รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทยปี 2561 Energy Balance of Thailand 2018

          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดทำดุลยภาพพลังงานของประเทศไทยปี 2561  เพื่อใช้ในการเผยแพร่สถิติข้อมูลพลังงานที่สำคัญของประเทศไทย ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจ  
          ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย ปี 2561 สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ประกอบด้วยสถิติข้อมูล การผลิต การนำเข้า การส่งออก การแปรรูป และการใช้พลังงาน ตามรอบระยะเวลาปีปฏิทินปี 2561

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 
AttachmentSize
PDF icon energy_balanceThailand_2018.pdf2.26 MB
promote: 
level: 
2