สร้างเชื้อเพลิงเหลวด้วยความช่วยเหลือของพลังงานจากภูเขาไฟ

   พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Power) นั้นได้ถูกนำมาใช้นานมากแล้วในหลายรูปแบบ นับตั้งแต่อดีตนับพันปี ความร้อนจากบ่อน้ำร้อน  น้ำพุร้อนต่างๆ  ถูกนำมาใช้บ่อสปาร์เพื่อสุขภาพของมนุษย์ตั้งแต่งยุคก่อนประวัติศาสตร์  ต่อมามีการพัฒนานำความร้อนใต้พิภพมาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า ที่เราเรียกว่า Geothermal Power Plant  หรือโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งพบเห็นกันทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมีความร้อนสูงใต้พื้นดิน  หรือบริเวณใกล้เคียงภูเขาไฟซึ่งบ้านเราก็มีตัวอย่างที่ อ.ฝาง แต่ล่าสุดบริษัท Carbon Recycling International ของประเทศไอซ์แลนด์ ได้พัฒนาโครงการใหม่ ที่จะทำการเปลี่ยนรูปคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้กลายเป็น Methanol ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้มากมาย และยังเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย  แต่ไม่ใช่ว่าโครงการลักษณะนี้จะทำได้ทุกที่ในโลก  แต่โรงงานประเภทนี้จะคุ้มทุนได้ต้องมีกระบวนการแยกคาร์บอนไดออกไซด์ราคาถูก และมีไฟฟ้าราคาถูก ซึ่งองค์แระกอบทั้งสองสิ่งนี้มีรวมอยู่ในโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากใต้พิภพ

            สำหรับโครงการนี้ คาร์บอนไดออกไซด์ ถูกแยกจากไอน้ำที่ถูกอัดลงไปยังชั้นหินร้อนคาร์บอเนต (Carbonate Rock) ซึ่งสามารถแยกออกมาได้ง่ายกว่าการแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงทั่วไปส่วนไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานใต้พิภพนั้น ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำ เมื่อมีออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน ก็สามารถผลิตเมทานอล (CH 3OH) ได้ตามกระบวนการทางเคมี สำหรับโรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิตถึง 5 ล้านลิตร และจำสามารถผลิตได้เต็มกำลังในปีหน้า โดยมีชื่อทางการตลาดว่า “Vulcanol”

ที่มา   สารสภาวิศวกร ปี 2557  ปีที่ 1 มกราคม-มีนาคม2557  คอลัมภ์  เปิดโลกวิศวกรรม  โดย ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง 

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: