ก.พาณิชย์เสนอเลื่อนไบโอดีเซลบี 7

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการปาล์มน้ำมัน ว่า ที่ประชุมมีมติชะลอการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 7 ออกไปประมาณ 2-3 เดือน และใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 4 แทน หรือยังไม่จำเป็นต้องนำน้ำมันปาล์มดิบมาผสมเพื่อทำไบโอดีเซลบี 7 ทั้งนี้ เพื่อรักษาสมดุลด้านราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกรและผู้บริโภค เพราะขณะนี้ราคาผลปาล์มสดเพิ่มขึ้นจาก 3.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 5-5.50 บาทต่อกิโลกรัมเพราะอยู่ในช่วงปลายฤดู มีผลผลิตออกน้อย จึงต้องเร่งรักษาสมดุลและเพื่อรักษาระดับราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด (ขวด 1 ลิตร) ให้อยู่ในราคาควบคุมที่ 42 บาท

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าผลผลิตใหม่จะเริ่มเข้าสู่ตลาดในช่วงเดือน มี.ค.57 ดังนั้นการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 4 อาจใช้อีกประมาณ 2-3 เดือนหรือหากผลผลิตปาล์มออกมาใหม่เป็นจำนวนมากก็จะพิจารณากลับมาใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 7 ได้เร็วขึ้น “ถ้าผลผลิตปาล์มออกมาใหม่เร็ว ก็จะกลับไปใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 7 เหมือนเดิม คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือน มี.ค. ซึ่งกรมการค้าภายในและคณะกรรมการฯจะร่วมกันทำงานเพื่อสร้างสมดุล โดยน้ำมันปาล์มเป็นได้ทั้งพลังงานทดแทนและเป็นสินค้าเพื่อการบริโภคที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย” นายนิวัฒน์ธำรงกล่าว

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังพิจารณาว่า ยังไม่จำเป็นที่ต้องนำสต็อกน้ำมันปาลืมเพื่อองค์กรคลังสินค้า (อคส.) รับซื้อจากเกษตรกรรอบ 2 ปริมาณ1,650 ตัน มาผลิตน้ำมันบรรจุขวดเพื่อไปจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูกเพราะสถานการณ์ปาล์มยังไม่รุนแรงที่จะมีผลกระทบต่อการปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวด

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้ดำเนินการทำข้อมูลเรื่องการผลิตการใช้การบริโภค ปริมาณการนำไปใช้เพื่อทำน้ำมันไบโอดีเซลปริมาณสต็อกเพื่อเป็นข้อมูลในการประมาณการณ์ในอนาคตสำหรับเกษตรกรโรงกลั่นและผู้บริโภค

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 9  ม.ค. 2557

 

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: