แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร บทความ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานทั้งในและต่างประเทศ
ข่าวพลังงานประจำวัน

บริษัทชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ ได้นำสื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...(4 ส.ค. 2563)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยแนวโน้มการใช้ก๊าซแอลพีจีในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบจากโควิด-19 ลดลง 16% ส่งผลให้ปตท. ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศรายเดียว ไม่มีแผนนำเข้าตลอด 6 เดือนหลังในปีนี้...(3 ส.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานกล่าวถึงแผนการสนับสนุนชุมชนภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ BCG วางโมเดลเรื่องการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีในแต่ละชุมชนมาเป็นต้นทุน เสนอกลไกการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อพลังงานชุมชน 5,000 ล้านบาท...(3 ส.ค. 2563)


ปตท. ยังคงเดินหน้าสร้างระบบธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า โดยเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมอีกที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค...(31 ก.ค. 2563)


สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด ในชุมชนบ้านเขาใน ต.เชิงแส ดำเนินโครงการก่อตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนที่นา 60 ไร่ ที่มีน้ำท่วมขัง ไม่สามารถทำนาได้...(30 ก.ค. 2563)


กรมธุรกิจพลังงานได้คาดการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2563 เฉลี่ยรวม 143.59 ล้านลิตร/วัน ลดลง 8.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นยอดใช้น้ำมันที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เป็นไปตามทิศทางการประเมินธุรกิจของผู้ค้าน้ำมัน...(30 ก.ค. 2563)


สนพ. เปิดเผยถึงแผนการส่งเสริมการแข่งขันตลาดก๊าซธรรมชาติ อยู่ระหว่างจัดทำโครงสร้างราคาแข่งขันให้เป็นธรรม โดยดูทั้งสัญญาระยะยาวและตลาดจร จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้ใช้ก๊าซราคาต่ำและมั่นคง...(29 ก.ค. 2563)


อบจ.ระยอง กำลังผลักดันแผนการกำจัดขยะและน้ำเสีย เพราะระยองเป็นหนึ่งในจังหวัดที่สำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร มีกำลังผลิตไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์...(24 ก.ค. 2563)


ประธานและตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนประมาณ 8-10 แห่งจากจ.อุดรธานี จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และจ.จันทบุรี จะเดินทางมายังกระทรวงพลังงานเพื่อยื่นหนังสือขอให้ดำเนินการเร่งรัดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโดยเร็ว...(23 ก.ค. 2563)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้นัดหมายหารือร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัทเชฟรอนฯ และปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงเข้าพื้นที่ระยะที่ 2 ระหว่างเชฟรอนและปตท.สผ. เพื่อเปิดทางให้...(23 ก.ค. 2563)


การส่งรายได้ของกิจการปิโตรเลียมที่กระทรวงพลังงานนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินในปีนี้ อาจปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะค่าภาคหลวงปิโตรเลียม...(23 ก.ค. 2563)


กฟผ. เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ...(22 ก.ค. 2563)


สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย ส.อ.ท. ได้เข้าหารือกรมสรรพสามิต เพื่อขอให้ส่งเสริมการนำเอทานอลมาเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม...(21 ก.ค. 2563)


กกพ. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนไทยเพื่อนำเสนอประเด็นพลังงานทางเลือกให้สาธารณชนได้ทราบมาระยะหนึ่ง ล่าสุดพร้อมนำเสนอแนวคิดพลังงานทางเลือก โดยจะจัดแถลงข่าวจัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่ พลังงานไฟฟ้า...(21 ก.ค. 2563)


รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังคงมุ่งผลักดันนโยบายเศรษฐกิจในโมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ ที่เรียกว่า BCG ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ให้เกิด ...(20 ก.ค. 2563)


เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่า หลังจากนายสนธิรัตน์ รมว.พลังงานได้ลาออกจากตำแหน่ง จะส่งผลต่อโครงการลงทุนด้านพลังงานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลจะพิจารณาดำเนินการอย่างไร ...(20 ก.ค. 2563)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. อยากให้รมว.พลังงานคนใหม่สานต่อนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เอกชนร่วมมือกับชุมชนผลิตไฟฟ้าจากวัตถุดิบเกษตรในพื้นที่...(20 ก.ค. 2563)


กกพ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm ปี 2560 ที่มีผู้ชนะการประมูล 17 ราย เตรียมเสนอเรื่องไปยังกระทรวงพลังงานเพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของกบง. ขยายกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้...(20 ก.ค. 2563)


กกพ. มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. นี้ ลงอีก 83 สต./หน่วย โดยเก็บค่าเอฟที -12.43 สต./หน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 บาท/หน่วย ขณะที่ค่าเอฟทีในปีหน้ามีแนวโน้มปรับลดลง...(17 ก.ค. 2563)


กฟผ. ได้จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน...(16 ก.ค. 2563)


รมว.พลังงานได้หารือกับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น ที่ประกอบไปด้วยนักธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ที่ได้เข้าพบและนำเสนอข้อมูลรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและแนวโน้ม...(15 ก.ค. 2563)


ครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน โดยกฟผ. เร่งรัดการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือ จำนวน 37,550 ตัน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งดำเนินการส่งเสริมการใช้บี10 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด...(15 ก.ค. 2563)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยในงานสัมมนา "ทิศทางพลังงานประเทศไทย หลังโควิด-19" จัดโดยคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฏร ว่า กระทรวงพลังงานกำลังติดตามสถานการณ์ใช้พลังงานของประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจต่อแผนพลังงาน...(15 ก.ค. 2563)


สนพ. ได้จัดทำแผนปรับโครงสร้างการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนนัดหมายเพื่อจัดการประชุมกบง. เพื่อพิจารณาอนุมัติ เบื้องต้นเสนอ 2 แนวทางเลือกหลัก...(14 ก.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานจะร่วมกับสภาเกษตรกรฯ เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเริ่มต้นช่วงเวลายื่นเสนอโครงการ จะขอข้อมูลจากสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมวิเคราะห์ว่า โครงการที่ขอเข้ามานั้น มีศักยภาพความเป็นไปได้...(14 ก.ค. 2563)


กฟผ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศอย่างใกล้ชิด เพราะผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว คาดว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะติดลบ...(14 ก.ค. 2563)


กฟผ. จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน...(13 ก.ค. 2563)


รมว.พลังงานและคณะลงพื้นที่จ.ลพบุรี เพื่อเยี่ยมชมระบบโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าแบบทุ่นลอยน้ำ บริเวณแก้มลิง ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล ผลิตไฟฟ้าใช้สำหรับสูบน้ำให้เกษตรกร พร้อมกับเยี่ยมชมระบบผลิตและส่งก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน...(13 ก.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) ต่อครม. วันที่ 14 ก.ค. พิจารณาอนุมัติ นำไปสู่การประกาศเปิดยื่นข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากซึ่งล่าช้า...(13 ก.ค. 2563)


กนอ. มีแนวนโยบายจะสนับสนุนแนวทางการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ด้วยการนำกากอุตสาหกรรมไปทำเป็นเชื้อเพลิงอัดก้อนสำหรับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพื่อผลิตไฟฟ้า และจำหน่ายเข้าระบบไฟฟ้าของกฟภ. หรือกฟน. ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถกำจัดกากอุตสาหกรรมได้อย่าง...(10 ก.ค. 2563)


ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงได้มีการปรับปรุง...(10 ก.ค. 2563)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ได้จัดทำสมุดปกขาวด้านพลังงานหมุนเวียน ภาคประชาชน ฉบับที่ 1 และเตรียมเปิดสัมมนารับฟังความเห็นจากภาคเอกชนและภาคประชาชนทั่วไป...(8 ก.ค. 2563)


โรงไฟฟ้าหินกองอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากกระทรวงพลังงานที่เตรียมเสนอกพช. พิจารณาปรับรูปแบบโครงสร้างการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติรายใหม่ สามารถ...(3 ก.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานปฏิรูปราคาปาล์มน้ำมันด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาบริหารการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ที่มาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ได้มีการทดลองนำร่อง 3 แห่ง...(2 ก.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานรายงานครม. ถึงมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจ "พลังงานสร้างไทย" ตามที่รมว.พลังงานเสนอ ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และภาคธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ได้วางกรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน...(2 ก.ค. 2563)


กฟผ. ได้รับมอบให้ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบ 2 แห่ง ที่อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขนาด 3 เมกะวัตต์ เป็นเชื้อพลิงชีวภาพ และอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 3 เมกะวัตต์ เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล...(1 ก.ค. 2563)


ครม. รับทราบมาตรการช่วยเศรษฐกิจ "พลังงานสร้างไทย" ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มุ่งดำเนินการ 3 ด้าน...(1 ก.ค. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการโครงการโซลาร์ภาคประชาชนรูปแบบใหม่ ได้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน มอบหมายให้นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการนำร่อง...(30 มิ.ย. 2563)


การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับทราบความก้าวหน้าโครงการจัดหาพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) ในพื้นที่อีอีซี โดยกฟภ. เสนอโครงการพลังงานที่ใช้ในเมืองใหม่...(29 มิ.ย. 2563)


โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เน้นสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานทางเลือกให้ประชาชน โดยร่วมมือกับสื่อมวลชนให้ช่วยกระจายความรู้ในวงกว้าง ด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจในพลังงานแสงอาทิตย์และขยะ...(29 มิ.ย. 2563)


การประชุมครม. วันที่ 30 มิ.ย. จะมีวาระการเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เมื่อผ่านครม.แล้ว กกพ. จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าวทันทีในระยะเร่งด่วน...(29 มิ.ย. 2563)


นายสมคิด รองนายกฯ มอบนโยบายพลังงานสร้างชาติและหารือเพื่อเตรียมแผนด้านพลังงาน ในการลดค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ต้องการให้เร่งรัด...(26 มิ.ย. 2563)


ปตท. ได้ขยายระยะเวลาการสนับสนุนส่วนลดค่าก๊าซแอลพีจีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ต่อไปอีก 3 เดือน และขยายเวลาการให้ส่วนลดราคาขายปลีกเอ็นจีวี...(25 มิ.ย. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ จะร่วมประชุมพลังงานสร้างชาติกับคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 25 มิ.ย. เพื่อสรุปแผนงานในการใช้พลังงานเพื่อการลดค่าครองชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน...(25 มิ.ย. 2563)


ส.อ.ท. ได้เสนอแนวทางการสนับสนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเอทานอลเพื่อภาคอุตสาหกรรม ถือเป็น 1 ใน 5 มาตรการสำคัญในการฟื้นฟูประเทศไทยและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบบีซีจี โดยได้หารือเสนอให้กรมสรรพสามิต...(24 มิ.ย. 2563)


สวทช. ได้เสนอให้รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน ช่วยยกระดับการผลิตอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม IDA...(23 มิ.ย. 2563)


เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กปน.) พร้อมด้วยรองเลขาธิการฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์ม ที่จ.สุราษฏร์ธานี โดยในปีนี้คาดว่า ผลผลิต...(23 มิ.ย. 2563)


บริษัทเชฟรอนในฐานะผู้ดำเนินการแหล่งเอราวัณปัจจุบันยังอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและปตท.สผ. เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบแท่นและสิ่งติดตั้ง...(22 มิ.ย. 2563)


นายอำเภอหนองแคและชาวบ้าน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี กว่า 300 คน ร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการกำจัดมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF และนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้าเทศบาลเมืองพระพุทธบาท โดยตัวแทนผู้นำส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย...(22 มิ.ย. 2563)


บีโอไอเห็นชอบให้ปรับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรตามแนวคิด BCG (bioeconomy-circular economy-green economy) ให้เป็นมาตรการถาวร โดยไทยออยล์ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนรายแรก ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากกากน้ำมัน...(22 มิ.ย. 2563)


ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 213 กรณีที่กระทรวงพลังงานกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานและแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า โดยลดกำลังการผลิตไฟฟ้าของกฟผ. ลงต่ำกว่า 51%...(19 มิ.ย. 2563)


ปตท.สผ. ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติเป็น 80% และน้ำมัน 20% ในระยะยาว เพื่อตอบสนองต่อทิศทางของโลกที่ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นและน้ำมันจะมีบทบาทลดลง...(18 มิ.ย. 2563)


การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนแก่โครงการขนาดใหญ่จำนวน 5 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 41,834 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากกากน้ำมัน...(18 มิ.ย. 2563)


กระทรวงพลังงานยังไม่มีนโยบายล้มแผนศึกษาโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit หรือ FSRU) ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ขนาด 5 ล้านตัน/ปี ของกฟผ. แต่อย่างใด...(17 มิ.ย. 2563)


กบง. มีมติเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถังบรรจุ 15 กก. ไว้ที่ 318 บาท ทั้งยังให้คงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ใชับัตรสวัสดิการฯสามารถใช้ลดราคาซื้อก๊าซแอลพีจี โดยขยายมาตรการออกไปอีก 3 เดือน...(17 มิ.ย. 2563)


รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติหลักหรือ Global DCQ ในวันที่ 19 มิ.ย. ระหว่างกฟผ. ที่จะรับซื้อก๊าซธรรมชาติจากปตท. ตลอดระยะเวลา 10 ปี...(16 มิ.ย. 2563)


กบง. เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์คำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันตามหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันลดลงเฉลี่ย 0.50 บาท/ลิตร และยังเห็นชอบขยายมาตรการลดราคาก๊าซหุงต้มออกไปอีก 3 เดือน...(16 มิ.ย. 2563)


กระทรวงพลังงานพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบ ได้ประชุมผู้ผลิตบี100 ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 และผู้แทนส.อ.ท. เพื่อเริ่มนำร่องซื้อ-ขาย ปาล์ม ซีพีโอ และบี100 ผ่านระบบในแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบปัญหาและอุปสรรค...(15 มิ.ย. 2563)


กระทรวงพลังงานได้เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการโซลาร์ภาคประชาชนเพื่อเปิดให้บ้านที่อยู่อาศัยติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขโครงการฯไม่จูงใจ โดยจะปรับราคารับซื้อเพิ่มขึ้น...(15 มิ.ย. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยสศช. ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งพพ. ได้เตรียมขั้นตอนไว้ทั้งหมดแล้วคาดว่า ...(15 มิ.ย. 2563)


สนพ. คาดการณ์แนวโน้มราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังการประชุมกลุ่มโอเปกพลัสตกลงขยายระยะเวลาลดกำลังการผลิต...(12 มิ.ย. 2563)


สมาคมพัฒนารถร่วมเอกชนขอให้กระทรวงคมนาคมประสานไปยังปตท. ให้ขยายระยะเวลาการลดราคาเชื้อเพลิงก๊าซเอ็นจีวี ที่ปตท. ให้ความช่วยเหลือรถโดยสารสาธารณะ...(11 มิ.ย. 2563)


ครม.อนุมัติหลักการร่างกฏกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ... โดยให้กระทรวงพลังงานปรับปรุงกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติ...(10 มิ.ย. 2563)


ครม. อนุมัติจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National Energy Technology Center : ENTEC) เป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์รวมการบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา...(10 มิ.ย. 2563)


มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สร้างนวัตกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมส่งมอบให้ชาวบ้านพอกใหญ่ หมู่ 7 และหมู่ 10 อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร...(10 มิ.ย. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงมติคคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)เห็นชอบลดราคาก๊าซแอลพีจี 3 บาท/กก. ถังขนาด 15 กก. เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งครบกำหนดวันที่ 24 มิ.ย. ว่า จะต่ออายุมาตรการออกไปหรือไม่ คงต้องรอดูภาพรวม...(10 มิ.ย. 2563)


ปตท. ได้เร่งดำเนินการจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในรูปแบบตลาดจรตามนโยบายของรมว.พลังงาน ที่มอบหมายให้ปตท. เร่งจัดซื้อแอลเอ็นจีตลาดจรในช่วงที่มีราคาถูก เพื่อนำมาเฉลี่ยต้นทุนค่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่เป็นต้นทุนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า...(9 มิ.ย. 2563)


กกพ. เปิดเผยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาได้มีการใช้งบประมาณดำเนินมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 รวม 2 มาตรการ 28,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของมาตรการเยียวยาค่าไฟฟ้าประชาชน 23 ล้านครัวเรือนที่ได้สิ้นสุดไปแล้ว จะไม่ดำเนินการต่อ...(8 มิ.ย. 2563)


คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติติดตามสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายปาล์มน้ำมัน คาดว่า สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้ลดลง จึงเร่งรัดให้กระทรวงพลังงาน...(8 มิ.ย. 2563)


รมว.พลังงานได้ลงพื้นที่จ.กระบี่ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน พบกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและร่วมเสวนาถึงทิศทางใหม่ของการทำสวนปาล์มน้ำมันด้วยการนำระบบบล็อกเชนมาใช้ดูแลการซื้อขาย...(8 มิ.ย. 2563)


การอนุมัติออกใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) ให้กับเอกชน 3 ราย ส่งผลให้มีผู้ได้รับใบอนุญาต 5 ราย โดยกกพ. พร้อมส่งเสริมเปิดการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเสรี...(5 มิ.ย. 2563)


สนพ. ยังคงจับตาสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีความผันผวน จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองของหลายประเทศ การขยายเวลาลดกำลังผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส รวมทั้งโรงกลั่นน้ำมันในสหรัฐหลายแห่งปรับเพิ่มกำลังผลิต...(4 มิ.ย. 2563)


คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไออยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้นอีก โดยเน้นในส่วนของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (มอเตอร์ไซด์ EV)...(4 มิ.ย. 2563)


บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าเอสพีพีและผู้รับใบอนุญาตนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี แนะรัฐควรพิจารณาปรับโครงสร้างราคาก๊าซทั้งระบบ เพื่อให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง...(2 มิ.ย. 2563)


ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่า การที่รัฐผลิตกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ 51 ตามยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (2559-2563) และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า มีผลทำให้ค่าไฟฟ้าแพงและเข้าข่ายเป็นการละเมิด...(2 มิ.ย. 2563)


กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าแนวทางเจรจาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ที่มีสัญญาซื้อขายกับกฟผ. ตามแนวทางของภาครัฐ เพื่อบริหารจัดการไฟฟ้าให้เหมาะกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงในปี 2563 เบื้องต้นเสนอเลื่อนเวลาจ่ายไฟ...(1 มิ.ย. 2563)


รมว. พลังงานหารือร่วมกับผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์หรือบี100 โดยได้เตรียมความพร้อมนำเทคโนโลยีบล็อกเชนปรับใช้การซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีโอ เพื่ออ้างอิงราคาผลปาล์มของเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรม จะทำโครงการนำร่องภายใน 2 สัปดาห์นี้...(29 พ.ค. 2563)


กกพ. เห็นชอบให้บริษัทบี.กริม. แอลเอ็นจี จก. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมแล้วมีผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมด 5 ราย...(28 พ.ค. 2563)


สนพ. เปิดเผยปริมาณเอทานอลภาคเชื้อเพลิงในเดือนเม.ย. อยู่ที่ 2.80 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากเดือนมี.ค. ประมาณ 1.17 ล้านลิตร โดยมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ทำให้การใช้รถยนต์เพื่อเดินทางลดลง...(28 พ.ค. 2563)


ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้สรุปยอดการยื่นข้อเสนอโครงการงบประมาณปี 2563 ทั้งหมด 5,155 โครงการ วาง 7 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อเข้มงวดในการกลั่นกรอง...(28 พ.ค. 2563)


โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานกกพ. โดยจัดให้ความรู้ด้านพลังงานแก่สื่อมวลชนใน 6 ภูมิภาค...(27 พ.ค. 2563)


สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 หลังได้รับว่าจ้างจากสนพ. และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน...(27 พ.ค. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพ.ร.ก. เกี่ยวกับการกู้เงินและการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3 ฉบับ เพื่อบรรเทาเหตุวิกฤตจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 รัฐบาลจะสามารถชี้แจงรายละเอียดและความจำเป็นเร่งด่วน โดยกระทรวงพลังงาน...(27 พ.ค. 2563)


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยรับมอบรถยนต์ไฟฟ้า 7 คัน และสถานีชาร์จไฟนอร์มอล/ควิกชาร์จ 5 สถานี จากโครงการ Japan's Non-Project Grant Aid for Provision of Next-Generation Vehicle (FY2014) ภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลญี่ปุ่น...(26 พ.ค. 2563)


กฟภ. ขอให้กกพ. ช่วยเจรจากับกฟน. และกฟผ. ให้เข้ามาช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวจากการเกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องของกฟภ. เนื่องจากมาตรการเยียวยาลดภาระค่าไฟฟ้า...(26 พ.ค. 2563)


เลขาธิการ กกพ. อ้างเหตุที่ยังไม่มีการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทบี.กริม เพาเวอร์ ในการประชุมที่ผ่านมา เนื่องจากมีการประชุมหลายวาระ ยืนยันจะพิจารณาอย่างเป็นธรรม...(26 พ.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานในยุคโควิด-19 นอกจากจะมีบทบาทในการออกมาตรการด้านพลังงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนแล้ว ยังได้วางภารกิจเชื่อมโยงไปถึงด้านสาธารณสุข โดยมีโครงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อประชาชน...(25 พ.ค. 2563)


กกพ. เห็นชอบให้บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัทหินกอง เพาเวอร์โฮลดิ้ง ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ สามารถนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อรองรับการใช้ผลิตไฟฟ้า...(25 พ.ค. 2563)


ภาคธุรกิจโทรคมนาคมทั่วโลกกำลังหาหนทางที่ยั่งยืนในการเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่กำลังจะพุ่งพรวดขึ้นอีก 4 เท่าตัว ในขณะที่จะยังคงใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเท่าเดิมหรือแม้กระทั่งน้อยลงไปอีก...(22 พ.ค. 2563)


กกพ. อนุมัติใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณ 3 แสนตัน/ปี ให้กับบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี และบริษัทหินกอง เพาเวอร์โฮลดิ้ง ประกอบกิจการการจัดหาและค้าส่งก๊าซ LNG ปริมาณ 1.4 ล้านตัน/ปี เพื่อผลิตไฟฟ้า...(22 พ.ค. 2563)


สนพ. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนปรับโครงสร้างการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติใหม่ โดยอยู่ระหว่างรอกกพ. สรุปการประเมินผลนำเข้าก๊าซธรรมชาติของกฟผ. ให้กบง. รับทราบผลกระทบจากการดำเนินการ รวมถึงเปรียบเทียบต้นทุนค่าไฟฟ้า...(22 พ.ค. 2563)


กกพ. ได้รายงานต่อรมว.พลังงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากระยะแรก หรือ Quik Win ที่มีเป้าหมายเปิดรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ชี้แจงถึงขั้นตอนที่จะนำไปสู่การประกาศรับซื้อไฟฟ้า...(21 พ.ค. 2563)


สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแจ้งว่า หลังจากกองทุนปิดรับข้อเสนอโครงการ มีผู้เสนอโครงการเข้ามามากถึง 5,000 โครงการ มูลค่ากว่า 65,000 ล้านบาท จากงบประมาณกองทุนที่ได้รับจัดสรร 5,600 ล้านบาท ดังนั้นจะเร่งจัดทำ...(20 พ.ค. 2563)


การประชุมกบน. มีมติขยายกรอบวงเงินติดลบในส่วนของบัญชีก๊าซแอลพีจีจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม 3,000 ล้านบาท เป็น 10,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปอุดหนุนการปรับลดราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นฯ ส่งผลให้ราคาขายปลีก...(19 พ.ค. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้สนใจยื่นเสนอโครงการกว่า 2 หมื่นล้านบาท ยืนยันการทำงานโปร่งใสไม่เปิดโอกาสในการใช้อำนาจเข้ามา...(19 พ.ค. 2563)


การคาดการณ์สถานการณ์ผลผลิตปาล์มทั้งปี 2563 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 17.8 ล้านตัน แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปริมาณผลผลิตออกมา 3 เดือนแรกต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้...(18 พ.ค. 2563)


รมว.พลังงานยอมรับว่า ผลการรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการโรงไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์ ต้องเลื่อนมานานกว่า 2 เดือน เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ได้พยายามเร่งรัดผลักดันให้เกิดการลงทุน...(18 พ.ค. 2563)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างการจ้างงาน ผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ข้อสรุปว่าจะใช้งบประมาณ 3,600 ล้านบาท โดยกำหนดผู้เสนอโครงการเป็น 2 ส่วน คือ อปท. และจังหวัด...(15 พ.ค 2563)


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกล่าวถึงหัวใจสำคัญในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการลงทุนและการอพยพเข้ามาทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต้องเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด...(14 พ.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำต่อเนื่อง โดยเตรียมแผนงานในการแก้ไขใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาจับคู่การซื้อขายผลปาล์มจากเกษตรกรกับน้ำมันปาล์มดิบ ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน...(14 พ.ค. 2563)


ปตท. และกฟผ. ลงนามบันทึกความร่วมมือศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) หรือ LNG Receiving Facilities สำหรับรับ เก็บ และแปรสภาพก๊าซแอลเอ็นจีในพื้นที่ภาคใต้...(13 พ.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานยังติดตามราคาปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางกลไกดูแลราคาปาล์ม ล่าสุดได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานประสานผู้ผลิตไบโอดีเซล บี100 ช่วยเก็บสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ และให้กฟผ. ดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 37,550 ตัน ให้ครบ...(13 พ.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์การใช้น้ำมันในเดือนพ.ค. อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน โดยที่ผ่านมามีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้วยการลดสำรองน้ำมันดิบผู้ค้าและโรงกลั่นเหลือ 4% เป็นเวลา 1 ปี...(12 พ.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานกำลังเร่งรัดให้เกิดการลงทุนได้จริงในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างอาชีพ เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน และเป็นการช่วยเหลือให้เกิดการใช้อุปกรณ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน...(12 พ.ค. 2563)


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวว่า เรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชน อยากให้ใช้พลังงานอย่างตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้นการให้องค์ความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้องและครบถ้วนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก...(8 พ.ค. 2563)


กฟภ. และกฟน.เปิดเผยภาพรวมการใช้ไฟฟ้าไตรมาส 2 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง หลังจากภาครัฐได้ต่ออายุพ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน แม้ว่ากลุ่มประเภทบ้านอยู่อาศัยจะเติบโต 8% จากมาตรการ Work From Home...(8 พ.ค. 2563)


กฟน. และกฟภ. เปิดเผยรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าโดยหักเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าในเดือนมิ.ย. เป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามยอดเงินที่ได้ชำระ... (8 พ.ค. 2563)


บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ ยังไม่ล้มแผนการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี โดยยังคงเชื่อมั่นนโยบายของภาครัฐที่จะเดินหน้าเปิดเสรีโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศอย่างเต็มรูปแบบ...(7 พ.ค. 2563)


สนพ. ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดคาดว่า ความต้องการใช้น้ำมันเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่หลายประเทศทั่วโลก เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง...(7 พ.ค. 2563)


กลุ่มพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เตรียมรวบรวมข้อมูลเสนอต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงผังเมืองที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชุมชน...(7 พ.ค. 2563)


บริษัทย่อยของปตท.สผ. พร้อมทั้งกลุ่มผู้ร่วมทุนอีก 3 บริษัท ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจ 2 หลุม ในโครงการเม็กซิโกแปลง 29...(5 พ.ค. 2563)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศปีนี้ หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ยอดการใช้พลังงานทั้งน้ำมันและก๊าซทั่วโลกหายไป เบื้องต้นคาดว่า ในส่วนของค่าภาคหลวงจะได้รับผลกระทบ...(5 พ.ค. 2563)


สวทช. และโปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากฟผ. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์มุ่งเป้าด้านการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟ้า (กรอบวิจัยด้านการผลิตพลังงานหมุนเวียน) เพื่อหาลักษณะการไหลและถ่ายเทความร้อนของหม้อไอน้ำ...(5 พ.ค. 2563)


กกพ. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม โดยได้ร่วมกับกฟผ. กฟน. และกฟภ. จะนำเงินจากเงินค่าบริหารค่าไฟฟ้าที่รวบรวมได้จากการกำกับฐานะการเงิน...(1 พ.ค. 2563)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยการใช้น้ำมันเฉลี่ยต่อวันไตรมาสแรกของปีนี้มีปริมาณการใช้รวมของน้ำมันและก๊าซแอลพีจีอยู่ที่ 150.56 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 เฉลี่ย 7.5% โดยมีการใช้แก๊สโซฮอล์อี20 เพิ่มมากขึ้น...(30 เม.ย. 2563)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำลังพิจารณาเงินส่วนลดและเงินที่ให้บ้านอยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าฟรี 22 ล้านราย จำนวนเงินรวม 23,668 ล้านบาท ของทั้งกฟน. และกฟภ. จะนำมาจากส่วนไหน โดยมีแนวคิดอาจจะนำเงินจากกองทุนพัฒนามาใช้...(29 เม.ย. 2563


พพ. ได้ส่งรายละเอียดการรับฟังความเห็นเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากฉบับสมบูรณ์ไปยังกกพ. เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการนำร่องระยะเร่งด่วน...(29 เม.ย. 2563)


กฟภ. ได้นำโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart Grid มาใช้ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ทำให้สามารถบริหารจัดการผลิต การส่งและการจำหน่ายพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการนำร่องที่เมืองพัทยา...(28 เม.ย. 2563)


สมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวกล่าวถึงกรณีกรมการค้าภายในระบุให้ผู้ค้าก๊าซแอลพีจีปรับลดราคาขายปลีกก๊าซขนาดถัง 15 กก. เหลือ 318 บาทตามมติกบง. ยืนยันได้ติดป้ายแนะนำราคาอยู่แล้ว...(28 เม.ย. 2563)


กระทรวงพลังงานมีแผนส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานในสังกัดนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในตลาดจรเพิ่มเติมอีก เนื่องจากขณะนี้ราคาก๊าซแอลเอ็นจีตลาดจรมีต้นทุนต่ำมากจะช่วยให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง...(28 เม.ย. 2563)


ปตท. มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการน้ำมัน โดยขอให้พิจารณาปรับลดชนิดน้ำมันที่จำหน่ายผ่านสถานีบริการเหลือ 4-5 ชนิด จากปัจจุบันมีถึง 9 ชนิด...(27 เม.ย. 2563)


ปตท. ต้องการให้รัฐปรับโครงสร้างราคาก๊าซเอ็นจีวีให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เนื่องจากที่ผ่านมาการอุดหนุนราคาก๊าซเอ็นจีวีสำหรับรถสาธารณะทุกประเภท ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง ไม่ได้ส่งผ่านมายัง...(27 เม.ย. 2563)


กรมการค้าภายในเปิดเผยว่า ตามที่กบง. มีมติเห็นชอบทบทวนกำหนดราคาก๊าซแอลพีจี ทำให้การขายปลีกราคาก๊าซแอลพีจีขนาดถัง 15 กก. ลดลงเหลือ 318 บาท เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ขอให้...(27 เม.ย. 2563)


รมว. พลังงานเปิดเผยว่า มาตรการลดผลกระทบค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จะให้กกพ. พิจารณาภายใต้กรอบที่สามารถบริหารจัดการได้ ขณะที่การหารือกับ 3 การไฟฟ้าเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่...(27 เม.ย. 2563)


รมว.พลังงานหารือร่วมกับนายสมคิด รองนายกฯ ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 3 การไฟฟ้า กกพ. โดยได้ให้กกพ. ไปพิจารณาผ่อนผันการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดออกไปจนถึงธ.ค. นี้...(24 เม.ย. 2563)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีมติปรับลดเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานลงเหลือ 5,600 ล้านบาท จากเดิมวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยต้องการเงินไปเปิดรับโครงการเพื่อใช้ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ...(24 เม.ย. 2563)


สถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลดลงสะท้อนตามราคาตลาดโลก แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากรมว.พลังงานได้ใช้กองทุนน้ำมันฯเข้ามาบริหารจัดการ...(23 เม.ย. 2563)


รมว.พลังงานหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาผลกระทบค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เสนอมาตรการเยียวยาเพื่อลดผลกระทบการใช้ไฟฟ้า โดยครม.มีมติเห็นชอบ...(23 เม.ย. 2563)


ครม. รับทราบมาตรการเยียวยาการลดภาระค่าไฟฟ้า ระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค. งบประมาณ 23,688 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย จำนวน 22 ล้านราย...(22 เม.ย. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการลดค่าไฟฟ้าบรรเทาค่าครองชีีพให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านและทำงานที่บ้าน โดยที่ประชุมสรุปเน้นช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มบ้านพักที่อยู่อาศัย...(21 เม.ย. 2563)


การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัยรวมถึงการทำงานในที่พักอาศัย ทำให้ค่าไฟฟ้าของประชาชนเพิ่มขึ้น กฟน. แนะวิธีประหยัดไฟฟ้าที่ดีที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า...(20 เม.ย. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ในวันที่ 20 เม.ย. ได้เชิญปลัดกระทรวงพลังงาน กกพ. กฟผ. สนพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาแนวทางมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนเพิ่มเติม โดยเฉพาะค่าไฟฟ้ามีแนวทางไหนที่จะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้อีก...(20 เม.ย. 2563)


กฟผ.เปิดเผยผลสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" โดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ช่วงต้นเดือนเม.ย. พบว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติตามมาตรการและมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนให้สามารถปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย...(16 เม.ย. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับข้อเสนอแนะของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดค่าไฟฟ้าลงในอัตรา 5% ให้กับภาคธุรกิจขนาดใหญ่...(16 เม.ย. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากคาดว่า จะสามารถดำเนินการเปิดให้ยื่นข้อเสนอได้ภายในเดือนเม.ย. แต่ไม่ทันกำหนดเดิม...(16 เม.ย. 2563)


สนพ. ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกที่ผ่านมาพบว่า ราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากกลุ่มโอเปกและพันธมิตรบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นการลดกำลังการผลิตไปจนถึงปี 2565 แต่ตลาดโลกยังคงไม่หลุดฟ้นปัญหาปริมาณน้ำมันดิบล้นตลาด...(15 เม.ย. 2563)


สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยคาดว่า ราคาเอทานอลที่ใช้สำหรับผลิตแก๊สโซฮอล์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ผลิตเอทานอลมีผลผลิตต่ำจากภัยแล้งที่รุนแรง...(15 เม.ย. 2563)


รมว.พลังงานระบุว่า ขณะนี้ไทยมีความจำเป็นต้องนำเอทานอลไปใช้ในทางการแพทย์มากขึ้น เพื่อนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ 70% สำหรับใช้ฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งผู้ผลิตเอทานอลสามารถนำกำลังผลิตส่วนเกินกว่า 1 ล้านลิตรออกมาใช้ได้หมด...(15 เม.ย. 2563)


กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกและชาติพันธมิตรที่รวมเรียกว่า โอเปกพลัส บรรลุข้อตกลงปรับลดการผลิตน้ำมันที่ 9.7 ล้านบาร์เรล/วัน ผ่านการประชุมฉุกเฉินรอบที่ 2 ถือเป็นการปรับลดกำลังผลิตน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุด...(14 เม.ย. 2563)


กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำประกาศมาตรการปรับลดอัตราสำรองน้ำมันดิบตามกฎหมายเดิมกำหนด 6% หลังจากครม.มีมติเห็นชอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง...(13 เม.ย. 2563)


บริษัทเอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า รถกระบะเอ็มจีเอ็กซเทนเดอร์ ทุกรุ่น ใช้น้ำมันดีเซลบี10 พร้อมทั้งสนับสนุนให้ลูกค้าหันมาใช้ดีเซลบี10 ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน...(10 เม.ย. 2563)


รมว.พลังงานได้เรียกประชุมร่วมกับปตท. และกฟผ. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและยังมีราคาแพง โดยได้ให้ปตท. และกฟผ. เข้าไปรับซื้อเอทานอลจาก 26 โรงงานเอทานอลที่กระทรวงพลังงานได้ประสานไปแล้ว รวมทั้งให้ประสานกระทรวงสาธารณสุข...(10 เม.ย. 2563)


รมว.พลังงาน ได้มอบนโยบายให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เร่งรัดการเปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ ยื่นเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯประจำปีงบประมาณ 2563 ให้เร็วขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจ และร่วมแก้ไขภัยแล้ง...(9 เม.ย. 2563)


กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. ได้ทำหนังสือถึงกกพ. เสนอให้จัดลำดับความสำคัญในการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่สามารถใช้ชีวมวลที่ถูกเผาทิ้งในพื้นที่เปิดเป็นลำดับแรก...(8 เม.ย. 2563)


กระทรวงพาณิชย์เข้าไปดูแลราคาปาล์มน้ำมันทันทีหลังพบมีการปรับลดลง ได้ประสานให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์มและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเข้าไปซื้อผลปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มดิบและได้หารือกับกระทรวงพลังงานขอให้เดินหน้าส่งเสริมการใช้บี10 ต่อไป...(7 เม.ย. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์การซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในระดับภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่การนำเข้าแอลเอ็นจี ลำที่ 2 โดยกฟผ. ตามกำหนดการเดิม...(7 เม.ย. 2563)


ปตท.สผ. กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในโครงการ G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และโครงการ G2/61 (แหล่งบงกช) ยังคงดำเนินการแผนเดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญา...(3 เม.ย. 2563)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบให้กฟผ. กฟน. และกฟภ. ลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วลงอีก 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท...(3 เม.ย. 2563)


ครม. มีมติเห็นชอบกรอบการส่งมอบสิ่งติดตั้งหรือแท่นผลิตปิโตรเลียมของแหล่งเอราวัณและบงกช คาดหมายว่า การส่งมอบงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ผู้รับสิทธิ์รายใหม่จะเป็นตามแผนที่รัฐกำหนดปริมาณการผลิต...(2 เม.ย. 2563)


สมาพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยยื่นเรื่องขอให้ปตท. แก้ปัญหาความเดือดร้อนช่วยลดราคาก๊าซเอ็นจีวีซึ่งเป็นต้นทุนให้แก่รถบรรทุกต่าง ๆ ในการขนส่งสินค้า...(2 เม.ย. 2563)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 มีภาพรวมการใช้เฉลี่ยต่อวันลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.3%...(1 เม.ย. 2563)


รมว.พลังงานกล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นซุปเปอร์โพลพบประชาชนพึงพอใจมาตรการช่วยบรรเทาราคาน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม ในช่วงสถานการณ์รับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินมาตรการ โดยเฉพาะการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า...(31 มี.ค. 2563)


รมว.พลังงานได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานจัดทำแผนงานหรือมาตรการด้านพลังงานที่จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน เพื่อรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และให้นำมาเสนอภายใน 1 สัปดาห์...(31 มี.ค. 2563)


รมว.พลังงานกล่าวว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉินจะไม่มีผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแต่อย่างใด โดยจะเดินหน้าตามแผนเดิม ขณะนี้พพ. อยู่ระหว่างหารือ...(30 มี.ค. 2563)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างราคาก๊าซเอ็นจีวี โดยปตท.จะช่วยสนับสนุนส่วนต่างราคาเอ็นจีวีในส่วนของรถโดยสารสาธารณะต่อไป โดยต้องมีเงื่อนไขลดค่าโดยสาร...(30 มี.ค. 2563)


กรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กร WWF ประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) กฟน. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชม. เพื่อลดโลกร้อน" เชิญชวนร่วมแชร์การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม...(27 มี.ค. 2563)


สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี ทำให้ความต้องการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพปรับลดลง แต่ยอดขายเอทานอลสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15%...(27 มี.ค. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ซึงเป็นวันแรกของการยื่นขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ของกฟน. และกฟภ. พบว่า ประชาชนเข้าลงทะเบียนจำนวนมากกว่า...(27 มี.ค. 2563)


รมว.พลังงานกล่างถึงกรณีกระแสข่าวหากเจ้าของคืนเงินประกันไฟฟ้าแล้ว ต่อไปถ้ามิเตอร์ชำรุด เจ้าของบ้านต้องเสียเงินเปลี่ยนเองว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงได้รับบริการจาก 2 การไฟฟ้า เช่นเดิม...(26 มี.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานพร้อมสนับสนุนในการช่วยลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยกฟผ. ได้แจ้งเตรียมพร้อมสนับสนุนสถานที่ 3 แห่ง เพื่อดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว...(26 มี.ค. 2563)


กบง. มีมติปรับลดราคาก๊าซเอ็นจีวีเฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ 3 บาท/กก. เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. นี้...(26 มี.ค. 2563)


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) วางแผนพัฒนาการผลิตกำลังไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยจะต้องใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม...(25 มี.ค. 2563)


คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาผลสรุปการศึกษาเบื้องต้นโครงการศึกษา SEA จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้...(25 มี.ค. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า กบน. ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการกำหนดอัตราเก็บเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งจะมีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง...(25 มี.ค. 2563)


รมว.พลังงานได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเร่งไปตรวจสอบดูความพร้อมของระบบคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วไปและเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ทั้งในส่วนของกฟน. และกฟภ. และเริ่มทยอยคืนเงินได้ตั้่งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563...(24 มี.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานต้องเลื่อนการเปิดให้เอกชนยื่นขอสิทธิและสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (ครั้งที่ 23) บริเวณอ่าวไทยออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมที่จะเปิดในเดือนเม.ย. 2563 เพราะขณะนี้บริษัทต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมยื่นขอสำรวจได้...(24 มี.ค. 2563)


กบน. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วยการกำหนดอัตราเก็บเงินกองทุนน้ำมันเป็นเวลา 2 เดือน ที่มีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง 50 สต./ลิตร...(24 มี.ค. 2563)


การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้พิจารณาเรื่องการยื่นขอเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัทบี.กริม เพาเวอร์ เห็นว่าขณะนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะออกใบอนุญาตฯ...(23 มี.ค. 2563)


สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ครม. จึงมีมติให้กระทรวงพลังงานดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ...(23 มี.ค. 2563)


กพช. เห็นชอบร่างแผนด้านพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ 4 ฉบับ ทั้งแผนผลิตไฟฟ้า แผนพลังงานทดแทน แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนด้านก๊าซ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล...(20 มี.ค. 2563)


กพช. เห็นชอบแนวทางด้านนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการส่งเสริมนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน โดยปรับปรุงรายละเอียดสำคัญให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและความเหมาะสมในอนาคต...(20 มี.ค. 2563)


กกพ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก โดยจะเริ่มให้มีการตรวจสอบสิทธิ์และทยอยคืนเงินประกันฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ในช่องทางออนไลน์...(20 มี.ค. 2563)


กบง. เห็นชอบทบทวนกำหนดราคาก๊าซแอลพีจีราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นจากเดิมกก.ละ 17.17 บาท เหลือ 14.37 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกขนาดถัง 15 กก. ลดลง 45 บาท เหลือ 318 บาท/ถัง เป็นระยะเวลา 3 เดือน...(20 มี.ค. 2563)


กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยแผนโรดแมพการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อเร่งให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยเร็ว มีเป้าหมายภายในปี 2573 มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด...(19 มี.ค. 2563)


ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับลดลงต่อเนื่องต่ำสุดในรอบ 4 ปี จะมีการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ค้าน้ำมันปรับราคาขายปลีก...(19 มี.ค. 2563)


คณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม(ชุดใหญ่) เตรียมจะนำเสนอต่อที่ประชุมกบง. พิจารณาข้อเสนอของที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม(กลุ่มย่อย)ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ที่ได้ข้อยุติเบื้องต้นให้ปรับลดค่าพรีเมี่ยมโรงกลั่น...(18 มี.ค. 2563)


ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) อีก 5 ปีข้างหน้า ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ อยู่ระหว่างทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ผลิตและประกอบ...(18 มี.ค. 2563)


ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยมาตรการด้านไฟฟ้าและน้ำประปา โดยลดค่าไฟฟ้า 3% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน...(18 มี.ค. 2563)


กรุงเทพมหานครเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" 60+ Earth Hour 2020 วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. โดยขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้พลังงานภายในบ้านพร้อมกับหลายเมืองทั่วโลก ซึ่งปีนี้จะทำผ่านสื่อออนไลน์...(17 มี.ค. 2563)


กระทรวงยุติธรรมกำหนดมาตรการแก้ไขค่าไฟฟ้าที่สูงของกรมราชทัณฑ์ไว้ 3 แนวทาง โดยใช้พลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์ ล่าสุดได้ประสานไปยังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. ให้สนับสนุนด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์...(16 มี.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานมอบให้กรมธุรกิจพลังงานเตรียมความพร้อมที่จะประกาศกำหนดให้แก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ ซึ่งคาดว่จะประกาศได้ภายในเดือนมิ.ย. ...(16 มี.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานจัดรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) เบื้องต้นได้พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขายไฟฟ้าและเกณฑ์ด้านเทคนิค 40 คะแนน...(16 มี.ค. 2563)


กฟผ. ได้เสนอแผนการจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. ระหว่างปี 2563-2565 เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและบริหารจัดการต้นทุนค่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าของกฟผ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...(13 มี.ค. 2563)


กกพ. มีมติให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บเดือนพ.ค.-ส.ค. 63 จำนวน -11.60 สต./หน่วย ส่งผลให้ค้าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาท/หน่วย เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชน...(13 มี.ค. 2563)


คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อทำให้ทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายให้ไทยก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน โดยมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานไปหารือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง...(12 มี.ค. 2563)


คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯในกลุ่มน้ำมันดีเซล ซึ่งจะไม่มีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลหน้าสถานีบริการ...(12 มี.ค. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับครัวเรือน ประชาชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อยู่ระหว่างรอให้กกพ. หารือร่วมกับกฟน. และกฟภ. โดยวันที่ 12 มี.ค. กกพ. กฟน. และกฟภ. จะชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขหลักเกณฑ์...(12 มี.ค. 2563)


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้ามีอัตราตั้งแต่ 300 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท และ 6,000 บาท แล้วแต่ขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้า จะมีประชาชนได้รับเงินคืน 21.5 ล้านราย เริ่มทยอยคืนสิ้นเดือนมี.ค. นี้...(11 มี.ค. 2563)


นายกฯเป็นประธานรับฟังความคืบหน้าการดำเนินนโยบายของส่วนราชการ ย้ำว่า 40 หน่วยงานกระทรวงพลังงานต้องบูรณาการการทำงานในช่วงวิกฤตโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้รัดกุม และต้องมีมาตรการเร่งด่วนช่วยแก้ไข...(11 มี.ค. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ 700 เมกะวัตต์ ในวันที่ 13 มี.ค. คาดว่า จะสามารถประกาศเปิดให้...(11 มี.ค. 2563)


นายกฯเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยกระทรวงพลังงานได้เสนอความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานที่สำคัญ 4 ด้าน...(10 มี.ค. 2563)


กบง. ได้เห็นชอบ 4 มาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 และภาวะภัยแล้งที่จะมีผลต่อการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจไทย ซึ่งกระทรวงพลังงานเสนอ...(10 มี.ค. 2563)


สนพ. เร่งเดินหน้าให้ความรู้เรื่อง "สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต" ลงพื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต เร่งพัฒนาความรู้ภาคประชาชน พร้อมเชิญกฟภ. ร่วมบรรยายให้ความรู้แผนดำเนินงานโครงการนำร่อง...(9 มี.ค. 2563)


รมว.พลังงานเตรียมหารือกับกฟนและกฟภ. เพื่อหาแนวทางในการที่จะคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าประจำบ้าน นำเงินคืนสู่ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ...(9 มี.ค. 2563)


รมว.พลังงานมอบหมายให้ปลัดกระทรวงพลังงานเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 9 มี.ค. เพื่อหารือกำหนดรายละเอียดมาตรการลดค่าไฟฟ้า ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และจะมีมาตรการออกมาอีก...(9 มี.ค. 2563)


ไทยออยล์ เปิดเผยการลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด (CFP) ภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งสร้างโอกาสให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของโรงกลั่นน้ำมัน...(6 มี.ค. 2563)


รมว.พลังงานพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คณะทำงานและสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกิจการผลิตปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มเอราวัณ โดยประกาศนโยบายสำคัญที่จะสานต่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียม...(5 มี.ค. 2563)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรมจากการหารือได้ข้อสรุปเบื้องต้นถึงตัวเลขโครงสร้างราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นจะลดลงประมาณ 50 สต./ลิตร...(5 มี.ค. 2563


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับกฟผ. ลงพื้นที่จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน การประยุกต้ใช้ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์...(4 มี.ค. 2563)


กฟผ. เปิดเผยถึงยอดการใช้ไฟฟ้าของไทยในระบบของกฟผ. 2 เดือนแรกของปี มีจำนวนรวม 31,524 ล้านหน่วย ทั้งนี้กฟผ. อยู่ระหว่างการติดตามยอดการใช้ไฟฟ้าต่อไปว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19 หรือไม่...(4 มี.ค. 2563)


รมว.พลังงานปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Thailandl Forward : ไทยกับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่" โดยระบุว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ต้องเร่งปรับตัว 4 ด้านสำคัญ...(4 มี.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานยังเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย (โซลาร์ภาคประชาชน) ในปี 2563 ต่อไป แต่จะปรับลดสัดส่วนปริมาณการรับซื้อลง โดยเปิดให้ภาคครัวเรือนที่สนใจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปใช้เองเป็นหลัก...(3 มี.ค. 2563)


กรมการค้าภายในเปิดเผยขณะนี้ระดับราคาผลปาล์มน้ำมันปรับลดลงมาเหลือกก.ละ 4-5 บาท จากที่เคยขึ้นไปสูงสุด 7 บาท ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบกก.ละ 30 บาท ซึ่งยังเป็นระดับราคาที่เกษตรกรได้กำไรจากต้นทุนการผลิต 3 บาท และเป็นระดับราคาที่สูงกว่า...(2 มี.ค. 2563)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมหารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน ผู้ผลิตและผู้ค้าเอทานอล เพื่อเตรียมความพร้อมกำหนดให้แก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของไทย ที่กระทรวงพลังงานได้วางเป้าหมายจะประกาศใช้ในไตรมาส 3...(2 มี.ค. 2563)


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดโครงการอบรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนด้วยการทำบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เลี้ยงให้กับชาวบ้านกางกี่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์บ่อก๊าซชีวภาพ...(28 ก.พ. 2563)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชืัอเพลิงเฉลี่ยต่อวัน เดือนม.ค. 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กลุ่มน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 1.8% กลุ่มดีเซลลดลง 2.5%...(28 ก.พ. 2563)


คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เห็นชอบปรับอัตราเงินเพื่อจัดเก็บเข้าไปสะสมในกองทุนน้ำมันในส่วนของดีเซล เพื่อส่งเสริมการใช้บี10 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานตามมติของกบง. ส่งผลให้ราคาขายปลีกบี10 ลดลง 50 สต./ลิตร


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้จัดทำรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นในการเตรียมพื้นที่รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงการลงทุนปิโตรเคมีขั้นสูง...(27 ก.พ. 2563)


กรมควบคุมมลพิษร่วมลงนามความร่วมมือ "Zero Burn ลดการเผาฟางข้าวแก้ปัญหา PM2.5 ลดภาวะโลกร้อน" เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ร่วมบูรณาการจัดการฟางข้าว และลดการเผา...(27 ก.พ. 2563)


ปตท. ได้ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซแอลเอ็นจีกับ 5 บริษัท เป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริมการใช้ก๊าซแอลเอ็นจีขยายไปยังภาคอุตสาหกรรมนอกแนวท่อส่งก๊าซฯอย่างต่อเนื่อง...(27 ก.พ. 2563)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเตรียมประชุมในเร็ว ๆ นี้เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) ให้บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนมี.ค. ...(26 ก.พ. 2563)


แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งจะมีผลทำให้ต้นทุนพลังงานมีราคาถูกลง และด้วยพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปจากผู้บริโภคหันมาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น ย่อมจะส่งผลต่อทิศทางราคาพลังงานในอนาคต...(26 ก.พ. 2563)


คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นชอบร่างมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่สี่ล้อขึ้นไปสำหรับขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า มอก.3026-25XX คาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนมี.ค.นี้...(25 ก.พ. 2563)


กระทรวงพลังงานเตรียมประกาศให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานและลดชนิดน้ำมันเบนซินในสถานีบริการโดยยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้กลางปี 2563 ในขณะที่ผู้ผลิตเอทานอลยังคงรอติดตามการกำหนดนโยบายและกรอบระยะเวลา...(25 ก.พ. 2563)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ 2563 จะยังคงนำมาสนับสนุนการดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยจะกำหนดให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไม่มีการต่ออายุ...(25 ก.พ. 2563)


กกพ. ศึกษาดูงานโครงการทดสอบภายใต้โครงการ Sandbox สำหรับการซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบ Peer to Peer ของบริษัท Kansai Electric Power ที่ญี่ปุ่น จึงดำเนินโครงการภายใต้ ERC Sandbox เพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าเสมือนจริง...(24 ก.พ. 2563)


กฟผ. เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 3 ในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน...(24 ก.พ. 2563)


กกพ. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกพช. ในเดือนมี.ค. พิจารณาแนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าเสรี เพื่อขอรับความเห็นชอบการยกเว้นนโยบาย Enhancing Single Buyer...(21 ก.พ. 2563)


เลขาธิการสำนักงานกกพ. เปิดเผยถึงแนวทางดูแลอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศในปี 2563 เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางที่หมาะสม ต้องพิจารณาถึงต้นทุนค่าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะคงอัตรา...(21 ก.พ. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้มีสถานีบริการน้ำมันจำหน่ายบี10 ประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศ มียอดใช้อยู่ที่ 5 ล้านลิตร/วัน ตั้งเป้าหมายในเดือนมี.ค. จะต้องจำหน่าย 20 ล้านลิตร/วัน...(20 ก.พ. 2563)


ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนบูรณาการระยะยาวโดยสาระสำคัญได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ปรับเพิ่มสัดส่วน...(19 ก.พ. 2563)


กฟผ.ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนี ดำเนินโครงการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย หันมาใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ...(18 ก.พ. 2563)


กฟภ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการทดลอง ERC Sandbox...(18 ก.พ. 2563)


ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนกรณีควิกวินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้กกพ. พิจารณาก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็น...(18 ก.พ. 2563)


พพ. ได้จัดสัมมนาเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน 2561-2580 หรือ อีอีพี 2018 มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะประกอบเป็นข้อมูล...(18 ก.พ. 2563)


เอกอัครราชทูตราขอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรมว.พลังงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยโดยรวม...(17 ก.พ. 2563)


วิสาหกิจชุมชนปันบุญ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เสนอของบโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า...(17 ก.พ. 2563)


มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคประชาชน จะมีการเริ่มนำร่องพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในหมู่บ้านจัดสรรประมาณ 200 โครงการ ประมาณ 10,000 ครัวเรือน...(17 ก.พ. 2563)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ในวันที่ 17 ก.พ. จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พิจารณารายละเอียดร่างหลักเกณฑ์ (TOR) โรงไฟฟ้าชุมชน โดยเฉพาะโครงการรูปแบบเร่งรัด เบื้องต้นกระทรวงพลังงานพร้อม...(17 ก.พ. 2563)


กฟผ. ร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาเตรียมมอบห้องเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมส่งพนักงานกฟผ. เป็นจิตอาสาพลังงานร่วมรณรงค์ลดใช้พลังงาน...(14 ก.พ. 2563)


กรมการค้าภายในเปิดเผยสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันอยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งปาล์มทะลายและน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มความต้องการใช้ในประเทศ โดยเฉพาะการกำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน...(14 ก.พ. 2563)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยถึงแผนการสร้างความมั่นคงให้กับการผลิตไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มปตท.สผ. จะดำเนินการขุดเจาะแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมเพิ่มเติม...(14 ก.พ. 2563)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ไทยมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีมากขึ้น เพื่อสงวนแหล่งก๊าซธรรมชาติไว้ป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานปิโตรเคมี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเตรียมนำเสนอ...(13 ก.พ. 2563)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จะประชุมนัดแรกในวันที่ 17 ก.พ. นี้ เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคัดเลือกโครงการ...(13 ก.พ. 2563)


กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้านโยบายที่มอบให้กฟผ. ไปพิจารณาดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีรายได้น้อย มีแนวคิดจะปรับโครงสร้างการใช้ไฟฟ้าฟรี เพื่อให้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง โดยหลักเกณฑ์ใหม่จะให้เฉพาะผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นที่ได้รับอัตราค่าไฟฟ้า...(13 ก.พ. 2563


บริษัทไทยออยล์ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะธุรกิจขึ้นอยู่กับส่วนต่างของราคาต้นทุนน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูป ขณะที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติจีนเตรียมปรับลดกำลังการผลิต...(12 ก.พ. 2563)


บริษัททีพีไอโพลีน เพาเวอร์ เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ 3-5 ปี มีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน และลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้...(12 ก.พ. 2563)


รมว.อุตสาหกรรมเปิดเผยว่า นายกฯลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) รวม 19 คน โดยมีนายกฯ หรือรองนายกฯที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีกรรมการทุกภาคส่วน...(11 ก.พ. 2563)


กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ปตท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานหารือรายละเอียดความร่วมมือกับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (เมติ)ของญี่ปุ่นในการนำเข้า-ส่งออก การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางซื้อขาย...(11 ก.พ. 2563)


รมว.พลังงานชี้แจงกรณีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ไม่มีอำนาจชี้นำหรือพิจารณาอนุมัติโครงการแต่อย่างใด...(11 ก.พ. 2563)


ปตท. อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศทั้งฝั่งอ่าวไทยและเมียนมาร์เพื่อขอรับปริมาณการส่งก๊าซฯให้ปตท. ลง เพื่อหันไปนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวตลาดจรทีมีราคาถูกแทน ตามนโยบายของรมว.พลังงาน...(7 ก.พ. 2563)


ปตท. มีมาตรการช่วยบรรเทาปัญหามลภาวะฝุ่น PM2.5 ด้วยการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล โดยประกาศความพร้อมในการขยายสถานีบริการน้ำมันจำหน่ายดีเซลบี10 ให้ครบทุกสถานีภายในเดือนมี.ค. รวมถึงส่งเสริมการใช้บี20...(7 ก.พ. 2563)


กฟผ. ร่วมลงนามกับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือเนโดะ ของญี่ปุ่นและบริษัทมารูเบนิ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ...(6 ก.พ. 2563)


กระทรวงพลังงานทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว โดยจะนำเทคโนโลยีและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ที่ต่ำลงเข้ามาพิจารณา อาจเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น...(6 ก.พ. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในการพิจารณาโครงการฯ โดยจะเปิดเผยข้อมูลในทุกขั้นตอนให้ประชาชนทั่วได้รับทราบข้อมูลผ่านเว็บไซต์...(6 ก.พ. 2563)


รมว.พลังงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานเดินทางลงพื้นที่จ.ขอนแก่น มอบนโยบายชุมชนขับเคลื่อนพลังงาน โดยพลังงานจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ได้รายงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน และ...(6 ก.พ. 2563)


คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเปิดเผยในการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ว่า สาระสำคัญที่จะนำเสนอต่อภาครัฐให้ดำเนินการระยะเร่งด่วนในปี 2563...(5 ก.พ. 2563)


ครม. มีมติเห็นชอบประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้การนำเข้าน้ำมันปาล์มสามารถทำได้เฉพาะ 3 ด่านเท่านั้น และกำหนดให้การขอนำเข้าผ่านแดนจากประเทศเพื่อนบ้านไปยังประเทศที่ 3 ต้องนำเข้าเฉพาะท่าเรือคลองเตย...(5 ก.พ. 2563)


กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันจัดโปรโมชั่นสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง เพื่อช่วยลดปัญหาควันดำที่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM2.5...(4 ก.พ. 2563)


กรมธุรกิจพลังงานได้เชิญผู้ค้าน้ำมันในประเทศมาหารือถึงความพร้อมและติดตามสถานการณ์ดีเซลบี10 ขอความร่วมมือผู้ค้าแต่ละรายเร่งออกมาตรการประชาสัมพันธ์...(4 ก.พ. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ขณะนี้ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติถึงนายกฯ แล้ว คาดว่า กลางเดือนก.พ. นี้น่าจะสามารถจัดตั้งอย่างเป็นทางการได้...(4 ก.พ. 2563)


กฟผ. เปิดเผยนโยบายไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าในอาเซียนในแผน Energy Trading และให้พิจารณาจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินไปประเทศเพื่อนบ้าน ล่าสุดได้ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าจะมีความต้องการซื้อไฟฟ้า 1,700-1,800 เมกะวัตต์...(4 ก.พ. 2563).


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดโครงการประกวดไทยแลนด์เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ปีนี้มีผู้ประกอบการด้านการพัฒนาพลังงานพร้อมส่งผลงานจำนวนมาก...(4 ก.พ. 2563)


กฟผ. เปิดเผยถึงโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 กำลังผลิต 830 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ก่อสร้างในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน ได้เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1...(3 ก.พ. 2563)


กระทรวงพลังงานมีแผนจะเดินสายไปเจรจาซื้อขายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาและกัมพูชา เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าอาเซียน...(3 ก.พ. 2563)


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธนาคารต้นไม้ในพื้นที่จ.นครราชสีมา 4 แห่งและจ.ชัยภูมิ 3 แห่ง ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ...(31 ม.ค. 2563)


กฟผ. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนนำเข้าเพื่อเสนอกระทรวงพลังงานตามนโยบายของรมว.พลังงานที่มอบหมายให้กฟผ. และปตท. ศึกษาแนวทางการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในช่วงจังหวะที่ราคาตลาดโลกลดต่ำ...(31 ม.ค. 2563)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า คณะกรรมการปิโตรเลียมเห็นชอบให้อนุมัติกำหนดพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมนงนุช จำนวน 363.05 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/18 (บริเวณนอกชายฝั่งนราธิวาส) เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง...(31 ม.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานได้ทำหนังสือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอแก้ไขพ.ร.บ. กองทุนน้ำมัน พ.ศ. 2562 ใหม่ ให้สามารถใช้กลไกกองทุนน้ำมันเข้าไปอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซลและเอทานอล) ได้...(30 ม.ค. 2563)


พล.อ.ประวิตร รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กปน.) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา "B10 สร้างสมดุลปาล์มน้ำมันสู่ความยั่งยืน" ที่อบจ.กระบี่ โดยกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม...(30 ม.ค. 2563)


กฟภ. จัดทำโครงการเพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย สนับสนุนนโยบายกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ที่วัดไพรพัฒนา...(29 ม.ค. 2563)


กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันระบุว่า ขณะนี้เริ่มมีปัญหาวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบที่ใช้ผลิตไบโอดีเซลขาดตลาดและมีราคาสูงขึ้นตามราคาผลปาล์ม ต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย...(29 ม.ค. 2563)


กฟผ. ได้รับนโยบายจากกระทรวงพลังงานชัดเจนในเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน มอบให้กฟผ. ดูพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอ ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่...(29 ม.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานมีแผนจะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม เพราะสามารถควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการซื้อขายปาล์มน้ำมันของเกษตรกร และการขายให้กับโรงสกัด (ลานเท) ซึ่งกำลังหารือกับสภาอุตสาหกรรม...(28 ม.ค. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยราคาก๊าซแอลเอ็นจีตลาดโลกขณะนี้ต่ำมาก จึงสั่งการให้ปตท. ไปทำการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะชะลอการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ ซึ่งขณะนี้ราคาในประเทศสูงกว่า แล้วใช้แอลเอ็นจีทดแทน เพื่อทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ำ...(28 ม.ค. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนภายในเดือนม.ค. นี้จะได้ข้อสรุปและความช้ดเจน ทั้งข้อกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนก.พ. โดยกฟผ. จะเป็นหน่วยงานนำร่อง...(28 ม.ค. 2563)


รมว.พลังงาน ได้มอบหมายให้กฟผ. และปตท. ร่วมกันศึกษาหาแนวทางและรูปแบบการลงทุนที่เป็นไปได้ในการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์อีวี...(27 ม.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแนวทางเปิดเสรีนำเข้าแอลพีจีให้สอดรับกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่บ.สยามแก๊สฯ ลดการนำเข้าลงและหันไปรับก๊าซแอลพีจีจากปตท. แทน...(27 ม.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานจะกำหนดให้แก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศ โดยจะยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดความสับสนของประชาชนจากชนิดน้ำมัน ส่งผลให้มีการเพิ่มกำลังผลิตเอทานอล...(27 ม.ค. 2563)


กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาการบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ในประเทศไทย เพื่อร่วมมือบริหารจัดการซาก...(24 ม.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานเตรียมเดินหน้ายกระดับราคามันสำปะหลัง และอ้อย ด้วยกลไกพลังงานผ่านน้ำมันเบนซินอี20 เป็นน้ำมันพื้นฐานภายในไตรมาสแรกของปีนี้...(24 ม.ค. 2563)


พพ. ลงพื้นที่ภาคใต้ ศึกษาศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช กำลังผลิต 9.5 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบที่ใช้วัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในแบบผสมผสาน...(24 ม.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันปตท.และบางจาก ขายน้ำมันดีเซลมาตรฐานยุโรประดับที่ 5 (ยูโร 5) ที่ปล่อยกำมะถันเพียง 10 พีพีเอ็ม ช่วยลดฝุ่นได้ดีกว่า...(23 ม.ค. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการป้องกันลักลอบนำน้ำมันปาล์มดิบด้วยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์โครงสร้างของโมเลกุลที่จะบ่งชี้ว่าเป็นน้ำมันปาล์มดิบจากไทยหรือไม่ที่จะนำไปผลิตเป็นบี100...(23 ม.ค. 2563)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมเปิดให้เอกชนยื่นสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (รอบที่ 23) ซึ่งเป็นการเปิดครั้งแรกในรอบ 13 ปีนับจากปี 2550 คาดว่าจะสามารถออกประกาศเชิญชวนให้เข้ามายื่นสำรวจได้ในเดือนเม.ย. ...(22 ม.ค. 2563)


กฟผ.จะทำร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการเปิดประมูลหาผู้รับเหมาติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หรือโซลาร์ลอยน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ กำลังผลิตติดตั้ง 24 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564...(22 ม.ค. 2563)


รมว.พลังงานพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่จ.นราธิวาส เพื่อมอบนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีการรายงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานจังหวัด...(21 ม.ค. 2563)


กรมธุรกิจพลังงานได้คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี 63 จะเติบโต 2% โดยการใช้ดีเซลบี20 และบี10 เพิ่มขึ้นเป็นผลจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้...(21 ม.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานเตรียมพร้อมนำเสนอครม. พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมยานยนต์แห่งชาติ โดยมีรองนายกฯสมคิดเป็นประธานและมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในส่วนของกระทรวงพลังงานจะดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน...(20 ม.ค. 2563)


รมว.คลังเปิดเผยว่า ในปีนี้จะต้องจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่ผ่านมาได้หารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว แต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องหารือร่วมกัน ทั้งกระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม...(20 ม.ค. 2563)


รมว. พลังงานกล่าวถึงทิศทางนโยบายพลังงานในปี 2563 เรื่องเร่งด่วนในไตรมาส 1 คือ โครงการที่เร่งเดินหน้าไปแล้วคือ นโยบายกำหนดให้น้ำมันดีเซลบี10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน...(20 ม.ค. 2563)


ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยการประชุม THE FOURTH CHINA-THAILAND ENERGY WORKING GROUP โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและฝ่ายจีนมีรัฐมนตรีช่วยสำนักงานพลังงานแห่งชาติจีน ได้มีการหารือถึงความร่วมมือ...(17 ม.ค. 2563)


สถานบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัสดุ มจธ. และกฟผ. เปิดตัวและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขางานระบบผลิตไฟฟ้า...(16 ม.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากลาว หลังเสนอขายไฟฟ้าให้กับไทยเพิ่มเติมอีกเกือบ 10 โครงการ ซึ่งมีปริมาณการเสนอขายไฟฟ้าเกินกว่าที่ทำสัญญา จากกรอบความร่วมมือ...(15 ม.ค. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการช่วงครึ่งปีแรกตามนโยบาย Energy for All จะเร่งส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่จะช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชน...(15 ม.ค. 2563)


ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศเข้าพบเพื่อขอบคุณที่รัฐบาลช่วยดูแลราคาปาล์มน้ำมัน พร้อมเตือนให้ระมัดระวังการนำ โดยกระทรวงพลังงานยืนยันว่า นโยบายส่งเสริมการใช้บี10 จะเป็นกลไกสำคัญที่บริหารจัดการ...(14 ม.ค. 2563)


กฟผ. มีแนวคิดจัดทำโครงการมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์เบอร์ 5 รวมไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้า มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือยังสามารถช่วยลดผลกระทบจากฝุ่น...(13 ม.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานกำลังติดตามรายละเอียดนโยบายแนวทางจัดการขยะในอีอีซี ที่มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตขยะเพิ่ม 6 แห่ง ใน 3 จังหวัด โดยจะต้องรอดูความชัดเจนในประเด็นหลัก คือ ขยะประเภทใดจะถูกจัดสรรให้เป็นเชื้อเพลิง...(13 ม.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายในปี 2563 เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงาน Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลบี10...(13 ม.ค. 2563)


นายสมคิด รองนายกฯ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของกฟผ. โดยสั่งการให้กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพลังงาน ไปหาแนวทางดูแลค่าไฟฟ้าเพื่อไม่ให้กระทบภาระประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อย...(10 ม.ค. 2563).


ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานบอร์ดกฟผ. เปิดเผยการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2018) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เบื้องต้นมีความชัดเจนว่า ในส่วนของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี จะเร่งกำหนดจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์เร็วขึ้น...(9 ม.ค. 2563)


สนพ. เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานปี 2562 ว่า ภาพรวมของการใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น 0.7% การใช้ไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มขึ้น 3.8% ส่วนแนวโน้มการใช้พลังงานปี 2563...(8 ม.ค. 2563)


สนพ. ได้ติดตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างใกล้ชิดจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ล่าสุดส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับเพิ่มขึ้นถึง 6% พร้อมที่จะใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯมาดูแลไม่ให้ดีเซลบี10 เกินระดับ 30 บาท/ลิตร...(8 ม.ค. 2563)


กระทรวงพลังงานได้ประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกขยับขึ้น 4% ขณะนี้ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของไทยรวมปริมาณที่สามารถใช้น้ำมันได้ 50 วัน โดยไม่ต้องนำเข้า...(7 ม.ค. 2563)


รมว.พลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่อาจส่งผลต่อสถานการณ์น้ำมันโลก อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินสถานการณ์ โดยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...(6 ม.ค. 2563)


รมว.พลังงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนผลักดันนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครอบคลุมจังหวัด...(6 ม.ค. 2563)


คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้เปิดเผยถึงการศึกษาคงจะต้องเลื่อนออกไปจากเดิมอีกครั้ง เป็นครั้งที่ 2...(3 ม.ค. 2563)


ครม. มีมติเห็นชอบกรอบการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามข้อเสนอของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...(3 ม.ค. 2563)


รมว.พลังงานเปิดเผยแผนงานในปี 2563 เริ่มจากนโยบายส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ ส่วนอีกนโยบายที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเป็นนโยบายหลักในปี 2563 คือ โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ขณะที่โครงการโซลาร์ภาคประชาชนจะมีการนำมาพิจารณา...(3 ม.ค. 2563)


บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ได้เข้าไปช่วยศึกษารูปแบบความเป็นไปได้ในการตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี โดยส่งผลการศึกษาให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เบื้องต้นวางแนวทางดำเนินงาน 2 รูปแบบ...(2 ม.ค. 2563)


รมว.พลังงานกล่าวระหว่างลงพื้นที่ติดตามการดำเนินนโยบายกำหนดน้ำมันดีเซล บี10 ให้เป็นน้ำมันเกรดมาตรฐานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ซึ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 4 ด้าน...(2 ม.ค. 2563)


กรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือกับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ช่วยสต๊อกน้ำมันเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน คาดว่าจะมียอดการใช้น้ำมันสูงกว่าปกติ...(27 ธ.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานจับมือกับกฟผ. เตรียมจัด Future Energy Asia 2020 มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ ก๊าซธรรมชาติเหลว พลังงานทดแทน ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมพลังงาน...(26 ธ.ค. 2562)


คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 1 บาท/ลิตร...(26 ธ.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยแผนการดำเนินงานในปี 2563 ได้สานต่อนโยบายส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน ซึ่งวางกรอบแนวทางไว้ 6 เรื่องหลัก...(26 ธ.ค. 2562)


ครม.รับทราบกรณี 4 กระทรวงได้จัดของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563 ให้แก่ประชาชน โดยกระทรวงพลังงานสั่งลดราคาน้ำมันดีเซลบี10 และอี20 ลงลิตรละ 1 บาท...(25 ธ.ค. 2562)


นายกรัฐมนตรีร่วมรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล บี10 พร้อมเป็นผู้เติมน้ำมันดีเซลบี10 ด้วยตนเอง เพื่อนำร่องในการใช้กับรถของหน่วยราชการ...(25 ธ.ค. 2562)


กกพ. เปิดเผยในงานเสวนา "Blockchain กับอนาคตพลังงานไทย" ว่า ภาคเอกชนและประชาชนหันมาใช้โซลาร์เซลล์มากขึ้น จะทำให้ลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบหลักลง ขณะนี้กกพ. อยู่ระหว่างทดสอบนวัตกรรมซื้อขายไฟฟ้า...(24 ธ.ค. 2562)


ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. และตัวแทนประมาณ 50 คนเข้าพบรมว.พลังงานเพื่อยื่นหนังสือขอความชัดเจนหลังมติกพช.ให้ยกเลิกการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี โดยรมว.พลังงานยืนยันนโยบายของรัฐบาลยังคงให้สิทธิ...(24 ธ.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการกฟผ. ได้มอบหมายให้กฟผ. ไปจัดทำแผนการจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีล็อตใหม่ เพื่อรองรับแผนการนำเข้าแอลเอ็นจีระยะยาวตามนโยบายการส่งเสริมกิจการก๊าซเสรีของประเทศ...(23 ธ.ค. 2562)


กกพ. เปิดเผยแนวทางการส่งเสริมเปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติ ยังรอนโยบายที่ชัดเจนจากกระทรวงพลังงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดรับกับนโยบายเบื้องต้น...(20 ธ.ค. 2562)


รมว.พลังงานพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าชีวมวล เชื้อเพลิงชานอ้อย ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตขนาดเล็กมากที่ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์...(20 ธ.ค. 2562)


รมว.พลังงานพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโนนรัง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น พบปะและสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดโรงไฟฟ้าชุมชน โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก...(20 ธ.ค. 2562)


รัฐบาลต้องการส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำวัตถุดิบในท้องถิ่นส่งขายให้โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาแผนการวางระบบสายส่ง เพื่อป้องกันการทับซ้อนและมีประสิทธิภาพ...(20 ธ.ค. 2562)


7 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานร่วมลงนามความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานนำร่องตั้ง "ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ" ขับเคลื่อนพลังงานของประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่...(19 ธ.ค. 2562)


รมว.พลังงานตรวจเยี่ยมกิจการกลุ่มบริษัทบางจากฯ โครงการ T77 Community ที่มีการนำบล็อกเชนมาใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้า...(19 ธ.ค. 2562)


กกพ. เปิดเผยในปี 2563 จะใช้งบจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า จำนวน 800 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยผ่านโครงการต่าง ๆ...(19 ธ.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดผยถึงโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนหลังจากที่กพช. อนุมัติกรอบโครงการในรูปแบบโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ เบื้องต้นจะเร่งให้มีการวางหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ โดยจะเร่งให้สามารถเปิดรับสมัครได้ภายในเดือนม.ค. 63...(19 ธ.ค. 2562)


ปตท. นำร่องจำหน่ายดีเซลบี10 เป็นแห่งแรกที่สถานีบริการน้ำมัน ที่อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ชลบุรี โดยมีแผนจะขยายสถานีที่มีจำหน่ายเป็น 300 แห่ง...(18 ธ.ค. 2562)


กพช. เห็นชอบหลักการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ FIT และราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามมติกบง. โดยมอบให้กกพ. ออกระเบียบประกาศการรับซื้อไฟฟ้าต่อไป...(18 ธ.ค. 2562)


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบูรณาการความร่วมมือกับพพ. ส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชนและธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทย หันมาเลือกใช้พลังงานทดแทน ในโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์...(18 ธ.ค. 2562)


พพ. อยู่ระหว่างการเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานประกวดโครงการ ไทยแลนด์ เอ็นเนอร์ยี่ อวอร์ด ประจำปี 2563 ที่จะประกวดภายในประเทศก่อน...(17 ธ.ค. 2562)


ประธานชมรมอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็กพร้อมตัวแทนชาวบ้าน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า 200 คน เข้ายื่นฟ้องศาลปกครองขอเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าถ่านหิน 150 เมกะวัตต์...(17 ธ.ค. 2562)


ในวันที่ 28 ธ.ค. จะมีการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีครั้งแรกของประเทศไทย ตามข้อกำหนดเปิดให้บุคคลที่ 3 นำเข้า โดยกฟผ. เพื่อเป็นการทดสอบระบบรองรับการเปิดเสรีแบบเต็มตัว...(17 ธ.ค. 2562)


กพช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน จะเริ่มรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 700 เมกะวัตต์...(17 ธ.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า จากนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล บี10 เป็นมาตรฐานหลักทั่วประเทศ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ส่งผลให้ขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันพื้นที่ภาคใต้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง...(16 ธ.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการปรัปปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เบื้องต้นจากการขอความเห็นจากหลายฝ่าย ส่วนใหญ่มีทิศทางในการคงเป้าหมายแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไว้เท่าเดิม...(16 ธ.ค. 2562)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนมีความคาดหวังว่า การประชุมกพช. วันที่ 16 ธ.ค. จะเห็นหลักเกณฑ์รายละเอียดโรงไฟฟ้าชุมชนที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสัดส่วนการให้ชุมชนถือหุ้น ถือว่าเป็นนโยบายที่ดี...(16 ธ.ค. 2562)


อธืบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 16 ธ.ค. จะพิจารณาแนวทางส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน...(16 ธ.ค. 2562)


โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เป็นอีกโครงการที่ให้เอกชนเข้าร่วมทุน ภายใต้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กำลังจะเป็นรากฐานเสริมศักยภาพเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการค้าพลังงาน...(13 ธ.ค. 2562)


บางจากฯ ได้ปรับคุณภาพน้ำมันดีเซลทุกชนิดที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ ให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 ที่มีค่าซัลเฟอร์ต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน และค่ากำมะถันลดลงกว่า 5 เท่า โดยจะจำหน่ายในราคาเท่าเดิมระหว่างวันที่...(13 ธ.ค. 2562)


ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยออกตามความในพ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเมื่อขยายโรงงานเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพิ่มประเภทกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...(12 ธ.ค. 2562)


คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะมีการประชุมในวันที่ 20 ธ.ค. เพื่อพิจารณาเกณฑ์การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนประจำปี 2563 วงเงิน 10,000 ล้านบาท...(12 ธ.ค. 2562)


ปัจจุบ้นเมื่อเทียบค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน โดยเฉพาะในประเทศที่ค่อนข้างมีบทบาททางเศรษฐกิจเชิงรุก อัตราค่าไฟฟ้าของไทยจัดอยู่ในระดับกลาง ๆ...(11 ธ.ค. 2562)


รมว. พลังงานได้ประกาศนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน Energy For All เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้กระทรวงพลังงานยุคใหม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาครอบคลุมหลากหลายมิติ ไม่แต่เฉพาะเรื่องพลังงาน...(11 ธ.ค. 2562)


ปตท. ประเมินว่า ความต้องการใช้ก๊าซฯในประเทศปี 2563 จะเติบโตใกล้เคียงกับปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยความต้องการใช้ก๊าซฯเพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าจะทรงตัว ส่วนภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น...(9 ธ.ค. 2562)


การเคหะแห่งชาติและกฟผ. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ระยะที่ 2 ที่ผ่านมาได้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยบ้านเบอร์ 5 ที่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของกฟผ. ไปแล้ว...(9 ธ.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าคณะกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการร่วมประชุมระดับผู้นำด้านพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกทบวงพลังงานระหว่างประเทศ ได้หารือเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดด้วยความร่วมมือ 8 ด้าน...(9 ธ.ค. 2562)


กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ระยะที่ 2 กับการเคหะแห่งชาติ พร้อมมอบโล่แก่โครงการเคหะชุมชนที่ผ่านการประเมินเกณฑ์บ้านเบอร์ 5...(6 ธ.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานรายงานความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 10 เดือนแรกของปี 2562 เฉลี่ยวันละ 157.3 ล้านลิตรหรือ 989,408 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนวันละ 2.4 ล้านลิตร หรือ 1.5%...(6 ธ.ค. 2562)


กฟผ. อยู่ระหว่างศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำหรือโซลาร์ลอยน้ำในเขื่อนภูมิพล กำลังการผลิต 778 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 3 ระยะ ใช้พื้นที่รวม 8,000 ไร่...(6 ธ.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานได้ประชุมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทรถยนต์ และกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อติดตามความพร้อมของบริษัทรถยนต์และโรงกลั่นน้ำมัน...(4 ธ.ค. 2562)


ครม. มีมติรับทราบมติกพช. เห็นชอบกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามที่สนพ. เสนอ โดยมีสาระสำคัญให้กพช. ไปพิจารณาประกอบการจัดทำรายละเอียด 6 ข้อ...(4 ธ.ค. 2562)


การประชุมคณะทำงานย่อยภายใต้คณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรมวันที่ 2 ธ.ค. มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน มุ่งเน้นการหารือการปรับโครงสร้างราคา ณ โรงกลั่นน้ำมัน โดยมีตัวแทนจากผู้ประกอบการการโรงกลั่นน้ำมันมาให้ข้อมูล...(3 ธ.ค. 2562)


กฟผ. ได้เสนอกกพ. ปรับสูตรคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมใหม่ รองรับการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีที่ให้กฟผ. ทดสอบนำเข้า โดยขอให้เป็นสูตรราคาเฉลี่ยใหม่ (พูล) เพื่อให้ต้นทุนไม่กระทบค่าไฟฟ้า...(3 ธ.ค. 2562)


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ RMU Solar Energy Training Center เพื่อเป็นศูนย์ขับเคลื่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้โดยผ่านเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์...(2 ธ.ค. 2562)


กฟผ. มีแผนจะผลักดันโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดการพลังงาน ซึ่งใช้ผลิตไฟฟ้าตอบสนองความต้องการไฟฟ้าได้รวดเร็ว เพราะโรงไฟฟ้าพลังน้ำปล่อยน้ำและผลิตไฟฟ้าได้ทันที...(2 ธ.ค. 2562)


กกพ. เตรียมดำเนินแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์โดยใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับกิจการพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป...(2 ธ.ค. 2562)


กฟผ. ได้ติดตามทิศทางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าไทย เตรียมพร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยได้ศึกษาดูงานที่ประเทศสเปน...(29 พ.ย. 2562)


กระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือกับกระทรวงพลังงานให้รับซื้อพลังงานทดแทนที่โรงเรียนเอกชนมีการลงทุนติดตั้งพลังงานทดแทนและเหลือจากการใช้ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น...(28 พ.ย. 2562)


กฟผ. เตรียมนำนิทรรศการภายใต้แนวคิด อีแกต ฟิวเจอร์ เอเนอยี่ จัดแสดงในงานเดอะฟิวเจอร์ เอเนอยี่โชว์ไทยแลนด์ 2019 พร้อมนำผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและนวัตกรรม...(28 พ.ย. 2562)


บางจากฯ เตรียมลงทุนปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 ทั้งหมดภายในปี 2567 และพร้อมสนับสนุนขยายสถานีบริการบี10 เพิ่มเป็น 100 สถานีในสิ้นปีนี้...(27 พ.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานเตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนหลายอย่างที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมถึงการตรึงราคาก๊าซแอลพีจี...(27 พ.ย. 2562)


กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีแบบตลาดจร ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัทปิโตรนาส จากมาเลเซีย โดยเสนอราคาต่ำสุดจากผู้เข้าประมูลมากกว่า 10 ราย...(27 พ.ย. 2562)


พพ. อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อที่จะเร่งสรุปแนวทางการทบทวนโครงการโซลาร์ภาคประชาชนที่ได้นำร่องรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้...(27 พ.ย. 2562)


โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้กำหนดแผนว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ 6 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาตั้งแต่ขั้นการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปจนถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี...(26 พ.ย. 25


กฟผ. เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหิน สู่พลังงานลม แดด น้ำ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีจากทั่วโลก...(26 พ.ย. 2562)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ยกร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนเสร็จแล้ว และเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2563...(26 พ.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานพร้อมจะดำเนินการเพื่อสนับสนุนแนวทางจัดการขยะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะเพิ่ม โดยมอบหมายให้พพ. เป็นผู้จัดทำรายละเอียด...(25 พ.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยแผนการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลและเอทานอล เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศ จะช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรทั้งปาล์มน้ำมัน อ้อยและมันสำปะหลัง โดยเดือนธ.ค. นี้จะประกาศแผนส่งเสริมการใช้อี20 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐาน...(25 พ.ย. 2562)


รมว.พลังงานพร้อมคณะเดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี เดินหน้าส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลบี10 น้ำมันบนดิน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งประกาศเป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานสำหรับประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 โดยเป็นหนึ่งกลไก...(25 พ.ย. 2562)


กระทรวงกลาโหมเตรียมร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อร่วมผลักดันโครงการโรงงานผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ หลังจากเริ่มทดสอบเดินเครื่องโรงงาน ที่ต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี...(22 พ.ย. 2562)


กฟผ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีแบบตลาดจรของกฟผ. ในรูปแบบ Tabletop เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และคลังกักเก็บก๊าซธรรมชาติ...(22 พ.ย. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานนัดแรก ได้หารือถึงแนวทางการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน เบื้องต้นมีข้อสรุปร่วมกันที่จะตั้งคณะทำงานรายย่อย...(22 พ.ย. 2562)


กฟผ. นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานที่บริษัท Torresol Energy ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ประเทศสเปน เพื่อศึกษารูปแบบนวัตกรรมการผลิตพลังงานหมุนเวียนแล้วนำมาปรับใช้ในการปรับแผนการผลิตไฟฟ้า...(21 พ.ย. 2562)


ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติทบทวนมติครม. กรณีการชดเชยส่วนต่างจากการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบของกฟผ. ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันปาล์มที่ให้กฟผ. รับซื้อเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า...(21 พ.ย. 2562)


กกพ. เตรียมเสนอที่ประชุมกบง. วันที่ 4 ธ.ค. พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลากำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ตามแผนในช่วงปี 2563-64...(20 พ.ย. 2562)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจัดทำโครงการปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการทำการเกษตรและแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2562 โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน...(19 พ.ย. 2562)


กกพ. อยู่ระหว่างรอนโยบายจากกระทรวงพลังงานเรื่องการคำนวณราคาก๊าซตลาดรวม (พูล) เพื่อประกอบการตัดสินใจการให้ใบอนุญาตภาคเอกชนในการเป็นผู้จัดหาและนำเข้า (ชิปเปอร์) ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี)...(19 พ.ย. 2562)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ร่วมกับสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อศึกษาประเด็นผลกระทบของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่จะมีต่อการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพในอนาคต เป็นการระดมสมอง...(19 พ.ย. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวปาฐกถาเรื่อง "B10 น้ำมันบนดิน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก" ภายในงานสัมมนา B10 ราคาปาล์มจะรุ่งหรือร่วง ที่จ.นครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน...(18 พ.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอนโยบายหลัก ๆ ที่จะดำเนินการในระยะ 3 เดือน (ธ.ค.62-ก.พ.63) ต่อที่ประชุมกพช.ในเดือนธ.ค. นี้ รวมทั้งมีมาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน...(15 พ.ย. 2562)


รมว.พลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ช่วยรมต.สำนักนายกฯ ตลอดจนปลัดสำนักนายกฯ เข้าร่วมพูดคุยกับกลุ่มผีเสื้อกระพือปลีก ซึ่งปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลมากว่า 2 สัปดาห์...(14 พ.ย. 2562)


รมว.พลังงานได้ชี้แจงตอบกระทู้เรื่องขอให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานว่า เรื่องไฟฟ้าเป็นการวางแผนระยะยาว เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และที่สำคัญทำอย่างไรให้มีต้นทุนที่ถูกลง...(14 พ.ย. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกฟผ. เปิดเผยว่า ในเดือนพ.ย. จะตั้งคณะทำงานร่วมกับผู้บริหารกฟผ. และตัวแทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกฟผ. เพื่อปรับโครงสร้างองค์กร กฟผ. ให้ทันสมัย...(13 พ.ย. 2562)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บจากประชาชนงวดเดือนม.ค.-เม.ย.63 จำนวน 11.60 สต./หน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาท/หน่วย...(12 พ.ย. 2562)


คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้หารือกับกระทรวงพลังงานเพื่อที่จะให้นโยบายพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยหนึ่งในแผนงานสำคัญคือ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี...(11 พ.ย. 2562)


สนพ. เตรียมปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เนื่องจากนโยบายรมว.พลังงานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ส่งผลให้พพ. จะต้องปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทน...(11 พ.ย. 2562)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศใช้มาตรการด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ BEC ในปี 2563 สำหรับอาคารที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์...(11 พ.ย. 2562)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ออกมาตรการที่เป็นแผนงานชัดเจนที่จะช่วยให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยออกมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC)...(8 พ.ย. 2562)


เวียดนามเป็นผู้นำในตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ของอาเซียน และเป็นที่ตั้งแหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สุด...(7 พ.ย. 2562)


ครม. มีมติเห็นชอบแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้กฟน. ดำเนินการ ระยะทางรวม 20.5 กม. จำนวน 3 โครงการในส่วนแนวรถไฟฟ้า...(7 พ.ย. 2562)


โครงการไมโครกริดจากเซลล์แสงอาทิตย์เดิมในพื้นที่บ้านโป่งลึกบางกลอย โดยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า...(7 พ.ย. 2562)


โรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 แห่งในประเทศไทยกำลังรอติดตามมาตรการจูงใจภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันให้ได้มาตรฐานยูโร 5 ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2567...(6 พ.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับบริษัทบางจากฯ ถึงแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรมว.พลังงาน โดยจะขอความร่วมมือในการใช้สถานีบริการน้ำมัน โดยเฉพาะสหกรณ์...(6 พ.ย. 2562)


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกฟภ. เพื่อร่วมมือขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง...(6 พ.ย. 2562)


ครม. เห็นชอบให้กฟผ. ดำเนินการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ และผสมผสานร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ที่เป็นโครงนำร่องในพื้นที่เขื่อนสิรินธร...(6 พ.ย. 2562)


สนพ. จัดสัมมนา "สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองในอนาคต" ในเขตพื้นที่จ.ชลบุรี เพื่อต้องการกระจายองค์ความรู้สู่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ทราบถึงเทคโนโลยีสมาร์ทกริด...(6 พ.ย. 2562)


รมว.พลังงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เร่งรัดให้ปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2018) มุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายพลังงานเพื่อทุกคน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชุมชน...(1 พ.ย. 2562)


กฟผ. อยู่ระหว่างเร่งรัดรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในส่วนที่เหลืออีกราว 130,000 ตัน เพื่อให้ครบตามเป้าหมาย 200,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรดูดซับน้ำมันปาล์ม...(31 ต.ค. 2562)


รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยในงานเสวนา "การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ว่า ผู้ประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ การออกแบบอาคารโรงงาน รวมถึง...(31 ต.ค. 2562)


สนพ. ได้รับนโยบายจากรมว.พลังงานให้ศึกษาความเป็นไปได้การปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางดำเนินงานอย่างละเอียด คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพ.ย. นี้ อาจมีการปรับสูตรการคำนวณราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น...(31 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายปฏิรูปพลังงานต้องการให้ราคาแก๊สและน้ำมันในประเทศไทยเท่ากับราคาของมาเลเซีย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกันว่า โครงสร้างราคาน้ำมันของไทยและมาเลเซียแตกต่างกัน...(30 ต.ค. 2562)


สปป.ลาวทำพิธีเปิดเขื่อนไซยะบุรี เมืองไชยบุรี ทางตอนเหนือ ถือเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกบนแม่น้ำโขงตอนล่าง มีกำลังผลิต 1,285 เมกะวัตต์ ขายพลังงาน 95% ให้ไทยหน่วยละ 2 บาท...(30 ต.ค. 2562)


ครม. มีมติเห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ (โซลาร์ลอยน้ำ) ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในจ.อุบลราชธานี กำลังการผลิต 87.53 ล้านหน่วย/ปี...(30 ต.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดให้น้ำมันดีเซลบี10 เป็นน้ำมันพื้นฐานมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 63 สามารถดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการรถยนต์ให้ความร่วมมือยืนยันสามารถใช้บี10 ได้...(30 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลบี10 โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย รวมทั้งสมาพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันฯ เข้าร่วม...(29 ต.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับประชาชนที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจฐานรากเป็นสำคัญ...(29 ต.ค. 2562)


กฟผ.เปิดเผยความคืบหน้าการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีเพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติ เตรียมนำเข้าแอลเอ็นจีรูปแบบตลาดจร 2 ลำเรือ ลำแรกช่วงเดือนธ.ค.นี้ ที่มีความต้องการใช้มาก...(28 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้บริหารเดินทางเยี่ยมชมโครงการพลังงานสร้างอาชีพแบบผสมผสาน ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือกกาญจนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติโดยใช้แนวคิดการเชื่อมโยงใช้พลังงานแบบ...(28 ต.ค. 2562)


กฟผ. เตรียมเสนอภาครัฐเพื่อเข้าร่วมจัดทำโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนต้นแบบที่ อ.แม่แจ่ม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่จะป้อนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าทั้งรูปแบบชีวมวลและชีวภาพ...(28 ต.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลบี10 ด้วยการติดสติ๊กเกอร์บนรถที่พร้อมใช้บี10 เพื่อให้ผู้ขับรถเครื่องยนต์ดีเซลรู้ว่ารถรุ่นใดสามารถเติมบี10 และช่วยสร้างความเชื่อมั่น...(25 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานได้เร่งรัดให้กฟผ. ปรับแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 2 แห่ง รวมกำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ให้เสร็จเร็วขึ้น 2-3 ปี เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินชะลอไปโดยไม่มีกำหนด...(25 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานแถลงผลการประชุมแผนขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งจัดทำยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงาน เพื่อใช้พลังงานเป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ทั้งแผนระยะสั้น...(25 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานลงพื้นที่เป้าหมายที่ชุมชนเสนอให้เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าชุมชนและโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากซังข้าวโพด สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พร้อมปลัดกระทรวงพลังงาน อพพ. และผู้บริหารกฟผ. ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ..(24 ต.ค. 2562)


พพ. จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ไทยแลนด์เอนเนอร์ยี่อวอร์ด จนถึงปัจจุบัน มีผลงานเข้าร่วมประกวด 3,465 ผลงาน ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ 951 รางวัล คิดเป็นสัดส่วนลดการใช้พลังงานมูลค่ากว่า 9,300 ล้านบาท...(24 ต.ค. 2562)


กบง. ได้หารือรูปแบบโรงไฟฟ้าชุมชนตามกรอบนโยบายพลังงานพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เบื้องต้นกระทรวงพลังงานพิจารณาไว้ 3 รูปแบบ คาดว่า โรงแรกจะเข้าระบบภายในปลายปี 2562...(22 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา B10 ปฏิรูปน้ำมันบนดินเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ดีเซลบี10 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ...(22 ต.ค. 2562)


บริษัทซีเค พาวเวอร์ ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สปป.ลาว เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาเขื่อนไซยะบุรีกว่า 99.9% จะเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ วันที่ 29 ต.ค. นี้ ทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กฟผ. 29 ปี ในราคา 2 บาทต่อหน่วย...(21 ต.ค. 2562)


เครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทยเข้าพบรมว.พลังงานเพื่อหารือถึงมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอ 3 แนวทางส่งเสริม...(18 ต.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการกฟผ. เปิดเผยผลการประชุมนัดแรกว่า ได้หารือถึงความคืบหน้าในการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. ตลาดจรไม่เกิน 200,000 ตัน ขณะนี้ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ค้าเสนอราคา...(18 ต.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานจะมีนโยบายเกี่ยวกับการลดประเภทการจำหน่ายน้ำมันของกลุ่มเบนซินลง โดยจะเน้นให้เหลือเพียงแก๊สโซฮอล์ อี85 และอี20 เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้เอทานอล...(17 ต.ค. 2562)


คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภาเข้าพบหารือกับรมว.พลังงาน สอบถามความคืบหน้าแผนการเจรจาพื้นที่ปิโตรเลียมทับซ้อนไทย-กัมพูชา โดยรมว.พลังงานยืนยันว่า การพัฒนาเป็นประโยชน์ทั้ง 2 ประเทศ จึงจำเป็นต้องเจรจาร่วมกัน...(17 ต.ค. 2562)


คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภาได้เข้าหารือรมว.พลังงานสอบถามกรณีการรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ-บงกช ที่ต้องเจรจากับผู้รับสัมปทานรายเดิม...(17 ต.ค. 2562)


คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ได้เข้าพบรมว.พลังงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาชุมชน...(17 ต.ค. 2562)


นักวิจัยจากสถาบันวิทยสิริเมธีประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนเศษอาหารเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและสารชีวภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม โดยเป็น 1 ใน 5 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนลอริอัลประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562...(16 ต.ค. 2562)


สมาคมคการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรมว.พลังงาน ที่มีเป้าหมายลดชนิดของเชื้อเพลิงลง ควรยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อผลักดันการใช้น้ำมันอี20 และอี85 เพื่อสนับสนุนการใช้เอทานอลให้มากขึ้น...(16 ต.ค. 2562)


ชาวบ้านในต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมกลุ่มพัฒนาตัวเองในการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ผ่านโซลารเซลล์ จนได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการพลังงานสะอาด เป็นชุมชนต้นแบบของโครงการไฟจากฟ้า...(16 ต.ค. 2562)


ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจัดโดยพพ. รมว.พลังงานเป็นประธานให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน ระบุจะนำความเห็นจากทุกภาคส่วน...(15 ต.ค. 2562)


คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประสบความสำเร็จโครงการพัฒนาศักยภาพการอัดประจุของตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคโนโลยีควอนตัม สามารถเพิ่มความจุเป็น 3 เท่า มีอายุการใช้งานยาวนาน ชาร์จเร็วและต้นทุนการผลิตต่ำ...(11 ต.ค. 2562)


การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2563-2567 จากเดิมวงเงินใช้จ่ายรวม 60,000 ล้านบาท เหลือเพียง 50,000 ล้านบาท...(11 ต.ค. 2562)


คณะกรรมาธิการการพลังงานได้เข้าหารือรมว.พลังงานยืนยันไม่เห็นด้วยที่ให้กฟผ. นำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตไฟฟ้า โดยรมว.พลังงานยืนยันว่า กฟผ. ดำเนินงานตามมติครม. ที่อนุมัติให้ดำเนินการให้ครบ 2 แสนตัน และผลักดันการใช้น้ำมันดีเซลบี10...(10 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีผู้ร่วมรับฟังจากทุกภาคส่วนกว่า 200 คน คาดว่าจะสรุปแนวทางดำเนินงานชัดเจนภายใน 1 เดือน...(10 ต.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเตรียมออกมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผ่านการส่งเสริมใน 4 แคมเปญ คือ 1 การกระตุ้นการใช้น้ำมันบี10 โดยมีเป้าหมายยอดการใช้สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ 57 ล้านลิตรต่อวัน...(9 ต.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเตรียมแผนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ครอบคลุมทั้งระบบ โดยเฉพาะส่วนของแบตเตอรี่ เพื่อนำไปสู่การเป็นฐานผลิตแบตเตอรี่ของภูมิภาค และเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำด้านรถยนต์อีวีในภูมิภาค...(9 ต.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดเสรีก๊าซ หลังยกเลิกประมูลก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. โดยมติกบง. ให้กฟผ. นำเข้าแอลเอ็นจีตลาดจร ล่าสุดได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ค้าเสนอราคา...(9 ต.ค. 2562)


วันที่ 10 ต.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีนายสมคิด รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมนัดแรก เนื้อหาหลักจะมีการปรับหลักเกณฑ์กองทุนฯ ให้สอดรับกับนโยบายพลังงาน...(9 ต.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในวันที่ 9 ต.ค. จะมีการพิจารณาพื้นที่นำร่อง โดยยึดหลักให้กฟผ. มีส่วนในการผลิตไฟฟ้าก่อน...(9 ต.ค. 2562)


ครม. มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมลงทุน ใ้ห้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของอบจ.นนทบุรี...(8 ต.ค. 2562)


บริษัทราชกรุ๊ปเปิดเผยถึงโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงทางภาคตะวันตก หรือโรงไฟฟ้าหินกอง 2 โรง ขนาดกำลังผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสรุปพันธมิตรเข้าร่วมถือหุ้นปีนี้...(8 ต.ค. 2562)


ครม. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายคุรุจิต นาครทรรพ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียหรือเจดีเอ ต่ออีก 1 วาระ...(8 ต.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการปิโตรเลียมกล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำลังเร่งเจรจาด้านกฎหมายและแผนดำเนินการรื้อถอนกับกลุ่มบริษัทเชฟรอนในแหล่งเอราวัณ โดยทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่า การดำเนินการจะไม่กระทบต่อการส่งมอบพื้นที่ซึ่งรายใหม่...(8 ต.ค. 2562)


ปตท. โดยสถาบันวิทยสิริเมธีร่วมกับกระทรวงพลังงานกำลังศึกษาระบบกักเก็บพลังงาน (เอ็นเนอยี่สตอเรจ) คาดจะเห็นภาพชัดเจนภายใน 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์...(7 ต.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งค่ายรถ ผู้ค้า ผู้ผลิต ถึงความพร้อมมาตรการส่งเสริมการใช้ดีเซลบี10 เป็นน้ำมันดีเซลสำหรับใช้ทั่วไปอยางเต็มรูปแบบ โดยจะประกาศมาตรฐานบี10 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้งาน...(7 ต.ค. 2562)


ครม. มีมติเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือสบพน. ซึ่งกระทรวงพลังงานเสนอตามมาตรา 44 (3) พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และได้กำหนดให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง...(7 ต.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการรื้อถอนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ได้สั่งการให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไปเจรจากับผู้ถือหุ้นหลักในแหล่งเอราวัณและบงกช โดยเฉพาะในแหล่งเอราวัณ เพื่อเร่งสรุปแนวทางการดำเนินงาน...(4 ต.ค. 2


กฟผ. ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท Stadtwerke Rosenheim เพื่อร่วมกับศึกษาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน มุ่งเน้นเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลและก๊าซชีวภาพ...(4 ต.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภาคประชาชนนำร่องปี 62 จำนวน 100 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกกพ. เพื่อปรับหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม ที่สำคัญต้องกระตุ้นให้ประชาชนร่วมโครงการมากขึ้น...(4 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีการประชุมรัฐมนตรีระดับโลกในการบูรณาการระบบพลังงานหมุนเวียนที่เยอรมนี โดยระบุว่า การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่กำลังจะมาถึงมี 2 องค์ประกอบสำคัญ ไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับภูมิภาค...(3 ต.ค. 2562)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ขยายผลการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบฟาร์มทั่วประเทศ ไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ม โดยการปรับเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น...(3 ต.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานคาดว่า จะสามารถเริ่มออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่มเติม 400 เมกะวัตต์ ตามแผนพีดีพี 2018 ได้ในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ซึ่งขณะนี้ยังต้องรอการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเสนอโครงการเข้ามา...(3 ต.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน อยู่ระหว่างทำรายละเอียดทั้งหมด และรมว.พลังงานจะเป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในกลางเดือนนี้ ซึ่งจะมีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง...(3 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชน GRAB โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีภาพที่เป็นการหมักแบบแห้งในประเทศเยอรมนี เป็นตัวอย่างในการคัดแยกปัญหาขยะและส่งเสริมชุมชนไปในตัว โดยจะมอบหมายให้กฟผ. เป็นผู้ดูแลโครงการและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...(2 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานมอบยโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในภาคพลังงาน โดยสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงพลังงานเตรียมการลดปัญหาฝุ่น โดยการผลักดันให้มีการใช้บี10 พร้อมเร่งรัดให้ปลัดกระทรวงพลังงานและกรมธุรกิจพลังงานติดตาม...(2 ต.ค. 2562)


สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน. ) ได้มีมติปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มดีเซล ซึ่งจะมีผลให้ราคาขายปลีกบี7 คงเดิม บี10 ลดลง 1 บาท/ลิตร อยู่ที่ 23.99 บาท และบี20 เพิ่มขึ้น 2 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป เพื่อรองรับ...(1 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีบริษัทเชฟรอนระงับการฟ้องร้องอนุญาโตตุลาการกรณ๊ข้อพิพาทเรื่องค่าใช้จ่ายรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณในอ่าวไทย นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานและผู้รับสัมปทาน...(30 ก.ย. 2562)


กฟผ. กล่าวถึงความคืบหน้าการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีเตรียมเสนอแผนนำเข้าแบบตลาดจร (สปอต) ปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน ต่อกบง. เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติ...(30 ก.ย. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมเรียกผู้ผลิตน้ำมันบี100 ทั้ง 13 รายมาหารือถึงความคืบหน้าการปรับคุณภาพน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐานสมาคมยานยนต์ญี่ปุ่น และโรงกลั่นน้ำมันต้องปรับมาตรฐานน้ำมันดีเซล เพื่อรองรับการประกาศบังคับใช้ดีเซลบี10 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐาน...(30 ก.ย. 2562)


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ ด้าน Isotope Hydrology เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล...(27 ก.ย. 2562)


คณะวิจัยของหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน เอ็มเทคได้รับรางวัลเกียรติยศ PTIT Award ประจำปี 2562-2563 สาขา PTIT Innovation Award จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จากผลการวิจัยและพัฒนาวัสดุระบบกักเก็บพลังงาน...(27 ก.ย. 2562)


คณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปอีก 1 ปี...(27 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงที่มาของนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน ซึ่งมีเป้าหมายพลิกฟื้นสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศ ยึดโยงจุดแข็งที่ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่งเสริมพืชพลังงาน ต้องมีบทบาท...(26 ก.ย. 2562)


กกพ. ออกประกาศเปิดรับฟังความเห็น(ร่าง)หลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาตศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ(SO) และ(ร่าง)หลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาตขอส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ(TO) ระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย. 2562...(26 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานจะเข้าร่วมประชุม LNG Producer-Consumber Conference ครั้งที่ 8 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ LNG จาก 30 ประเทศทั่วโลก ร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และ...(26 ก.ย. 25


ครม. มีมติเห็นชอบงบประมาณและแผนดำเนินงานประจำปี 2563 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Joint Development Area : JDA) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ...(25 ก.ย. 2562)


กระทรวงพาณิชย์จะมีการประชุมทางไกลในวันที่ 30 ก.ย. ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงถึงทิศทางการดำเนินงานมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปี 2562/2563 และปาล์มน้ำมันปี 2562/2563...(25 ก.ย. 2562)


กฟภ. กล่าวว่า รูปแบบการลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนที่เหมาะสม ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องตั้งเป็นบริษัทไฟฟ้าประชารัฐ จก. ที่มีหนว่ยงานรัฐถือหุ้น 40% ขณะที่บริษัทชุมชนประชารัฐถือหุ้น 60% โดยมาจากวิสาหกิจชุมชน เสนอให้ใช้พืชพลังงานที่ปลูกในชุมชน...(25 ก.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานได้เปิดกว้างให้เอกชนที่สนใจลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยไม่จำกัดว่าแต่ละพื้นที่ต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้ามากน้อยเท่าไร แต่เบื้องต้นอาจกำหนดไม่นำเกิน 10 เมกะวัตต์...(24 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งนายกฯ ได้มอบหมายนโยบายให้ทุกกระทรวงลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกระทรวงพลังงานได้ระดมสรรพกำลังเพื่อให้การ...(23 ก.ย. 2562)


ปตท.สผ. ผู้ที่ได้รับสัมปทานในการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมแหล่งบงกช จะเสนอแผนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน (DEA) ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรับทราบภายในต้นปี 2563 ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณา 180 วัน จากนั้นจะใช้เวลาในการรื้อถอน 1-2 ปี...(23 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า หลังจากกพช. เห็นชอบแนวทางส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคาน้ำมันปาล์มดิบ จากนี้ไปก็ต้องมองเรื่องการศึกษาโครงสร้างในส่วนของกลุ่มเบนซินที่เกี่ยวข้องกับเอทานอล...(23 ก.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานได้เสนอนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกฟผ. ให้ครม.พิจารณาวันที่ 24 ก.ย. รวมถึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน...(20 ก.ย. 2562)


กกพ. เปิดเผยโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน หรืออีอาร์ซี แซนด์บ็อกซ์ เฟสแรก มีผู้ผ่านการพิจารณาและได้รับสิทธิเข้าร่วมในโครงการทดสอบนวัตกรรมฯ จำนวน 34 โครงการ จากการยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น 183 โครงการ...(20 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะล้มการประมูลหรือไม่ ต้องรอผลการเจรจาของกฟผ. กับบริษัทปิโตรนาสฯ...(20 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิกด้านพลังงานปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก จำนวน 33 หน่วยงาน มองว่า ไทยยังไม่จำเป็นต้องมีสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันดิบ...(20 ก.ย. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานได้เสนอรายงานการศึกษาเรื่องการสำรองน้ำมันของประเทศไทย ที่สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยศึกษาแล้วเสร็จให้กระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว มีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยมีสำรองน้ำมันภาครัฐ ในรูปแบบสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ 50 วัน เพิ่ม...(19 ก.ย. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส กับผู้ทดสอบและตรวจสอบ ผู้ฝึกอบรม และวิศวกรออกแบบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่...(18 ก.ย. 2562)


ผู้ว่าฯ กฟภ. เปิดเผยในงานสัมมนาโรงไฟฟ้าชุมชน ประชาชนได้อะไร จัดโดยชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่ โดยรูปแบบการลงทุนที่เสนอคือ จัดตั้งเป็นบริษัทไฟฟ้าประชารัฐ ที่จะร่วมทุนกันระหว่างหน่วยงานรัฐ 40% และบริษัทชุมชนประชารัฐ 60%...(18 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมกบง. เห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ กลุ่มน้ำมันเบนซิน 1 บาท/ลิตร และกลุ่มดีเซล 0.60 บาท ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง...(18 ก.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานยังยืนยันหลักการส่งเสริมการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ และเตรียมให้กฟผ. เปิดประมูลนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีรอบใหม่ แต่ต้องทำช่วงเหมาะสมและราคาก๊าซไม่กระทบค่าไฟฟ้า โดยกระทรวงพลังงานกำลังปรับหลักเกณฑ์นำเข้าแอลเอ็นจีใหม่ตามแนวทาง...(17 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า วันที่ 17 ก.ย. จะประชุมกบง. เพื่อหามาตรการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ และลดผลกระทบต่อประชาชน พร้อมตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ 24 ชม. หลังเหตุการณ์ซาอุดิอาระเบียถูกโจมตี โดยต้องใช้กองทุนน้ำมันฯมาดูแลเป็นหลัก...(17 ก.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้จูงใจเพื่อเดินหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนในปี 2563 เนื่องจากราคารับซื้อไฟฟ้าที่กำหนดไว้เดิมอาจจะไม่จูงใจมากนัก...(17 ก.ย. 2562)


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บใบอ้อยนำไปขายทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลแทนการเผา นอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณค่าอ้อยได้สูงสุด ยังสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ที่สำคัญยังลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และมลพิษ...(16 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานชี้แจงกรณีโรงงานทำความสะอาดสารออกจากน้ำมันดิบก่อนส่งต่อไปยังผู้ซื้อของบริษัทอารามโค รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีทุกอย่างอยู่ในการควบคุมและไม่กระทบการส่งออก โดยกระทรวงพลังงานมีแผนรองรับฉุกเฉิน...(16 ก.ย. 2562)


กฟผ. กำลังเตรียมรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ที่ยังคงเหลือปริมาณการรับซื้อ 1.33 ตัน...(13 ก.ย. 2562)


ปตท. อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบโมเดลธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ยื่นเสนอกกพ. พิจารณาในเร็ว ๆ นี้ หลังกลุ่มปตท. ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วม "โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox)...(13 ก.ย. 2562)


การประชุมกพช. เห็นชอบแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน ขายไฟฟ้าเข้าระบบปี 2565 เพราะเป็นนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจรากฐานที่ต้องการให้ชุมชนมีรายได้ด้วยการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า และลดภาระรายจ่าย ตั้งเป้าหมายภายในปีนี้จะต้องเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน 3-4 แห่ง...(13 ก.ย. 2562)


กระทรวงการคลังเตรียมผลักดันการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่ เพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม...(12 ก.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานมีการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในภาคพลังงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาข้อสรุปก่อนเสนอครม.พิจารณาอนุมัติใช้ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ...(12 ก.ย. 2562)


กพช. เห็นชอบนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้าชุมชน) โดยสั่งให้กบง. ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า พื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านระบบส่งและจำหน่าย และแก้ไขหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใน 1-2 เดือน...(12 ก.ย. 2562)


กฟผ. เปิดเผยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นระบบ hydro-floating solar hybrid ช่วยลดการระเหยของน้ำ...(11 ก.ย. 2562)


คณะกรรมการกำกับการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการฯ โดยได้เห็นชอบตามข้อเสนอของนิด้า ที่ขอเลื่อนกรอบระยะเวลาศึกษาออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้...(11 ก.ย. 2562)


การประชุมกพช. วันที่ 11 ก.ย. กระทรวงพลังงานจะเสนอ 3 ประเด็นคือ การอนุมัติกรอบแนวนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้าชุมชน) เบื้องต้นการส่งเสริมให้ชุมชนผลิตไฟฟ้าจะมีความหลากหลายตามศักยภาพของพื้นที่และเชื้อเพลิง...(11 ก.ย. 2562)


พพ. และการเคหะแห่งชาติร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารให้สอดรับกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร...(11 ก.ย. 2562)


บริษัทคันไซ อิเลกทริก เพาเวอร์ ของญี่ปุ่น เริ่มดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำ น้ำเงียบ 1 ในแขวงบอลิคำไซ โดยเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างบริษัทคันไซและรัฐบาลลาว...(10 ก.ย. 2562)


นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล ทวงถามรมว.พลังงานทบทวนกรณีกบง. และกระทรวงพลังงานมีมติให้บริษัทราชกรุ๊ปได้สิทธิในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซในพื้นที่ภาคตะวันตกจำนวน 2 แห่ง...(10 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังร่วมพิธีเปิดการประชุมเวิลด์ เอ็นเนอร์จี คองเกรส ครั้งที่ 24 โดยในวันที่ 10 ก.ย. จะมีการประชุมโต๊กลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ 8 (อาเมอร์) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ไทยเสนอยุทธศาสตร์พลังงานเพื่อทุกคน...(10 ก.ย. 2562)


ผู้ว่าฯ กฟผ. แถลงการณ์ยืนยันการผลิตไฟฟ้าทุกอย่างเป็นปกติ มั่นคง ไร้ปัญหา แม้ว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกฟผ. จะนัดแต่งดำยื่นหนังสือถึงรมว.พลังงานคัดค้านมติกบง. เพื่อยกเลิกประมูลแอลเอ็นจี...(9 ก.ย. 2562)


นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ครั้งที่ 7 และการประชุมระหว่างรัฐมนตรีอาเซียน 10 ประเทศ กับรัฐมนตรีการค้ากับคู่เจรจา 10 ประเทศ...(9 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ได้หารือแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชา อยากเห็นไทยเริ่มต้นการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล...(6 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีสหภาพแรงรัฐวิสาหกิจ กฟผ. เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านการล้มการประมูลนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี พร้อมที่จะรับฟังปัญหาและชี้แจง...(6 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับประเทศเจรจา รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงาน ในการประชุม AMEN ครั้งที่ 37 โดยได้เจรจาหารือกันในรูปแบบทวิภาคีกับประเทศเมียนมา เพื่อหาแนวทางตอบสนองอาเซียนพาวเวอร์กริด โดยเมียนมาต้องการที่จะซื้อไฟฟ้า...(6 ก.ย. 2562)


วช. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ The Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา...(5 ก.ย. 2562)


สวทช. จัดทำโครงการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยขั้วไฟฟ้ากราฟีนสามมิติ และได้นำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยเป็น 1 ใน 27 โครงการที่ได้รับการสนับสนุน...(5 ก.ย. 2562)


ไทย ลาว และมาเลเซีย เห็นชอบขยายโครงการด้านไฟฟ้า ระยะที่ 2 (แอลทีเอ็ม-พีไอพี) เพิ่มเป็น 2 ปี หรือระหว่างปี 2563-64 และได้เพิ่มปริมาณจากการซื้อขายไฟฟ้าสูงสุด 100 เมกะวัตต์ เป็น 300 เมกะวัตต์...(5 ก.ย. 2562)


นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37" การประชุมครั้งนี้ ช่วยให้อาเซียนเดินหน้าเข้าสู่การสร้างยุทธศาสตร์พลังงานร่วมกัน และสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานร่วมกัน อาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันผลักดัน...(5 ก.ย. 2562)


กกพ. กำลังศึกษารายละเอียดนโยบายการใช้ไฟฟ้าฟรีหรือไฟฟ้าราคาถูกสำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อกำหนดการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งจะต้องจัดสรรออกมาว่าจะสนับสนุนจำนวนเท่าใด รวมถึงพื้นที่ที่จะได้รับการสนับสนุน...(4 ก.ย. 2562)


กกพ. เตรียมสำรวจพื้นที่การใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ เพื่อขยายพื้นที่บริการไฟฟ้าให้ครอบคลุม ทั้งพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า พื้นที่ไฟฟ้ายังไม่มีความเสถียร และพื้นที่ที่จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตสูงขึ้นในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่...(4 ก.ย. 2562)


ปตท. เตรียมลงนามข้อตกลงเบื้องต้นกับเอกชนของจีน เพื่อร่วมกันศึกษาโอกาสทำตลาดก๊าซธรรมชาติเหลวทางจีนตอนใต้ที่เป็นตลาดใหญ่ พร้อมผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายระดับภูมิภาค...(3 ก.ย. 2562)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะสรุปประเด็นการเจรจาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชาที่ผ่านมาในหลายปี และเตรียมการประชุมรอบใหม่...(2 ก.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานมีนโยบายนำโครงสร้างของขาแท่นปิโตรเลียมมาจัดวางปะการังเทียม เป็นแนวทางที่สามารถนำสิ่งที่ติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเลที่จะสิ้นอายุมาใช้ประโยชน์...(2 ก.ย. 2562)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP 2018) เป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยอพพ. เปิดเผยว่า แผน AEDP 2018 จะสอดรับกับนโยบายกระทรวงพลังงาน และแผนพีดีพี 2018 มุ่งกำหนดการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วน 30%...(2 ก.ย. 2562)


สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาลงนามความร่วมมือโครงการที่ปรึกษาพลังงานและโครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมเปิดตัวและติดฉลากเบอร์ 5 บนจักรยานยนต์ไฟฟ้า...(30 ส.ค. 2562)


การประชุมกบง. วันที่ 30 ส.ค. นี้บรรจุวาระสำคัญเรื่องการทบทวนการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ . โดยรมว.พลังงานยังไม่เปิดเผยรายละเอียด แต่ยืนยันเรื่องนี้จะจบโดยเร็ว...(30 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเตรียมเสนอให้ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานคณะกรรมการกฟผ. เพื่อให้มาขับเคลื่อนนโยบายของกฟผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะการเป็นผู้นำไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน และบทบาทการส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชน...(30 ส.ค. 2562)


คณะองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินโครงการเกี่ยวกับขยะพลาสติกในทะเล เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันวิจัยของไทยและญี่ปุ่น โดยจะเชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วม...(29 ส.ค. 2562)


ผู้ว่าฯ กฟผ. กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... อยู่ระหว่างรอรมว.พลังงานพิจารณาในบางมาตรา ก่อนเสนอต่อครม.เห็นชอบเพื่อเปิดทางให้การดำเนินงานมีความสะดวกและความคล่องตัวมากขึ้น...(29 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เบอร์ 5 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะติดฉลากเบอร์ 5 ของกฟผ. เป็นการยกระดับยานยนต์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และในอนาคตอาจจะนำฉลากเบอร์ 5 ไปติดที่รถยนต์ไฟฟ้า...(29 ส.ค. 2562)


กฟผ. ชี้แจงประเด็นการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. เป็นการดำเนินการตามมติกพช. โดยดำเนินการเปิดประมูลจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติตามขั้นตอนอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ส่วนความกังวล...(28 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศขณะนี้สูงขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลมาจากมาตรการของกระทรวงพลังงานที่เร่งส่งเสริมให้ใช้น้ำมันดีเซล บี10 และบี20 ทำให้โรงสกัดเร่งรับซื้อผลผลิตจากชาวสวนปาล์มมากขึ้น ดูดซับปริมาณที่ล้นตลาด...(28 ส.ค. 2562)


นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงาน "SD Symposium 10 Years : Collaboration for Action" ว่า ภาครัฐพร้อมรับทุกข้อเสนอของเอกชน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า BCG ที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ...(27 ส.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ 3 การไฟฟ้าไปจัดทำแผนศึกษาศักยภาพของสายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน รองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต...(27 ส.ค. 2562)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สอท. ร่วมดำเนินโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม แก้ไขปัญหาขยะและพลาสติกอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastic ล่าสุดมีสมาชิก 34 องค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนขยะพลาสติกกลับมาเป็นทรัพยากรและนำกลับ...(26 ส.ค. 2562)


กระแสดิจิทัลดิสรัปชั่นมีบทบาทมากในการพัฒนาพลังงาน ทำให้ภาคธุรกิจถูกกระทบหรือหยุดชะงักลง ปลัดกระทรวงพลังงานได้กำหนด 5 เทรนด์ที่ต้องจับตาและจะมีผลต่อการดิสรัปชั่นของพลังงานไทย ด้วยหลัก 4D และ 1E...(26 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า อยู่ระหว่างจัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต เบื้องต้นได้ประสานความร่วมมือกับปตท. ในการจัดทำรูปแบบแนวทางการช่วยเหลือ...(26 ส.ค. 2562)


กฟภ. ใช้เงินกว่า 200 ล้านบาท เพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของเอ็มจี รวมถึงตู้ชาร์จที่จะติดตั้งที่โชว์รูมรถยนต์ เพิ่มจากปัจจุบันเป็น 62 แห่ง ครอบคลุมทุก 100 กม. บนถนนเส้นหลัก 74 จังหวัด โดยเปิดให้ใช้ฟรีไปจนถึงสิ้นปีนี้...(23 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (37th AMEM) ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ย. นี้ ไทยจะได้แสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพลังงานก๊าซธรรมชาติของภูมิภาคหรือแอลเอ็นจีฮับ...(23 ส.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวปฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายและแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสำหรับประเทศไทย ในงานสัมมนา 2019 Shell Forum "วิสัยทัศน์ 2050 : การเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคต" จะมุ่งเน้นไปสู่ทิศทางพลังงานของโลกที่ลดใช้พลังงานจากฟอสซิล...(22 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังร่วมหารือกับแกนนำเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ต้อนรับทุกกลุ่มที่จะมาเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ เตรียมตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษารมว.พลังงานที่จะมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน...(22 ส.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอที่ประชุมกพช. ช่วงกลางเดือนก.ย. นี้ พิจารณาอนุมัติหลักการส่งเสริมพลังงานชุมชน ซึ่งเป็นทิศทางนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และจะนำไปสู่การปรับแผนพีดีพี...(22 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานสั่งการให้กฟผ. และปตท. ไปพิจารณาแนวทางช่วยเหลือดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพื่อพยุงราคาปาล์มน้ำมัน โดยรับซื้อเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า ผลักดันการใช้บี10 และบี20 ให้จัดทำแผนในรายละเอียดวิธีการปฏิบัติกลับมาเสนอโดยเร็ว...(21 ส.ค. 2562)


พพ. ได้เปิดเวทีสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ที่จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือพาราโบลาโดม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม...(21 ส.ค. 2562)


กลุ่มโชคนำชัยได้เข้ารับงานเป็นคู่สัญญาร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนำร่องโครงการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารดัดแปลง จากรถโดยสารประจำทางที่ใช้แล้ว...(20 ส.ค. 2562)


คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติได้ประชุมเห็นชอบเรื่องของโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม โดยกำหนดหลักการให้ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท (น้ำมันที่ 18%) ครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องมีมาตรการเพิ่มเติมที่ทำควบคู่กัน เช่น กำหนดให้ใช้บี10...(20 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานประชุมร่วมกับ กกพ.ปตท. และกฟผ. เพื่อพิจารณาการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี ได้ให้ทุกฝ่ายไปสรุปแนวทางการดำเนินการร่วมกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศชาติโดยรวม...(20 ส.ค. 2562)


บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจะส่งทีมงานศึกษาขยายการวางท่อน้ำมันและสร้างคลังน้ำมันไปที่อ.แม่สอด จ.ตาก และเมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา เพื่อส่งออกน้ำมันทางท่อไปยังกลุ่มประเทศ CLMV...(19 ส.ค. 2562)


รมว.คลัง ได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำภาษีพลังงาน เพื่อช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของประเทศมากกว่าต้องการเม็ดเงินภาษีเป็นหลัก...(19 ส.ค. 2562)


รองนายกฯ สมคิด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงพลังงาน สั่งการรัฐวิสาหกิจในกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะปตท. กฟผ. และสถาบันบริหารกองทุนน้ำมัน ไประดมความเห็นร่วมกันเพื่อหามาตรการดูแลค่าครองชีพประชาชนด้านพลังงาน...(16 ส.ค. 2562)


บริษัทลูกของเอสซีจี ดำเนินโครงการโรงกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง รองรับขยะอุตสาหกรรมได้ 6.5 หมี่นตัน/ปี กำลังผลิตไฟฟ้า 7 เมกะวัตต์...(15 ส.ค. 2562)


โครงการการพัฒนาเตารีดไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) สามารถจำแนกชนิดของผ้าที่ต้องการรีด ลดการสูญเสียพลังงาน สอดคล้องกับการทำเครื่องใช้ไฟฟ้าโครงการฉลากประหยัดไฟ...(15 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงทิศทางพลังงานของประเทศภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ที่มีสาระสำคัญคือ การอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม มีมาตรการสนับสนุนด้านนวัตกรรม จะเน้นพลังงานเป็นของทุกคน...(14 ส.ค. 2562)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและบริษัทเชฟรอน ดำเนินโครงการนำร่องนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิตไปจัดการบนฝั่ง ศึกษาการนำแท่นหลุมผลิตสี่แท่นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในกิจการปิโตรเลียมได้แล้ว โดยการนำไปทำความสะอาดขั้นต้น คัดแยกชิ้นส่วนและจัดการ...(14 ส.ค. 2562)


ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชนที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นเชื้อเพลิง เห็นด้วยกับนโยบายของรมว.พลังงานที่จะทบทวนโครงการส่งเสริมปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะสำเร็จได้ภาครัฐจะต้องกำหนดการส่งเสริมเป็นระยะยาว...(14 ส.ค. 2562)


GIZ ร่วมกับมจพ. นำร่องเปิดคอร์สฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัยครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน ช่วยลดภาวะโลกร้อน และประหยัดพลังงาน...(13 ส.ค. 2562)


พรบ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2562 มีการกำหนดนิยามของวิกฤตน้ำมันไว้ชัดเจน ประเด็นที่น่าติดตามคือ แนวทางการลดเงินจ่ายชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ...(13 ส.ค. 2562)


โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอมหน่วยที่ 1 หมดสัญญาเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เป็นโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย จึงนำมาพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์...(13 ส.ค. 2562)


สถาบันวิจัยและพัฒนานครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ โดยการนำผลผลิตการเกษตรหรือทางปศุสัตว์มาปรับปรุงคุณภาพและผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด สร้างสถานีระบบก๊าซไบโอมีเทนอัดเพื่อชุมชนต้นแบบ...(9 ส.ค. 2562)


นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำคณะสื่อมวลชนสัญจรมาศึกษาความสำเร็จโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์เพื่อการส่งออกรายใหญ่ของประเทศ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า...(9 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะเจรจาความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมถึงกัมพูชาในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม...(9 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันของกฟผ. ยังรอการรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมกบง. ส่วนผลการเจรจาร่วมระหว่างปตท. และกฟผ. เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข...(8 ส.ค. 2562)


นายสมคิด รองนายกฯ จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงพลังงานในวันที่่ 15 ส.ค. มอบนโยบายในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อทุกคน พร้อมมอบให้กระทรวงไปศึกษาความเป็นไปได้ที่จะดึงเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่...(8 ส.ค. 2562)


ปตท.สผ. มีแผนจะขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มเติมในโครงการสินภูฮ่อมเป็น 4 หลุม เพิ่มกำลังผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าน้ำพอง...(7 ส.ค. 2562)


กกพ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดโครงการภายใต้ชื่อ ไฟจากฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อร่วมกันสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาด...(7 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวเปิดวิสัยทัศน์ด้านพลังงานในงานสัมมนา Energy Disruption : พลังงานไทย : ยุคดิสรัปชั่น ให้ทุกภาคส่วนปรับตัวรับดิสรัปชั่น ขณะที่ พพ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและแผนอนุรักษ์พลังงาน ให้ทันกับการ...(6 ส.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานจะร่วมมือกระทรวงการคลังปรับแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงการใช้ไฟฟ้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในอนาคตจะเชื่อมโยงกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ไฟในราคาถูกด้วย...(6 ส.ค. 2562)


กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า ส.อ.ท. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเตรียมจะทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ เน้นส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบพลังงานมากขึ้น และอาจจะปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน ถือเป็นประเด็นที่...(5 ส.ค. 2562)


พพ. ได้เปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. สิ้นสุด...(5 ส.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยยอดนำเข้าน้ำมันดิบในครึ่งปีแรก 26,853 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 165.3 ล้านลิตร มูลค่านำเข้าลดลง 5.9%...(2 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงการประชุมครม. เศรษฐกิจนัดแรกคาดว่าจะมีการประชุมได้ในวันที่ 5 ส.ค. ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการไปแล้ว...(2 ส.ค. 2562)


บริษัทศุภาลัย คว้ารางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2562 ระดับดีมาก ประเภทอาคารชุด จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน...(2 ส.ค. 2562)


กบง. มีมติขยายระยะเวลาอุดหนุนราคาขายปลีก บี20 ต่ำกว่าราคาดีเซลปกติ 5 บาท/ลิตร ให้กับกลุ่มรถบรรทุกและรถกระบะออกไปอีก และยังมีมติตรึงราคาก๊าซแอลพีจีสำหรับกลุ่มหาบเร่แผงลอยและตรึงราคาก๊าซเอ็นจีวี...(1 ส.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ให้พลังงานเป็นของทุกคนทุกระดับ โดยเฉพาะให้ชุมชนมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคอาเซียน...(1 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 30 ก.ค. คาดว่า จะมีการรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก และพิจารณาประเด็นเร่งด่วนคือการช่วยเหลือประชาชน...(31 ก.ค. 2562)


พพ. ได้ร่วมมือกับกรมขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ฝึกอบรมพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกขนส่งสินค้า เพื่อยกระดับให้เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน...(30 ก.ค. 2562)


ปตท. อยู่ระหว่างพิจรณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระด้านพลังงาน ตามนโยบายของรมว.พลังงานที่ต้องการให้ภาคพลังงานเข้าไปดูแลประชาชนในระดับท้องถิ่น พร้อมให้ความร่วมมือในการขยายระยะเวลาช่วยเหลือราคาแอลพีจี...(26 ก.ค. 2562)


บริษัทลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น ในเครือ LPN ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณงาน BEC Award 2019 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งในปีนี้ LPN ได้รับการรับรองทั้งสิ้น 22 อาคาร...(26 ก.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานได้เร่งทำแผนการจัดการน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษบี10 และบี20 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรมว.พลังงาน โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการหารือกับค่ายรถยนต์เพื่อสอบถามถึงความพร้อมในการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ...(25 ก.ค. 2562)


พพ. ร่วมมือกับกรมขนส่งทางบกฝึกอบรมผู้ขับขึ่รถบรรทุกขนส่งสินค้ายกระดับให้เป็นผู้ขับขึ่ที่มีคุณภาพในการขับขี่และประหยัดพลังงานตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 5,017 คน ส่งผลให้เกิดศักยภาพการประหยัดพลังงาน...(25 ก.ค. 2562)


สนพ. จะเสนอแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาว 2561-2580 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการอนุมัติจากกบง.แล้ว ต่อรมว.พลังงานรับทราบในสัปดาห์หน้า ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็น คาดว่า ความต้องการก๊าซธรรมชาติ...(24 ก.ค. 2562)


โครงการโซลาร์ภาคประชาชนเริ่มเปิดรับสมัครประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. กระทั่งถึงวันที่ 18 ก.ค. สถานะการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวม 2,244 ราย คิดเป็น 11,237 กิโลวัตต์ ซึ่งยังคงเหลือ...(24 ก.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังประชุมทีมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานว่า เป็นการประชุมหารือถึงนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในช่วง 3 เดือนนี้ เบื้องต้นได้ขอให้ปตท. ขยายระยะเวลามาตรการอุดหนุนราคาก๊าซแอลพีจี...(23 ก.ค. 2562)


กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในวันที่ 22 ก.ค. และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562...(23 ก.ค. 2562)


สมาคมการค้าพลังงานขยะได้ทำหนังสือถึงกกพ. ขอให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ได้กำหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก...(22 ก.ค. 2562)


พพ. ได้จัดสัมมนาและแถลงผลการดำเนินงานของโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ไปสู่สมาร์ทฟาร์ม ปรับกระบวนการดำเนินงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ...(22 ก.ค. 2562)


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงพลังงานเป็นวันแรก มีความตั้งใจบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศให้เกิดความยั่งยืน มุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยในวันที่ 22 ก.ค. มีกำหนดจะเรียกประชุม...(19 ก.ค. 2562)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเตรียมนัดหมายเข้าพบรมว.พลังงาน เพื่อนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและภารกิจ โดยประเด็นที่จะหารือมีเรื่องเร่งด่วน 2 เรื่องเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ...(18 ก.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานได้เตรียมแผนและนโยบายพร้อมที่จะสานต่อนโยบายร่วมกับรัฐมนตรีคนใหม่ ทั้งโครงร่างนโยบายหลักและการบริหารงานทุกสังกัด องค์กรรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะงบฯกองทุน...(15 ก.ค. 2562)


กกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมผลักดันโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ภาคประชาชน โดยล่าสุดเดือนก.ค. มีจำนวนเพียง 8.74 เมกะวัตต์...(12 ก.ค. 2562)


กกพ. มีมติให้คงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับงวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 2562 ไว้ที่ -11.60 สต./หน่วย เช่นเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บเฉลี่ยยังอยู่ที่ 3.6396 บาท/หน่วย ทั้งนี้หากคำนวณต้นทุนที่แท้จริง...(12 ก.ค. 2562)


วันที่ 11 ก.ค. กกพ. จะแถลงผลการพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 ซึ่งมีแนวโน้มที่กกพ. จะมีมติตรึงค่าเอฟที...(11 ก.ค. 2562)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรีเปิดเผยผลงานบ้านปราชญ์เปรื่องด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือแนวคิดบ้านอัจฉริยะแบบใหม่ (New Smart Home Concept)มีการติดตั้งตู้รวมไฟฟ้าสมองกลอัจฉริยะ (A.I.) ทำหน้าที่คล้าย CPU หลักของบ้าน...(10 ก.ค. 2562)


ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) กำลังตกอยู่ในภาวะลำบากหลังกระทรวงพลังงานยืนยันนโยบายการอุดหนุนราคาก๊าซเอ็นจีวีไม่ควรมีต่อไป เนื่องจากสถานการณ์พลังงานมีความแตกต่างไป...(10 ก.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยกรณีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลวินิจฉัยกระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าให้เอกชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ได้เร่งพิจารณาตามข้อเสนอแนะและยืนยันดำเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญ...(9 ก.ค. 2562)


ปตท. เปิดเผยความคืบหน้าการลงนามความร่วมมือด้านพลังงานกับกฟผ. อยู่ระหว่างดำเนินการในหลายด้านเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยประสานงานร่วมจัดทำแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าน้ำพอง...(8 ก.ค. 2562)


ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องการดำเนินการให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี สร้างความกังวลให้กับหน่วยงานและภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแผน...(8 ก.ค. 2562)


ผู้ตรวจการแผ่นดินแนะกระทรวงพลังงานให้ทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า เพื่อกำหนดแนวทางให้รัฐมีสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ให้แล้วเสร็จใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย และดำเนินการ...(5 ก.ค. 2562)


สนพ. เปิดเผยภายหลังถึงผลการประชุมกบง. ว่า ขณะนี้ราคาแอลพีจีในตลาดโลกเริ่มปรับลดลงอยู่ที่ 365 ดอลลาร์/ตัน จากที่ผ่านมาประมาณ 500 ดอลลาร์/ตัน แต่จะส่งผลให้ราคาขายปลีกแอลพีจีถังครัวเรือนจากปัจจุบันที่ 363 บาท/ถัง ลดลงหรือไม่ ต้องขึ้นกับ...(4 ก.ค. 2562)


การประชุมกบง. รับทราบรายงานการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี20 ที่มีส่วนต่างราคาต่ำกว่าบี7 อยู่ที่ 5 บาท/ลิตร ที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. มาตรการดังกล่าวทำให้การใช้บี20 เติบโตขึ้นเป็น 4 ล้านลิตร/วัน...(4 ก.ค. 2562)


พพ. เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2568 (AEDP 2018) ให้สอดคล้องกับแผน PDP 2018 โดยเฉพาะการเปิดกว้างสำหรับโซลาร์ที่ให้ความหลากหลายรวมถึงโซลาร์ฟาร์ม...(4 ก.ค. 2562)


สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยเปิดเผยว่า ภายในปี 2563 ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีเป้าหมายจะใช้น้ำมันไบโอดีเซลสูงขึ้น มีแนวคิดที่จะร่วมกันกำหนดมาตรฐานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน...(3 ก.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานจะเดินหน้านโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลต่อเนื่อง โดยจะผลักดันการใช้ดีเซลบี10 เป็นเกรดมาตรฐานแทนดีเซลบี7 เพื่อดูดซับสต๊อกปาล์มน้ำมันส่วนเกิน และยังผลักดันการใช้บี20 ต่อไป เนื่องจากมีการวางแผนและดำเนินการร่วมกันระหว่าง...(2 ก.ค. 2562)


ปตท. มีแนวคิดร่วมกับอบจ. ทั่วประเทศจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะในชุมชน โดยดำเนินโครงการแรกแล้วร่วมกับอบจ.ระยอง ที่ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง กำลังผลิต 9.8 เมกะวัตต์...(1 ก.ค. 2562)


ปตท. ได้มีหนังสือแจ้งถึงกระทรวงพลังงานและกกพ. เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบในประเด็นที่หากรัฐบาลเดินหน้าทำสัญญานำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Take or Pay ซึ่งถูกกำหนดไว้ในสัญญาทุกฉบับ...(1 ก.ค. 2562)


พพ. อยู่ระหว่างเตรียมที่จะยื่นของบสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนดินแบบลอยน้ำ (โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ) ประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อเป็นการต่อยอดการผลิตไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำ...(1 ก.ค. 2562)


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบันภายใต้แคมเปญ "เด็กตื่นไฟ"ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ...(28 มิ.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บางจาก ไฮดีเซล B20 S จะออกประกาศปรับปรุงการใช้น้ำมันมาตรฐานดีเซลเป็นบี10 แทนน้ำมันดีเซลบี7 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563...(27 มิ.ย. 2562)


อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำและบนหลังคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา...(27 มิ.ย. 2562)


เทศบาลเมืองกระบี่เดินหน้าร่วมทุนกับบริษัทเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าขยะมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท บริเวณที่ฝังกลบขยะบ้านในช่อง ต.ทับปริก และต.ไทไส อ.เมือง จ.กระบี่ หลังเปิดเวทีประชาพิจารณ์...(26 มิ.ย. 2562)


กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเยือนประเทศไทยเพื่อสานความสัมพันธ์ด้านพลังงาน มีการหารือร่วมกับรัฐบาลไทยในการสนับสนุนด้านพลังงานร่วมกัน และจะมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้...(26 มิ.ย. 2562)


รมว.พลังงานตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าบางปะกงและร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบสภาพระบบท่อส่งและเตาเผาน้ำมันปาล์มดิบ หลังจากที่ได้ใช้น้ำมันปาล์มดิบครบ 160,000 ตัน...(25 มิ.ย. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (SOME) ครั้งที่ 37 เตรึยมข้อมูลและข้อสรุปเพื่อนำเป็นแผนไปสู่การปฏิบัติที่จะนำไปรายงานการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน...(25 มิ.ย. 2562)


กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว ต่อรัฐบาลใหม่...(24 มิ.ย. 2562)


อพพ. ระบุถึงกรณีที่เอกชนต้องการให้รัฐพิจารณาจัดทำร่างพ.ร.บ. พลังงานทดแทนหรือพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ หลังพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดทยอยเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันที่มีส่วนผสมเชื้อเพลิงชีวภาพ จำเป็นต้องรอนโยบายจากรมว.พลังงาน...(24 มิ.ย. 2562)


การประชุมศึกษาตั้งโรงงานต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) ระหว่างพพ. กับ กฟผ. กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ยังต้องรอ...(21 มิ.ย. 2562)


ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดภาวะโลกร้อน ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง...(20 มิ.ย. 2562)


ชาวบ้านในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองกระบี่คัดค้านโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หวั่นเกรงผลกระทบชุมชนในระยะยาว...(20 มิ.ย. 2562)


สนพ. เดินหน้าจัดเวทีสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2018 ต่อเนื่องที่จ.นครศรีธรรมราช โดยเป็นแผนที่ได้ปรับปรุงจากแผนพีดีพี 2015...(20 มิ.ย. 2562)


กฟภ.ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทเพื่อสนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งสิ้น 62 แห่งภายในเวลา 2 ปี...(19 มิ.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) เรียกร้องให้ทบทวนราคาเอ็นจีวี ให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาอุดหนุน ไม่ควรมีนโยบายการอุดหนุนราคาเอ็นจีวีอีกต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ต่างกัน...(19 มิ.ย. 2562)


สมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ยกเลิกนโยบายการลอยตัวราคาก๊าซเอ็นจีวีและให้รัฐบาลชดเชยราคาขายปลีกเอ็นจีวี...(18 มิ.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานได้ประชุมสอบทานปริมาณสต๊อกสำรองน้ำมันในประเทศ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์กรณีเรือบรรทุกน้ำมันถูกลอบโจมตีบริเวณอ่าวโอมาน...(17 มิ.ย. 2562)


รมว.พลังงานเผยยอดการใช้บี20 สูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปาล์มดิบขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ภายในเดือนมิ.ย. จะมียอดการใช้มากกว่าวันละ 3 ล้านลิตร...(17 มิ.ย. 2562)


ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาขยะในจ.กาญจนบุรีที่ผ่านมาได้มีการศึกษามาแล้ว 2 ปี พบว่า ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีปริมาณขยะไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า...(17 มิ.ย. 2562)


สนพ. เปิดเวทีสัมมนาต่อเนื่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018...(14 มิ.ย. 2562)


โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย และโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีนได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Award 2019 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนไปแข่งขันในเวทีอาเซียน...(14 มิ.ย. 2562)


กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความรับรู้กระตุ้นให้ผู้ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนหันมายื่นขอจดสิทธิบัตรความเป็นเจ้าของให้มากขึ้น...(13 มิ.ย. 2562)


พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 ก.ย. 2562 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานภายใต้พ.ร.บ. ดังกล่าว จะต้องให้รมว.พลังงานคนใหม่ ยื่นเสนอเข้าครม. เพื่อ...(13 มิ.ย. 2562)


กฟผ. เตรียมแผนเสนอรมว.พลังงานคนใหม่ ส่วนใหญ่เป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2018 เช่น แผนสร้าง 8 โรงไฟฟ้าใหม่ที่แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลัก...(12 มิ.ย. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ได้เตรียมแผนการทำงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อรมว.พลังงานคนใหม่ให้พิจารณา รวมถึงการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวของกฟผ. ในปริมาณ 1.5 ล้านตัน ที่ได้รายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้ว แต่ต้องรอ...(11 มิ.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยความพร้อมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (SOME) ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 24-28 มิ.ย. จะเป็นการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน...(11 มิ.ย. 2562)


กลุ่มผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนจะเข้าพบรมว.พลังงานคนใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและรายงานถึงปัญหาของนโยบายการหยุดการรับซื้อพลังงานหมุนเวียน 8 ปี จากปี 2562-2569 ภายใต้แผนพีดีพี 2018 ส่งผลให้สมาคมผู้ค้าก๊าซชีวภาพไทยยื่นฟ้องกระทรวงพลังงาน...(10 มิ.ย. 2562)


กฟภ. สร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 22kV ไปยังเกาะกูดและเกาะหมาก จ.ตราด เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ซึ่งเดิมใช้ไฟฟ้าพลังงานดีเซลและพลังงานจากโซลาร์เซลล์ แต่ไม่เพียงพอ ...(10 มิ.ย. 2562)


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พพ. จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการยื่นขอฉลากประหยัดพลังงาน โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลาก ปี 2562 ภายใต้แผน...(10 มิ.ย. 2562)


กกพ. ร่วมกับ 2 การไฟฟ้า คือ กฟภ. และกฟน. เปิดให้ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. ล่าสุดมีผู้สนใจเข้าโครงการแล้ว 1,000-1,200 ราย พร้อมคาดว่าถึงสิ้นปีนี้จะมีผู้สนใจเข้าโครงการ 15,000 ราย...(7 มิ.ย. 2562)


สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยเปิดเผยว่า สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีโอขณะนี้ เริ่มลดลงเหลือเพียง 3 แสนตันแล้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มสมดุล และทำให้ราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบเริ่มปรับขึ้น...(7 มิ.ย. 2562)


ความคืบหน้าการเตรียมเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยรอบใหม่ต้องรอให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้ตัดสินใจ...(7 มิ.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) 2019 ซึ่งยูบีเอ็มร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นว่า เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า...(6 มิ.ย. 2562)


โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำของกฟผ. ที่จะนำร่องเปิดประมูลที่เขื่อนสิรินธร 45 เมกะวัตต์ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้...(5 มิ.ย. 2562)


คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการฯ มีแนวโน้มอาจจะต้องเลื่อนกรอบระยะเวลาศึกษาออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ 9 เดือน...(4 มิ.ย. 2562)


คณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงานได้อนุมัติกรอบงบประมาณประจำปี 2563 สำหรับสนับสนุนโครงการด้านพลังงาน วงเงิน 12,000 ล้านบาท โดยกลางเดือนมิ.ย.ถึงสิ้นก.ค.62 นี้ จะเปิดรับสมัครเข้าร่วมขอเงินทุนสนับสนุน ให้ทันประกาศ...(4 มิ.ย. 2562)


กฟภ. คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 ประเภทการลงทุนทรัพยากรบุคคล จากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ในงาน International CSR Summit 2019 โดยกฟภ. ร่วมดำเนินโครงการกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน...(31 พ.ค. 2562)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบอาคารหลังใหม่เน้นประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งเป็นอาคารอปท. แบบประหยัดพลังงานแห่งแรกของประเทศไทย...(31 พ.ค. 2562)


นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์กล่าวว่า โครงการโซลาร์ภาคประชาชนจะมีผลต่อการลดการสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอลซิลในระยะยาวที่ต่อไปทั้งก๊าซในอ่าวไทยจะลดต่ำและการนำเข้าจะมีราคาแพง เมื่อโซลาร์ราคารับซื้อเพียง 1.68 บาท/หน่วย ก็จะมีผลให้ค่า...(30 พ.ค. 2562)


อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัล UNPSA 2019 ชนะเลิศในสาขา Developing effective and responsible public institutions จากผลงาน Self-reliant Solar Energy Community จากการบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้...(30 พ.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดสถานีจำหน่ายดีเซล บี10 เป็นครั้งแรกในไทย ที่สถานีบริการพีทีที สเตชั่น อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ชลบุรี มีนโยบายผลักดันดีเซลบี10 เป็นน้ำมันพื้นฐานหลัก ส่วนการประเมินราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดขณะนี้สูงกว่า...(30 พ.ค. 2562)


สบพน. เปิดเผยว่า จะใช้ช่วงเวลา 120 วัน หารือกับสนพ. ก่อนที่พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ เพื่อกำหนดขอบข่ายการทำงานระหว่างกันให้ชัดเจน โดยสาระสำคัญในพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันฯ ไม่สามารถนำไปชดเชยราคาพลังงานทดแทนได้ กำหนด...(29 พ.ค. 2562)


กฟน. พร้อมตอบสนองนโยบายของกกพ. ดำเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชนปี 2562 กำหนดโควตาให้กฟน. รับซื้อปริมาณไฟฟ้าจำนวน 30 เมกะวัตต์ ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 1.68 บาท/หน่วย โดยเริ่มเปิดระบบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน...(28 พ.ค. 2562


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า กรอบวงเงินรวม 685 ล้านบาท แบ่งเป็น...(28 พ.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมกบง. ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน/ปี ของกฟผ. เนื่องจากการเจรจากรณีภาระ Take-or-Pay (ไม่ใช้ก็ต้องจ่าย) ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง กฟผ.และ ปตท. ยังไม่มีบทสรุป...(28 พ.ค. 2562)


กบง. รับทราบความคืบหน้าการเตรียมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานที่ล่าสุดราคาน้ำมันตลาดโลกคลายความตึงเครียดลง ประกอบกับสถานะกองทุนน้ำมันฯที่มีมากกว่า 35,000 ล้านบาทยังเป็นกลไกที่จะสามารถดูแลราคาน้ำมันได้ เช่นเดียวกับราคาแอลพีจีที่กำหนดกรอบ...(28 พ.ค. 2562)


กกพ. ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของกฟน. และกฟภ. โดยโครงการนี้เป็นไปตามแผนพีดีพี 2018 ที่ต้องการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 12,275 เมกะวัตต์ ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยให้สิทธิ์ผู้ที่ยื่นก่อนได้...(27 พ.ค. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "พลังสายธารแห่งพระบารมี" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562...(24 พ.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกกพ. กฟน. กฟภ. เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ในวันที่ 24 พ.ค. โดยผู้ยื่นสมัครต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยมีมิเตอร์เป็นของตนเอง ผลิตเชิงพาณิชย์เข้าระบบได้ภายในธ.ค. นี้ เป็นแบบสมัครก่อนได้ก่อน...(24 พ.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดประมูลจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 1 แสนตันเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าของกฟผ. มีโรงสกัดมายื่นข้อเสนอเพียง 45,300 ตันเท่านั้น ไม่ครบปริมาณ 1 แสนตัน ดังนั้น...(23 พ.ค. 2562)


ชาวบ้านต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี กว่า 100 คนเข้าร่วมประชุมรับฟังการแถลงผลการดำเนินโครงการทดสอบแปรรูปวัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้ (พลาสติกเป็นน้ำมัน) ซึ่งภาคเอกชนได้ลงทุนเฟสแรก 15 ล้านบาท จะมีการนำเครื่องจักรมาทดสอบแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมันติดตั้ง...(23 พ.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมแนวทางรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน จากความกังวลต่อความไม่สงบในแถบตะวันออกกลางและผลกระทบสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ได้สั่งการให้โรงกลั่นน้ำมัน...(23 พ.ค. 2562)


ปตท.สผ. มีแผนขุดเจาะปิโตรเลียมเพิ่มเติมในโครงการแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมประมาณ 1-2 หลุมในปีนี้ เพื่อรักษาอัตรากำลังผลิตที่ 130 ล้านลบ.ฟุต/วัน หลังจากครม.อนุมัติต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีก 10 ปี โดยผลิตก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าน้ำพอง...(22 พ.ค. 2562)


พพ. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการยื่นขอฉลากประหยัดพลังงานใน โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ปี 2562 โดยเปิดรับสมัครพ.ค.-มิ.ย. 2562 คาดว่า...(22 พ.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานจับตาสถานการณ์รวมอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนรับมือ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับราคา 72 ดอลลาร์/บาร์เรล จากกรณีความไม่สงบในภาคตะวันออกกลาง ขณะที่เดิมท่าทีของโอเปกส่งสัญญาณคงการปรับลดกำลังผลิตไว้ระดับเดิม...(22 พ.ค. 2562)


คณะวิจัยจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาการนำจุลชีพ ไตรโคเดอร์มา รีสิอี กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตน้ำตาล ผ่านการพัฒนาประสิทธิภาพและความเสถียรของจุลชีพโดยการยึดติดลงบนวัสดุรองรับซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดจำเพาะ...(21 พ.ค. 2562)


การดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปาล์มดิบตกต่ำยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หลังจากภาวะอากาศร้อน ทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันปีนี้มากถึง 20 ล้านตันผนวกกับสต๊อกน้ำมันปาล์มเก่าคงค้างที่ยังมีปริมาณสูง และการทำตลาดส่งออกยังชะงัก ทำให้ราคาผลปาล์มลดต่ำ...(21 พ.ค. 2562)


กบง. ยังไม่เห็นชอบผลการประมูลการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน โดยกฟผ. เนื่องจากเมื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้ากับการจัดหาแต่ละช่วง พบว่า ปี 2563 หากนำเข้ารวมกับในส่วนที่ปตท. จำหน่าย อาจมีการเหลือใช้...(21 พ.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงการประชุมกบง. มีมติรับทราบร่างแผนก๊าซ 20 ปี ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยได้ระบุถึงทิศทางค่าไฟฟ้าของไทยตั้งแต่ปี 2565 จะถูกลง 15 สต./หน่วย เนื่องจากปตท.สผ. ซึ่งชนะการประมูลแหล่งก๊าซเสนอราคาก๊าซที่ถูกลง...(21 พ.ค. 2562)


องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยร่วมกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" คาดว่า จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ...(17 พ.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานได้ประกาศให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของไทยอีก 1 ประเภท และจะให้เป็นน้ำมันหลักในปี 64 เพื่อทดแทนน้ำมันบี7 โดยจะเริ่มให้ปตท.นำร่องขายก่อนในสถานีบริการน้ำมันภาคใต้ และขยายไปยังภาคตะวันออก และภาคกลาง...(17 พ.ค. 2562)


กรมสรรพสามิตได้เพิ่มพิกัดภาษีสรรพสามิตน้ำมันไบโอดีเซลเป็น 6 พิกัด จากเดิมมีเพียง 2 พิกัดคือ ไบโอดีเซล 7% (บี7) และบี20 เพื่อให้สอดคล้องกับผลผลิตปาล์มน้ำมัน ในแต่ละฤดูกาลที่มีผลผลิตออกมาไม่เท่ากัน ยืนยันไม่ส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น...(16 พ.ค. 2562)


สนพ. เตรียมปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน หลังเปิดโครงการรอบที่ 1-6 มีผู้สนใจยื่นขอรับเงินสนับสนุนประมาณ 80 หัวจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 หัวจ่าย...(16 พ.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานกำลังยังรอรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเปิดประมูลจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีให้กฟผ.อย่างเป็นทางการ โดยจะต้องเป็นไปตามโจทย์สำคัญคือ ต้นทุนค่าไฟฟ้าต้องต่ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชนรวมถึงเป็นไปตามนโยบายเปิดเสรีธุรกิจ...(15 พ.ค. 2562)


ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ) กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิในการดำเนิน...(15 พ.ค. 2562)


กฟผ. และกนอ. ได้คัดเลือกให้นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเป็นต้นแบบดำเนิน โครงการศึกษาและพัฒนา Smart City : Energy Digital Platform ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่จะตอบโจทย์การใช้พลังงานรูปแบบใหม่และการขยายตัวของโรงงานในอนาคต...(14 พ.ค. 2562)


กฟผ. ยังรอนโยบายที่มีความชัดเจนจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงานให้สอดรับกับแผนพีดีพี 2018 เพื่อที่ 3 การไฟฟ้า จะนำมาจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่อไป...(14 พ.ค. 2562)


กรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการปรับสมดุลปาล์มน้ำมันรอบ 2 โดยให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพิ่มอีก 200,000 ตัน ได้จัดส่งรายชื่อโรงสกัดพร้อมสต๊อกไปให้กฟผ. เพื่อพิจารณาคัดเลือก คาดว่า ราคาผลปาล์ม...(14 พ.ค. 2562)


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติฯ เสนอแนวคิดจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนด้านความร่วมมือเพื่อการวิจัยด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศประชาคมอาเซียนในการวิจัยและพัฒนาด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ...(13 พ.ค. 2562)


กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยมาตรการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยรองนายกฯสมคิดได้สั่งการให้ตรวจสอบโรงงาน ให้มีการรับซื้อปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมรถยนต์ที่ใช้น้ำมันบี20...(10 พ.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมออกประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งจะมีจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันทุกแห่ง แทนน้ำมันไบโอดีเซลบี7 โดยจะทยอยลดการใช้บี7 ในอนาคต...(10 พ.ค. 2562)


กฟผ. เตรียมต่อยอดโครงการวิจัยและพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือรถไฟฟ้าดัดแปลงไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการนำเทคโนโลยีที่วิจัยพร้อมพิมพ์เขียวมาเปิดให้อู่ซ่อมรถยนต์ที่สนใจยื่นเสนอการติดตั้ง โดยจะนำร่อง 3 พื้นที่...(8 พ.ค. 2562)


ครม.เห็นชอบมาตรการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มดิบตกต่ำ ตามที่กนป.เสนอ โดยให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดเพิ่มเติมอีก 2 แสนตันในราคานำตลาด ขณะที่กบง. เห็นชอบให้ขยายเวลาให้ส่วนลดราคาขายปลีกบี20...(8 พ.ค. 2562)


กรอ. เตรียมออกประกาศขอบเขตและเงื่อนไขการลงทุน เพื่อว่าจ้างที่บริษัทศึกษาความเหมาะสมในการสร้างโรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์ วงเงิน 10 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าจะใช้เวลาศึกษา 1 ปี...(7 พ.ค. 2562)


กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานชีวมวล ระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/เครือข่ายกับบริษัทแอ๊บ โซลูท คลีน เอนเนอร์จี ลดปัญหามลพิษจากการเผา...(7 พ.ค. 2562)


สภาวิศวกรมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาคารสีเขียวเพิ่มขึ้น กำหนดมาตรการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดแรงจูงใจกับเจ้าของอาคาร โดยเฉพาะมาตรการด้านการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล การลดอัตราค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา...(7 พ.ค. 2562)


การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เห็นชอบแผนการใช้เงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 12,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน สอดคล้องกับแผนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสอดรับกับแผนอนุรักษ์...(7 พ.ค. 2562)


สนพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพลังงานรองรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี 2561-2579 หลังครม. มีมติเห็นชอบ ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนพีดีพี โดยกระทรวงพลังงานจะต้องเร่งจัดทำแผนแม่บท...(3 พ.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เห็นชอบให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีโอในราคานำตลาดเพิ่มเติมอีก 2 แสนตัน เพื่อช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มออกจากตลาด...(3 พ.ค. 2562)


กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าแผนรองรับไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสวทช. และปตท. เพื่อจัดทำโครงการต้นแบบร่วมกันในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่อีอีซีให้มีประสิทธิภาพ เป็นการทดสอบระบบและรองรับ...(2562)


สนพ. เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวราคาน้ำมันแพง ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทำให้ประชาชนภาคใต้หันไปซื้อน้ำมันเถื่อนที่ลักลอบนำเข้าจากมาเลเซีย มีราคาถูกกว่า เพราะโครงสร้างภาษีแตกต่างกัน ขอยืนยันว่า น้ำมันที่ผลิตได้จากประเทศไทยมีคุณภาพดีกว่า...(2 พ.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยปริมาณความต้องการใช้น้ำมันไตรมาสแรกของปี 2562 มีปริมาณทั้งสิ้น 14,651 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 162.8 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 1.8% ปัจจัยหลักได้แก่ การท่องเที่ยว...(2 พ.ค. 2562)


ครม. เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2561-2580 เป็นแผนหลักในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น กำหนดให้มีระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า มีความมั่นคงรายพื้นที่ สร้างสมดุล...(1 พ.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างประสานงานกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ โดยจัดทำมาตรฐานน้ำมันดีเซลบี10 ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้ดีเซลบี10 เป็นน้ำมันทางเลือกได้ในเร็วๆ นี้...(30 เม.ย. 2562)


การเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนโครงการใหม่ ขณะนี้ยังต้องรอให้ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี 2561-2580 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการก่อน จากนั้นกบง. จะต้องประชุมเพื่อพิจารณาขยายกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่มขึ้น 400 เมกะวัตต์ภายใน...(29 เม.ย. 2562)


ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบของกฟผ. ซึ่งได้ทำลายสถิติสูงสุดที่ 30,120.2 เมกะวัตต์ สูงกว่าสถิติเดิมวันที่ 20 เม.ย นับเป็นพีคติดๆ กันและเป็นครั้งแรกที่พุ่งทะลุ 30,000 เมกะวัตต์ เกินกว่าความคาดการณ์และเกิดขึ้นในเวลากลางคืน...(29 เม.ย. 2562)


สนพ. ได้จัดสัมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็น โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น เนื่องจากมติกพช. วันที่ 30 พ.ค. 2559 เห็นชอบแนวทางการสนับสนุน...(26 เม.ย. 2562)


วันที่ 24 เม.ย. 2562 ได้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ใหม่ในระบบกฟผ. อยู่ที่ 30,120.2 เมกะวัตต์...(26 เม.ย. 2562)


กฟผ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชั่นเป็นแหล่งพลังงานสะอาดในอนาคต รวมถึงร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบ...(25 เม.ย. 2562)


กฟผ. อยู่ระหว่างจัดทำแผนบริหารจัดการเสนอกลับไปให้กระทรวงพลังงานพิจารณา กรณีรัฐบาลมีนโยบายให้กฟผ. เพิ่มปริมาณดูดซับน้ำมันปาล์มดิบอีก 1 แสนตัน คาดว่าจะนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตถูกที่สุด...(25 เม.ย. 2562)


กฟน. เปิดเผยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของพื้นที่กฟน. ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ทำลายสถิติเดิม โดยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 14.00-14.30 น. ที่ระดับ 9,412.56 เมกะวัตต์...(24 เม.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ กกพ. วางแผนจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศใหม่ เพื่อเตรียมส่งต่อให้รัฐมนตรีคนต่อไปให้สอดรับกับกระแสเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ๆ เนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไป...(24 เม.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีโดยกฟผ. มีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด 12 ราย คาดว่า จะสามารถดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีกับบริษัทคู่ค้าได้ภายในเดือนมิ.ย. และจะเริ่มส่งมอบได้...(23 เม.ย. 2562)


กบง. มีมติให้ลดภาระการชดเชยราคาก๊าซเอ็นจีวีของปตท. จากเดิมต้องชดเชย 6 บาทให้เหลือ 3 บาท/กก. แและให้ชดเชยราคาต่อไปอีก 3 บาท/กก. มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. โดยให้ปตท.ทยอยปรับขึ้นราคา 3 ครั้ง...(23 เม.ย. 2562)


ร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมัน พ.ศ. ... ได้ผ่านความเห็นชอบจากสนช. แล้ว รอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศใน 120 วัน โดยสาระสำคัญได้กำหนดให้กองทุนน้ำมันมีเงินบริหารจัดการไม่เกิน 40,000 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพราคาพลังงานที่เน้น...(22 เม.ย. 2562)


กฟผ. เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 21.35 น. วันที่ 20 เม.ย. 2562 ได้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ใหม่ในระบบกฟผ. อยู่ที่ 29,680.3 เมกะวัตต์ สูงกว่าสถิติเดิมเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559 เนื่องจากสภาพอากาศร้อน...(22 เม.ย. 2562)


ผลผลิตปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงถึง 20 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ราคาผลปาล์มดิบเฉลี่ยกก.ละ 2.40 บาท กระทรวงพาณิชย์จึงหารือกับกระทรวงพลังงานมุ่งสนับสนุนการใช้น้ำมันปาล์มผลิตไบโอดีเซลทุกรูปแบบ...(22 เม.ย. 2562)


กลุ่มชาวบ้านอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมารวมตัวกันประมาณ 200 คนคัดค้านการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บนพื้นที่อบต.สีคิ้ว ห่างจากตลาดสดและแหล่งชุมชนประมาณ 2 กม. โดยใช้เศษไม้ เปลือกไม้และรากเหง้ามันสำปะหลังรวมทั้งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น...(19 เม.ย. 2562)


นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลเปิดผยว่า จะร่วมหารือกับกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า เพื่อหามาตรการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 ที่กระทรวงพลังงานจะส่งเสริมให้เป็นทางเลือกในสถานีบริการน้ำมันทั่วไป เพื่อยกระดับราคา...(19 เม.ย. 2562)


ชาวบ้านในพื้นที่ต.ทับปริก อ.เมือง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้รวมตัวกันเรียกร้องให้เทศบาลเมืองกระบี่ย้ายสถานที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะออกจากพื้นที่ ขณะที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้มีการอนุมัติเซ็นสัญญากับบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ลงทุนร่วมแล้ว...(18 เม.ย. 2562)


กกพ. มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการรับซื้อไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการจำนวน 9 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 11 โครงการ ปริมาณรับซื้อรวม 68.90 เมกะวัตต์ ...(18 เม.ย. 2562)


รมว.พลังงานและอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งที่จ.กาญจนบุรี และพาราโบลาโดม หรือโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่จ.นครปฐม...(18 เม.ย. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันปี 2562 คาดว่าจะโตเฉลี่ย 3% ตามเศรษฐกิจและคาดว่า การใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1 ล้านบาร์เรล/วัน...(17 เม.ย. 2562)


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ 3 การไฟฟ้า จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform : NEIP) เพื่อวางระบบการซื้อขายไฟฟ้าให้สอดรับกับเทรนด์เทคโนโลยีการผลิต...(17 เม.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสนพ. พพ. ธพ. ผู้ค้าน้ำมันและผู้ผลิตยานยนต์ทุกยี่ห้อ เพื่อปรับลักษณะคุณภาพของน้ำมันดีเซล กำหนดมาตรการส่งเสริมให้มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลบี10 เพื่อเป็นน้ำมันทางเลือก คาดว่าจะมีการนำร่องจำหน่าย...(11 เม.ย. 2562)


กกพ. ได้จัดทำแผนบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562-2565 โดยจะจัดตั้งสำนักงานกองทุนฯ ในพื้นที่ต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยลดภาระให้กับสำนักงานเขตของกกพ. ที่มีอยู่ 13 เขตทั่วประเทศ จะทำให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้... (10 เม.ย. 2562)


สมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทยได้ยื่นฟ้องกระทรวงพลังงานพร้อมพวกรวม 4 คน คือ กฟผ. สนพ. และกพช. ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 5 เม.ย. เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2018 ที่สมาคมเห็นว่ามีการดำเนินการจัดทำแผนโดยไม่ชอบ...(10 เม.ย. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ฯ ได้ทำหนังสือเป็นทางการเพื่อแจ้งประเภทรถยนต์กระบะ 1 ตัน สำหรับรุ่นที่สามารถใช้ดีเซลบี20 ได้ ซึ่งทั้ง 2 บริษัทถือเป็นผู้จำหน่ายรถกระบะมียอดขายรวมกัน 70% ของตลาดกระบะรวม...(10 เม.ย. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงมาตรการดูแลราคาก๊าซแอลพีจีขายปลีก มีความมั่นใจว่า กองทุนน้ำมันฯยังมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะดูแลราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน ขนาดถัง 15 กก. ไว้ที่ 363 บาท ได้จนถึงสิ้นเดือนก.ค. เนื่องจากกรอบวงเงินที่กบง. อนุมัติไว้...(9 เม.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานหมุนเวียนยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ระงับหรือชะลอการประกาศใช้แผนพีดีพี 2018 ว่า ยังไม่ทราบ แต่ขอยืนยันว่า คำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานและให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนเปิดโอกาสให้...(9 เม.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสรุปแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธ์ บี100 ในดีเซลเป็น บี10 หลังจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นได้ตอบข้อซักถามผลการศึกษาทดลองใช้ในรถยนต์ของปตท. และพพ. แล้ว...(5 เม.ย. 2562)


คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยว่า ศููนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ คาดว่าจะต้องเลื่อนผลสรุปการศึกษาเบื้องต้นในช่วงระยะ 5 เดือนแรก...(4 เม.ย. 2562)


สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือสบพน. เปิดเผยสถานะกองทุนฯล่าสุดฐานะกองทุนสุทธิอยู่ที่ 32,143 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 38,273 ล้านบาท และบัญชีแอลพีจีติดลบอยู่ที่ 6,130 ล้านบาท โดยสถานการณ์ราคาแอลพีจีตลาดโลกเพิ่มขึ้น...(3 เม.ย. 2562)


ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานามีแผนหยุดการผลิตบางส่วนเพื่อปรับปรุงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. นี้ ส่งผลให้การจ่ายก๊าซลดลง 33% ปตท.ได้ประสานกับกฟผ. เตรียมความพร้อมรับมือแล้ว...(1 เม.ย. 2562)


กฟผ. เปิดเผยโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเดินเครื่องเพื่อเตรียมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในปี 2562 ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าร่วมกับเทคโนโลยี USC มั่นใจไม่เป็นต้นเหตุการเกิดฝุ่น...(1 เม.ย. 2562)


กกพ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่เจรจากับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยไม่ต้องเปิดประมูลใหม่ เพื่อเร่งรัดโครงการให้ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โดยเร็ว คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 1-2 เดือนนี้...(1 เม.ย. 2562)


โรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาค่าไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ มีโรงพยาบาลหลายแห่งเข้าร่วม โดยโรงพยาบาลพิจิตรได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งพพ. สนับสนุนงบ...(1 เม.ย. 2562)


กรุงเทพมหานครรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมงในวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2562 ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกและนำไปสู่การปรับเปลี่ยน...(29 มี.ค. 2562)


กฟผ.ได้ทดลองใช้มินิบัสจำนวน 11 คัน รับ-ส่งพนักงานกฟผ.และประชาชนที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า เขื่อน และศูนย์การเรียนรู้กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 23 สถานี โดยประชาชนเข้าร่วมโครงการนำร่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...(29 มี.ค. 2562)


ปตท. มอบหมายให้สถาบันนวัตกรรมดำเนินการศึกษาและทดสอบการใช้ไบโอดีเซล บี10 กับรถกระบะของปตท. ว่าสามารถใช้ได้จริงโดยไม่กระทบต่อเครื่องยนต์ เพื่อหวังกระตุ้นใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น โดยจะเชิญค่ายรถยนต์ กรมธุรกิจพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์...(29 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานพิธีเปิดระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ ระยะที่ 1 (บางปะอิน-กำแพงเพชร-พิจิตร) โดยโครงการระยะที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2562 ขนส่งน้ำมันได้ 9,000 ล้านลิตร/ปี ทำให้ประชาชนพื้นที่ภาคเหนือใช้น้ำมันในราคาที่ใกล้เคียงกรุงเทพฯ...(28 มี.ค. 2562)


กกพ. เตรียมออกประกาศผ่อนปรนกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับทดสอบซอฟต์แวร์ใหม่เฉพาะบางพื้นที่ หรือ Sandbox ในช่วงเดือนเม.ย. นี้ เพื่อนำไปสู่การทดลองใช้แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัด ซึ่งจะไม่มีผลออกไปกระทบระบบการทำงานของ...(28 มี.ค. 2562)


นครปฐมเปิดการสัมมนาชี้แจงมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดกล่าวรายงานนโยบายภาครัฐ ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงนโยบายลดใช้พลังงาน การบันทึกการใช้...(27 มี.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานมุ่งเดินหน้าโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ บี20 มาตั้งแต่เดือนก.ค. 2561 นำร่องในกลุ่มรถบรรทุก โดยมีเป้าหมายว่าในเดือนมี.ค. จะมียอดใช้เพิ่มขึ้น 30 ล้านลิตร และจะเพิ่มเป็น 90 ล้านลิตร/เดือน ภายในพ.ค. นี้ ปัจจุบันมี...(27 มี.ค. 2562)


กฟผ. ยังรอการพิจารณาของครม.ชุดปัจจุบันหรือชุดใหม่ ในการอนุมัติแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดกว้างบทบาทของกฟผ. ให้สามารถเข้าไปดำเนินการในกิจการจัดหาเชื้อเพลิงได้...(26 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานได้เปิดเผยรายงานประจำปี "Global Energy Transitions Index 2019" ของสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF จัดอันดับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 51 ของโลก เนื่องจากมีความมั่นคงทางพลังงาน ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมรับการปรับตัวเข้าสู่พลังงานใหม่ในอนาคต...(26 มี.ค. 2562)


โครงการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง นับตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2562 จนถึงบัดนี้กว่า 1 เดือน ราคาปาล์มที่รัฐบาลต้องการให้ราคาขยับขึ้นไม่ได้เป็นตามเป้าหมาย...(25 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงแผนงานของกระทรวงพลังงานที่ต้องดำเนินการ โดยเฉพาะการดำเนินการตามนโยบายพลังงานที่กำหนดในแผนพีดีพี 2018 ซึ่งจะต้องเร่งผลักดันคือ การเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันตก ในรูปแบบโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่...(25 มี.ค. 2562)


แนวคิดงานวิจัย "ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย" มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้เถ้าชานอ้อย และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ช่วยให้อิฐบล็อกมีคุณภาพสูง...(22 มี.ค. 2562)


กฟผ. ร่วมประชุมกับกฟภ. และกฟน. เพื่อจัดเตรียมพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะเดียวกันเป็นช่วงฤดูร้อนที่ปกติจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ได้ติดตามสถานการณ์...(22 มี.ค. 2562)


กฟน. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน IEEE PES GTDASIA 2019 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการด้านระบบไฟฟ้าและพลังงานระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย วันที่ 19-23 มี.ค. 62 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค...(22 มี.ค. 2562)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดตัวโครงการโซลาร์ภาคประชาชน รับจดทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนพ.ค. ผ่านเว็บไซต์ของกฟน. และกฟภ. โดยเป็นการผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก ภาครัฐรับซื้อส่วนเกินเฉลี่ย 1.68 บาท/หน่วย ไม่กระทบค่าไฟฟ้า...(21 มี.ค. 2562)


กฟผ. เตรียมออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ามาลงทุนติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จะเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแผงโซลาร์ double glass ซึ่งเป็นพรีเมี่ยมเกรดเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก...(20 มี.ค. 2562)


กฟผ. กำหนดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจำนวน 34 รายในการจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีปริมาณ 0.8-1.5 ล้านตัน/ปี เพื่อส่งมอบให้กฟผ. เข้ายื่นข้อเสนอการแข่งขันด้านราคาในวันที่ 18 เม.ย. นี้...(20 มี.ค. 2562)


พลังงานจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัดพะเยาและนายอำเภอเชียงคำ ร่วมกันเปิดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ชุมชนบ้านแม่ต๋ำท่าข้าม ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ เป็นต้นแบบและนำร่องก่อนขยายผลไปสู่ตำบลหรืออำเภออื่น...(20 มี.ค. 2562)


กฟผ.ได้ทดสอบเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าเป็นวันละ 1,500 ตันแล้ว แต่ต้องรอการขอใบอนุญาตจากกกพ. ก่อน ซึ่งจะใช้น้ำมันปาล์มดิบได้หมดภายในต้นเดือนมิ.ย. เร็วขึ้นประมาณ 2 เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้ปลายเดือนก.ค. 2562...(19 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในพื้นที่เขื่อนของกฟผ. ตามแผนพีดีพี 2018 ได้มอบหมายให้กฟผ.ดำเนินโครงการร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำนำร่องโครงการแรกที่เขื่อนสิรินธร กำหนดออกประกาศเชิญชวนวันที่ 15 พ.ค. 2562...(19 มี.ค. 2562)


กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าเปิดเผยว่า นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโซลาร์ภาคประชาชนมีความชัดเจน ส่งผลให้ประชาชนหันมาติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปมากขึ้นแน่นอน เพราะได้ประโยชน์ คือ ประหยัดค่าไฟฟ้า ทั้งยังขายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้อีก...(18 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานเตรียมประกาศรายชื่อรถยนต์ รถกระบะ รถยนต์นั่งบางยี่ห้อ และบางรุ่น ที่สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้เพิ่มเติม เพื่อช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ล้นตลาด โดยมีเป้าหมายเพิ่มการขาย B20 เป็น 90 ล้านลิตร...(15 มี.ค. 2562)


คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเห็นชอบให้ขยายเป้าหมายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเพิ่มอีก สนับสนุนให้ใช้เป็นพลังงานมากขึ้น ให้ปตท.ผลิตไบโอดีเซล เพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าบางปะกง...(14 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศ 30 ราย เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสธุรกิจตลาดพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเติบโตมากขึ้นจากแผนพีดีพีกำหนดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์...(14 มี.ค. 2562)


โครงการ Innovative Floating Park ต้นแบบสวนบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศในแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ยังช่วยส่งเสริมพลังงานทางเลือกจากโซลาร์ฟาร์ม...(13 มี.ค. 2562)


PEA Solar Hero Application แอบพลิเคชั่นรูปแบบ One Stop Service แรกในประเทศไทย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองแบบครบวงจร เป็นโครงการที่กฟภ. กับธนาคารกสิกรไทยร่วมกันพัฒนา...(13 มี.ค. 2562)


โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเปิดเผยสถานการณ์ราคาผลปาล์มขณะนี้ปรับลดลงอยู่ที่ 2.40-2.60 บาท/กก. เนื่องจากสต๊อกน้ำมันปาล์มเก่ายังอยู่ 4-5 แสนตัน ถึงแม้จะมีมาตรการให้กฟผ.รับซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไฟฟ้าก็ยังไม่สามารถรักษาเสถียรภาพราคาผลปาล์ม...(13 มี.ค. 2562)


การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานวันที่ 15 มี.ค. จะพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน เป็นรอบสุดท้ายก่อนจะเปิดตัวโครงการวันที่ 20 มี.ค. เบื้องต้นกำหนดต้องเป็นไฟฟ้าส่วนเกิน...(13 มี.ค. 2562)


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดงาน "Smart City Thailand Takeoff" เปิดตัวตราสัญญลักษณ์ Smart City Thailand ได้นำร่อง 7 จังหวัด 10 พื้นที่ไปแล้ว ส่วนปีที่ 2 จะขยาย...(12 มี.ค. 2562)


กรมการค้าภายในเปิดเผยแนวทางแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันขณะนี้ ได้จำนวนผู้เสนอขายน้ำมันปาล์มดิบ 160,000 ตัน เพื่อให้กฟผ. นำไปผลิตไฟฟ้าครบแล้ว โดยมีผู้เสนอขายรวมทั้งสิ้น 31 ราย จำนวนมากที่สุดจากจ.สุราษฎร์ธานี...(12 มี.ค. 2562)


คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออกมาตรการเร่งรัดการลงทุนเพื่อให้โรงกลั่นน้ำมันปรับปรุงคุณภาพน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 5 ซึ่งตามแผนของกระทรวงพลังงานในปี 2566 ทุกสถานีบริการและโรงกลั่นน้ำมัน จะต้องผลิตน้ำมันและขายน้ำมันยูโร 5 ได้ครบทั้งหมด...(11 มี.ค. 2562)


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมลงนามความร่วมมือกับกฟผ. ในโครงการศึกษาและพัฒนา Smart City ด้านพลังงาน พัฒนารูปแบบธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานเพื่อยกระดับการให้บริการระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...(11 มี.ค. 2562)


อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยภายหลังการส่งมอบอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงให้กับโรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคุมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมจำนวน 75 แห่ง สนับสนุนงบประมาณรวมกว่า 900 ล้านบาท สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง...(11 มี.ค. 2562)


กฟผ. เปิดเผยคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนในปีนี้จะสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบกฟผ. จะอยู่ที่ประมาณ 29,000 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ราว 2% ซึ่งจะเกิดขึ้นปลายเดือนเม.ย.-ต้นเดือนพ.ค. นี้...(11 มี.ค. 2562)


กกพ. เตรียมชี้แจงรายละเอียดรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ในเดือนมี.ค. นี้ ตามนโยบายของภาครัฐที่จะนำร่องเปิดรับซื้อไฟฟ้า 10,000 เมกะวัตต์ช่วง 10 ปี โดยจะทยอย...(8 มี.ค. 2562)


กกพ. มีมติให้คงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ สำหรับการเรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้ากับประชาชนประจำเดือนพ.ค.-ส.ค. ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง...(8 มี.ค. 2562)


กรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า ผู้ผลิตที่ได้รับการสนับสนุนด้านมาตรการภาษีสรรพสามิตในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จะต้องตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศภายใน 5 ปี...(7 มี.ค. 2562)


สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาคยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อส่งต่อไปยังอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและอธิบดีกรมศิลปากร ขอให้ยกเลิกหลุมขุดเจาะปิโตรเลียม STN-2 ใกล้โบราณสถานเมืองศรีเทพ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก...(7 มี.ค. 2562)


กบง. ได้ตั้งคณะทำงานศึกษาและปรับปรุงนโยบายลอยตัวก๊าซเอ็นจีวีให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของการชดเชยราคาเอ็นจีวีสำหรับรถขนส่งสาธารณะ ตั้งเป้าให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนและผู้ใช้บริการ...(7 มี.ค. 2562)


