มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 
555 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ : 0 2537 3308 เบอร์โทรสาร : 0 2537 3829
รายละเอียด: 

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน (Power For Sustainable Future Foundation)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 โดยการสนับสนุนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อสังคมโดยไม่แสวงหาผลกำไร มีภารกิจในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน และนำความรู้มาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 806 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555

www.psffoundation.com/