ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทะลายปาล์มเปล่า

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากใบและยอดอ้อย

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้น โดยได้ทบทวนการจัดทำแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฐานข้อมูลการลงทุนผลิตพลังงานจากขยะ

กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว

ฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยประจำปีเพาะปลูก พ.ศ. 2556

ชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชที่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโต จากนั้นแปรเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งหรือแปรสภาพเป็นของเหลวที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สำคัญชนิดหนึ่ง
ชีวมวลที่นำมาใช้เป็นพลังงาน มีแหล่งที่มาได้ 2 แหล่งคือ เศษวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวหรือจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สามารถนำมาใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้และจากการปลูกพืชเพื่อนำมาใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานโดยเฉพาะ

ระบบฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย

ด้วยในภาวการณ์ปัจจุบัน การผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยต้องพึ่งแหล่งเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ประเทศพม่า ลาว และมาเลเซีย เป็นต้น ในบางครั้งที่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซ สายส่งไฟฟ้ามายังโรงไฟฟ้าหรือสถานีไฟฟ้าในประเทศไทย ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะจ่ายผู้ใช้งานได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับขึ้นในบางพื้นที่ ดังที่เคยเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของภาคใต้มาแล้ว
Click ที่นี่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (เอเมอร์) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. นี้ ประกอบด้วยสมาชิก 36 ประเทศผู้ซื้อและผู้ขายพลังงาน และ 20 องค์กรชั้นนำด้านพลังงานระหว่างประเทศ โดยกระทรวงพลังงานได้เตรียมข้อมูล...(17 ต.ค. 2560)

การเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่อ่าวไทยทั้ง 2 แหล่ง คือ บงกชและเอราวัณ ที่จะหมดสัญญาสัมปทานในปี 2565-66 ขณะนี้เหลือเพียงการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทั้งหมดที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา...(16 ต.ค. 2560)

กฟผ. จำเป็นต้องชะลอการพัฒนาระบบสายส่งตามแผนลงทุนระยะ 10 ปี เพื่อรอการปรับแผนระบบส่งใหม่ให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) ที่กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้การลงทุนลดลงได้เกือบ...(16 ต.ค. 2560)

พพ. ได้สานต่อแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโครงการพลังน้ำขนาดเล็ก และยังสามารถเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในชุมชนรวมถึงการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งจะทำให้ชุมชน...(16 ต.ค. 2560)

เชลล์ระบุว่า ยังคงสนับสนุนการดำเนินงานของปตท.สผ. ในแหล่งบงกช และมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมประมูลแหล่งบงกชที่กำลังจะเปิดในช่วงปลายปีนี้...(12 ต.ค. 2560)

ครม. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (61-64) พร้อมแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 2561...(11 ต.ค. 2560)

โครงการสนับสนุนเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) ของกระทรวงพลังงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการหลายรายให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จึงขยายเวลาการรับสมัครจากเดิมเป็นวันที่ 31 ต.ค. 2560...(10 ต.ค. 2560)

กบง. จะเร่งเปิดประชุมพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) เสรี ในช่วงกลางเดือนต.ค. อีกครั้งหนึ่ง หลังจากการประชุมกบง. ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 4 ต.ค. ยังไม่สามารถอนุมัติโครงการดังกล่าวได้ เพราะยังติดปัญหาด้านเทคนิค...(10 ต.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงกรณีสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเรียกร้องให้ทบทวนการซื้อถ่านหินจากสหรัฐนั้น เอกชนสามารถดำเนินการได้ตามกลไกทางธุรกิจ ที่จะใช้เชื้อเพลิงจากประเทศใดก็ได้ ซึ่งก็มีการนำเข้าอยู่แล้ว และไม่ขัดต่อข้อผูกพันของไทยในปฏิญญาปารีส...(9 ต.ค. 2560)

กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. ไม่สามารถอนุมัติให้กลุ่มกัลฟ์เป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (ชิปเปอร์) เพื่อนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน...(9 ต.ค. 2560)

กกพ. ได้รับแจ้งจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กหรือเอสพีพีในภาคตะวันออกขายไฟลดลง จากการที่โรงงานบางส่วนเริ่มหันมาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น เพราะต้นทุนต่ำจนคุ้มค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเริ่มขยายตัวมากขึ้น...(9 ต.ค. 2560)

ปตท. ได้หารือกับกระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนเชื้อเพลิงหลังจากบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย เตรียมซ่อมบำรุงวาล์วบนแท่นผลิตก๊าซเจดีเอ เอ-18...(9 ต.ค. 2560)

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติได้รับทราบปริมาณสต็อกปาล์มน้ำมันดิบของประเทศปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากในระดับปกติ 7.18% จากเดือนส.ค. ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาแนวทางรองรับปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมัน โดยอาจเพิ่มสัดส่วนจากบี7 เป็นบี10...(6 ต.ค. 2560)

รอยัล ดัชท์เชลล์ บริษัทพลังงานชั้นนำของโลก ได้ยกเลิกข้อตกลงมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ ที่จะขายหุ้นในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชของไทย ให้กับบริษัทสำรวจปิโตรเลียมประเทศคูเวต ซึ่งเชลล์จะยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของปตท.สผ. และยังคงมุ่งมั่นที่จะ...(5 ต.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานมีแผนการสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสาธารณะในประเทศมากขึ้น โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าภายในประเทศ 100 คัน...(5 ต.ค.2560)

กบง. ได้มีมติไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนต.ค. นี้ เพื่อลดภาระรายจ่ายของประชาชน แม้ว่า ราคาตลาดโลกจะดีดตัวขึ้น โดยคงราคาเดิมที่ระดับ 21.15 บาท/กก. และให้นำเงินกองทุนน้ำมันฯมาชดเชยอีก 3.02 บาท/กก. เป็นชดเชยที่อัตรา 6.59 บาท...(5 ต.ค. 2560)

ครม. มีมติรับทราบการดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (อีวี) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้รายงานให้ครม. รับทราบมาตรการสนับสนุนการลงทุนโดยบีโอไอที่ดำเนินการแล้ว...(4 ต.ค. 2560)

ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ขยายไปถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ 200 ไมล์ทะเลจากฝั่ง เขตไหล่ทวีปและทะเลหลวงให้เจ้าของกิจการต้องชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้นำส่ง...(4 ต.ค. 2560)

รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การลงทุนด้านพลังงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดและภาคเอกชนจะมีวงเงินกว่า 1 ล้านล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวต่อเนื่อง จะเน้นใช้งบเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถ...(3 ต.ค. 2560)

รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซแอลพีจีตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้ เนื่องจากเกิดภัยพิบัติในหลายๆ พื้นที่ทั่วโลก และเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแนวทางการใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ...(3 ต.ค. 2560)

การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนและพิธีมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2017 ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศไทยสร้างความโดดเด่นโดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานทดแทนควบคู่ไปกับการลดการใช้พลังงาน...(2 ต.ค. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานแนะนำภาคเอกชนผู้ประกอบการผลิตเอทานอลไทยเตรียมรับมือปรับตัวสู่ธุรกิจพลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติก เนื่องจากทิศทางการใช้พลังงานของประเทศภาคขนส่งจะปรับเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า...(29 ก.ย. 2560)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกฟผ. นำเสนอ "ความสำเร็จจากงานวิจัยด้านไม้โตเร็ว และพืชพลังงาน" พร้อมเปิดเวทีเสวนาวิชาการ "โอกาสของงานวิจัยพืชพลังงานกับความมั่นคงยั่งยืนของพลังงานไทย" เพื่อนำข้อเสนอผลการวิจัย...(29 ก.ย. 2560)

รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 35 ว่า เวทีนี้มุ่งเน้นความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคผ่านการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การบูรณาการผ่านการซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคี และการเชื่อมสายส่งและระบบท่อก๊าซ ตั้งเป้าเพิ่ม...(28 ก.ย. 2560)

ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 35 กรุงมนิลา รมว. พลังงานได้นำคณะผู้ประกอบการไทยเข้ารับรางวัล ASEAN Energy Awards 2017 ที่จัดขึ้นควบคู่กับการประชุม โดยปีนี้ไทยได้รับรางวัลรวม 19 รางวัล ถือเป็นประเทศที่คว้ารางวัลได้มากที่สุด...(28 ก.ย. 2560)

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ รวมตัวกว่า 500 คน เดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมา ให้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และชีวมวล โดยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความไม่ชอบ...(27 ก.ย. 2560)

ชาวบ้านตำบลหนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร รวมตัวกันถือป้ายบริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอ เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะแปรรูป (RDF) กำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างพิจิตร...(26 ก.ย. 2560)

บริษัทผลิตไฟฟ้าบรรลุข้อตกลงในการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 1" ตั้งอยู่บนลำน้ำกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. จำนวน 514.3 เมกะวัตต์ และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จำนวน 130 เมกะวัตต์...(26 ก.ย. 2560)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงความสำเร็จในการวิจัยใช้ประโยชน์จากน้ำอ้อยเพื่อผลิตพลังงานได้ก๊าซไฮเทน ซึ่งมีค่าพลังงานสูงกว่าก๊าซธรรมชาติ ทดลองใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กได้อย่างดี...(25 ก.ย. 2560)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อรถอีวี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้งานจริง ทั้งนี้ กำหนดให้หน่วยงานราชการนำร่องใช้...(25 ก.ย. 2560)

พพ. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกบง. วันที่ 4 ต.ค. พิจารณารายละเอียดและกำหนดรูปแบบโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าในช่วงปลายปีนี้ เบื้องต้นจะทยอยเปิดรับซื้อเป็นระยะ คาดว่า ระยะแรกไม่เกิน 1,000 เมกะวัตต์ และราคารับซื้อจะแตกต่างกัน...(25 ก.ย. 2560)

ปตท. ได้รับแจ้งจากผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม จ.อุดรธานี เรื่องแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี ซึ่งจะส่งผลให้สถานีก๊าซธรรมชาติหลักน้ำพอง จ.ขอนแก่น จำเป็นต้องหยุดการผลิตก๊าซเอ็นจีวีชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23-30 ก.ย. นี้ รวม 8 วัน...(22 ก.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) น่าเป็นห่วงว่า จะมีผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด ซึ่งในไทยมีเพียง 50 คันเท่านั้น แต่ขณะนี้ภาคเอกชนตื่นตัวสนใจลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าหลายร้อยแห่ง...(22 ก.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานเตรียมนำเสนอกรอบการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) ใหม่ เพื่อขอนุมัติหลักการจากที่ประชุมกพช. วันที่ 18 ต.ค. โดยจะอยู่บนพื้นฐานความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังผลิตไฟฟ้าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น...(21 ก.ย. 2560)

องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.ได้จัดงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 19 ก.ย.60 ซึ่งในปีนี้ อบก. ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นการรับรองใช้เครื่องหมาย Carbon offset และ Carbon Neutral...(20 ก.ย.60)

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าแนวคิดการปรับโครงสร้างค่าไฟเพื่อสะท้อนต้นทุนเป็นเรื่องที่ดี เอกชนไม่ขัดข้องแต่ในกรณีที่จะกำหนดราคาค่าไฟตามภูมิภาคและระยะทาง จะทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวถูกเก็บในอัตราที่แพง...(20 ก.ย.60)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวว่า อาจจะมีการยกเลิกสถานีบริการน้ำมันขายปลีกแก๊สโซฮอล์ 91 เร็วกว่าที่กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง...(20 ก.ย.60)

กรมควบคุมมลพิษ ชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคกจ.ปทุมธานี และ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี...(20 ก.ย.60)

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจี หรือก๊าซหุงต้ม ขายปลีกเดือน ต.ค.มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามตลาดโลก ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 515 ดอลลาร์/ตัน เพิิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย....(20 ก.ย.60)

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามแผนการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ โดย กกพ. นั้นจะเริ่มที่โครงการ SPP Hybrid Firm หรือการผสมผสานประเภทเชื้อเพลิงรวมได้เพียง 300 เมกะวัตต์...(20 ก.ย.60)

รมว.พลังงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ...(19 ก.ย. 2560)

กกพ. อยู่ระหว่างศึกษาการคิดคำนวณค่าไฟฟ้าฐานให้สอดคล้องตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ที่จะประกาศใช้ในปี 2561-2564 ตามมติกพช. ที่กำหนดให้ศึกษาการจัดเก็บค่าไฟฟ้ารายภูมิภาค ตามต้นทุนค่าไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่...(19 ก.ย. 2560)

กฟผ. อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในธุรกิจใหม่ๆ เช่น การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน พร้อมลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลนำร่องโครงการแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้...(18 ก.ย. 2560)

ปตท. เปิดเผยถึงมติกบง.เห็นชอบผลการศึกษาต้นทุนราคาก๊าซเอ็นจีวี ในส่วนของค่าดำเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอ็นจีวี โดยจะทยอยปรับเพิ่มต้นทุนค่าดำเนินการออกเป็น 2 ครั้ง...(18 ก.ย. 2560)

คำสั่งของคสช. ที่ใช้มาตรา 44 ปลดล็อกให้โรงไฟฟ้าขยะ ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองรวม ขณะนี้ได้เริ่มส่งผลกระทบ ประชาชนในพื้นที่หลายแห่งเริ่มออกมาต่อต้าน...(18 ก.ย. 2560)

รมว. พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการตรวจสอบกฎหมายลูกของกฎหมายปิโตรเลียม ก่อนนำเสนอครม. พิจารณาได้ภายในปลายเดือนนี้ หรือต้นต.ค. แม้ว่าจะล่าช้าไปกว่าแผนเดิม แต่กระบวนการคัดเลือกทั้งหมดจะเสร็จสิ้นได้...(15 ก.ย. 2560)

ผู้อำนวยการสนพ. กล่าวในงานเสวนาวิชาการเรื่อง "เศรษฐกิจฟื้น...แต่พลังงานฟุบ?" ว่าบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าและน้ำมันต้องปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับและสร้างความสามารถในการแข่งขันจากการที่ประชาชน ผู้ประกอบการสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้...(15 ก.ย. 2560)

กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการยางแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) เป็นเวลา 5 ปี ในการวิจัยและพัฒนาแสวงหาวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล หลังพลังงานจากฟอสซิลเริ่มลดน้อยลง และมีปัญหา...(14 ก.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างร่างหลักการจัดทำแผนส่งเสริมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (มอเตอร์ไซค์อีวี) เพื่อเตรียมนำเสนอต่อกบง. พิจารณาภายในเดือนต.ค. นี้ และคาดว่า จะสามารถดำเนินการได้ภายในปี 2561...(14 ก.ย. 2560)

ปตท.สผ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในโครงการโมซัมบิก คาดว่าจะเลื่อนสรุปโครงการและตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ไปเป็นภายในปี 2562...(13 ก.ย. 2560)

วันที่ 16 ก.ย. 2560 ปตท. จะปรับราคาก๊าซเอ็นจีวี 51 สต./กก. มาอยู่ที่ 13.70 บาท/กก. เพื่อให้สะท้อนต้นทุนราคาก๊าซมากขึ้น โดยเป็นการปรับขึ้นในส่วนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพเนื้อก๊าซฯ 45 สต. และที่เหลือ 6 สต. เป็นการปรับขึ้นราคาเนื้อก๊าซ...(12 ก.ย. 2560)

กฟผ. ให้การสนับสนุนแก่สำนักงานกศน. ในการจัดสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า 2 แห่ง คือ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และนิทรรศการเมืองไฟฟ้า ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า...(11 ก.ย. 2560)

นายกฯ ให้ชะลอโครงการโรงไฟฟ้าสตึงมนัม ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างทบทวนโดยเน้นพิจารณาตัวเลขปริมาณน้ำในพื้นที่ใหม่ทั้งหมดว่า ตัวเลขที่แท้จริงเป็นอย่างไรหากมีการทบทวนตัวเลขปริมาณน้ำชัดเจนแล้วว่า ไม่ขาดแคลนแน่นอน ก็ไม่มีความจำเป็น...(11 ก.ย. 2560)

นายกฯ ให้ชะลอโครงการโรงไฟฟ้าสตึงมนัม ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างทบทวนโดยเน้นพิจารณาตัวเลขปริมาณน้ำในพื้นที่ใหม่ทั้งหมดว่า ตัวเลขที่แท้จริงเป็นอย่างไรหากมีการทบทวนตัวเลขปริมาณน้ำชัดเจนแล้วว่า ไม่ขาดแคลนแน่นอน ก็ไม่มีความจำเป็น...(11 ก.ย. 2560)

กบง. ได้พิจารณาผลการศึกษาการทบทวนการคำนวณต้นทุนราคาก๊าซเอ็นจีวีให้สะท้อนต้นทุน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนานครพิงค์ เห็นชอบให้ปตท. นำต้นทุนค่าใช้จ่ายการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเข้าไปอยู่ในโครงสร้างต้นทุนราคาก๊าซเอ็นจีวี...(11 ก.ย. 2560)

บางจากฯ ได้เปิดสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC เพื่อต่อยอดขยายธุรกิจพลังงานสีเขียว และธุรกิจด้านชีวภาพ เปิดตัวสถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด...(8 ก.ย. 2560)

กฟผ.ได้เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ในวันที่ 23 ก.ย. 2560...(8 ก.ย. 2560)

การประชุมกบง. ในเดือนต.ค. จะมีการพิจารณาแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยหรือโซลาร์รูฟท็อปในส่วนที่เหลือ อัตราการรับซื้อเบื้องต้นจะต้องต่ำกว่าราคาขายส่งที่ปัจจุบันอยู่ที่ 2.60 บาท/หน่วย...(7 ก.ย. 2560)

สนพ. เตรียมประกาศหลักเกณฑ์โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถสามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก) ที่ใช้น้ำมันและก๊าซเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (อีตุ๊กตุ๊ก) โดยกองทุนอนุรักษ์ฯ จะสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 5 ปี...(7 ก.ย. 2560)

ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกอีก 4 เดือนที่เหลือของปีนี้ ยังมีแนวโน้มเป็นราคาขาขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกในประเทศให้ปรับเพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงานจะใช้กองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีสะสมของก๊าซแอลพีจีมาดูแล...(7 ก.ย. 2560)

พพ. ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ โดยถือเป็นกิจกรรมภายใต้การจัดประกวด Thailand Energy Awards 2017 เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิลม์บางแห่งแรกของประเทศไทย...(7 ก.ย. 2560)

พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเครือข่ายไหมไทยดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการ โดยจะมีการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเจาะบ่อบาดาล ให้กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแปลงใหญ่ที่ศูนย์...(6 ก.ย. 2560)

ที่ประชุมครม. ได้มีการหารือถึงประเด็นโครงการโรงไฟฟ้าสตึงมนัมในกัมพูชา โดยวางแนวทางที่จะมีการเจรจากับรัฐบาลกัมพูชาในช่วงที่นายกฯ จะนำครม.ที่เกี่ยวข้องไปประชุมร่วมกับครม.ของกัมพูชา ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนชะลอโครงการ เนื่องจากนายกฯได้มีคำสั่ง...(6 ก.ย. 2560)

การประชุุมกบง. ได้พิจารณาราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีเดือนก.ย. สะท้อนกลไกตลาดโลก ซึ่งพบว่า ต้นทุนจะต้องปรับขึ้น 1.43 บาท/กก. แต่เพื่อลดผลกระทบเห็นควรให้ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันฯ ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชย ส่งผลให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 10 บาท/ถัง...(6 ก.ย. 2560)

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัย โดยเห็นว่า ภาครัฐควรส่งเสริมเพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้เอง หากมีไฟฟ้าเหลือก็ย้อนเข้าสู่ระบบจำหน่าย...(5 ก.ย. 2560)

บริษัทพลังงานมหานครได้ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับกฟน. เพื่อผลักดันโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เตรียมพร้อมและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยกฟน. จะทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานราชการที่สนใจและมีความพร้อมในการติดตั้ง...(4 ก.ย. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานจากตะวันออกกลาง เข้ามาติดต่อสอบถามถึงแนวทางการจัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันแห่งใหม่ในไทย เน้นการส่งออกเป็นหลัก เนื่องจากทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะป้อนตลาดในภูมิภาคนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึง...(4 ก.ย. 2560)

พพ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้ดำเนินโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลประหยัดด้านพลังงานในพื้นที่ของหน่วยงานภายใต้ทำเนียบรัฐบาล สามารถลด...(4 ก.ย. 2560)

กกพ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ (ปี 2561-65) โดยคาดว่า จะประกาศใช้ภายในปี 2561 ซึ่งโครงสร้างใหม่จะมีความรัดกุมแผนการลงทุนของ 3 การไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงจะมีการปรับปรุงค่าบริการรายเดือน...(1 ก.ย. 2560)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พร้อมด้วย สผ. รองผู้ว่าฯกฟผ. ร่วมแถลงข่าวการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการติดตามตรวจสอบที่ครบถ้วน...(31 ส.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานได้เปิดเสรีราคาจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยจะไม่ได้เข้าไปควบคุมค่าไฟปลายทาง แต่ควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าที่ขายให้กับเจ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่กำหนดอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก...(31 ส.ค. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจข้อมูลต่างๆ สำหรับกรณีช่วยเหลือหาบเร่แผงลอยใช้แอลพีจีราคาถูก โดยจะสรุปได้ในสิ้นปี ล่าสุดได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีหลายแนวทางหรืออาจทำโครงการใหม่...(30 ส.ค. 2560)

นักวิชาการด้านพลังงานทดแทนเปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า 14% ขณะที่การใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าของโลกคิดเป็น 24.5% ซึ่งต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสูงกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ แต่แนวโน้ม...(30 ส.ค. 2560)

กกพ. เตรียมเรียกทุกฝ่ายร่วมหารือรับมือทิศทางการผลิตไฟฟ้าพึ่งพาตนเองที่มากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตและจำหน่ายที่ลดลง ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าต่อไปกระทบต่อประชาชนเพิ่มขึ้น...(30 ส.ค. 2560)

บริษัทยูเอซีโกลบอลเปิดเผยความคืบหน้าการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะแบบ RDF ในลาว โดยเดือนก.ย. นี้ จะลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัทพันธมิตรท้องถิ่นที่ได้รับสัมปทานขยะนานกว่า 20 ปี ขนาดกำลังผลิต 6 เมกะวัตต์...(29 ส.ค. 2560)

บริษัทบ้านปู ได้จัดตั้งบริษัทบ้านปูอินฟิเนอร์จี เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการด้านการวางระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนครบวงจร สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเทรนด์เดียวกับจีนและออสเตรเลีย ที่หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์...(29 ส.ค. 2560)

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกง ขนาดกำลังผลิต 3,660 เมกะวัตต์ เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีแล้ว โดยสนพ. ยืนยันยังไม่มีการดำเนินการใดๆ และอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดในการใช้ประโยชน์...(28 ส.ค. 2560)

ส.อ.ท. เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลมีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าสตึงมนัม เพื่อเตรียมไฟและน้ำรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีว่า เอกชนมีความกังวลในแง่ของต้นทุนและความมั่นคง โดยเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้า...(28 ส.ค. 2560)

พพ. ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุรีโซลาร์ ของบริษัทพัฒนาพลังงาน จำกัด เป็นกิจกรรมภายใต้การประกวด "Thailand Energy Awards 2017" เพื่อให้เห็นตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินการด้านส่งเสริมพลังงานทดแทน...(28 ส.ค. 2560)

ภายในเดือนก.ย.-ต.ค. นี้ กระทรวงพลังงานจะสามารถประกาศทีโออาร์การเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกชที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทาน โดยมั่นใจจะได้ผู้ชนะประมูลช่วงต้นปี 2561...(25 ส.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2015) คาดว่า จะชัดเจนภายในสิ้นปี 2560 โดยจะศึกษาความเหมาะสมในการขยายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งหมดจาก 30% เป็น 40% ได้หรือไม่ คงต้องคำนึงถึงปัจจัย 3 ด้านพิจารณาประกอบกัน...(25 ส.ค. 2560)

กฟน. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในถนนพหลโยธิน ระยะ 8 กม. ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการมหานครไร้สายที่กฟน. ได้ร่วมกับหน่วยงานควบคุมดูแลสายสื่อสารและกทม. ดำเนินการ ภายในสิ้นเดือนก.ย. จะปลอดสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทุกชนิด...(24 ส.ค. 2560)

วันที่ 23 ส.ค. ตัวแทนชาวบ้านหมู่ 4 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา รวมตัวกันแสดงเชิงสัญญลักษณ์ค้านรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่บริเวณหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ...(24 ส.ค. 2560)

บริษัททิพวัฒน์ฯ ดำเนินธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสังคมในโครงการไทยไบโอแมส นำเศษวัชชพืชเหลือใช้จากการปลูกพืชไร่ที่มีอยู่จำนวนมาก แทนที่จะเผาทำลายทิ้งก็นำมาอัดเป็นแท่งใช้เป็นพลังงานป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล...(23 ส.ค. 2560)

บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ ได้เข้าหารือกับปตท. เพื่อต้องการใช้ศักยภาพของคลังเขาบ่อยา จ.ชลบุรี สำหรับการนำเข้าก๊าซแอลพีจีในอนาคต โดยอัตราค่าใช้จ่ายของการใช้คลังเขาบ่อยาแต่ละราย มีอัตราที่แตกต่างกัน ซึ่งจะใช้วิธีเจรจาเป็นรายๆ ไป...(23 ส.ค. 2560)

วงการค้าน้ำมันได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่ว่า การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 21 จะไม่มีการนำเอาระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้แน่นอน เนื่องจากไม่มีแปลงสำรวจและผลิตปิโตรเลียมใดเข้าเกณฑ์สัญญา...(23 ส.ค. 2560)

รมว.พลังงานจะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัมในการประชุมครม.สัญจร โดยกระทรวงพลังงานจะมีการรายงานภาพรวมทั้งหมด ส่วนค่าไฟฟ้าที่อยู่ระดับสูงสุดนั้นได้รวมค่าน้ำแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อยุติยังมีขั้นตอน...(22 ส.ค. 2560)

ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียมออกตามความในพ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวม 4 ฉบับ มีสาระสำคัญคือ เพื่อกำหนดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของรัฐบาลมีทางเลือกให้สามารถนำระบบสัญญาแบ่งปันผล...(21 ส.ค. 2560)

โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย กำลังผลิต 1,470 เมกะวัตต์ ที่สร้างทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่จะหมดอายุ มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนจากบริษัทซีคอท จก. ร่วมให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จัดเวทีรับฟัง...(21 ส.ค. 2560

พพ. จะสรุปเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัยแบบเสรีจากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กระทรวงพลังงานพิจารณาในระดับนโยบายภายในเดือนก.ย. 2560...(21 ส.ค. 2560)

ปตท. เปิดเผยแผนลงทุน 5 ปี เน้นลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คือ โครงการคลังแอลเอ็นจี โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการปรับปรุงโรงกลั่นและปิโตรเคมี และโครงการธุรกิจใหม่ มั่นใจว่า จะสามารถจัดหาหรือนำเข้าแอลเอ็นจีมาแข่งขัน...(18 ส.ค. 2560)