ครม.มีมติปรับปรุงภาษียานพาหนะ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กตามที่รัฐบาลให้เป็นวาระแห่งชาติ ตามที่กรมสรรพสามิตเสนอ คาดสูญเสียรายได้จากงบส่วนนี้ประมาณ 1,500 ล้านบาท ประกอบด้วยมาตรการปรับลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า...(6 มี.ค. 2562)


สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยถึงประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (รอบ 2) ทั้งสิ้น 456 โครงการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสูงสุด 3 อันดับคือ...(6 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงโครงการท่อส่งน้ำมันสายเหนือจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเฟสแรกช่วงคลังน้ำมันบางปะอิน-จ.พิจิตร ได้เดือนมี.ค. นี้ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศประหยัดต้นทุนค่าขนส่งน้ำมันระยะไกลแล้ว ในอนาคตอาจขยายเส้นทางเชื่อมไปประเทศเพื่อนบ้าน...(5 มี.ค. 2562)


ผู้ว่าราชการจ.เพชรบูรณ์เปิดเผยกรณีบริษัทอีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซสฯ มีโครงการขุดเจาะปิโตรเลียมใกล้แหล่งโบราณสถานเมืองโบรณาศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และถูกต่อต้านจากชาวเพชรบุรณ์และนักวิชาการ จนต้องชะลอขุดเจาะ...(5 มี.ค. 2562)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน จัดเสวนาหัวข้อ "Renewable ไทยรุ่งหรือร่วง ภายใต้พีดีพี 2018" โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความเห็นยอมรับแผนพีดีพีฉบับใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าอย่างมาก โดยยังให้ความสำคัญกับก๊าซ...(4 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานได้มอบหมายให้กกพ. พิจาณาความเหมาะสมการกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ตามร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ โดยกำหนดให้ปี 2567-68 ภาคตะวันตก จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่ 2 โรง เป็นการก่อสร้างทดแทน...(4 มี. ค. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถลงทุนส่วนต่อขยายท่อน้ำมันไปยังจ.หนองคายและสปป.ลาว ขณะที่่ท่อน้ำมันภาคเหนือ สามารถเพิ่มส่วนต่อขยายไปยังแม่สอดถึงเมียนมา โดย...(28 ก.พ. 2562)


ทีมวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) วิจัยและพัฒนา "เซลล์ยีสต์ลูกผสมพิเชีย พาสตอริส สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล" โดยยีสต์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถสร้างไอโซบิวทานอล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ...(28 ก.พ. 2562)


ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขต 18 ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมเรื่องพลังงานทดแทน ที่นิคมอุตสาหกรรมพิจิตรภาคเหนือตอนล่าง ถือได้ว่าเป็นต้นแบบโมเดลแห่งแรกที่มีโรงไฟฟ้า 2 รูปแบบ คือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม...(28 ก.พ. 2562)


การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีบริษัทอีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซสฯ มีแผนการผลิตปิโตรเลียม 2 แห่ง โดย 1 ใน 2 แห่ง จะมีการตั้งฐานหลุมผลิตใกล้กับมหาสถูปเขาคลังนอก อาจส่งผล...(27 ก.พ. 2562)


ครม. เห็นชอบให้กฟผ. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกำลังผลิตไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 โดยจะเพิ่มเงินลงทุนอีก 1,150 ล้านบาท รองรับถ่านหินที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปตลอดอายุ โดยไม่กระทบอัตราค่าไฟฟ้า...(27 ก.พ. 2562)


การประชุมกบง. ได้หารือเพื่อกำหนดกรอบการรับซื้อไฟฟ้าตามแผนพีดีพีที่ได้วางเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าทั้งในส่วนของเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ที่มีการกำหนดไว้แล้วชัดเจนคือ สัดส่วนรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์...(27 ก.พ. 2562)


บีโอไอเสนอมาตรการเร่งรัดการลงทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 รายในไทย ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นมาตรฐานยูโร 5 ให้เร็วขึ้น เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร...(26 ก.พ. 2562)


กกพ. มีมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานให้แก่มิตรผลไบโอเพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) กำลังผลิตติดตั้ง 26 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากอ้อย ใบอ้อยและชิ้นไม้สับ พื้นที่ต.น้ำปลีก อ.เมือง อำนาจเจริญ พร้อมกำหนดมาตรการในการ...(26 ก.พ. 2562)


รมว.พลังงานมอบหมายให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไปเร่งดำเนินการศึกษาเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ายื่นประมูลขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ สำหรับแปลงสำรวจในพื้นที่อ่าวไทยด้วยระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตภายในเดือนมิ.ย. นี้ ทั้งนี้...(26 ก.พ. 2562)


กบง. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลบี20 ลิตรละ 5 บาทออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 28 ก.พ. นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจการใช้บี20 ในรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ให้เพิ่มขึ้น โดยรัฐมีเป้าหมายที่ 90 ล้านลิตร...(26 ก.พ. 2562)


กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานได้หารือถึงความร่วมมือด้านพลังงานที่สอดคล้องกับร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้หารือถึงมาตรฐานยูโร 5 ทั้งรถยนต์และน้ำมัน...(25 ก.พ. 2562)


คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอนุมัติกรอบวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาทในการสนับสนุนกิจการไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ โดยกระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะมีความชัดเจน...(25 ก.พ. 2562)


วันที่ 25 ก.พ. นี้ รมว.พลังงานจะลงนามสัญญากับผู้ชนะประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในอ่าวไทย แปลงเอราวัณกับปตท.สผ.และบริษัทในเครือมูบาดาลา และแปลงบงกชกับปตท.สผ. โดยกรมเชืื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมส่งเอกสารแจ้ง...(22 ก.พ. 2562)


โครงการโรงไฟฟ้าไซยะบุรีขนาด 1,205 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว เป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่กฟผ. เลือกเข้าอยู่ในแผนซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่เริ่ม...(21 ก.พ. 2562)


กฟผ. เตรียมลงทุนพัฒนาระบบสายส่ง และโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าที่จะหมดอายุสัญญาในระยะ 10 ปี รวม 5,400 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 8 โรง ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในโรงไฟฟ้าลพบุรี และชัยบาดาล เป็นการนำร่องควบคู่พัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์...(20 ก.พ. 2562)


สมาคมการค้าพลังงานขยะได้ร่วมหารือถึงข้อเสนอแนะโครงการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) เชิงพาณิชย์ กับกกพ. ด้วยการนำไปเป็นเชื้อเพลิงเสริมให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลในสัดส่วน 25% ของเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นทางเลือก...(20 ก.พ. 2562)


กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 2 และเทศบาลนครราชสีมาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่ในครอบครองของกองทัพบกเพื่อจัดทำโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครราชสีมา พื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องที่ตั้งโครงการ...(18 ก.พ. 2562)


กรมการค้าภายในจะเปิดให้ผู้สนใจเสนอขายน้ำมันปาล์มดิบให้กฟผ. เพิ่มเติมอีก 50,000 ตัน เพื่อให้ทันก่อนจะสิ้นสุดโครงการในเดือนก.ค. นี้ โดยเป็นมาตรการปรับสมดุลปาล์มน้ำมันชั่้วคราวควบคู่ไปกับการนำไปผลิตบี20 ในอนาคตจะส่งเสริมบี20 เป็นมาตรการถาวร...(18 ก.พ. 2562)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ สวทช. ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการนำร่องร่วมทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 ภายใต้โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยกำหนดแผนการทดสอบการนำร่องในภาคขนส่ง...(15 ก.พ. 2562)


คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เห็นชอบอนุมัติเงินกองทุนฯ ให้กับโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานที่เสนอเข้ามารวม 400 โครงการ วงเงิน 6,800 ล้านบาท และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอีก 2,500 ล้านบาท...(15 ก.พ. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ โดยโรงไฟฟ้าบางปะกงได้เริ่มทดสอบเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าไปแล้ว ใช้น้ำมันปาล์มดิบไป 7,000 ตัน แต่การทำให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพระยะยาวคือ การกระตุ้นการใช้บี20...(15 ก.พ. 2562)


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยผลการวิจัยสามารถผลิตเอทานอลด้วยการใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นสูง ส่งผลต่อ...(14 ก.พ. 2562)


รมว.พลังงานประชุมร่วมกับผู้ค้าน้ำมันและโรงกลั่น เพื่อหามาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน ได้เร่งรัดผู้ประกอบการโรงกลั่นในประเทศ 6 ราย พร้อมผลิตน้ำมันดีเซลคุณภาพยูโร 5 โดยระหว่างที่ยังผลิตไม่ได้ จะหามาตรการในการจูงใจ 3 มาตรการหลัก...(14 ก.พ.2562)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า การลงนามในสัญญาของแหล่งปิโตรเลียม 2 แหล่งในอ่าวไทยคือ แหล่งบงกชและเอราวัณ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการในเดือนก.พ. นี้...(13 ก.พ. 2562)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างการทำงานให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ป้องกันความขัดแย้ง หรือความเห็นต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งปรับการทำงานของพลังงานทั้งประเทศ โดยแนวทางหลักคือ การทำงานร่วม 5 กระทรวงเพื่อให้แผน...(12 ก.พ. 2562)


ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ (ที่ไม่ใช่โรงงานน้ำตาล) ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ระยะห่างภายใน 50 กม. ของโรงงานเดิมได้ เพื่อต่อยอดการใช้...(11 ก.พ. 2562)


กรมการค้าภายในร่วมกับกฟผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโรงสกัดน้ำมันปาล์ม อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 ใน 32 รายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้กฟผ. เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า จากการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวทำให้ราคาผลปาล์ม...(11 ก.พ. 2562)


การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 7 ก.พ. เพื่อพิจารณาคัดกรองโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) ได้สั่งการให้ ส.กทอ. กลับไปจัดทำข้อมูลเพื่อเข้าสู่การพิจารณาใหม่...(8 ก.พ. 2562)


กฟผ. เตรียมรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาว ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน จำนวน 3 โครงการ คือโครงการไซยะบุรี กำลังผลิต 1,220 เมกะวัตต์ โครงการน้ำเงี๊ยบ 1 กำลังผลิต 269 เมกะวัตต์ และโครงการเซเปียนเซน้ำน้อย กำลังผลิต 345 เมกะวัตต์ แต่ในส่วนของ...(7 ก.พ. 2562)


การนำน้ำมันปาล์มดิบมาเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นไปตามแผน สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรมการค้าภายในยืนยันว่า การจัดหาน้ำมันปาล์มดิบดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและโปร่งใส...(7 ก.พ. 2562)


ปตท. และบางจาก ได้นำร่องประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ลงทันที 1 บาท/ลิตร ตั้งแต่ 6-28 ก.พ. ถือเป็นทางเลือกในการช่วยลดมลพิษ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เพิ่มขึ้น...(6 ก.พ. 2562)


กฟผ. อยู่ระหว่างเตรียมเสนอครม. เพื่อขออนุมัติแผนลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างพลังน้ำจากเขื่อนและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อน นำร่องติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำที่เขื่อนสิรินธร กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ นับเป็นโครงการไฮบริด...(6 ก.พ. 2562)


รมว.พลังงานได้ตอบคำถามประเด็นข้อสงสัยของแผนพีดีพี 2018 ซึ่งได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า ยืนยันว่าสามารถปรับปรุงแผนได้...(6 ก.พ. 2019)


กระทรวงพลังงานกำลังหารือเพื่อขอความร่วมมือกับผู้ค้าน้ำมันทุกราย ให้ช่วยลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเกรดพรีเมี่ยม ที่เป็นน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 5 เพื่อกระตุ้นการใช้ เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก นำร่องในสถานีบริการปตท.และ...(5 ก.พ. 2562)


กระทรวงคมนาคมประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานกับกระทรวงพลังงาน โดยการขนส่งเป็นแกนหลักในการใช้พลังงานของประเทศ จึงจัดตั้งคณะทำงานร่วม 2 ชุด คือ 1 คณะทำงานส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 2 คณะทำงานส่งเสริมการเปลี่ยนใช้น้ำมันเป็นการเดิน...(5 ก.พ. 2562)


การส่งเสริมผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพีดีพี 2018 ที่กำหนดสัดส่วนรับซื้อไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังผลิต 2,725 เมกะวัตต์ นั้น ในส่วนนี้กฟผ.จะได้รับสิทธิ์ดำเนินโครงการ 2,000 เมกะวัตต์ที่เหลือจะเปิด...(5 ก.พ. 2562)


โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี 2554-61 รวม 256 ระบบ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขณะนี้ยังรอ...(5 ก.พ. 2562)


รมว. พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ด้วยน้ำมันปาล์มดิบ ห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ร่วมกับก๊าซธรรมชาติในอัตราส่วน 50 : 50...(4 ก.พ. 2562)


ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าภาคเอกชนเปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกลายเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2018 มากที่สุด โดยจะพบว่า กำลังผลิตใหม่ของกลุ่มลดลงตลอดทั้งแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของโรงไฟฟ้าชีวมวล...(4 ก.พ. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ เบื้องต้นได้รับข้อมูลมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ และปัญหาขอขยาย...(1 ก.พ. 2562)


ปัจจุบันไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 45.68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือ 12% สูงกว่าเป้าหมายที่ประกาศไว้ หลังจากนี้จะเร่งเดินหน้ามาตรการอื่น เช่น การลงทุนก่อสร้างระบบขนส่งทางรางเพิ่มอีก 2,000 กม. ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลด...(31 ม.ค. 2562)


สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้สรุปผลโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) ได้รับคำขอรับการสนับสนุน 1,728 โครงการ คิดเป็นวงเงินรวมกว่า 38,285 ล้านบาท สูงกว่า...(31 ม.ค. 2562)


กฟผ. เตรียมเปิดประมูลผู้ดำเนินการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังน้ำจากเขื่อนและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อน (Hydro-Floating Solar Hybrid) จะนำร่องที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ นับเป็น...(30 ม.ค. 2562)


กกพ. เตรียมผลักดันการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐ เบื้องต้นจะเป็นการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปที่เน้นผลิตเองใช้เอง ซึ่งจะต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อัตราการรับซื้อไฟฟ้าน่าจะอยู่ที่ 1.6-1.8 บาท/หน่วย...(30 ม.ค. 2562)


ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมแผนของบฯกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน 1,800 ล้านบาท ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มในสถานบริการ 3 กลุ่ม เพื่อเพิ่มคุณภาพ ความสะดวก ในการบริการประชาชน และช่วยลดโลกร้อน...(29 ม.ค. 2562)


วันที่ 1 ก.พ. นี้ กระทรวงพลังงานเตรียมเปิดให้จำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ในสถานีบริการนำร่องของปตท. และบางจาก จำนวน 10 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะเน้นใช้กับรถยนต์ขนาดใหญ่ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ซึ่งราคาขายปลีกจะต่ำกว่าบี7 จำนวน 5 บาท...(29 ม.ค. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือขนส่งน้ำมันปาล์มดิบเที่ยวแรก จำนวน 2,000 ตัน ที่ท่าเรือบริษัทพี.เค มารีน เทรดดิ้ง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง โดยจะไม่ส่งผลกระทบกับราคาค่าไฟฟ้า...(28 ม.ค. 2562)


กกพ. เปิดเผยแนวโน้มอัตราค่าเอฟทีงวดเดือนพ.ค.-ส.ค. ต้องติดตามแนวโน้มราคาเชื้อเพลิงที่ช่วงนี้จะลดลง เนื่องจากการคำนวณราคาเชื้อเพลิงจะย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งยอมรับว่า ปัจจัยเสี่ยงในการปรับค่าเอฟทีลดลง ทั้งจากราคาเชื้อเพลิงและผลกระทบจากพายุ...(28 ม.ค. 2562)


พพ. อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการใช้อาคารที่อยู่อาศัยแแบบใหม่ที่เน้นการประหยัดพลังงานให้เป็นกฎระเบียบควบคุม ซึ่งจะกำหนดเป็นกฎหมายบังคับคล้ายคลึงกับกฎหมายควบคุมอาคารขนาดใหญ่ เบื้องต้นจะกำหนดชัดเจนว่า ในอนาคตหากไม่ใช่บ้านที่อนุรักษ์พลังงานตาม...(28 ม.ค. 2562)


การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการทดสอบการใช้ไบโอดีเซล บี10 ในเครื่องยนต์รถไฟ เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซล ซึ่งได้ทดลองใช้กับรถดีเซลรางทั่วประเทศ นอกจากนี้จะเร่งขยายการทดลองใช้น้ำมันบี20 เพิ่มเติม...(25 ม.ค. 2562)


กพช. มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยแล้ว โดยการดำเนินตามแผนการผลิตจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.58 บาท/หน่วยเท่านั้น ทั้งนี้การพยากรณ์ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะยาว 20 ปีข้างหน้า ประกอบด้วยความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบ 3 หน่วยงาน...(25 ม.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา รมว.พลังงานได้นำปตท.ไปศึกษาดูงานศักยภาพแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวจากประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกแอลเอ็นจีรายใหญ่ของโลก เพื่อมองหาโอกาสเข้าไปเจรจาซื้อแอลเอ็นจีเพิ่ม ซึ่งในอนาคตจะต้องนำเข้าเพิ่ม...(24 ม.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ และช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยได้มีการหารือกับผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ เพื่อดูความพร้อมของรถยนต์กับเชื้อเพลิงบี20...(24 ม.ค. 2562)


พพ. มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Smart พพ. เพื่อให้สอดรับกับแผนพีดีพีฉบับใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ โซลาร์ภาคประชาชน ที่ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องเตรียมการในปีนี้...(23 ม.ค. 2562)


กฟภ. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง และสถานีไฟฟ้าปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพของการจ่ายกระแสไฟฟ้าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยอ.แม่สะเรียง ได้ก่อสร้างระบบไมโครกริด เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มของภาคเอกชน...(22 ม.ค. 2562)


กฟผ. เตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีในปริมาณ 0.8-1.5 ล้านตัน/ปี ให้กับกฟผ. หลังมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 รายในเร็วๆ นี้ เงื่อนไขเบื้องต้นจะกำหนดให้นำเข้าแอลเอ็นจีปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน/ปีเพียง...(22 ม.ค. 2562)


สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี พพ. เปิดงาน Open House 4.0 เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 5 ที่บริเวณศูนย์บริการวิชาการที่ 2 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี แนะนำสถานที่และการบริการของศูนย์บริการวิชาการที่ 2 ดำเนินการให้ความรู้...(22 ม.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานได้หารือกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน 6 แห่ง ขอเร่งรัดให้โรงกลั่นส่งแผนปรับปรุงตามมาตรฐานยูโร 5 ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียมดำเนินการได้ทันทีที่รัฐออกประกาศยกมาตรฐานน้ำมันยูโร 5 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้หรือ...(21 ม.ค. 2562)


สมาคมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยคาดหวังว่า ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอกพช. จะมีการปรับปรุงตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเสนอแนวทางไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง ที่ไม่มีความชัดเจน...(21 ม.ค. 2562)


การประชุมกบง. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ได้มีการหารือร่างรายละเอียดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ให้ตกผลึกก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกพช. และได้พิจารณาแนวทางการต่อสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กประเภทความร้อนร่วม...(18 ม.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมประกาศคุณสมบัติน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษบี20 เพื่อให้สามารถจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันทั่วไปได้ โดยจะมีการระบุรายละเอียดของรถยนต์ในแต่ละรุ่นที่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการระยะสั้นในการแก้ไขปัญหาฝุ่น ส่วนระยะยาว...(17 ม.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองว่า ได้หารือกับสนพ. และกรมธุรกิจพลังงาน ถึงแนวทางการปรับคุณภาพมาตรฐานน้ำมันยูโร 4 เป็น ยูโร 5 เพื่อลดมลพิษในอากาศ โดยสนพ. จะไปหารือกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อกำหนดคุณลักษณะของน้ำมัน รวมทั้ง...(16 ม.ค. 2562)


นายกฯ ได้สั่่งการให้กทม. กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณียานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ให้เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันดีเซลแบบเดิม ไปเป็นน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ บี20 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กลงได้ และขอเชิญชวนประชาชนหันมาใช้...(16 ม.ค. 2562)


สนพ. เปิดเผยในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างรูปแบบระบบธุรกิจระบบไมโครกริด (ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก) ว่า ได้มีการศึกษาแผนการขับเคลื่อนสมาร์ทกริดระยะสั้น ปี 2559-2564 ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ทั้งนี้ตั้งเป้าให้เกิดการใช้งานระบบไมโครกริด 3-5 โครงการ...(15 ม.ค. 2562)


ในปี 2561 พพ. ได้มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ทั้งสิ้น 7,655,410 ใบ จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 257 ยี่ห้อใน 19 กลุ่มผลิตภัณฑ์...(15 ม.ค. 2562)


บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ อยู่ระหว่างติดตามความชัดเจนในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ที่กระทรวงพลังงานเตรียมนำเสนอที่ประชุมกพช. เบื้องต้น มองว่าเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับการลงทุนกิจการไฟฟ้าในประเทศ ทั้งการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า...(14 ม.ค. 2562)


ขสมก. แจ้งผลการทดลองใช้น้ำมันบี20 ในรถเมล์ล็อตแรกไม่มีปัญหา ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องยนต์ปกติ มีต้นทุนราว 3 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตร ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้มาก จึงขยายผลต่อในปี 2562...(11 ม.ค. 2562)


การประชุมกพช. วันที่ 24 ม.ค. นี้ จะมีการพิจารณาร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยสาระสำคัญจะต้องเตรียมขั้นตอนการเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าไอพีพี รอบที่ 4 ในพื้นที่ภาคตะวันตก ส่วนการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน...(11 ม.ค. 2562)


สมาชิกบางรายในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนเตรียมการฟ้องร้องกระทรวงพลังงานต่อศาลปกครอง กรณีหยุดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 8 ปี (2562-2569) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจหยุดชะงักลง...(10 ม.ค. 2562)


ปตท. ได้รับมอบฉลากอาคารสำนักงานพระโขนง ประเภทอาคารธุรกิจประหยัดพลังงานภายใต้ "โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ" ที่จัดขึ้นโดย พพ. นับเป็นความสำเร็จในการบริหารจัดการที่สามารถลดการใช้พลังงาน...(10 ม.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเดินหน้าปรับบทบาทของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน มุ่งเน้นโครงการที่ช่วยให้เกิดการนำเงินไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ห่างไกล ขณะที่พพ. เตรียมทบทวนร่างแผนอนุรักษ์...(9 ม.ค. 2562)


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือกกพ. ได้ประสานกับกฟภ. เพื่อบรรเทาภาระผู้ใช้ไฟฟ้าโดยการผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าในพื้นที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกเกินกำหนด...(8 ม.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเดินหน้าส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเพื่อช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ โดยในปี 2562 จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลกับรถดีเซลทั่วไปจากบี7 เป็นบี10 และส่งเสริมรถบรรทุกและเรือโดยสารใช้บี20...(8 ม.ค. 2562)


หลังจากประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2018 (2561-2580) ผ่านไป 5 ครั้ง ล่าสุดสนพ. เตรียมเสนอแผนฯฉบับปรับปรุงแก้ไขหลังประชาพิจารณ์เข้าสู่การพิจารณาของกพช. ในวันที่ 7 ม.ค. โดยภาพรวม...(7 ม.ค. 2562)


พพ. เตรียมพร้อมประสานงานไปยังผู้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศเพื่อหารือรายละเอียดการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะไบโอดีเซลและเอทานอลในการจัดทำร่างแผน AEDP ให้สอดรับกับแผนพีดีพี เบื้องต้นคาดว่าเป้าหมายการผลิต...(7 ม.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอร่างแผนพีดีพีต่อกพช. โดยที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยตั้งข้อสังเกตบางประเด็น เช่น วิธีการคำนวณการผลิตไฟฟ้า ปริมาณการผลิตไฟฟ้า การขาดมิติการส่งออกไฟฟ้าไปต่างประเทศ จะเตรียมข้อมูลเพื่อตอบข้อสงสัยในทุกประเด็น....(4 ม.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานได้ออกแถลงการณ์ถึงเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกบริเวณอ่าวไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย ได้ประสานข้อมูล เตรียมการณ์รับมือโดยการบริหารจัดการให้...(3 ม.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของกพช. วันที่ 7 ม.ค. เพื่ออนุมัติและประกาศใช้ต่อไปนั้น กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตลอดแผนอยู่ที่ 3.756 บาท/หน่วย จากแผนเดิมอยู่ที่ 5.55 บาท ส่วนหนึ่งมาจากปตท.สผ. ชนะการประมูลแหล่ง...(2 ม.ค. 2562)


พพ. มีโครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของพพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม จัดสัมมนา สมาร์ท เอเนอร์ยี่ ฟอร์ ฟูด อินดัสตรี เน้นกลุ่มผู้ผลิตอาหาร...(2 ม.ค. 2562)


มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ รับฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ โดยได้รับการประเมินระดับสมรรถนะพลังงาน ระดับ A จากพพ. ในฐานะอาคารธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการขยายผล...(28 ธ.ค. 2561)


กรมการค้าภายในจะออกประกาศเพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำน้ำมันปาล์มมาจำหน่ายกฟผ. ซึ่งจะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 1.6 แสนตัน ในราคานำตลาด 18 บาท/กก. เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า ให้เข้ามาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. โดยกำหนดเงื่อนไข...(28 ธ.ค. 2561)


กกพ. มีมติเห็นชอบหลักการให้บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือจีพีเอสซี ควบรวมกิจการกับบริษัทโกลว์พลังงาน มีเงื่อนไขกำหนดให้โกลว์พลังงาน ขายกิจการบริษัทโกลว์ เอสพีพี 1 ให้แล้วเสร็จก่อน...(27 ธ.ค. 2561)


พพ.ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ที่ขณะนี้ได้รับการประเมินไปแล้ว 53 อาคาร สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน BEC ที่จะมีผลบังคับใช้ปี 2562 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา...(27 ธ.ค. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการปรับสมดุลปาล์มน้ำมันภายในประเทศ โดยการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้า ระหว่างกรมการค้าภายในและกฟผ. โดยจะเริ่มนำไปผลิตไฟฟ้าประมาณสัปดาห์แรกของเดือนม.ค. 62...(26 ธ.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เตรียมความพร้อมเปิดประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ คาดว่าจะดำเนินการได้ช่วงหลังของปี 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะความไม่ชัดเจนของกฎหมาย...(25 ธ.ค. 2561)


กบง. มีมติให้ผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทุกชนิดลง 1 บาท/ลิตร โดยให้ลดค่าการตลาดลงและลดการเก็บเงินนำเข้ากองทุนน้ำมันฯ 50 สต./ลิตร บนสมมติฐานที่ราคาน้ำมันตลาดโลกอยู่ในกรอบไม่เกิน 55 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะลดลง...(25 ธ.ค. 2561)


โครงการความร่วมมือระหว่างพพ. กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มโครงการสาธิต ปี 2561 เน้นเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุมให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถประหยัดพลังงาน...(25 ธ.ค. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยู่ระหว่างปรับกฎระเบียบการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน หลังจากนี้จะนำเสนอกระทรวงพลังงานเพื่อเห็นชอบ แต่ต้องรอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่บังคับใช้ โดยจะสอดรับกับแผน...(24 ธ.ค. 2561)


กระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการประชุมจัดทำแผนแม่บทพลังงาน 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ว่า กรอบวิธีทำงานจะยึดแนวโน้มของโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยน สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น มีการสำรวจและผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ...(24 ธ.ค. 2561)


21 ธ.ค. รมว.พลังงานจะเป็นประธานในการประชุมร่วมกับส่วนราชการและผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน เพื่อหารือถึงกรอบการจัดทำ 5 แผนที่ประกอบด้วย แผนก๊าซ แผนน้ำมัน แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนกองทุน...(21 ธ.ค. 2561)


อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้นำผู้บริหารฯและสื่อมวลชน เข้าศึกษาดูงานภายในโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทาน ของบริษัทซีพีแรม โรงงานต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานในระดับประเทศ สามารถลด...(20 ธ.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าของการเปิดประมูลปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกช ในส่วนที่รัฐจะต้องเข้าร่วมลงทุน 25% ขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ไม่ต้องคัดเลือกผู้ถือหุ้นในส่วนนี้เพิ่ม เนื่องจากเป็นบริษัทลูกของปตท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ...(19 ธ.ค. 2561)


สนพ. ได้ชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลงในแผนพีดีพีฉบับใหม่ 5 ด้าน คาดว่าปี 2580 จะมีกำลังผลิตรวม 73,211 เมกะวัตต์ โดยจะรวมถึงโซลาร์ภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่...(19 ธ.ค. 2561)


สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย ได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชอ้อยและมันสำปะหลังที่มีมูลค่าสูงขึ้น ขณะที่พพ. ระบุว่าการใช้เอทานอลขยายตัว 5%...(18 ธ.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า แผนพีดีพีใหม่จะมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดแผนอยู่ที่ 3.57 บาท/หน่วย ต่ำกว่าแผนเดิมที่เมื่อสิ้นสุดแผนปี 79 จะอยู่ที่ 5.55 บาท/หน่วย โดยปัจจัยหลักมาจากการมีทางเลือกเชื้อเพลิงที่หลากหลายมากขึ้น...(18 ธ.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานของไทย กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ของสปป.ลาว รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและ กฟผ. ร่วมกันจัดงานนิทรรศการ 50 ปี ท่าเสด็จรำลึก อ.เมืองหนองคาย ระหว่างวันที่ 13-16 ธ.ค. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ความร่วมมือด้านพลังงาน...(17 ธ.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า จะเสนอขอความเห็นชอบต่อกพช. ให้พิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนในเรื่องข้อจำกัดการรับซื้อขยะชุมชน และจะพิจารณาค่าไฟฟ้าตามความเหมาะสมไม่สูงกว่าราคารับซื้อ ทั้งนี้จะพิจารณาให้โรงไฟฟ้าขยะชุมชนอยู่ในแผนพีดีพีใหม่ด้วย...(17 ธ.ค 2561)


คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจะประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานนำโดยปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อหารือถึงรายละเอียดการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ ควรตอบโจทย์ความมั่นคงและค่าไฟฟ้าที่ชัดเจนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...(17 ธ.ค. 2561)


กฟผ. เปิดเผยว่า ไทยและสปป.ลาว พร้อมเดินหน้าความสัมพันธ์ด้านพลังงาน ปัจจุบันไทยมีข้อตกลงเบื้องต้นรับซื้อไฟฟ้าจากลาว 9,000 เมกะวัตต์ โดยมีข้อตกลงรับซื้อแล้ว 7,000 เมกะวัตต์ ขณะที่สปป.ลาวคาดหวังว่าไทยจะรับซื้อไฟฟ้าจนครบ...(14 ธ.ค. 2561)


ปตท.สผ. เปิดเผยกรณีชนะการประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้ง 2 แหล่งนั้น เชื่อว่า จะสามารถทำประโยชน์ให้ได้ตามที่ยื่นข้อเสนอ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ 20 ปีในแหล่งบงกช และเป็นผู้ร่วมทุนในแหล่งเอราวัณ ส่วนที่มีข้อสงสัย...(14 ธ.ค. 2561)


ครม.อนุมัติปตท.สผ. ชนะการประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย แหล่งเอราวัณและบงกช ให้กระทรวงพลังงานลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือพีเอสซี ภายในเดือนก.พ. 2562 ระยะเวลาสัมปทาน 20 ปี และต่ออายุได้อีก 10 ปี...(14 ธ.ค. 2561)


รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ จะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะจะสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน...(13 ธ.ค. 2561)


พพ.ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 4 แห่ง เป็นเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรด้านการออกแบบเพื่ออนุรักษ์พลังงาน...(13 ธ.ค. 2561)


สนพ. จัดทำคลิปในรูปแบบโมชั่นกราฟิก ชุด LPG รู้ไว้ไม่เอาท์ เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซแอลพีจี ปริมาณการผลิต การนำไปใช้ และการใช้ที่ประหยัด โดยเล่าเรื่องในรูปแบบแอนิเมชั่นที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง...(12 ธ.ค. 2561)


กกพ. อยู่ระหว่างปรับกฎระเบียบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ภาคประชาชน เพื่อดูแลด้านเทคนิคทั้งระบบและผลกระทบเพื่อให้มีเสถียรภาพ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน...(12 ธ.ค. 2561)


กฟผ.เปิดเผยการประกาศเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้ค้าก๊าซธรรมชาติเหลวร่วมประมูลจัดหาแอลเอ็นจี 0.8-1.5 ล้านตันให้กฟผ. ยังรอการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสูด ซึ่งส่งให้ตีความคุณสมบัติรวมถึงประเด็นความรับผิดชอบ เพื่อให้ชัดเจน...(11 ธ.ค. 2561)


สนพ. เปิดรับฟังความเห็นการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ที่จ.สุราษฎร์ธานี โดยตามร่างแผนฯ ภาคใต้ ได้กำหนดให้กฟผ.เป็นผู้ดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2 โรง ในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้...(7 ธ.ค. 2561)


สนพ. อยู่ระหว่างการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2018) ที่จะใช้ในปี 2561-2580 ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นที่กรุงเทพฯ ครั้งสุดท้ายในกลางเดือนธ.ค. ก่อนนำเสนอกพช. จะสรุปค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกินแผนเดิมที่ 5.55 บาท...(7 ธ.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยสถานการณ์ราคาแอลพีจีตลาดโลกล่าสุด ช่วงต้นเดือนธ.ค. ปรับลดลงโดยเคลื่อนไหวเฉลี่ย 450 ดอลลาร์/ตันมั่นใจว่า กรอบวงเงินกองทุนน้ำมันฯ ที่กบง. กำหนดไว้ 7,000 ล้านบาท เพื่อดูแลราคาแอลพีจีถังครัวเรือนจะดูแลไปจนถึงสิ้นปี...(6 ธ.ค. 2561)


คณะกรรมการปิโตรเลียมได้สรุปผลการพิจารณาข้อเสนอของเอกชนที่ยื่นประมูลแหล่งเอราวัณและบงกชเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเรื่องให้รมว.พลังงานพิจารณา เพื่อเตรียมนำเสนอให้ที่ประชุมครม. คัดเลือก...(4 ธ.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ให้ได้รับส่วนลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ในอัตรา 3 บาท/ลิตร จากกำหนดการเดิมจะประกาศใช้วันที่ 15 ธ.ค. นี้ คาดว่า จะเปิดโครงการได้ในเดือนม.ค. 2562...(4 ธ.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอแนวทางการเปิดให้ยื่นคำขอสนับสนุนเงินจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานสำหรับงบประมาณปี 2562 รอบที่ 2 วงเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ วันที่ 6 ธ.ค. นี้...(4 ธ.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่...(4 ธ.ค. 2561)


รัสเซียจะร่วมมือกับซาอุดิอาระเบีย ในการลดกำลังผลิตน้ำมัน แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องปริมาณที่จะลด...(3 ธ.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ 10 เดือนปีนี้ เฉลี่ยอยู่ที่ 46,585.34 ล้านลิตร หรือ 153.2 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 3.2% สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ...(30 พ.ย. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการปิโตรเลียมเป็นเพียงการหารือกรอบกว้างสำหรับหน่วยงานรัฐที่จะเข้าร่วมทุนสัดส่วน 25% ในแหล่งเอราวัณและบงกช คาดว่าจะทราบผลรายชื่อผู้ชนะการประมูลรวมทั้งภาครัฐที่จะเข้าถือหุ้นในเดือนธ.ค. นี้...(30 พ.ย. 2561)


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดงานสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ( TREC11) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...(30 พ.ย. 2561)


ปตท. เปิดตัวโครงการสมาร์ท เอนเนอร์ยี่ แพลทฟอร์ม หรือระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยดิจิตอล ต้นแบบพัฒนาพลังงานอัจฉริยะให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ เช่น ส่งเสริมพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆ และสมาร์ทกริด การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้...(29 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 ให้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันปาล์มดิบ และรับฟังแผนการดำเนินงาน โดยจะรับซื้อน้ำมันปาล์มในราคา 18 บาท/กก. ที่ท่าเทียบเรือ...(28 พ.ย. 2561)


มาเลเซียจะเริ่มโครงการไบโอดีเซล บี10 ในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ และจะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบวันที่ 1 ก.พ. 2019 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิตท้องถิ่นต้องเพิ่มสัดส่วนน้ำมันไบโอดีเซลเป็น 10% จากเดิม 7% เพื่อช่วยเพิ่ม...(27 พ.ย. 2561)


