รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2559  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ดัชนีการใช้พลังงาน รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปสถานการณ์การอนุรักษ์พลังงาน 

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 
promote: 
level: 
2
promote title: 
รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2559