รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) โครงการออกแบบระบบสกัดน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร

รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) โครงการออกแบบระบบสกัดน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: