แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีระยะยาว (ค.ศ. 2001 - 2020)

 

 

 

 

กองพัฒนาพลังงานเเสงอาทิตย์ ได้จัดทำแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีระยะยาว (ค.ศ. 2001 - 2020) ซึ่งเเสดงถึงค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ติดตามอ่านได้ที่ : www.dede.go.th หรือ ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน https://kc.dede.go.th/project-view.aspx?p=908
promote: