05 บทที่ 5 แนวทางปฏิบัติ การนำไปฏิบัติและการดำเนินการ 13.7.17.edited.docx