ปตท.สผ. พร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลสัมปทานที่จะหมดอายุคือ แหล่งบงกชและเอราวัณ จากการที่ครม. มติอนุมัติในหลักการของร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทั้ง 3 ฉบับ และเห็นชอบในร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม จะเป็นกลไกสำคัญ...(18 ส.ค. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเร่งเสนอร่างประมูลแข่งขันแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุปี 2565-66 แหล่งเอราวัณและบงกชต่อคณะกรรมการปิโตรเลียม และคาดว่า เมื่อได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพลังงานก็คงจะเข้าสู่ที่ประชุมครม. เดือนก.ย. และเปิดให้เอกชนเสนอแข่งขัน...(17 ส.ค. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำลังจับตาราคาน้ำมันที่อาจส่งผลต่อการเก็บอัตราค่าภาคหลวงปิโตรเลียมในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า คาดว่า การจัดเก็บค่าภาคหลวงจะทรงตัวในระดับต่ำ...(16 ส.ค. 2560)

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการออกตามกฎหมายปิโตรเลียมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม รวม 4 ฉบับ ซึ่งคาดว่า น่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนต.ค. นี้เป็นต้นไป เพื่อรองรับการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบที่ 21...(16 ส.ค. 2560)

กกพ. คาดการณ์ว่า ในช่วง 20 ปีต่อจากนี้ ยังไม่มีความจำเป็นในการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ เนื่องจาก...(16 ส.ค. 2560)

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. เห็นด้วยกับแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) อย่างแพร่หลาย ที่กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ชาร์จไฟ) โดยใช้อัตราตามช่วงเวลาของวัน...(15 ส.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานได้ปรับบทบาทการทำงานของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน เช่น กฟผ. ให้เข้ามาบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยตั้งส่วนงานขึ้นมาดูแลงานด้านพลังงานทดแทนและด้านก๊าซโดยเฉพาะ...(15 ส.ค. 2560)

การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ กระทรวงพลังงานจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมา เพื่ออนุญาตให้ปตท. เข้าไปศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในรูปแบบคลังลอยน้ำที่...(11 ส.ค. 2560)

การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนตามแผน AEDP 2015 มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่บ่อขยะทั้งประเทศว่า มีจุดใดที่สามารถตั้งโรงไฟฟ้าขยะได้บ้าง...(10 ส.ค. 2560)

พพ. มีนโยบายให้เกิดการส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานไปยังภูมิภาคต่างๆ ภายใต้นโยบาย "พลังงาน 4.0" โดยได้นำร่องร่วมกับจ.ราชบุรี จัดงาน "มหกรรมราชบุรี 4.0"...(10 ส.ค. 2560)

กฟภ. ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งของอนุญาโตตุลาการที่ให้บริษัทดีแอนด์เจฯเป็นฝ่ายชนะคดี และกฟผ. จะต้องจ่ายค่าเสียหายจากการที่ไม่พิจารณาให้บริษัทดีแอนด์เจฯ ปรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแบบโซลาร์เทอร์มอลมาเป็นแบบแผงโซลาร์เซลล์...(9 ส.ค. 2560)

กพช. เห็นชอบร่างเอ็มโอยูโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัมและให้เสนอต่อครม. เพื่อรับทราบ โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย...(9 ส.ค. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินของไทย (Thailand Coal Awards) ครั้งที่ 3 โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 9 รางวัล ซึ่งจะมีการคัดเลือกเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับอาเซียนที่...(9 ส.ค. 2560)

กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเพียงผู้ประกอบการ 2 ราย คือ กฟผ. และกลุ่มกัลฟ์ที่ได้ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติกับกกพ. แล้ว คาดว่า การเปิดจองสิทธิ์ใช้คลังแอลเอ็นจีเทอร์มินอลของปตท. จะมีเพียงกฟผ. ที่ได้รับ...(9 ส.ค. 2560)

กกพ. ประกาศเปิดประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่วันที่ 7-21 ส.ค. จำนวน 300 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ FiT อัตราค่าไฟฟ้าที่ 3.66 บาท/หน่วย...(8 ส.ค. 2560)

กกพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำรอง (Backup Rate) เพื่อใช้เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4-18 ส.ค. นี้ โดยจะเพิ่มเติมอัตราค่าไฟฟ้าสำรองของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) อีก 1 กรณี...(8 ส.ค. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีแนวคิดที่จะอาจเปิดให้เอกชนรายอื่นๆ ที่มีความพร้อมเป็นผู้พัฒนาใน 2 โครงการคลังก๊าซลอยน้ำที่ได้ให้ปตท. ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้...(7 ส.ค. 2560)

กกพ. เตรียมที่จะรับเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลัง 2560 ถึงต้นปี 2561 โดยเริ่มจากเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีก 600 เมกะวัตต์ จาก 4 โครงการ โดยเฉพาะโครงการที่สำคัญ...(7 ส.ค. 2560)

สนพ. อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยจะเพิ่มเติมการศึกษาข้อมูลสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง...(7 ส.ค. 2560)

ค่ายรถยนต์โดยเฉพาะในยุโรปกำลังเผชิญกับแรงกดดันให้ยกระดับเทคโนโลยีดีเซลให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งเลิกผลิตรถยนต์ดีเซล และหันไปผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า...(4 ส.ค. 2560)

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เข้าหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมถึงกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด ที่มีระยะเวลาจำกัดถึงสิ้นปี 2560 ทำให้หลายบริษัทเตรียมตัวไม่ทัน...(4 ส.ค. 2560)

โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm ของภาครัฐ จำนวน 300 เมกะวัตต์ มีผู้ประกอบการเอกชนสนใจจะเข้าร่วมเสนอขายไฟฟ้าจำนวนมาก...(4 ส.ค. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมเสนอครม.พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั่วประเทศภายใต้ 3 ระบบ รวมถึงพิจารณาร่างกฎกระทรวง 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพื่อรองรับการเปิดประมูล...(3 ส.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเจรจาขอซื้อไฟฟ้าจากประเทศกัมพูชาใน 2 แหล่ง ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำสตึงนัม ในอัตราค่าไฟฟ้า 10 บาท/หน่วย ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเกินไปและโรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกง...(3 ส.ค. 2560)

กบง. ได้พิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีอ้างอิงสำหรับเดือนส.ค. โดยมีมติให้คงราคาอ้างอิงไว้ที่ 20.49 บาท/กก. แม้ราคาตลาดโลกจะปรับเพิ่มขึ้น 85 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากเดือนก่อน โดยให้ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ...(3 ส.ค. 2560)

ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกล่าสุดเดือนส.ค. ยังยืนราคาอยู่ที่ 320-330 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ทำให้ราคาขายปลีกในประเทศยังไม่มีการปรับขึ้นหลังจากที่ภาครัฐประกาศเปิดเสรีธุรกิจก๊าซเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ...(2 ส.ค. 2560)

ครม. มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ตามที่กฟภ. เสนอ โดยครอบคลุมการลงทุนทั้งในด้านสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า...(2 ส.ค. 2560)

พพ. ได้จัดโครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงานผ่านกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่สำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เก่าให้เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ประหยัดพลังงาน วงเงิน 300 ล้านบาท...(2 ส.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานจัดโครงการ "สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง" ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ด้วยรูปแบบการใช้แผงโซลาร์เซลล์เข้าช่วยผลิตไฟฟ้า ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ล่าสุดเปิดนำร่องพื้นที่โคราชใช้กับระบบประปาหมู่บ้านมอดินแดง...(1 ส.ค. 2560)

กพช. เห็นชอบในหลักการและแนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติทั้งระบบ โดยให้กฟผ. เป็นผู้จัดหาก๊าซแอลเอ็นจีรายใหม่ เพื่อนำร่องทดสอบระบบต่างๆ ในระยะที่ 1...(1 ส.ค. 2560)

กพช. รับทราบแนวทางที่กระทรวงพลังงานเสนอให้โยกมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี และโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนไปอยู่ภายใต้แนวทางการให้สวัสดิการแห่งรัฐ...(1 ส.ค. 2560)

ภายหลังจากการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี ทำให้ผู้ค้าบางรายนำเข้าเอง ส่งผลให้ปตท. ต้องปรับแผนธุรกิจก๊าซแอลพีจี จากเดิมที่นำเข้าเพื่อรองรับการใช้ในประเทศ มาเป็นการนำเข้าเพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านแทน...(31 ก.ค. 2560)

รัฐบาลอังกฤษประกาศนโยบายไม่ให้มีรถยนต์ใหม่ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลภายในปี 2583 ขณะเดียวกันจะจัดสรรงบประมาณให้ทางการท้องถิ่นจำกัดรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลไม่ให้เข้าไปในถนนที่มีปัญหามลพิษ...(27 ก.ค. 25602)

การประชุมกพช. วันที่ 31 ก.ค. มีวาระสำคัญจะพิจารณาแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจีเต็มรูปแบบ หลังจากที่มีการเปิดเสรีการนำเข้าแล้ว ขั้นตอนจากนี้จะเปิดให้ผู้ค้าแอลพีจีรายอื่นเข้ามาใช้บริการเช่าระบบคลังแอลพีจีของปตท. ที่เขาบ่อยา...(26 ก.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานเน้นเดินหน้าแผนอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนสร้างอาคารหรือปรับปรุงอาคารให้เน้นเรื่องประหยัดพลังงาน ผู้ก่อสร้างจะต้องยื่นแบบให้พพ. ตรวจสอบแผนอนุรักษ์พลังงานตามแผนบังคับก่อนเสนออนุมัติแบบก่อสร้าง...(26 ก.ค. 2560)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)