มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

รายละเอียด: 

มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร โดย ปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย

www.pttfoundation.com