03 บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติ การกำหนดข่าย MR and Enegy Policy 11.7.17.edited.docx