รายงานสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาและส่งเสริมการใช้ระบบผลิตพลังงานความร้อน ด้วยก๊าชชีวมวลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

Executive Summary - Study and promotion on biomass gasification system for small industries.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Executive%20summary%20Gasifier%20thermal%20KP.pdf