ. และสนพ. อยู่ระหว่างหารือแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอ ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เสถียร และในอนาคตมีแนวโน้มอาจปรับเพิ่มขึ้น...(3 ส.ค. 59)


ระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้น้ำในการแลกเปลี่ยนความเย็นกับอากาศในห้องปรับอากาศ เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางเลือกในการประหยัดค่าไฟฟ้า...(2 ส.ค. 59)


กบง.มีมติคงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนส.ค. ที่ 20.29 บาท/กก. แม้ว่าต้นทุนราคาเฉลี่ยจะปรับลดลง 7 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน โดยเห็นควรให้เก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ส่วนบัญชีแอลพีจีแทนจาก 6.47 สต./กก. เป็น 39.08 สต. ...(2 ส.ค. 59)


กระทรวงพลังงานได้จัดให้มีหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการกองทุนแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง...(1 ส.ค. 59)


กกพ. เปิดเผยถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน 6 เดือนหลังของปี จะเร่งรับซื้อไฟฟ้าภายในปีนี้ที่มีอยู่ 1,000 เมกะวัตต์...(1 ส.ค. 59)


วันที่ 17 ส.ค. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าพลังงานและค่าบริการ จะพิจารณาต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อที่จะประกาศค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติที่จะเรียกเก็บในงวดใหม่ (ก.ย.-ธ.ค. 59) โดยแนวโน้มเบื้องต้นภาพรวมค่าเอฟทีสูงขึ้นเล็กน้อย...(1 ส.ค. 59)


สนพ. ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) ลดใช้พลังงาน...(29 ก.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ส่วนใหญ่เห็นว่าจะสามารถยกเลิกจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ซึ่งทำให้โรงกลั่นน้ำมันต้องเตรียมพร้อมในการลงทุน...(29 ก.ค. 59)


กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. จะยื่นหนังสือถึงสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อขอให้ทบทวนนโยบายการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เนื่องจากเห็นว่า ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในหลายด้าน...(28 ก.ค. 59)


กฟผ. เปิดซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และท่าเทียบเรือ โดยกลุ่มกิจการร่วมค้าพาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น ออฟ ไชน่า และบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด...(28 ก.ค. 59)


สนพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติประชาชนกับความสนใจอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความตื่นตัวและต้องการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5...(28 ก.ค. 59)


"โครงการระบบไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการ สำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดน เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน...(27 ก.ค. 59)


สนพ. ได้ร่วมเปิดบูท "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ ปี2" ในงาน Homepro Fair 2016 โดยมีการให้ข้อมูลประโยชน์ของฉลากสินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้ข้อมูลแบบเจาะลึก...(26 ก.ค. 59)


กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำเสนอกรอบแผนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในที่ประชุมครม. รับทราบความคืบหน้าและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการต่อ...(26 ก.ค. 59)


กกพ. จะสรุปค่าไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในเดือนส.ค. เพื่อประกาศใช้ค่าไฟฟ้าสำหรับภาคขนส่ง ซึ่งจะเป็นรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้หรือทีโอยู...(26 ก.ค. 59)


นโยบายของกระทรวงพลังงานที่อนุญาตให้โรงไฟฟ้าชีวมวลเปลี่ยนจากระบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) ส่งผลให้โรงไฟฟ้ามีศักยภาพเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันมีเจ้าของโรงไฟฟ้าบางส่วนนำโครงการไปเสนอขายให้ผู้ประกอบการรายใหญ่...(26 ก.ค. 59)


โครงการเตาเผาขยะ 500 ตัน ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จ.สระบุรี ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. ภายใต้มาตรการการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ที่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเพื่อติดตั้งเทคนิค RDF...(25 ก.ค. 59


ในการประชุมกพช. เดือนส.ค. นี้ กระทรวงพลังงานจะเสนอแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี หลังจากปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะผลักดันให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560...(25 ก.ค. 59)


กบง.มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 อีก 25 สต./ลิตร เป็น 35 สต. เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันตลาดโลกกลุ่มดีเซลปรับลดลงต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มเบนซินทรงตัว ส่งผลให้แก๊สโซฮอล์มีราคาถูกกว่า...(22 ก.ค. 59)


กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่การพิจารณาในครม. ภายในเดือนก.ค. ซึ่งหลังจากครม.อนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาจากสนช. คาดว่า จะสามารถประกาศเป็นกฎหมาย...(21 ก.ค. 59)


กระทรวงพลังงานมีแผนจะปรับโครงสร้างการบริหารเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การทำงานมีความชัดเจนมากขึ้น จากเดิมที่มีหลายหน่วยงานด้านพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่สามารถรวมแผนงานให้อยู่ภายใต้สนพ. อย่างเดียว...(21 ก.ค. 59)


กระทรวงพลังงานได้วางกรอบการพัฒนาเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมอบให้สนพ. จัดทำมาตรการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริดปลั๊กอิน และยานยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579...(15 ก.ค. 59)


มาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงานได้ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน...(15 ก.ค. 59)


อุปสรรคประการหนึ่่งของการส่งเสริมพลังงานทดแทนในประเทศไทยคือ ต้นทุนในการผลิตพลังงานทดแทนสูงกว่าพลังงานฟอสซิล ทำให้รัฐบาลต้องมีนโยบายอุดหนุน...(14 ก.ค. 59)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจัดตั้งสำนักแอลเอ็นจี รองรับแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาว ซึ่งเป็นการยกระดับให้มีหน่วยงานที่เข้ามากำกับดูแล...(14 ก.ค. 59)


กระทรวงอุตสาหกรรมได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น บีโอไอ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กระทรวงพลังงาน เพื่อวางแนวทางเร่งรัดนำรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้จริง ภายในเดือนพ.ย. 2559...(13 ก.ค. 59)


กลุ่มบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังราคาพลังงานที่อยู่ในระดับต่ำและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ภาคเอกชนลดการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน...(13 ก.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานได้ขยายเวลาโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนสำหรับผู้มีรายได้น้อย ถึงสิ้นปี 2559 จากเดิมสิ้นเดือนมิ.ย. แต่กรมต้องการทบทวนยกเลิกโครงการนี้...(12 ก.ค. 59)


พพ. กำลังเร่งดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน EEP 2015 ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมาย เพราะมีหลายโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการติดฉลากอุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ...(12 ก.ค. 59)


สนพ. และกระทรวงคมนาคมร่วมหารือใน 2 แผนหลัก เพื่อวางแผนระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ...(11 ก.ค. 59)


หมู่บ้านเสาหิน จ.สุโขทัย นำมูลสัตว์ เศษอาหารเหลือทิ้ง ผลิตไบโอแก๊สใช้หุงต้มแทนการใช้ก๊าซแอลพีจี เป็นหมู่บ้านปลอดก๊าซแอลพีจีแห่งแรกของไทย...(11 ก.ค. 59)


พพ. จัดทำโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานมากขึ้นทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศของเดิมที่มีอยู่ในภาครัฐ...(11 ก.ค. 59)


กบง. มีมติคงราคาขายปลีก๊าซแอลพีจีเดือนก.ค. 59 หลังจากราคาต้นทุนภาพรวมเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก และปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯเพิ่มขึ้น...(8 ก.ค. 59)


กบง. เห็นชอบการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินและดีเซลทุกชนิดเฉลี่ย 24-30 สต./ลิตร แต่จะไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน ด้วยการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ...(8 ก.ค. 59)


กกพ. เตรียมประกาศค่าไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยอัตราค่าไฟฟ้าช่วงกลางวันอยู่ที่ 6 บาท/หน่วย ช่วงกลางคืนอยู่ที่ 2.60 บาท...(7 ก.ค. 59)


การประชุมกบง. วันที่ 7 ก.ค. มีวาระการพิจารณาราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีประจำเดือนก.ค. ที่คาดว่าจะสามารถปรับลดลงได้ 50-60 สต./กก. แต่อาจลดอัตราชดเชยจากกองทุนน้ำมันในส่วนของบัญชีแอลพีจีแทน...(7 ก.ค. 59)


กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ให้ที่ประชุมครม. พิจารณา หากเห็นชอบ...(6 ก.ค. 59)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะสิ้นอายุ ในกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จะส่งผลให้อัตราการผลิตลดลงในช่วงปี 2561 เป็นต้นไป...(6 ก.ค. 59)


แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2015 กำหนดให้มีการจ่ายไฟเข้าระบบรวม 4,073 เมกะวัตต์ แต่เบื้องต้นมีโครงการที่ต้องเลื่อน COD แล้ว 3 แห่ง กำลังผลิตรวม 370 เมกะวัตต์...(6 ก.ค. 59)


กกพ. เตรียมเปิดให้เอกชนยื่นเสนอขายไฟฟ้าในโครงการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff ตั้งแต่วันที่ 22-31 ส.ค. นี้ มีเป้าหมายการรับซื้อที่ 50 เมกะวัตต์...(5 ก.ค. 59)


สนพ.กำลังเร่งรัดแผนงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย โดยเตรียมนำเสนอแผนการขับเคลื่อนนี้สู่ที่ประชุมกพช. ในเร็วๆนี้ ในระยะสั้นจะเร่งต่อยอดจากโครงการนำร่องด้านสมาร์ทกริดของกฟผ. และกฟภ. ที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว...(5 ก.ค. 59)


สนพ. เปิดเผยแนวโน้มความต้องการก๊าซแอลพีจีในประเทศลดลง อาจทำให้ไม่ต้องนำเข้าตั้งแต่สิ้นมิ.ย. 59 จนถึงสิ้นปี ขณะที่ธพ. เตรียมสนับสนุนให้เพิ่มการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตก๊าซแอลพีจีภาคขนส่งอีก...(4 ก.ค. 59)


กระทรวงพลังงานพบว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการภาคเอกชนสนใจและเริ่มลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากกระแสน้ำ (Hydro kinetic electrical generation system) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ใช้กังหันน้ำสร้างพลังงานจากการเคลื่อนไหวของน้ำ...(4 ก.ค. 59)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างร่างกฎกระทรวง 5 ฉบับและประกาศ 1 ฉบับ เพื่อรองรับร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม และร่างพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศเชิญชวนเอกชนให้เข้าประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุเดือนมี.ค. 2560...(1 ก.ค. 5


กฟผ. จะเสนอกกพ. เพื่อที่จะปรับแผนเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของกฟผ. ให้เป็น 50% ของกำลังผลิตรวม ตามนโยบายของรัฐบาลจากปัจจุบันมีกำลังผลิตไฟฟ้า 37% ควบคู่ไปกับการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะมุ่งเน้นพลังงานทดแทนควบคู่ไปกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน...(1 ก.ค. 59)


กระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือกระทรวงต่างๆ ให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องผังเมือง เนื่องจากการประกาศเรื่องผังเมืองรอบใหม่ ทำให้โครงการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2015 เช่น โรงไฟฟ้าหรือคลัง รวมทั้งการสำรวจสัมปทานปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นก่อนหยุดชะงัก...(30 มิ.ย. 59)


กระทรวงพลังงานเตรียมประสานงานกับผู้ค้าน้ำมันเพื่อนำปริมาณสำรองไบโอดีเซล (บี100) ที่เก็บไว้ในสต๊อกรวม 50-60 ล้านลิตร มาใช้ในการผสมผลิตน้ำมันดีเซลที่สัดส่วนคงเดิม คือ 7% หรือบี7...(30 มิ.ย. 59)


พพ. ดำเนินโครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยสนับสนุนเงินทุนให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 100 แห่ง...(30 มิ.ย. 59)


กระทรวงพลังงานได้แก้ไขปัญหาใบอนุญาตโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ไม่ยอมดำเนินการตามที่ขออนุญาตไว้ ด้วยการแจ้งไปยังกกพ. โดยจะขยายอายุสัญญาไฟฟ้าที่จะหมดลงในเดือนธ.ค. 2558 มาเป็นภายในมิ.ย. 2559 ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้าย...(29 มิ.ย. 59)


พพ. ได้รับวงเงินสนับสนุน 203,400,000 บาทจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED...(29 มิ.ย. 59)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า แนวโน้มปริมาณรถยนต์ติดตั้งการใช้ก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวี คาดว่า จะทยอยลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรุ่นใหม่...(28 มิ.ย. 59)


รมว.พลังงานพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่า ราคาก๊าซแอลพีจียังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 20.29 บาท/กก. ส่วนราคาจะลดลงหรือไม่นั้นยังระบุไม่ได้ ต้องรอ...(28 มิ.ย. 59)


สนพ. เปิดเผยว่า ภาครัฐมีมาตรการดูแลการจัดหาไฟฟ้าอย่างเพียงพอให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และจะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรงไฟฟ้าเอสพีพีที่จะหมดสัญญาในปี 2560-2568 สามารถซื้อไฟฟ้าจากระบบผ่านกฟภ.มาทดแทนได้...(28 มิ.ย. 59)


ในปี 2557-59 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนมาใช้หลอดแอลอีดีไม่น้อยกว่า 2 ล้านหลอด และในปี 2564 จะเพิ่มการใช้เป็น 13 ล้านหลอด...(27 มิ.ย. 59)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม "แนวคิดและเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์" ว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...(27 มิ.ย. 59)


กกพ.อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ของกฟภ. ระยะที่ 1 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะผลักดันให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4 เมืองหลัก...(24 มิ.ย. 59)


ธพ. ระบุว่า อาจไม่ต้องลดสัดส่วนไบโอดีเซลลง เนื่องจากช่วง 3-4 เดือนก่อนได้ประสานให้โรงกลั่นน้ำมันรวมถึงผู้ผลิตไบโอดีเซล ทยอยเก็บบี100 เต็มความจุคลัง เพื่อบริหารจัดการให้มีปริมาณคงที่และลดการพึ่งพาตลาดน้ำมันปาล์มดิบที่มีความผันผวน...(24 มิ.ย. 59)


สนพ. เปิดเผยสถานการณ์ราคาก๊าซเอ็นจีวีขณะนี้อยู่ในช่วงขาลง และประเมินว่า ไตรมาสที่ 4 ราคาจะลดต่ำสุดลงเหลือ 11.90 บาท/กก. และตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. เป็นต้นไป จะปล่อยลอยตัวราคาตามต้นทุนที่แท้จริง


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ภาพรวมการใช้พลังงานทดแทนในช่วงครึ่งหลังปี 2559-2561 ธุรกิจพลังงานทดแทนยังไปต่อได้ โดยกลุ่มพลังงานที่มีแนวโน้มการผลิตใกล้เป้าหมายแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้ามากที่สุด คือ พลังงานชีวมวล...(23 มิ.ย. 59)


อพพ.กล่าวว่า เพื่อเพิ่มการใช้ไบโอดีเซลให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน AEDP 2016 จึงได้ขยายผลการเพิ่มสัดส่วนในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม จัดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่...(23 มิ.ย. 59)


สนพ.ได้เตรียมแผนรับมือแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกชที่จะสิ้นอายุสัมปทานปี 2565-2566 ไว้แล้ว โดยได้ทำกรณีศึกษาแบบเลวร้ายสุด (Worst Case) ที่รัฐบาลเปิดการประมูลแข่งขัน...(23 มิ.ย. 59)


ธปท. และกฟน. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในระดับจุลภาค (Micro data) รายบุคคล รายธุรกิจ ให้ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้น...(22 มิ.ย. 59)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมของบประมาณจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงราว 20-30 ล้านบาท เพื่อศึกษาการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ หลังทุกฝ่ายเห็นตรงกัน...(21 มิ.ย. 59)


แหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ เอ-18) จะหยุดซ่อมบำรุงประจำปี ในวันที่ 20-31 ส.ค. นี้ จะส่งผลให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบ 420 ล้านลบ.ฟุต/วัน...(21 มิ.ย. 59)


กระทรวงพาณิชย์เตรียมประสานกับกระทรวงพลังงาน ปรับลดปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซล จากบี7 ลดลงเหลือบี5 ตั้งแต่ก.ค. นี้...(21 มิ.ย. 59)


นายกฯได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งรัดหาวิธีกำหนดมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้จริงภายในเดือนพ.ย. นี้...(20 มิ.ย. 59)


กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแผนปฏิรูปปาล์มน้ำมัน 20 ปีให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเห็นชอบ โดยส่งเสริมเกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการนำมาผลิตไบโอดีเซล...(20 มิ.ย. 59)


สมาคมผู้ผลิตเอทานอลกำลังติดตามสต๊อกเอทานอลจากโรงงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อเอทานอลตึงตัวหรือขาดแคลนได้ ในช่วงปลายไตรมาส 3-4...(20 มิ.ย. 59)


กกพ.เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าชีวมวลตามมติกพช. โดยกำหนดให้โรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าจากระบบส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า (Adder) มาเป็นระบบ Feed in Tariff ที่สะท้อนต้นทุนจริงได้...(20 มิ.ย. 59)


สนพ.ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ให้บริการไฟฟ้า (Efficiency Resource Standard : EERS)...(17 มิ.ย. 59)


ความต้องการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในไทย ปี 2559 มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม หลังราคาน้ำมันตลาดโลกผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และเข้าสู่ช่วงขาขึ้น...(16 มิ.ย. 59)


พพ. ได้จัดสัมมนา "โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่"เป็นการเพิ่มช่องทางการใช้ไบโอดีเซลเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง...(16 มิ.ย. 59)


คณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเปิดเผยกรณีพีคของกฟผ. ที่ระดับ 29,618.8 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนั้น หากรวมกับการผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 เมกะวัตต์ ใกล้เคียงกับ...(15 มิ.ย. 59)


กลุ่มผู้ประกอบการไบโอก๊าซได้ยื่นหนังสือไปยังกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาของโรงไฟฟ้าไบโอก๊าซที่ผลิตจากน้ำเสีย และได้รับการสนับสนุนจากสนพ. แต่กลับไม่มีการรับซื้อไฟเข้าระบบ จนถึงขณะนี้รวมระยะเวลากว่า 2 ปี ยังไม่ได้รับการแก้ไข...(15 มิ.ย. 59)


พพ. และสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านพลังงาน...(15 มิ.ย. 59)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการประเมินมาตรการดูแลราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีที่กำหนดให้ปตท.รับภาระประกันราคาไม่เกินเพดาน 13.50 บาท/กก. ภายหลังได้มีการปรับโครงสร้างราคาเอ็นจีวีลอยตัวแบบมีเงื่อนไขไปแล้ว...(14 มิ.ย. 59)


สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเตรียมหารือกับโรงไฟฟ้าเอสพีพีประเภทพลังงานความร้อนร่วมในนิคมอุตสาหกรรม 25 ราย โดยคาดว่าจะมีโรงไฟฟ้าเอสพีพีเหลือไม่ถึงครึ่งที่จะลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่...(13 มิ.ย. 59)


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม สำหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ปี 2558-2562 กำลังผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์/โครงการ (VSPP) มีเป้าหมายรับซื้อที่ 50 เมกะวัตต์...(13 มิ.ย. 59)


โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร มีแนวโน้มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) จริงไม่ถึง 50%...(10 มิ.ย. 59)


สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเตรียมเสนอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านพลังงาน ให้พิจารณาเปิดโอกาสให้โซลาร์รูฟท็อปเสรี สามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบได้เป็นการทั่วไป...(9 มิ.ย. 59)


อพพ. เปิดเผยว่า ตามที่มีสมาคมหรือเครือข่ายแห่งหนึ่งภายใต้ชื่อสมาคมเครือข่ายโรงงานควบคุมด้านพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ และภาคกลางตอนล่าง ได้แอบอ้างว่าอยู่ภายใต้กำกับของพพ. เบื้องต้นขอชี้แจงว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ...(9 มิ.ย. 59)


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการว่า มูลค่าการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของไทยช่วง 2559-2561 จะอยู่ที่ 1.1-1.5 แสนล้านบาท เป็นการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด...(8 มิ.ย. 59)


ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมฉบับใหม่ โดยสาระสำคัญคือ ไทยจะสามารถใช้ระบบบริหารทรัพยากรปิโตรเลียมได้ 3 ระบบ คือ สัมปทาน การแบ่งปันผลผลิต และจ้างสำรวจและผลิต...(8 มิ.ย. 59)


กพพ. จะส่งหนังสือเตือนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าให้มายื่นขอใบอนุญาตภายใน 60 วัน ถ้าเลยระยะผ่อนปรนแล้วมีบทลงโทษทั้งจำและปรับ ซึ่งการออกใบอนุญาตจะทำให้กกพ.สามารถประเมินกำลังผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริงได้...(7 มิ.ย. 59)


ในวันที่ 10 มิ.ย. 59 รัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าจะสานต่อความร่วมมือด้านพลังงาน โดยจะมีการหารือในระดับปลัดกระทรวงพลังงานของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเดินหน้าตามแผนความร่วมมือ...(7 มิ.ย. 59)


มูลนิธิพลังงานเพ่ื่อสิ่งแวดล้อมได้ศึกษาผลกระทบการท่องเที่่ยวที่มีต่อความต้องการใช้พลังงาน ทั้งด้านการใช้จ่ายและการใช้พลังงานของนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงการใช้พลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้า...(6 มิ.ย. 59)


กกพ. กำลังติดตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพราะเกรงว่าจะส่งผลต่อต้นทุนค่าเอฟทีเพิ่มขึ้น...(6 มิ.ย. 59)


ไทยอาจไม่ต้องนำเข้าก๊าซแอลพีจีในเดือนก.ค. เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี เนื่องจากกำลังผลิตภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นมากจนเพียงพอกับความต้องการที่ลดลง...(3 มิ.ย. 59)


กบง. มีมติให้คงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนมิ.ย. ไว้ที่ 20.29 บาท/กก. แม้ต้นทุนการจัดหาก๊าซแอลพีจีจะเพิ่มขึ้น โดยให้นำเงินกองทุนน้ำมันฯมาชดเชย...(3 มิ.ย. 59)


กรมธุรกิจพลังงานกำลังเร่งพิจารณาทบทวนการเพิ่มบทลงโทษแก่เจ้าของสถานีบริการน้ำมันที่ละเลยการควบคุมดูแลเด็กที่เติมน้ำมันให้กับผู้ใช้บริการ ที่ฝ่าฝืนประกาศกระทรวง...(3 มิ.ย. 59)


รายงานสถานการณ์การใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกปี 2015 มีการลงทุนพลังงานสะอาดแตะ 10.19 ล้านล้านบาท มากที่สุดทำสถิติทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ...(2 มิ.ย. 59)


กพช.มีมติให้กฟผ. ศึกษารายละเอียดการก่อสร้างคลังก๊าซแอลเอ็นจีลอยน้ำ ปริมาณ 5 ล้านตัน เบื้องต้นกำหนดพื้นที่ไว้แล้วบริเวณอ่าวไทยตอนบน...(2 มิ.ย. 59)


กฟผ. เปิดเผยว่า ปัญหาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ในขณะนี้อาจเกิดปัญหาลดลง หรือขาดตอน ช่วงรอยต่อประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุลง หากสามารถผลักดันให้โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโรงไฟฟ้าเทพา...(2 มิ.ย. 59)


ครม.มีมติเห็นชอบให้กฟภ.ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร โดยนายกฯได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเร่งศึกษาพลังงานทางเลือกอื่นๆ...(1 มิ.ย. 59)


กฟผ. เปิดเผยสถิติการใช้ไฟฟ้าในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการใช้ไฟฟ้าเติบโต 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน...(1 มิ.ย. 59)


พพ. ได้เร่งเดินหน้าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งอยู่ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีมาตรการที่สำคัญคือ โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน...(1 มิ.ย. 59)


กพช. ได้มีการหารือการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกชในอ่าวไทยที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทาน โดยมีมติให้ดำเนินการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย...(31 พ.ค. 59)


กพช. เห็นชอบแนวทางสนับสนุนโรงไฟฟ้าเอสพีพีประเภท Cogeneration ที่จะสิ้นสุดสัญญา ภายในปี 2560-61 ให้ต่ออายุสัญญา 3 ปี ปริมาณรับซื้อไม่เกิน 60 เมกะวัตต์...(31 พ.ค. 59)


การประชุมกพช.วันที่ 30 พ.ค. จะมีวาระพิจารณาคือ การบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่สัมปทานจะสิ้นอายุที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดทำไว้ ขณะที่เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยคัดค้านการใช้วิธีเจรจากับรายเดิม...(30 พ.ค. 59)


ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานทดแทน ที่ก้าวล้ำและมีมาตรฐานในระดับที่สากลยอมรับ มีศักยภาพสูงในเรื่องไบไอกับโซลาร์...(30 พ.ค. 59)


นักวิจัยจากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ มีความสามารถผลิตเอทานอลได้สูงที่สุด ... (27 พ.ค. 59)


กกพ. จะเปิดให้มีการยื่นข้อเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ระยะที่ 1 ประเภทชีวมวล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจ.สงขลา ขยายเวลาจากเดิมเป็น วันที่ 15-30 มิ.ย. 59 ... (27 พ.ค. 59)


รมว.พลังงานจะเสนอให้ที่ประชุมกพช. วันที่ 30 พ.ค. พิจารณาแนวทางการบริหารแหล่งปิโตรเลียมที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานในปี 2565-66 เบื้องต้นได้ข้อยุติด้วยการเปิดให้รายเก่าเจรจากับภาครัฐก่อน...(26 พ.ค. 59)


ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือระหว่างวช. กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบายให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ผลักดันและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนให้อปท. ผลิตก้อนเชื้อเพลิงขยะ RDF ... (25 พ.ค. 59)


กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการเข้าร่วมโครงการนำร่องการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี เป้าหมายกำลังผลิตติดตั้ง 100 เมกะวัตต์ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นเข้าโครงการได้ภายในเดือนก.ค.-31 ส.ค. นี้ ...(25 พ.ค. 59)


ศาลปกครองรับคำฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องปตท. ยังคืนท่อก๊าซฯไม่ครบ โดยศาลรับเฉพาะคำฟ้องที่เกี่ยวข้องกับองค์กร คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงานและ...(24 พ.ค. 59)


ยูบีเอ็ม เอเชี่ยน ซัสเทนเอเบอร์ เอนเนอยี่ วีค 2016 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีหน่วยงานภาครัฐและ...(24 พ.ค. 59)


สนพ. เตรียมเปิดรับสมัครโครงการกรีนแบงกิ้ง ซึ่งเป็นโครงการสร้างศักยภาพในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน...(23 พ.ค. 59)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนได้เสนอให้กกพ. พิจารณาคัดเลือกโครงการเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ของอปท. อบจ. และเทศบาลที่มีศักยภาพ ในการรวบรวมปริมาณขยะจำนวนมาก นำร่องก่อสร้าง 5-6 แห่งภายในปีนี้...(23 พ.ค. 59)


เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าถึง 30% และได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่แทบจะไม่มีการต่อต้านเลย จึงเป็นแหล่งที่น่าศึกษาการจัดการโรงไฟฟ้ากับชุมชนของหลายประเทศ...(19 พ.ค. 59)


บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส เตรียมปรับเพิ่มปริมาณความต้องการใช้เชืื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse Dervied Fuel) เป็น 1 ล้านตัน/ปี เพื่อเป็นเชื้อเพลิงป้อนให้กับโรงไฟฟ้าและโรงงาน...(19 พ.ค. 59)


กกพ. ยังไม่มั่นใจว่าในช่วงปลายปีนี้จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 100 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 50 เมกะวัตต์ได้หรือไม่...(18 พ.ค. 59)


กบง. มีมติเห็นชอบให้เสนอแนวทางการดำเนินการกับโรงไฟฟ้าเอสพีพีที่จะหมดสัญญา ให้กพช.พิจารณาอนุมัติในวันที่ 30 ...(18 พ.ค. 59)


กบง.รับทราบสถานการณ์ราคาพลังงาน โดยแนวโน้มราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศมีิทิศทางขาขึ้น และเห็นชอบแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากปัจจุบัน 7% โดยให้นำร่องการใช้บี10 ในหน่วยงานราชการและทหาร...(18 พ.ค. 59)


กฟผ. จะเปิดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิคและราคา สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. -21 ก.ค. 2559 โดยจะยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งได้ระบุเงื่อนไข...(17 พ.ค. 59)


รพพ. (ดนัย) เปิดเผยถึงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งมาตรการในกลยุทธ์ภาคบังคับภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการฯ อนุมัติร่างกฎกระทรวง...(17 พ.ค. 59)


ตัวแทนเครือข่ายชาวบ้านบ้านธาตุคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย กำลังผลิต 9.4 เมกะวัตต์ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ...(16 พ.ค. 59)


กระทรวงพลังงานหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรฯเพื่อศึกษาการจัดโซนนิ่งพืชพลังงานทดแทน เนื่องจากการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลปัจจุบันประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง...(16 พ.ค. 59)


รมว.พลังงานได้มอบหมายให้กฟผ.เดินหน้าการปฏิรูปองค์กรให้มีความชัดเจนภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์...(13 พ.ค. 59)


กฟผ. เปิดเผยว่า ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปีนี้เกิดขึ้นถึง 7 ครั้ง เติบโตสูงกว่า 7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทำให้กระทรวงพลังงานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ไม่ถึงขั้น...(13 พ.ค. 59)


กฟภ. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ตามมาตรฐาน IEC เป็นสถานีอัตโนมัติครบถ้วนทุกฟังก์ชั่นแห่งแรกของไทย สามารถรองรับกับโครงการ Smart Grid ในรูปแบบของการจัดการโครงข่ายไฟฟ้าแบบแหล่งผลิตกระจายตัวจากพลังงานทดแทน...(12 พ.ค. 59)


กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมสำรองกำลังผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอ หากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลังล่าสุดได้เกิดพีคที่ 29,600.8 เมกะวัตต์...(12 พ.ค. 59)


คณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ แถลงข่าวความคืบหน้าโดยประเด็นสำคัญคือ หากมีการนำพลังงานทดแทนใน จ.กระบี่ มาผลิตไฟฟ้า จะได้พลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ...(12 พ.ค. 59)


สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนได้ส่งหนังสือถึงสนพ. เรื่องแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะสิ้นสุดสัญญา โดยพร้อมจะลดปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาลงเหลือ 30 เมกะวัตต์/แห่ง จากสัญญาเดิม 90 เมกะวัตต์...(12 พ.ค. 59)


กรมธุรกิจพลังงานจะหารือกับโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซฯ ถึงแนวทางการร่างหลักเกณฑ์ประมูลนำเข้าก๊าซแอลพีจีคาดว่า จะสามารถเสนอรมว.พลังงานพิจารณาได้ภายในก.ค. นี้...(11 พ.ค. 59)


ในการประชุมกพช. วันที่ 13 พ.ค. 59 คาดว่าจะมีวาระเสนอให้มีการขยายเวลาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอสพีพีระบบโคเจนเนอเรชั่น ที่จะหมดอายุระหว่างปี 2560-2565 ออกไปอีก 25 ปีื และให้กฟผ. ขยาย...(11 พ.ค. 59)


กทม.เปิดโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งแรกของกรุงเทพฯ ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม...(10 พ.ค. 59)


สนพ. คาดว่า ราคาขายปลีกเอ็นจีวีที่จะประกาศวันที่ 16 พ.ค. จะลดลงต่อเนื่อง เพราะราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้สูตรราคาอ้างอิงราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง 6-12 เดือนลดต่ำลง...(10 พ.ค. 59)


ประเทศไทยลงนามลำดับ 151 ในข้อตกลงปารีส ที่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ถือเป็นประวัติศาสตร์เพื่อปกป้องโลกจากภาวะโลกร้อน โดยมีเป้าหมายหลักที่จะรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส...(4 พ.ค. 59)


กฟผ. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเทพายังคงเป็นไปตามแผน ขณะนี้กำลังเปิดการคัดเลือกผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยการแข่งขันด้านราคา คาดว่าจะเสนอขออนุมัติครม.ได้ประมาณปลายปีนี้...(4 พ.ค. 59)


กบง. มีมติคงราคาก๊าซแอลพีจีประจำเดือนพ.ค. ไว้ที่ 20.29 บาท/กก. พร้อมลดการใช้เงินกองทุนแอลพีจีชดเชยลงเหลือ 0.59 บาท/กก. เนื่องจากคาดการณ์ต้นทุนราคาแอลพีจีหน้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติลดลง...(3 พ.ค. 59)


กฟผ. เปิดเผยถึงปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคที่ทำลายสถิติรายวัน และล่าสุดขยับขึ้นที่ระดับ 29,403.7 เมกะวัตต์ ถือเป็นการเพิ่มขึ้นจากพีคสูงสุดเมื่อปีที่แล้วเฉลี่ยกว่า 2,000 เมกะวัตต์...(2 พ.ค. 59)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เตรียมเสนอรายงานผลการศึกษาแนวทางการบริหารสัมปทานปิโตรเลียม 2 แหล่ง ที่จะหมดอายุให้ที่ประชุมกพช.พิจารณาในเดือนพ.ค. ก่อนจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการปิโตรเลียมเพื่อสรุปความเห็นชอบ...(2 พ.ค. 59)


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับบริษัทเชียงใหม่เอ็นไวรอนเมนท์ โปรเทค จก. พัฒนาเตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นเครื่องกำจัดขยะขนาดเล็ก โดยใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบแก๊สซิฟิเคชั่น...


กฟผ. เปิดเผยถึงสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในช่วงนี้ ยังคงเกิดพีคต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 และยังเกิดพีคติดต่อกัน 4 วัน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 28 เม.ย. เวลา...(29 เม.ย. 59)


รมว.พลังงานกล่าวถึงโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือไอพีพี รอบที่ 3 ที่ปัจจุบันยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าจะเดินหน้าหรือยกเลิก โดยยืนยันจะต้องจบและสรุปให้ได้...(29 เม.ย. 59)


วันที่ 27 เม.ย. เวลา 14.33 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยเกิดขึ้นที่ระดับ 29,249.4 เมกะวัตต์ ทำลายสถิติปีนี้เป็นครั้งที่ 5 ถือเป็นการเกิดพีคติดต่อกัน 3 วัน...(28 เม.ย. 59)


คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯในปี 2559 เพิ่มเติม 4,275 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดทำโครงการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 17 โครงการ และโครงการในแผนพลังงานทดแทน 13 โครงการ...(28 เม.ย. 59)


วันที่ 26 เม.ย. เวลา 14.13 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 29,004.6 เมกะวัตต์ ทำลายตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปีนี้เป็นครั้งที่ 4 สูงกว่าค่าพยากรณ์ที่คาดไว้ที่ 29,000 เมกะวัตต์...(27 เม.ย. 59)


กกพ. มีมติเห็นชอบโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ค้างท่อจำนวน 20 โครงการ กำลังการผลิตรวม 111 เมกะวัตต์ จากก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบไปแล้ว 53 โครงการ...(27 เม.ย. 59)


ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางกลุ่ม ยื่นฟ้องโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้การจับสลากเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมาเป็นโมฆะ...(26 เม.ย. 59)


กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอที่ประชุมกพช. ต้นเดือนพ.ค. ถึงแนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ด้วยระบบผลิตพลังงานร่วม ซึ่งจะทยอยสิ้นอายุสัญญา...(26 เม.ย. 59)


วันที่ 25 เม.ย. 59 เวลา 14.53 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยหรือพีคอยู่ที่ 28,475.3 เมกะวัตต์ ทำลายตัวเลขสถิิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปีนี้เป็นครั้งที่ 3...(26 เม.ย. 59)


โครงการบาเจาะไบโอก๊าซผ่านการประเมินและเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ FiT ระยะที่ 1 ประเภทก๊าซชีวภาพ โดยมีแหล่งเชื้อเพลิงจากน้ำเสียกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม...(25 เม.ย. 59)


ปริมาณการจำหน่ายก๊าซแอลพีจีเดือนมี.ค. โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 แสนตัน/เดือน ลดลง 4.74% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและลดลง 10.34% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2558 เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดต่ำลง และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง...(25 เม.ย. 59)


วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล อ.หัวหิน ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ภายในสถาบัน ซึ่งเป็น 1 ในโครงการย่อยจากชุดโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการที่ได้รับการสนับสนุนจาก พพ. สามารถลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลงได้ 20,000-40,000 บาท...(22 เม.ย. 59)


กกพ.เปิดเผยผลการจับสลากโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรที่สามารถเสนอขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 67 ราย รวมกำลังผลิต 281.32 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าแผน...(22 เม.ย. 59)


กกพ.จะเดินหน้ากระบวนการจับสลากคัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 167 รายในวันที่ 21 เม.ย. ตามกำหนดเดิม แม้ว่าจะ...(21 เม.ย. 59)


กกพ.มีมติเห็นชอบปรับลดค่าเอฟทีรอบเดือนพ.ค.-ส.ค. นี้ลง 28.49 สต./หน่วย ส่งผลให้ค่าเอฟทีปรับลดลง 7.68% ถือเป็นการลดค่าเอฟทีสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2535...(21 เม.ย. 59)


หน่วยงานสหกรณ์ 10 แห่งเข้าร้องเรียนต่อกกพ. เพื่อขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าจับสลากในโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรอีกครั้ง...(20 เม.ย. 59)


วันที่ 19 เม.ย. 59 เวลา 14.17 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคอยู่ที่ 28,351.7 เมกะวัตต์ ทำลายสถิติในปีนี้เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากสภาพอากาศ...(20 เม.ย. 59)


กระทรวงพลังงานยืนยันจะเดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ทั้งระยะที่ 1 และ 2 แต่จะปรับแผนใหม่ โดยลดการรับซื้อไฟฟ้าระยะแรกลงเหลือ 300 เมกะวัตต์...(19 เม.ย. 59)


รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการแหล่งสัมปทานปิโตรเลียม 2 แหล่งที่จะหมดอายุ ขณะนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดทำรูปแบบการบริหารไว้หลายแนวทาง รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย จากนั้นจะเสนอให้กพช.พิจารณา...(18 เม.ย. 59)


สนพ. ร่วมกับส.อ.ท. จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ในปี 2559-60 โดยนำเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาสนับสนุน 89 ล้านบาท เริ่มวันที่ 1 ก.ค. นี้...(18 เม.ย. 59)


อพพ. เปิดเผยว่า การจัดอบรมผู้ตรวจสอบด้านพลังงานเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการพลังงาน โดยปีนี้เป็นปีแรกๆ ที่กระทรวงพลังงานกำหนดให้รายงานต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ตรวจสอบพลังงานที่เป็นวิศวกรที่มีใบรับรองอนุญาตและผ่านการอบรมตามหลักสูตรจากพพ. ...(12 เม.ย. 59)


ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยายืนยันเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนอุบลรัตน์ยังไม่ได้ใช้น้ำก้นอ่าง แต่ใช้น้ำสำรองแล้ว หากจะใช้ให้ได้ตามแผนการใช้น้ำจนถึงสิ้นเดือนก.ค. ต้องใช้ไม่เกิน 180 ล้านลบ.ม. เพื่อให้เหลือเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า...(12 เม.ย. 59)


คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าเอฟทีได้พิจารณาต้นทุนค่าไฟฟ้า พบว่า งวดเดือนพ.ค.-ส.ค. มีต้นทุนลดต่ำลงมากจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงค่อนข้างมาก โดยภาพรวมจะทำให้ค่าเอฟทีลดลงประมาณ 15-20 สต./หน่วย...(12 เม.ย. 59)


กกพ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรี ระยะนำร่อง 100 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการร่างระเบียบหลักเกณฑ์การดำเนินงาน โดยจะสามารถประกาศได้ภายในเดือนมิ.ย.-ก.ค. 2559...(11 เม.ย. 59)


กฟผ.เปิดเผยถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ได้ทำลายสถิติเมื่อเทียบกับปี 2558 เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 59 เวลา 20.21 น. ที่ระดับ 27,639.3 เมกะวัตต์...(8 เม.ย. 59)


พพ. ประสานกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก ติดตามความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในบริเวณโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามพระเสาวนีย์ บ้านปางคอง อ.ปางมะผ้า...(8 เม.ย. 59)


ศูนย์วิจัยพลังงานเอเชียแปซิฟิกประมาณการว่าอีก 20-30 ปี ประเทศไทยยังคงมีการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่า จะเพิ่มขึ้น 86% ในปี 2583...(7 เม.ย. 59)


กฟน. เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีพบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงอื่นๆ โดยสถิติสูงสุดของกฟน.เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2558 เท่ากับ 8,755.98 เมกะวัตต์ และความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปี 2559 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ...(5 เม.ย. 59)


กกพ. จะเปิดรับข้อเสนอขายไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจ.สงขลา ในเดือนมิ.ย. มั่นใจว่า FiT Bidding เชื้อเพลิงชีวมวล...(5 เม.ย. 59)


ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีค เกิดขึ้นในวันที่ 23 มี.ค. 2559 เวลา 14.30 น. อยู่ที่ 27,242 เมกะวัตต์ อุณหภูมิ 37.8 องศาเซลเซียส ซึ่งยังต่ำกว่าที่เกิดขึ้นจริงของปี 2558 ที่่...(4 เม.ย. 59)


การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทก๊าซชีวภาพ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจ.สงขลา มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค 1 โครงการ...(4 เม.ย. 59)


แนวโน้มค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือเอฟที รอบเดือนพ.ค.-ส.ค. มีโอกาสปรับลดลงเฉลี่ยมากกว่า 5 สต./หน่วย จากปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น...(4 เม.ย. 59)


กกพ. ได้ประกาศปรับปรุงสัญญามาตรฐานบริการไฟฟ้าใหม่ของกฟภ. กฟน. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือให้ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก...(1 เม.ย. 59)


คณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ (คณะกรรมการไตรภาคี) มีแนวโน้มสรุปความเห็นต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ได้เร็วขึ้น จากเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนก.ย. โดยมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล...(1 เม.ย. 59)


กกพ. จะประกาศกรอบแนวทางดำเนินโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรภายในสัปดาห์นี้ เบื้องต้นกำหนดจะประกาศคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติที่จะไปจับสลาก 18 เม.ย.นี้ และกำหนดจับสลากวันที่...(1 เม.ย. 59)


กระทรวงพลังงานสนันสนุนการขนส่งก๊าซแอลพีจีทางรถไฟของปตท. เนื่องจากประหยัดและปลอดภัย แต่ปัจจุบันการเจรจาล่าช้า...(31 มี.ค. 59)


ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งซอติก้า ได้เริ่มจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบ โดยการเชื่อมต่อหลุมผลิตใหม่เพื่อรักษาความสามารถจ่าย