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสนับสนุนเพิ่มการใช้อ้อยโดยการเพิ่มสัดส่วนของเอทานอลในแก๊สโซฮอล์ให้มากขึ้นจากปัจจุบัน รวมทั้งหมดจะใช้เอทานอลผสมเฉลี่ยจากทุกประเภทประมาณ 13% ควรขยับขึ้นไปเป็น 15% จะทำให้มีความต้องการเอทานอล...(26 พ.ย. 2561)


คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอยู่ระหวา่งจัดเตรียมรายละเอียดต่างๆ เพื่อเดินหน้าเปิดให้ยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์ฯ สำหรับดำเนินโครงการงบประมาณประจำปี 2562 รอบที่ 2 ให้ทันกรอบงบกลางปีที่จะเริ่ม...(26 พ.ย. 2561)


กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร และ GIZ ดำเนินโครงการความร่วมมือในการผลิตน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การผลิตน้ำมันปาล์มและเพิ่มความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาและสังคมในการผลิต...(23 พ.ย. 2561)


ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในไทย โดยมี 10 หน่วยงานเข้าร่วม เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์...(22 พ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานได้ดำเนินมาตรการ 3 แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ โดยรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบป้อนโรงไฟฟ้าบางปะกง ส่งเสริมการใช้ บี20 และเพิ่มสัดส่วนการผสมบี7 คาดว่าภายในปลายเดือนพ.ค. 62 จะสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มในระบบได้ 4 แสนตันจาก...(22 พ.ย. 2561)


ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่ 36 ไทยได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการขยายการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุพาคีในอาเซียน มีการผลักดันให้มีประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการซื้อขายมากขึ้นจากปัจจุบันมีไทย ลาว และมาเลเซีย ที่เริ่มซื้อขายไฟฟ้าแล้ว...(21 พ.ย. 2561)


ครม.เห็นชอบมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนพ.ย.61-พ.ค.62 โดยให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยกฟผ.จะขอรับเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตจาก...(21 พ.ย. 2561)


บริษัท จีพีเอสซี เปิดเผยว่า บริษัทเคารพในคำตัดสินของกกพ. ที่มีมติไม่เห็นชอบกับคำขอที่เข้าไปซื้อหุ้นบริษัท โกลว์พลังงาน ล่าสุดบริษัทจึงทำการอุทธรณ์โดยนำเสนอข้อมูลใหม่เพิ่มเติม...(20 พ.ย. 2561)


คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้เปิดเผยว่า นิด้าได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการศึกษา SEA...(20 พ.ย. 2561)


นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง พร้อมด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของโรงไฟฟ้าขยะ ขนาด 7.9 เมกะวัตต์ พื้นที่ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี หลังมีกรณีข้อพิพาท โดยไม่พบปัญหา...(19 พ.ย. 2561)


ผู้จัดการ ส.กทอ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่า วันที่ 21 พ.ย. ได้นัดผู้ประกอบการ หน่วยงานและชุมชนที่ได้รับการอนุมัติมาลงนามสัญญาเพื่อเบิกจ่ายเงิน ล่าสุดได้พิจารณาบางโครงการที่อาจต้องจัดสรร...(19 พ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานเตรียมนำเสนอแนวทางรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CP0) 1.6 แสนตัน ป้อนให้กับโรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อขอนุมัติจากครม. วันที่ 20 พ.ย. โดยจะดำเนินการได้ทันที แต่จะเป็นการทยอยส่งมอบ ซึ่งจะต้องหารือในรายละเอียด...(19 พ.ย. 2561)


ตัวแทนเครือข่ายสองฝั่งทะเลกระบี่-เทพายุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน เข้ายื่นถึงหนังสือรมว.พลังงาน ขอให้คัดเลือกผู้จัดทำการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) พลังงานภาคใต้ด้วยความโปร่งใส...(16 พ.ย. 2561)


รองผู้ว่าฯอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานและผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จก. ครั้งที่ 2 ได้ให้บริษัทเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นออกไปอีก 2 สัปดาห์...(15 พ.ย. 2561)


ปตท. เตรียมเสนอคณะกรรมการปตท.พิจารณาอนุมัติลงทุนโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก โดยจะนำความเย็นจากก๊าซแอลเอ็นจีมาทำห้องเย็นช่วยเก็บรักษาพืชผลการเกษตร และอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนคลังแอลเอ็นจีโครงการท่าเรือมาบตาพุด...(15 พ.ย. 2561)


การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่ 14 พ.ย. ได้หารือเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีบริษัท GPSC ได้ส่งหนังสือยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่เห็นด้วยกับคำขออนุญาตเพื่อการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทโกลว์พลังงาน โดยจะมีการลงมติว่าจะรับคำขอหรือไม่...(15 พ.ย. 2561)


ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำอย่างเร่งด่วน 4 แนวทาง โดยให้กระทรวงพลังงานนำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพ...(14 พ.ย. 2561)


กกพ. มีหนังสือแจ้งถึงบริษัททรอปิคอลวินด์ จก. เพื่อยกเลิกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า โดยระบุว่า จากกรณีกังหันลม (V136) เกิดเหตุขัดข้องในส่วนเครื่องยนต์และชุดใบกังหัน พื้นที่ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา พิจารณาแล้ว...(13 พ.ย. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยคาดการณ์ยอดใช้น้ำมันของปี 2561 จะขยายตัวใกล้เคียงกับประมาณการไว้ที่ 3.5% เนื่องจากช่วง 3ไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวไปแล้ว 3.1% ซึ่งเติบโตสอดคล้องกับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจ...(12 พ.ย. 2561)


กกพ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ FiT ของอปท. เพื่อรับซื้อไฟฟ้าประมาณ 78 เมกะวัตต์ หรือ Quick Win Projects ซึ่งมีบัญชีความพร้อมของโครงการจากกระทรวงมหาดไทย 12 โครงการ 8 พื้นที่ หลังจากได้ขยายเวลา...(12 พ.ย. 2561)


กกพ. ได้ประเมินนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในอดีตทั้งในรูปแบบการให้เงินสนับสนุนส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า และให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าเอฟทีในปี 2562 อยู่ที่ 27.34 สต./หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจาก...(12 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยผลการเปิดซองเอกสารประมูลซองที่ 4 การประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย แหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช ขณะนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้ลงนาม...(9 พ.ย. 2561)


กบง. มีมติอนุมัติส่วนลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20 สำหรับรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ เรือขนส่ง ถูกกว่าราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท/ลิตร รวมเป็น 5 บาท/ลิตร จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นได้อีก...(9 พ.ย. 2561)


กกพ. มีมติให้เรียกเก็บค่าเอฟที ในงวดเดือนม.ค.- เม.ย. 2562 เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 4.30 สต./หน่วย เป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบ 16 เดือน เนื่องจากปัจจัยราคาค่าเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิด...(9 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานได้เร่งหารือกับสนพ. กฟผ. เพื่อเร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ 20 ปี (2561-2580) เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมกพช. ภายในเดือนธ.ค.นี้ จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในต้นปี 2562 ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ...(8 พ.ย. 2561)


คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ได้เปิดให้ 3 สถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เข้านำเสนอแผนงาน...(7 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า เตรียมหารือรายละเอียดโครงการช่วยเหลือรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ใช้แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ราคาต่ำกว่าปกติ 3 บาท/ลิตร ในการประชุมกบง. วันที่ 8 พ.ย. คาดว่าจะเปิดจำหน่ายได้วันที่ 15 ธ.ค. โดยปตท.นำร่อง...(6 พ.ย. 2561)


มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพัฒนาและออกแบบอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building : NZEB) ตั้งแต่ปี 2556 ได้รับงบสนับสนุน 18 ล้านบาทจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบ...(6 พ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานได้ดำเนินใน 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อดูดซับปริมาณปาล์มน้ำมัน โดยการนำน้ำมันปาล์มดิบ 1.6 แสนตันมาผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีและบางปะกงเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งขณะนี้กฟผ. กำลังปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้พร้อมดำเนินการได้ทันที...(6 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานยืนยันพร้อมส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะก๊าซชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่กำหนดไว้ 30% แต่ราคารับซื้อไฟฟ้าต้องไม่สูงกว่า 2.44 บาท/หน่วย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้รัฐเปิด...(5 พ.ย. 2561)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 10 ชาติสมาชิกอาเซียน ให้มีการเสนอในเวทีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งต่อไป ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2562 โดยจะปรับเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น...(5 พ.ย. 2561)


การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 36 ณ ประเทศสิงคโปร์ สาระสำคัญของการหารืออยู่ในหัวข้อ Transforming Energy : Invest, Innovate, Integrate โดยได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านการใช้พลังงาน...(2 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานได้นำคณะผู้บริหารของพพ. และกระทรวงพลังงาน เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ ของบริษัทแซมบ์คอร์ปในสิงคโปร์ เพื่อเป็นแนวทางมาใช้ส่งเสริมการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก...(2 พ.ย. 2561)


ขสมก. เปิดเผยผลการทดลองใช้บี20 กับรถโดยสารธรรมดา ยี่ห้อฮีโน่ 5 คัน สาย 145 ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. พบว่า ไม่มีปัญหาการใช้งาน เครื่องยนต์ปกติและมีอัตราการใช้น้ำมันบี20 ใกล้เคียง...(1 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เพื่อขอความร่วมมือในการปรับสูตรสัดส่วนผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ บี100 ในดีเซลหรือบี7 โดยจะเริ่มปรับสัดส่วนผสมใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป...(1 พ.ย. 2561)


กกพ. ได้มีคำสั่งให้โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าของบริษัททรอปิคอล วินด์ จก. และบริษัทเค.อาร์.เอส.ทรี จก. หยุดเดินเครื่องการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราวไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและป้องกัน หลังเกิดเหตุขัดข้อง...(1 พ.ย. 2561)


ชาวบ้านเครือข่ายภาคประชาชนต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกันยื่นหนังสือข้อสงสัยและข้อกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด...(31 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานมอบหมายให้พพ. ไปพิจารณาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของอาเซียน เพื่อเตรียมเสนอในเวทีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2562 ในการปรับเป้าหมายการลดใช้พลังงาน...(31 ต.ค. 2561)


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมกับกลุ่มมิตรผลและธนาคารกสิกรไทยลงนามความร่วมมือการซื้อขายคาร์บอนเครดิตประจำปี 2561 ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย T-VER โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขายคาร์บอนเครดิตไปแล้ว...(30 ต.ค. 2561)


การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนปีนี้พิเศษมีตัวแทนจากองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และองค์การพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (IRENA) เข้าหารือพลังงานทดแทนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบไฟฟ้าอาเซียน ส่วนใหญ่ยังกังวล ...(30 ต.ค. 2561)


สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. ลงนามบันทึกความเข้าใจ "โครงการส่งเสริมและสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ" กับบริษัทดอยคำฯ และวิสาหกิจชุมชนไบโอมีเทนนางอย-โพนปลาไหล...(29 ต.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานได้หารือร่วมกับปตท. ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยเหลือรถจักรยานยนต์รับจ้างใช้ราคาน้ำมันถูกลง เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า ปตท. จะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนน้ำมันทั้งหมด 3 บาท/ลิตร...(26 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานได้หารือกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ถึงแนวทางช่วยดูดซับสต๊อกน้ำมันปาล์มผ่านการใช้ไบโอดีเซล บี7 โดยการขยายค่าความคลาดเคลื่อน (BAND) เพิ่มเป็น 6.8-7.2% ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบในระบบได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8 หมื่นตัน/ปี...(26 ต.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยการจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค. นี้ ที่สิงคโปร์ รมว.พลังงานจะนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พพ.พร้อมภาคเอกชนไทยเข้าร่วมประชุม และนำคณะผู้ประกอบการไทยเข้ารับรางวัลอาเซียน เอเนอร์ยี่ อวอร์ด...(26 ต.ค. 2561)


ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานทั้งหมด 6 คน แบ่งงานตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของ 4 หนว่ยงานกระทรวงพลังงาน และ 2 วิสาหกิจ โดยนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ รับผิดชอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน...(25 ต.ค. 2561)


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน...(25 ต.ค. 2561)


กกพ. เปิดเผยกรณีกนอ. ต้องการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี ให้มีการเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยินดีที่จะหารือและร่วมมือ...(25 ต.ค. 2561)


การที่บริษัท GPSC เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อ กกพ. กรณีมีมติไม่อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัทโกลว์พลังงานฯ โดยอ้างว่าเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนทางกฎหมาย แต่ต้องดำเนินการภายใน...(24 ต.ค. 2561)


เทศบาลนครศรีธรรมราชได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แปลงขยะให้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแบบเตาเผา กำลังผลิต 20 เมกะวัตต์ สามารถกำจัดขยะได้วันละ 1,000 ตัน ซึ่งใช้เวลาในการกำจัดขยะเก่าประมาณ 12-13 ปี อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR รวมถึง...(24 ต.ค. 2561)


พพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็นและหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในโรงพยาบาลและอาคารของภาครัฐ 12 แห่ง ประหยัดพลังงานได้...(24 ต.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ยังคงมาตรการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ แม้ราคาน้ำมันดิบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะปรับลดลง...(22 ต.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานจะมีการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี20 เพิ่ม โดยปตท.จะร่วมกับ ขสมก. และบสข. เปิดตัวโครงการในวันที่ 26 ต.ค. ขณะเดียวกันจะหารือร่วมกับ รฟท. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มเส้นทางจำนวนรถไฟที่ใช้บี10 เพิ่มเติม รวมถึงศึกษาการใช้บี7 พลัส...(22 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานได้สั่งการให้เร่งศึกษาการเพิ่มสัดส่วนน้ำมันปาล์มในไบโอดีเซล เพื่อช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มส่วนเกิน โดยขณะนี้กรมธุรกิจพลังงานไปหารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมันและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มสัดส่วนเป็นบี7 พลัส...(19 ต.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2562 และงบเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561 ขณะนี้มีความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางแล้ว งบเพิ่มเติมยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ...(19 ต.ค. 2561)


ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการวางแผนพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยมาตรการส่งเสริมการผลิตและใช้เอทานอล อยากเห็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินมาตรการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลและไบโอดีเซลให้มากขึ้น...(18 ต.ค. 2561)


เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา และบริษัทที่ปรึกษา จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยมีประชาชนจากหลายหมู่บ้านในพื้นที่ต.กุดจอก และชุมชนเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ร่วม 1,000 คน เข้าร่วม...(18 ต.ค. 2561)


เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำเซบาย 2 จังหวัดคือ ยโสธรและอำนาจเจริญ ซึ่งหวั่นวิตกจะได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังผลิต 61 เมกะวัตต์ บริเวณแม่น้ำเซบาย รวมตัวคัดค้านและยื่นหนังสือถึงกกพ. ให้ชะลอการออกใบอนุญาต...(17 ต.ค. 2561)


นายอำเภอบัวใหญ่เปิดเผยกรณีชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ และต.กุดจอก จ.นครราชสีมา คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ต.กุดจอก รองรับปริมาณขยะจาก 41 อปท. รอบอำเภอบัวใหญ่ โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบ...(17 ต.ค. 2561)


มูลนิธิโครงการหลวงได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กฟภ. เพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวมทั้งสิ้น 15 โรง...(17 ต.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยมาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศประมาณ 1 แสนคัน จะได้รับส่วนลดแก๊สโซฮอล์ 95 ในอัตรา 3 บาท/ลิตร ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกัน คาดว่าจะได้...(17 ต.ค. 2561)


กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายกว่า 100 คน เดินรณรงค์ต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ...(16 ต.ค. 2561)


ชาวบ้านเกาะลิบง ได้นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบแผงและอาคารโซลาร์เซลล์ที่องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NED0) ของญีุ่่ปุ่นร่วมกับพพ. และกฟภ. ก่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ และตั้งเป้าจะผลิตไฟฟ้าใช้บนเกาะ...(16 ต.ค. 2561)


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้เปิดบริการใหม่ Energy Data Visualization (EDV) นำร่องบริการวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาน้ำมันขายปลีกในเมืองหลวงของ 10 ประเทศอาเซียน...(16 ต.ค. 2561)


กนอ.ได้หารือกับกระทรวงพลังงานเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ในการขอใบประกอบกิจการท่าเรือก๊าซธรรมชาติและแปรสภาพก๊าซแอลเอ็นจี และการขอใบอนุญาตจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีให้มีความรวดเร็วและเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุน...(16 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ ปี 2561-2580 จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กฟผ. กฟภ. และกฟน. เพื่อจัดทำแผนอย่างรอบคอบ...(12 ต.ค. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติคำขอเพื่อรวมกิจการ การเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของจีพีเอสซี ในบริษัทโกลว์พลังงาน เพราะส่งผลต่อการลดการแข่งขันให้บริการพลังงาน ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย...(12 ต.ค. 2561)


นายสมคิด รองนายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานและปตท. หาทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการสามารถซื้อน้ำมันในราคาที่ต่ำกว่าปกติ เน้นไปที่กลุ่มรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง...(12 ต.ค. 2561)


กบง. ได้พิจารณามาตรการรองรับภาวะระดับราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวน เพื่อดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร โดยกำหนดมาตรการไว้ 2 แนวทาง...(12 ต.ค. 2561)


การประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานได้หารือและติดตามการดำเนินงานในแต่ละโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปพลังงาน ซึ่งต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบบางหน่วยงานเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้...(11 ต.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยในส่วนของโครงการปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ถ้าไม่ใช่งบประมาณผูกพันข้ามปีถือว่าจบแล้ว ให้พิจารณาว่าจะเกลี่ย...(10 ต.ค. 2561)


พพ. มีมติเห็นชอบข้อกฎหมายอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy Code (BEC) ภายในปี 2562 โดยตั้งเป้าหากออกแบบตามแผนจะสามารถประหยัดพลังงานได้ 10%...(10 ต.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยถึงโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างพพ. กับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และกฟภ. ได้ดำเนินการมอบโอนทรัพย์สินให้อบต.ลิบง...(9 ต.ค. 2561)


พพ.ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความต่อเนื่องการดำเนินโครงการไทยแลนด์เอ็นเนอร์ยี่อวอร์ด 2562 โดยได้เปิดสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานทั้งด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงานจากหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง...(9 ต.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยการพิจารณาคำขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโครงการปี 2561 (เพิ่มเติม) และการพิจารณางบปี 2562 คาดว่าจะประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในเร็วๆ นี้ โดยจะมีการทบทวน...(9 ต.ค. 2561)


การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ในพื้นที่ EEC โดยจากการรับฟังความคิดเห็น 2 ครั้งที่ผ่านมา ภาคเอกชนยังมีความกังวลเรื่องของการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี...(8 ต.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานรายงานการนำเข้าน้ำมันดิบ 8 เดือนแรกปี 2561 ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 8.1% มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 35.7% ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมที่เพิ่มขึ้นและระดับราคาที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น...(8 ต.ค. 2561)


สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือถึงกกพ. ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับบริษัทจีพีเอสซี ซื้อหุ้น อาจเข้าข่ายก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้า และอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ใน 3 ประเด็น...(5 ต.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานยังเดินหน้าพิจารณาคำขอสนับสนุนการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานโครงการงบประมาณปี 61 เพิ่มเติม และการพิจารณางบปี 62 แต่จะกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่...(4 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเบรนท์สูงขึ้นไปกว่า 85 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งกองทุนน้ำมันฯอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล 60 สต./ลิตร เพื่อรักษาระดับราคาไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร สามารถรองรับสถานการณ์ได้จนถึงปลายปีหรือต้นปีหน้า แต่หาก...(4 ต.ค. 2561)


กลุ่มพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุปสรรคสำคัญของการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ คือ มีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมากถึง 10 หน่วยงาน 15 ใบอนุญาต ส่งผลให้มีขั้นตอนและกฎระเบียบมากเกินไป ควรลดจำนวนหน่วยงานรัฐ รวมถึงลดขั้นตอนการขออนุญาต ...(3 ต.ค. 2561)


พพ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพพลังงาน/หรือการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก โดยประเทศสมาชิกได้มีการหารือกำหนดเป้าหมาย...(3 ต.ค. 2561)


ซีพีเอฟดำเนินโครงการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5 โครงการหลัก ประกอบด้วย การเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ กับ พพ. 31 โครงการ...(2 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับใหม่ ที่เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 1-2 สัปดาห์ โดยยืนยันว่า เชื้อเพลิงถ่านหินยังเป็นทางเลือกที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง...(2 ต.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานได้จัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 5 กลุ่มโครงการหลัก คาดว่าปี 2579 จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว 9,000 เมกะวัตต์...(1 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เสนอขอจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มีพลอ.อ. ประจิน รองนายกฯเป็นประธาน ในวันที่ 9 ต.ค. เดินหน้าพิจารณาอนุมัติคำของบปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการ...(1 ต.ค. 2561)


กฟผ. เปิดตัวฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ หรือฉลากเบอร์ 5 Ranking และฉลากบ้าน-อาคาร เบอร์ 5 จัดทำมาตรฐานการประหยัดพลังงานที่สูงกว่าเดิม และแบ่งระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพใหม่ ให้สะท้อนผลการประหยัดที่ละเอียดมากขึ้น...(28 ก.ย. 2561)


กกพ.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์จี หรือ จีพีเอสซี เข้าซื้อกิจการบริษัทโกลว์พลังงาน ออกไปอีก 15 วัน จากครบระยะเวลาการพิจารณา 90 วันแล้ว เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหม่เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่...(28 ก.ย. 2561)


โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของบริษัทเคทิส ไบโอเอทานอล ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2018 ประเภทรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 48 ล้านบาท/ปี...(27 ก.ย. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมออกร่างประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้าส่งออกถ่านหินหรือซีโอพี เพื่อวางมาตรฐานถ่านหินนำเข้าและส่งออก...(27 ก.ย. 2561)


สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาทมีแผนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งการใช้โซลาร์เซลล์ เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน...(27 ก.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานพอใจผลการประมูลที่มีผู้ประกอบการ 2 ราย คือ เชฟรอนถือเป็นเจ้าของสัมปทานเดิมแหล่งเอราวัณแต่มาเสนอตัวแข่งในแหล่งบงกช และปตท.สผ. เจ้าาของสัมปทานแหล่งบงกชก็แข่งในแหล่งเอราวัณ โดยผู้ชนะต้องขายก๊าซในราคาเดียวเพื่อรักษาระดับค่าไฟ...(27 ก.ย. 2561)


นายกฯกล่าวถึงเหตุผลความจำเป็นและความชัดเจนในการผลักดันเดินหน้าประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่จะหมดอายุสัมปทานในอีก 3 ปี แต่การลงทุนต้องใช้เวลาเตรียมการมากกว่า 5 ปี หากไม่ทันจะทำให้ปริมาณก๊าซและน้ำมันในประเทศลดลง ส่งผลกระทบ...(26 ก.ย. 2561)


องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมกับกนอ. จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการบูรณาการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ที่มีการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก...(25 ก.ย. 2561)


กฟผ. เปิดเผยว่า หลังปิดการยื่นเอกสารแสดงความจำนงเป็นผู้จัดหาแอลเอ็นจีในปริมาณ 1.5 ล้านตัน/ปีให้กับกฟผ. มีผู้ให้ความสนใจทั้งสิ้น 43 ราย ทั้งในและต่างประเทศ...(25 ก.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานเดินหน้าการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียม 2 แหล่งในอ่าวไทย ขณะที่ส.อ.ท. และสหภาพแรงงานวิสาหกิจปตท. สนับสนุนการเปิดประมูล หากล่าช้าจะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม เสียโอกาสการนำทรัพยากรมาใช้ในเวลาที่เหมาะสม...(25 ก.ย. 2561)


สภาพลังงานเพื่อประชาชนยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลชะลอการเปิดซองประมูล แหล่งเอราวัณและบงกช โดยขอให้รมว.พลังงานมีการจัดเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามและถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ (ดีเบต)...(24 ก.ย. 2561)


รมว.พลังงานจะแถลงข่าวการเปิดประมูลแหล่งเอราวัณและบงกชในวันที่ 24 ก.ย. ก่อนที่จะเปิดให้เอกชนที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นโอเปอเรเตอร์ ยื่นข้อเสนอด้านต่างๆ ในวันที่ 25 ก.ย. คาดว่าจะประกาศรายชื่อ...(24 ก.ย. 2561)


ชาวบ้านต.โพกรวม อ.เมือง สิงห์บุรี รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของโรงงานกระดาษต่อผู้ว่าฯสิงห์บุรี...(21 ก.ย. 2561)


เทศบาลนครขอนแก่นเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้เทคโนโลยีแบบเผาตรงระบบปิด เผาขยะได้ทุกชนิดพร้อมๆ กัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6 เมกะวัตต์...(21 ก.ย. 2561)


ประธานสหพันธ์ขนส่งแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาก๊าซเอ็นจีวีที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่ 15.13 บาท/กก. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกส่วนใหญ่หันไปปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้ดีเซลแทน ส่วนบี20 ยังมีผู้ใช้...(21 ก.ย. 2561)


มหาวิทยาลัยมหิดล ริเริ่มโครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการระดับบุคคลได้จัดทำโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำนำร่องกลุ่มผู้บริหาร ส่วนโครงการระดับคณะ จัดโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์...(20 ก.ย. 2561)


ประธานกกพ. เปิดเผยถึงการพิจารณากรณีบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ บริษัทลูกของปตท. เข้าซื้อกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัทโกลว์ พลังงาน ที่มีการระบุว่า การพิจารณาตามกรอบเวลาจะต้องเสร็จภายในวันที่ 27 ก.ย. นั้น ยังต้องดูรายละเอียดก่อนว่าจะ...(20 ก.ย. 2561)


สภาพลังงานเพื่อประชาชนและประชาชนเครือข่ายยื่นหนังสือต่อนายกฯเสนอข้อเรียกร้องให้ภาครัฐชะลอการเปิดยื่นซองขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจทะเลอ่าวไทยแหล่งบงกชและเอราวัณ ในวันที่ 25 ก.ย. นี้ ออกไป และขอให้มีการแก้ไขข้อกำหนด...(20 ก.ย. 2561)


แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ พ.ศ. 2561-2580 เดิมเป็นฉบับปรับปรุงของแผนพีดีพีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และกำหนดแล้วเสร็จต้นปี แต่รมว.พลังงานได้ปรับเนื้อหาทั้งหมดใหม่ และกำหนดให้เป็นพีดีพีฉบับใหม่ พร้อมกำหนดห้วงเวลาให้ล้อไปกับยุทธศาสตร์...(19 ก.ย. 2561)


กลุ่มเครือข่ายเมืองกระบี่ยั่งยืนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ต.ทับปริก และต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ รวมตัวกันกว่า 100 คนที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ร้องเรียนกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการกำจัดขยะมูลฝอย และทางเทศบาลยังเตรียมสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่...(19 ก.ย. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้มีการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ก.ย. เพื่อรับทราบรายงานและแนวทางการดำเนินการเพื่อวางแผนการทำงาน...(19 ก.ย. 2561)


นายกสมาคมนักกฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด และต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ที่อาศัยติดกับโครงการโรงไฟฟ้าสราญรมย์วินด์ฟาร์ม เข้ายื่นฟ้องกกพ.และบริษัทกรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จก. ต่อศาลปกครองกลาง...(18 ก.ย. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกองทุนฯตามที่มีข่าวความไม่โปร่งใสว่า จะมีการรายงานผลวันที่ 21 ก.ย. หากผลการตรวจสอบสามารถตอบปัญหาสังคมได้ ก็จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ...(18 ก.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานยังยืนยันกำหนดการเดิมที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติขั้นต้นยื่นประมูลข้อเสนอขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจทะเลอ่าวไทยแหล่งเอราวัณและบงกช วันที่ 25 ก.ย. นี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แม้มี...(18 ก.ย. 2561)


พพ. ได้นำคณะทำงานและผู้ประกอบการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและศึกษาผลสำเร็จของบริษัทฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่งฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงานจากไทยแลนด์ เอ็นเนอร์ยี่ อวอร์ด 2018 ประเภทโรงงานควบคุมที่...(18 ก.ย. 2561)


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลหาแนวทางการรองรับเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อย เนื่องจากราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2561/2562 มีแนวโน้มตกต่ำ โดยการส่งเสริมให้มีการนำน้ำตาลส่วนเกินที่ส่งออกในราคาต่ำไปผลิตเป็นเอทานอล...(17 ก.ย. 2561)


กฟผ. อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดค้าปลีกที่จะเกิดขึ้นตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี 2018) ฉบับใหม่ ที่จะกำหนดภาคการผลิตใน 2 ส่วนหลักคือ การผลิตไฟฟ้าเพื่อความมมั่นคง และการผลิตไฟฟ้าตลาดที่เปิดให้มีการแข่งขัน...(17 ก.ย. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างทบทวนแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซแพลน) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) ฉบับใหม่ โดยขณะนี้ยังไม่ได้ระบุว่าจะปรับสัดส่วนการส่งเสริมการใช้ก๊าซ...(14 ก.ย. 2561)


อพพ. เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาโครงการในส่วนของพพ. ที่เสนอขออนุมัติงบจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คงต้องรอความชัดเจน แต่เชื่อว่าจะไม่ถูกตัดทอนลง...(13 ก.ย. 2561)


พพ. อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้การติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กประมาณ 10 แห่ง ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำของพพ. คาดว่าผลศึกษาจะแล้วเสร็จในต้นปีหน้า...(13 ก.ย. 2561)


บีโอไอร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดทำผลศึกษาข้อมูลการลงทุนของกลุ่มประเทศตลาดใหม่ มีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนสูง โดยเฉพาะพลังงาน...(12 ก.ย. 2561)


โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ (โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ) ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการขยายผลเชิงพาณิชย์ ที่กระทรวงพลังงานมอบหมายให้กฟผ. ดำเนินการ เบื้องต้นมีแนวทางจะดำเนินการในเขื่อนของกฟผ. ที่มีอยู่ 11 แห่ง...(12 ก.ย. 2561)


อพพ. และคณะเข้าเยี่ยมโรงงานขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ บางชัน ซึ่งเป็นโรงงานที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน โดยได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในหลายรูปแบบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้...(12 ก.ย. 2561)


พพ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) ให้สอดคล้องกับแผนพีดีพีฉบับใหม่ โดยจะให้ความสำคัญกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้ารายภูมิภาค...(12 ก.ย. 2561)


รองผู้ว่าฯจ.ฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการของกฟผ. คือ ท่าเทียบเรือและสถานีแปรสภาพก๊าซ...(11 ก.ย. 2561)


รมว.เกษตรฯ เตรียมหารือกับรมว.พลังงานในวันที่ 11 ก.ย. เพื่อพิจารณาหาแนวทางนำยางพาราในสต๊อกของรัฐที่เหลือประมาณ 1 แสนกว่าตัน ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าลักษณะเดียวกับเชื้อเพลิงอื่น...(11 ก.ย. 2561)


สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าได้แจ้งต่อกกพ. กรณีบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ เข้าซื้อหุ้นเพื่อควบรวมกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัทโกลว์พลังงาน ว่า สามารถขออนุญาตกับกกพ. ได้โดยตรง และการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดไม่ได้มีความผิด...(10 ก.ย. 2561)


กกพ. ได้เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลและรับข้อเสนอโครงการการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาตร์ สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ด้วยกรอบวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท กระทรวงพลังงานจะเปิดชี้แจง TOR...(10 ก.ย. 2561)


รมว.พลังงาน เปิดเผยว่าโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมีความจำเป็นต้องเกิดขึ้น เพื่อจุดประสงค์ของการกำจัดขยะเป็นหลัก ส่วนปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนจะ...(10ก.ย.61)


ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบตาม รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนที่เสนอให้เรียกทุนหมุนเวียนที่มีทุนหรือผลกำไรส่วนเกิน...(10ก.ย.61)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรับทราบหลักการทำคำของบประมาณจากกองทุนฯประจำปี 61 สนับสนุนกลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน และงบประมาณจากกองทุนฯประจำปี 62 โดยยังไม่อนุมัติคำขอเพื่อให้รอผลตรวจสอบ...(7 ก.ย. 2561)


รมว.พลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางนวัตกรรมพลังงานไทย" ในงานสัมมนา Energy Symposium 2018 มอบหมายให้กกพ. ไปศึกษาแนวทางสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดผู้ประกอบการใหม่รองรับโซลาร์รูฟท็อป...(7 ก.ย. 2561)


ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ พพ. พัฒนาต่อยอดเอช-เฟม เชื้อเพลิงจากญี่ปุ่นให้เป็นไบโอดีเซลคุณภาพสูง ภายใต้โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ 2 โรงงาน ทดสอบใชักับรถกระบะ...(6 ก.ย. 2561)


กบง. มีมติให้สนพ. ออกประกาศนำเงินกองทุนน้ำมันฯชดเชยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอัตราไม่เกิน 30 สต./ลิตร ในกรณีที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกระดับไม่เกิน 80 ดอลลาร์/บาร์เรล เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับไม่เกิน 30 บาท...(6 ก.ย. 2561)


กกพ. อยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทลูกของปตท. ซื้อหุ้นของบริษัทโกลว์พลังงาน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนก.ย. นี้ โดยได้ประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวจะเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าหรือไม่...(5 ก.ย. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานได้ลงนามแต่งตั้งนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการบริหารและการอนุมัติโครงการกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแทนน.ส.นันธิกา ทังสุพานิช...(5 ก.ย. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2561 จำนวน 2 คน คือ นายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ และนางดวงมณี โกมารทัต และเมื่อรวมกับนายไกรสีห์ กรรณสูต ที่พ้นจากตำแหน่งเพราะอายุครบ 70 ปี ทำให้ตำแหน่งกกพ.ว่างลง...(5 ก.ย. 2561)


กรมโรงงานร่วมกับกฟผ. บูรณาการการทำงานด้านหม้อน้ำเพื่อส่งเสริมยกระดับการใช้งานหม้อน้ำให้มีความปลอดภัย เกิดประสิทธิภาพพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสู่หม้อน้ำสมองกลหรือสมาร์ทบอยเลอร์...(4 ก.ย. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานในการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สนพ. กกพ. และ 3 การไฟฟ้า เพื่อจัดทำร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่ได้ข้อสรุปกรอบเบื้องต้นแล้ว โดยรัฐจะเปิดเสรีการจำหน่ายให้มากที่สุดตามเทคโนโลยีใหม่...(4 ก.ย. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยความคืบหน้าขั้นตอนการเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกช ได้ทำการปิดห้องศึกษาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนี้แต่ละรายจะได้ไปทำข้อสรุปก่อนยื่นเสนอชื่อเข้าประมูลวันที่ 25 ก.ย. ซึ่งยังไม่ทราบสัญญาณว่าจะ...(3 ก.ย. 2561)


นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวถึงการเตรียมพร้อมในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยว่า ได้จัดหาบริษัทเอกชนมาดำเนินการแบบ Refuse Derived Fuel หรือ RDF คืบหน้าแล้วกว่า 40% อยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติเว้นระเบียบไม่ดำเนินการประกวดราคา เพื่อให้ทัน...(3 ก.ย. 2561)


การประชุมกบง. วันที่ 5 ก.ย. นี้ เตรียมพิจารณาขยายวงเงินเพิ่มเติมที่เคยอนุมัติไว้ 3,000 ล้านบาท สำหรับใช้อุดหนุนราคาก๊าซแอลพีจีขนาดถัง 15 กก. ไว้ที่ 363 บาท จนถึงสิ้นปี นอกจากนี้เตรียมพิจารณามาตรการอุดหนุนราคาดีเซล...(3 ก.ย. 2561)


กกพ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศึกษาถึงแนวโน้มธุรกิจที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อที่จะกำหนดรูปแบบที่เหมาะกับไทยในอนาคต เนื่องจากเห็นว่า รถอีวีจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และอาจมีผลกระทบในภาพรวม...(31 ส.ค. 2561)


คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอว่า หากต้องการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ จะต้องมองเป็นรายภูมิภาค สอดคล้องกับแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่จะแยกเป็นรายภูมิภาค และการสร้างโรงไฟฟ้าหลักยังมีความจำเป็น ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเลือกพื้นที่...(31 ส.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยในงานไทยแลนด์โฟกัส 2018 ว่า ภายในเดือนก.ย. นี้ จะสามารถสรุปแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) โดยมีแนวโน้มปรับเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนของประเทศสูงกว่า 20% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2579 เนื่องจากมีปัจจัย...(31 ส.ค. 2561)


สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานของกองทุนฯ เพื่อให้มีพนักงานครบ 75 คน ตามโครงสร้างของกองทุนฯ ซึ่งยังต้องรอความชัดเจนในวันที่ 3 ก.ย. นี้ก่อนว่า จะมีพนักงานจากสนพ. และพพ. มา...(30 ส.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยว่า บริษัทไทยเบฟเวอเรจเอ็นเนอร์ยี่ จก. ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมจากไทยแลนด์เอ็นเนอร์ยี่อวอร์ด 2018 สำหรับโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า...(30 ส.ค. 2561)


ผู้อำนวยการสนพ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยกระแสข่าวความไม่โปร่งใสในการบริหารงานกองทุนนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ยืนยันทุกฝ่ายมีการทำงานที่โปร่งใส...(29 ส.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบริหารและการใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งหมด 7 คน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. นี้...(29 ส.ค. 2561)


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษก กกพ.เปิดเผยว่าการพิจารณาอนุญาตให้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ เข้าซื้อกิจการ บ.โกลว์ พลังงาน จะตัดสินใจได้ว่าจะ...(28ส.ค.61)


ปตท.สผ.พร้อมยื่นซองประมุลแหล่งก๊าซเอราวัณและบงกชที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานเดิมในวันที่ 25ก.ย.นี้ ...(28ส.ค.61)


นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท.สผ. กล่าวถึงแนวโน้มธุรกิจธุรกิจก๊าซ-น้ำมันว่า...(28ส.ค.61)


นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ(พีดีพี) ฉบับใหม่ ปี 2560-2579 จะแล้วเสร็จ...(28ส.ค.61)


พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน...(28ส.ค.61)


ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสปรับขึัน 2.81 ดอลลาร์..(27ส.ค.61)


กฟผ.มีแผนที่จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ภายในต้นปีหน้าหลังจากเกิดความล่าช้าหลายครั้งและ...(27ส.ค.61)


กองทุนอนุรักษ์พลังงานได้ถูกตั้งคำถามว่ามีการดำเนินการที่รวบรัดเกินไป ซึ่งอาจจะเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มและใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ ...(27 ส.ค.61)


ปตท.สผ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเข้าร่วมประมูลแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชที่จะหมดอายุสัญญาสัมปทานในปี พ.ศ.2565-2566 ว่า ...(27ส.ค.61)


บริษัทผลิตไฟฟ้าฯ ได้ยื่นเสนอแผนการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงไฟฟ้าในภาคใต้ต่อกระทรวงพลังงาน โดยพร้อมสร้างโรงไฟฟ้าขนอม เฟส 2 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ใช้พื้นที่ติดกับโรงไฟฟ้าขนอมปัจจุบัน โดยขณะนี้เอกชนเกือบทุกรายยื่นเสนอแผน...(24 ส.ค. 2561)


คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเตรียมรายงานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯในวันที่ 6 ก.ย. นี้ รับทราบปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่การพิจารณาอนุมัติโครงการล่าช้า และมีข้อร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน เบื้องต้น...(24 ส.ค. 2561)


บริษัทบีซีพีจี ร่วมกับแสนสิริและพาวเวอร์เล็ดเจอร์ ผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนพลังงานทดแทนระดับโลกจากออสเตรเลีย และนำนวัตกรมและเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการไฟฟ้า เริ่มต้นโครงการนำร่องแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ตที่โครงการที 77...(23 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังหารือกับกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอให้ขยายระยะเวลาจัดส่งเอกสารเพื่อเสนอโครงการรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หลังจากปิดรับโครงการ...(23 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงได้ให้การต้อนรับพลอากาศเอกประจินรองนายกฯ ในการตรวจเยี่ยมโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมและโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมครม. และยังได้ร่วมศึกษาพื้นที่ที่อาจก่อสร้าง FSRU...(23 ส.ค. 2561)


กรมการค้าภายในเริ่มโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร ผลักดันให้ผู้ค้าน้ำมัน คลังน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการกำกับดูแล มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการให้ถูกต้อง ให้ผู้บริโภคได้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง...(22 ส.ค. 2561)


กกพ. อยู่ระหว่างร่างระเบียบประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง...(22 ส.ค. 2561)


การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีพลอ.อ.ประจิน รองนายกฯ เป็นประธานในวันที่ 6 ก.ย. นี้ มีความเป็นไปได้ว่า จะเสนอให้เลื่อนระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติโครงการสำหรับงบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) และงบประมาณปี 2562 ออกไป...(22 ส.ค. 2561)


บริษัทบีซีพีจีเปิดตัวโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะสีเขียว T77 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบีซีพีจีและบริษัทแสนสิริ นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้นำร่องแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้า...(21 ส.ค. 2561)


บริษัทบีพีซีจีและกฟน. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้กฟน. ศึกษาและเตรียมพร้อมในการควบคุม...(21 ส.ค. 2561)


ปตท. เปิดเผยความคืบหน้าของการศึกษาดำเนินโครงการสถานีเก็บก๊าซธรรมชาติแบบลอยน้ำประเทศเมียนมา อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ร่วมทุนหลายรายและรัฐบาลเมียนมา โดยยังรอความชัดเจนของแผนพีดีพีฉบับใหม่ ขณะเดียวกันยังศึกษาความเหมาะสมด้านพื้นที่ในภาคใต้...(21 ส.ค. 2561)


ผู้อำนวยการสนพ. และเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 16 คน...(21 ส.ค. 2561)


ป.ป.ช. ระบุว่า กรณีที่มีการกล่าวหาว่าบริษัทมิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ซิสเต็มส์ ได้ให้ประโยชน์ในทางมิชอบแก่เจ้าหน้าที่ของไทยในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขณะนี้ได้รับเอกสารจากทางการญี่ปุ่นแล้ว อยู่ระหว่างการแปลเพื่อ...(20 ส.ค. 2561)


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ในฐานะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้เชิญผู้ว่าฯกฟน. และผู้ว่าฯกฟภ. เข้าหารือรายละเอียดเพื่อจัดทำโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ที่กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ยังมีอุปสรรคทางเทคนิค...(20 ส.ค. 2561)


พพ. เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) มีกลุ่มโรงงานและอาคารควบคุมเข้าร่วม 50 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว 19 แห่ง ลดใช้พลังงาน 188 ล้านเมกะจูล ประหยัดเงินได้ 100 ล้านบาท/ปี...(17 ส.ค. 2561)


ปตท. ได้แจ้งปรับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวีอีก 29 สต./กก. เป็น 14.58 บาท แต่ยังคงดำเนินนโยบายอุดหนุนราคาเอ็นจีวีในรถยนต์สาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ระดับราคา 10.62 บาท/กก. ไปจนถึง 1 ก.ค. 2562...(17 ส.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานได้รายงานว่า สิ้นปี 2560 ในแหล่งเจดีเอมีปริมาณสำรองปิโตรเลียม แยกเป็นก๊าซธรรมชาติ 3.39 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ก๊าซธรรมชาติเหลว 72.05 ล้านบาร์เรล น้ำมันดิบ 750,000 ล้านบาร์เรล นำส่งรายได้ให้รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ 3.02 แสนล้านบาท...(16 ส.ค. 2561)


สนพ. ชี้แจงกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ใช้งบไม่โปร่งใส ว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการ ต้องจัดทำตามงบรายจ่ายของกองทุน 2 ปีงบประมาณ คือ งบปี 2561 และ 2562 เพื่อแบ่งเบาภาระจึงเปิดรับข้อเสนอ..(16 ส.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานแจ้งว่า ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศครึ่งปีแรกมีปริมาณทั้งสิ้น 28,347 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 156.6 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.84% สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่อง...(15 ส.ค. 2561)


กลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่นเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบสนพ. ดึงอำนาจคณะอนุกรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาอนุมัติโครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้านสนพ.ยืนยันที่ผ่านมาการทำงานโปร่งใส...(15 ส.ค. 2561)


อพพ.กล่าวว่า รมว.พลังงานได้มอบหมายให้กกพ. เป็นผู้ดำเนินงานหลักโครงการโซลาร์รูฟท็อป กำลังผลิตเบื้องต้น 500 เมกะวัตต์ คาดว่าจะประชุมภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งพพ.จะเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้ง...(15 ส.ค. 2561)


ไทยออยล์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพลังงานสะอาดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถกลั่นน้ำมันดิบชนิดหนัก โรงไฟฟ้าขนาด 250 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในโรงกลั่นโดยจะนำผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่น...(14 ส.ค. 2561)


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์ สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยสู่การใช้งานสาธารณะ โดยได้รับงบสนับสนุนหลักจากกองทุนเพื่อ...(14 ส.ค. 2561)


ปัญหายืดเยื้อประเด็นไม่ต่อสัญญาโรงไฟฟ้าเอสพีพีระบบความร้อนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 25 รายที่จะทยอยสิ้นสุดอายุสัญญาเป็นความกังวลใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งยืดเยื้อมากว่า 2 ปี...(14 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานกล่าวถึงกรณีการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรวมถึงรายชื่อกกพ. ที่จะลาออกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ รอให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมด และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะสรุปรายชื่อ...(10 ส.ค. 2561)


การประชุมกบง. วันที่ 9 ส.ค. ได้มีการพิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น ที่จะหมดสัญญา แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากยังมีรายละเอียดที่จะต้องหารือและปรับปรุงจากมติกพช.เดิม ขณะที่เอกชนกังวล...(10 ส.ค. 2561)


กบง. มีมติรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก. อยู่ที่ 363 บาท ตลอดไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยความเคลื่อนไหวของราคาแอลพีจีตลาดโลกยังมีความผันผวนทั้งปรับขึ้นและลง ซึ่งกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีแอลพีจียังเพียงพอ...(10 ส.ค. 2561)


การประชุมคสช. เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ได้มีการหารือถึงแนวทางปรับโครงสร้างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ โดยขอให้รมว.พลังงานไปหาทางออกที่ชัดเจนและนำกลับมาเสนอ...(9 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นการพิจารณาร่วมกันในรัฐบาลที่เห็นว่า นายกุลิศ มีความเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานที่ต้องบริหารจัดการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องเร่งผลักดันโซลารูฟท็อป...(9 ส.ค. 2561)


รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนผลักดันการใช้น้ำมันไบโอดีเซลทั่วประเทศในเดือนก.ย. ที่จะถึงนี้ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติ...(8 ส.ค. 2561)


ครม. อนุมัติแต่งตั้งนายกุลิศ สมบัติศิริ จากอธิบดีกรมศุลกากรไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน แทนนายธรรมยศ ศรีช่วย ที่จะเกษียณอายุราชการ...(8 ส.ค. 2561)


รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" โดยมีตัวแทนทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 500 คนจากทุกกระทรวง และกำหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ...(7 ส.ค. 2561)


สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย นำเสนอเรือไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งและบริการ ขนาด 80 ที่นั่ง เพื่อให้บริการในคลองแสนแสบ ตามนโยบายของนายกฯ ที่ต้องการให้มีเรือโดยสารประหยัดพลังงาน โดยสนับสนุนทุนบางส่วนให้คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มก. วิทยาเขต ...(7 ส.ค. 2561)


เทศบาลนครราชสีมากำลังดำเนินการผลักดันโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า รองรับปริมาณขยะ 500 ตัน/วัน มีกำลังผลิตไฟฟ้า 9.3 เมกะวัตต์ ได้รับอนุญาตจากกองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมาให้ใช้พื้นที่...(7 ส.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวถึงโครงการทดสอบเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) ที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน และโรงไฟฟ้า โดยจะนำผลการศึกษา...(6 ส.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า ในปี 2565-66 แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและเอราวัณจะหมดอายุสัมปทาน ทำให้ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากทั้ง 2 แหล่งลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติในประเทศลดน้อยลง ดังนั้นจะต้องเร่งบริหารจัดการจัดหาก๊าซ...(6 ส.ค. 2561)


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงานสถานะโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตรวม 53 โครงการ รวมกำลังผลิตประมาณ 300 เมกะวัตต์ แต่ยังมีหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะได้อีก...(3 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันบางจากดีเซลเกรดพิเศษ B20 ให้กับบริษัททีพีไอ โพลีนและผู้ประกอบการขนส่ง โดยกระทรวงพลังงานมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ด้วยการส่งเสริมการใช้บี20 และเจรจากับกระทรวงคมนาคม...(3 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ความชัดเจนเรื่องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ยังเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด ล่าสุดมีการรายงานจากกกพ.มาแล้วว่าจะมีผู้สมัครใจใช้วิธีลาออก 2 คน เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดของพ.ร.บ. กำกับกิจการพลังงาน...(3 ส.ค. 2561)


คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอ "เรือสำรวจขนาดพกพา" นวัตกรรมเรือบังคับพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวัดระดับความลึกท้องน้ำ เพื่อคำนวณความสามารถของแม่น้ำในการรองรับปริมาณน้ำกรณีเกิดอุทกภัย...(2 ส.ค. 2561)


ชาวชุมชนร่องฟอง อ.เมืองแพร่ รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับชุมชนทั้ง 12 ตำบลในรัศมี 5 กม. โดยการจัดเวทีให้ความรู้และพาไปดูกิจการโรงไฟฟ้า...(2 ส.ค. 2561)


การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (SOME) ครั้งที่ 36 หรือ 36th ASEAN Senior Officials Meeting on Energy จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค. 2561 ที่สิงคโปร์ บรรลุความก้าวหน้าระบบการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาค...(2 ส.ค. 2561)


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเสวนาเรื่อง "เขื่อนแตกเรื่องของลาว กับเรื่องของเรา" ว่า กำลังผลิตไฟฟ้าของไทยปี 2560 อยู่ที่่ 46,132 เมกะวัตต์ โดยนำเข้าไฟฟ้าจากลาว 8% ปัญหาเรื่องเขื่อนมีผลกระทบน้อยมาก...(1 ส.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมครึ่งปีแรก 2561 ของไทยมีทั้งสิ้น 79,483 ล้านบาท เฉพาะการเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียมอยู่ที่ 21,922 ล้านบาท คาดว่าทั้งปีค่าภาคหลวงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับ...(1 ส.ค. 2561)


โรงไฟฟ้าในโครงการเซเปียน-เซน้ำน้อยยังไม่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ โดยกฟผ. และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งฯอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบทุกด้าน ทั้งการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่กำหนดไว้ในเดือนก.พ. 2562 และสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า...(31 ก.ค. 2561)


กกพ. ได้เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่จะนำมาจัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษา SEA สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้วงเงิน 50 ล้านบาทแล้ว คาดว่าจะสามารถคัดเลือกผู้ดำเนินการศึกษาได้ภายในเดือนก.ย.นี้ ส่วนแนวโน้มในการให้ได้คำตอบ...(31 ก.ค. 2561)


อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.(ธัญบุรี) ได้คิดค้นและสร้างเครื่องต้นแบบกระบวนการไพโรไลซิสได้สำเร็จ สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกผสมกับน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ให้เป็นน้ำมันดีเซลโดยไม่ต้องอาศัยการกลั่น...(26 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานกล่าวถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ได้รับรายงานจากกฟผ. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง โดยกฟผ.ได้ยืนยันว่า กลุ่มบริษัทร่วมทุนได้มีมาตรการไว้รองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นหมดแล้ว...(26 ก.ค. 2561)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เปิดรับคำขอการสนับสนุนงบในโครงการพลังงานทดแทนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบสื่อสารทางไกลของโรงเรียนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และ...(26 ก.ค. 2561)


บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดเผยถึงเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยในสปป.ลาว เกิดเหตุสันเขื่อนดินย่อยส่วน D แตก เนื่องจากปริมาณน้ำมากเกินกำหนด หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในเมืองสะหนามไซ ไม่กระทบเขื่อนหลัก...(25 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทำหนังสือตอบกลับไปยังกระทรวงมหาดไทย ที่ขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากขยะอีก 400 เมกะวัตต์ ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พิจารณาแล้วจะคงสัดส่วนไว้เท่าเดิม...(24 ก.ค. 2561)


การประชุมกบง. วันที่ 25 ก.ค. เตรียมหารือ 3 ประเด็นสำคัญเพื่อเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของกพช. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป คือ การพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามมติกพช. มอบหมายให้กฟผ. เป็นผู้นำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี เบื้องต้นจะเสนอให้ทบทวนแผนการนำเข้าในปีนี้...(24 ก.ค. 2561


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้การสนับสนุนโดยให้วิสาหกิจกลุ่มผลิตข้าว GAP ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เปลี่ยนมาใช้เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล 2 ช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายไม้ฟืนลงได้กว่า 50% และ...(24 ก.ค. 2561)


พพ. ได้เข้าดำเนินการร่วมกับภาคชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศพัฒนาด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม) และโครงการส่งเสริมระบบบ่อเลื้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน...(24 ก.ค. 2561)


บริษัทบางจากฯ เป็น 1 ใน 5 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ บี20 ตามความร่วมมือของกระทรวงพลังงาน โดยตั้งแต่วันที่ 2-18 ก.ค. จำหน่ายได้ 126,000 ลิตร จากปริมาณที่ขออนุญาตจำหน่ายไว้ที่ 2.7 ล้านลิตร/เดือน...(23 ก.ค. 2561)


กกพ.เตรียมเสนอกระทรวงพลังงานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสนช. ในการแก้ไขพ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน ปี 2550 ให้อำนาจกกพ. ในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเลิกระบบและหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้า และลดจำนวนใบอนุญาต...(23 ก.ค. 2561)


นายวิษณุ รองนายกฯ เปิดเผยว่า ได้เชิญคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ทั้ง 6 คนมาหารือเพื่อหาแนวทางการจัดการวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามกฎหมายมีวาระ 6 ปี แต่เมื่อครบ 3 ปี จะต้องจับสลากออกครึ่งหนึ่ง...(20 ก.ค. 2561)


กบง. มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันสำหรับน้ำมันดีเซลจาก 50 สต./ลิตร เป็น 13 สต. และบี20 จาก 3.51 บาท/ลิตร เป็น 3.10 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวนและลดลงอย่างรวดเร็ว โดยจะไม่มีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ...(20 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานและนายกฯไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนของภาคเอกชนที่ต้องการให้กระทรวงพลังงานในฐานะต้นสังกัดของปตท. และกกพ. ในฐานะองค์กรอิสระที่กำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศ เข้าไปตรวจสอบกรณีบริษัทลูกของปตท. เข้าซื้อหุ้น...(19 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีสำนักงานสืบสวนพิเศษของอัยการกรุงโตเกียวสืบสวนบริษัทฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็ม ที่ได้จ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ทางการของไทย เพื่อแลกกับการชนะประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าปี 2556 ไม่เกี่ยวกับขั้นตอนการประมูลหรือสัญญา...(19 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้อำนวยการทบวงพลังงานระหว่างประเทศว่า กฟผ. ได้ร่วมมือกับไออีเอ พัฒนาและศึกษานโยบาย องค์ความรู้ ข้อมูลและการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมาให้คำปรึกษาไทย โดยเฉพาะการวางแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานระยะยาว...(19 ก.ค. 2561)


รัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)หรือเรกูเลเตอร์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมาการทำงานไม่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งในเรื่องการจัดทำแผนพลังงาน และถูกฟ้องร้อง...(19 ก.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมเสนอกบง. ในเดือนส.ค. เพื่อปรับเปลี่ยนสำรองน้ำมันตามกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะลดสำรองน้ำมันดิบของโรงกลั่นจากปัจจุบันกำหนดไว้ 6% ของปริมาณการจำหน่ายเหลือ 5% และเพิ่มสำรองน้ำมันสำเร็จรูป...(18 ก.ค. 2561)


อพท. ได้วางตำแหน่งให้เกาะหมากเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น และได้รับรางวัลระดับเอเชีย-แปซิฟิก หรือ PATA Gold Award สาขาสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าและจักรยาน...(18 ก.ค. 2561)


นายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ของอปท.ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย 324 กลุ่ม ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน...(18 ก.ค. 2561)


นายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนต่อเสถียรภาพของกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีก๊าซแอลพีจี ที่ติดลบกว่า 100 ล้านบาท ว่า ได้สอบถามไปยังกระทรวงพลังงานแล้ว ซึ่งยืนยันกบง.ได้อนุมัติเงินสนับสนุนลงไปอีก 1,000 ล้านบาทแล้ว เพื่อรักษาระดับราคา...(18 ก.ค. 2561)


เศรษฐกิจชีวภาพไทยหรือไบโออีโคโนมี เป็นรูปแบบการพัฒนาประเทศแนวใหม่ ที่มากกว่า 50 ประเทศเลือกเป็นโมเดลการพัฒนาประเทศในอนาคตเช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งมีจุดแข็งในฐานการเกษตร ครอบคลุมถึง 5 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย...(17 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ให้รถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่ ณ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ.ชลบุรี มีเป้าหมายในการจำหน่ายบี20 ที่ 15 ล้านลิตร/วัน และจะหารือกับกรระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอให้รถเมล์...(17 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานได้รับทราบเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีแอลพีจีที่ล่าสุดติดลบกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากราคาแอลพีจีตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูง ยืนยันจะยังคงนโยบายดูแลระดับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีขนาดถัง 15 กก. ไว้ที่ 363 บาท...(17 ก.ค. 2561)


กรมการค้าภายในได้มอบตราสัญญลักษณ์น้ำมันเต็มลิตรแก่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศได้แล้วกว่า 3,000 แห่ง คาดว่า ภายในสิ้นเดือนก.ย. 2561 จะสามารถมอบตราสัญญลักษณ์ให้กับสถานีบริการน้ำมันได้ครบตามเป้าหมาย 3,600 แห่ง...(16 ก.ค. 2561)


กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอแผนแนวทางการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ โดยใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวกำหนด...(16 ก.ค. 2561)


กบง. มีมติให้นำเงินกองทุนน้ำมันฯในส่วนของก๊าซแอลพีจี 591 ล้านบาทมาใช้ในการตรึงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก. ในราคา 363 บาท/ถัง นับจากวันที่ 28 พ.ค จนถึงปัจจุบัน พบว่า ประชาชนร้องเรียนปัญหาการจำหน่ายก๊าซแอลพีจีผ่าน...(16 ก.ค. 2561)


กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชนหรือกิจกรรม "ท่องโลกปิโตรเลียม" ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นเวทีต้นแบบที่บ่มเพาะต้นกล้าทางความคิดให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องพลังงานได้อย่างถูกต้อง...(13 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานเตรียมพิจารณาใช้งบกองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน วงเงินประมาณ 150-200 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนให้เปล่า เพื่อนำไปสนับสนุนทีมวิจัยโครงการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับ e-Tuk Tuk ของสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อจัดทำโครงการต้นแบบ...(12 ก.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในกิจกรรม "จิตอาสา พพ. เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของพพ. และจิตอาสา...(11 ก.ค. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวงเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า กระจายเข้าสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้...(11 ก.ค. 2561)


ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับคำฟ้องของบริษัทกัลฟ์ฯที่ยื่นฟ้อง กกพ. ข้อหาไม่ไห้ใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะได้รับใบอนุญาต ด้านกกพ. พร้อมต่อสู้คดี และยังยืนยัน...(10 ก.ค. 2561)


นายกสมาคมเซลล์แสงอาทิตย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า กกพ.ควรเร่งดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปฯให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง...(10 ก.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยแนวโน้มบุคลากรด้านวิศวกรปิโตรเคมีและนักธรณีวิทยา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมีและธรณีวิทยาจะขาดแคลนหรือหาได้ยากขึ้น เพราะแม้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเปิดประมูลแปลงสำรวจในอ่าวไทย และมีแผนจะเปิดประมูล...(9 ก.ค. 2561)


ที่ประชุมกบง.ได้สั่งการให้สนพ. ไปศึกษาทบทวนมาตรการดูแลเสถียรภาพราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก. ในราคาไม่เกิน 363 บาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาแอลพีจีตลาดโลกปัจจุบัน และสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะต่อไป หลังพบว่า...(9 ก.ค. 2561)


ปตท.อยู่ระหว่างทบทวนแผนลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หลังพบว่า ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศเพื่อผลิตไฟฟ้าลดลง เนื่องจากประชาชนหันไปผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น และภาครัฐอยู่ระหว่างปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า...(6 ก.ค. 2561)


กกพ.เห็นชอบตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือนก.ย.-ธ.ค.2561 คงเดิมไว้ที่ลบ 15.90 สต./หน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฐานจะทำให้ประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้าคงเดิมเช่นกันที่ 3.5966 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นการตรึงค่าไฟฟ้างวดที่ 4 ติดต่อกัน...(6 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีมีความคล่องตัวและต้นทุนต่ำ...(5 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานจะขยายโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เป็นโครงการถาวรเพื่อดูดซับน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินจากการบริโภค ซึ่งเหลืออยู่เฉลี่ย 660,000 ตัน/ปี ไม่จำเป็นต้องส่งเสริมการใช้เพิ่มขึ้น เพราะอาจกระทบน้ำมันปาล์มสำหรับการบริโภค...(4 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20 เป็นครั้งแรกในวันที่ 2 ก.ค. โดยมีผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 จำนวน 5 ราย เปิดจุดจำหน่ายพิเศษให้ผู้ประกอบการรถบรรทุก 24 ราย และเรือด่วนเจ้าพระยา 1 ราย ส่วนกรณีบมจ.โกลบอล กรีนเคมิคอล...(3 ก.ค. 2561)


กกพ. จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาค่าเอฟทีงวดเดือนก.ย.-ธ.ค.61 ในวันที่ 4 ก.ค. นี้ เบื้องต้นประเมินว่า ราคาเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงส่งผลให้เอฟทีเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 สต./หน่วย แต่เงินบาทที่ค่อนข้างแข็งค่า บวกกับกกพ. มีเงินสะสม จึงมั่นใจจะตรึงไว้...(2 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานพร้อมด้วยตัวแทนผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ผู้ประกอบการรถบรรทุกและเกษตรกรสวนปาล์มร่วมกันเปิดตัวโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันบี20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ค้าน้ำมันทั้ง 7 รายจะตั้ง...(2 ก.ค. 2561)


กฟภ. ได้หารือร่วมกับกฟผ. และกระทรวงพลังงาน ถึงแนวทางการจัดตั้งบริษัท RPS เพื่อบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกฟภ.ยืนยันไม่ได้คัดค้านการจัดตั้ง หากแต่รูปแบบได้เสนอให้เป็นการผลิตไฟฟ้าชีวมวลเป็นหลัก ส่วนการ...(29 มิ.ย. 2561)


ผู้ประกอบการรถบรรทุกได้รับทราบถึงกรณีฮีโน่ไม่รับรองเครื่องยนต์หากมีการใช้บี20 เพราะระบบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานใหม่ ดังนั้นบี20 จึงต้องใช้กับกลุ่มรถบรรทุกเก่าเท่านั้น ด้านกระทรวงพลังงานพร้อมเปิดตัวโครงการในวันที่ 2 ก.ค. โดยได้เชิญทุกภาคส่วน...(28 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการใช้จากพลังงานหมุนเวียนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นเมกะวัตต์ ทำให้ภาครัฐไม่มีความจำเป็นต้องรับซื้อไฟฟ้าเพิ่ม ขณะเดียวกันมีแผนจัดทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลผ่านการจัดตั้งหน่วยใหม่ RPS...(28 มิ.ย. 2561


สภาสมาคมวิทยาศาสตร์ฯจัดงานเสวนาเรื่อง โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0 ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้ทราบข้อมูล โอกาสและทางเลือกพลังงาน ทั้งพลังงานฐาน พลังงานทางเลือก...(27 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัท Regional Power System (RPS) เพื่อให้มาเป็นผู้บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ โดยนโยบายนี้เพื่อสร้างเครือข่ายบริหารจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและสร้างรายได้...(27 มิ.ย. 2561)


การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่จะแบ่งกำลังผลิตไฟฟ้าออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ โรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง และโรงไฟฟ้าเพื่อการแข่งขัน โดยในส่วนของโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงที่กฟผ.ได้รับมอบนโยบายให้ไปกำหนดรูปแบบ จะต้องมีการหารือ...(26 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การพิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะหมดสัญญาในช่วงปี 2560-2568 นั้น จะพิจารณาให้ทุกรายได้สิทธิต่ออายุรับซื้อไฟฟ้าออกไปอีก 3 ปี...(26 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ราคาน้ำมันโลกเริ่มขยับขึ้นหลังกลุ่มโอเปกมีมติเพิ่มกำลังผลิตน้อยกว่าที่เคยระบุไว้ แต่ด้วยมาตรการของกระทรวงพลังงานที่เตรียมไว้ ทั้งการตรึงราคาน้ำมันดีเซลและมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะให้ใช้บี7...(26 มิ.ย. 2561)


วันที่ 2 ก.ค. รมว.พลังงานจะเปิดตัวโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลบี20 ร่วมกับสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและผู้ค้าน้ำมันที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเน้นจำหน่ายเฉพาะกับกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะที่สามารถใช้บี20 ได้...(25 มิ.ย. 2561)


อพพ. ยอมรับว่า ขณะนี้ปริมาณเอทานอลในระบบล้นมาก หลายโรงงานใช้วิธีการส่งออกหรือปรับเกรดเอทานอลให้สามารถป้อนอุตสาหกรรมอาหารได้ ในขณะที่ราคาเอทานอลที่จำหน่ายในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก เนื่องจากวัตถุดิบมีทั้งโมลาสและมันสำปะหลังมีราคาสูง...(25 มิ.ย. 2561)


โรงงานงานปาล์มน้ำมันของบริษัทเกษตรลุ่มน้ำ จ.นครศรีธรรมราช พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการของเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม ผลิตไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ป้อนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของกฟภ. ผลิตแก๊ส CBG ที่มีปริมาณเพียงพอตั้งสถานีจำหน่ายเชิงพาณิชย์รายแรก...(22 มิ.ย. 2561)


ที่ประชุมคณะกรรมการปตท. เห็นชอบให้ปตท. อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนตามมติกบง. โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารหาบเร่ แผงลอย โดยขยายอายุโครงการถึง...(22 มิ.ย. 2561)


แผนลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ของกฟผ. ที่มีศักยภาพพื้นที่ติดตั้งใน 11 เขื่อนทั่วประเทศ ได้เสนอกบง. รับทราบ พบว่า มีเพียง 5 เขื่อน กำลังผลิตรวม 435 เมกะวัตต์ ที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดปัญหา...(22 มิ.ย. 2561)


กฟภ.เตรียมหารือร่วมกับกฟผ.ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ ถึงแนวทางและความชัดเจนขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท RPS (Regional Power System) เพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตไฟฟ้า...(21 มิ.ย. 2561)


ครม.อนุมัติให้กฟภ. ดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประกอบด้วยการดำเนินงาน 12 โครงการ 2 แผนงาน และให้กฟภ.รับความเห็นหลายหน่วยงานไปดำเนินการ โดยเฉพาะของกระทรวงการคลัง สศช. สำนักงบประมาณ...(21 มิ.ย. 2561)


ครม. มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิตเก็บภาษีน้ำมันดีเซล บี20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร เพื่อใช้เป็นกลไกส่งเสริมการใช้น้ำมันบี20 เพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีการใช้บี20 ประมาณ 1.5 ล้านลิตร/วัน ทำให้สต๊อกน้ำมันปาล์มลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม...(21 มิ.ย. 2561)


พพ.เดินหน้าโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงต่อเนื่อง หลังจากที่ผ่านมา 10 ปีติดฉลากไปแล้วรวมกว่า 30 ล้านใบ สร้างผลประหยัดพลังงานสูงกว่า 739 พันตันน้ำมันดิบ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3.8 ล้านตัน ปีนี้ติดฉลากเพิ่มอีก...(20 มิ.ย. 2561)


กระแสอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เห็นได้จากนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมเริ่มหันมาให้ความสำคัญและลงทุนด้านการพัฒนาอาคารเขียวกันมากขึ้น...(19 มิ.ย. 2561)


กลุ่มพนักงานกฟผ. และกฟภ. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพลังงานให้พิจารณาทบทวนปัญหาที่กระทรวงพลังงานและสนพ. ยินยอมให้ภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยมีเหตุผลเพื่อลดภาระของภาครัฐ...(19 มิ.ย. 2561)


สนพ. อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดแห่งประเทศไทยให้สอดรับกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะต้องศึกษารูปแบบการลงทุนระบบสมาร์ทกริดที่เหมาะสม ตามแผนแม่บทปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนาระบบ...(19 มิ.ย. 2561)


พพ.อยู่ระหว่างการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหม่ ให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่มีแนวโน้มจะลดสัดส่วนเป้าหมายการผลิตเชื้อเพลิงภาคขนส่งจากพลังงานทดแทนลง ส่วนแผนอนุรักษ์พลังงานจะมีการลดใช้พลังงานภาคขนส่งทางน้ำ...(18 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่อยู่ระหว่างจัดทำนั้น ยอมรับว่า ยังจำเป็นต้องมีเชื้อเพลิงถ่านหิน ถึงแม้ภาครัฐจะมุ่งเน้นส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก...(15 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยจากกรณีที่ราคาก๊าซแอลพีจีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จึงมีการนำเงินกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีแอลพีจีอุดหนุนตรึงราคาขายปลีก หากไม่เพียงพอจะมีการดึงเงินในส่วนของบัญชีน้ำมันเข้ามาช่วยเหลือชั่วคราว และเมื่อราคาแอลพีจีลดลง...(15 มิ.ย. 2561)


พพ.ได้เปิดให้ผู้ประกอบการเกษตรที่เป็นขนาดกลางและขนาดย่อมที่ทำระบบฟาร์มยุคใหม่หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สมัครเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน โดยได้เตรียมเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง...(15 มิ.ย. 2561)


พพ. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เดินหน้าโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ในปี 2561 ได้ติดฉลากเพิ่มอีก 3 ผลิตภัณฑ์ รวมเป็น 19 ผลิตภัณฑ์ และตั้งเป้า...


ภาคประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงพลังงานเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพลังงาน 8 ข้อ ด้านสนพ. ชี้แจงว่า ขณะนี้กลไกการค้ามีการกำกับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันเสรี ขณะเดียวกันกองทุนน้ำมันฯไม่ได้มีผลต่อราคา...(14 มิ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานจะเสนอกพช. ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ พิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะหมดสัญญาในปี 2562-2568 โดยกกพ.กำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีตลาดกลาง...(14 มิ.ย. 2561)


สนพ. เปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (พีดีพี 2018) อยู่ระหว่างการจัดทำให้สอดรับกับพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนก.ย. นี้ โดยจะแตกต่างไปจากอดีต จะใช้แนวคิดต้นทุนค่าไฟเป็นปัจจัยหลัก...(14 มิ.ย. 2561)


กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ในเรื่องมาตรการกำหนดให้ใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินสกุลไทยในการคำนวณรายได้รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพื่อให้การดำเนินงาน...(13 มิ.ย. 2561)


ธนาคารทหารไทยได้ออกพันธบัตรสีเขียว (กรีนบอนด์) โดยบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในโครงการที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ไทยบรรลุเป้าหมายในการลด...(13 มิ.ย. 2561)


กบง. มีมติเห็นชอบแนวทางลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของก๊าซแอลพีจีด้วยการตรึงราคาจำหน่ายแอลพีจีภาคครัวเรือนที่ระดับ 363 บาท/ถังขนาด 15 กก. ต่อไป โดยจะใช้เงินกองทุนน้ำมันบัญชีแอลพีจีเข้าอุดหนุนจำนวน 346 ล้านบาท/เดือน...(13 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานลงพื้นที่จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงงานเอทานอลจากกากน้ำตาล ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรี...(12 มิ.ย. 2561)


กกพ. ร่วมมือกับ 3 การไฟฟ้าจัดทำโครงการนำร่องมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response หรือ DR) ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าขั้นวิกฤต รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) โดยการลดค่าไฟฟ้าแทนการจ่ายเงินชดเชย เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้า...(12 มิ.ย. 2561)


วันที่ 5 ก.ค.นี้ กกพ.จะพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้างวดเดือนก.ย.-ธ.ค.61 ซึ่งจะพยายามบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อประชาชน มีโอกาสที่จะตรึงราคา เนื่องจากกกพ.มีเงินสะสมอยู่ในกองทุน แต่ยอมรับว่า ต้นปีหน้า...(12 มิ.ย. 2561)


ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ารายใหญ่เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศอยู่ในระดับสูงมากกว่า 30% ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี