แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร บทความ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานทั้งในและต่างประเทศ
ข่าวพลังงานประจำวัน

นักวิจัยจากสถาบันวิทยสิริเมธีประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนเศษอาหารเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและสารชีวภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม โดยเป็น 1 ใน 5 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนลอริอัลประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562...(16 ต.ค. 2562)


สมาคมคการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรมว.พลังงาน ที่มีเป้าหมายลดชนิดของเชื้อเพลิงลง ควรยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อผลักดันการใช้น้ำมันอี20 และอี85 เพื่อสนับสนุนการใช้เอทานอลให้มากขึ้น...(16 ต.ค. 2562)


ชาวบ้านในต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมกลุ่มพัฒนาตัวเองในการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ผ่านโซลารเซลล์ จนได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการพลังงานสะอาด เป็นชุมชนต้นแบบของโครงการไฟจากฟ้า...(16 ต.ค. 2562)


ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจัดโดยพพ. รมว.พลังงานเป็นประธานให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน ระบุจะนำความเห็นจากทุกภาคส่วน...(15 ต.ค. 2562)


คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประสบความสำเร็จโครงการพัฒนาศักยภาพการอัดประจุของตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคโนโลยีควอนตัม สามารถเพิ่มความจุเป็น 3 เท่า มีอายุการใช้งานยาวนาน ชาร์จเร็วและต้นทุนการผลิตต่ำ...(11 ต.ค. 2562)


การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2563-2567 จากเดิมวงเงินใช้จ่ายรวม 60,000 ล้านบาท เหลือเพียง 50,000 ล้านบาท...(11 ต.ค. 2562)


คณะกรรมาธิการการพลังงานได้เข้าหารือรมว.พลังงานยืนยันไม่เห็นด้วยที่ให้กฟผ. นำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตไฟฟ้า โดยรมว.พลังงานยืนยันว่า กฟผ. ดำเนินงานตามมติครม. ที่อนุมัติให้ดำเนินการให้ครบ 2 แสนตัน และผลักดันการใช้น้ำมันดีเซลบี10...(10 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีผู้ร่วมรับฟังจากทุกภาคส่วนกว่า 200 คน คาดว่าจะสรุปแนวทางดำเนินงานชัดเจนภายใน 1 เดือน...(10 ต.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเตรียมออกมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผ่านการส่งเสริมใน 4 แคมเปญ คือ 1 การกระตุ้นการใช้น้ำมันบี10 โดยมีเป้าหมายยอดการใช้สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ 57 ล้านลิตรต่อวัน...(9 ต.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเตรียมแผนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ครอบคลุมทั้งระบบ โดยเฉพาะส่วนของแบตเตอรี่ เพื่อนำไปสู่การเป็นฐานผลิตแบตเตอรี่ของภูมิภาค และเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำด้านรถยนต์อีวีในภูมิภาค...(9 ต.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดเสรีก๊าซ หลังยกเลิกประมูลก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. โดยมติกบง. ให้กฟผ. นำเข้าแอลเอ็นจีตลาดจร ล่าสุดได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ค้าเสนอราคา...(9 ต.ค. 2562)


วันที่ 10 ต.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีนายสมคิด รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมนัดแรก เนื้อหาหลักจะมีการปรับหลักเกณฑ์กองทุนฯ ให้สอดรับกับนโยบายพลังงาน...(9 ต.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในวันที่ 9 ต.ค. จะมีการพิจารณาพื้นที่นำร่อง โดยยึดหลักให้กฟผ. มีส่วนในการผลิตไฟฟ้าก่อน...(9 ต.ค. 2562)


ครม. มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมลงทุน ใ้ห้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของอบจ.นนทบุรี...(8 ต.ค. 2562)


บริษัทราชกรุ๊ปเปิดเผยถึงโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงทางภาคตะวันตก หรือโรงไฟฟ้าหินกอง 2 โรง ขนาดกำลังผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสรุปพันธมิตรเข้าร่วมถือหุ้นปีนี้...(8 ต.ค. 2562)


ครม. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายคุรุจิต นาครทรรพ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียหรือเจดีเอ ต่ออีก 1 วาระ...(8 ต.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการปิโตรเลียมกล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำลังเร่งเจรจาด้านกฎหมายและแผนดำเนินการรื้อถอนกับกลุ่มบริษัทเชฟรอนในแหล่งเอราวัณ โดยทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่า การดำเนินการจะไม่กระทบต่อการส่งมอบพื้นที่ซึ่งรายใหม่...(8 ต.ค. 2562)


ปตท. โดยสถาบันวิทยสิริเมธีร่วมกับกระทรวงพลังงานกำลังศึกษาระบบกักเก็บพลังงาน (เอ็นเนอยี่สตอเรจ) คาดจะเห็นภาพชัดเจนภายใน 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์...(7 ต.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งค่ายรถ ผู้ค้า ผู้ผลิต ถึงความพร้อมมาตรการส่งเสริมการใช้ดีเซลบี10 เป็นน้ำมันดีเซลสำหรับใช้ทั่วไปอยางเต็มรูปแบบ โดยจะประกาศมาตรฐานบี10 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้งาน...(7 ต.ค. 2562)


ครม. มีมติเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือสบพน. ซึ่งกระทรวงพลังงานเสนอตามมาตรา 44 (3) พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และได้กำหนดให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง...(7 ต.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการรื้อถอนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ได้สั่งการให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไปเจรจากับผู้ถือหุ้นหลักในแหล่งเอราวัณและบงกช โดยเฉพาะในแหล่งเอราวัณ เพื่อเร่งสรุปแนวทางการดำเนินงาน...(4 ต.ค. 2


กฟผ. ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท Stadtwerke Rosenheim เพื่อร่วมกับศึกษาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน มุ่งเน้นเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลและก๊าซชีวภาพ...(4 ต.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภาคประชาชนนำร่องปี 62 จำนวน 100 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกกพ. เพื่อปรับหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม ที่สำคัญต้องกระตุ้นให้ประชาชนร่วมโครงการมากขึ้น...(4 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีการประชุมรัฐมนตรีระดับโลกในการบูรณาการระบบพลังงานหมุนเวียนที่เยอรมนี โดยระบุว่า การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่กำลังจะมาถึงมี 2 องค์ประกอบสำคัญ ไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับภูมิภาค...(3 ต.ค. 2562)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ขยายผลการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบฟาร์มทั่วประเทศ ไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ม โดยการปรับเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น...(3 ต.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานคาดว่า จะสามารถเริ่มออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่มเติม 400 เมกะวัตต์ ตามแผนพีดีพี 2018 ได้ในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ซึ่งขณะนี้ยังต้องรอการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเสนอโครงการเข้ามา...(3 ต.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน อยู่ระหว่างทำรายละเอียดทั้งหมด และรมว.พลังงานจะเป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในกลางเดือนนี้ ซึ่งจะมีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง...(3 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชน GRAB โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีภาพที่เป็นการหมักแบบแห้งในประเทศเยอรมนี เป็นตัวอย่างในการคัดแยกปัญหาขยะและส่งเสริมชุมชนไปในตัว โดยจะมอบหมายให้กฟผ. เป็นผู้ดูแลโครงการและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...(2 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานมอบยโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในภาคพลังงาน โดยสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงพลังงานเตรียมการลดปัญหาฝุ่น โดยการผลักดันให้มีการใช้บี10 พร้อมเร่งรัดให้ปลัดกระทรวงพลังงานและกรมธุรกิจพลังงานติดตาม...(2 ต.ค. 2562)


สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน. ) ได้มีมติปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มดีเซล ซึ่งจะมีผลให้ราคาขายปลีกบี7 คงเดิม บี10 ลดลง 1 บาท/ลิตร อยู่ที่ 23.99 บาท และบี20 เพิ่มขึ้น 2 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป เพื่อรองรับ...(1 ต.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีบริษัทเชฟรอนระงับการฟ้องร้องอนุญาโตตุลาการกรณ๊ข้อพิพาทเรื่องค่าใช้จ่ายรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณในอ่าวไทย นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานและผู้รับสัมปทาน...(30 ก.ย. 2562)


กฟผ. กล่าวถึงความคืบหน้าการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีเตรียมเสนอแผนนำเข้าแบบตลาดจร (สปอต) ปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน ต่อกบง. เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติ...(30 ก.ย. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมเรียกผู้ผลิตน้ำมันบี100 ทั้ง 13 รายมาหารือถึงความคืบหน้าการปรับคุณภาพน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐานสมาคมยานยนต์ญี่ปุ่น และโรงกลั่นน้ำมันต้องปรับมาตรฐานน้ำมันดีเซล เพื่อรองรับการประกาศบังคับใช้ดีเซลบี10 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐาน...(30 ก.ย. 2562)


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ ด้าน Isotope Hydrology เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล...(27 ก.ย. 2562)


คณะวิจัยของหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน เอ็มเทคได้รับรางวัลเกียรติยศ PTIT Award ประจำปี 2562-2563 สาขา PTIT Innovation Award จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จากผลการวิจัยและพัฒนาวัสดุระบบกักเก็บพลังงาน...(27 ก.ย. 2562)


คณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปอีก 1 ปี...(27 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงที่มาของนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน ซึ่งมีเป้าหมายพลิกฟื้นสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศ ยึดโยงจุดแข็งที่ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่งเสริมพืชพลังงาน ต้องมีบทบาท...(26 ก.ย. 2562)


กกพ. ออกประกาศเปิดรับฟังความเห็น(ร่าง)หลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาตศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ(SO) และ(ร่าง)หลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาตขอส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ(TO) ระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย. 2562...(26 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานจะเข้าร่วมประชุม LNG Producer-Consumber Conference ครั้งที่ 8 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ LNG จาก 30 ประเทศทั่วโลก ร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และ...(26 ก.ย. 25


ครม. มีมติเห็นชอบงบประมาณและแผนดำเนินงานประจำปี 2563 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Joint Development Area : JDA) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ...(25 ก.ย. 2562)


กระทรวงพาณิชย์จะมีการประชุมทางไกลในวันที่ 30 ก.ย. ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงถึงทิศทางการดำเนินงานมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปี 2562/2563 และปาล์มน้ำมันปี 2562/2563...(25 ก.ย. 2562)


กฟภ. กล่าวว่า รูปแบบการลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนที่เหมาะสม ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องตั้งเป็นบริษัทไฟฟ้าประชารัฐ จก. ที่มีหนว่ยงานรัฐถือหุ้น 40% ขณะที่บริษัทชุมชนประชารัฐถือหุ้น 60% โดยมาจากวิสาหกิจชุมชน เสนอให้ใช้พืชพลังงานที่ปลูกในชุมชน...(25 ก.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานได้เปิดกว้างให้เอกชนที่สนใจลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยไม่จำกัดว่าแต่ละพื้นที่ต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้ามากน้อยเท่าไร แต่เบื้องต้นอาจกำหนดไม่นำเกิน 10 เมกะวัตต์...(24 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งนายกฯ ได้มอบหมายนโยบายให้ทุกกระทรวงลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกระทรวงพลังงานได้ระดมสรรพกำลังเพื่อให้การ...(23 ก.ย. 2562)


ปตท.สผ. ผู้ที่ได้รับสัมปทานในการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมแหล่งบงกช จะเสนอแผนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน (DEA) ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรับทราบภายในต้นปี 2563 ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณา 180 วัน จากนั้นจะใช้เวลาในการรื้อถอน 1-2 ปี...(23 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า หลังจากกพช. เห็นชอบแนวทางส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคาน้ำมันปาล์มดิบ จากนี้ไปก็ต้องมองเรื่องการศึกษาโครงสร้างในส่วนของกลุ่มเบนซินที่เกี่ยวข้องกับเอทานอล...(23 ก.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานได้เสนอนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกฟผ. ให้ครม.พิจารณาวันที่ 24 ก.ย. รวมถึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน...(20 ก.ย. 2562)


กกพ. เปิดเผยโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน หรืออีอาร์ซี แซนด์บ็อกซ์ เฟสแรก มีผู้ผ่านการพิจารณาและได้รับสิทธิเข้าร่วมในโครงการทดสอบนวัตกรรมฯ จำนวน 34 โครงการ จากการยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น 183 โครงการ...(20 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะล้มการประมูลหรือไม่ ต้องรอผลการเจรจาของกฟผ. กับบริษัทปิโตรนาสฯ...(20 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิกด้านพลังงานปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก จำนวน 33 หน่วยงาน มองว่า ไทยยังไม่จำเป็นต้องมีสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันดิบ...(20 ก.ย. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานได้เสนอรายงานการศึกษาเรื่องการสำรองน้ำมันของประเทศไทย ที่สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยศึกษาแล้วเสร็จให้กระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว มีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยมีสำรองน้ำมันภาครัฐ ในรูปแบบสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ 50 วัน เพิ่ม...(19 ก.ย. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส กับผู้ทดสอบและตรวจสอบ ผู้ฝึกอบรม และวิศวกรออกแบบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่...(18 ก.ย. 2562)


ผู้ว่าฯ กฟภ. เปิดเผยในงานสัมมนาโรงไฟฟ้าชุมชน ประชาชนได้อะไร จัดโดยชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่ โดยรูปแบบการลงทุนที่เสนอคือ จัดตั้งเป็นบริษัทไฟฟ้าประชารัฐ ที่จะร่วมทุนกันระหว่างหน่วยงานรัฐ 40% และบริษัทชุมชนประชารัฐ 60%...(18 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมกบง. เห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ กลุ่มน้ำมันเบนซิน 1 บาท/ลิตร และกลุ่มดีเซล 0.60 บาท ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง...(18 ก.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานยังยืนยันหลักการส่งเสริมการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ และเตรียมให้กฟผ. เปิดประมูลนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีรอบใหม่ แต่ต้องทำช่วงเหมาะสมและราคาก๊าซไม่กระทบค่าไฟฟ้า โดยกระทรวงพลังงานกำลังปรับหลักเกณฑ์นำเข้าแอลเอ็นจีใหม่ตามแนวทาง...(17 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า วันที่ 17 ก.ย. จะประชุมกบง. เพื่อหามาตรการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ และลดผลกระทบต่อประชาชน พร้อมตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ 24 ชม. หลังเหตุการณ์ซาอุดิอาระเบียถูกโจมตี โดยต้องใช้กองทุนน้ำมันฯมาดูแลเป็นหลัก...(17 ก.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้จูงใจเพื่อเดินหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนในปี 2563 เนื่องจากราคารับซื้อไฟฟ้าที่กำหนดไว้เดิมอาจจะไม่จูงใจมากนัก...(17 ก.ย. 2562)


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บใบอ้อยนำไปขายทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลแทนการเผา นอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณค่าอ้อยได้สูงสุด ยังสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ที่สำคัญยังลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และมลพิษ...(16 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานชี้แจงกรณีโรงงานทำความสะอาดสารออกจากน้ำมันดิบก่อนส่งต่อไปยังผู้ซื้อของบริษัทอารามโค รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีทุกอย่างอยู่ในการควบคุมและไม่กระทบการส่งออก โดยกระทรวงพลังงานมีแผนรองรับฉุกเฉิน...(16 ก.ย. 2562)


กฟผ. กำลังเตรียมรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ที่ยังคงเหลือปริมาณการรับซื้อ 1.33 ตัน...(13 ก.ย. 2562)


ปตท. อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบโมเดลธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ยื่นเสนอกกพ. พิจารณาในเร็ว ๆ นี้ หลังกลุ่มปตท. ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วม "โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox)...(13 ก.ย. 2562)


การประชุมกพช. เห็นชอบแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน ขายไฟฟ้าเข้าระบบปี 2565 เพราะเป็นนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจรากฐานที่ต้องการให้ชุมชนมีรายได้ด้วยการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า และลดภาระรายจ่าย ตั้งเป้าหมายภายในปีนี้จะต้องเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน 3-4 แห่ง...(13 ก.ย. 2562)


กระทรวงการคลังเตรียมผลักดันการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่ เพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม...(12 ก.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานมีการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในภาคพลังงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาข้อสรุปก่อนเสนอครม.พิจารณาอนุมัติใช้ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ...(12 ก.ย. 2562)


กพช. เห็นชอบนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้าชุมชน) โดยสั่งให้กบง. ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า พื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านระบบส่งและจำหน่าย และแก้ไขหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใน 1-2 เดือน...(12 ก.ย. 2562)


กฟผ. เปิดเผยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นระบบ hydro-floating solar hybrid ช่วยลดการระเหยของน้ำ...(11 ก.ย. 2562)


คณะกรรมการกำกับการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการฯ โดยได้เห็นชอบตามข้อเสนอของนิด้า ที่ขอเลื่อนกรอบระยะเวลาศึกษาออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้...(11 ก.ย. 2562)


การประชุมกพช. วันที่ 11 ก.ย. กระทรวงพลังงานจะเสนอ 3 ประเด็นคือ การอนุมัติกรอบแนวนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้าชุมชน) เบื้องต้นการส่งเสริมให้ชุมชนผลิตไฟฟ้าจะมีความหลากหลายตามศักยภาพของพื้นที่และเชื้อเพลิง...(11 ก.ย. 2562)


พพ. และการเคหะแห่งชาติร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารให้สอดรับกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร...(11 ก.ย. 2562)


บริษัทคันไซ อิเลกทริก เพาเวอร์ ของญี่ปุ่น เริ่มดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำ น้ำเงียบ 1 ในแขวงบอลิคำไซ โดยเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างบริษัทคันไซและรัฐบาลลาว...(10 ก.ย. 2562)


นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล ทวงถามรมว.พลังงานทบทวนกรณีกบง. และกระทรวงพลังงานมีมติให้บริษัทราชกรุ๊ปได้สิทธิในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซในพื้นที่ภาคตะวันตกจำนวน 2 แห่ง...(10 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังร่วมพิธีเปิดการประชุมเวิลด์ เอ็นเนอร์จี คองเกรส ครั้งที่ 24 โดยในวันที่ 10 ก.ย. จะมีการประชุมโต๊กลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ 8 (อาเมอร์) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ไทยเสนอยุทธศาสตร์พลังงานเพื่อทุกคน...(10 ก.ย. 2562)


ผู้ว่าฯ กฟผ. แถลงการณ์ยืนยันการผลิตไฟฟ้าทุกอย่างเป็นปกติ มั่นคง ไร้ปัญหา แม้ว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกฟผ. จะนัดแต่งดำยื่นหนังสือถึงรมว.พลังงานคัดค้านมติกบง. เพื่อยกเลิกประมูลแอลเอ็นจี...(9 ก.ย. 2562)


นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ครั้งที่ 7 และการประชุมระหว่างรัฐมนตรีอาเซียน 10 ประเทศ กับรัฐมนตรีการค้ากับคู่เจรจา 10 ประเทศ...(9 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ได้หารือแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชา อยากเห็นไทยเริ่มต้นการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล...(6 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีสหภาพแรงรัฐวิสาหกิจ กฟผ. เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านการล้มการประมูลนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี พร้อมที่จะรับฟังปัญหาและชี้แจง...(6 ก.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับประเทศเจรจา รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงาน ในการประชุม AMEN ครั้งที่ 37 โดยได้เจรจาหารือกันในรูปแบบทวิภาคีกับประเทศเมียนมา เพื่อหาแนวทางตอบสนองอาเซียนพาวเวอร์กริด โดยเมียนมาต้องการที่จะซื้อไฟฟ้า...(6 ก.ย. 2562)


วช. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ The Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา...(5 ก.ย. 2562)


สวทช. จัดทำโครงการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยขั้วไฟฟ้ากราฟีนสามมิติ และได้นำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยเป็น 1 ใน 27 โครงการที่ได้รับการสนับสนุน...(5 ก.ย. 2562)


ไทย ลาว และมาเลเซีย เห็นชอบขยายโครงการด้านไฟฟ้า ระยะที่ 2 (แอลทีเอ็ม-พีไอพี) เพิ่มเป็น 2 ปี หรือระหว่างปี 2563-64 และได้เพิ่มปริมาณจากการซื้อขายไฟฟ้าสูงสุด 100 เมกะวัตต์ เป็น 300 เมกะวัตต์...(5 ก.ย. 2562)


นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37" การประชุมครั้งนี้ ช่วยให้อาเซียนเดินหน้าเข้าสู่การสร้างยุทธศาสตร์พลังงานร่วมกัน และสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานร่วมกัน อาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันผลักดัน...(5 ก.ย. 2562)


กกพ. กำลังศึกษารายละเอียดนโยบายการใช้ไฟฟ้าฟรีหรือไฟฟ้าราคาถูกสำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อกำหนดการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งจะต้องจัดสรรออกมาว่าจะสนับสนุนจำนวนเท่าใด รวมถึงพื้นที่ที่จะได้รับการสนับสนุน...(4 ก.ย. 2562)


กกพ. เตรียมสำรวจพื้นที่การใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ เพื่อขยายพื้นที่บริการไฟฟ้าให้ครอบคลุม ทั้งพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า พื้นที่ไฟฟ้ายังไม่มีความเสถียร และพื้นที่ที่จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตสูงขึ้นในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่...(4 ก.ย. 2562)


ปตท. เตรียมลงนามข้อตกลงเบื้องต้นกับเอกชนของจีน เพื่อร่วมกันศึกษาโอกาสทำตลาดก๊าซธรรมชาติเหลวทางจีนตอนใต้ที่เป็นตลาดใหญ่ พร้อมผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายระดับภูมิภาค...(3 ก.ย. 2562)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะสรุปประเด็นการเจรจาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชาที่ผ่านมาในหลายปี และเตรียมการประชุมรอบใหม่...(2 ก.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานมีนโยบายนำโครงสร้างของขาแท่นปิโตรเลียมมาจัดวางปะการังเทียม เป็นแนวทางที่สามารถนำสิ่งที่ติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเลที่จะสิ้นอายุมาใช้ประโยชน์...(2 ก.ย. 2562)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP 2018) เป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยอพพ. เปิดเผยว่า แผน AEDP 2018 จะสอดรับกับนโยบายกระทรวงพลังงาน และแผนพีดีพี 2018 มุ่งกำหนดการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วน 30%...(2 ก.ย. 2562)


สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาลงนามความร่วมมือโครงการที่ปรึกษาพลังงานและโครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมเปิดตัวและติดฉลากเบอร์ 5 บนจักรยานยนต์ไฟฟ้า...(30 ส.ค. 2562)


การประชุมกบง. วันที่ 30 ส.ค. นี้บรรจุวาระสำคัญเรื่องการทบทวนการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ . โดยรมว.พลังงานยังไม่เปิดเผยรายละเอียด แต่ยืนยันเรื่องนี้จะจบโดยเร็ว...(30 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเตรียมเสนอให้ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานคณะกรรมการกฟผ. เพื่อให้มาขับเคลื่อนนโยบายของกฟผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะการเป็นผู้นำไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน และบทบาทการส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชน...(30 ส.ค. 2562)


คณะองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินโครงการเกี่ยวกับขยะพลาสติกในทะเล เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันวิจัยของไทยและญี่ปุ่น โดยจะเชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วม...(29 ส.ค. 2562)


ผู้ว่าฯ กฟผ. กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... อยู่ระหว่างรอรมว.พลังงานพิจารณาในบางมาตรา ก่อนเสนอต่อครม.เห็นชอบเพื่อเปิดทางให้การดำเนินงานมีความสะดวกและความคล่องตัวมากขึ้น...(29 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เบอร์ 5 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะติดฉลากเบอร์ 5 ของกฟผ. เป็นการยกระดับยานยนต์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และในอนาคตอาจจะนำฉลากเบอร์ 5 ไปติดที่รถยนต์ไฟฟ้า...(29 ส.ค. 2562)


กฟผ. ชี้แจงประเด็นการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. เป็นการดำเนินการตามมติกพช. โดยดำเนินการเปิดประมูลจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติตามขั้นตอนอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ส่วนความกังวล...(28 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศขณะนี้สูงขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลมาจากมาตรการของกระทรวงพลังงานที่เร่งส่งเสริมให้ใช้น้ำมันดีเซล บี10 และบี20 ทำให้โรงสกัดเร่งรับซื้อผลผลิตจากชาวสวนปาล์มมากขึ้น ดูดซับปริมาณที่ล้นตลาด...(28 ส.ค. 2562)


นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงาน "SD Symposium 10 Years : Collaboration for Action" ว่า ภาครัฐพร้อมรับทุกข้อเสนอของเอกชน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า BCG ที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ...(27 ส.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ 3 การไฟฟ้าไปจัดทำแผนศึกษาศักยภาพของสายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน รองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต...(27 ส.ค. 2562)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สอท. ร่วมดำเนินโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม แก้ไขปัญหาขยะและพลาสติกอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastic ล่าสุดมีสมาชิก 34 องค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนขยะพลาสติกกลับมาเป็นทรัพยากรและนำกลับ...(26 ส.ค. 2562)


กระแสดิจิทัลดิสรัปชั่นมีบทบาทมากในการพัฒนาพลังงาน ทำให้ภาคธุรกิจถูกกระทบหรือหยุดชะงักลง ปลัดกระทรวงพลังงานได้กำหนด 5 เทรนด์ที่ต้องจับตาและจะมีผลต่อการดิสรัปชั่นของพลังงานไทย ด้วยหลัก 4D และ 1E...(26 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า อยู่ระหว่างจัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต เบื้องต้นได้ประสานความร่วมมือกับปตท. ในการจัดทำรูปแบบแนวทางการช่วยเหลือ...(26 ส.ค. 2562)


กฟภ. ใช้เงินกว่า 200 ล้านบาท เพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของเอ็มจี รวมถึงตู้ชาร์จที่จะติดตั้งที่โชว์รูมรถยนต์ เพิ่มจากปัจจุบันเป็น 62 แห่ง ครอบคลุมทุก 100 กม. บนถนนเส้นหลัก 74 จังหวัด โดยเปิดให้ใช้ฟรีไปจนถึงสิ้นปีนี้...(23 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (37th AMEM) ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ย. นี้ ไทยจะได้แสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพลังงานก๊าซธรรมชาติของภูมิภาคหรือแอลเอ็นจีฮับ...(23 ส.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวปฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายและแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสำหรับประเทศไทย ในงานสัมมนา 2019 Shell Forum "วิสัยทัศน์ 2050 : การเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคต" จะมุ่งเน้นไปสู่ทิศทางพลังงานของโลกที่ลดใช้พลังงานจากฟอสซิล...(22 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังร่วมหารือกับแกนนำเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ต้อนรับทุกกลุ่มที่จะมาเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ เตรียมตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษารมว.พลังงานที่จะมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน...(22 ส.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอที่ประชุมกพช. ช่วงกลางเดือนก.ย. นี้ พิจารณาอนุมัติหลักการส่งเสริมพลังงานชุมชน ซึ่งเป็นทิศทางนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และจะนำไปสู่การปรับแผนพีดีพี...(22 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานสั่งการให้กฟผ. และปตท. ไปพิจารณาแนวทางช่วยเหลือดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพื่อพยุงราคาปาล์มน้ำมัน โดยรับซื้อเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า ผลักดันการใช้บี10 และบี20 ให้จัดทำแผนในรายละเอียดวิธีการปฏิบัติกลับมาเสนอโดยเร็ว...(21 ส.ค. 2562)


พพ. ได้เปิดเวทีสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ที่จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือพาราโบลาโดม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม...(21 ส.ค. 2562)


กลุ่มโชคนำชัยได้เข้ารับงานเป็นคู่สัญญาร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนำร่องโครงการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารดัดแปลง จากรถโดยสารประจำทางที่ใช้แล้ว...(20 ส.ค. 2562)


คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติได้ประชุมเห็นชอบเรื่องของโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม โดยกำหนดหลักการให้ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท (น้ำมันที่ 18%) ครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องมีมาตรการเพิ่มเติมที่ทำควบคู่กัน เช่น กำหนดให้ใช้บี10...(20 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานประชุมร่วมกับ กกพ.ปตท. และกฟผ. เพื่อพิจารณาการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี ได้ให้ทุกฝ่ายไปสรุปแนวทางการดำเนินการร่วมกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศชาติโดยรวม...(20 ส.ค. 2562)


บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจะส่งทีมงานศึกษาขยายการวางท่อน้ำมันและสร้างคลังน้ำมันไปที่อ.แม่สอด จ.ตาก และเมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา เพื่อส่งออกน้ำมันทางท่อไปยังกลุ่มประเทศ CLMV...(19 ส.ค. 2562)


รมว.คลัง ได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำภาษีพลังงาน เพื่อช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของประเทศมากกว่าต้องการเม็ดเงินภาษีเป็นหลัก...(19 ส.ค. 2562)


รองนายกฯ สมคิด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงพลังงาน สั่งการรัฐวิสาหกิจในกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะปตท. กฟผ. และสถาบันบริหารกองทุนน้ำมัน ไประดมความเห็นร่วมกันเพื่อหามาตรการดูแลค่าครองชีพประชาชนด้านพลังงาน...(16 ส.ค. 2562)


บริษัทลูกของเอสซีจี ดำเนินโครงการโรงกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง รองรับขยะอุตสาหกรรมได้ 6.5 หมี่นตัน/ปี กำลังผลิตไฟฟ้า 7 เมกะวัตต์...(15 ส.ค. 2562)


โครงการการพัฒนาเตารีดไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) สามารถจำแนกชนิดของผ้าที่ต้องการรีด ลดการสูญเสียพลังงาน สอดคล้องกับการทำเครื่องใช้ไฟฟ้าโครงการฉลากประหยัดไฟ...(15 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงทิศทางพลังงานของประเทศภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ที่มีสาระสำคัญคือ การอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม มีมาตรการสนับสนุนด้านนวัตกรรม จะเน้นพลังงานเป็นของทุกคน...(14 ส.ค. 2562)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและบริษัทเชฟรอน ดำเนินโครงการนำร่องนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิตไปจัดการบนฝั่ง ศึกษาการนำแท่นหลุมผลิตสี่แท่นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในกิจการปิโตรเลียมได้แล้ว โดยการนำไปทำความสะอาดขั้นต้น คัดแยกชิ้นส่วนและจัดการ...(14 ส.ค. 2562)


ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชนที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นเชื้อเพลิง เห็นด้วยกับนโยบายของรมว.พลังงานที่จะทบทวนโครงการส่งเสริมปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะสำเร็จได้ภาครัฐจะต้องกำหนดการส่งเสริมเป็นระยะยาว...(14 ส.ค. 2562)


GIZ ร่วมกับมจพ. นำร่องเปิดคอร์สฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัยครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน ช่วยลดภาวะโลกร้อน และประหยัดพลังงาน...(13 ส.ค. 2562)


พรบ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2562 มีการกำหนดนิยามของวิกฤตน้ำมันไว้ชัดเจน ประเด็นที่น่าติดตามคือ แนวทางการลดเงินจ่ายชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ...(13 ส.ค. 2562)


โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอมหน่วยที่ 1 หมดสัญญาเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เป็นโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย จึงนำมาพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์...(13 ส.ค. 2562)


สถาบันวิจัยและพัฒนานครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ โดยการนำผลผลิตการเกษตรหรือทางปศุสัตว์มาปรับปรุงคุณภาพและผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด สร้างสถานีระบบก๊าซไบโอมีเทนอัดเพื่อชุมชนต้นแบบ...(9 ส.ค. 2562)


นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำคณะสื่อมวลชนสัญจรมาศึกษาความสำเร็จโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์เพื่อการส่งออกรายใหญ่ของประเทศ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า...(9 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะเจรจาความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมถึงกัมพูชาในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม...(9 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันของกฟผ. ยังรอการรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมกบง. ส่วนผลการเจรจาร่วมระหว่างปตท. และกฟผ. เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข...(8 ส.ค. 2562)


นายสมคิด รองนายกฯ จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงพลังงานในวันที่่ 15 ส.ค. มอบนโยบายในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อทุกคน พร้อมมอบให้กระทรวงไปศึกษาความเป็นไปได้ที่จะดึงเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่...(8 ส.ค. 2562)


ปตท.สผ. มีแผนจะขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มเติมในโครงการสินภูฮ่อมเป็น 4 หลุม เพิ่มกำลังผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าน้ำพอง...(7 ส.ค. 2562)


กกพ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดโครงการภายใต้ชื่อ ไฟจากฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อร่วมกันสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาด...(7 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวเปิดวิสัยทัศน์ด้านพลังงานในงานสัมมนา Energy Disruption : พลังงานไทย : ยุคดิสรัปชั่น ให้ทุกภาคส่วนปรับตัวรับดิสรัปชั่น ขณะที่ พพ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและแผนอนุรักษ์พลังงาน ให้ทันกับการ...(6 ส.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานจะร่วมมือกระทรวงการคลังปรับแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงการใช้ไฟฟ้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในอนาคตจะเชื่อมโยงกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ไฟในราคาถูกด้วย...(6 ส.ค. 2562)


กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า ส.อ.ท. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเตรียมจะทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ เน้นส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบพลังงานมากขึ้น และอาจจะปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน ถือเป็นประเด็นที่...(5 ส.ค. 2562)


พพ. ได้เปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. สิ้นสุด...(5 ส.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยยอดนำเข้าน้ำมันดิบในครึ่งปีแรก 26,853 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 165.3 ล้านลิตร มูลค่านำเข้าลดลง 5.9%...(2 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงการประชุมครม. เศรษฐกิจนัดแรกคาดว่าจะมีการประชุมได้ในวันที่ 5 ส.ค. ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการไปแล้ว...(2 ส.ค. 2562)


บริษัทศุภาลัย คว้ารางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2562 ระดับดีมาก ประเภทอาคารชุด จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน...(2 ส.ค. 2562)


กบง. มีมติขยายระยะเวลาอุดหนุนราคาขายปลีก บี20 ต่ำกว่าราคาดีเซลปกติ 5 บาท/ลิตร ให้กับกลุ่มรถบรรทุกและรถกระบะออกไปอีก และยังมีมติตรึงราคาก๊าซแอลพีจีสำหรับกลุ่มหาบเร่แผงลอยและตรึงราคาก๊าซเอ็นจีวี...(1 ส.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ให้พลังงานเป็นของทุกคนทุกระดับ โดยเฉพาะให้ชุมชนมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคอาเซียน...(1 ส.ค. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 30 ก.ค. คาดว่า จะมีการรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก และพิจารณาประเด็นเร่งด่วนคือการช่วยเหลือประชาชน...(31 ก.ค. 2562)


พพ. ได้ร่วมมือกับกรมขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ฝึกอบรมพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกขนส่งสินค้า เพื่อยกระดับให้เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน...(30 ก.ค. 2562)


ปตท. อยู่ระหว่างพิจรณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระด้านพลังงาน ตามนโยบายของรมว.พลังงานที่ต้องการให้ภาคพลังงานเข้าไปดูแลประชาชนในระดับท้องถิ่น พร้อมให้ความร่วมมือในการขยายระยะเวลาช่วยเหลือราคาแอลพีจี...(26 ก.ค. 2562)


บริษัทลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น ในเครือ LPN ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณงาน BEC Award 2019 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งในปีนี้ LPN ได้รับการรับรองทั้งสิ้น 22 อาคาร...(26 ก.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานได้เร่งทำแผนการจัดการน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษบี10 และบี20 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรมว.พลังงาน โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการหารือกับค่ายรถยนต์เพื่อสอบถามถึงความพร้อมในการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ...(25 ก.ค. 2562)


พพ. ร่วมมือกับกรมขนส่งทางบกฝึกอบรมผู้ขับขึ่รถบรรทุกขนส่งสินค้ายกระดับให้เป็นผู้ขับขึ่ที่มีคุณภาพในการขับขี่และประหยัดพลังงานตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 5,017 คน ส่งผลให้เกิดศักยภาพการประหยัดพลังงาน...(25 ก.ค. 2562)


สนพ. จะเสนอแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาว 2561-2580 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการอนุมัติจากกบง.แล้ว ต่อรมว.พลังงานรับทราบในสัปดาห์หน้า ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็น คาดว่า ความต้องการก๊าซธรรมชาติ...(24 ก.ค. 2562)


โครงการโซลาร์ภาคประชาชนเริ่มเปิดรับสมัครประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. กระทั่งถึงวันที่ 18 ก.ค. สถานะการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวม 2,244 ราย คิดเป็น 11,237 กิโลวัตต์ ซึ่งยังคงเหลือ...(24 ก.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังประชุมทีมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานว่า เป็นการประชุมหารือถึงนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในช่วง 3 เดือนนี้ เบื้องต้นได้ขอให้ปตท. ขยายระยะเวลามาตรการอุดหนุนราคาก๊าซแอลพีจี...(23 ก.ค. 2562)


กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในวันที่ 22 ก.ค. และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562...(23 ก.ค. 2562)


สมาคมการค้าพลังงานขยะได้ทำหนังสือถึงกกพ. ขอให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ได้กำหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก...(22 ก.ค. 2562)


พพ. ได้จัดสัมมนาและแถลงผลการดำเนินงานของโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ไปสู่สมาร์ทฟาร์ม ปรับกระบวนการดำเนินงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ...(22 ก.ค. 2562)


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงพลังงานเป็นวันแรก มีความตั้งใจบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศให้เกิดความยั่งยืน มุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยในวันที่ 22 ก.ค. มีกำหนดจะเรียกประชุม...(19 ก.ค. 2562)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเตรียมนัดหมายเข้าพบรมว.พลังงาน เพื่อนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและภารกิจ โดยประเด็นที่จะหารือมีเรื่องเร่งด่วน 2 เรื่องเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ...(18 ก.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานได้เตรียมแผนและนโยบายพร้อมที่จะสานต่อนโยบายร่วมกับรัฐมนตรีคนใหม่ ทั้งโครงร่างนโยบายหลักและการบริหารงานทุกสังกัด องค์กรรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะงบฯกองทุน...(15 ก.ค. 2562)


กกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมผลักดันโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ภาคประชาชน โดยล่าสุดเดือนก.ค. มีจำนวนเพียง 8.74 เมกะวัตต์...(12 ก.ค. 2562)


กกพ. มีมติให้คงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับงวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 2562 ไว้ที่ -11.60 สต./หน่วย เช่นเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บเฉลี่ยยังอยู่ที่ 3.6396 บาท/หน่วย ทั้งนี้หากคำนวณต้นทุนที่แท้จริง...(12 ก.ค. 2562)


วันที่ 11 ก.ค. กกพ. จะแถลงผลการพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 ซึ่งมีแนวโน้มที่กกพ. จะมีมติตรึงค่าเอฟที...(11 ก.ค. 2562)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรีเปิดเผยผลงานบ้านปราชญ์เปรื่องด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือแนวคิดบ้านอัจฉริยะแบบใหม่ (New Smart Home Concept)มีการติดตั้งตู้รวมไฟฟ้าสมองกลอัจฉริยะ (A.I.) ทำหน้าที่คล้าย CPU หลักของบ้าน...(10 ก.ค. 2562)


ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) กำลังตกอยู่ในภาวะลำบากหลังกระทรวงพลังงานยืนยันนโยบายการอุดหนุนราคาก๊าซเอ็นจีวีไม่ควรมีต่อไป เนื่องจากสถานการณ์พลังงานมีความแตกต่างไป...(10 ก.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยกรณีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลวินิจฉัยกระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าให้เอกชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ได้เร่งพิจารณาตามข้อเสนอแนะและยืนยันดำเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญ...(9 ก.ค. 2562)


ปตท. เปิดเผยความคืบหน้าการลงนามความร่วมมือด้านพลังงานกับกฟผ. อยู่ระหว่างดำเนินการในหลายด้านเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยประสานงานร่วมจัดทำแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าน้ำพอง...(8 ก.ค. 2562)


ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องการดำเนินการให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี สร้างความกังวลให้กับหน่วยงานและภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแผน...(8 ก.ค. 2562)


ผู้ตรวจการแผ่นดินแนะกระทรวงพลังงานให้ทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า เพื่อกำหนดแนวทางให้รัฐมีสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ให้แล้วเสร็จใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย และดำเนินการ...(5 ก.ค. 2562)


สนพ. เปิดเผยภายหลังถึงผลการประชุมกบง. ว่า ขณะนี้ราคาแอลพีจีในตลาดโลกเริ่มปรับลดลงอยู่ที่ 365 ดอลลาร์/ตัน จากที่ผ่านมาประมาณ 500 ดอลลาร์/ตัน แต่จะส่งผลให้ราคาขายปลีกแอลพีจีถังครัวเรือนจากปัจจุบันที่ 363 บาท/ถัง ลดลงหรือไม่ ต้องขึ้นกับ...(4 ก.ค. 2562)


การประชุมกบง. รับทราบรายงานการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี20 ที่มีส่วนต่างราคาต่ำกว่าบี7 อยู่ที่ 5 บาท/ลิตร ที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. มาตรการดังกล่าวทำให้การใช้บี20 เติบโตขึ้นเป็น 4 ล้านลิตร/วัน...(4 ก.ค. 2562)


พพ. เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2568 (AEDP 2018) ให้สอดคล้องกับแผน PDP 2018 โดยเฉพาะการเปิดกว้างสำหรับโซลาร์ที่ให้ความหลากหลายรวมถึงโซลาร์ฟาร์ม...(4 ก.ค. 2562)


สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยเปิดเผยว่า ภายในปี 2563 ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีเป้าหมายจะใช้น้ำมันไบโอดีเซลสูงขึ้น มีแนวคิดที่จะร่วมกันกำหนดมาตรฐานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน...(3 ก.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานจะเดินหน้านโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลต่อเนื่อง โดยจะผลักดันการใช้ดีเซลบี10 เป็นเกรดมาตรฐานแทนดีเซลบี7 เพื่อดูดซับสต๊อกปาล์มน้ำมันส่วนเกิน และยังผลักดันการใช้บี20 ต่อไป เนื่องจากมีการวางแผนและดำเนินการร่วมกันระหว่าง...(2 ก.ค. 2562)


ปตท. มีแนวคิดร่วมกับอบจ. ทั่วประเทศจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะในชุมชน โดยดำเนินโครงการแรกแล้วร่วมกับอบจ.ระยอง ที่ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง กำลังผลิต 9.8 เมกะวัตต์...(1 ก.ค. 2562)


ปตท. ได้มีหนังสือแจ้งถึงกระทรวงพลังงานและกกพ. เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบในประเด็นที่หากรัฐบาลเดินหน้าทำสัญญานำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Take or Pay ซึ่งถูกกำหนดไว้ในสัญญาทุกฉบับ...(1 ก.ค. 2562)


พพ. อยู่ระหว่างเตรียมที่จะยื่นของบสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนดินแบบลอยน้ำ (โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ) ประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อเป็นการต่อยอดการผลิตไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำ...(1 ก.ค. 2562)


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบันภายใต้แคมเปญ "เด็กตื่นไฟ"ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ...(28 มิ.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บางจาก ไฮดีเซล B20 S จะออกประกาศปรับปรุงการใช้น้ำมันมาตรฐานดีเซลเป็นบี10 แทนน้ำมันดีเซลบี7 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563...(27 มิ.ย. 2562)


อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำและบนหลังคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา...(27 มิ.ย. 2562)


เทศบาลเมืองกระบี่เดินหน้าร่วมทุนกับบริษัทเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าขยะมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท บริเวณที่ฝังกลบขยะบ้านในช่อง ต.ทับปริก และต.ไทไส อ.เมือง จ.กระบี่ หลังเปิดเวทีประชาพิจารณ์...(26 มิ.ย. 2562)


กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเยือนประเทศไทยเพื่อสานความสัมพันธ์ด้านพลังงาน มีการหารือร่วมกับรัฐบาลไทยในการสนับสนุนด้านพลังงานร่วมกัน และจะมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้...(26 มิ.ย. 2562)


รมว.พลังงานตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าบางปะกงและร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบสภาพระบบท่อส่งและเตาเผาน้ำมันปาล์มดิบ หลังจากที่ได้ใช้น้ำมันปาล์มดิบครบ 160,000 ตัน...(25 มิ.ย. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (SOME) ครั้งที่ 37 เตรึยมข้อมูลและข้อสรุปเพื่อนำเป็นแผนไปสู่การปฏิบัติที่จะนำไปรายงานการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน...(25 มิ.ย. 2562)


กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว ต่อรัฐบาลใหม่...(24 มิ.ย. 2562)


อพพ. ระบุถึงกรณีที่เอกชนต้องการให้รัฐพิจารณาจัดทำร่างพ.ร.บ. พลังงานทดแทนหรือพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ หลังพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดทยอยเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันที่มีส่วนผสมเชื้อเพลิงชีวภาพ จำเป็นต้องรอนโยบายจากรมว.พลังงาน...(24 มิ.ย. 2562)


การประชุมศึกษาตั้งโรงงานต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) ระหว่างพพ. กับ กฟผ. กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ยังต้องรอ...(21 มิ.ย. 2562)


ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดภาวะโลกร้อน ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง...(20 มิ.ย. 2562)


ชาวบ้านในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองกระบี่คัดค้านโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หวั่นเกรงผลกระทบชุมชนในระยะยาว...(20 มิ.ย. 2562)


สนพ. เดินหน้าจัดเวทีสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2018 ต่อเนื่องที่จ.นครศรีธรรมราช โดยเป็นแผนที่ได้ปรับปรุงจากแผนพีดีพี 2015...(20 มิ.ย. 2562)


กฟภ.ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทเพื่อสนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งสิ้น 62 แห่งภายในเวลา 2 ปี...(19 มิ.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) เรียกร้องให้ทบทวนราคาเอ็นจีวี ให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาอุดหนุน ไม่ควรมีนโยบายการอุดหนุนราคาเอ็นจีวีอีกต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ต่างกัน...(19 มิ.ย. 2562)


สมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ยกเลิกนโยบายการลอยตัวราคาก๊าซเอ็นจีวีและให้รัฐบาลชดเชยราคาขายปลีกเอ็นจีวี...(18 มิ.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานได้ประชุมสอบทานปริมาณสต๊อกสำรองน้ำมันในประเทศ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์กรณีเรือบรรทุกน้ำมันถูกลอบโจมตีบริเวณอ่าวโอมาน...(17 มิ.ย. 2562)


รมว.พลังงานเผยยอดการใช้บี20 สูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปาล์มดิบขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ภายในเดือนมิ.ย. จะมียอดการใช้มากกว่าวันละ 3 ล้านลิตร...(17 มิ.ย. 2562)


ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาขยะในจ.กาญจนบุรีที่ผ่านมาได้มีการศึกษามาแล้ว 2 ปี พบว่า ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีปริมาณขยะไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า...(17 มิ.ย. 2562)


สนพ. เปิดเวทีสัมมนาต่อเนื่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018...(14 มิ.ย. 2562)


โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย และโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีนได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Award 2019 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนไปแข่งขันในเวทีอาเซียน...(14 มิ.ย. 2562)


กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความรับรู้กระตุ้นให้ผู้ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนหันมายื่นขอจดสิทธิบัตรความเป็นเจ้าของให้มากขึ้น...(13 มิ.ย. 2562)


พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 ก.ย. 2562 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานภายใต้พ.ร.บ. ดังกล่าว จะต้องให้รมว.พลังงานคนใหม่ ยื่นเสนอเข้าครม. เพื่อ...(13 มิ.ย. 2562)


กฟผ. เตรียมแผนเสนอรมว.พลังงานคนใหม่ ส่วนใหญ่เป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2018 เช่น แผนสร้าง 8 โรงไฟฟ้าใหม่ที่แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลัก...(12 มิ.ย. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ได้เตรียมแผนการทำงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อรมว.พลังงานคนใหม่ให้พิจารณา รวมถึงการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวของกฟผ. ในปริมาณ 1.5 ล้านตัน ที่ได้รายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้ว แต่ต้องรอ...(11 มิ.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยความพร้อมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (SOME) ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 24-28 มิ.ย. จะเป็นการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน...(11 มิ.ย. 2562)


กลุ่มผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนจะเข้าพบรมว.พลังงานคนใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและรายงานถึงปัญหาของนโยบายการหยุดการรับซื้อพลังงานหมุนเวียน 8 ปี จากปี 2562-2569 ภายใต้แผนพีดีพี 2018 ส่งผลให้สมาคมผู้ค้าก๊าซชีวภาพไทยยื่นฟ้องกระทรวงพลังงาน...(10 มิ.ย. 2562)


กฟภ. สร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 22kV ไปยังเกาะกูดและเกาะหมาก จ.ตราด เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ซึ่งเดิมใช้ไฟฟ้าพลังงานดีเซลและพลังงานจากโซลาร์เซลล์ แต่ไม่เพียงพอ ...(10 มิ.ย. 2562)


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พพ. จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการยื่นขอฉลากประหยัดพลังงาน โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลาก ปี 2562 ภายใต้แผน...(10 มิ.ย. 2562)


กกพ. ร่วมกับ 2 การไฟฟ้า คือ กฟภ. และกฟน. เปิดให้ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. ล่าสุดมีผู้สนใจเข้าโครงการแล้ว 1,000-1,200 ราย พร้อมคาดว่าถึงสิ้นปีนี้จะมีผู้สนใจเข้าโครงการ 15,000 ราย...(7 มิ.ย. 2562)


สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยเปิดเผยว่า สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีโอขณะนี้ เริ่มลดลงเหลือเพียง 3 แสนตันแล้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มสมดุล และทำให้ราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบเริ่มปรับขึ้น...(7 มิ.ย. 2562)


ความคืบหน้าการเตรียมเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยรอบใหม่ต้องรอให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้ตัดสินใจ...(7 มิ.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) 2019 ซึ่งยูบีเอ็มร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นว่า เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า...(6 มิ.ย. 2562)


โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำของกฟผ. ที่จะนำร่องเปิดประมูลที่เขื่อนสิรินธร 45 เมกะวัตต์ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้...(5 มิ.ย. 2562)


คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการฯ มีแนวโน้มอาจจะต้องเลื่อนกรอบระยะเวลาศึกษาออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ 9 เดือน...(4 มิ.ย. 2562)


คณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงานได้อนุมัติกรอบงบประมาณประจำปี 2563 สำหรับสนับสนุนโครงการด้านพลังงาน วงเงิน 12,000 ล้านบาท โดยกลางเดือนมิ.ย.ถึงสิ้นก.ค.62 นี้ จะเปิดรับสมัครเข้าร่วมขอเงินทุนสนับสนุน ให้ทันประกาศ...(4 มิ.ย. 2562)


กฟภ. คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 ประเภทการลงทุนทรัพยากรบุคคล จากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ในงาน International CSR Summit 2019 โดยกฟภ. ร่วมดำเนินโครงการกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน...(31 พ.ค. 2562)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบอาคารหลังใหม่เน้นประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งเป็นอาคารอปท. แบบประหยัดพลังงานแห่งแรกของประเทศไทย...(31 พ.ค. 2562)


นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์กล่าวว่า โครงการโซลาร์ภาคประชาชนจะมีผลต่อการลดการสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอลซิลในระยะยาวที่ต่อไปทั้งก๊าซในอ่าวไทยจะลดต่ำและการนำเข้าจะมีราคาแพง เมื่อโซลาร์ราคารับซื้อเพียง 1.68 บาท/หน่วย ก็จะมีผลให้ค่า...(30 พ.ค. 2562)


อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัล UNPSA 2019 ชนะเลิศในสาขา Developing effective and responsible public institutions จากผลงาน Self-reliant Solar Energy Community จากการบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้...(30 พ.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดสถานีจำหน่ายดีเซล บี10 เป็นครั้งแรกในไทย ที่สถานีบริการพีทีที สเตชั่น อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ชลบุรี มีนโยบายผลักดันดีเซลบี10 เป็นน้ำมันพื้นฐานหลัก ส่วนการประเมินราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดขณะนี้สูงกว่า...(30 พ.ค. 2562)


สบพน. เปิดเผยว่า จะใช้ช่วงเวลา 120 วัน หารือกับสนพ. ก่อนที่พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ เพื่อกำหนดขอบข่ายการทำงานระหว่างกันให้ชัดเจน โดยสาระสำคัญในพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันฯ ไม่สามารถนำไปชดเชยราคาพลังงานทดแทนได้ กำหนด...(29 พ.ค. 2562)


กฟน. พร้อมตอบสนองนโยบายของกกพ. ดำเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชนปี 2562 กำหนดโควตาให้กฟน. รับซื้อปริมาณไฟฟ้าจำนวน 30 เมกะวัตต์ ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 1.68 บาท/หน่วย โดยเริ่มเปิดระบบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน...(28 พ.ค. 2562


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า กรอบวงเงินรวม 685 ล้านบาท แบ่งเป็น...(28 พ.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมกบง. ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน/ปี ของกฟผ. เนื่องจากการเจรจากรณีภาระ Take-or-Pay (ไม่ใช้ก็ต้องจ่าย) ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง กฟผ.และ ปตท. ยังไม่มีบทสรุป...(28 พ.ค. 2562)


กบง. รับทราบความคืบหน้าการเตรียมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานที่ล่าสุดราคาน้ำมันตลาดโลกคลายความตึงเครียดลง ประกอบกับสถานะกองทุนน้ำมันฯที่มีมากกว่า 35,000 ล้านบาทยังเป็นกลไกที่จะสามารถดูแลราคาน้ำมันได้ เช่นเดียวกับราคาแอลพีจีที่กำหนดกรอบ...(28 พ.ค. 2562)


กกพ. ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของกฟน. และกฟภ. โดยโครงการนี้เป็นไปตามแผนพีดีพี 2018 ที่ต้องการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 12,275 เมกะวัตต์ ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยให้สิทธิ์ผู้ที่ยื่นก่อนได้...(27 พ.ค. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "พลังสายธารแห่งพระบารมี" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562...(24 พ.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกกพ. กฟน. กฟภ. เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ในวันที่ 24 พ.ค. โดยผู้ยื่นสมัครต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยมีมิเตอร์เป็นของตนเอง ผลิตเชิงพาณิชย์เข้าระบบได้ภายในธ.ค. นี้ เป็นแบบสมัครก่อนได้ก่อน...(24 พ.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดประมูลจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 1 แสนตันเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าของกฟผ. มีโรงสกัดมายื่นข้อเสนอเพียง 45,300 ตันเท่านั้น ไม่ครบปริมาณ 1 แสนตัน ดังนั้น...(23 พ.ค. 2562)


ชาวบ้านต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี กว่า 100 คนเข้าร่วมประชุมรับฟังการแถลงผลการดำเนินโครงการทดสอบแปรรูปวัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้ (พลาสติกเป็นน้ำมัน) ซึ่งภาคเอกชนได้ลงทุนเฟสแรก 15 ล้านบาท จะมีการนำเครื่องจักรมาทดสอบแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมันติดตั้ง...(23 พ.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมแนวทางรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน จากความกังวลต่อความไม่สงบในแถบตะวันออกกลางและผลกระทบสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ได้สั่งการให้โรงกลั่นน้ำมัน...(23 พ.ค. 2562)


ปตท.สผ. มีแผนขุดเจาะปิโตรเลียมเพิ่มเติมในโครงการแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมประมาณ 1-2 หลุมในปีนี้ เพื่อรักษาอัตรากำลังผลิตที่ 130 ล้านลบ.ฟุต/วัน หลังจากครม.อนุมัติต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีก 10 ปี โดยผลิตก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าน้ำพอง...(22 พ.ค. 2562)


พพ. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการยื่นขอฉลากประหยัดพลังงานใน โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ปี 2562 โดยเปิดรับสมัครพ.ค.-มิ.ย. 2562 คาดว่า...(22 พ.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานจับตาสถานการณ์รวมอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนรับมือ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับราคา 72 ดอลลาร์/บาร์เรล จากกรณีความไม่สงบในภาคตะวันออกกลาง ขณะที่เดิมท่าทีของโอเปกส่งสัญญาณคงการปรับลดกำลังผลิตไว้ระดับเดิม...(22 พ.ค. 2562)


คณะวิจัยจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาการนำจุลชีพ ไตรโคเดอร์มา รีสิอี กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตน้ำตาล ผ่านการพัฒนาประสิทธิภาพและความเสถียรของจุลชีพโดยการยึดติดลงบนวัสดุรองรับซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดจำเพาะ...(21 พ.ค. 2562)


การดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปาล์มดิบตกต่ำยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หลังจากภาวะอากาศร้อน ทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันปีนี้มากถึง 20 ล้านตันผนวกกับสต๊อกน้ำมันปาล์มเก่าคงค้างที่ยังมีปริมาณสูง และการทำตลาดส่งออกยังชะงัก ทำให้ราคาผลปาล์มลดต่ำ...(21 พ.ค. 2562)


กบง. ยังไม่เห็นชอบผลการประมูลการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน โดยกฟผ. เนื่องจากเมื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้ากับการจัดหาแต่ละช่วง พบว่า ปี 2563 หากนำเข้ารวมกับในส่วนที่ปตท. จำหน่าย อาจมีการเหลือใช้...(21 พ.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงการประชุมกบง. มีมติรับทราบร่างแผนก๊าซ 20 ปี ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยได้ระบุถึงทิศทางค่าไฟฟ้าของไทยตั้งแต่ปี 2565 จะถูกลง 15 สต./หน่วย เนื่องจากปตท.สผ. ซึ่งชนะการประมูลแหล่งก๊าซเสนอราคาก๊าซที่ถูกลง...(21 พ.ค. 2562)


องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยร่วมกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" คาดว่า จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ...(17 พ.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานได้ประกาศให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของไทยอีก 1 ประเภท และจะให้เป็นน้ำมันหลักในปี 64 เพื่อทดแทนน้ำมันบี7 โดยจะเริ่มให้ปตท.นำร่องขายก่อนในสถานีบริการน้ำมันภาคใต้ และขยายไปยังภาคตะวันออก และภาคกลาง...(17 พ.ค. 2562)


กรมสรรพสามิตได้เพิ่มพิกัดภาษีสรรพสามิตน้ำมันไบโอดีเซลเป็น 6 พิกัด จากเดิมมีเพียง 2 พิกัดคือ ไบโอดีเซล 7% (บี7) และบี20 เพื่อให้สอดคล้องกับผลผลิตปาล์มน้ำมัน ในแต่ละฤดูกาลที่มีผลผลิตออกมาไม่เท่ากัน ยืนยันไม่ส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น...(16 พ.ค. 2562)


สนพ. เตรียมปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน หลังเปิดโครงการรอบที่ 1-6 มีผู้สนใจยื่นขอรับเงินสนับสนุนประมาณ 80 หัวจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 หัวจ่าย...(16 พ.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานกำลังยังรอรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเปิดประมูลจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีให้กฟผ.อย่างเป็นทางการ โดยจะต้องเป็นไปตามโจทย์สำคัญคือ ต้นทุนค่าไฟฟ้าต้องต่ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชนรวมถึงเป็นไปตามนโยบายเปิดเสรีธุรกิจ...(15 พ.ค. 2562)


ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ) กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิในการดำเนิน...(15 พ.ค. 2562)


กฟผ. และกนอ. ได้คัดเลือกให้นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเป็นต้นแบบดำเนิน โครงการศึกษาและพัฒนา Smart City : Energy Digital Platform ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่จะตอบโจทย์การใช้พลังงานรูปแบบใหม่และการขยายตัวของโรงงานในอนาคต...(14 พ.ค. 2562)


กฟผ. ยังรอนโยบายที่มีความชัดเจนจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงานให้สอดรับกับแผนพีดีพี 2018 เพื่อที่ 3 การไฟฟ้า จะนำมาจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่อไป...(14 พ.ค. 2562)


กรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการปรับสมดุลปาล์มน้ำมันรอบ 2 โดยให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพิ่มอีก 200,000 ตัน ได้จัดส่งรายชื่อโรงสกัดพร้อมสต๊อกไปให้กฟผ. เพื่อพิจารณาคัดเลือก คาดว่า ราคาผลปาล์ม...(14 พ.ค. 2562)


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติฯ เสนอแนวคิดจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนด้านความร่วมมือเพื่อการวิจัยด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศประชาคมอาเซียนในการวิจัยและพัฒนาด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ...(13 พ.ค. 2562)


กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยมาตรการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยรองนายกฯสมคิดได้สั่งการให้ตรวจสอบโรงงาน ให้มีการรับซื้อปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมรถยนต์ที่ใช้น้ำมันบี20...(10 พ.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมออกประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งจะมีจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันทุกแห่ง แทนน้ำมันไบโอดีเซลบี7 โดยจะทยอยลดการใช้บี7 ในอนาคต...(10 พ.ค. 2562)


กฟผ. เตรียมต่อยอดโครงการวิจัยและพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือรถไฟฟ้าดัดแปลงไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการนำเทคโนโลยีที่วิจัยพร้อมพิมพ์เขียวมาเปิดให้อู่ซ่อมรถยนต์ที่สนใจยื่นเสนอการติดตั้ง โดยจะนำร่อง 3 พื้นที่...(8 พ.ค. 2562)


ครม.เห็นชอบมาตรการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มดิบตกต่ำ ตามที่กนป.เสนอ โดยให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดเพิ่มเติมอีก 2 แสนตันในราคานำตลาด ขณะที่กบง. เห็นชอบให้ขยายเวลาให้ส่วนลดราคาขายปลีกบี20...(8 พ.ค. 2562)


กรอ. เตรียมออกประกาศขอบเขตและเงื่อนไขการลงทุน เพื่อว่าจ้างที่บริษัทศึกษาความเหมาะสมในการสร้างโรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์ วงเงิน 10 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าจะใช้เวลาศึกษา 1 ปี...(7 พ.ค. 2562)


กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานชีวมวล ระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/เครือข่ายกับบริษัทแอ๊บ โซลูท คลีน เอนเนอร์จี ลดปัญหามลพิษจากการเผา...(7 พ.ค. 2562)


สภาวิศวกรมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาคารสีเขียวเพิ่มขึ้น กำหนดมาตรการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดแรงจูงใจกับเจ้าของอาคาร โดยเฉพาะมาตรการด้านการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล การลดอัตราค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา...(7 พ.ค. 2562)


การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เห็นชอบแผนการใช้เงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 12,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน สอดคล้องกับแผนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสอดรับกับแผนอนุรักษ์...(7 พ.ค. 2562)


สนพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพลังงานรองรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี 2561-2579 หลังครม. มีมติเห็นชอบ ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนพีดีพี โดยกระทรวงพลังงานจะต้องเร่งจัดทำแผนแม่บท...(3 พ.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เห็นชอบให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีโอในราคานำตลาดเพิ่มเติมอีก 2 แสนตัน เพื่อช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มออกจากตลาด...(3 พ.ค. 2562)


กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าแผนรองรับไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสวทช. และปตท. เพื่อจัดทำโครงการต้นแบบร่วมกันในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่อีอีซีให้มีประสิทธิภาพ เป็นการทดสอบระบบและรองรับ...(2562)


สนพ. เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวราคาน้ำมันแพง ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทำให้ประชาชนภาคใต้หันไปซื้อน้ำมันเถื่อนที่ลักลอบนำเข้าจากมาเลเซีย มีราคาถูกกว่า เพราะโครงสร้างภาษีแตกต่างกัน ขอยืนยันว่า น้ำมันที่ผลิตได้จากประเทศไทยมีคุณภาพดีกว่า...(2 พ.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยปริมาณความต้องการใช้น้ำมันไตรมาสแรกของปี 2562 มีปริมาณทั้งสิ้น 14,651 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 162.8 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 1.8% ปัจจัยหลักได้แก่ การท่องเที่ยว...(2 พ.ค. 2562)


ครม. เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2561-2580 เป็นแผนหลักในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น กำหนดให้มีระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า มีความมั่นคงรายพื้นที่ สร้างสมดุล...(1 พ.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างประสานงานกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ โดยจัดทำมาตรฐานน้ำมันดีเซลบี10 ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้ดีเซลบี10 เป็นน้ำมันทางเลือกได้ในเร็วๆ นี้...(30 เม.ย. 2562)


การเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนโครงการใหม่ ขณะนี้ยังต้องรอให้ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี 2561-2580 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการก่อน จากนั้นกบง. จะต้องประชุมเพื่อพิจารณาขยายกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่มขึ้น 400 เมกะวัตต์ภายใน...(29 เม.ย. 2562)


ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบของกฟผ. ซึ่งได้ทำลายสถิติสูงสุดที่ 30,120.2 เมกะวัตต์ สูงกว่าสถิติเดิมวันที่ 20 เม.ย นับเป็นพีคติดๆ กันและเป็นครั้งแรกที่พุ่งทะลุ 30,000 เมกะวัตต์ เกินกว่าความคาดการณ์และเกิดขึ้นในเวลากลางคืน...(29 เม.ย. 2562)


สนพ. ได้จัดสัมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็น โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น เนื่องจากมติกพช. วันที่ 30 พ.ค. 2559 เห็นชอบแนวทางการสนับสนุน...(26 เม.ย. 2562)


วันที่ 24 เม.ย. 2562 ได้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ใหม่ในระบบกฟผ. อยู่ที่ 30,120.2 เมกะวัตต์...(26 เม.ย. 2562)


กฟผ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชั่นเป็นแหล่งพลังงานสะอาดในอนาคต รวมถึงร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบ...(25 เม.ย. 2562)


กฟผ. อยู่ระหว่างจัดทำแผนบริหารจัดการเสนอกลับไปให้กระทรวงพลังงานพิจารณา กรณีรัฐบาลมีนโยบายให้กฟผ. เพิ่มปริมาณดูดซับน้ำมันปาล์มดิบอีก 1 แสนตัน คาดว่าจะนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตถูกที่สุด...(25 เม.ย. 2562)


กฟน. เปิดเผยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของพื้นที่กฟน. ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ทำลายสถิติเดิม โดยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 14.00-14.30 น. ที่ระดับ 9,412.56 เมกะวัตต์...(24 เม.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ กกพ. วางแผนจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศใหม่ เพื่อเตรียมส่งต่อให้รัฐมนตรีคนต่อไปให้สอดรับกับกระแสเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ๆ เนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไป...(24 เม.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีโดยกฟผ. มีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด 12 ราย คาดว่า จะสามารถดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีกับบริษัทคู่ค้าได้ภายในเดือนมิ.ย. และจะเริ่มส่งมอบได้...(23 เม.ย. 2562)


กบง. มีมติให้ลดภาระการชดเชยราคาก๊าซเอ็นจีวีของปตท. จากเดิมต้องชดเชย 6 บาทให้เหลือ 3 บาท/กก. แและให้ชดเชยราคาต่อไปอีก 3 บาท/กก. มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. โดยให้ปตท.ทยอยปรับขึ้นราคา 3 ครั้ง...(23 เม.ย. 2562)


ร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมัน พ.ศ. ... ได้ผ่านความเห็นชอบจากสนช. แล้ว รอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศใน 120 วัน โดยสาระสำคัญได้กำหนดให้กองทุนน้ำมันมีเงินบริหารจัดการไม่เกิน 40,000 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพราคาพลังงานที่เน้น...(22 เม.ย. 2562)


กฟผ. เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 21.35 น. วันที่ 20 เม.ย. 2562 ได้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ใหม่ในระบบกฟผ. อยู่ที่ 29,680.3 เมกะวัตต์ สูงกว่าสถิติเดิมเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559 เนื่องจากสภาพอากาศร้อน...(22 เม.ย. 2562)


ผลผลิตปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงถึง 20 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ราคาผลปาล์มดิบเฉลี่ยกก.ละ 2.40 บาท กระทรวงพาณิชย์จึงหารือกับกระทรวงพลังงานมุ่งสนับสนุนการใช้น้ำมันปาล์มผลิตไบโอดีเซลทุกรูปแบบ...(22 เม.ย. 2562)


กลุ่มชาวบ้านอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมารวมตัวกันประมาณ 200 คนคัดค้านการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บนพื้นที่อบต.สีคิ้ว ห่างจากตลาดสดและแหล่งชุมชนประมาณ 2 กม. โดยใช้เศษไม้ เปลือกไม้และรากเหง้ามันสำปะหลังรวมทั้งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น...(19 เม.ย. 2562)


นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลเปิดผยว่า จะร่วมหารือกับกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า เพื่อหามาตรการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 ที่กระทรวงพลังงานจะส่งเสริมให้เป็นทางเลือกในสถานีบริการน้ำมันทั่วไป เพื่อยกระดับราคา...(19 เม.ย. 2562)


ชาวบ้านในพื้นที่ต.ทับปริก อ.เมือง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้รวมตัวกันเรียกร้องให้เทศบาลเมืองกระบี่ย้ายสถานที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะออกจากพื้นที่ ขณะที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้มีการอนุมัติเซ็นสัญญากับบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ลงทุนร่วมแล้ว...(18 เม.ย. 2562)


กกพ. มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการรับซื้อไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการจำนวน 9 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 11 โครงการ ปริมาณรับซื้อรวม 68.90 เมกะวัตต์ ...(18 เม.ย. 2562)


รมว.พลังงานและอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งที่จ.กาญจนบุรี และพาราโบลาโดม หรือโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่จ.นครปฐม...(18 เม.ย. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันปี 2562 คาดว่าจะโตเฉลี่ย 3% ตามเศรษฐกิจและคาดว่า การใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1 ล้านบาร์เรล/วัน...(17 เม.ย. 2562)


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ 3 การไฟฟ้า จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform : NEIP) เพื่อวางระบบการซื้อขายไฟฟ้าให้สอดรับกับเทรนด์เทคโนโลยีการผลิต...(17 เม.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสนพ. พพ. ธพ. ผู้ค้าน้ำมันและผู้ผลิตยานยนต์ทุกยี่ห้อ เพื่อปรับลักษณะคุณภาพของน้ำมันดีเซล กำหนดมาตรการส่งเสริมให้มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลบี10 เพื่อเป็นน้ำมันทางเลือก คาดว่าจะมีการนำร่องจำหน่าย...(11 เม.ย. 2562)


กกพ. ได้จัดทำแผนบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562-2565 โดยจะจัดตั้งสำนักงานกองทุนฯ ในพื้นที่ต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยลดภาระให้กับสำนักงานเขตของกกพ. ที่มีอยู่ 13 เขตทั่วประเทศ จะทำให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้... (10 เม.ย. 2562)


สมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทยได้ยื่นฟ้องกระทรวงพลังงานพร้อมพวกรวม 4 คน คือ กฟผ. สนพ. และกพช. ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 5 เม.ย. เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2018 ที่สมาคมเห็นว่ามีการดำเนินการจัดทำแผนโดยไม่ชอบ...(10 เม.ย. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ฯ ได้ทำหนังสือเป็นทางการเพื่อแจ้งประเภทรถยนต์กระบะ 1 ตัน สำหรับรุ่นที่สามารถใช้ดีเซลบี20 ได้ ซึ่งทั้ง 2 บริษัทถือเป็นผู้จำหน่ายรถกระบะมียอดขายรวมกัน 70% ของตลาดกระบะรวม...(10 เม.ย. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงมาตรการดูแลราคาก๊าซแอลพีจีขายปลีก มีความมั่นใจว่า กองทุนน้ำมันฯยังมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะดูแลราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน ขนาดถัง 15 กก. ไว้ที่ 363 บาท ได้จนถึงสิ้นเดือนก.ค. เนื่องจากกรอบวงเงินที่กบง. อนุมัติไว้...(9 เม.ย. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานหมุนเวียนยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ระงับหรือชะลอการประกาศใช้แผนพีดีพี 2018 ว่า ยังไม่ทราบ แต่ขอยืนยันว่า คำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานและให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนเปิดโอกาสให้...(9 เม.ย. 2562)


กระทรวงพลังงานจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสรุปแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธ์ บี100 ในดีเซลเป็น บี10 หลังจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นได้ตอบข้อซักถามผลการศึกษาทดลองใช้ในรถยนต์ของปตท. และพพ. แล้ว...(5 เม.ย. 2562)


คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยว่า ศููนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ คาดว่าจะต้องเลื่อนผลสรุปการศึกษาเบื้องต้นในช่วงระยะ 5 เดือนแรก...(4 เม.ย. 2562)


สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือสบพน. เปิดเผยสถานะกองทุนฯล่าสุดฐานะกองทุนสุทธิอยู่ที่ 32,143 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 38,273 ล้านบาท และบัญชีแอลพีจีติดลบอยู่ที่ 6,130 ล้านบาท โดยสถานการณ์ราคาแอลพีจีตลาดโลกเพิ่มขึ้น...(3 เม.ย. 2562)


ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานามีแผนหยุดการผลิตบางส่วนเพื่อปรับปรุงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. นี้ ส่งผลให้การจ่ายก๊าซลดลง 33% ปตท.ได้ประสานกับกฟผ. เตรียมความพร้อมรับมือแล้ว...(1 เม.ย. 2562)


กฟผ. เปิดเผยโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเดินเครื่องเพื่อเตรียมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในปี 2562 ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าร่วมกับเทคโนโลยี USC มั่นใจไม่เป็นต้นเหตุการเกิดฝุ่น...(1 เม.ย. 2562)


กกพ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่เจรจากับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยไม่ต้องเปิดประมูลใหม่ เพื่อเร่งรัดโครงการให้ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โดยเร็ว คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 1-2 เดือนนี้...(1 เม.ย. 2562)


โรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาค่าไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ มีโรงพยาบาลหลายแห่งเข้าร่วม โดยโรงพยาบาลพิจิตรได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งพพ. สนับสนุนงบ...(1 เม.ย. 2562)


กรุงเทพมหานครรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมงในวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2562 ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกและนำไปสู่การปรับเปลี่ยน...(29 มี.ค. 2562)


กฟผ.ได้ทดลองใช้มินิบัสจำนวน 11 คัน รับ-ส่งพนักงานกฟผ.และประชาชนที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า เขื่อน และศูนย์การเรียนรู้กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 23 สถานี โดยประชาชนเข้าร่วมโครงการนำร่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...(29 มี.ค. 2562)


ปตท. มอบหมายให้สถาบันนวัตกรรมดำเนินการศึกษาและทดสอบการใช้ไบโอดีเซล บี10 กับรถกระบะของปตท. ว่าสามารถใช้ได้จริงโดยไม่กระทบต่อเครื่องยนต์ เพื่อหวังกระตุ้นใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น โดยจะเชิญค่ายรถยนต์ กรมธุรกิจพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์...(29 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานพิธีเปิดระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ ระยะที่ 1 (บางปะอิน-กำแพงเพชร-พิจิตร) โดยโครงการระยะที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2562 ขนส่งน้ำมันได้ 9,000 ล้านลิตร/ปี ทำให้ประชาชนพื้นที่ภาคเหนือใช้น้ำมันในราคาที่ใกล้เคียงกรุงเทพฯ...(28 มี.ค. 2562)


กกพ. เตรียมออกประกาศผ่อนปรนกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับทดสอบซอฟต์แวร์ใหม่เฉพาะบางพื้นที่ หรือ Sandbox ในช่วงเดือนเม.ย. นี้ เพื่อนำไปสู่การทดลองใช้แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัด ซึ่งจะไม่มีผลออกไปกระทบระบบการทำงานของ...(28 มี.ค. 2562)


นครปฐมเปิดการสัมมนาชี้แจงมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดกล่าวรายงานนโยบายภาครัฐ ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงนโยบายลดใช้พลังงาน การบันทึกการใช้...(27 มี.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานมุ่งเดินหน้าโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ บี20 มาตั้งแต่เดือนก.ค. 2561 นำร่องในกลุ่มรถบรรทุก โดยมีเป้าหมายว่าในเดือนมี.ค. จะมียอดใช้เพิ่มขึ้น 30 ล้านลิตร และจะเพิ่มเป็น 90 ล้านลิตร/เดือน ภายในพ.ค. นี้ ปัจจุบันมี...(27 มี.ค. 2562)


กฟผ. ยังรอการพิจารณาของครม.ชุดปัจจุบันหรือชุดใหม่ ในการอนุมัติแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดกว้างบทบาทของกฟผ. ให้สามารถเข้าไปดำเนินการในกิจการจัดหาเชื้อเพลิงได้...(26 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานได้เปิดเผยรายงานประจำปี "Global Energy Transitions Index 2019" ของสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF จัดอันดับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 51 ของโลก เนื่องจากมีความมั่นคงทางพลังงาน ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมรับการปรับตัวเข้าสู่พลังงานใหม่ในอนาคต...(26 มี.ค. 2562)


โครงการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง นับตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2562 จนถึงบัดนี้กว่า 1 เดือน ราคาปาล์มที่รัฐบาลต้องการให้ราคาขยับขึ้นไม่ได้เป็นตามเป้าหมาย...(25 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงแผนงานของกระทรวงพลังงานที่ต้องดำเนินการ โดยเฉพาะการดำเนินการตามนโยบายพลังงานที่กำหนดในแผนพีดีพี 2018 ซึ่งจะต้องเร่งผลักดันคือ การเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันตก ในรูปแบบโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่...(25 มี.ค. 2562)


แนวคิดงานวิจัย "ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย" มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้เถ้าชานอ้อย และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ช่วยให้อิฐบล็อกมีคุณภาพสูง...(22 มี.ค. 2562)


กฟผ. ร่วมประชุมกับกฟภ. และกฟน. เพื่อจัดเตรียมพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะเดียวกันเป็นช่วงฤดูร้อนที่ปกติจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ได้ติดตามสถานการณ์...(22 มี.ค. 2562)


กฟน. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน IEEE PES GTDASIA 2019 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการด้านระบบไฟฟ้าและพลังงานระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย วันที่ 19-23 มี.ค. 62 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค...(22 มี.ค. 2562)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดตัวโครงการโซลาร์ภาคประชาชน รับจดทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนพ.ค. ผ่านเว็บไซต์ของกฟน. และกฟภ. โดยเป็นการผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก ภาครัฐรับซื้อส่วนเกินเฉลี่ย 1.68 บาท/หน่วย ไม่กระทบค่าไฟฟ้า...(21 มี.ค. 2562)


กฟผ. เตรียมออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ามาลงทุนติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จะเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแผงโซลาร์ double glass ซึ่งเป็นพรีเมี่ยมเกรดเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก...(20 มี.ค. 2562)


กฟผ. กำหนดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจำนวน 34 รายในการจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีปริมาณ 0.8-1.5 ล้านตัน/ปี เพื่อส่งมอบให้กฟผ. เข้ายื่นข้อเสนอการแข่งขันด้านราคาในวันที่ 18 เม.ย. นี้...(20 มี.ค. 2562)


พลังงานจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัดพะเยาและนายอำเภอเชียงคำ ร่วมกันเปิดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ชุมชนบ้านแม่ต๋ำท่าข้าม ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ เป็นต้นแบบและนำร่องก่อนขยายผลไปสู่ตำบลหรืออำเภออื่น...(20 มี.ค. 2562)


กฟผ.ได้ทดสอบเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าเป็นวันละ 1,500 ตันแล้ว แต่ต้องรอการขอใบอนุญาตจากกกพ. ก่อน ซึ่งจะใช้น้ำมันปาล์มดิบได้หมดภายในต้นเดือนมิ.ย. เร็วขึ้นประมาณ 2 เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้ปลายเดือนก.ค. 2562...(19 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในพื้นที่เขื่อนของกฟผ. ตามแผนพีดีพี 2018 ได้มอบหมายให้กฟผ.ดำเนินโครงการร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำนำร่องโครงการแรกที่เขื่อนสิรินธร กำหนดออกประกาศเชิญชวนวันที่ 15 พ.ค. 2562...(19 มี.ค. 2562)


กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าเปิดเผยว่า นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโซลาร์ภาคประชาชนมีความชัดเจน ส่งผลให้ประชาชนหันมาติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปมากขึ้นแน่นอน เพราะได้ประโยชน์ คือ ประหยัดค่าไฟฟ้า ทั้งยังขายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้อีก...(18 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานเตรียมประกาศรายชื่อรถยนต์ รถกระบะ รถยนต์นั่งบางยี่ห้อ และบางรุ่น ที่สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้เพิ่มเติม เพื่อช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ล้นตลาด โดยมีเป้าหมายเพิ่มการขาย B20 เป็น 90 ล้านลิตร...(15 มี.ค. 2562)


คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเห็นชอบให้ขยายเป้าหมายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเพิ่มอีก สนับสนุนให้ใช้เป็นพลังงานมากขึ้น ให้ปตท.ผลิตไบโอดีเซล เพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าบางปะกง...(14 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศ 30 ราย เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสธุรกิจตลาดพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเติบโตมากขึ้นจากแผนพีดีพีกำหนดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์...(14 มี.ค. 2562)


โครงการ Innovative Floating Park ต้นแบบสวนบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศในแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ยังช่วยส่งเสริมพลังงานทางเลือกจากโซลาร์ฟาร์ม...(13 มี.ค. 2562)


PEA Solar Hero Application แอบพลิเคชั่นรูปแบบ One Stop Service แรกในประเทศไทย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองแบบครบวงจร เป็นโครงการที่กฟภ. กับธนาคารกสิกรไทยร่วมกันพัฒนา...(13 มี.ค. 2562)


โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเปิดเผยสถานการณ์ราคาผลปาล์มขณะนี้ปรับลดลงอยู่ที่ 2.40-2.60 บาท/กก. เนื่องจากสต๊อกน้ำมันปาล์มเก่ายังอยู่ 4-5 แสนตัน ถึงแม้จะมีมาตรการให้กฟผ.รับซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไฟฟ้าก็ยังไม่สามารถรักษาเสถียรภาพราคาผลปาล์ม...(13 มี.ค. 2562)


การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานวันที่ 15 มี.ค. จะพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน เป็นรอบสุดท้ายก่อนจะเปิดตัวโครงการวันที่ 20 มี.ค. เบื้องต้นกำหนดต้องเป็นไฟฟ้าส่วนเกิน...(13 มี.ค. 2562)


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดงาน "Smart City Thailand Takeoff" เปิดตัวตราสัญญลักษณ์ Smart City Thailand ได้นำร่อง 7 จังหวัด 10 พื้นที่ไปแล้ว ส่วนปีที่ 2 จะขยาย...(12 มี.ค. 2562)


กรมการค้าภายในเปิดเผยแนวทางแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันขณะนี้ ได้จำนวนผู้เสนอขายน้ำมันปาล์มดิบ 160,000 ตัน เพื่อให้กฟผ. นำไปผลิตไฟฟ้าครบแล้ว โดยมีผู้เสนอขายรวมทั้งสิ้น 31 ราย จำนวนมากที่สุดจากจ.สุราษฎร์ธานี...(12 มี.ค. 2562)


คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออกมาตรการเร่งรัดการลงทุนเพื่อให้โรงกลั่นน้ำมันปรับปรุงคุณภาพน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 5 ซึ่งตามแผนของกระทรวงพลังงานในปี 2566 ทุกสถานีบริการและโรงกลั่นน้ำมัน จะต้องผลิตน้ำมันและขายน้ำมันยูโร 5 ได้ครบทั้งหมด...(11 มี.ค. 2562)


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมลงนามความร่วมมือกับกฟผ. ในโครงการศึกษาและพัฒนา Smart City ด้านพลังงาน พัฒนารูปแบบธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานเพื่อยกระดับการให้บริการระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...(11 มี.ค. 2562)


อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยภายหลังการส่งมอบอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงให้กับโรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคุมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมจำนวน 75 แห่ง สนับสนุนงบประมาณรวมกว่า 900 ล้านบาท สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง...(11 มี.ค. 2562)


กฟผ. เปิดเผยคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนในปีนี้จะสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบกฟผ. จะอยู่ที่ประมาณ 29,000 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ราว 2% ซึ่งจะเกิดขึ้นปลายเดือนเม.ย.-ต้นเดือนพ.ค. นี้...(11 มี.ค. 2562)


กกพ. เตรียมชี้แจงรายละเอียดรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ในเดือนมี.ค. นี้ ตามนโยบายของภาครัฐที่จะนำร่องเปิดรับซื้อไฟฟ้า 10,000 เมกะวัตต์ช่วง 10 ปี โดยจะทยอย...(8 มี.ค. 2562)


กกพ. มีมติให้คงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ สำหรับการเรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้ากับประชาชนประจำเดือนพ.ค.-ส.ค. ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง...(8 มี.ค. 2562)


กรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า ผู้ผลิตที่ได้รับการสนับสนุนด้านมาตรการภาษีสรรพสามิตในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จะต้องตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศภายใน 5 ปี...(7 มี.ค. 2562)


สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาคยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อส่งต่อไปยังอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและอธิบดีกรมศิลปากร ขอให้ยกเลิกหลุมขุดเจาะปิโตรเลียม STN-2 ใกล้โบราณสถานเมืองศรีเทพ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก...(7 มี.ค. 2562)


กบง. ได้ตั้งคณะทำงานศึกษาและปรับปรุงนโยบายลอยตัวก๊าซเอ็นจีวีให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของการชดเชยราคาเอ็นจีวีสำหรับรถขนส่งสาธารณะ ตั้งเป้าให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนและผู้ใช้บริการ...(7 มี.ค. 2562)


ครม.มีมติปรับปรุงภาษียานพาหนะ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กตามที่รัฐบาลให้เป็นวาระแห่งชาติ ตามที่กรมสรรพสามิตเสนอ คาดสูญเสียรายได้จากงบส่วนนี้ประมาณ 1,500 ล้านบาท ประกอบด้วยมาตรการปรับลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า...(6 มี.ค. 2562)


สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยถึงประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (รอบ 2) ทั้งสิ้น 456 โครงการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสูงสุด 3 อันดับคือ...(6 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงโครงการท่อส่งน้ำมันสายเหนือจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเฟสแรกช่วงคลังน้ำมันบางปะอิน-จ.พิจิตร ได้เดือนมี.ค. นี้ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศประหยัดต้นทุนค่าขนส่งน้ำมันระยะไกลแล้ว ในอนาคตอาจขยายเส้นทางเชื่อมไปประเทศเพื่อนบ้าน...(5 มี.ค. 2562)


ผู้ว่าราชการจ.เพชรบูรณ์เปิดเผยกรณีบริษัทอีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซสฯ มีโครงการขุดเจาะปิโตรเลียมใกล้แหล่งโบราณสถานเมืองโบรณาศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และถูกต่อต้านจากชาวเพชรบุรณ์และนักวิชาการ จนต้องชะลอขุดเจาะ...(5 มี.ค. 2562)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน จัดเสวนาหัวข้อ "Renewable ไทยรุ่งหรือร่วง ภายใต้พีดีพี 2018" โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความเห็นยอมรับแผนพีดีพีฉบับใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าอย่างมาก โดยยังให้ความสำคัญกับก๊าซ...(4 มี.ค. 2562)


รมว.พลังงานได้มอบหมายให้กกพ. พิจาณาความเหมาะสมการกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ตามร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ โดยกำหนดให้ปี 2567-68 ภาคตะวันตก จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่ 2 โรง เป็นการก่อสร้างทดแทน...(4 มี. ค. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถลงทุนส่วนต่อขยายท่อน้ำมันไปยังจ.หนองคายและสปป.ลาว ขณะที่่ท่อน้ำมันภาคเหนือ สามารถเพิ่มส่วนต่อขยายไปยังแม่สอดถึงเมียนมา โดย...(28 ก.พ. 2562)


ทีมวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) วิจัยและพัฒนา "เซลล์ยีสต์ลูกผสมพิเชีย พาสตอริส สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล" โดยยีสต์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถสร้างไอโซบิวทานอล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ...(28 ก.พ. 2562)


ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขต 18 ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมเรื่องพลังงานทดแทน ที่นิคมอุตสาหกรรมพิจิตรภาคเหนือตอนล่าง ถือได้ว่าเป็นต้นแบบโมเดลแห่งแรกที่มีโรงไฟฟ้า 2 รูปแบบ คือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม...(28 ก.พ. 2562)


การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีบริษัทอีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซสฯ มีแผนการผลิตปิโตรเลียม 2 แห่ง โดย 1 ใน 2 แห่ง จะมีการตั้งฐานหลุมผลิตใกล้กับมหาสถูปเขาคลังนอก อาจส่งผล...(27 ก.พ. 2562)


ครม. เห็นชอบให้กฟผ. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกำลังผลิตไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 โดยจะเพิ่มเงินลงทุนอีก 1,150 ล้านบาท รองรับถ่านหินที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปตลอดอายุ โดยไม่กระทบอัตราค่าไฟฟ้า...(27 ก.พ. 2562)


การประชุมกบง. ได้หารือเพื่อกำหนดกรอบการรับซื้อไฟฟ้าตามแผนพีดีพีที่ได้วางเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าทั้งในส่วนของเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ที่มีการกำหนดไว้แล้วชัดเจนคือ สัดส่วนรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์...(27 ก.พ. 2562)


บีโอไอเสนอมาตรการเร่งรัดการลงทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 รายในไทย ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นมาตรฐานยูโร 5 ให้เร็วขึ้น เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร...(26 ก.พ. 2562)


กกพ. มีมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานให้แก่มิตรผลไบโอเพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) กำลังผลิตติดตั้ง 26 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากอ้อย ใบอ้อยและชิ้นไม้สับ พื้นที่ต.น้ำปลีก อ.เมือง อำนาจเจริญ พร้อมกำหนดมาตรการในการ...(26 ก.พ. 2562)


รมว.พลังงานมอบหมายให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไปเร่งดำเนินการศึกษาเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ายื่นประมูลขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ สำหรับแปลงสำรวจในพื้นที่อ่าวไทยด้วยระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตภายในเดือนมิ.ย. นี้ ทั้งนี้...(26 ก.พ. 2562)


กบง. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลบี20 ลิตรละ 5 บาทออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 28 ก.พ. นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจการใช้บี20 ในรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ให้เพิ่มขึ้น โดยรัฐมีเป้าหมายที่ 90 ล้านลิตร...(26 ก.พ. 2562)


กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานได้หารือถึงความร่วมมือด้านพลังงานที่สอดคล้องกับร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้หารือถึงมาตรฐานยูโร 5 ทั้งรถยนต์และน้ำมัน...(25 ก.พ. 2562)


คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอนุมัติกรอบวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาทในการสนับสนุนกิจการไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ โดยกระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะมีความชัดเจน...(25 ก.พ. 2562)


วันที่ 25 ก.พ. นี้ รมว.พลังงานจะลงนามสัญญากับผู้ชนะประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในอ่าวไทย แปลงเอราวัณกับปตท.สผ.และบริษัทในเครือมูบาดาลา และแปลงบงกชกับปตท.สผ. โดยกรมเชืื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมส่งเอกสารแจ้ง...(22 ก.พ. 2562)


โครงการโรงไฟฟ้าไซยะบุรีขนาด 1,205 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว เป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่กฟผ. เลือกเข้าอยู่ในแผนซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่เริ่ม...(21 ก.พ. 2562)


กฟผ. เตรียมลงทุนพัฒนาระบบสายส่ง และโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าที่จะหมดอายุสัญญาในระยะ 10 ปี รวม 5,400 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 8 โรง ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในโรงไฟฟ้าลพบุรี และชัยบาดาล เป็นการนำร่องควบคู่พัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์...(20 ก.พ. 2562)


สมาคมการค้าพลังงานขยะได้ร่วมหารือถึงข้อเสนอแนะโครงการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) เชิงพาณิชย์ กับกกพ. ด้วยการนำไปเป็นเชื้อเพลิงเสริมให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลในสัดส่วน 25% ของเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นทางเลือก...(20 ก.พ. 2562)


กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 2 และเทศบาลนครราชสีมาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่ในครอบครองของกองทัพบกเพื่อจัดทำโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครราชสีมา พื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องที่ตั้งโครงการ...(18 ก.พ. 2562)


กรมการค้าภายในจะเปิดให้ผู้สนใจเสนอขายน้ำมันปาล์มดิบให้กฟผ. เพิ่มเติมอีก 50,000 ตัน เพื่อให้ทันก่อนจะสิ้นสุดโครงการในเดือนก.ค. นี้ โดยเป็นมาตรการปรับสมดุลปาล์มน้ำมันชั่้วคราวควบคู่ไปกับการนำไปผลิตบี20 ในอนาคตจะส่งเสริมบี20 เป็นมาตรการถาวร...(18 ก.พ. 2562)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ สวทช. ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการนำร่องร่วมทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 ภายใต้โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยกำหนดแผนการทดสอบการนำร่องในภาคขนส่ง...(15 ก.พ. 2562)


คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เห็นชอบอนุมัติเงินกองทุนฯ ให้กับโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานที่เสนอเข้ามารวม 400 โครงการ วงเงิน 6,800 ล้านบาท และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอีก 2,500 ล้านบาท...(15 ก.พ. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ โดยโรงไฟฟ้าบางปะกงได้เริ่มทดสอบเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าไปแล้ว ใช้น้ำมันปาล์มดิบไป 7,000 ตัน แต่การทำให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพระยะยาวคือ การกระตุ้นการใช้บี20...(15 ก.พ. 2562)


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยผลการวิจัยสามารถผลิตเอทานอลด้วยการใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นสูง ส่งผลต่อ...(14 ก.พ. 2562)


รมว.พลังงานประชุมร่วมกับผู้ค้าน้ำมันและโรงกลั่น เพื่อหามาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน ได้เร่งรัดผู้ประกอบการโรงกลั่นในประเทศ 6 ราย พร้อมผลิตน้ำมันดีเซลคุณภาพยูโร 5 โดยระหว่างที่ยังผลิตไม่ได้ จะหามาตรการในการจูงใจ 3 มาตรการหลัก...(14 ก.พ.2562)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า การลงนามในสัญญาของแหล่งปิโตรเลียม 2 แหล่งในอ่าวไทยคือ แหล่งบงกชและเอราวัณ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการในเดือนก.พ. นี้...(13 ก.พ. 2562)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างการทำงานให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ป้องกันความขัดแย้ง หรือความเห็นต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งปรับการทำงานของพลังงานทั้งประเทศ โดยแนวทางหลักคือ การทำงานร่วม 5 กระทรวงเพื่อให้แผน...(12 ก.พ. 2562)


ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ (ที่ไม่ใช่โรงงานน้ำตาล) ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ระยะห่างภายใน 50 กม. ของโรงงานเดิมได้ เพื่อต่อยอดการใช้...(11 ก.พ. 2562)


กรมการค้าภายในร่วมกับกฟผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโรงสกัดน้ำมันปาล์ม อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 ใน 32 รายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้กฟผ. เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า จากการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวทำให้ราคาผลปาล์ม...(11 ก.พ. 2562)


การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 7 ก.พ. เพื่อพิจารณาคัดกรองโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) ได้สั่งการให้ ส.กทอ. กลับไปจัดทำข้อมูลเพื่อเข้าสู่การพิจารณาใหม่...(8 ก.พ. 2562)


กฟผ. เตรียมรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาว ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน จำนวน 3 โครงการ คือโครงการไซยะบุรี กำลังผลิต 1,220 เมกะวัตต์ โครงการน้ำเงี๊ยบ 1 กำลังผลิต 269 เมกะวัตต์ และโครงการเซเปียนเซน้ำน้อย กำลังผลิต 345 เมกะวัตต์ แต่ในส่วนของ...(7 ก.พ. 2562)


การนำน้ำมันปาล์มดิบมาเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นไปตามแผน สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรมการค้าภายในยืนยันว่า การจัดหาน้ำมันปาล์มดิบดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและโปร่งใส...(7 ก.พ. 2562)


ปตท. และบางจาก ได้นำร่องประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ลงทันที 1 บาท/ลิตร ตั้งแต่ 6-28 ก.พ. ถือเป็นทางเลือกในการช่วยลดมลพิษ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เพิ่มขึ้น...(6 ก.พ. 2562)


กฟผ. อยู่ระหว่างเตรียมเสนอครม. เพื่อขออนุมัติแผนลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างพลังน้ำจากเขื่อนและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อน นำร่องติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำที่เขื่อนสิรินธร กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ นับเป็นโครงการไฮบริด...(6 ก.พ. 2562)


รมว.พลังงานได้ตอบคำถามประเด็นข้อสงสัยของแผนพีดีพี 2018 ซึ่งได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า ยืนยันว่าสามารถปรับปรุงแผนได้...(6 ก.พ. 2019)


กระทรวงพลังงานกำลังหารือเพื่อขอความร่วมมือกับผู้ค้าน้ำมันทุกราย ให้ช่วยลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเกรดพรีเมี่ยม ที่เป็นน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 5 เพื่อกระตุ้นการใช้ เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก นำร่องในสถานีบริการปตท.และ...(5 ก.พ. 2562)


กระทรวงคมนาคมประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานกับกระทรวงพลังงาน โดยการขนส่งเป็นแกนหลักในการใช้พลังงานของประเทศ จึงจัดตั้งคณะทำงานร่วม 2 ชุด คือ 1 คณะทำงานส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 2 คณะทำงานส่งเสริมการเปลี่ยนใช้น้ำมันเป็นการเดิน...(5 ก.พ. 2562)


การส่งเสริมผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพีดีพี 2018 ที่กำหนดสัดส่วนรับซื้อไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังผลิต 2,725 เมกะวัตต์ นั้น ในส่วนนี้กฟผ.จะได้รับสิทธิ์ดำเนินโครงการ 2,000 เมกะวัตต์ที่เหลือจะเปิด...(5 ก.พ. 2562)


โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี 2554-61 รวม 256 ระบบ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขณะนี้ยังรอ...(5 ก.พ. 2562)


รมว. พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ด้วยน้ำมันปาล์มดิบ ห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ร่วมกับก๊าซธรรมชาติในอัตราส่วน 50 : 50...(4 ก.พ. 2562)


ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าภาคเอกชนเปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกลายเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2018 มากที่สุด โดยจะพบว่า กำลังผลิตใหม่ของกลุ่มลดลงตลอดทั้งแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของโรงไฟฟ้าชีวมวล...(4 ก.พ. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ เบื้องต้นได้รับข้อมูลมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ และปัญหาขอขยาย...(1 ก.พ. 2562)


ปัจจุบันไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 45.68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือ 12% สูงกว่าเป้าหมายที่ประกาศไว้ หลังจากนี้จะเร่งเดินหน้ามาตรการอื่น เช่น การลงทุนก่อสร้างระบบขนส่งทางรางเพิ่มอีก 2,000 กม. ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลด...(31 ม.ค. 2562)


สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้สรุปผลโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) ได้รับคำขอรับการสนับสนุน 1,728 โครงการ คิดเป็นวงเงินรวมกว่า 38,285 ล้านบาท สูงกว่า...(31 ม.ค. 2562)


กฟผ. เตรียมเปิดประมูลผู้ดำเนินการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังน้ำจากเขื่อนและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อน (Hydro-Floating Solar Hybrid) จะนำร่องที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ นับเป็น...(30 ม.ค. 2562)


กกพ. เตรียมผลักดันการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐ เบื้องต้นจะเป็นการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปที่เน้นผลิตเองใช้เอง ซึ่งจะต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อัตราการรับซื้อไฟฟ้าน่าจะอยู่ที่ 1.6-1.8 บาท/หน่วย...(30 ม.ค. 2562)


ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมแผนของบฯกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน 1,800 ล้านบาท ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มในสถานบริการ 3 กลุ่ม เพื่อเพิ่มคุณภาพ ความสะดวก ในการบริการประชาชน และช่วยลดโลกร้อน...(29 ม.ค. 2562)


วันที่ 1 ก.พ. นี้ กระทรวงพลังงานเตรียมเปิดให้จำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ในสถานีบริการนำร่องของปตท. และบางจาก จำนวน 10 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะเน้นใช้กับรถยนต์ขนาดใหญ่ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ซึ่งราคาขายปลีกจะต่ำกว่าบี7 จำนวน 5 บาท...(29 ม.ค. 2562)


รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือขนส่งน้ำมันปาล์มดิบเที่ยวแรก จำนวน 2,000 ตัน ที่ท่าเรือบริษัทพี.เค มารีน เทรดดิ้ง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง โดยจะไม่ส่งผลกระทบกับราคาค่าไฟฟ้า...(28 ม.ค. 2562)


กกพ. เปิดเผยแนวโน้มอัตราค่าเอฟทีงวดเดือนพ.ค.-ส.ค. ต้องติดตามแนวโน้มราคาเชื้อเพลิงที่ช่วงนี้จะลดลง เนื่องจากการคำนวณราคาเชื้อเพลิงจะย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งยอมรับว่า ปัจจัยเสี่ยงในการปรับค่าเอฟทีลดลง ทั้งจากราคาเชื้อเพลิงและผลกระทบจากพายุ...(28 ม.ค. 2562)


พพ. อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการใช้อาคารที่อยู่อาศัยแแบบใหม่ที่เน้นการประหยัดพลังงานให้เป็นกฎระเบียบควบคุม ซึ่งจะกำหนดเป็นกฎหมายบังคับคล้ายคลึงกับกฎหมายควบคุมอาคารขนาดใหญ่ เบื้องต้นจะกำหนดชัดเจนว่า ในอนาคตหากไม่ใช่บ้านที่อนุรักษ์พลังงานตาม...(28 ม.ค. 2562)


การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการทดสอบการใช้ไบโอดีเซล บี10 ในเครื่องยนต์รถไฟ เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซล ซึ่งได้ทดลองใช้กับรถดีเซลรางทั่วประเทศ นอกจากนี้จะเร่งขยายการทดลองใช้น้ำมันบี20 เพิ่มเติม...(25 ม.ค. 2562)


กพช. มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยแล้ว โดยการดำเนินตามแผนการผลิตจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.58 บาท/หน่วยเท่านั้น ทั้งนี้การพยากรณ์ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะยาว 20 ปีข้างหน้า ประกอบด้วยความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบ 3 หน่วยงาน...(25 ม.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา รมว.พลังงานได้นำปตท.ไปศึกษาดูงานศักยภาพแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวจากประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกแอลเอ็นจีรายใหญ่ของโลก เพื่อมองหาโอกาสเข้าไปเจรจาซื้อแอลเอ็นจีเพิ่ม ซึ่งในอนาคตจะต้องนำเข้าเพิ่ม...(24 ม.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ และช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยได้มีการหารือกับผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ เพื่อดูความพร้อมของรถยนต์กับเชื้อเพลิงบี20...(24 ม.ค. 2562)


พพ. มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Smart พพ. เพื่อให้สอดรับกับแผนพีดีพีฉบับใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ โซลาร์ภาคประชาชน ที่ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องเตรียมการในปีนี้...(23 ม.ค. 2562)


กฟภ. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง และสถานีไฟฟ้าปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพของการจ่ายกระแสไฟฟ้าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยอ.แม่สะเรียง ได้ก่อสร้างระบบไมโครกริด เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มของภาคเอกชน...(22 ม.ค. 2562)


กฟผ. เตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีในปริมาณ 0.8-1.5 ล้านตัน/ปี ให้กับกฟผ. หลังมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 รายในเร็วๆ นี้ เงื่อนไขเบื้องต้นจะกำหนดให้นำเข้าแอลเอ็นจีปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน/ปีเพียง...(22 ม.ค. 2562)


สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี พพ. เปิดงาน Open House 4.0 เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 5 ที่บริเวณศูนย์บริการวิชาการที่ 2 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี แนะนำสถานที่และการบริการของศูนย์บริการวิชาการที่ 2 ดำเนินการให้ความรู้...(22 ม.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานได้หารือกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน 6 แห่ง ขอเร่งรัดให้โรงกลั่นส่งแผนปรับปรุงตามมาตรฐานยูโร 5 ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียมดำเนินการได้ทันทีที่รัฐออกประกาศยกมาตรฐานน้ำมันยูโร 5 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้หรือ...(21 ม.ค. 2562)


สมาคมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยคาดหวังว่า ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอกพช. จะมีการปรับปรุงตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเสนอแนวทางไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง ที่ไม่มีความชัดเจน...(21 ม.ค. 2562)


การประชุมกบง. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ได้มีการหารือร่างรายละเอียดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ให้ตกผลึกก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกพช. และได้พิจารณาแนวทางการต่อสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กประเภทความร้อนร่วม...(18 ม.ค. 2562)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมประกาศคุณสมบัติน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษบี20 เพื่อให้สามารถจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันทั่วไปได้ โดยจะมีการระบุรายละเอียดของรถยนต์ในแต่ละรุ่นที่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการระยะสั้นในการแก้ไขปัญหาฝุ่น ส่วนระยะยาว...(17 ม.ค. 2562)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองว่า ได้หารือกับสนพ. และกรมธุรกิจพลังงาน ถึงแนวทางการปรับคุณภาพมาตรฐานน้ำมันยูโร 4 เป็น ยูโร 5 เพื่อลดมลพิษในอากาศ โดยสนพ. จะไปหารือกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อกำหนดคุณลักษณะของน้ำมัน รวมทั้ง...(16 ม.ค. 2562)


นายกฯ ได้สั่่งการให้กทม. กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณียานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ให้เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันดีเซลแบบเดิม ไปเป็นน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ บี20 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กลงได้ และขอเชิญชวนประชาชนหันมาใช้...(16 ม.ค. 2562)


สนพ. เปิดเผยในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างรูปแบบระบบธุรกิจระบบไมโครกริด (ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก) ว่า ได้มีการศึกษาแผนการขับเคลื่อนสมาร์ทกริดระยะสั้น ปี 2559-2564 ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ทั้งนี้ตั้งเป้าให้เกิดการใช้งานระบบไมโครกริด 3-5 โครงการ...(15 ม.ค. 2562)


ในปี 2561 พพ. ได้มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ทั้งสิ้น 7,655,410 ใบ จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 257 ยี่ห้อใน 19 กลุ่มผลิตภัณฑ์...(15 ม.ค. 2562)


บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ อยู่ระหว่างติดตามความชัดเจนในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ที่กระทรวงพลังงานเตรียมนำเสนอที่ประชุมกพช. เบื้องต้น มองว่าเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับการลงทุนกิจการไฟฟ้าในประเทศ ทั้งการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า...(14 ม.ค. 2562)


ขสมก. แจ้งผลการทดลองใช้น้ำมันบี20 ในรถเมล์ล็อตแรกไม่มีปัญหา ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องยนต์ปกติ มีต้นทุนราว 3 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตร ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้มาก จึงขยายผลต่อในปี 2562...(11 ม.ค. 2562)


การประชุมกพช. วันที่ 24 ม.ค. นี้ จะมีการพิจารณาร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยสาระสำคัญจะต้องเตรียมขั้นตอนการเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าไอพีพี รอบที่ 4 ในพื้นที่ภาคตะวันตก ส่วนการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน...(11 ม.ค. 2562)


สมาชิกบางรายในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนเตรียมการฟ้องร้องกระทรวงพลังงานต่อศาลปกครอง กรณีหยุดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 8 ปี (2562-2569) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจหยุดชะงักลง...(10 ม.ค. 2562)


ปตท. ได้รับมอบฉลากอาคารสำนักงานพระโขนง ประเภทอาคารธุรกิจประหยัดพลังงานภายใต้ "โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ" ที่จัดขึ้นโดย พพ. นับเป็นความสำเร็จในการบริหารจัดการที่สามารถลดการใช้พลังงาน...(10 ม.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเดินหน้าปรับบทบาทของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน มุ่งเน้นโครงการที่ช่วยให้เกิดการนำเงินไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ห่างไกล ขณะที่พพ. เตรียมทบทวนร่างแผนอนุรักษ์...(9 ม.ค. 2562)


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือกกพ. ได้ประสานกับกฟภ. เพื่อบรรเทาภาระผู้ใช้ไฟฟ้าโดยการผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าในพื้นที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกเกินกำหนด...(8 ม.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเดินหน้าส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเพื่อช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ โดยในปี 2562 จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลกับรถดีเซลทั่วไปจากบี7 เป็นบี10 และส่งเสริมรถบรรทุกและเรือโดยสารใช้บี20...(8 ม.ค. 2562)


หลังจากประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2018 (2561-2580) ผ่านไป 5 ครั้ง ล่าสุดสนพ. เตรียมเสนอแผนฯฉบับปรับปรุงแก้ไขหลังประชาพิจารณ์เข้าสู่การพิจารณาของกพช. ในวันที่ 7 ม.ค. โดยภาพรวม...(7 ม.ค. 2562)


พพ. เตรียมพร้อมประสานงานไปยังผู้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศเพื่อหารือรายละเอียดการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะไบโอดีเซลและเอทานอลในการจัดทำร่างแผน AEDP ให้สอดรับกับแผนพีดีพี เบื้องต้นคาดว่าเป้าหมายการผลิต...(7 ม.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอร่างแผนพีดีพีต่อกพช. โดยที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยตั้งข้อสังเกตบางประเด็น เช่น วิธีการคำนวณการผลิตไฟฟ้า ปริมาณการผลิตไฟฟ้า การขาดมิติการส่งออกไฟฟ้าไปต่างประเทศ จะเตรียมข้อมูลเพื่อตอบข้อสงสัยในทุกประเด็น....(4 ม.ค. 2562)


กระทรวงพลังงานได้ออกแถลงการณ์ถึงเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกบริเวณอ่าวไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย ได้ประสานข้อมูล เตรียมการณ์รับมือโดยการบริหารจัดการให้...(3 ม.ค. 2562)


รมว.พลังงานกล่าวถึงร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของกพช. วันที่ 7 ม.ค. เพื่ออนุมัติและประกาศใช้ต่อไปนั้น กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตลอดแผนอยู่ที่ 3.756 บาท/หน่วย จากแผนเดิมอยู่ที่ 5.55 บาท ส่วนหนึ่งมาจากปตท.สผ. ชนะการประมูลแหล่ง...(2 ม.ค. 2562)


พพ. มีโครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของพพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม จัดสัมมนา สมาร์ท เอเนอร์ยี่ ฟอร์ ฟูด อินดัสตรี เน้นกลุ่มผู้ผลิตอาหาร...(2 ม.ค. 2562)


มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ รับฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ โดยได้รับการประเมินระดับสมรรถนะพลังงาน ระดับ A จากพพ. ในฐานะอาคารธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการขยายผล...(28 ธ.ค. 2561)


กรมการค้าภายในจะออกประกาศเพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำน้ำมันปาล์มมาจำหน่ายกฟผ. ซึ่งจะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 1.6 แสนตัน ในราคานำตลาด 18 บาท/กก. เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า ให้เข้ามาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. โดยกำหนดเงื่อนไข...(28 ธ.ค. 2561)


กกพ. มีมติเห็นชอบหลักการให้บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือจีพีเอสซี ควบรวมกิจการกับบริษัทโกลว์พลังงาน มีเงื่อนไขกำหนดให้โกลว์พลังงาน ขายกิจการบริษัทโกลว์ เอสพีพี 1 ให้แล้วเสร็จก่อน...(27 ธ.ค. 2561)


พพ.ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ที่ขณะนี้ได้รับการประเมินไปแล้ว 53 อาคาร สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน BEC ที่จะมีผลบังคับใช้ปี 2562 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา...(27 ธ.ค. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการปรับสมดุลปาล์มน้ำมันภายในประเทศ โดยการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้า ระหว่างกรมการค้าภายในและกฟผ. โดยจะเริ่มนำไปผลิตไฟฟ้าประมาณสัปดาห์แรกของเดือนม.ค. 62...(26 ธ.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เตรียมความพร้อมเปิดประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ คาดว่าจะดำเนินการได้ช่วงหลังของปี 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะความไม่ชัดเจนของกฎหมาย...(25 ธ.ค. 2561)


กบง. มีมติให้ผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทุกชนิดลง 1 บาท/ลิตร โดยให้ลดค่าการตลาดลงและลดการเก็บเงินนำเข้ากองทุนน้ำมันฯ 50 สต./ลิตร บนสมมติฐานที่ราคาน้ำมันตลาดโลกอยู่ในกรอบไม่เกิน 55 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะลดลง...(25 ธ.ค. 2561)


โครงการความร่วมมือระหว่างพพ. กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มโครงการสาธิต ปี 2561 เน้นเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุมให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถประหยัดพลังงาน...(25 ธ.ค. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยู่ระหว่างปรับกฎระเบียบการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน หลังจากนี้จะนำเสนอกระทรวงพลังงานเพื่อเห็นชอบ แต่ต้องรอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่บังคับใช้ โดยจะสอดรับกับแผน...(24 ธ.ค. 2561)


กระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการประชุมจัดทำแผนแม่บทพลังงาน 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ว่า กรอบวิธีทำงานจะยึดแนวโน้มของโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยน สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น มีการสำรวจและผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ...(24 ธ.ค. 2561)


21 ธ.ค. รมว.พลังงานจะเป็นประธานในการประชุมร่วมกับส่วนราชการและผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน เพื่อหารือถึงกรอบการจัดทำ 5 แผนที่ประกอบด้วย แผนก๊าซ แผนน้ำมัน แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนกองทุน...(21 ธ.ค. 2561)


อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้นำผู้บริหารฯและสื่อมวลชน เข้าศึกษาดูงานภายในโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทาน ของบริษัทซีพีแรม โรงงานต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานในระดับประเทศ สามารถลด...(20 ธ.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าของการเปิดประมูลปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกช ในส่วนที่รัฐจะต้องเข้าร่วมลงทุน 25% ขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ไม่ต้องคัดเลือกผู้ถือหุ้นในส่วนนี้เพิ่ม เนื่องจากเป็นบริษัทลูกของปตท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ...(19 ธ.ค. 2561)


สนพ. ได้ชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลงในแผนพีดีพีฉบับใหม่ 5 ด้าน คาดว่าปี 2580 จะมีกำลังผลิตรวม 73,211 เมกะวัตต์ โดยจะรวมถึงโซลาร์ภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่...(19 ธ.ค. 2561)


สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย ได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชอ้อยและมันสำปะหลังที่มีมูลค่าสูงขึ้น ขณะที่พพ. ระบุว่าการใช้เอทานอลขยายตัว 5%...(18 ธ.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า แผนพีดีพีใหม่จะมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดแผนอยู่ที่ 3.57 บาท/หน่วย ต่ำกว่าแผนเดิมที่เมื่อสิ้นสุดแผนปี 79 จะอยู่ที่ 5.55 บาท/หน่วย โดยปัจจัยหลักมาจากการมีทางเลือกเชื้อเพลิงที่หลากหลายมากขึ้น...(18 ธ.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานของไทย กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ของสปป.ลาว รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและ กฟผ. ร่วมกันจัดงานนิทรรศการ 50 ปี ท่าเสด็จรำลึก อ.เมืองหนองคาย ระหว่างวันที่ 13-16 ธ.ค. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ความร่วมมือด้านพลังงาน...(17 ธ.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า จะเสนอขอความเห็นชอบต่อกพช. ให้พิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนในเรื่องข้อจำกัดการรับซื้อขยะชุมชน และจะพิจารณาค่าไฟฟ้าตามความเหมาะสมไม่สูงกว่าราคารับซื้อ ทั้งนี้จะพิจารณาให้โรงไฟฟ้าขยะชุมชนอยู่ในแผนพีดีพีใหม่ด้วย...(17 ธ.ค 2561)


คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจะประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานนำโดยปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อหารือถึงรายละเอียดการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ ควรตอบโจทย์ความมั่นคงและค่าไฟฟ้าที่ชัดเจนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...(17 ธ.ค. 2561)


กฟผ. เปิดเผยว่า ไทยและสปป.ลาว พร้อมเดินหน้าความสัมพันธ์ด้านพลังงาน ปัจจุบันไทยมีข้อตกลงเบื้องต้นรับซื้อไฟฟ้าจากลาว 9,000 เมกะวัตต์ โดยมีข้อตกลงรับซื้อแล้ว 7,000 เมกะวัตต์ ขณะที่สปป.ลาวคาดหวังว่าไทยจะรับซื้อไฟฟ้าจนครบ...(14 ธ.ค. 2561)


ปตท.สผ. เปิดเผยกรณีชนะการประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้ง 2 แหล่งนั้น เชื่อว่า จะสามารถทำประโยชน์ให้ได้ตามที่ยื่นข้อเสนอ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ 20 ปีในแหล่งบงกช และเป็นผู้ร่วมทุนในแหล่งเอราวัณ ส่วนที่มีข้อสงสัย...(14 ธ.ค. 2561)


ครม.อนุมัติปตท.สผ. ชนะการประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย แหล่งเอราวัณและบงกช ให้กระทรวงพลังงานลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือพีเอสซี ภายในเดือนก.พ. 2562 ระยะเวลาสัมปทาน 20 ปี และต่ออายุได้อีก 10 ปี...(14 ธ.ค. 2561)


รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ จะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะจะสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน...(13 ธ.ค. 2561)


พพ.ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 4 แห่ง เป็นเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรด้านการออกแบบเพื่ออนุรักษ์พลังงาน...(13 ธ.ค. 2561)


สนพ. จัดทำคลิปในรูปแบบโมชั่นกราฟิก ชุด LPG รู้ไว้ไม่เอาท์ เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซแอลพีจี ปริมาณการผลิต การนำไปใช้ และการใช้ที่ประหยัด โดยเล่าเรื่องในรูปแบบแอนิเมชั่นที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง...(12 ธ.ค. 2561)


กกพ. อยู่ระหว่างปรับกฎระเบียบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ภาคประชาชน เพื่อดูแลด้านเทคนิคทั้งระบบและผลกระทบเพื่อให้มีเสถียรภาพ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน...(12 ธ.ค. 2561)


กฟผ.เปิดเผยการประกาศเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้ค้าก๊าซธรรมชาติเหลวร่วมประมูลจัดหาแอลเอ็นจี 0.8-1.5 ล้านตันให้กฟผ. ยังรอการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสูด ซึ่งส่งให้ตีความคุณสมบัติรวมถึงประเด็นความรับผิดชอบ เพื่อให้ชัดเจน...(11 ธ.ค. 2561)


สนพ. เปิดรับฟังความเห็นการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ที่จ.สุราษฎร์ธานี โดยตามร่างแผนฯ ภาคใต้ ได้กำหนดให้กฟผ.เป็นผู้ดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2 โรง ในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้...(7 ธ.ค. 2561)


สนพ. อยู่ระหว่างการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2018) ที่จะใช้ในปี 2561-2580 ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นที่กรุงเทพฯ ครั้งสุดท้ายในกลางเดือนธ.ค. ก่อนนำเสนอกพช. จะสรุปค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกินแผนเดิมที่ 5.55 บาท...(7 ธ.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยสถานการณ์ราคาแอลพีจีตลาดโลกล่าสุด ช่วงต้นเดือนธ.ค. ปรับลดลงโดยเคลื่อนไหวเฉลี่ย 450 ดอลลาร์/ตันมั่นใจว่า กรอบวงเงินกองทุนน้ำมันฯ ที่กบง. กำหนดไว้ 7,000 ล้านบาท เพื่อดูแลราคาแอลพีจีถังครัวเรือนจะดูแลไปจนถึงสิ้นปี...(6 ธ.ค. 2561)


คณะกรรมการปิโตรเลียมได้สรุปผลการพิจารณาข้อเสนอของเอกชนที่ยื่นประมูลแหล่งเอราวัณและบงกชเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเรื่องให้รมว.พลังงานพิจารณา เพื่อเตรียมนำเสนอให้ที่ประชุมครม. คัดเลือก...(4 ธ.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ให้ได้รับส่วนลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ในอัตรา 3 บาท/ลิตร จากกำหนดการเดิมจะประกาศใช้วันที่ 15 ธ.ค. นี้ คาดว่า จะเปิดโครงการได้ในเดือนม.ค. 2562...(4 ธ.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอแนวทางการเปิดให้ยื่นคำขอสนับสนุนเงินจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานสำหรับงบประมาณปี 2562 รอบที่ 2 วงเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ วันที่ 6 ธ.ค. นี้...(4 ธ.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่...(4 ธ.ค. 2561)


รัสเซียจะร่วมมือกับซาอุดิอาระเบีย ในการลดกำลังผลิตน้ำมัน แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องปริมาณที่จะลด...(3 ธ.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ 10 เดือนปีนี้ เฉลี่ยอยู่ที่ 46,585.34 ล้านลิตร หรือ 153.2 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 3.2% สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ...(30 พ.ย. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการปิโตรเลียมเป็นเพียงการหารือกรอบกว้างสำหรับหน่วยงานรัฐที่จะเข้าร่วมทุนสัดส่วน 25% ในแหล่งเอราวัณและบงกช คาดว่าจะทราบผลรายชื่อผู้ชนะการประมูลรวมทั้งภาครัฐที่จะเข้าถือหุ้นในเดือนธ.ค. นี้...(30 พ.ย. 2561)


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดงานสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ( TREC11) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...(30 พ.ย. 2561)


ปตท. เปิดตัวโครงการสมาร์ท เอนเนอร์ยี่ แพลทฟอร์ม หรือระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยดิจิตอล ต้นแบบพัฒนาพลังงานอัจฉริยะให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ เช่น ส่งเสริมพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆ และสมาร์ทกริด การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้...(29 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 ให้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันปาล์มดิบ และรับฟังแผนการดำเนินงาน โดยจะรับซื้อน้ำมันปาล์มในราคา 18 บาท/กก. ที่ท่าเทียบเรือ...(28 พ.ย. 2561)


มาเลเซียจะเริ่มโครงการไบโอดีเซล บี10 ในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ และจะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบวันที่ 1 ก.พ. 2019 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิตท้องถิ่นต้องเพิ่มสัดส่วนน้ำมันไบโอดีเซลเป็น 10% จากเดิม 7% เพื่อช่วยเพิ่ม...(27 พ.ย. 2561)


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสนับสนุนเพิ่มการใช้อ้อยโดยการเพิ่มสัดส่วนของเอทานอลในแก๊สโซฮอล์ให้มากขึ้นจากปัจจุบัน รวมทั้งหมดจะใช้เอทานอลผสมเฉลี่ยจากทุกประเภทประมาณ 13% ควรขยับขึ้นไปเป็น 15% จะทำให้มีความต้องการเอทานอล...(26 พ.ย. 2561)


คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอยู่ระหวา่งจัดเตรียมรายละเอียดต่างๆ เพื่อเดินหน้าเปิดให้ยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์ฯ สำหรับดำเนินโครงการงบประมาณประจำปี 2562 รอบที่ 2 ให้ทันกรอบงบกลางปีที่จะเริ่ม...(26 พ.ย. 2561)


กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร และ GIZ ดำเนินโครงการความร่วมมือในการผลิตน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การผลิตน้ำมันปาล์มและเพิ่มความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาและสังคมในการผลิต...(23 พ.ย. 2561)


ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในไทย โดยมี 10 หน่วยงานเข้าร่วม เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์...(22 พ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานได้ดำเนินมาตรการ 3 แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ โดยรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบป้อนโรงไฟฟ้าบางปะกง ส่งเสริมการใช้ บี20 และเพิ่มสัดส่วนการผสมบี7 คาดว่าภายในปลายเดือนพ.ค. 62 จะสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มในระบบได้ 4 แสนตันจาก...(22 พ.ย. 2561)


ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่ 36 ไทยได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการขยายการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุพาคีในอาเซียน มีการผลักดันให้มีประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการซื้อขายมากขึ้นจากปัจจุบันมีไทย ลาว และมาเลเซีย ที่เริ่มซื้อขายไฟฟ้าแล้ว...(21 พ.ย. 2561)


ครม.เห็นชอบมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนพ.ย.61-พ.ค.62 โดยให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยกฟผ.จะขอรับเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตจาก...(21 พ.ย. 2561)


บริษัท จีพีเอสซี เปิดเผยว่า บริษัทเคารพในคำตัดสินของกกพ. ที่มีมติไม่เห็นชอบกับคำขอที่เข้าไปซื้อหุ้นบริษัท โกลว์พลังงาน ล่าสุดบริษัทจึงทำการอุทธรณ์โดยนำเสนอข้อมูลใหม่เพิ่มเติม...(20 พ.ย. 2561)


คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้เปิดเผยว่า นิด้าได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการศึกษา SEA...(20 พ.ย. 2561)


นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง พร้อมด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของโรงไฟฟ้าขยะ ขนาด 7.9 เมกะวัตต์ พื้นที่ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี หลังมีกรณีข้อพิพาท โดยไม่พบปัญหา...(19 พ.ย. 2561)


ผู้จัดการ ส.กทอ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่า วันที่ 21 พ.ย. ได้นัดผู้ประกอบการ หน่วยงานและชุมชนที่ได้รับการอนุมัติมาลงนามสัญญาเพื่อเบิกจ่ายเงิน ล่าสุดได้พิจารณาบางโครงการที่อาจต้องจัดสรร...(19 พ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานเตรียมนำเสนอแนวทางรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CP0) 1.6 แสนตัน ป้อนให้กับโรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อขอนุมัติจากครม. วันที่ 20 พ.ย. โดยจะดำเนินการได้ทันที แต่จะเป็นการทยอยส่งมอบ ซึ่งจะต้องหารือในรายละเอียด...(19 พ.ย. 2561)


ตัวแทนเครือข่ายสองฝั่งทะเลกระบี่-เทพายุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน เข้ายื่นถึงหนังสือรมว.พลังงาน ขอให้คัดเลือกผู้จัดทำการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) พลังงานภาคใต้ด้วยความโปร่งใส...(16 พ.ย. 2561)


รองผู้ว่าฯอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานและผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จก. ครั้งที่ 2 ได้ให้บริษัทเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นออกไปอีก 2 สัปดาห์...(15 พ.ย. 2561)


ปตท. เตรียมเสนอคณะกรรมการปตท.พิจารณาอนุมัติลงทุนโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก โดยจะนำความเย็นจากก๊าซแอลเอ็นจีมาทำห้องเย็นช่วยเก็บรักษาพืชผลการเกษตร และอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนคลังแอลเอ็นจีโครงการท่าเรือมาบตาพุด...(15 พ.ย. 2561)


การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่ 14 พ.ย. ได้หารือเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีบริษัท GPSC ได้ส่งหนังสือยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่เห็นด้วยกับคำขออนุญาตเพื่อการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทโกลว์พลังงาน โดยจะมีการลงมติว่าจะรับคำขอหรือไม่...(15 พ.ย. 2561)


ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำอย่างเร่งด่วน 4 แนวทาง โดยให้กระทรวงพลังงานนำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพ...(14 พ.ย. 2561)


กกพ. มีหนังสือแจ้งถึงบริษัททรอปิคอลวินด์ จก. เพื่อยกเลิกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า โดยระบุว่า จากกรณีกังหันลม (V136) เกิดเหตุขัดข้องในส่วนเครื่องยนต์และชุดใบกังหัน พื้นที่ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา พิจารณาแล้ว...(13 พ.ย. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยคาดการณ์ยอดใช้น้ำมันของปี 2561 จะขยายตัวใกล้เคียงกับประมาณการไว้ที่ 3.5% เนื่องจากช่วง 3ไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวไปแล้ว 3.1% ซึ่งเติบโตสอดคล้องกับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจ...(12 พ.ย. 2561)


กกพ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ FiT ของอปท. เพื่อรับซื้อไฟฟ้าประมาณ 78 เมกะวัตต์ หรือ Quick Win Projects ซึ่งมีบัญชีความพร้อมของโครงการจากกระทรวงมหาดไทย 12 โครงการ 8 พื้นที่ หลังจากได้ขยายเวลา...(12 พ.ย. 2561)


กกพ. ได้ประเมินนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในอดีตทั้งในรูปแบบการให้เงินสนับสนุนส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า และให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าเอฟทีในปี 2562 อยู่ที่ 27.34 สต./หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจาก...(12 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยผลการเปิดซองเอกสารประมูลซองที่ 4 การประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย แหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช ขณะนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้ลงนาม...(9 พ.ย. 2561)


กบง. มีมติอนุมัติส่วนลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20 สำหรับรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ เรือขนส่ง ถูกกว่าราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท/ลิตร รวมเป็น 5 บาท/ลิตร จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นได้อีก...(9 พ.ย. 2561)


กกพ. มีมติให้เรียกเก็บค่าเอฟที ในงวดเดือนม.ค.- เม.ย. 2562 เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 4.30 สต./หน่วย เป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบ 16 เดือน เนื่องจากปัจจัยราคาค่าเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิด...(9 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานได้เร่งหารือกับสนพ. กฟผ. เพื่อเร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ 20 ปี (2561-2580) เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมกพช. ภายในเดือนธ.ค.นี้ จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในต้นปี 2562 ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ...(8 พ.ย. 2561)


คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ได้เปิดให้ 3 สถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เข้านำเสนอแผนงาน...(7 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า เตรียมหารือรายละเอียดโครงการช่วยเหลือรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ใช้แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ราคาต่ำกว่าปกติ 3 บาท/ลิตร ในการประชุมกบง. วันที่ 8 พ.ย. คาดว่าจะเปิดจำหน่ายได้วันที่ 15 ธ.ค. โดยปตท.นำร่อง...(6 พ.ย. 2561)


มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพัฒนาและออกแบบอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building : NZEB) ตั้งแต่ปี 2556 ได้รับงบสนับสนุน 18 ล้านบาทจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบ...(6 พ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานได้ดำเนินใน 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อดูดซับปริมาณปาล์มน้ำมัน โดยการนำน้ำมันปาล์มดิบ 1.6 แสนตันมาผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีและบางปะกงเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งขณะนี้กฟผ. กำลังปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้พร้อมดำเนินการได้ทันที...(6 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานยืนยันพร้อมส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะก๊าซชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่กำหนดไว้ 30% แต่ราคารับซื้อไฟฟ้าต้องไม่สูงกว่า 2.44 บาท/หน่วย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้รัฐเปิด...(5 พ.ย. 2561)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 10 ชาติสมาชิกอาเซียน ให้มีการเสนอในเวทีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งต่อไป ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2562 โดยจะปรับเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น...(5 พ.ย. 2561)


การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 36 ณ ประเทศสิงคโปร์ สาระสำคัญของการหารืออยู่ในหัวข้อ Transforming Energy : Invest, Innovate, Integrate โดยได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านการใช้พลังงาน...(2 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานได้นำคณะผู้บริหารของพพ. และกระทรวงพลังงาน เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ ของบริษัทแซมบ์คอร์ปในสิงคโปร์ เพื่อเป็นแนวทางมาใช้ส่งเสริมการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก...(2 พ.ย. 2561)


ขสมก. เปิดเผยผลการทดลองใช้บี20 กับรถโดยสารธรรมดา ยี่ห้อฮีโน่ 5 คัน สาย 145 ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. พบว่า ไม่มีปัญหาการใช้งาน เครื่องยนต์ปกติและมีอัตราการใช้น้ำมันบี20 ใกล้เคียง...(1 พ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เพื่อขอความร่วมมือในการปรับสูตรสัดส่วนผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ บี100 ในดีเซลหรือบี7 โดยจะเริ่มปรับสัดส่วนผสมใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป...(1 พ.ย. 2561)


กกพ. ได้มีคำสั่งให้โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าของบริษัททรอปิคอล วินด์ จก. และบริษัทเค.อาร์.เอส.ทรี จก. หยุดเดินเครื่องการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราวไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและป้องกัน หลังเกิดเหตุขัดข้อง...(1 พ.ย. 2561)


ชาวบ้านเครือข่ายภาคประชาชนต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกันยื่นหนังสือข้อสงสัยและข้อกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด...(31 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานมอบหมายให้พพ. ไปพิจารณาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของอาเซียน เพื่อเตรียมเสนอในเวทีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2562 ในการปรับเป้าหมายการลดใช้พลังงาน...(31 ต.ค. 2561)


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมกับกลุ่มมิตรผลและธนาคารกสิกรไทยลงนามความร่วมมือการซื้อขายคาร์บอนเครดิตประจำปี 2561 ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย T-VER โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขายคาร์บอนเครดิตไปแล้ว...(30 ต.ค. 2561)


การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนปีนี้พิเศษมีตัวแทนจากองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และองค์การพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (IRENA) เข้าหารือพลังงานทดแทนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบไฟฟ้าอาเซียน ส่วนใหญ่ยังกังวล ...(30 ต.ค. 2561)


สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. ลงนามบันทึกความเข้าใจ "โครงการส่งเสริมและสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ" กับบริษัทดอยคำฯ และวิสาหกิจชุมชนไบโอมีเทนนางอย-โพนปลาไหล...(29 ต.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานได้หารือร่วมกับปตท. ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยเหลือรถจักรยานยนต์รับจ้างใช้ราคาน้ำมันถูกลง เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า ปตท. จะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนน้ำมันทั้งหมด 3 บาท/ลิตร...(26 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานได้หารือกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ถึงแนวทางช่วยดูดซับสต๊อกน้ำมันปาล์มผ่านการใช้ไบโอดีเซล บี7 โดยการขยายค่าความคลาดเคลื่อน (BAND) เพิ่มเป็น 6.8-7.2% ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบในระบบได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8 หมื่นตัน/ปี...(26 ต.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยการจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค. นี้ ที่สิงคโปร์ รมว.พลังงานจะนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พพ.พร้อมภาคเอกชนไทยเข้าร่วมประชุม และนำคณะผู้ประกอบการไทยเข้ารับรางวัลอาเซียน เอเนอร์ยี่ อวอร์ด...(26 ต.ค. 2561)


ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานทั้งหมด 6 คน แบ่งงานตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของ 4 หนว่ยงานกระทรวงพลังงาน และ 2 วิสาหกิจ โดยนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ รับผิดชอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน...(25 ต.ค. 2561)


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน...(25 ต.ค. 2561)


กกพ. เปิดเผยกรณีกนอ. ต้องการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี ให้มีการเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยินดีที่จะหารือและร่วมมือ...(25 ต.ค. 2561)


การที่บริษัท GPSC เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อ กกพ. กรณีมีมติไม่อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัทโกลว์พลังงานฯ โดยอ้างว่าเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนทางกฎหมาย แต่ต้องดำเนินการภายใน...(24 ต.ค. 2561)


เทศบาลนครศรีธรรมราชได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แปลงขยะให้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแบบเตาเผา กำลังผลิต 20 เมกะวัตต์ สามารถกำจัดขยะได้วันละ 1,000 ตัน ซึ่งใช้เวลาในการกำจัดขยะเก่าประมาณ 12-13 ปี อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR รวมถึง...(24 ต.ค. 2561)


พพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็นและหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในโรงพยาบาลและอาคารของภาครัฐ 12 แห่ง ประหยัดพลังงานได้...(24 ต.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ยังคงมาตรการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ แม้ราคาน้ำมันดิบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะปรับลดลง...(22 ต.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานจะมีการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี20 เพิ่ม โดยปตท.จะร่วมกับ ขสมก. และบสข. เปิดตัวโครงการในวันที่ 26 ต.ค. ขณะเดียวกันจะหารือร่วมกับ รฟท. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มเส้นทางจำนวนรถไฟที่ใช้บี10 เพิ่มเติม รวมถึงศึกษาการใช้บี7 พลัส...(22 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานได้สั่งการให้เร่งศึกษาการเพิ่มสัดส่วนน้ำมันปาล์มในไบโอดีเซล เพื่อช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มส่วนเกิน โดยขณะนี้กรมธุรกิจพลังงานไปหารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมันและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มสัดส่วนเป็นบี7 พลัส...(19 ต.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2562 และงบเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561 ขณะนี้มีความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางแล้ว งบเพิ่มเติมยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ...(19 ต.ค. 2561)


ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการวางแผนพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยมาตรการส่งเสริมการผลิตและใช้เอทานอล อยากเห็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินมาตรการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลและไบโอดีเซลให้มากขึ้น...(18 ต.ค. 2561)


เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา และบริษัทที่ปรึกษา จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยมีประชาชนจากหลายหมู่บ้านในพื้นที่ต.กุดจอก และชุมชนเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ร่วม 1,000 คน เข้าร่วม...(18 ต.ค. 2561)


เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำเซบาย 2 จังหวัดคือ ยโสธรและอำนาจเจริญ ซึ่งหวั่นวิตกจะได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังผลิต 61 เมกะวัตต์ บริเวณแม่น้ำเซบาย รวมตัวคัดค้านและยื่นหนังสือถึงกกพ. ให้ชะลอการออกใบอนุญาต...(17 ต.ค. 2561)


นายอำเภอบัวใหญ่เปิดเผยกรณีชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ และต.กุดจอก จ.นครราชสีมา คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ต.กุดจอก รองรับปริมาณขยะจาก 41 อปท. รอบอำเภอบัวใหญ่ โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบ...(17 ต.ค. 2561)


มูลนิธิโครงการหลวงได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กฟภ. เพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวมทั้งสิ้น 15 โรง...(17 ต.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยมาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศประมาณ 1 แสนคัน จะได้รับส่วนลดแก๊สโซฮอล์ 95 ในอัตรา 3 บาท/ลิตร ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกัน คาดว่าจะได้...(17 ต.ค. 2561)


กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายกว่า 100 คน เดินรณรงค์ต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ...(16 ต.ค. 2561)


ชาวบ้านเกาะลิบง ได้นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบแผงและอาคารโซลาร์เซลล์ที่องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NED0) ของญีุ่่ปุ่นร่วมกับพพ. และกฟภ. ก่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ และตั้งเป้าจะผลิตไฟฟ้าใช้บนเกาะ...(16 ต.ค. 2561)


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้เปิดบริการใหม่ Energy Data Visualization (EDV) นำร่องบริการวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาน้ำมันขายปลีกในเมืองหลวงของ 10 ประเทศอาเซียน...(16 ต.ค. 2561)


กนอ.ได้หารือกับกระทรวงพลังงานเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ในการขอใบประกอบกิจการท่าเรือก๊าซธรรมชาติและแปรสภาพก๊าซแอลเอ็นจี และการขอใบอนุญาตจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีให้มีความรวดเร็วและเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุน...(16 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ ปี 2561-2580 จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กฟผ. กฟภ. และกฟน. เพื่อจัดทำแผนอย่างรอบคอบ...(12 ต.ค. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติคำขอเพื่อรวมกิจการ การเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของจีพีเอสซี ในบริษัทโกลว์พลังงาน เพราะส่งผลต่อการลดการแข่งขันให้บริการพลังงาน ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย...(12 ต.ค. 2561)


นายสมคิด รองนายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานและปตท. หาทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการสามารถซื้อน้ำมันในราคาที่ต่ำกว่าปกติ เน้นไปที่กลุ่มรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง...(12 ต.ค. 2561)


กบง. ได้พิจารณามาตรการรองรับภาวะระดับราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวน เพื่อดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร โดยกำหนดมาตรการไว้ 2 แนวทาง...(12 ต.ค. 2561)


การประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานได้หารือและติดตามการดำเนินงานในแต่ละโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปพลังงาน ซึ่งต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบบางหน่วยงานเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้...(11 ต.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยในส่วนของโครงการปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ถ้าไม่ใช่งบประมาณผูกพันข้ามปีถือว่าจบแล้ว ให้พิจารณาว่าจะเกลี่ย...(10 ต.ค. 2561)


พพ. มีมติเห็นชอบข้อกฎหมายอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy Code (BEC) ภายในปี 2562 โดยตั้งเป้าหากออกแบบตามแผนจะสามารถประหยัดพลังงานได้ 10%...(10 ต.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยถึงโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างพพ. กับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และกฟภ. ได้ดำเนินการมอบโอนทรัพย์สินให้อบต.ลิบง...(9 ต.ค. 2561)


พพ.ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความต่อเนื่องการดำเนินโครงการไทยแลนด์เอ็นเนอร์ยี่อวอร์ด 2562 โดยได้เปิดสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานทั้งด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงานจากหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง...(9 ต.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยการพิจารณาคำขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโครงการปี 2561 (เพิ่มเติม) และการพิจารณางบปี 2562 คาดว่าจะประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในเร็วๆ นี้ โดยจะมีการทบทวน...(9 ต.ค. 2561)


การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ในพื้นที่ EEC โดยจากการรับฟังความคิดเห็น 2 ครั้งที่ผ่านมา ภาคเอกชนยังมีความกังวลเรื่องของการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี...(8 ต.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานรายงานการนำเข้าน้ำมันดิบ 8 เดือนแรกปี 2561 ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 8.1% มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 35.7% ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมที่เพิ่มขึ้นและระดับราคาที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น...(8 ต.ค. 2561)


สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือถึงกกพ. ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับบริษัทจีพีเอสซี ซื้อหุ้น อาจเข้าข่ายก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้า และอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ใน 3 ประเด็น...(5 ต.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานยังเดินหน้าพิจารณาคำขอสนับสนุนการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานโครงการงบประมาณปี 61 เพิ่มเติม และการพิจารณางบปี 62 แต่จะกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่...(4 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเบรนท์สูงขึ้นไปกว่า 85 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งกองทุนน้ำมันฯอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล 60 สต./ลิตร เพื่อรักษาระดับราคาไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร สามารถรองรับสถานการณ์ได้จนถึงปลายปีหรือต้นปีหน้า แต่หาก...(4 ต.ค. 2561)


กลุ่มพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุปสรรคสำคัญของการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ คือ มีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมากถึง 10 หน่วยงาน 15 ใบอนุญาต ส่งผลให้มีขั้นตอนและกฎระเบียบมากเกินไป ควรลดจำนวนหน่วยงานรัฐ รวมถึงลดขั้นตอนการขออนุญาต ...(3 ต.ค. 2561)


พพ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพพลังงาน/หรือการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก โดยประเทศสมาชิกได้มีการหารือกำหนดเป้าหมาย...(3 ต.ค. 2561)


ซีพีเอฟดำเนินโครงการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5 โครงการหลัก ประกอบด้วย การเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ กับ พพ. 31 โครงการ...(2 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับใหม่ ที่เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 1-2 สัปดาห์ โดยยืนยันว่า เชื้อเพลิงถ่านหินยังเป็นทางเลือกที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง...(2 ต.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานได้จัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 5 กลุ่มโครงการหลัก คาดว่าปี 2579 จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว 9,000 เมกะวัตต์...(1 ต.ค. 2561)


รมว.พลังงานในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เสนอขอจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มีพลอ.อ. ประจิน รองนายกฯเป็นประธาน ในวันที่ 9 ต.ค. เดินหน้าพิจารณาอนุมัติคำของบปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการ...(1 ต.ค. 2561)


กฟผ. เปิดตัวฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ หรือฉลากเบอร์ 5 Ranking และฉลากบ้าน-อาคาร เบอร์ 5 จัดทำมาตรฐานการประหยัดพลังงานที่สูงกว่าเดิม และแบ่งระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพใหม่ ให้สะท้อนผลการประหยัดที่ละเอียดมากขึ้น...(28 ก.ย. 2561)


กกพ.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์จี หรือ จีพีเอสซี เข้าซื้อกิจการบริษัทโกลว์พลังงาน ออกไปอีก 15 วัน จากครบระยะเวลาการพิจารณา 90 วันแล้ว เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหม่เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่...(28 ก.ย. 2561)


โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของบริษัทเคทิส ไบโอเอทานอล ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2018 ประเภทรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 48 ล้านบาท/ปี...(27 ก.ย. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมออกร่างประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้าส่งออกถ่านหินหรือซีโอพี เพื่อวางมาตรฐานถ่านหินนำเข้าและส่งออก...(27 ก.ย. 2561)


สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาทมีแผนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งการใช้โซลาร์เซลล์ เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน...(27 ก.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานพอใจผลการประมูลที่มีผู้ประกอบการ 2 ราย คือ เชฟรอนถือเป็นเจ้าของสัมปทานเดิมแหล่งเอราวัณแต่มาเสนอตัวแข่งในแหล่งบงกช และปตท.สผ. เจ้าาของสัมปทานแหล่งบงกชก็แข่งในแหล่งเอราวัณ โดยผู้ชนะต้องขายก๊าซในราคาเดียวเพื่อรักษาระดับค่าไฟ...(27 ก.ย. 2561)


นายกฯกล่าวถึงเหตุผลความจำเป็นและความชัดเจนในการผลักดันเดินหน้าประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่จะหมดอายุสัมปทานในอีก 3 ปี แต่การลงทุนต้องใช้เวลาเตรียมการมากกว่า 5 ปี หากไม่ทันจะทำให้ปริมาณก๊าซและน้ำมันในประเทศลดลง ส่งผลกระทบ...(26 ก.ย. 2561)


องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมกับกนอ. จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการบูรณาการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ที่มีการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก...(25 ก.ย. 2561)


กฟผ. เปิดเผยว่า หลังปิดการยื่นเอกสารแสดงความจำนงเป็นผู้จัดหาแอลเอ็นจีในปริมาณ 1.5 ล้านตัน/ปีให้กับกฟผ. มีผู้ให้ความสนใจทั้งสิ้น 43 ราย ทั้งในและต่างประเทศ...(25 ก.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานเดินหน้าการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียม 2 แหล่งในอ่าวไทย ขณะที่ส.อ.ท. และสหภาพแรงงานวิสาหกิจปตท. สนับสนุนการเปิดประมูล หากล่าช้าจะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม เสียโอกาสการนำทรัพยากรมาใช้ในเวลาที่เหมาะสม...(25 ก.ย. 2561)


สภาพลังงานเพื่อประชาชนยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลชะลอการเปิดซองประมูล แหล่งเอราวัณและบงกช โดยขอให้รมว.พลังงานมีการจัดเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามและถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ (ดีเบต)...(24 ก.ย. 2561)


รมว.พลังงานจะแถลงข่าวการเปิดประมูลแหล่งเอราวัณและบงกชในวันที่ 24 ก.ย. ก่อนที่จะเปิดให้เอกชนที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นโอเปอเรเตอร์ ยื่นข้อเสนอด้านต่างๆ ในวันที่ 25 ก.ย. คาดว่าจะประกาศรายชื่อ...(24 ก.ย. 2561)


ชาวบ้านต.โพกรวม อ.เมือง สิงห์บุรี รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของโรงงานกระดาษต่อผู้ว่าฯสิงห์บุรี...(21 ก.ย. 2561)


เทศบาลนครขอนแก่นเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้เทคโนโลยีแบบเผาตรงระบบปิด เผาขยะได้ทุกชนิดพร้อมๆ กัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6 เมกะวัตต์...(21 ก.ย. 2561)


ประธานสหพันธ์ขนส่งแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาก๊าซเอ็นจีวีที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่ 15.13 บาท/กก. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกส่วนใหญ่หันไปปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้ดีเซลแทน ส่วนบี20 ยังมีผู้ใช้...(21 ก.ย. 2561)


มหาวิทยาลัยมหิดล ริเริ่มโครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการระดับบุคคลได้จัดทำโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำนำร่องกลุ่มผู้บริหาร ส่วนโครงการระดับคณะ จัดโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์...(20 ก.ย. 2561)


ประธานกกพ. เปิดเผยถึงการพิจารณากรณีบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ บริษัทลูกของปตท. เข้าซื้อกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัทโกลว์ พลังงาน ที่มีการระบุว่า การพิจารณาตามกรอบเวลาจะต้องเสร็จภายในวันที่ 27 ก.ย. นั้น ยังต้องดูรายละเอียดก่อนว่าจะ...(20 ก.ย. 2561)


สภาพลังงานเพื่อประชาชนและประชาชนเครือข่ายยื่นหนังสือต่อนายกฯเสนอข้อเรียกร้องให้ภาครัฐชะลอการเปิดยื่นซองขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจทะเลอ่าวไทยแหล่งบงกชและเอราวัณ ในวันที่ 25 ก.ย. นี้ ออกไป และขอให้มีการแก้ไขข้อกำหนด...(20 ก.ย. 2561)


แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ พ.ศ. 2561-2580 เดิมเป็นฉบับปรับปรุงของแผนพีดีพีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และกำหนดแล้วเสร็จต้นปี แต่รมว.พลังงานได้ปรับเนื้อหาทั้งหมดใหม่ และกำหนดให้เป็นพีดีพีฉบับใหม่ พร้อมกำหนดห้วงเวลาให้ล้อไปกับยุทธศาสตร์...(19 ก.ย. 2561)


กลุ่มเครือข่ายเมืองกระบี่ยั่งยืนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ต.ทับปริก และต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ รวมตัวกันกว่า 100 คนที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ร้องเรียนกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการกำจัดขยะมูลฝอย และทางเทศบาลยังเตรียมสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่...(19 ก.ย. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้มีการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ก.ย. เพื่อรับทราบรายงานและแนวทางการดำเนินการเพื่อวางแผนการทำงาน...(19 ก.ย. 2561)


นายกสมาคมนักกฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด และต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ที่อาศัยติดกับโครงการโรงไฟฟ้าสราญรมย์วินด์ฟาร์ม เข้ายื่นฟ้องกกพ.และบริษัทกรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จก. ต่อศาลปกครองกลาง...(18 ก.ย. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกองทุนฯตามที่มีข่าวความไม่โปร่งใสว่า จะมีการรายงานผลวันที่ 21 ก.ย. หากผลการตรวจสอบสามารถตอบปัญหาสังคมได้ ก็จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ...(18 ก.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานยังยืนยันกำหนดการเดิมที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติขั้นต้นยื่นประมูลข้อเสนอขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจทะเลอ่าวไทยแหล่งเอราวัณและบงกช วันที่ 25 ก.ย. นี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แม้มี...(18 ก.ย. 2561)


พพ. ได้นำคณะทำงานและผู้ประกอบการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและศึกษาผลสำเร็จของบริษัทฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่งฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงานจากไทยแลนด์ เอ็นเนอร์ยี่ อวอร์ด 2018 ประเภทโรงงานควบคุมที่...(18 ก.ย. 2561)


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลหาแนวทางการรองรับเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อย เนื่องจากราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2561/2562 มีแนวโน้มตกต่ำ โดยการส่งเสริมให้มีการนำน้ำตาลส่วนเกินที่ส่งออกในราคาต่ำไปผลิตเป็นเอทานอล...(17 ก.ย. 2561)


กฟผ. อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดค้าปลีกที่จะเกิดขึ้นตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี 2018) ฉบับใหม่ ที่จะกำหนดภาคการผลิตใน 2 ส่วนหลักคือ การผลิตไฟฟ้าเพื่อความมมั่นคง และการผลิตไฟฟ้าตลาดที่เปิดให้มีการแข่งขัน...(17 ก.ย. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างทบทวนแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซแพลน) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) ฉบับใหม่ โดยขณะนี้ยังไม่ได้ระบุว่าจะปรับสัดส่วนการส่งเสริมการใช้ก๊าซ...(14 ก.ย. 2561)


อพพ. เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาโครงการในส่วนของพพ. ที่เสนอขออนุมัติงบจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คงต้องรอความชัดเจน แต่เชื่อว่าจะไม่ถูกตัดทอนลง...(13 ก.ย. 2561)


พพ. อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้การติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กประมาณ 10 แห่ง ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำของพพ. คาดว่าผลศึกษาจะแล้วเสร็จในต้นปีหน้า...(13 ก.ย. 2561)


บีโอไอร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดทำผลศึกษาข้อมูลการลงทุนของกลุ่มประเทศตลาดใหม่ มีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนสูง โดยเฉพาะพลังงาน...(12 ก.ย. 2561)


โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ (โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ) ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการขยายผลเชิงพาณิชย์ ที่กระทรวงพลังงานมอบหมายให้กฟผ. ดำเนินการ เบื้องต้นมีแนวทางจะดำเนินการในเขื่อนของกฟผ. ที่มีอยู่ 11 แห่ง...(12 ก.ย. 2561)


อพพ. และคณะเข้าเยี่ยมโรงงานขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ บางชัน ซึ่งเป็นโรงงานที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน โดยได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในหลายรูปแบบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้...(12 ก.ย. 2561)


พพ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) ให้สอดคล้องกับแผนพีดีพีฉบับใหม่ โดยจะให้ความสำคัญกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้ารายภูมิภาค...(12 ก.ย. 2561)


รองผู้ว่าฯจ.ฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการของกฟผ. คือ ท่าเทียบเรือและสถานีแปรสภาพก๊าซ...(11 ก.ย. 2561)


รมว.เกษตรฯ เตรียมหารือกับรมว.พลังงานในวันที่ 11 ก.ย. เพื่อพิจารณาหาแนวทางนำยางพาราในสต๊อกของรัฐที่เหลือประมาณ 1 แสนกว่าตัน ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าลักษณะเดียวกับเชื้อเพลิงอื่น...(11 ก.ย. 2561)


สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าได้แจ้งต่อกกพ. กรณีบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ เข้าซื้อหุ้นเพื่อควบรวมกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัทโกลว์พลังงาน ว่า สามารถขออนุญาตกับกกพ. ได้โดยตรง และการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดไม่ได้มีความผิด...(10 ก.ย. 2561)


กกพ. ได้เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลและรับข้อเสนอโครงการการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาตร์ สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ด้วยกรอบวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท กระทรวงพลังงานจะเปิดชี้แจง TOR...(10 ก.ย. 2561)


รมว.พลังงาน เปิดเผยว่าโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมีความจำเป็นต้องเกิดขึ้น เพื่อจุดประสงค์ของการกำจัดขยะเป็นหลัก ส่วนปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนจะ...(10ก.ย.61)


ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบตาม รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนที่เสนอให้เรียกทุนหมุนเวียนที่มีทุนหรือผลกำไรส่วนเกิน...(10ก.ย.61)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรับทราบหลักการทำคำของบประมาณจากกองทุนฯประจำปี 61 สนับสนุนกลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน และงบประมาณจากกองทุนฯประจำปี 62 โดยยังไม่อนุมัติคำขอเพื่อให้รอผลตรวจสอบ...(7 ก.ย. 2561)


รมว.พลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางนวัตกรรมพลังงานไทย" ในงานสัมมนา Energy Symposium 2018 มอบหมายให้กกพ. ไปศึกษาแนวทางสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดผู้ประกอบการใหม่รองรับโซลาร์รูฟท็อป...(7 ก.ย. 2561)


ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ พพ. พัฒนาต่อยอดเอช-เฟม เชื้อเพลิงจากญี่ปุ่นให้เป็นไบโอดีเซลคุณภาพสูง ภายใต้โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ 2 โรงงาน ทดสอบใชักับรถกระบะ...(6 ก.ย. 2561)


กบง. มีมติให้สนพ. ออกประกาศนำเงินกองทุนน้ำมันฯชดเชยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอัตราไม่เกิน 30 สต./ลิตร ในกรณีที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกระดับไม่เกิน 80 ดอลลาร์/บาร์เรล เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับไม่เกิน 30 บาท...(6 ก.ย. 2561)


กกพ. อยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทลูกของปตท. ซื้อหุ้นของบริษัทโกลว์พลังงาน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนก.ย. นี้ โดยได้ประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวจะเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าหรือไม่...(5 ก.ย. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานได้ลงนามแต่งตั้งนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการบริหารและการอนุมัติโครงการกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแทนน.ส.นันธิกา ทังสุพานิช...(5 ก.ย. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2561 จำนวน 2 คน คือ นายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ และนางดวงมณี โกมารทัต และเมื่อรวมกับนายไกรสีห์ กรรณสูต ที่พ้นจากตำแหน่งเพราะอายุครบ 70 ปี ทำให้ตำแหน่งกกพ.ว่างลง...(5 ก.ย. 2561)


กรมโรงงานร่วมกับกฟผ. บูรณาการการทำงานด้านหม้อน้ำเพื่อส่งเสริมยกระดับการใช้งานหม้อน้ำให้มีความปลอดภัย เกิดประสิทธิภาพพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสู่หม้อน้ำสมองกลหรือสมาร์ทบอยเลอร์...(4 ก.ย. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานในการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สนพ. กกพ. และ 3 การไฟฟ้า เพื่อจัดทำร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่ได้ข้อสรุปกรอบเบื้องต้นแล้ว โดยรัฐจะเปิดเสรีการจำหน่ายให้มากที่สุดตามเทคโนโลยีใหม่...(4 ก.ย. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยความคืบหน้าขั้นตอนการเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกช ได้ทำการปิดห้องศึกษาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนี้แต่ละรายจะได้ไปทำข้อสรุปก่อนยื่นเสนอชื่อเข้าประมูลวันที่ 25 ก.ย. ซึ่งยังไม่ทราบสัญญาณว่าจะ...(3 ก.ย. 2561)


นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวถึงการเตรียมพร้อมในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยว่า ได้จัดหาบริษัทเอกชนมาดำเนินการแบบ Refuse Derived Fuel หรือ RDF คืบหน้าแล้วกว่า 40% อยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติเว้นระเบียบไม่ดำเนินการประกวดราคา เพื่อให้ทัน...(3 ก.ย. 2561)


การประชุมกบง. วันที่ 5 ก.ย. นี้ เตรียมพิจารณาขยายวงเงินเพิ่มเติมที่เคยอนุมัติไว้ 3,000 ล้านบาท สำหรับใช้อุดหนุนราคาก๊าซแอลพีจีขนาดถัง 15 กก. ไว้ที่ 363 บาท จนถึงสิ้นปี นอกจากนี้เตรียมพิจารณามาตรการอุดหนุนราคาดีเซล...(3 ก.ย. 2561)


กกพ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศึกษาถึงแนวโน้มธุรกิจที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อที่จะกำหนดรูปแบบที่เหมาะกับไทยในอนาคต เนื่องจากเห็นว่า รถอีวีจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และอาจมีผลกระทบในภาพรวม...(31 ส.ค. 2561)


คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอว่า หากต้องการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ จะต้องมองเป็นรายภูมิภาค สอดคล้องกับแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่จะแยกเป็นรายภูมิภาค และการสร้างโรงไฟฟ้าหลักยังมีความจำเป็น ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเลือกพื้นที่...(31 ส.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยในงานไทยแลนด์โฟกัส 2018 ว่า ภายในเดือนก.ย. นี้ จะสามารถสรุปแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) โดยมีแนวโน้มปรับเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนของประเทศสูงกว่า 20% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2579 เนื่องจากมีปัจจัย...(31 ส.ค. 2561)


สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานของกองทุนฯ เพื่อให้มีพนักงานครบ 75 คน ตามโครงสร้างของกองทุนฯ ซึ่งยังต้องรอความชัดเจนในวันที่ 3 ก.ย. นี้ก่อนว่า จะมีพนักงานจากสนพ. และพพ. มา...(30 ส.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยว่า บริษัทไทยเบฟเวอเรจเอ็นเนอร์ยี่ จก. ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมจากไทยแลนด์เอ็นเนอร์ยี่อวอร์ด 2018 สำหรับโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า...(30 ส.ค. 2561)


ผู้อำนวยการสนพ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยกระแสข่าวความไม่โปร่งใสในการบริหารงานกองทุนนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ยืนยันทุกฝ่ายมีการทำงานที่โปร่งใส...(29 ส.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบริหารและการใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งหมด 7 คน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. นี้...(29 ส.ค. 2561)


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษก กกพ.เปิดเผยว่าการพิจารณาอนุญาตให้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ เข้าซื้อกิจการ บ.โกลว์ พลังงาน จะตัดสินใจได้ว่าจะ...(28ส.ค.61)


ปตท.สผ.พร้อมยื่นซองประมุลแหล่งก๊าซเอราวัณและบงกชที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานเดิมในวันที่ 25ก.ย.นี้ ...(28ส.ค.61)


นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท.สผ. กล่าวถึงแนวโน้มธุรกิจธุรกิจก๊าซ-น้ำมันว่า...(28ส.ค.61)


นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ(พีดีพี) ฉบับใหม่ ปี 2560-2579 จะแล้วเสร็จ...(28ส.ค.61)


พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน...(28ส.ค.61)


ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสปรับขึัน 2.81 ดอลลาร์..(27ส.ค.61)


กฟผ.มีแผนที่จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ภายในต้นปีหน้าหลังจากเกิดความล่าช้าหลายครั้งและ...(27ส.ค.61)


กองทุนอนุรักษ์พลังงานได้ถูกตั้งคำถามว่ามีการดำเนินการที่รวบรัดเกินไป ซึ่งอาจจะเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มและใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ ...(27 ส.ค.61)


ปตท.สผ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเข้าร่วมประมูลแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชที่จะหมดอายุสัญญาสัมปทานในปี พ.ศ.2565-2566 ว่า ...(27ส.ค.61)


บริษัทผลิตไฟฟ้าฯ ได้ยื่นเสนอแผนการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงไฟฟ้าในภาคใต้ต่อกระทรวงพลังงาน โดยพร้อมสร้างโรงไฟฟ้าขนอม เฟส 2 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ใช้พื้นที่ติดกับโรงไฟฟ้าขนอมปัจจุบัน โดยขณะนี้เอกชนเกือบทุกรายยื่นเสนอแผน...(24 ส.ค. 2561)


คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเตรียมรายงานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯในวันที่ 6 ก.ย. นี้ รับทราบปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่การพิจารณาอนุมัติโครงการล่าช้า และมีข้อร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน เบื้องต้น...(24 ส.ค. 2561)


บริษัทบีซีพีจี ร่วมกับแสนสิริและพาวเวอร์เล็ดเจอร์ ผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนพลังงานทดแทนระดับโลกจากออสเตรเลีย และนำนวัตกรมและเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการไฟฟ้า เริ่มต้นโครงการนำร่องแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ตที่โครงการที 77...(23 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังหารือกับกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอให้ขยายระยะเวลาจัดส่งเอกสารเพื่อเสนอโครงการรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หลังจากปิดรับโครงการ...(23 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงได้ให้การต้อนรับพลอากาศเอกประจินรองนายกฯ ในการตรวจเยี่ยมโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมและโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมครม. และยังได้ร่วมศึกษาพื้นที่ที่อาจก่อสร้าง FSRU...(23 ส.ค. 2561)


กรมการค้าภายในเริ่มโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร ผลักดันให้ผู้ค้าน้ำมัน คลังน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการกำกับดูแล มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการให้ถูกต้อง ให้ผู้บริโภคได้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง...(22 ส.ค. 2561)


กกพ. อยู่ระหว่างร่างระเบียบประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง...(22 ส.ค. 2561)


การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีพลอ.อ.ประจิน รองนายกฯ เป็นประธานในวันที่ 6 ก.ย. นี้ มีความเป็นไปได้ว่า จะเสนอให้เลื่อนระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติโครงการสำหรับงบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) และงบประมาณปี 2562 ออกไป...(22 ส.ค. 2561)


บริษัทบีซีพีจีเปิดตัวโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะสีเขียว T77 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบีซีพีจีและบริษัทแสนสิริ นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้นำร่องแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้า...(21 ส.ค. 2561)


บริษัทบีพีซีจีและกฟน. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้กฟน. ศึกษาและเตรียมพร้อมในการควบคุม...(21 ส.ค. 2561)


ปตท. เปิดเผยความคืบหน้าของการศึกษาดำเนินโครงการสถานีเก็บก๊าซธรรมชาติแบบลอยน้ำประเทศเมียนมา อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ร่วมทุนหลายรายและรัฐบาลเมียนมา โดยยังรอความชัดเจนของแผนพีดีพีฉบับใหม่ ขณะเดียวกันยังศึกษาความเหมาะสมด้านพื้นที่ในภาคใต้...(21 ส.ค. 2561)


ผู้อำนวยการสนพ. และเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 16 คน...(21 ส.ค. 2561)


ป.ป.ช. ระบุว่า กรณีที่มีการกล่าวหาว่าบริษัทมิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ซิสเต็มส์ ได้ให้ประโยชน์ในทางมิชอบแก่เจ้าหน้าที่ของไทยในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขณะนี้ได้รับเอกสารจากทางการญี่ปุ่นแล้ว อยู่ระหว่างการแปลเพื่อ...(20 ส.ค. 2561)


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ในฐานะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้เชิญผู้ว่าฯกฟน. และผู้ว่าฯกฟภ. เข้าหารือรายละเอียดเพื่อจัดทำโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ที่กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ยังมีอุปสรรคทางเทคนิค...(20 ส.ค. 2561)


พพ. เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) มีกลุ่มโรงงานและอาคารควบคุมเข้าร่วม 50 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว 19 แห่ง ลดใช้พลังงาน 188 ล้านเมกะจูล ประหยัดเงินได้ 100 ล้านบาท/ปี...(17 ส.ค. 2561)


ปตท. ได้แจ้งปรับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวีอีก 29 สต./กก. เป็น 14.58 บาท แต่ยังคงดำเนินนโยบายอุดหนุนราคาเอ็นจีวีในรถยนต์สาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ระดับราคา 10.62 บาท/กก. ไปจนถึง 1 ก.ค. 2562...(17 ส.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานได้รายงานว่า สิ้นปี 2560 ในแหล่งเจดีเอมีปริมาณสำรองปิโตรเลียม แยกเป็นก๊าซธรรมชาติ 3.39 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ก๊าซธรรมชาติเหลว 72.05 ล้านบาร์เรล น้ำมันดิบ 750,000 ล้านบาร์เรล นำส่งรายได้ให้รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ 3.02 แสนล้านบาท...(16 ส.ค. 2561)


สนพ. ชี้แจงกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ใช้งบไม่โปร่งใส ว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการ ต้องจัดทำตามงบรายจ่ายของกองทุน 2 ปีงบประมาณ คือ งบปี 2561 และ 2562 เพื่อแบ่งเบาภาระจึงเปิดรับข้อเสนอ..(16 ส.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานแจ้งว่า ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศครึ่งปีแรกมีปริมาณทั้งสิ้น 28,347 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 156.6 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.84% สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่อง...(15 ส.ค. 2561)


กลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่นเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบสนพ. ดึงอำนาจคณะอนุกรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาอนุมัติโครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้านสนพ.ยืนยันที่ผ่านมาการทำงานโปร่งใส...(15 ส.ค. 2561)


อพพ.กล่าวว่า รมว.พลังงานได้มอบหมายให้กกพ. เป็นผู้ดำเนินงานหลักโครงการโซลาร์รูฟท็อป กำลังผลิตเบื้องต้น 500 เมกะวัตต์ คาดว่าจะประชุมภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งพพ.จะเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้ง...(15 ส.ค. 2561)


ไทยออยล์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพลังงานสะอาดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถกลั่นน้ำมันดิบชนิดหนัก โรงไฟฟ้าขนาด 250 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในโรงกลั่นโดยจะนำผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่น...(14 ส.ค. 2561)


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์ สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยสู่การใช้งานสาธารณะ โดยได้รับงบสนับสนุนหลักจากกองทุนเพื่อ...(14 ส.ค. 2561)


ปัญหายืดเยื้อประเด็นไม่ต่อสัญญาโรงไฟฟ้าเอสพีพีระบบความร้อนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 25 รายที่จะทยอยสิ้นสุดอายุสัญญาเป็นความกังวลใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งยืดเยื้อมากว่า 2 ปี...(14 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานกล่าวถึงกรณีการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรวมถึงรายชื่อกกพ. ที่จะลาออกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ รอให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมด และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะสรุปรายชื่อ...(10 ส.ค. 2561)


การประชุมกบง. วันที่ 9 ส.ค. ได้มีการพิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น ที่จะหมดสัญญา แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากยังมีรายละเอียดที่จะต้องหารือและปรับปรุงจากมติกพช.เดิม ขณะที่เอกชนกังวล...(10 ส.ค. 2561)


กบง. มีมติรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก. อยู่ที่ 363 บาท ตลอดไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยความเคลื่อนไหวของราคาแอลพีจีตลาดโลกยังมีความผันผวนทั้งปรับขึ้นและลง ซึ่งกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีแอลพีจียังเพียงพอ...(10 ส.ค. 2561)


การประชุมคสช. เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ได้มีการหารือถึงแนวทางปรับโครงสร้างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ โดยขอให้รมว.พลังงานไปหาทางออกที่ชัดเจนและนำกลับมาเสนอ...(9 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นการพิจารณาร่วมกันในรัฐบาลที่เห็นว่า นายกุลิศ มีความเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานที่ต้องบริหารจัดการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องเร่งผลักดันโซลารูฟท็อป...(9 ส.ค. 2561)


รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนผลักดันการใช้น้ำมันไบโอดีเซลทั่วประเทศในเดือนก.ย. ที่จะถึงนี้ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติ...(8 ส.ค. 2561)


ครม. อนุมัติแต่งตั้งนายกุลิศ สมบัติศิริ จากอธิบดีกรมศุลกากรไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน แทนนายธรรมยศ ศรีช่วย ที่จะเกษียณอายุราชการ...(8 ส.ค. 2561)


รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" โดยมีตัวแทนทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 500 คนจากทุกกระทรวง และกำหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ...(7 ส.ค. 2561)


สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย นำเสนอเรือไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งและบริการ ขนาด 80 ที่นั่ง เพื่อให้บริการในคลองแสนแสบ ตามนโยบายของนายกฯ ที่ต้องการให้มีเรือโดยสารประหยัดพลังงาน โดยสนับสนุนทุนบางส่วนให้คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มก. วิทยาเขต ...(7 ส.ค. 2561)


เทศบาลนครราชสีมากำลังดำเนินการผลักดันโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า รองรับปริมาณขยะ 500 ตัน/วัน มีกำลังผลิตไฟฟ้า 9.3 เมกะวัตต์ ได้รับอนุญาตจากกองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมาให้ใช้พื้นที่...(7 ส.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวถึงโครงการทดสอบเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) ที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน และโรงไฟฟ้า โดยจะนำผลการศึกษา...(6 ส.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า ในปี 2565-66 แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและเอราวัณจะหมดอายุสัมปทาน ทำให้ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากทั้ง 2 แหล่งลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติในประเทศลดน้อยลง ดังนั้นจะต้องเร่งบริหารจัดการจัดหาก๊าซ...(6 ส.ค. 2561)


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงานสถานะโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตรวม 53 โครงการ รวมกำลังผลิตประมาณ 300 เมกะวัตต์ แต่ยังมีหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะได้อีก...(3 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันบางจากดีเซลเกรดพิเศษ B20 ให้กับบริษัททีพีไอ โพลีนและผู้ประกอบการขนส่ง โดยกระทรวงพลังงานมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ด้วยการส่งเสริมการใช้บี20 และเจรจากับกระทรวงคมนาคม...(3 ส.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ความชัดเจนเรื่องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ยังเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด ล่าสุดมีการรายงานจากกกพ.มาแล้วว่าจะมีผู้สมัครใจใช้วิธีลาออก 2 คน เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดของพ.ร.บ. กำกับกิจการพลังงาน...(3 ส.ค. 2561)


คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอ "เรือสำรวจขนาดพกพา" นวัตกรรมเรือบังคับพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวัดระดับความลึกท้องน้ำ เพื่อคำนวณความสามารถของแม่น้ำในการรองรับปริมาณน้ำกรณีเกิดอุทกภัย...(2 ส.ค. 2561)


ชาวชุมชนร่องฟอง อ.เมืองแพร่ รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับชุมชนทั้ง 12 ตำบลในรัศมี 5 กม. โดยการจัดเวทีให้ความรู้และพาไปดูกิจการโรงไฟฟ้า...(2 ส.ค. 2561)


การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (SOME) ครั้งที่ 36 หรือ 36th ASEAN Senior Officials Meeting on Energy จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค. 2561 ที่สิงคโปร์ บรรลุความก้าวหน้าระบบการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาค...(2 ส.ค. 2561)


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเสวนาเรื่อง "เขื่อนแตกเรื่องของลาว กับเรื่องของเรา" ว่า กำลังผลิตไฟฟ้าของไทยปี 2560 อยู่ที่่ 46,132 เมกะวัตต์ โดยนำเข้าไฟฟ้าจากลาว 8% ปัญหาเรื่องเขื่อนมีผลกระทบน้อยมาก...(1 ส.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมครึ่งปีแรก 2561 ของไทยมีทั้งสิ้น 79,483 ล้านบาท เฉพาะการเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียมอยู่ที่ 21,922 ล้านบาท คาดว่าทั้งปีค่าภาคหลวงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับ...(1 ส.ค. 2561)


โรงไฟฟ้าในโครงการเซเปียน-เซน้ำน้อยยังไม่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ โดยกฟผ. และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งฯอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบทุกด้าน ทั้งการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่กำหนดไว้ในเดือนก.พ. 2562 และสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า...(31 ก.ค. 2561)


กกพ. ได้เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่จะนำมาจัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษา SEA สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้วงเงิน 50 ล้านบาทแล้ว คาดว่าจะสามารถคัดเลือกผู้ดำเนินการศึกษาได้ภายในเดือนก.ย.นี้ ส่วนแนวโน้มในการให้ได้คำตอบ...(31 ก.ค. 2561)


อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.(ธัญบุรี) ได้คิดค้นและสร้างเครื่องต้นแบบกระบวนการไพโรไลซิสได้สำเร็จ สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกผสมกับน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ให้เป็นน้ำมันดีเซลโดยไม่ต้องอาศัยการกลั่น...(26 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานกล่าวถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ได้รับรายงานจากกฟผ. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง โดยกฟผ.ได้ยืนยันว่า กลุ่มบริษัทร่วมทุนได้มีมาตรการไว้รองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นหมดแล้ว...(26 ก.ค. 2561)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เปิดรับคำขอการสนับสนุนงบในโครงการพลังงานทดแทนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบสื่อสารทางไกลของโรงเรียนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และ...(26 ก.ค. 2561)


บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดเผยถึงเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยในสปป.ลาว เกิดเหตุสันเขื่อนดินย่อยส่วน D แตก เนื่องจากปริมาณน้ำมากเกินกำหนด หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในเมืองสะหนามไซ ไม่กระทบเขื่อนหลัก...(25 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทำหนังสือตอบกลับไปยังกระทรวงมหาดไทย ที่ขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากขยะอีก 400 เมกะวัตต์ ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พิจารณาแล้วจะคงสัดส่วนไว้เท่าเดิม...(24 ก.ค. 2561)


การประชุมกบง. วันที่ 25 ก.ค. เตรียมหารือ 3 ประเด็นสำคัญเพื่อเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของกพช. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป คือ การพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามมติกพช. มอบหมายให้กฟผ. เป็นผู้นำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี เบื้องต้นจะเสนอให้ทบทวนแผนการนำเข้าในปีนี้...(24 ก.ค. 2561


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้การสนับสนุนโดยให้วิสาหกิจกลุ่มผลิตข้าว GAP ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เปลี่ยนมาใช้เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล 2 ช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายไม้ฟืนลงได้กว่า 50% และ...(24 ก.ค. 2561)


พพ. ได้เข้าดำเนินการร่วมกับภาคชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศพัฒนาด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม) และโครงการส่งเสริมระบบบ่อเลื้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน...(24 ก.ค. 2561)


บริษัทบางจากฯ เป็น 1 ใน 5 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ บี20 ตามความร่วมมือของกระทรวงพลังงาน โดยตั้งแต่วันที่ 2-18 ก.ค. จำหน่ายได้ 126,000 ลิตร จากปริมาณที่ขออนุญาตจำหน่ายไว้ที่ 2.7 ล้านลิตร/เดือน...(23 ก.ค. 2561)


กกพ.เตรียมเสนอกระทรวงพลังงานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสนช. ในการแก้ไขพ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน ปี 2550 ให้อำนาจกกพ. ในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเลิกระบบและหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้า และลดจำนวนใบอนุญาต...(23 ก.ค. 2561)


นายวิษณุ รองนายกฯ เปิดเผยว่า ได้เชิญคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ทั้ง 6 คนมาหารือเพื่อหาแนวทางการจัดการวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามกฎหมายมีวาระ 6 ปี แต่เมื่อครบ 3 ปี จะต้องจับสลากออกครึ่งหนึ่ง...(20 ก.ค. 2561)


กบง. มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันสำหรับน้ำมันดีเซลจาก 50 สต./ลิตร เป็น 13 สต. และบี20 จาก 3.51 บาท/ลิตร เป็น 3.10 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวนและลดลงอย่างรวดเร็ว โดยจะไม่มีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ...(20 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานและนายกฯไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนของภาคเอกชนที่ต้องการให้กระทรวงพลังงานในฐานะต้นสังกัดของปตท. และกกพ. ในฐานะองค์กรอิสระที่กำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศ เข้าไปตรวจสอบกรณีบริษัทลูกของปตท. เข้าซื้อหุ้น...(19 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีสำนักงานสืบสวนพิเศษของอัยการกรุงโตเกียวสืบสวนบริษัทฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็ม ที่ได้จ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ทางการของไทย เพื่อแลกกับการชนะประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าปี 2556 ไม่เกี่ยวกับขั้นตอนการประมูลหรือสัญญา...(19 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้อำนวยการทบวงพลังงานระหว่างประเทศว่า กฟผ. ได้ร่วมมือกับไออีเอ พัฒนาและศึกษานโยบาย องค์ความรู้ ข้อมูลและการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมาให้คำปรึกษาไทย โดยเฉพาะการวางแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานระยะยาว...(19 ก.ค. 2561)


รัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)หรือเรกูเลเตอร์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมาการทำงานไม่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งในเรื่องการจัดทำแผนพลังงาน และถูกฟ้องร้อง...(19 ก.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมเสนอกบง. ในเดือนส.ค. เพื่อปรับเปลี่ยนสำรองน้ำมันตามกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะลดสำรองน้ำมันดิบของโรงกลั่นจากปัจจุบันกำหนดไว้ 6% ของปริมาณการจำหน่ายเหลือ 5% และเพิ่มสำรองน้ำมันสำเร็จรูป...(18 ก.ค. 2561)


อพท. ได้วางตำแหน่งให้เกาะหมากเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น และได้รับรางวัลระดับเอเชีย-แปซิฟิก หรือ PATA Gold Award สาขาสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าและจักรยาน...(18 ก.ค. 2561)


นายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ของอปท.ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย 324 กลุ่ม ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน...(18 ก.ค. 2561)


นายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนต่อเสถียรภาพของกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีก๊าซแอลพีจี ที่ติดลบกว่า 100 ล้านบาท ว่า ได้สอบถามไปยังกระทรวงพลังงานแล้ว ซึ่งยืนยันกบง.ได้อนุมัติเงินสนับสนุนลงไปอีก 1,000 ล้านบาทแล้ว เพื่อรักษาระดับราคา...(18 ก.ค. 2561)


เศรษฐกิจชีวภาพไทยหรือไบโออีโคโนมี เป็นรูปแบบการพัฒนาประเทศแนวใหม่ ที่มากกว่า 50 ประเทศเลือกเป็นโมเดลการพัฒนาประเทศในอนาคตเช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งมีจุดแข็งในฐานการเกษตร ครอบคลุมถึง 5 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย...(17 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ให้รถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่ ณ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ.ชลบุรี มีเป้าหมายในการจำหน่ายบี20 ที่ 15 ล้านลิตร/วัน และจะหารือกับกรระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอให้รถเมล์...(17 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานได้รับทราบเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีแอลพีจีที่ล่าสุดติดลบกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากราคาแอลพีจีตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูง ยืนยันจะยังคงนโยบายดูแลระดับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีขนาดถัง 15 กก. ไว้ที่ 363 บาท...(17 ก.ค. 2561)


กรมการค้าภายในได้มอบตราสัญญลักษณ์น้ำมันเต็มลิตรแก่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศได้แล้วกว่า 3,000 แห่ง คาดว่า ภายในสิ้นเดือนก.ย. 2561 จะสามารถมอบตราสัญญลักษณ์ให้กับสถานีบริการน้ำมันได้ครบตามเป้าหมาย 3,600 แห่ง...(16 ก.ค. 2561)


กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอแผนแนวทางการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ โดยใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวกำหนด...(16 ก.ค. 2561)


กบง. มีมติให้นำเงินกองทุนน้ำมันฯในส่วนของก๊าซแอลพีจี 591 ล้านบาทมาใช้ในการตรึงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก. ในราคา 363 บาท/ถัง นับจากวันที่ 28 พ.ค จนถึงปัจจุบัน พบว่า ประชาชนร้องเรียนปัญหาการจำหน่ายก๊าซแอลพีจีผ่าน...(16 ก.ค. 2561)


กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชนหรือกิจกรรม "ท่องโลกปิโตรเลียม" ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นเวทีต้นแบบที่บ่มเพาะต้นกล้าทางความคิดให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องพลังงานได้อย่างถูกต้อง...(13 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานเตรียมพิจารณาใช้งบกองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน วงเงินประมาณ 150-200 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนให้เปล่า เพื่อนำไปสนับสนุนทีมวิจัยโครงการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับ e-Tuk Tuk ของสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อจัดทำโครงการต้นแบบ...(12 ก.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในกิจกรรม "จิตอาสา พพ. เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของพพ. และจิตอาสา...(11 ก.ค. 2561)


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวงเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า กระจายเข้าสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้...(11 ก.ค. 2561)


ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับคำฟ้องของบริษัทกัลฟ์ฯที่ยื่นฟ้อง กกพ. ข้อหาไม่ไห้ใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะได้รับใบอนุญาต ด้านกกพ. พร้อมต่อสู้คดี และยังยืนยัน...(10 ก.ค. 2561)


นายกสมาคมเซลล์แสงอาทิตย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า กกพ.ควรเร่งดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปฯให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง...(10 ก.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยแนวโน้มบุคลากรด้านวิศวกรปิโตรเคมีและนักธรณีวิทยา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมีและธรณีวิทยาจะขาดแคลนหรือหาได้ยากขึ้น เพราะแม้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเปิดประมูลแปลงสำรวจในอ่าวไทย และมีแผนจะเปิดประมูล...(9 ก.ค. 2561)


ที่ประชุมกบง.ได้สั่งการให้สนพ. ไปศึกษาทบทวนมาตรการดูแลเสถียรภาพราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก. ในราคาไม่เกิน 363 บาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาแอลพีจีตลาดโลกปัจจุบัน และสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะต่อไป หลังพบว่า...(9 ก.ค. 2561)


ปตท.อยู่ระหว่างทบทวนแผนลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หลังพบว่า ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศเพื่อผลิตไฟฟ้าลดลง เนื่องจากประชาชนหันไปผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น และภาครัฐอยู่ระหว่างปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า...(6 ก.ค. 2561)


กกพ.เห็นชอบตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือนก.ย.-ธ.ค.2561 คงเดิมไว้ที่ลบ 15.90 สต./หน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฐานจะทำให้ประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้าคงเดิมเช่นกันที่ 3.5966 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นการตรึงค่าไฟฟ้างวดที่ 4 ติดต่อกัน...(6 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีมีความคล่องตัวและต้นทุนต่ำ...(5 ก.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานจะขยายโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เป็นโครงการถาวรเพื่อดูดซับน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินจากการบริโภค ซึ่งเหลืออยู่เฉลี่ย 660,000 ตัน/ปี ไม่จำเป็นต้องส่งเสริมการใช้เพิ่มขึ้น เพราะอาจกระทบน้ำมันปาล์มสำหรับการบริโภค...(4 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20 เป็นครั้งแรกในวันที่ 2 ก.ค. โดยมีผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 จำนวน 5 ราย เปิดจุดจำหน่ายพิเศษให้ผู้ประกอบการรถบรรทุก 24 ราย และเรือด่วนเจ้าพระยา 1 ราย ส่วนกรณีบมจ.โกลบอล กรีนเคมิคอล...(3 ก.ค. 2561)


กกพ. จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาค่าเอฟทีงวดเดือนก.ย.-ธ.ค.61 ในวันที่ 4 ก.ค. นี้ เบื้องต้นประเมินว่า ราคาเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงส่งผลให้เอฟทีเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 สต./หน่วย แต่เงินบาทที่ค่อนข้างแข็งค่า บวกกับกกพ. มีเงินสะสม จึงมั่นใจจะตรึงไว้...(2 ก.ค. 2561)


รมว.พลังงานพร้อมด้วยตัวแทนผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ผู้ประกอบการรถบรรทุกและเกษตรกรสวนปาล์มร่วมกันเปิดตัวโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันบี20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ค้าน้ำมันทั้ง 7 รายจะตั้ง...(2 ก.ค. 2561)


กฟภ. ได้หารือร่วมกับกฟผ. และกระทรวงพลังงาน ถึงแนวทางการจัดตั้งบริษัท RPS เพื่อบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกฟภ.ยืนยันไม่ได้คัดค้านการจัดตั้ง หากแต่รูปแบบได้เสนอให้เป็นการผลิตไฟฟ้าชีวมวลเป็นหลัก ส่วนการ...(29 มิ.ย. 2561)


ผู้ประกอบการรถบรรทุกได้รับทราบถึงกรณีฮีโน่ไม่รับรองเครื่องยนต์หากมีการใช้บี20 เพราะระบบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานใหม่ ดังนั้นบี20 จึงต้องใช้กับกลุ่มรถบรรทุกเก่าเท่านั้น ด้านกระทรวงพลังงานพร้อมเปิดตัวโครงการในวันที่ 2 ก.ค. โดยได้เชิญทุกภาคส่วน...(28 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการใช้จากพลังงานหมุนเวียนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นเมกะวัตต์ ทำให้ภาครัฐไม่มีความจำเป็นต้องรับซื้อไฟฟ้าเพิ่ม ขณะเดียวกันมีแผนจัดทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลผ่านการจัดตั้งหน่วยใหม่ RPS...(28 มิ.ย. 2561


สภาสมาคมวิทยาศาสตร์ฯจัดงานเสวนาเรื่อง โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0 ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้ทราบข้อมูล โอกาสและทางเลือกพลังงาน ทั้งพลังงานฐาน พลังงานทางเลือก...(27 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัท Regional Power System (RPS) เพื่อให้มาเป็นผู้บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ โดยนโยบายนี้เพื่อสร้างเครือข่ายบริหารจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและสร้างรายได้...(27 มิ.ย. 2561)


การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่จะแบ่งกำลังผลิตไฟฟ้าออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ โรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง และโรงไฟฟ้าเพื่อการแข่งขัน โดยในส่วนของโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงที่กฟผ.ได้รับมอบนโยบายให้ไปกำหนดรูปแบบ จะต้องมีการหารือ...(26 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การพิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะหมดสัญญาในช่วงปี 2560-2568 นั้น จะพิจารณาให้ทุกรายได้สิทธิต่ออายุรับซื้อไฟฟ้าออกไปอีก 3 ปี...(26 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ราคาน้ำมันโลกเริ่มขยับขึ้นหลังกลุ่มโอเปกมีมติเพิ่มกำลังผลิตน้อยกว่าที่เคยระบุไว้ แต่ด้วยมาตรการของกระทรวงพลังงานที่เตรียมไว้ ทั้งการตรึงราคาน้ำมันดีเซลและมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะให้ใช้บี7...(26 มิ.ย. 2561)


วันที่ 2 ก.ค. รมว.พลังงานจะเปิดตัวโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลบี20 ร่วมกับสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและผู้ค้าน้ำมันที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเน้นจำหน่ายเฉพาะกับกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะที่สามารถใช้บี20 ได้...(25 มิ.ย. 2561)


อพพ. ยอมรับว่า ขณะนี้ปริมาณเอทานอลในระบบล้นมาก หลายโรงงานใช้วิธีการส่งออกหรือปรับเกรดเอทานอลให้สามารถป้อนอุตสาหกรรมอาหารได้ ในขณะที่ราคาเอทานอลที่จำหน่ายในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก เนื่องจากวัตถุดิบมีทั้งโมลาสและมันสำปะหลังมีราคาสูง...(25 มิ.ย. 2561)


โรงงานงานปาล์มน้ำมันของบริษัทเกษตรลุ่มน้ำ จ.นครศรีธรรมราช พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการของเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม ผลิตไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ป้อนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของกฟภ. ผลิตแก๊ส CBG ที่มีปริมาณเพียงพอตั้งสถานีจำหน่ายเชิงพาณิชย์รายแรก...(22 มิ.ย. 2561)


ที่ประชุมคณะกรรมการปตท. เห็นชอบให้ปตท. อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนตามมติกบง. โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารหาบเร่ แผงลอย โดยขยายอายุโครงการถึง...(22 มิ.ย. 2561)


แผนลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ของกฟผ. ที่มีศักยภาพพื้นที่ติดตั้งใน 11 เขื่อนทั่วประเทศ ได้เสนอกบง. รับทราบ พบว่า มีเพียง 5 เขื่อน กำลังผลิตรวม 435 เมกะวัตต์ ที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดปัญหา...(22 มิ.ย. 2561)


กฟภ.เตรียมหารือร่วมกับกฟผ.ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ ถึงแนวทางและความชัดเจนขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท RPS (Regional Power System) เพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตไฟฟ้า...(21 มิ.ย. 2561)


ครม.อนุมัติให้กฟภ. ดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประกอบด้วยการดำเนินงาน 12 โครงการ 2 แผนงาน และให้กฟภ.รับความเห็นหลายหน่วยงานไปดำเนินการ โดยเฉพาะของกระทรวงการคลัง สศช. สำนักงบประมาณ...(21 มิ.ย. 2561)


ครม. มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิตเก็บภาษีน้ำมันดีเซล บี20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร เพื่อใช้เป็นกลไกส่งเสริมการใช้น้ำมันบี20 เพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีการใช้บี20 ประมาณ 1.5 ล้านลิตร/วัน ทำให้สต๊อกน้ำมันปาล์มลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม...(21 มิ.ย. 2561)


พพ.เดินหน้าโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงต่อเนื่อง หลังจากที่ผ่านมา 10 ปีติดฉลากไปแล้วรวมกว่า 30 ล้านใบ สร้างผลประหยัดพลังงานสูงกว่า 739 พันตันน้ำมันดิบ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3.8 ล้านตัน ปีนี้ติดฉลากเพิ่มอีก...(20 มิ.ย. 2561)


กระแสอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เห็นได้จากนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมเริ่มหันมาให้ความสำคัญและลงทุนด้านการพัฒนาอาคารเขียวกันมากขึ้น...(19 มิ.ย. 2561)


กลุ่มพนักงานกฟผ. และกฟภ. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพลังงานให้พิจารณาทบทวนปัญหาที่กระทรวงพลังงานและสนพ. ยินยอมให้ภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยมีเหตุผลเพื่อลดภาระของภาครัฐ...(19 มิ.ย. 2561)


สนพ. อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดแห่งประเทศไทยให้สอดรับกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะต้องศึกษารูปแบบการลงทุนระบบสมาร์ทกริดที่เหมาะสม ตามแผนแม่บทปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนาระบบ...(19 มิ.ย. 2561)


พพ.อยู่ระหว่างการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหม่ ให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่มีแนวโน้มจะลดสัดส่วนเป้าหมายการผลิตเชื้อเพลิงภาคขนส่งจากพลังงานทดแทนลง ส่วนแผนอนุรักษ์พลังงานจะมีการลดใช้พลังงานภาคขนส่งทางน้ำ...(18 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่อยู่ระหว่างจัดทำนั้น ยอมรับว่า ยังจำเป็นต้องมีเชื้อเพลิงถ่านหิน ถึงแม้ภาครัฐจะมุ่งเน้นส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก...(15 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยจากกรณีที่ราคาก๊าซแอลพีจีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จึงมีการนำเงินกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีแอลพีจีอุดหนุนตรึงราคาขายปลีก หากไม่เพียงพอจะมีการดึงเงินในส่วนของบัญชีน้ำมันเข้ามาช่วยเหลือชั่วคราว และเมื่อราคาแอลพีจีลดลง...(15 มิ.ย. 2561)


พพ.ได้เปิดให้ผู้ประกอบการเกษตรที่เป็นขนาดกลางและขนาดย่อมที่ทำระบบฟาร์มยุคใหม่หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สมัครเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน โดยได้เตรียมเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง...(15 มิ.ย. 2561)


พพ. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เดินหน้าโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ในปี 2561 ได้ติดฉลากเพิ่มอีก 3 ผลิตภัณฑ์ รวมเป็น 19 ผลิตภัณฑ์ และตั้งเป้า...


ภาคประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงพลังงานเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพลังงาน 8 ข้อ ด้านสนพ. ชี้แจงว่า ขณะนี้กลไกการค้ามีการกำกับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันเสรี ขณะเดียวกันกองทุนน้ำมันฯไม่ได้มีผลต่อราคา...(14 มิ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานจะเสนอกพช. ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ พิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะหมดสัญญาในปี 2562-2568 โดยกกพ.กำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีตลาดกลาง...(14 มิ.ย. 2561)


สนพ. เปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (พีดีพี 2018) อยู่ระหว่างการจัดทำให้สอดรับกับพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนก.ย. นี้ โดยจะแตกต่างไปจากอดีต จะใช้แนวคิดต้นทุนค่าไฟเป็นปัจจัยหลัก...(14 มิ.ย. 2561)


กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ในเรื่องมาตรการกำหนดให้ใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินสกุลไทยในการคำนวณรายได้รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพื่อให้การดำเนินงาน...(13 มิ.ย. 2561)


ธนาคารทหารไทยได้ออกพันธบัตรสีเขียว (กรีนบอนด์) โดยบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในโครงการที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ไทยบรรลุเป้าหมายในการลด...(13 มิ.ย. 2561)


กบง. มีมติเห็นชอบแนวทางลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของก๊าซแอลพีจีด้วยการตรึงราคาจำหน่ายแอลพีจีภาคครัวเรือนที่ระดับ 363 บาท/ถังขนาด 15 กก. ต่อไป โดยจะใช้เงินกองทุนน้ำมันบัญชีแอลพีจีเข้าอุดหนุนจำนวน 346 ล้านบาท/เดือน...(13 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานลงพื้นที่จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงงานเอทานอลจากกากน้ำตาล ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรี...(12 มิ.ย. 2561)


กกพ. ร่วมมือกับ 3 การไฟฟ้าจัดทำโครงการนำร่องมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response หรือ DR) ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าขั้นวิกฤต รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) โดยการลดค่าไฟฟ้าแทนการจ่ายเงินชดเชย เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้า...(12 มิ.ย. 2561)


วันที่ 5 ก.ค.นี้ กกพ.จะพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้างวดเดือนก.ย.-ธ.ค.61 ซึ่งจะพยายามบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อประชาชน มีโอกาสที่จะตรึงราคา เนื่องจากกกพ.มีเงินสะสมอยู่ในกองทุน แต่ยอมรับว่า ต้นปีหน้า...(12 มิ.ย. 2561)


ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ารายใหญ่เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศอยู่ในระดับสูงมากกว่า 30% ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กกพ. กฟผ. ต้องบริหารจัดการด้วยการสั่งหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า...(11 มิ.ย. 2561)


การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ตามการจัดทำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและรายภูมิภาคในระยะยาวใหม่ พบว่า ตั้งแต่ปี 2564 กำลังการผลิตไฟฟ้าในส่วนของกฟผ. จะเริ่มทยอยลดลง เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ยังไม่ได้รับ...(11 มิ.ย. 2561)


ในปี 2561 พพ. มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้สนใจติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ให้การสนับสนุน 30% ของเงินลงทุนติดตั้งระบบ ภายใต้แผน ADEP2015 เพื่อทดแทนการใช้...(11 มิ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานไม่กังวลต่อการเดินทางมายื่นหนังสือข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยในวันที่ 13 มิ.ย. นี้ เพื่อขอให้ทบทวนปรับโครงสร้างราคาพลังงาน หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดจะมอบให้แต่ละหน่วยงานรับไปพิจารณาหรือชี้แจงตาม...(8 มิ.ย. 2561)


พลังงานจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีและโรงบรรจุก๊าซภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายว่า มีการขึ้นป้ายราคาถูกต้องกับที่ทางกระทรวงพลังงานได้อนุมัติ พร้อมทำการตรวจวัดน้ำหนักและปริมาณก๊าซ...(8 มิ.ย. 2561)


นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า ภาครัฐควรเร่งพิจารณามาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ขณะนี้มีค่ายรถยนต์ขนาดใหญ่หลายค่าย...(7 มิ.ย. 2561)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวข้องหลายด้าน โดยจะเสร็จสิ้นปี 2561 ขณะเดียวกันจะเร่งสรุปแผนด้านพลังงานทดแทน โดยจะส่งเสริมพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึง...(7 มิ.ย. 2561)


ชาวบ้านต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ยุติความขัดแย้งกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพืิ้นที่ ซึ่งดำเนินการถูกต้อง แต่มีการปลุกระดมประชาชนจากผู้ที่เสียประโยชน์ขัดขวาง...(6 มิ.ย. 2561)


กฟน. วางแผนลงทุนโครงการใหม่เพื่อรองรับความต้องการใช้เพิ่มจากอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยเตรียมประมูลโครงการขยายสถานีจ่ายไฟย่อย 10 แห่ง เพื่อเพิ่มการจ่ายไฟฟ้ารองรับความต้องการในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการที่เพิ่มสูงขึ้น...(6 มิ.ย. 2561)


ครม.มีมติเห็นชอบให้กฟผ. ดำเนินโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนระยะที่ 3 รองรับความต้องการไฟฟ้าในภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ...(6 มิ.ย. 2561)


บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จก. อยู่ระหว่างการหารืออย่างใกล้ชิดกับกฟผ. ในเรื่องการย้ายสถานที่ตั้ง 2 โรงไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เกิดปัญหาเรื่องการยุบเขตและนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งการหารือล่าสุดพื้นที่ภาคกลางยังรับไฟฟ้าได้...(5 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจ.น่าน-โรงไฟฟ้าหงสาในลาว จนเกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ชี้ให้เห็นว่า การมีสำรองไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญต่อความมั่นคงไฟฟ้าทั้งระบบ ควรจะต้องทบทวนตัวเลขปริมาณสำรองไฟฟ้าเป็นรายภาคซึ่งจะมีความชัดเจน...(5 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยในงานสัมมนาผู้เข้าร่วมประมูลเพื่อเป็นเวทีถามตอบเกี่ยวกับการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกชให้กับผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจโดยเฉพาะการกำหนดให้เสนอหน่วยงานรัฐเข้าถือหุ้น...(5 มิ.ย. 2561)


รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ผู้ลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า ขณะนี้มีบริษัทหลายรายสนใจผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ กระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายให้เตรียมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...(4 มิ.ย. 2561)


กรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน เพื่อขอจัดเก็บภาษีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ซีโอทู) กับน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนซิน ดีเซล แอลพีจี เอ็นจีวี และแก๊สโซฮอล์ที่จำหน่ายตามสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ต้องชะลอออกไปก่อน...(4 มิ.ย. 2561)


กรมการค้าภายในเปิดเผยว่า ราคาผลปาล์มน้ำมันเฉลี่ยเดือนม.ค.-พ.ค. พบว่า สูงกว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ โดยมีมาตรการการลดต้นทุน ปรับสมดุลปาล์มน้ำมันในประเทศ มาตรการกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน รวมทั้งมีมาตรการการส่งเสริมการใช้บี20...(4 มิ.ย. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานได้หารือร่วมกับกลุ่มรถขนส่งและรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการเปิดจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษ บี20 ที่จะเร่งเปิดโครงการเพื่อให้มีการจำหน่ายให้กับกลุ่มรถบรรทุกในเดือนก.ค. นี้ โดยระยะแรกมีจะมีกลุ่มรถบรรทุก...(4 มิ.ย. 2561)


บริษัทบ้านปู อินฟิเนอร์จี จก. ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร นำเสนอนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนที่ใหญ่...(1 มิ.ย. 2561)


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยสนพ. ดำเนินโครงการ "การผลิตหลังคายางพาราผสมวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม"ผลการทดลองในห้องที่มุงหลังคายางพาราสามารถลดอุณหภูมิได้...(1 มิ.ย. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดให้เข้ายื่นเอกสารแสดงความจำนงในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเอราวัณและบงกช พร้อมชำระค่าเข้าร่วมประมูลและลงนามในสัญญาการรักษาความลับและการใช้ประโยชน์ข้อมูล ล่าสุดรวมตลอดทั้ง 2 วันมีเอกชนมายื่นแล้ว 5 ราย...(1 มิ.ย. 2561)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า กำลังพิจารณาที่จะปรับลดปริมาณการสำรองน้ำมันในประเทศจากปัจจุบันที่กำหนดในปริมาณ 6% หรือประมาณ 20 วัน เพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบการและจะส่งให้อัตราราคาขายปลีกน้ำมันถึงผู้บริโภคลดลงด้วย...(1 มิ.ย. 2561)


ชาวบ้านต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมตัวกันกว่า 1,000 คน คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทซุปเปอร์โซล่า เอ็นเนอร์ยี่...(31 พ.ค. 2561)


อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม นำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในการใช้พลังงานทดแทน ตามโครงการทดลองวิจัยนำน้ำมันยางนามาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซล ใช้งานสำหรับเครื่องจักรทำการเกษตร...(31 พ.ค. 2561)


รายงานล่าสุดจากลาซาร์ดนำเสนอรายละเอียดของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับที่นำไปใช้ประโยชน์มีราคาร่วงลงอย่างมากถึง 86% ตั้งแต่ปี 2552 โดยต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็วของพลังงานแสงอาทิตย์...(31 พ.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นที่เข้าร่วมประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ-บงกชให้มายื่นแสดงเอกสารความจำนงการเข้าถึงข้อมูลพร้อมชำระค่าเข้าร่วมประมูล และลงนามสัญญาการรักษาความลับการใช้ประโยชน์ข้อมูล มีผู้ยื่นขอดู...(31 พ.ค. 2561)


เกษตรกรชาวอ.ควนกาหลง จ.สตูล ประดิษฐ์เตาอั้งโล่จากเหล็กกล่อง ใช้เศษไม้ในครัวเรือนเป็นไม้ฟืนหรือเชื้อเพลิงแห้งอื่นๆ เป็นเชื่้อเพลิง ตั้งชื่อว่า เตาจรวด แก้ปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้มขึ้นราคา...(30 พ.ค. 2561)


ที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทก้าวหน้า เอ็นเนอร์ยี่ จก. เปิดเผยว่า ข้อวิตกกังวัลของชาวบ้านที่คัดค้านอาจเป็นเพราะยังไม่ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งบริษัทจะมีการจัดเวทีทั้งหมดรวม 6 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อสงสัย...(30 พ.ค. 2561)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการที่ส่งหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกช มีผู้ผ่านคุณสมบัติในแหล่งเอราวัณ 5 ราย แหล่งบงกช 4 ราย ต้องยื่นเอกสารแสดงความจำนงพร้อมชำระ...(30 พ.ค. 2561)


พพ. ได้ประกาศผลชนะเลิศโครงการไทยแลนด์ เอ็นเนอร์ยี่ อวอร์ดปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล 69 รางวัล จากผู้ที่สนใจ 268 รายใน 5 ด้าน ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละด้านจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดในเวที Asean Energy Awards 2018...(30 พ.ค. 2561)


ปตท. จะลงทุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีก 20 สถานีปีนี้ จากปัจจุบันสร้างเสร็จไปแล้ว 21 แห่ง แต่ยังไม่ได้เปิดบริการให้บุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการ เพราะต้องรอการอนุมัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของกกพ.ประกาศหลักเกณฑ์ค่าบริการเป็นการทั่วไป...(28 พ.ค. 2561)


สนพ. แนะนำวิธีง่ายๆ ประหยัดน้ำมันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในภาวะน้ำมันแพงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำมันลงได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการปรับแต่งเครื่องยนต์ใดใด เริ่มต้นควรวางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง สำรวจการบรรทุกสิ่งของ...(28 พ.ค. 2561)


กบง.เห็นชอบแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในช่วงที่น้ำมันในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยจะลดผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซแอลพีจี นำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีแอลพีจีอุดหนุนให้ลดราคาเหลือ 363 บาท/ถัง...(25 พ.ค. 2561)


สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ให้ความรู้กับข้าราชการหัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากร และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบท อ.เมืองนครปฐม รวมกว่า 60 คน โดยเน้นการให้ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ตัว หรือรถยนต์ เพื่อการอนุรักษ์...(8 พ.ค. 2561)


พพ. ร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุมของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว ซึ่งถือเป็นระบบหม้อไอน้ำที่จัดอยู่ในเกณฑ์ Smart Boiler และนับเป็นตัวอย่างของการพัฒนา...(8 พ.ค. 2561)


กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานกับสศช. เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่เป็น 1 ใน 11 แผน ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและหากไม่สามารถ...(8 พ.ค. 2561)


กกพ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์การติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หลังพบว่า มีการยื่นจดแจ้งสูงราวเดือนละ 5-10 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการที่ไทยกำลังจะประมูลคลื่น 5G คาดว่าจะส่งผล...(7 พ.ค. 2561)


ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ต้องปั๊มน้ำใช้รดสวนผลไม้ในปริมาณมาก ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูง ตัดสินใจเลือกพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับทางเดินต้นแบบขึ้นที่โรงเรียนบ้านเปร็ดในและศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน และผลิตประปา...(3 พ.ค. 2561)


ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 พพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ "มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนอีสาน" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึง...(2 พ.ค. 2561)


ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า เหตุผลหลักของการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 คือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนา...(26 มี.ค. 2561)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาเอสอีเอโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้บางส่วน...(23 มี.ค. 2561)


กรมธุรกิจพลังงานได้มีการประชุมกับผู้ค้าน้ำมันในการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ ขณะนี้มีสต๊อกบี100 ค่อนข้างเต็ม จึงเป็นเรื่องยากที่จะดูดซับเพิ่มเติมอีก ส่วนการเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจากบี7 เป็นบี10 ต้องรอผลการศึกษาจากพพ. คาดว่าจะประกาศใช้...(23 มี.ค. 2561)


กนป. มีมติรับทราบสถานการณ์การผลิตและตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยในปี 2561 มีผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงต้องผลักดันส่งออกต่อเนื่อง พร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันหารือ...(22 มี.ค. 2561)


สนพ. เปิดเผยว่า การจัดทำร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ เบื้องต้นอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกรอบ ซึ่งรมว.พลังงานได้มอบนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว ต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า...(22 มี.ค. 2561)


พพ. ได้ร่วมกับกรอ.เยี่ยมชมโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม ของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จก. ซึ่งถือเป็นระบบหม้อไอน้ำที่จัดอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นตัวอย่างของการพัฒนาระบบหม้อไอน้ำที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์...(22 มี.ค. 2561)


อพพ. เปิดเผยความคืบหน้าส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวล 300 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เบื้องต้น สถานที่ตั้งที่เหมาะสม และปริมาณเชื้อเพลิง...(20 มี.ค. 2561)


กกพ. เปิดเผยว่า การลงทุนพลังงานทดแทนในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากขณะนี้ยังต้องรอความชัดเจนในการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่...(19 มี.ค. 2561)


รมว.พลังงานระบุว่า ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัยพลังงานผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะจัดหาพื้นที่ถาวรจัดตั้งตลาดนัดนักวิจัยให้นักวิจัยพบกับกลุ่มผู้ประกอบการทำงานร่วมกัน โดยให้สนพ. และพพ. ศึกษารายละเอียด...(15 มี.ค. 2561)


กรมชลประทานลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทานเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ เขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ กับ กฟผ. นอกจากจะผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ปีละ 90 ล้านหน่วยแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้...(13 มี.ค. 2561)


พพ. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. ภาคเอกชน เกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยแบบเสรี ซึ่งกระทรวงพลังงานได้มอบนโยบายให้มีความเสรีมากขึ้น หลังจากนี้จะรวบรวมแนวทางสรุปเพื่อเสนอต่อรมว. พลังงาน...(21 ก.พ. 2561)


กระทรวงพลังงานเตรียมวาระที่จะเสนอให้ครม. พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 3 แนวทาง โดยเพิ่มจำนวนและขนาดของสายส่งแรงดันสูง พัฒนาระบบสายส่งและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน การใช้มาตรการความร่วมมือลดการใช้...(19 ก.พ. 2561)


กลุ่มอนุรักษ์ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯร้อยเอ็ด คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ขนาดกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เพราะกังวลเรื่องมลพิษ และผลกระทบที่ชุมชนจะได้รับ...(3 พ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานจัดประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชียครั้งที่ 7 ที่ให้ความสำคัญใน 3 เรื่องคือ ทิศทางตลาดน้ำมัน ทิศทางตลาดก๊าซธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านพลังงาน ซึ่งขณะนี้ตลาดน้ำมันผันผวน และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง...(3 พ.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า ภายหลังการเปิดเสรีนำเข้าธุรกิจก๊าซแอลพีจีอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนส.ค. ขณะนี้ยังมีเพียงบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ หรือ SGP เป็นเอกชนเพียงรายเดียวที่เป็นผู้นำเข้าก๊าซ...(2 พ.ย. 2560)


สนพ. มีแนวคิดที่จะหารือร่วมกับกรมสรรพสามิต เพื่อขอยกเว้นภาษีสำหรับธุรกิจแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน ซึ่งหากต้นทุนแบตเตอรี่ถูกลงได้เร็ว จะทำให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่มีต้นทุนถูกและเสถียร ได้รับการส่งเสริมมากขึ้นในอนาคต...(2 พ.ย. 2560)


กฟผ. ได้จัดทำร่างประกาศเพิ่มเติมเพื่ออนุโลมให้มีการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ใต้พื้นที่สายส่งของกฟผ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการกฟผ. พิจารณา โดยพื้นที่สายส่งอาจเป็นพื้นที่ของชาวบ้านทั่วไป...(2 พ.ย. 2560)


พพ. เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการ "สนับสนุนหลอดประหยัดพลังงานแอลอีดี (LED) ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ" มีจำนวนหลอดไฟฟ้าที่ได้รับการเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีทั้งสิ้น 406,475 หลอด ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานคิดเป็นเงินได้...(1 พ.ย. 2560)


ชาวบ้านตำบลบ้านตุ่น อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา พัฒนาและต่อยอดคิดค้นเตาแก๊สชีวมวลที่ได้จากพลังงานแกลบ หลังจากศึกษาดูงานกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา กระทรวงพลังงาน จนสมบูรณ์แบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเผยแพร่วิธีการผลิตเตา...(31 ต.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานได้หารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมัน(ก๊าซ) มาตรา 7 ที่ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซแอลพีจีกว่า 20 ราย โดยมอบหมายให้ร่วมกันกำหนดวิธีการบริหารจัดการถังก๊าซแอลพีจีและโรงบรรจุก๊าซให้เป็นระเบียบมากขึ้น และสามารถปลดล็อกให้บรรจุได้เสรี...(30 ต.ค. 2560)


พพ. เดินหน้าโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) มุ่งลดการใช้พลังงานและน้ำมันในกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเปิดให้ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้สนใจเข้าลงทุน...(30 ต.ค. 2560)


สบู่ดำนับเป็นพลังงานทดแทนอีกโครงการที่ดำเนินตามรอยพระบาทภายใต้วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยริเริ่มเมื่อพ.ศ. 2528...(27 ต.ค. 2560)


ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระอัจฉริยภาพในด้านการอนุรักษ์พลังงาน จะเห็นได้จากพระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียง ซึ่งประจักษ์ในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยกระทรวงพลังงานได้วางแผนรณรงค์การใช้พลังงานอย่างพอเพียงคู่ขนานไปด้วยกันกับแผนการดำเนิน..(27 ต.ค. 2560)


กลุ่มพลังงานทดแทน ส.อ.ท. เปิดเผยว่า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm มีผู้ยื่นข้อเสนอจริงเพียง 85 โครงการ จากที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้ยื่นกว่า 200 โครงการ เนื่องจากเงื่อนไขการประมูล...(25 ต.ค. 2560)


ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (ไอรีนา) แถลงว่า พลังงานแสงอาทิตย์กำลังได้รับความนิยมมาก เนื่องจากต้นทุนลดลงมา และได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ศักยภาพจากทั่วโลกที่เริ่มต้นจากศูนย์เมื่อต้นศตวรรษที่ 21 มาอยู่ที่ 300 กิกะวัตต์...(24 ต.ค. 2560)


กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความคุ้มค่าในการผลิตใช้เอง ซึ่งแนวโน้มการขยายตัวจะมีเพิ่มขึ้นมากกระทบต่อการจำหน่ายไฟฟ้าของกฟผ. และรวมไปถึงผู้ผลิตไฟฟ้า...(24 ต.ค. 2560)


พพ. ได้จัดเสวนา "SMEs DEDE 4.0 ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน" เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถลดค่าใช้จ่าย...(24 ต.ค. 2560)


กพช. เห็นชอบเมื่อวันที่ 30 ก.ค. ให้ปรับระบบและมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยใช้ไฟฟ้าฟรี โดยให้ดำเนินการผ่านระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยคงใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน แต่กระทรวงการคลังไม่ได้กำหนด ปัจจุบันกระทรวงพลังงานจึงยังคงดูแลอยู่...(20 ต.ค. 2560)


สมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้ร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงานติดตามร้านค้าแอลพีจีที่มีอยู่ประมาณ 7,000 แห่งทั่วประเทศ ว่า มีแนวโน้มจะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากน้อยเพียงใด จากล่าสุดเข้าร่วมแล้วประมาณ 2,000 แห่ง...(20 ต.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานได้เชิญผู้ค้าน้ำมัน (ก๊าซ) มาตรา 7 ที่ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว วันที่ 20 ต.ค. มาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการผู้ค้าก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ ให้เป็นระเบียบมากขึ้น เพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม...(20 ต.ค. 2560)


บริษัททีพีไอโพลีนได้ขยายการลงทุนและอยู่ระหว่างเตรียมขยายโรงคัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) นอกพื้นที่โรงงานในจ.สระบุรี เพิ่มอีก 6 แห่ง เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง RDF ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า...(19 ต.ค. 2560)


กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เตรียมจัดเวทีกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจในเดือนธ.ค. นี้เป็นครั้งแรก โดยจะให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตชิ้นส่วนพลังงานทดแทน และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการลงทุนและใช้พลังงานทดแทนมาพบกัน เพื่อเป็นการผลักดันให้...(18 ต.ค. 2560)


กกพ. เปิดรับยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบผสมผสาน (เอสพีพี ไฮบริด เฟิร์ม) ปี 2560 จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก วันแรกเมื่อวันที่ 16 ต.ค. มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจำนวน 25 โครงการ เกินเป้าหมาย...(18 ต.ค. 2560)


ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (เอเมอร์) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. นี้ ประกอบด้วยสมาชิก 36 ประเทศผู้ซื้อและผู้ขายพลังงาน และ 20 องค์กรชั้นนำด้านพลังงานระหว่างประเทศ โดยกระทรวงพลังงานได้เตรียมข้อมูล...(17 ต.ค. 2560)


การเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่อ่าวไทยทั้ง 2 แหล่ง คือ บงกชและเอราวัณ ที่จะหมดสัญญาสัมปทานในปี 2565-66 ขณะนี้เหลือเพียงการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทั้งหมดที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา...(16 ต.ค. 2560)


กฟผ. จำเป็นต้องชะลอการพัฒนาระบบสายส่งตามแผนลงทุนระยะ 10 ปี เพื่อรอการปรับแผนระบบส่งใหม่ให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) ที่กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้การลงทุนลดลงได้เกือบ...(16 ต.ค. 2560)


พพ. ได้สานต่อแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโครงการพลังน้ำขนาดเล็ก และยังสามารถเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในชุมชนรวมถึงการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งจะทำให้ชุมชน...(16 ต.ค. 2560)


โครงการสนับสนุนเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) ของกระทรวงพลังงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการหลายรายให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จึงขยายเวลาการรับสมัครจากเดิมเป็นวันที่ 31 ต.ค. 2560...(10 ต.ค. 2560)


กบง. จะเร่งเปิดประชุมพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) เสรี ในช่วงกลางเดือนต.ค. อีกครั้งหนึ่ง หลังจากการประชุมกบง. ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 4 ต.ค. ยังไม่สามารถอนุมัติโครงการดังกล่าวได้ เพราะยังติดปัญหาด้านเทคนิค...(10 ต.ค. 2560)


กกพ. ได้รับแจ้งจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กหรือเอสพีพีในภาคตะวันออกขายไฟลดลง จากการที่โรงงานบางส่วนเริ่มหันมาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น เพราะต้นทุนต่ำจนคุ้มค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเริ่มขยายตัวมากขึ้น...(9 ต.ค. 2560)


ปตท. ได้หารือกับกระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนเชื้อเพลิงหลังจากบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย เตรียมซ่อมบำรุงวาล์วบนแท่นผลิตก๊าซเจดีเอ เอ-18...(9 ต.ค. 2560)


รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 35 ว่า เวทีนี้มุ่งเน้นความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคผ่านการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การบูรณาการผ่านการซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคี และการเชื่อมสายส่งและระบบท่อก๊าซ ตั้งเป้าเพิ่ม...(28 ก.ย. 2560)


มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงความสำเร็จในการวิจัยใช้ประโยชน์จากน้ำอ้อยเพื่อผลิตพลังงานได้ก๊าซไฮเทน ซึ่งมีค่าพลังงานสูงกว่าก๊าซธรรมชาติ ทดลองใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กได้อย่างดี...(25 ก.ย. 2560)


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อรถอีวี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้งานจริง ทั้งนี้ กำหนดให้หน่วยงานราชการนำร่องใช้...(25 ก.ย. 2560)


พพ. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกบง. วันที่ 4 ต.ค. พิจารณารายละเอียดและกำหนดรูปแบบโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าในช่วงปลายปีนี้ เบื้องต้นจะทยอยเปิดรับซื้อเป็นระยะ คาดว่า ระยะแรกไม่เกิน 1,000 เมกะวัตต์ และราคารับซื้อจะแตกต่างกัน...(25 ก.ย. 2560)


ปตท. ได้รับแจ้งจากผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม จ.อุดรธานี เรื่องแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี ซึ่งจะส่งผลให้สถานีก๊าซธรรมชาติหลักน้ำพอง จ.ขอนแก่น จำเป็นต้องหยุดการผลิตก๊าซเอ็นจีวีชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23-30 ก.ย. นี้ รวม 8 วัน...(22 ก.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) น่าเป็นห่วงว่า จะมีผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด ซึ่งในไทยมีเพียง 50 คันเท่านั้น แต่ขณะนี้ภาคเอกชนตื่นตัวสนใจลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าหลายร้อยแห่ง...(22 ก.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานเตรียมนำเสนอกรอบการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) ใหม่ เพื่อขอนุมัติหลักการจากที่ประชุมกพช. วันที่ 18 ต.ค. โดยจะอยู่บนพื้นฐานความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังผลิตไฟฟ้าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น...(21 ก.ย. 2560)


กรมควบคุมมลพิษ ชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคกจ.ปทุมธานี และ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี...(20 ก.ย.60)


องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.ได้จัดงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 19 ก.ย.60 ซึ่งในปีนี้ อบก. ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นการรับรองใช้เครื่องหมาย Carbon offset และ Carbon Neutral...(20 ก.ย.60)


นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจี หรือก๊าซหุงต้ม ขายปลีกเดือน ต.ค.มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามตลาดโลก ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 515 ดอลลาร์/ตัน เพิิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย....(20 ก.ย.60)


นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าแนวคิดการปรับโครงสร้างค่าไฟเพื่อสะท้อนต้นทุนเป็นเรื่องที่ดี เอกชนไม่ขัดข้องแต่ในกรณีที่จะกำหนดราคาค่าไฟตามภูมิภาคและระยะทาง จะทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวถูกเก็บในอัตราที่แพง...(20 ก.ย.60)


รมว.พลังงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ...(19 ก.ย. 2560)


กกพ. อยู่ระหว่างศึกษาการคิดคำนวณค่าไฟฟ้าฐานให้สอดคล้องตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ที่จะประกาศใช้ในปี 2561-2564 ตามมติกพช. ที่กำหนดให้ศึกษาการจัดเก็บค่าไฟฟ้ารายภูมิภาค ตามต้นทุนค่าไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่...(19 ก.ย. 2560)


บางจากฯ ได้เปิดสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC เพื่อต่อยอดขยายธุรกิจพลังงานสีเขียว และธุรกิจด้านชีวภาพ เปิดตัวสถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด...(8 ก.ย. 2560)


กฟผ.ได้เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ในวันที่ 23 ก.ย. 2560...(8 ก.ย. 2560)


การประชุมกบง. ในเดือนต.ค. จะมีการพิจารณาแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยหรือโซลาร์รูฟท็อปในส่วนที่เหลือ อัตราการรับซื้อเบื้องต้นจะต้องต่ำกว่าราคาขายส่งที่ปัจจุบันอยู่ที่ 2.60 บาท/หน่วย...(7 ก.ย. 2560)


สนพ. เตรียมประกาศหลักเกณฑ์โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถสามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก) ที่ใช้น้ำมันและก๊าซเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (อีตุ๊กตุ๊ก) โดยกองทุนอนุรักษ์ฯ จะสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 5 ปี...(7 ก.ย. 2560)


ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกอีก 4 เดือนที่เหลือของปีนี้ ยังมีแนวโน้มเป็นราคาขาขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกในประเทศให้ปรับเพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงานจะใช้กองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีสะสมของก๊าซแอลพีจีมาดูแล...(7 ก.ย. 2560)


พพ. ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ โดยถือเป็นกิจกรรมภายใต้การจัดประกวด Thailand Energy Awards 2017 เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิลม์บางแห่งแรกของประเทศไทย...(7 ก.ย. 2560)


พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเครือข่ายไหมไทยดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการ โดยจะมีการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเจาะบ่อบาดาล ให้กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแปลงใหญ่ที่ศูนย์...(6 ก.ย. 2560)


ที่ประชุมครม. ได้มีการหารือถึงประเด็นโครงการโรงไฟฟ้าสตึงมนัมในกัมพูชา โดยวางแนวทางที่จะมีการเจรจากับรัฐบาลกัมพูชาในช่วงที่นายกฯ จะนำครม.ที่เกี่ยวข้องไปประชุมร่วมกับครม.ของกัมพูชา ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนชะลอโครงการ เนื่องจากนายกฯได้มีคำสั่ง...(6 ก.ย. 2560)


การประชุุมกบง. ได้พิจารณาราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนก.ย. สะท้อนกลไกตลาดโลก ซึ่งพบว่า ต้นทุนจะต้องปรับขึ้น 1.43 บาท/กก. แต่เพื่อลดผลกระทบเห็นควรให้ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันฯ ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชย ส่งผลให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 10 บาท/ถัง...(6 ก.ย. 2560)


สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัย โดยเห็นว่า ภาครัฐควรส่งเสริมเพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้เอง หากมีไฟฟ้าเหลือก็ย้อนเข้าสู่ระบบจำหน่าย...(5 ก.ย. 2560)


บริษัทพลังงานมหานครได้ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับกฟน. เพื่อผลักดันโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เตรียมพร้อมและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยกฟน. จะทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานราชการที่สนใจและมีความพร้อมในการติดตั้ง...(4 ก.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานจากตะวันออกกลาง เข้ามาติดต่อสอบถามถึงแนวทางการจัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันแห่งใหม่ในไทย เน้นการส่งออกเป็นหลัก เนื่องจากทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะป้อนตลาดในภูมิภาคนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึง...(4 ก.ย. 2560)


พพ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้ดำเนินโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลประหยัดด้านพลังงานในพื้นที่ของหน่วยงานภายใต้ทำเนียบรัฐบาล สามารถลด...(4 ก.ย. 2560)


กกพ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ (ปี 2561-65) โดยคาดว่า จะประกาศใช้ภายในปี 2561 ซึ่งโครงสร้างใหม่จะมีความรัดกุมแผนการลงทุนของ 3 การไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงจะมีการปรับปรุงค่าบริการรายเดือน...(1 ก.ย. 2560)


ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พร้อมด้วย สผ. รองผู้ว่าฯกฟผ. ร่วมแถลงข่าวการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการติดตามตรวจสอบที่ครบถ้วน...(31 ส.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานได้เปิดเสรีราคาจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยจะไม่ได้เข้าไปควบคุมค่าไฟปลายทาง แต่ควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าที่ขายให้กับเจ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่กำหนดอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก...(31 ส.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจข้อมูลต่างๆ สำหรับกรณีช่วยเหลือหาบเร่แผงลอยใช้แอลพีจีราคาถูก โดยจะสรุปได้ในสิ้นปี ล่าสุดได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีหลายแนวทางหรืออาจทำโครงการใหม่...(30 ส.ค. 2560)


นักวิชาการด้านพลังงานทดแทนเปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า 14% ขณะที่การใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าของโลกคิดเป็น 24.5% ซึ่งต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสูงกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ แต่แนวโน้ม...(30 ส.ค. 2560)


กกพ. เตรียมเรียกทุกฝ่ายร่วมหารือรับมือทิศทางการผลิตไฟฟ้าพึ่งพาตนเองที่มากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตและจำหน่ายที่ลดลง ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าต่อไปกระทบต่อประชาชนเพิ่มขึ้น...(30 ส.ค. 2560)


บริษัทยูเอซีโกลบอลเปิดเผยความคืบหน้าการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะแบบ RDF ในลาว โดยเดือนก.ย. นี้ จะลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัทพันธมิตรท้องถิ่นที่ได้รับสัมปทานขยะนานกว่า 20 ปี ขนาดกำลังผลิต 6 เมกะวัตต์...(29 ส.ค. 2560)


บริษัทบ้านปู ได้จัดตั้งบริษัทบ้านปูอินฟิเนอร์จี เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการด้านการวางระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนครบวงจร สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเทรนด์เดียวกับจีนและออสเตรเลีย ที่หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์...(29 ส.ค. 2560)


โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกง ขนาดกำลังผลิต 3,660 เมกะวัตต์ เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีแล้ว โดยสนพ. ยืนยันยังไม่มีการดำเนินการใดๆ และอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดในการใช้ประโยชน์...(28 ส.ค. 2560)


ส.อ.ท. เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลมีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าสตึงมนัม เพื่อเตรียมไฟและน้ำรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีว่า เอกชนมีความกังวลในแง่ของต้นทุนและความมั่นคง โดยเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้า...(28 ส.ค. 2560)


พพ. ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุรีโซลาร์ ของบริษัทพัฒนาพลังงาน จำกัด เป็นกิจกรรมภายใต้การประกวด "Thailand Energy Awards 2017" เพื่อให้เห็นตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินการด้านส่งเสริมพลังงานทดแทน...(28 ส.ค. 2560)


ภายในเดือนก.ย.-ต.ค. นี้ กระทรวงพลังงานจะสามารถประกาศทีโออาร์การเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกชที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทาน โดยมั่นใจจะได้ผู้ชนะประมูลช่วงต้นปี 2561...(25 ส.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2015) คาดว่า จะชัดเจนภายในสิ้นปี 2560 โดยจะศึกษาความเหมาะสมในการขยายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งหมดจาก 30% เป็น 40% ได้หรือไม่ คงต้องคำนึงถึงปัจจัย 3 ด้านพิจารณาประกอบกัน...(25 ส.ค. 2560)


กฟน. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในถนนพหลโยธิน ระยะ 8 กม. ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการมหานครไร้สายที่กฟน. ได้ร่วมกับหน่วยงานควบคุมดูแลสายสื่อสารและกทม. ดำเนินการ ภายในสิ้นเดือนก.ย. จะปลอดสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทุกชนิด...(24 ส.ค. 2560)


วันที่ 23 ส.ค. ตัวแทนชาวบ้านหมู่ 4 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา รวมตัวกันแสดงเชิงสัญญลักษณ์ค้านรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่บริเวณหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ...(24 ส.ค. 2560)


บริษัททิพวัฒน์ฯ ดำเนินธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสังคมในโครงการไทยไบโอแมส นำเศษวัชชพืชเหลือใช้จากการปลูกพืชไร่ที่มีอยู่จำนวนมาก แทนที่จะเผาทำลายทิ้งก็นำมาอัดเป็นแท่งใช้เป็นพลังงานป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล...(23 ส.ค. 2560)


บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ ได้เข้าหารือกับปตท. เพื่อต้องการใช้ศักยภาพของคลังเขาบ่อยา จ.ชลบุรี สำหรับการนำเข้าก๊าซแอลพีจีในอนาคต โดยอัตราค่าใช้จ่ายของการใช้คลังเขาบ่อยาแต่ละราย มีอัตราที่แตกต่างกัน ซึ่งจะใช้วิธีเจรจาเป็นรายๆ ไป...(23 ส.ค. 2560)


วงการค้าน้ำมันได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่ว่า การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 21 จะไม่มีการนำเอาระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้แน่นอน เนื่องจากไม่มีแปลงสำรวจและผลิตปิโตรเลียมใดเข้าเกณฑ์สัญญา...(23 ส.ค. 2560)


รมว.พลังงานจะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัมในการประชุมครม.สัญจร โดยกระทรวงพลังงานจะมีการรายงานภาพรวมทั้งหมด ส่วนค่าไฟฟ้าที่อยู่ระดับสูงสุดนั้นได้รวมค่าน้ำแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อยุติยังมีขั้นตอน...(22 ส.ค. 2560)


ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียมออกตามความในพ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวม 4 ฉบับ มีสาระสำคัญคือ เพื่อกำหนดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของรัฐบาลมีทางเลือกให้สามารถนำระบบสัญญาแบ่งปันผล...(21 ส.ค. 2560)


โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย กำลังผลิต 1,470 เมกะวัตต์ ที่สร้างทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่จะหมดอายุ มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนจากบริษัทซีคอท จก. ร่วมให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จัดเวทีรับฟัง...(21 ส.ค. 2560


พพ. จะสรุปเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัยแบบเสรีจากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กระทรวงพลังงานพิจารณาในระดับนโยบายภายในเดือนก.ย. 2560...(21 ส.ค. 2560)


ปตท. เปิดเผยแผนลงทุน 5 ปี เน้นลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คือ โครงการคลังแอลเอ็นจี โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการปรับปรุงโรงกลั่นและปิโตรเคมี และโครงการธุรกิจใหม่ มั่นใจว่า จะสามารถจัดหาหรือนำเข้าแอลเอ็นจีมาแข่งขัน...(18 ส.ค. 2560)


ปตท.สผ. พร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลสัมปทานที่จะหมดอายุคือ แหล่งบงกชและเอราวัณ จากการที่ครม. มติอนุมัติในหลักการของร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทั้ง 3 ฉบับ และเห็นชอบในร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม จะเป็นกลไกสำคัญ...(18 ส.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเร่งเสนอร่างประมูลแข่งขันแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุปี 2565-66 แหล่งเอราวัณและบงกชต่อคณะกรรมการปิโตรเลียม และคาดว่า เมื่อได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพลังงานก็คงจะเข้าสู่ที่ประชุมครม. เดือนก.ย. และเปิดให้เอกชนเสนอแข่งขัน...(17 ส.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำลังจับตาราคาน้ำมันที่อาจส่งผลต่อการเก็บอัตราค่าภาคหลวงปิโตรเลียมในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า คาดว่า การจัดเก็บค่าภาคหลวงจะทรงตัวในระดับต่ำ...(16 ส.ค. 2560)


ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการออกตามกฎหมายปิโตรเลียมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม รวม 4 ฉบับ ซึ่งคาดว่า น่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนต.ค. นี้เป็นต้นไป เพื่อรองรับการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบที่ 21...(16 ส.ค. 2560)


กกพ. คาดการณ์ว่า ในช่วง 20 ปีต่อจากนี้ ยังไม่มีความจำเป็นในการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ เนื่องจาก...(16 ส.ค. 2560)


กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. เห็นด้วยกับแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) อย่างแพร่หลาย ที่กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ชาร์จไฟ) โดยใช้อัตราตามช่วงเวลาของวัน...(15 ส.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานได้ปรับบทบาทการทำงานของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน เช่น กฟผ. ให้เข้ามาบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยตั้งส่วนงานขึ้นมาดูแลงานด้านพลังงานทดแทนและด้านก๊าซโดยเฉพาะ...(15 ส.ค. 2560)


การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ กระทรวงพลังงานจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมา เพื่ออนุญาตให้ปตท. เข้าไปศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในรูปแบบคลังลอยน้ำที่...(11 ส.ค. 2560)


การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนตามแผน AEDP 2015 มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่บ่อขยะทั้งประเทศว่า มีจุดใดที่สามารถตั้งโรงไฟฟ้าขยะได้บ้าง...(10 ส.ค. 2560)


พพ. มีนโยบายให้เกิดการส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานไปยังภูมิภาคต่างๆ ภายใต้นโยบาย "พลังงาน 4.0" โดยได้นำร่องร่วมกับจ.ราชบุรี จัดงาน "มหกรรมราชบุรี 4.0"...(10 ส.ค. 2560)


กฟภ. ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งของอนุญาโตตุลาการที่ให้บริษัทดีแอนด์เจฯเป็นฝ่ายชนะคดี และกฟผ. จะต้องจ่ายค่าเสียหายจากการที่ไม่พิจารณาให้บริษัทดีแอนด์เจฯ ปรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแบบโซลาร์เทอร์มอลมาเป็นแบบแผงโซลาร์เซลล์...(9 ส.ค. 2560)


กพช. เห็นชอบร่างเอ็มโอยูโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัมและให้เสนอต่อครม. เพื่อรับทราบ โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย...(9 ส.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินของไทย (Thailand Coal Awards) ครั้งที่ 3 โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 9 รางวัล ซึ่งจะมีการคัดเลือกเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับอาเซียนที่...(9 ส.ค. 2560)


กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเพียงผู้ประกอบการ 2 ราย คือ กฟผ. และกลุ่มกัลฟ์ที่ได้ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติกับกกพ. แล้ว คาดว่า การเปิดจองสิทธิ์ใช้คลังแอลเอ็นจีเทอร์มินอลของปตท. จะมีเพียงกฟผ. ที่ได้รับ...(9 ส.ค. 2560)


กกพ. ประกาศเปิดประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่วันที่ 7-21 ส.ค. จำนวน 300 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ FiT อัตราค่าไฟฟ้าที่ 3.66 บาท/หน่วย...(8 ส.ค. 2560)


กกพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำรอง (Backup Rate) เพื่อใช้เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4-18 ส.ค. นี้ โดยจะเพิ่มเติมอัตราค่าไฟฟ้าสำรองของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) อีก 1 กรณี...(8 ส.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีแนวคิดที่จะอาจเปิดให้เอกชนรายอื่นๆ ที่มีความพร้อมเป็นผู้พัฒนาใน 2 โครงการคลังก๊าซลอยน้ำที่ได้ให้ปตท. ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้...(7 ส.ค. 2560)


กกพ. เตรียมที่จะรับเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลัง 2560 ถึงต้นปี 2561 โดยเริ่มจากเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีก 600 เมกะวัตต์ จาก 4 โครงการ โดยเฉพาะโครงการที่สำคัญ...(7 ส.ค. 2560)


สนพ. อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยจะเพิ่มเติมการศึกษาข้อมูลสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง...(7 ส.ค. 2560)


ค่ายรถยนต์โดยเฉพาะในยุโรปกำลังเผชิญกับแรงกดดันให้ยกระดับเทคโนโลยีดีเซลให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งเลิกผลิตรถยนต์ดีเซล และหันไปผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า...(4 ส.ค. 2560)


บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เข้าหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมถึงกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด ที่มีระยะเวลาจำกัดถึงสิ้นปี 2560 ทำให้หลายบริษัทเตรียมตัวไม่ทัน...(4 ส.ค. 2560)


โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm ของภาครัฐ จำนวน 300 เมกะวัตต์ มีผู้ประกอบการเอกชนสนใจจะเข้าร่วมเสนอขายไฟฟ้าจำนวนมาก...(4 ส.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมเสนอครม.พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั่วประเทศภายใต้ 3 ระบบ รวมถึงพิจารณาร่างกฎกระทรวง 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพื่อรองรับการเปิดประมูล...(3 ส.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเจรจาขอซื้อไฟฟ้าจากประเทศกัมพูชาใน 2 แหล่ง ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำสตึงนัม ในอัตราค่าไฟฟ้า 10 บาท/หน่วย ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเกินไปและโรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกง...(3 ส.ค. 2560)


กบง. ได้พิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีอ้างอิงสำหรับเดือนส.ค. โดยมีมติให้คงราคาอ้างอิงไว้ที่ 20.49 บาท/กก. แม้ราคาตลาดโลกจะปรับเพิ่มขึ้น 85 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากเดือนก่อน โดยให้ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ...(3 ส.ค. 2560)


ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกล่าสุดเดือนส.ค. ยังยืนราคาอยู่ที่ 320-330 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ทำให้ราคาขายปลีกในประเทศยังไม่มีการปรับขึ้นหลังจากที่ภาครัฐประกาศเปิดเสรีธุรกิจก๊าซเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ...(2 ส.ค. 2560)


ครม. มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ตามที่กฟภ. เสนอ โดยครอบคลุมการลงทุนทั้งในด้านสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า...(2 ส.ค. 2560)


พพ. ได้จัดโครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงานผ่านกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่สำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เก่าให้เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ประหยัดพลังงาน วงเงิน 300 ล้านบาท...(2 ส.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานจัดโครงการ "สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง" ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ด้วยรูปแบบการใช้แผงโซลาร์เซลล์เข้าช่วยผลิตไฟฟ้า ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ล่าสุดเปิดนำร่องพื้นที่โคราชใช้กับระบบประปาหมู่บ้านมอดินแดง...(1 ส.ค. 2560)


กพช. เห็นชอบในหลักการและแนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติทั้งระบบ โดยให้กฟผ. เป็นผู้จัดหาก๊าซแอลเอ็นจีรายใหม่ เพื่อนำร่องทดสอบระบบต่างๆ ในระยะที่ 1...(1 ส.ค. 2560)


กพช. รับทราบแนวทางที่กระทรวงพลังงานเสนอให้โยกมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี และโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนไปอยู่ภายใต้แนวทางการให้สวัสดิการแห่งรัฐ...(1 ส.ค. 2560)


ภายหลังจากการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี ทำให้ผู้ค้าบางรายนำเข้าเอง ส่งผลให้ปตท. ต้องปรับแผนธุรกิจก๊าซแอลพีจี จากเดิมที่นำเข้าเพื่อรองรับการใช้ในประเทศ มาเป็นการนำเข้าเพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านแทน...(31 ก.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมหารือกับผู้ค้าก๊าซแอลพีจีมาตรา 7 เพื่อขอความร่วมมือให้ร่วมกันทำศูนย์ซ่อมบำรุงถังกลาง เพื่อรองรับการเปิดเสรีแอลพีจีอย่างเต็มรูปแบบ ที่จะหนุนให้เกิดผู้ค้าภาคครัวเรือนรายใหม่ๆ เข้ามา...(31 ก.ค. 2560)


1 ส.ค. 2560 นี้ ถือเป็นครั้งแรกของไทยที่กระทรวงพลังงานประกาศลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจีอย่างเต็มรูปแบบ นับตั้งแต่สำรวจพบก๊าซและผลิตแอลพีจีเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว โดยให้ขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกเป็นสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่สุด...(31 ก.ค. 2560)


รัฐบาลอังกฤษประกาศนโยบายไม่ให้มีรถยนต์ใหม่ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลภายในปี 2583 ขณะเดียวกันจะจัดสรรงบประมาณให้ทางการท้องถิ่นจำกัดรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลไม่ให้เข้าไปในถนนที่มีปัญหามลพิษ...(27 ก.ค. 25602)


การประชุมกพช. วันที่ 31 ก.ค. มีวาระสำคัญจะพิจารณาแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจีเต็มรูปแบบ หลังจากที่มีการเปิดเสรีการนำเข้าแล้ว ขั้นตอนจากนี้จะเปิดให้ผู้ค้าแอลพีจีรายอื่นเข้ามาใช้บริการเช่าระบบคลังแอลพีจีของปตท. ที่เขาบ่อยา...(26 ก.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานเน้นเดินหน้าแผนอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนสร้างอาคารหรือปรับปรุงอาคารให้เน้นเรื่องประหยัดพลังงาน ผู้ก่อสร้างจะต้องยื่นแบบให้พพ. ตรวจสอบแผนอนุรักษ์พลังงานตามแผนบังคับก่อนเสนออนุมัติแบบก่อสร้าง...(26 ก.ค. 2560)


สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเปิดเผยแนวโน้มการลงทุนในด้านวิจัยและพัฒนาสินค้า (อาร์แอนด์ดี) ของภาคเอกชนไทยเริ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยงานวิจัยหลักที่ประเทศมีศักยภาพ เช่น ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ไบโอเทคโนโลยี อาหารและพลังงาน...(25 ก.ค. 2560)


เทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จัดประชุมการทวนสอบผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการการส่งเสริมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...(25 ก.ค. 2560)


ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ พร้อมประมูลแข่งขันโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบเอสพีพีไฮบริดเฟิร์ม จำนวน 300 เมกะวัตต์ แม้อัตรารับซื้อตามต้นทุนที่แท้จริงอยู่ที่ 3.66 บาท จะยังไม่จูงใจ แต่บริษัทมีศักยภาพผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF...(25 ก.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมที่จะหมดอายุสัญญาในอีก 5 ปี 2 แหล่งสำคัญคือ แหล่งบงกชและเอราวัณ ภายในเดือนส.ค. นี้ ขณะนี้เหลือเพียงการดำเนินการนำเสนอกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่เหลืออีก...(24 ก.ค. 2560)


อพพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ BEC แล้ว...(24 ก.ค. 2560)


อัสตานาเอ็กซ์โปร 2017 ที่มีตัวแทนกว่า 115 ประเทศมาจัดแสดงเกี่ยวกับพลังงานแห่งอนาคต ไทยได้จัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด "การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมนุษยชาติ (BioEnergy for All)" ซึ่งทุกประเทศสนใจพลังงานทางเลือก...(24 ก.ค. 2560)


ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม จัดทำโครงการทดลองวิจัยนำน้ำมันยางนามาผลิตเป็นไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดีเซล ใช้งานสำหรับเครื่องจักรทำการเกษตร...(21 ก.ค. 2560)


พพ. ได้เปิดประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (ซีบีจี) รอบที่ 2 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และครัวเรือน...(21 ก.ค. 2560)


กกพ. เปิดเผยว่า นโยบายการเก็บอัตราค่าสำรองไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบจากการเข้ามาของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) มากขึ้นนั้น ภายใน 1-2 ปี ยังไม่มีนโยบายจัดเก็บจากพลังงานทดแทนทุกชนิด โดยเฉพาะผู้ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป...(21 ก.ค. 2560)


ปตท. เตรียมทบทวนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่มีแผนจะตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในไทย และการพัฒนาธุรกิจก๊าซแอลเอ็นจีที่มีราคาถูกลงใกล้เคียงกับถ่านหิน ไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน...(20 ก.ค. 2560)


ปตท. เตรียมดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปในสถานีบริการน้ำมันปตท. และธุรกิจอื่นๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ด้วยตนเอง เพราะต้นทุนการติดตั้งถูกลงอย่างต่อเนื่องและไม่จำเป็นต้องจำหน่ายให้กับ 3 การไฟฟ้า...(20 ก.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานได้เรียกผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เข้าหารือประเด็นการเตรียมปรับเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซแอลพีจีจากเดิม 1% เป็น 2.5% ซึ่งผู้ค้าก๊าซส่วนหนึ่งไม่ต้องการให้ปรับ...(19 ก.ค. 2560)


สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงโครงการวางแผนพลังงานชุมชน เป็นการจัดทำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมาให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน...(19 ก.ค. 2560)


สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแซง อ.หันคา สนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 25 กิโลวัตต์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 1 ต.หนองแซง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน...(19 ก.ค. 2560)


พพ. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสถานประกอบการ รวมถึงองค์กรต่างๆ และสถาบันการศึกษา ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน เข้าร่วมส่งผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนประกวดในโครงการ "Thailand Energy Award 2018"...(19 ก.ค. 2560)


ปตท.สผ. เปิดเผยความสำเร็จโครงการบงกชที่กำลังครบรอบการผลิตปีที่ 24 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไทย และเป็นแหล่งพลังงานหลักที่มีความสำคัญของประเทศ ผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 20% ของปริมาณการใช้...(18 ก.ค. 2560)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ส.อ.ท. เปิดเผยในงานเสวนา เรื่อง "โซลาร์รูฟท็อป จะพลิกโฉมระบบไฟฟ้าอย่างไร" กรณ๊กกพ. มีนโยบายที่จะเก็บอัตราระบบสำรองไฟฟ้ารวมไปถึงการเก็บอัตราค่าบริการสายส่งและจำหน่าย จะทำให้การลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์...(18 ก.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานใช้เวลา 1 ปี 7 เดือน เพื่อดำเนินการแก้ปมราคาก๊าซแอลพีจีที่ถูกกำหนดราคาด้วยสูตรคำนวณจากภาครัฐ รวมถึงการชดเชยส่วนต่างราคาก๊าซแอลพีจีจากกองทุนน้ำมันฯ โดยมีการดำเนินการเปิดเสรีก๊าซแอลพีจี 4 ขั้นตอน...(17 ก.ค. 2560)


กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า ได้ยื่นขอจัดตั้งสมาคมการค้าชีวมวลไทย เพื่อร่วมกันผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขประเด็นที่เป็นอุปสรรค...(17 ก.ค. 2560)


พพ. ยังอยู่ระหว่างปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) เพื่อเสนอกระทรวงพลังงาน โดยได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจาก 20% เป็น 40% ตามนโยบายของนายกฯ ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดแผน จะมีกำลังผลิต...(17 ก.ค. 2560)


พพ. ได้เปิดให้สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ และระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (DSM Chiller)...(17 ก.ค. 2560)


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าร่วมกับกฟน. และกฟภ. เพื่อพัฒนาโครงการนำร่องจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ)...(14 ก.ค. 2560)


กฟน. เปิดเผยถึงการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2560 มีปัญหาไฟดับน้อยมาก ตั้งเป้าว่า ในอนาคตปัญหาไฟฟ้าด้บจะต้องไม่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล...(14 ก.ค. 2560)


สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการ "กรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และขยายเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ สร้างต้นแบบสำนักงานสีเขียว...(13 ก.ค. 2560)


สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิค จ.สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชนและพิธีมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงาน (ภาคกลาง) โดยจังหวัดเพชรบุรี มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลสุดยอดคนพลังงาน 4 สาขา...(13 ก.ค. 2560)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ในการประกวด Thailand Energy Award 2017...(13 ก.ค. 2560)


กกพ. มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติงวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 2560 เพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้ว 8.87 สต./หน่วย ตามต้นทุนในการผลิตและจัดหาไฟฟ้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.5966 บาท/หน่วย...(13 ก.ค. 2560)


สนพ. ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์ โดยต้องการกระตุ้นให้คนไทยช่วยกันประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วย...(12 ก.ค.60)


หน่วยธุรกิจธรรมชาติ บมจ.ปตท. เปิดเผยว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ เอ-18) ได้เริ่มจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบแล้วตั้งแต่ 03.42 น. ของวันที่ 11 ก.ค. หลังจากหยุดการผลิตไปตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา...(12 ก.ค.60)


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล เปิดเผยว่า กกพ.อยู่ระหว่างการศึกษาการกำหนดอัตราค่าบริการสายส่งและจำหน่าย (วิลลิ่งชาร์จเรต) สำหรับโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (เอสพีพี) ที่อยู่ในกลุ่มโครงการเอกชนผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองไม่ขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้า(ไอพีเอส)...(12 ก.ค.2560)


กกพ. เปิดเผยถึงแนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม่ (ก.ค.-ธ.ค.60) ซึ่งจะมีการพิจารณาในวันที่ 12 ก.ค.ว่า มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้น 7-8 สตางค์ต่อหน่วย...(12 ก.ค.2560)


สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ได้ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนในท้องถิ่น จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน...(11 ก.ค. 2560)


สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พพ. เดินหน้าโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) โดยปี 2560 วางเป้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนหริือเกษตรกรใช้...(11 ก.ค. 2560)


สถาบันวิทยาการพลังงาน จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ "หลุมดำ...พลังงานไทย" โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเข้าร่วมเสวนา กล่าวถึงการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมบงกชและเอราวัณว่า ภาครัฐควรใช้วิธีการประมูลแบบแบ่งปันผลผลิต โดยกำหนดผลตอบแทนภาครัฐและจูงใจ...(7 ก.ค. 2560)


กบง. เห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจีทั้งระบบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป เพื่อรองรับอนาคตที่ไทยจะต้องนำเข้าก๊าซมากขึ้นจากข้อจำกัดแหล่งผลิตในประเทศมีแนวโน้มลดลง...(7 ก.ค. 2560)


ผู้ค้าก๊าซแอลพีจีสนับสนุนนโยบายเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจีที่ภาครัฐเตรียมดำเนินการระยะที่ 2 เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลดต่ำกว่า 50 ดอลลาร์/บาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่า ทำให้แอลพีจีตลาดโลกจะใกล้...(6 ก.ค. 2560)


พพ. ได้จัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ "DEDE Man and The Gang" ภายใต้แนวคิด "SAME+ ความเหมือนที่เหนือกว่า" ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยสามารถดาวน์โหลด...(6 ก.ค. 2560)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทเจซีเอส ของญี่ปุ่น เพื่อวิจัยและนวัตกรรมการจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วสำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการผลิตไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน...(5 ก.ค. 2560)


กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคลังก๊าซธรรมชาติเหลวลอยน้ำบริเวณอ่าวไทยหลังจากกพช. อนุม้ติ ได้นำเสนอรายละเอียดเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริหารกฟผ. แล้ว มีกำลังผลิตที่ 5 ล้านตัน/ปี จากเดิม 3 ล้านตัน เนื่องจาก...(5 ก.ค. 2560)


การประชุมกบง. วันที่ 5 ก.ค. จะพิจารณาวาระสำคัญคือ หลักการปล่อยลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจี หลังจากต้นทุนราคาแอลพีจีตลาดโลกปรับลดลงต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ระยะที่ 2 ของการเปิดเสรีธุรกิจแอลพีจี...(4 ก.ค. 2560)


พพ. ได้วางเป้าหมายการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยมีการใช้ไบโอดีเซลเฉลี่ย 3.58 ล้านลิตร/วัน เอทานอล 4.79 ล้านลิตร/วัน ภายในปี 2564...(4 ก.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมจะเปิดประมูลปิโตรเลียมแหล่งบงกชและเอราวัณ ก่อนที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2564-65 โดยขั้นตอนจากนี้จะเริ่มจากนำกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประมูล...(3 ก.ค. 2560)


การใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้กระทบต่อภาคการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังลามไปถึงการจัดหาก๊าซธรรมชาติว่าจะตั้งรับอย่างไร หลังจากเห็นภาพความต้องการใช้อาจจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้...(3 ก.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างพิจารณาปรับสูตรการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีที่จะเพิ่มบทบาทสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศมากขึ้น โดยการปรับสูตรนำเข้าแอลเอ็นจีจะเป็นสัญญาระยะยาว ที่ตกลงสัญญาซื้อขายมากกว่า 4 ปีขึ้นไปในสัดส่วน 70% ...(3 ก.ค. 2560)


สนพ. เตรียมทบทวนนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น คาดว่า การปรับปรุงจะแล้วเสร็จปีนี้เพื่อใช้ในปี 2561 ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มลดลง...(3 ก.ค. 2560)


กกพ. มีมติรับรองผลการจับสลากคัดเลือกผู้ที่ผ่านกระบวนการจับสลากโครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 โดยมีผู้ได้รับคัดเลือก 38 ราย หรือคิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้ารวมทุกพื้นที่ 171 เมกะวัตต์...(30 มิ.ย. 2560)


รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การทบทวนแผน พีดีพี 2015 ใหม่ ยังคงบรรจุแผนสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 5,000 เมกะวัตต์ ของบริษัทกัลฟ์ เนื่องจากได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.แล้ว...(30 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวง หาแนวทางการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบโดยเฉพาะการทำให้ราคาปาล์มในประเทศมีเสถียรภาพและยั่งยืนในอนาคตตามนโยบายนายกฯ...(29 มิ.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงาน ได้หารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง เพื่อสรุปนโยบายการดูแลผู้มีรายได้น้อยให้ใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซแอลพีจีราคาถูก แต่เมื่อกระทรวงการคลังมีนโยบายให้เปิดลงทะเบียนขอรับสวัสดิการของรัฐแล้ว ควรจะโยกไปอยู่ส่วนนี้หรือไม่...(28 มิ.ย. 2560)


โครงการเตาเผาขยะขนาด 500 ตัน ที่องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบเตาเผาขยะให้นั้น ขณะนี้ยังคงชะลอแผนต่อไป เพราะไม่สามารถจัดหาพื้นที่เหมาะสมรอบๆ กรุงเทพฯ ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อตั้งเตาเผา...(28 มิ.ย. 2560)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจะหารือกับสมาชิกเพื่อกำหนดท่าทีกรณีภาครัฐอาจจะเก็บค่าไฟฟ้าสำรอง เบื้องต้นมองว่า ไม่เห็นด้วย และต้องการให้ภาครัฐมองใน 3 ประเด็น และภาครัฐควรพัฒนาระบบมิเตอร์แบบ Net Metering...(28 มิ.ย. 2560)


รมว. พลังงานเปิดเผยการแก้ไขปัญหาพลังงานในหลายประเด็น โดยเรื่องแรกคือ การขจัดปัญหาเรื่องใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในรายที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแต่ไม่ยอมเริ่มโครงการโดยให้ตัดทิ้ง ส่งผลให้ไม่มีการเร่ขายใบอนุญาตอีกต่อไป...(28 มิ.ย. 2560)


รมว.พลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนาความร่วมมือด้านก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระหว่างนอร์เวย์กับประเทศไทย ว่า เวทีดังกล่าวจะนำสถานการณ์ภาพรวมมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาปรับแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ...(27 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียจากกฎหมายลูก 6 ฉบับ ภายใต้พ.ร.บ. ปิโตรเลียมและพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแล้วทั้งสิ้น 4 ฉบับ ส่วนที่เหลืออีก 2 ฉบับคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินการในส่วนของ...(27 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานมีนโยบายเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปเสรี คาดว่าจะชัดเจนภายในปีนี้ หลังจากที่เปิดให้ผลิตไฟฟ้าเป็นโครงการนำร่องในครัวเรือน ที่เหลือสามารถนำมาจำหน่ายผ่านระบบได้...(27 มิ.ย. 2560)


กกพ. ได้ทำการจับสลากเพื่อคัดเลือกเจ้าของโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร มีผู้ผ่านคุณสมบัติจับสลาก...(27 มิ.ย. 2560)


กฟผ. พบว่า มีการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรีมากขึ้น โดยมีหลายรายที่มีการติดตั้งและผลิตไฟฟ้าใช้เอง และไม่มีการขออนุญาตอย่างเป็นทางการ เนื่องจากแนวโน้มราคาแผงโซลาร์เซลล์และการติดตั้งถูกลง อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและ...(26 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานกำลังอยู่ระหว่างการปรับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ซึ่งก่อนหน้านี้สถาบันปิโตรเลียมได้มีส่วนเสนอแนวทางดำเนินงานไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับแผนพลังงานทดแทนเอทานอลและไบโอดีเซลควรต้องปรับลดลง ขณะที่ภาคเอกชนเห็นด้วยกับการปรับแผน AEDP...(26 มิ.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ผู้ค้าน้ำมัน พร้อมจะสต๊อกน้ำมันปาล์มและบี100 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สต๊อกเพิ่มเป็น 60 กว่าล้านลิตรแล้ว และได้สั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันผสมบี100 ที่สัดส่วน 7% ต่อไป...(26 มิ.ย. 2560)


อัสตานา เอ็กซโปร 2017 เป็นงานมหกรรมนานาชาติงานใหญ่ระดับโลก มี 115 ประเทศเข้าร่วม โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่หวังแสดงศักยภาพด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการใช้ และการผลิตพลังงานจากผลผลิตทางการเกษตรตามลักษณะพื้นที่ของชุมชน...(23 มิ.ย. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง พระราชบัญญัติปิโตรเลียม และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยขั้นต่อไปจะทยอยนำกฎหมายลูกรวมทั้งกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขการเปิดประมูล...(23 มิ.ย. 2560)


กระทรวงการคลังประกาศลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 4 ประเภท เพื่อส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ประหยัดพลังงาน จะส่งผลให้ราคารถยนต์ไฮบริดลดลงจากปัจจุบัน 10-20% ทำให้ราคาใกล้เคียงกับรถยนต์ใช้น้ำมันเบนซินในรุ่นเดียวกัน...(22 มิ.ย. 2560)


คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มบริษัทเจซีเอส ผู้ประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลรายใหญ่ ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่นกับ 3 บริษัทของไทย ในการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลไม้อัดเม็ด...(22 มิ.ย. 2560)


กฟผ. อยู่ระหว่างปรับแผนกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 2,000 เมกะวัตต์ ตามนโยบายกระทรวงพลังงานที่ให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจนในแต่ละปี คาดว่า เตรียมเสนอกลับไปภายในก.ค. นี้ อาจจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนภายใต้พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ...(22 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานได้รายงานให้ที่ประชุมครม. รับทราบ ถึงแนวทางการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม ที่ต้องการให้รัฐจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา...(21 มิ.ย. 2560)


การประชุมคสช. มีมติเห็นชอบในหลักการในการออกคำสั่งหัวหน้าคสช. มาตรา 44 เพื่อปลดล็อกการใช้ที่ดินของส.ป.ก. ครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กิจการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม และกิจการสำรวจเหมืองแร่ คำสั่งดังกล่าวเฉพาะ...(21 มิ.ย. 2560)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนการจัดทำ 5 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (ปี 2558-2579) เนื่องจากมีหลายสมมุติฐานไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะความล่าช้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง...(21 มิ.ย. 2560)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า จากปัญหาราคาปาล์มตกต่ำที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้มีการปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล 7% ล่าสุดยังได้ให้ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เร่งสต๊อกบี100 ไว้...(21 มิ.ย. 2560)


ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวในพิธีปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โคริ 1 ในเมืองปูซาน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเก่าแก่ที่สุดว่า จะล้มเลิกแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่ ไม่มีการต่ออายุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่เดิม รวมถึงจะลดการพึ่งพา...(20 มิ.ย. 2560)


ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ไทยกำลังเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าแบบไตรภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน...(20 มิ.ย. 2560)


กกพ. จะหยุดการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับโครงการใหม่ๆ หลังโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์ม เฟส 2 กำลังผลิต 219 เมกะวัตต์ ดำเนินการแล้วเสร็จ เนื่องจากต้องพิจารณาความพร้อมของระบบสายส่งไฟฟ้าของกฟผ. และระบบป้อนไฟฟ้า...(20 มิ.ย. 2560)


รองนายกฯวิษณุเปิดเผยว่า ในการประชุมคสช. และที่ประชุมครม. จะหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เบื้องต้นมีอยู่ 4 แนวทาง...(20 มิ.ย. 2560)


สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรีได้ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา จัดทำโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเยาวชนลดใช้พลังงาน มีพลังงาน มีความสุข เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยนำรถโมบายออกไปให้ความรู้...(19 มิ.ย. 2560)


ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัตจี กำลังผลิต 1,360 เมกะวัตต์ในเมียนมา เบื้องต้นต้องชะลอโครงการดัวกล่าวเอาไว้ก่อน เนื่องจากรัฐบาลเมียนมาต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการและทำความเข้าใจกับชนกลุ่มน้อย...(19 มิ.ย. 2560)


แนวคิดเรื่องการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกนำมาใช้เป็นแนวคิดสำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบสถานที่จัดแสดงนิทรรศการอาคารศาลาไทยในงาน Astana Expo 2017...(19 มิ.ย. 2560)


กกพ. อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราระบบสำรองไฟฟ้า (Backup Rate) เพื่อรองรับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตเองใช้เอง หรือ Isolated Power Supply (IPS) ที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น จากปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าแล้ว 83 เมกะวัตต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาคาร...(19 มิ.ย. 2560)


รองนายกฯวิษณุ เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมครม. และคสช. สัปดาห์หน้า จะมีการเสนอใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาการสร้างโรงไฟฟ้ากังหันลมในพื้นที่ส.ป.ก. หรือการเช่าพื้นที่ส.ป.ก. ในการวางแผงโซลาร์ฟาร์ม โดยจะผ่อนคลายใน 3 ประเด็นใหญ่...(16 มิ.ย. 2560)


กฟผ. นำคณะพร้อมด้วยสื่อมวลชนดูงานโรงไฟฟ้าที่เยอรมนี ซึ่งประกาศว่า ปี ค.ศ. 2022 จะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 17 แห่งให้หมด โดยทยอยปิดไปแล้ว 9 แห่ง และจะมุ่งเน้นพลังงานทดแทน...(15 มิ.ย. 2560)


ส.ป.ก. อยู่ระหว่างรอรองนายกฯวิษณุ นัดหารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตามที่นายกฯ เตรียมออกคำสั่งประกาศตามมาตรา 44 เพื่อให้ส.ป.ก. มีอำนาจพิจารณาการขอใช้พื้นที่...(15 มิ.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมหารือกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ในสัปดาห์หน้า เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ค้าสต๊อกไบโอดีเซล บี100 สำรองเพิ่มและเตรียมกำหนดสัดส่วนใช้ไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล 7% เพื่อจำหน่ายบี7 จนถึงสิ้นปีนี้...(14 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานจะเสนอที่ประชุมป.ย.ป. วันที่ 19 มิ.ย. พิจารณาแนวทางแก้ปัญหากรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม...(14 มิ.ย. 2560)


ขณะที่สหรัฐขอถอนตัวออกจากสนธิสัญญาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือข้อตกลงปารีส จีนได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาพลังงานสะอาดด้วยการเปิดตัวโครงการโซลาร์ฟาร์มแบบลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก...(13 มิ.ย. 2560)


อพพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแผนเออีดีพีให้มีสัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทน 40% ของพลังงานประเทศ หรือ 3.7 หมื่นเมกะวัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 19% โดยสัดส่วนพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นมีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ...(13 มิ.ย. 2560)


กฟผ. เริ่มโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคองระยะที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พลังงานลมมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดในประเทศไทย พร้อมนำระบบพัฒนาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม...(12 มิ.ย. 2560)


สนพ. ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะประกาศราคาลอยตัวอย่างสมบูรณ์ในเร็วๆ นี้ ตามขั้นตอนของการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี โดยขณะนี้ราคาตลาดโลกยังคงยืนราคา...(12 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้พพ. ปรับแผน AEDP 2015 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เบื้องต้นจากการหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพได้แก่ เอทานอลและไบโอดีเซล อาจจะปรับลด...(12 มิ.ย. 2560)


ผู้รับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบกในพื้นที่ส.ป.ก. ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เร็วที่สุด เนื่องจากจะเกิดผลกระทบในแง่ธุรกิจจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ...(12 มิ.ย. 256


ส.ป.ก. ได้หารือร่วมกับกระทรวงพลังงานและรองนายกฯด้านกฎหมาย หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้เพิกถอนระเบียบของคปก.ที่ขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถออกระเบียบลักษณะดังกล่าวได้อีก โดยยังไม่ได้สั่งห้าม...(9 มิ.ย. 2560)


พพ. ได้เร่งรัดให้สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปผลข้อดีข้อเสียของโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรีนำร่อง 100 เมกะวัตต์ ให้เสร็จภายในเดือนส.ค.นี้ เพื่อนำเสนอต่อรมว.พลังงานพิจารณาภายในเดือนก.ย. ก่อนเปิดโครงการ...(9 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานจะสรุปแนวทางแก้ปัญหาการหยุดผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ส.ป.ก. ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดภายใน 1-2 วันนี้ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 7 บริษัท...(8 มิ.ย. 2560)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศกาตาร์ถูกประเทศในกลุ่มอาหรับประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตนั้น เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการจัดซื้อก๊าซแอลเอ็นจีของไทยที่ทำสัญญาระยะยาวไว้ การส่งมอบก๊าซรอบถัดไปยังจะเกิดขึ้นตามปกติ...(8 มิ.ย. 2560)


เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินระบุว่า แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ถกเถียงกันมานานจะสิ้นสุดลง เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มด้านพลังงานในอีก 5 ปีที่เชื้อเพลิงจากฟอสซิลจะล้าสมัย โดยเครือข่ายฯจะยังคงต่อต้านต่อไปหากมีการจัดทำ EIA...(7 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานจะไม่ต่อสัญญาโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในส่วนของ Adder อัตรา 8 บาท/หน่วย ซึ่งจะครบกำหนดสัญญากลุ่มแรกปี 2561 เนื่องจากขณะนี้ได้เปลี่ยนมาส่งเสริมในรูปแบบ FiT...(7 มิ.ย. 2560)


ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น ซึ่งเป็นไปได้สูงที่ผู้รับสัมปทานในพื้นที่ส.ป.ก. 4 แหล่ง อาจได้รับ...(7 มิ.ย. 2560)


ปตท.สผ. แจ้งหยุดการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในโครงการ S1 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด...(6 มิ.ย. 2560)


กฟผ. เตรียมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซแอลเอ็นจีแบบลอยน้ำหรือเอฟเอสอาร์ยู ขนาด 5 ล้านตัน/ปี โดยจะต้องจัดทำ 3 ฉบับ...(6 มิ.ย. 2560)


กฟผ. เตรียมหารือกับกระทรวงพลังงานปรับแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกจากเดิมที่เพิ่มจาก 500 เมกะวัตต์เป็น 2,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2579...(6 มิ.ย. 2560)


นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับชุมชนตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก วิจัยกังหันน้ำหัวต่ำเหมาะสมสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า จากการหาวิธีใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในเขื่อนน้ำก้อ...(6 มิ.ย. 2560)


กฟผ. ออกแบบเมืองอัจฉริยะ "กฟผ. เมืองนิเวศแห่งความสุข : EGAT Eco Plus" ณ สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานทดแทน รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเสริมสร้างความเป็นอยู่...(5 มิ.ย. 2560)


สนพ. อยู่ระหว่างสรุปแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตก๊าซธรรมชาติปี 2564-66 คาดว่าจะทำรายละเอียดทั้งหมดเสร็จภายในก.ย.-ต.ค. นี้ เนื่องจากขณะนี้เกิดความล่าช้าการบริหารจัดการก๊าซในอ่าวไทย ประกอบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน...(5 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานเตรียมปรับแผนการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนของประเทศใหม่ โดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรายภูมิภาค ได้มอบหมายให้พพ. และสนพ. ศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่...(5 มิ.ย. 2560)


รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดตัวพีทีทีกรุ๊ป อีวีบัส รถโดยสารไฟฟ้าจากความร่วมมือของปตท.และบริษัทในกลุ่ม เพื่อนำร่องการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า...(2 มิ.ย. 2560)


โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก ขนาดกำลังผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอนถึง 4 ชนิด เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานจริง...(2 มิ.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ซึ่งมีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยสนพ. จะรวบรวมความเห็นทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจัดทำรายละเอียดเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน...(2 มิ.ย. 2560)


สนพ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแอลเอ็นจีลอยน้ำในประเทศเมียนมา ที่กพช.มอบหมายให้ปตท.เป็นผู้ศึกษารายละเอียดคลังแอลเอ็นจี ขนาด 3 ล้านตัน/ปี เบื้องตันพบว่า มีความเป็นไปได้ในการลงทุน...(2 มิ.ย. 2560)


ปตท.สผ. อยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทปิโตรนาสของมาเลเซีย เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในมาเลเซีย ที่มีลักษณะเป็นแหล่งกักเก็บแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กหรือกระเปาะเล็กๆ ในทะเล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติ...(1 มิ.ย. 2560)


สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐระบุว่า พลังงานจากฟอสซิลจะเป็นพลังงานหลักของโลกจนถึงปี 2573 ทั้งนี้การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้โดยเฉพาะในการผลิตไฟฟ้า ยังคงมีปัญหาสำคัญอยู่ 3 ประการ...(1 มิ.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมปรับแผนส่งเสริมการใช้ก๊าซเอ็นจีวีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีส่วนหนึ่งหันไปใช้น้ำมันดีเซลแทน เพราะราคาถูก ขณะที่รถยนต์ใหม่ไม่มีการติดตั้งการใช้ก๊าซเอ็นจีวี...(31 พ.ค. 2560)


กฟผ. ได้เตรียมเสนอแผนลงทุนพลังงานหมุนเวียน 2,000 เมกะวัตต์ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาภายในเดือนมิ.ย. ปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากแผนเดิมมุ่งเน้นลงทุนผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเป็นหลัก เพราะไม่ต้องการแย่งโควตาชีวมวลจาก...(31 พ.ค. 2560)


บริษัทบียูเอ็มเอเชียร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน...(31 พ.ค. 2560)


เครือข่ายผู้บริโภคเสนอรัฐควรยกเลิกพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและยุบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากไม่มีความจำเป็น...(30 พ.ค. 2560)


กกพ. ประเมินว่า โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2560 จะอยู่ที่ 874 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดิมและช่วง 1-2 ปีนี้คงไม่เห็นโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มอีก ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปใช้เองมีมากขึ้นจะเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดัน...(30 พ.ค. 2560)


กกพ. เปิดให้หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ยื่นขอเป็นเจ้าของโครงการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลานกว้าง (โซลาร์ฟาร์ม) เฟส 2 จำนวน 219 เมกะวัตต์ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย. ...(30 พ.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 ในปีนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนการออกแบบผังเมืองอัจฉริยะ แผนโครงการขับเคลื่อนด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า...(29 พ.ค. 2560)


กลุ่มผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเปิดเผยว่า หลังจากภาครัฐเปิดเสรีนำเข้าแอลพีจีเพื่อจำหน่ายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดแอลพีจีแข่งขันด้วยการลดราคาให้กับผู้ค้าคนกลาง 30-40 สต./กก. แม้จะยังไม่มีผลต่อราคาขายปลีก แต่อนาคตเชื่อว่าจะสะท้อนไปยังราคาขายปลีก...(29 พ.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยความคืบหน้าร่างกฎหมายลูกที่จะนำมาบังคับใช้ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ปิโตรเลียมฉบับแก้ไขล่าสุดว่า จะมีการนำเสนอรายละเอียดรูปแบบระบบจ้างผลิตให้รมว.พลังงานพิจารณา ซึ่งเป็นรูปแบบที่ระบุไว้ใน...(29 พ.ค. 2560)


สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มีแผนจะผลักดันให้มีการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ คาดว่า จะเกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใหม่มากขึ้นเป็น 5-10% ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดภายในปี 2568...(26 พ.ค. 2560)


กฟภ. เปิดโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว นำร่องที่กฟภ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งหัวจ่ายกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานญี่ปุ่นและยุโรป ใช้เวลาอัดประจุไฟฟ้า 20 นาที...(26 พ.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานต้นแบบแหล่งสำรวจก๊าซธรรมชาติ การพัฒนาพลังงานชุมชน และแผนบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและนำมาใช้กับไทย...(26 พ.ค. 2560)


เกาะแซมโซเป็นเกาะเล็กๆ จำนวนประชากรราวสามพันกว่าคน ตั้งอยู่กึ่งกลางของเกาะน้อยใหญ่ต่างๆของเดนมาร์ก เริ่มนโยบายพลังงานสะอาดหลังได้รับรางวัลชนะเลิศจากรัฐบาลในการแข่งขันออกแบบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 50%...(26 พ.ค. 2560)


บีพีซีจีเปิดเผยแนวโน้มการขยายธุรกิจปีนี้จะเน้นโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนาทำระบบ Trading Platform เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าภายใต้โครงข่ายเดียวกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งระบบส่งของรัฐผ่านอินเตอร์เน็ต...(25 พ.ค. 2560)


รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ไทยมีความพร้อมเข้าร่วมงาน Astana Expo 2017 ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก พลังงานแห่งอนาคต ที่กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน เตรียมแสดงศักยภาพการพัฒนาพลังงานชีวภาพของไทย...(25 พ.ค. 2560)


มหกรรมพลังงานราชบุรี 4.0 เป็นงานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานที่ดำเนินการจัดไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่แรก เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลทั้งนโยบายของกระทรวงพลังงาน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน...(25 พ.ค. 2560)


รมว.พลังงานศึกษาดูงานประเทศต้นแบบแหล่งสำรวจก๊าซธรรมชาติการพัฒนาชุมชนและแผนบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานในประเทศนอร์เวย์และเดนมาร์ก ซึ่งเป็นผู้ส่งออกพลังงานแต่ยังพยายามพึ่งพาการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ...(25 พ.ค. 2560)


นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสียขนาดกะทัดรัด ได้รับรางวัล Best Paper Awards-First Prize จากงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน...(24 พ.ค. 2560)


บริษัทบี.กริมเพาเวอร์ เปิดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ระบบ Co-generation ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง กำลังผลิต 130.2 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไอน้ำ 30.0 ตัน/ชม. จำหน่ายไฟฟ้าให้กฟผ. 90 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี...(24 พ.ค. 2560)


สำนักงานกศน. รับมอบเงินสนับสนุนโครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการจัดการศึกษาวิชาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และเพื่อร่วมมือกันสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแก่ชุมชน...(24 พ.ค. 2560)


ปตท.สผ. อยู่ระหว่างรอความชัดเจนในการเข้าไปใช้พื้นที่ส.ป.ก. ในแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ เพื่อเข้าไปเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม ซึ่งประเมินว่าจะมีปริมาณสำรองน้ำมันอยู่...(23 พ.ค. 2560)


ในวันที่ 26 มิ.ย. นี้ กระทรวงพลังงานร่วมกับสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย จัดเวทีให้ข้อมูลเรื่องศักยภาพแหล่งก๊าซแอลเอ็นจีของนอร์เวย์ เนื่องจากปัจจุบันมีการค้นพบแอลเอ็นจีมากขึ้น และพร้อมที่จะส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ...(23 พ.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน Astana Expo 2017 ที่คาซัคสถาน แสดงศักยภาพของไทยในการเป็นดินแดนของพืชพลังงานที่มีการพัฒนาพลังงานชีวภาพอย่างมาก...(23 พ.ค. 2560)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย จัดโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะเพื่อเป็นแนวทางหรือแบบรายละเอียดเบื้องต้นการพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ โดยเชื่อมโยงกับการใช้พลังงาน...(23 พ.ค. 2560)


โรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและศูนย์เรียนรู้ฯ เขตหนองแขม ได้เปิดใช้มาตั้งแต่เม.ย. 59 เป็นโรงงานแห่งแรกของกทม.ที่เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คาดว่าจะดำเนินการให้มีเตาเผาขยะมากกว่า 1 โรง โดยอยู่ระหว่าง...(22 พ.ค. 2560)


นายกฯได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ฯ ส่วนใหญ่เห็นถึงความจำเป็นควรสร้างโรงไฟฟ้า ส่วนน้อยที่เห็นว่าไม่ควรสร้าง แต่ควรใช้การบริหารจัดการ...(22 พ.ค. 2560)


ปตท.สผ. ได้เจรจากับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ข้อตกลงว่า ในฐานะผู้ดำเนินการแหล่งบงกช จะคงอัตราการผลิตปิโตรเลียมเท่าเดิมที่ระดับ 900 ล้านล.บ.ฟุต/วัน เป็นเวลา 3 ปี...(19 พ.ค. 2560)


กฟผ. เปิดเผยปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ระดับ 30,303 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคาดว่า ทั้งปีนี้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะไม่สูงไปกว่านี้ เนื่องจากขณะนี้เริ่มมีฝนตก...(19 พ.ค. 2560)


กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแกและศูนย์การเรียนรู้กฟผ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกหนึ่งโครงการที่กฟผ.สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนรองรับนโยบาย Energy 4.0...(19 พ.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานจะไม่นำโควตาโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการที่เหลืออยู่ 300 เมกะวัตต์ ไปเปิดรับซื้อเพิ่มเติม รวมถึงไม่โยกโควตาเพื่อนำไปรับซื้อไฟฟ้าในส่วนอื่นทดแทน เนื่องจากกฤษฎีกาตีความแล้ว มีเพียง...(19 พ.ค. 2560)


วช. ได้สนับสนุนให้คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นร่วมการวิจัยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาแนวทางหรือเทคโนโลยีในการลดปริมาณก๊าซมีเทนจากสัตว์ประเภทเคี้ยวเอื้อง...(18 พ.ค. 2560)


บริษัทสยามโมเอโกะ ผู้รับสัมปทานแหล่งบูรพาได้แจ้งต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างเป็นทางการว่าจะขอหยุดผลิตชั่วคราว เนื่องจากอุปกรณ์ในหลุมผลิตเกิดขัดข้อง นอกจากนี้ยังมีการหารือเบื้องต้นว่าอาจจะมีการคืนสัมปทานแหล่งดังกล่าวในเร็วๆ นี้...(17 พ.ค. 2560)


วันที่ 18 พ.ค. จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพลังงาน สปช. ในประเด็นการยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 หลังจากรัฐบาลได้สั่งการให้ศึกษาความเหมาะสมทั้งข้อดี ข้อเสีย ก่อนที่จะตัดสินใจให้กระทรวงพลังงานดำเนินการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป เบื้องต้น...(17 พ.ค. 2560)


กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ส.อ.ท. เปิดเผยมติกพช. กำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ที่ 3.66 บาท/หน่วย สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ น้้น ถือเป็นอัตรารับซื้อที่มีความเป็นไปได้ แต่...(17 พ.ค. 2560)


กฟผ. เตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะแห่งที่ 3 ในพื้นที่เดียวกับโรงไฟฟ้าจะนะ แห่งที่ 1 และ 2 โดยจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ และทดแทนกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน...(16 พ.ค. 2560)


กพช. รับทราบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิกฤติก๊าซธรรมชาติปี 2564-2566 เนื่องจากความล่าช้าของการสรุปแนวทางการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ทำให้การผลิตไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า...(16 พ.ค. 2560)


กพช. เห็นชอบให้ยุติการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการที่เหลือ 300 เมกะวัตต์ และนำโควตากลับมาเพื่อพิจารณาว่าจะใช้เชื้อเพลิงใดผลิตไฟฟ้าในอนาคต...(16 พ.ค. 2560)


กพช.รับทราบให้มีการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยคาดว่า ภายใน 5-6 เดือนนี้ จะต้องมีการร่างพีดีพีใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทย และรองรับวิกฤติพลังงานขาดแคลนที่คาดว่าจะเกิด...(16 พ.ค. 2560)


การดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในต่างประเทศของ EGATI บริษัทลูกของกฟผ. มองเรื่องการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสของโลกที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและลดใช้พลังงานฟอสซิล...(15 พ.ค. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ประกาศรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของชพ.ต่อร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับสำคัญที่สอดคลัองตามพ.ร.บ. ปิโตรเลียม สำหรับการเปิดให้สิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่...(15 พ.ค. 2560)


ในการประชุมกพช. วันที่ 15 พ.ค. นี้ กระทรวงพลังงานจะเสนอเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มภาคราชการและสหกรณ์การเกษตรระยะที่ 2 เพื่อให้ตัดสินใจว่า โซลาร์ฟาร์มส่วนที่เหลือ 300 เมกะวัตต์ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป...(15 พ.ค. 2560)


บริษัท GPSC ได้ลงนามข้อตกลงกับบริษัท 24M เพื่อทำสัญญาใช้สิทธิบัตรในการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในไทยและอาเซียน เพื่อใช้ในระบบกักเก็บพลังงานสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทำให้มีการจ่ายไฟเสถียรภาพมากขึ้น...(11 พ.ค. 2560)


สตง. ยังคงเดินหน้าตรวจสอบโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าเช่าที่ดินส.ป.ก. ติดตั้งกังหันลม รวมทั้งอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบที่ระบุว่า มีการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามอัตราที่จะส่งเข้าสายส่งตามที่ตกลงไว้กับกฟผ. และกฟภ.รับซื้อจริงหรือไม่กี่ราย...(11 พ.ค. 2560)


เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) เป็นธุรกิจหนึ่งที่โลกกำลังจับตามอง เนื่องจากมี 3 ปัจจัยที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มตลาดที่จะเปิดกว้างมากขึ้น เริ่มจากนโยบายภาครัฐ...(9 พ.ค. 2560)


โครงการสว่างเมืองสว่างใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดทำนั้น เป็นโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพพ. โดยศปก.อ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล ได้เร่งซ่อมแซม...(9 พ.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานเตรียมประกาศลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจีอย่างสมบูรณ์แบบ โดยราคาขายปลีกในประเทศจะปรับขึ้นลงตามราคาตลาดโลก และยกเลิกการชดเชยราคา เนื่องจากสถานการณ์ราคาก๊าซได้ใกล้เคียงกับสมมุติฐานที่วางไว้...(8 พ.ค. 2560)


กกพ. เห็นด้วยหากภาครัฐมีนโยบายจะนำโควตารับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการที่เหลือ 300 เมกะวัตต์ ไปเปิดรับซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่เตรียมเปิดโครงการในช่วงปลายปีนี้...(8 พ.ค. 2560)


จังหวัดนนทบุรี ได้วางแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการ "ลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560" พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้กับส่วนราชการที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 10% ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้จะนำไปสู่...(5 พ.ค. 2560)


กกพ. เตรียมประเมินผลพลังงานทดแทนต่อค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ในช่วงปี 2561-2563 ซึ่งจะมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าระบบเพิ่มประมาณ 800 เมกะวัตต์ ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมสูงขึ้น...(5 พ.ค. 2560)


รพพ. (ยศพงศ์) นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานและได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทโรงงานควบคุม...(5 พ.ค. 2560)


รมว.พลังงานจะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค. ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ระดับนานาชาติด้านระบบควบคุมพลังงานและเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน...(4 พ.ค. 2560)


กกพ.ยืนยันว่า จะปรับขึ้นค่าเอฟทีงวดนี้ 12.52 สต./หน่วยตามเดิม แม้ราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง แต่ก๊าซที่นำมาผลิตไฟฟ้าจะอ้างอิงจากราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง 8-12 เดือน ซึ่งขณะนั้นราคาเป็นทิศทางขาขึ้น อีกทั้งราคาก๊าซที่นำมาคำนวณยังเป็นราคาจากทุก...(4 พ.ค. 2560)


กบง. มอบหมายให้สนพ. และสถาบันบริหารกองทุนพลังงานจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA) ของร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น...(3 พ.ค. 2560)


กฟผ. กำลังพิจารณาโรงไฟฟ้าน้ำพอง กำลังผลิต 710 เมกะวัตต์ ที่จะหมดอายุสัญญาในปี 2562 ว่า ควรมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ส่วนขยายในพื้นที่เดิมเพิ่มเติม เพราะหากปรับปรุงโรงไฟฟ้าเดิมให้เดินเครื่องต่อนั้นไม่คุ้มค่าและต้นทุนสูง...(3 พ.ค. 2560)


กกพ. ออกประกาศหลักเกณฑ์โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจ.สงขลา ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มเติมให้ครบ 10 เมกะวัตต์...(3 พ.ค. 2560)


กฟผ. ร่วมกับการเคหะแห่งชาติลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประสิทธิภาพสูงสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ตั้งเป้าให้เกิดบ้านเบอร์ 5 นำร่องไม่ต่ำกว่า 115,000 หลัง...(3 พ.ค. 2560)


กกพ. ออกระเบียบการจัดหาไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 ของโครงการสำหรับพื้นที่ที่เหลือ มีเป้าหมายปริมาณไฟฟ้ารวม 219 เมกะวัตต์ โดยหน่วยงานสามารถเสนอได้ 1 โครงการ ต่อ 1 ส่วนงานต่อ 1 พื้นที่...(2 พ.ค. 2560)


กบง. มีมติลดราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนพ.ค. ลง 0.47 บาท/กก. เหลือ 20.49 บาท/กก. หรือปรับลดลง 7 บาท/ถังขนาด 15 กก. ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 14 เดือน...(2 พ.ค. 2560)


กฟน. เปิดเผยข้อมูลการใช้ไฟฟ้าที่ให้บริการในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 5 ปี โดยอัตราเฉลี่ยพบว่าสูงขึ้นประมาณ 1-5% และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดแต่ละปีเพิ่มขึ้น...(1 พ.ค. 2560)


การเปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกชอาจจะเลื่อนออกไปประมาณ 1-2 เดือน เนื่องจากต้องใช้เวลาในขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในส่วนของกฎหมายลูกก่อน...(1 พ.ค. 2560)


เอ็มเทคร่วมกับพพ. ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงนามความร่วมมือโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการ H-FAME...(1 พ.ค. 2560)


ในปี 2560 พพ. จะดำเนินโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงพิ่มอีก 5 ผลิตภัณฑ์รวมเป็น 16 ผลิตภัณฑ์...(1 พ.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งที่มีการใช้ในสัดส่วนที่สูง โดยแบ่งแนวทางออกเป็น 4 กลุ่มหลัก...(28 เม.ย. 2560)


ชมรมท่องเที่ยวเกาะหมากร่วมกับชุมชนในพื้นที่และภาคีเครือข่ายพัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำแรกที่วิ่งในทะเล เนื่องจากต้องการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...(28 เม.ย. 2560)


กกพ. ขยายระยะเวลาโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ฯระยะที่ 2 ออกไปจากกำหนดการในร่างประกาศฉบับเดิม เพื่อยืดหยุ่นให้ผู้ที่สนใจมีเวลาเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ มากขึ้น ยืนยันว่า อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 4.12 บาท/หน่วยเหมาะสมแล้ว...(28 เม.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานจะหารือกับกฟผ. ถึงความคืบหน้าในการจัดทำแผนนำร่องพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลักดันให้พลังงานทดแทนกลายเป็นพลังงานที่พึ่งพาได้ และมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต โดยอาจใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพเข้ามา...(27 เม.ย. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยการต่ออายุสัญญาแหล่งสินภูฮ่อม พื้นที่จ.อุดรธานี ที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2564 อยู่ระหว่างให้กฟผ. ยืนยันว่าจะมีการต่ออายุโรงไฟฟ้าน้ำพอง หรือจะมีโรงไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือไม่...(26 เม.ย. 2560)


กฟน.รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560 เวลา 13.30-14.00 น. ที่ระดับ 8,745.55 เมกะวัตต์ โดยค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปีนี้อยู่ในช่วงพ.ค. คาดว่า...(26 เม.ย. 2560)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนงบประมาณรวม 24 ล้านบาทให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. ดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน ระยะที่ 2...(26 เม.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานลงนามประกาศปรับเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล (บี100)ในน้ำมันดีเซลเป็น 7% หรือบี7 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบปาล์มน้ำมันในประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2560...(26 เม.ย. 2560)


กฟผ. เปิดเผยว่า ช่วงเม.ย.-พ.ค. ถือเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนจัด คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศหรือพีค โดยอยู่ที่ประมาณ 32,056 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 3.5% จากปี 2559 จึงขอความร่วมมือช่วยกันลดใช้ไฟฟ้าและรณรงค์...(25 เม.ย. 2560)


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาวิจัย "การลดความร้อนให้กับแผงโซลาร์เซลล์โดยติดตั้งระบบครีบอะลูมิเนียม" และ "วัสดุและการแยกส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อนำวัสดุที่มีค่ากลับมาใช้ใหม่"เพื่อให้ตัวแผงมีประสิทธิภาพในการผลิต...(25 เม.ย. 2560)


กฟผ. ออกประกาศเชิญชวนให้ประชาชนชาวลำปาง โดยเฉพาะในพื้นที่อ.แม่เมาะ ผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) เข้าร่วมเวทีในวันที่ 29 เม.ย. หลังจากครั้งก่อนที่ต้องถูกยกเลิกไป...(25 เม.ย. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างประเมินเบื้องต้นว่า ในช่วงปี 2564 การผลิตก๊าซธรรมชาติจากทั้งแหล่งเอราวัณและบงกชนั้นจะยืนอยู่ที่ระดับใด โดยในกรณีเลวร้ายที่สุด อาจมีกำลังผลิตก๊าซต่ำกว่า 1,500 ล้านลบ.ฟุต/วัน จะต้องมีแผนรองรับฉุกเฉิน...(24 เม.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานคาดว่า ปีนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ระดับ 32,000 เมกะวัตต์ มากกว่าปีที่แล้วและคาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนพ.ค. โดยขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนลดใช้ไฟฟ้าด้วยมาตรการ 4 ป. รวมทั้งเปลี่ยนเวลาใช้...(24 เม.ย. 25602)


พพ. คาดว่า ช่วงปลายปี 2560 จะสามารถเปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรีในระยะที่ 2 ได้เพิ่มเติม และมีโอกาสที่จะสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ ซึ่งจะจูงใจและขยายจากผลวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด...(24 เม.ย. 2560)


ตัวแทนโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ภาคการเกษตรจากทั่วประเทศ ร่วมแถลงข่าว "ถามหาความยุติธรรม เรียกคืนโควตาโซลาร์ฟาร์มภาคราชการที่เหลือกลับสู่ภาคเกษตรกร" ภายหลังจากยื่นหนังสือข้อเรียกร้องถึงนายกฯ กระทรวงพลังงาน และสกพ. ...(21 เม.ย. 2560)


พพ. คาดว่า ช่่วงปลายปี 2560 จะสามารถเปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรีในระยะที่ 2 ได้เพิ่มเติม และมีโอกาสที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้...(21 เม.ย. 2560)


กกพ. มีมติปรับค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บในงวดเดือนพ.ค.-ส.ค. 2560 เพิ่มขึ้น 12.52 สต./หน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่ 3.5079 บาท/หน่วย หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.7% ของค่าไฟฟ้า เป็นการปรับครั้งแรกในรอบ 2 ปี 7 เดือน...(20 เม.ย. 2560)


พพ. เปิดเผยถึงกรณีผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาสังคมชาวบ้านบนเกาะลิบงได้เรียกร้องให้พพ. เข้ามาปรับปรุงแก้ไขอาคารโซลาร์เซลล์นั้น ยืนยันว่าได้ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้อบต. เกาะลิบงในปี 2553 เบื้องต้นพพ. พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือ...(20 เม.ย. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ผู้สนใจยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ รวมถึงร่างหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดพื้นที่ควรใช้รูปแบบใดให้กับรมว.พลังงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ...(19 เม.ย. 2560


วันที่ 28 เม.ย. นี้ คสช. จะสรุปผลการจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งที่สุดคสช.สรุปว่าไม่เดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กฟผ. ก็พร้อมทำตาม...(19 เม.ย. 2560)


กกพ. ประชุมวันที่ 19 เม.ย. พิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ที่จะเรียกเก็บรอบ พ.ค.-ส.ค.60 มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 10 สต./หน่วย แม้ตามต้นทุนที่แท้จริงต้องปรับขึ้น 20 สต. ...(19 เม.ย. 2560)


กฟน. พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี 2560 ในเขตนครหลวง อยู่ในช่วงเดือนพ.ค. คาดว่าจะมีความต้องการอยู่ที่ 9,589 เมกะวัตต์ มากกว่าปีที่ผ่านมา 292 เมกะวัตต์...(18 เม.ย. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานเตรียมออกประกาศกำหนดให้ผู้ค้าก๊าซแอลพีจี ปรับเพิ่มสำรองแอลพีจีตามกฎหมายจากปัจจุบัน 1% หรือ 3 วันครึ่งเป็น 2.5% หรือ 10 วัน โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2564 เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีธุรกิจการนำเข้า...(18 เม.ย. 2560)


พพ. ได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมบังคับ 9 ประเภทอาคารที่จะสร้างใหม่หรือต่อเติม ต้องออกแบบอาคารตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2552 (บีอีซี)...(18 เม.ย. 2560)


ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ได้ยื่นฟ้องกพช. ต่อศาลปกครองกลางระบุว่า ประกาศของกพช.ที่เปลี่ยนรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าพลังงานทดแทนจาก Adder มาเป็น FiT ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรม...(12 เม.ย. 2560)


กฟผ. เตรียมความพร้อมรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ จะอยู่ที่ 32,059 เมกะวัตต์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสั่งซื้อก๊าซแอลเอ็นจีเพิ่ม...(12 เม.ย. 2560)


กกพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระหว่างวันที่ 7-21 เม.ย. นี้ กำหนดเปิดรับซื้อไฟฟ้า 219 เมกะวัตต์...(12 เม.ย. 2560)


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ประสานผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ ส่งผู้เชี่ยวชาญหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดมาตรฐานแบตเตอรี่...(11 เม.ย. 2560)


กรมส่งเสริมการเกษตรและชุมชนต.โพนงาม อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพการใช้น้ำบาดาลระบบท่อเพื่อการเกษตร โดยใช้ระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์...(10 เม.ย. 2560)


อพพ. เปิดเผยว่า ภายในเดือนก.ย. นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสรุปผลข้อดีและข้อเสียของโครงการนำร่องโซลาร์รูฟท็อปเสรี จากนั้นจะนำมาประมวลเพื่อนำเสนอระดับนโยบายในการเปิดรับซื้อไฟฟ้าที่คาดว่าจะเปิดได้ภายในปลายปีนี้...(10 เม.ย. 2560)


อพพ. เปิดเผยว่า ช่วงต้นปี 2561 กระทรวงพลังงานจะบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคาร ซึ่งเป็นไปตามมาตรการบังคับใช้ในทางกฎหมายและแผนการรณรงค์ส่งเสริม ตั้งเป้าหมายจะสามารถช่วยลดสัดส่วนการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 10%...(8 เม.ย. 2560)


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างหารือกับส.ป.ก. เพื่อหาแนวทางการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ส.ป.ก. เพื่อที่จะไม่ให้ขัดต่อหลักกฎหมาย โดยอาจยึดกรณีพลังงานลม...(7 เม.ย. 2560)


การประชุมกพช. ในวันที่ 15 พ.ค. มีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ การเปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะการเปิดให้บุคคลที่ 3 เข้ามาใช้บริการสถานีรับก๊าซแอลเอ็นจี และการเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบก...(5 เม.ย. 2560)


กบง.มีมติคงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนเม.ย. ไว้ที่ 20.96 บาท/กก. แม้ราคาแอลพีจีตลาดโลกลดลง โดยให้ปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯลง 2.91 บาท...(5 เม.ย. 2560)


อพพ. ชี้แจงว่า ไม่ได้ปล่อยให้โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์บนเกาะลิบง มีการชำรุดโดยได้ส่งมอบโครงการที่สมบูรณ์ให้แก่อบต.เกาะลิบง เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2553 และได้ระบุในบันทึกว่า อบต. ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมด...(5 เม.ย. 2560)


กระทรวงพลังงานยังรอความชัดเจนที่ประชุมครม.ว่า จะให้หน่วยงานใดเป็นผู้ศึกษามาตรา 10/1 การตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ด้านกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยเชิญผู้รับสัมปทานรายเดิมและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาหารือแหล่งสัมปทานที่จะหมด...(4 เม.ย. 2560)


กกพ. เปิดเผยแนวโน้มอัตราค่าเอฟที งวดเดือนพ.ค.-ส.ค. 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นตามทิศทางราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และพลังงานทดแทนที่จะเข้าระบบหลากหลาย...(22 มี.ค. 2560)


สตง.ได้ส่งหนังสือให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งทบทวนในการให้บริษัทเช่าพื้นที่ทำโครงการกังหันลม โดยให้พิจารณาตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด หลังจากสตง.ไปสังเกตการณ์มาแล้ว...(20 มี.ค. 2560)


ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้กลายเป็นธุรกิจหนึ่งที่ภาคเอกชนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนมากที่สุด โดยเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อกระทรวงพลังงานกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนเป็น 30%


กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงแผนดำเนินการเพื่อเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี ขณะนี้ถือว่า ได้เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านระยะที่ 1 ในการเปิดเสรีทั้งระบบแล้ว หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการปรับสูตรราคาก๊าซแอลพีจีทั้งหน้าโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซใหม่...(20 มี.ค. 2560)


สนพ. ได้เสนอแนวทางการทำงานร่วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐเกี่ยวกับพลังงานชีวภาพ ได้แก่ การพัฒนาดีโซฮอล์ ที่จะเป็นการส่งเสริมนำไบโอดีเซล บี7 มาผสมกับเอทานอล...(20 มี.ค. 2560)


กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2017) วันที่ 25 มี.ค. โดยกำหนดจุดปิดไฟเชิงสัญญลักษณ์ที่สำคัญคือ วัดอรุณราชวราราม เสาชิงช้า สะพานพระรามแปดและถนนสายหลัก...(17 มี.ค. 2560)


กฟผ. พร้อมทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2015 หากกระทรวงพลังงานมีนโยบายให้ดำเนินการ โดยจะเสนอไปยังสนพ. ให้พิจารณายกเลิกการกำหนดปริมาณสำรองไฟฟ้าตามเกณฑ์มาตรฐาน 15% ของกำลังผลิตทั้งประเทศ เพราะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน...(17 มี.ค. 2560)


ส.ป.ก. เตรียมสรุปการตรวจสอบข้อมูลเอกชนทั้ง 15 ราย ที่ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจ. ชัยภูมิ และนครราชสีมา เพื่อพิจารณาว่า ดำเนินการตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนหรือไม่ โดยคาดว่า จะส่งให้รมว.เกษตรฯ พิจารณาภายในเดือนมี.ค. นี้...(16 มี.ค. 2560)


พพ. เตรียมหารือผู้ผลิตเอทานอลเพื่อขยายผลโครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังไปสู่ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการนำยีสต์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาขึ้นในประเทศไปใช้ต่อยอดในกระบวนการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์...(16 มี.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสนพ. ในรูปแบบความร่วมมือแบบภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เพื่อให้เป็นเมืองอัจฉริยะสมบูรณ์แบบตามแนวนโยบายประชารัฐ ในการขับเคลื่อนแผนด้านพลังงานของประเทศ...(15 มี.ค. 2560)


กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำขึ้นทั่วประเทศ โดยติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อดึงน้ำจากแหล่งน้ำทั้งจากน้ำผิวดิน และจากแหล่งน้ำบาดาล มาเก็บไว้ที่หอพักน้ำก่อนปล่อยน้ำกระจายผ่านระบบท่อ...(14 มี.ค. 2560)


แกนนำเครือข่ายปกป้องอันดามันยื่นหนังสือถึงนายกฯ เสนอแนวทางศึกษาผลกระทบการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ ควรมีการจัดทำการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงพลังงานสำหรับภาคใต้ในภาพรวม เพื่อดูว่า ภาคใต้ต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหน และควรใช้...(14 มี.ค. 2560)


ในการประชุมกพช.เมื่อเร็วๆนี้ มีการรายงานความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำสตึงนัม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศคือ กัมพูชาและไทย เบื้องต้นเสนอ 3 ทางเลือกให้กับคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน...(13 มี.ค. 2560)


กฟผ. เปิดเผยคาดการณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี 2560 จะอยู่ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. ที่ 30,086 เมกะวัตต์ ขยายตัว 1.6% จากปีก่อน...(13 มี.ค. 2560)


สนพ. มั่นใจว่า โครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเอสพีพี ไฮบริด เฟิร์ม จำนวน 300 เมกะวัตต์ จะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลแข่งขันเกินกว่าเป้าหมาย อัตราดังกล่าวคุ้มค่าต่อการลงทุน มีเอกชนหลายรายแสดงความสนใจ...(13 มี.ค. 2560)


พพ. เตรียมหารือกับกระทรวงเกษตรฯเพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้มีการปลูกพืชพลังงาน เพื่อนำมาใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้าของเอกชนรายเล็กแบบผสมผสาน (เอสพีพี ไฮบริดเฟิร์ม)...(13 มี.ค. 2560)


กรมธุรกิจพลังงานแจ้งปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบเดือนม.ค. อยู่ที่ 975 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 160.5 ล้านลิตรหรือประมาณ 1 ล้านบาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากความต้องการใช้ภาพรวมเพิ่มขึ้น...(10 มี.ค. 2560)


กกพ. เตรียมเปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 ประมาณเดือนเม.ย.-พ.ค. นี้ จำนวน 519 เมกะวัตต์...(10 มี.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานได้มีการหารือและเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์กรณีศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนมติกกพ.และ กพช. เกี่ยวกับการผลักภาระอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรี พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับว่าเงินช่วยเหลือจะดำเนินการ...(9 มี.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 40% ตามนโยบายของนายกฯ และติดตามเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนพลังงานทดแทนลดลง...(9 มี.ค. 2560)


สผ.ได้ขอเลื่อนการหารือกับกฟผ.ในประเด็นการจัดทำ อีไอเอและ อีเอชไอเอ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมจะหารือในวันที่ 9 มี.ค. คาดว่า จะรอความพร้อมข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ มาประกอบ...(8 มี.ค. 2560)


กฟผ. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเอกชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนกังวลว่า การที่กฟผ. จะเข้าไปลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพิ่มจะเป็นการปิดทางเอกชนรายเล็กนั้น กระทรวงพลังงานยังไม่ได้อนุมัติแผน...(8 มี.ค. 2560)


ผู้ประกอบการพลังงานทดแทนเอกชนเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ รมว.พลังงานและ กกพ. เพื่อขอความชัดเจนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ FiT ทั้งในส่วนของ SPP ประเภทไฮบริดเฟิร์ม และ VSPP Semi-Firm...(8 มี.ค. 2560)


กบง. มีมติคงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนมี.ค. ไว้ที่ 20.96 บาท/กก. เนื่องจากต้นทุนราคาอ้างอิงโดยรวมปรับลดลง...(8 มี.ค. 2560)


ประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน ร่วมกันจัดเวทีการรับฟังข้อมูลปัญหาโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยผู้ว่าฯกฟผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับ...(7 มี.ค. 2560)


กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การเปิดประมูลแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุ 2 แหล่งยังอยู่ในกรอบที่จะดำเนินการได้ทันภายในเดือนพ.ค. 2560 และจะคัดเลือกผู้ชนะการประมูลไม่เกินสิ้นปีนี้...(7 มี.ค. 2560)


วิศวกรโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ในจ.สุโขทัย ชี้แจงนำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เตรียมก่อสร้าง ว่า ได้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดจากเยอรมนี และญี่ปุ่น รวมทั้งใช้ระบบดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตเป็นระบบดีที่สุดในโลก...(6 มี.ค. 2560)


กกพ. ได้เตรียมแนวทางระยะยาวรองรับผลกระทบจากการหยุดซ่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติในเมียนมา ด้วยการนำโรงไฟฟ้ากังหันแก๊สของกฟผ. ที่กำหนดไว้ในแผนพีดีพี 2015 ฉบับปัจจุบันมาใช้เป็นโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเสริมระบบเฉพาะช่วงหน้าร้อน...(6 มี.ค. 2560)


การประชุมกบง. วันที่ 7 มี.ค. จะมีการ