พพ. เร่งส่งเสริมพลังงานขยะในประเทศไทย

กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากขยะให้ได้ 160 เมกะวัตต์และผลิตความร้อน 100 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบในปี 2564

การผลิตก๊าซชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพที่ใช้ในอุตสาหกรรมทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม มีด้วยกันหลายระบบที่มีการใช้งานในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่สร้างประโยชน์ในแง่ต่างๆ

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันได้มีการคิดค้นเทคโนโลยี และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

สถานการณ์พลังงานปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่าในภาพรวมทั้งปีจะขยายตัวร้อยละ 3.0โดยในช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาสที่สาม ภาวะเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.7

“โซลาร์ รูฟท็อป” ส่อเค้ากระหึ่ม ดีเดย์ให้ยื่นขอ 23 ก.ย. 2556

หลังเคาะแล้ว “โซลาร์เซลล์ 200 เมกะวัตต์” ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายนถึง 11 ตุลาคมนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะเปิดให้ผู้สนใจยื่นคำขอเพื่อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และอาคารธุรกิจ หรือ โรงงาน ด้วยปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ารวม 200 เมกะวัตต์

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

รมว.พลังงานกล่าวว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉินจะไม่มีผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแต่อย่างใด โดยจะเดินหน้าตามแผนเดิม ขณะนี้พพ. อยู่ระหว่างหารือ...(30 มี.ค. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างราคาก๊าซเอ็นจีวี โดยปตท.จะช่วยสนับสนุนส่วนต่างราคาเอ็นจีวีในส่วนของรถโดยสารสาธารณะต่อไป โดยต้องมีเงื่อนไขลดค่าโดยสาร...(30 มี.ค. 2563)ในระยะยาว

กรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กร WWF ประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) กฟน. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชม. เพื่อลดโลกร้อน" เชิญชวนร่วมแชร์การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม...(27 มี.ค. 2563)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี ทำให้ความต้องการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพปรับลดลง แต่ยอดขายเอทานอลสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15%...(27 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ซึงเป็นวันแรกของการยื่นขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ของกฟน. และกฟภ. พบว่า ประชาชนเข้าลงทะเบียนจำนวนมากกว่า...(27 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานกล่างถึงกรณีกระแสข่าวหากเจ้าของคืนเงินประกันไฟฟ้าแล้ว ต่อไปถ้ามิเตอร์ชำรุด เจ้าของบ้านต้องเสียเงินเปลี่ยนเองว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงได้รับบริการจาก 2 การไฟฟ้า เช่นเดิม...(26 มี.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานพร้อมสนับสนุนในการช่วยลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยกฟผ. ได้แจ้งเตรียมพร้อมสนับสนุนสถานที่ 3 แห่ง เพื่อดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว...(26 มี.ค. 2563)

กบง. มีมติปรับลดราคาก๊าซเอ็นจีวีเฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ 3 บาท/กก. เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. นี้...(26 มี.ค. 2563)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) วางแผนพัฒนาการผลิตกำลังไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยจะต้องใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม...(25 มี.ค. 2563)

คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาผลสรุปการศึกษาเบื้องต้นโครงการศึกษา SEA จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้...(25 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า กบน. ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการกำหนดอัตราเก็บเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งจะมีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง...(25 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเร่งไปตรวจสอบดูความพร้อมของระบบคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วไปและเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ทั้งในส่วนของกฟน. และกฟภ. และเริ่มทยอยคืนเงินได้ตั้่งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563...(24 มี.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานต้องเลื่อนการเปิดให้เอกชนยื่นขอสิทธิและสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (ครั้งที่ 23) บริเวณอ่าวไทยออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมที่จะเปิดในเดือนเม.ย. 2563 เพราะขณะนี้บริษัทต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมยื่นขอสำรวจได้...(24 มี.ค. 2563)

กบน. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วยการกำหนดอัตราเก็บเงินกองทุนน้ำมันเป็นเวลา 2 เดือน ที่มีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง 50 สต./ลิตร...(24 มี.ค. 2563)

การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้พิจารณาเรื่องการยื่นขอเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัทบี.กริม เพาเวอร์ เห็นว่าขณะนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะออกใบอนุญาตฯ...(23 มี.ค. 2563)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ครม. จึงมีมติให้กระทรวงพลังงานดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ...(23 มี.ค. 2563)

กพช. เห็นชอบร่างแผนด้านพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ 4 ฉบับ ทั้งแผนผลิตไฟฟ้า แผนพลังงานทดแทน แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนด้านก๊าซ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล...(20 มี.ค. 2563)

กพช. เห็นชอบแนวทางด้านนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการส่งเสริมนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน โดยปรับปรุงรายละเอียดสำคัญให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและความเหมาะสมในอนาคต...(20 มี.ค. 2563)

กกพ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก โดยจะเริ่มให้มีการตรวจสอบสิทธิ์และทยอยคืนเงินประกันฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ในช่องทางออนไลน์...(20 มี.ค. 2563)

กบง. เห็นชอบทบทวนกำหนดราคาก๊าซแอลพีจีราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นจากเดิมกก.ละ 17.17 บาท เหลือ 14.37 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกขนาดถัง 15 กก. ลดลง 45 บาท เหลือ 318 บาท/ถัง เป็นระยะเวลา 3 เดือน...(20 มี.ค. 2563)

กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยแผนโรดแมพการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อเร่งให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยเร็ว มีเป้าหมายภายในปี 2573 มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด...(19 มี.ค. 2563)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับลดลงต่อเนื่องต่ำสุดในรอบ 4 ปี จะมีการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ค้าน้ำมันปรับราคาขายปลีก...(19 มี.ค. 2563)

คณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม(ชุดใหญ่) เตรียมจะนำเสนอต่อที่ประชุมกบง. พิจารณาข้อเสนอของที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม(กลุ่มย่อย)ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ที่ได้ข้อยุติเบื้องต้นให้ปรับลดค่าพรีเมี่ยมโรงกลั่น...(18 มี.ค. 2563)

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) อีก 5 ปีข้างหน้า ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ อยู่ระหว่างทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ผลิตและประกอบ...(18 มี.ค. 2563)

ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยมาตรการด้านไฟฟ้าและน้ำประปา โดยลดค่าไฟฟ้า 3% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน...(18 มี.ค. 2563)

กรุงเทพมหานครเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" 60+ Earth Hour 2020 วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. โดยขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้พลังงานภายในบ้านพร้อมกับหลายเมืองทั่วโลก ซึ่งปีนี้จะทำผ่านสื่อออนไลน์...(17 มี.ค. 2563)

กระทรวงยุติธรรมกำหนดมาตรการแก้ไขค่าไฟฟ้าที่สูงของกรมราชทัณฑ์ไว้ 3 แนวทาง โดยใช้พลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์ ล่าสุดได้ประสานไปยังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. ให้สนับสนุนด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์...(16 มี.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานมอบให้กรมธุรกิจพลังงานเตรียมความพร้อมที่จะประกาศกำหนดให้แก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ ซึ่งคาดว่จะประกาศได้ภายในเดือนมิ.ย. ...(16 มี.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานจัดรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) เบื้องต้นได้พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขายไฟฟ้าและเกณฑ์ด้านเทคนิค 40 คะแนน...(16 มี.ค. 2563)

กฟผ. ได้เสนอแผนการจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. ระหว่างปี 2563-2565 เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและบริหารจัดการต้นทุนค่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าของกฟผ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...(13 มี.ค. 2563)

กกพ. มีมติให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บเดือนพ.ค.-ส.ค. 63 จำนวน -11.60 สต./หน่วย ส่งผลให้ค้าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาท/หน่วย เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชน...(13 มี.ค. 2563)

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อทำให้ทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายให้ไทยก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน โดยมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานไปหารือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง...(12 มี.ค. 2563)

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯในกลุ่มน้ำมันดีเซล ซึ่งจะไม่มีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลหน้าสถานีบริการ...(12 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับครัวเรือน ประชาชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อยู่ระหว่างรอให้กกพ. หารือร่วมกับกฟน. และกฟภ. โดยวันที่ 12 มี.ค. กกพ. กฟน. และกฟภ. จะชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขหลักเกณฑ์...(12 มี.ค. 2563)

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้ามีอัตราตั้งแต่ 300 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท และ 6,000 บาท แล้วแต่ขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้า จะมีประชาชนได้รับเงินคืน 21.5 ล้านราย เริ่มทยอยคืนสิ้นเดือนมี.ค. นี้...(11 มี.ค. 2563)

นายกฯเป็นประธานรับฟังความคืบหน้าการดำเนินนโยบายของส่วนราชการ ย้ำว่า 40 หน่วยงานกระทรวงพลังงานต้องบูรณาการการทำงานในช่วงวิกฤตโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้รัดกุม และต้องมีมาตรการเร่งด่วนช่วยแก้ไข...(11 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ 700 เมกะวัตต์ ในวันที่ 13 มี.ค. คาดว่า จะสามารถประกาศเปิดให้...(11 มี.ค. 2563)

นายกฯเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยกระทรวงพลังงานได้เสนอความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานที่สำคัญ 4 ด้าน...(10 มี.ค. 2563)

กบง. ได้เห็นชอบ 4 มาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 และภาวะภัยแล้งที่จะมีผลต่อการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจไทย ซึ่งกระทรวงพลังงานเสนอ...(10 มี.ค. 2563)

สนพ. เร่งเดินหน้าให้ความรู้เรื่อง "สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต" ลงพื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต เร่งพัฒนาความรู้ภาคประชาชน พร้อมเชิญกฟภ. ร่วมบรรยายให้ความรู้แผนดำเนินงานโครงการนำร่อง...(9 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานเตรียมหารือกับกฟนและกฟภ. เพื่อหาแนวทางในการที่จะคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าประจำบ้าน นำเงินคืนสู่ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ...(9 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานมอบหมายให้ปลัดกระทรวงพลังงานเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 9 มี.ค. เพื่อหารือกำหนดรายละเอียดมาตรการลดค่าไฟฟ้า ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และจะมีมาตรการออกมาอีก...(9 มี.ค. 2563)

ไทยออยล์ เปิดเผยการลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด (CFP) ภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งสร้างโอกาสให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของโรงกลั่นน้ำมัน...(6 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คณะทำงานและสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกิจการผลิตปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มเอราวัณ โดยประกาศนโยบายสำคัญที่จะสานต่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียม...(5 มี.ค. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรมจากการหารือได้ข้อสรุปเบื้องต้นถึงตัวเลขโครงสร้างราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นจะลดลงประมาณ 50 สต./ลิตร...(5 มี.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับกฟผ. ลงพื้นที่จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน การประยุกต้ใช้ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์...(4 มี.ค. 2563)

กฟผ. เปิดเผยถึงยอดการใช้ไฟฟ้าของไทยในระบบของกฟผ. 2 เดือนแรกของปี มีจำนวนรวม 31,524 ล้านหน่วย ทั้งนี้กฟผ. อยู่ระหว่างการติดตามยอดการใช้ไฟฟ้าต่อไปว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19 หรือไม่...(4 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Thailandl Forward : ไทยกับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่" โดยระบุว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ต้องเร่งปรับตัว 4 ด้านสำคัญ...(4 มี.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานยังเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย (โซลาร์ภาคประชาชน) ในปี 2563 ต่อไป แต่จะปรับลดสัดส่วนปริมาณการรับซื้อลง โดยเปิดให้ภาคครัวเรือนที่สนใจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปใช้เองเป็นหลัก...(3 มี.ค. 2563)

กรมการค้าภายในเปิดเผยขณะนี้ระดับราคาผลปาล์มน้ำมันปรับลดลงมาเหลือกก.ละ 4-5 บาท จากที่เคยขึ้นไปสูงสุด 7 บาท ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบกก.ละ 30 บาท ซึ่งยังเป็นระดับราคาที่เกษตรกรได้กำไรจากต้นทุนการผลิต 3 บาท และเป็นระดับราคาที่สูงกว่า...(2 มี.ค. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมหารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน ผู้ผลิตและผู้ค้าเอทานอล เพื่อเตรียมความพร้อมกำหนดให้แก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของไทย ที่กระทรวงพลังงานได้วางเป้าหมายจะประกาศใช้ในไตรมาส 3...(2 มี.ค. 2563)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดโครงการอบรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนด้วยการทำบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เลี้ยงให้กับชาวบ้านกางกี่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์บ่อก๊าซชีวภาพ...(28 ก.พ. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชืัอเพลิงเฉลี่ยต่อวัน เดือนม.ค. 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กลุ่มน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 1.8% กลุ่มดีเซลลดลง 2.5%...(28 ก.พ. 2563)

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เห็นชอบปรับอัตราเงินเพื่อจัดเก็บเข้าไปสะสมในกองทุนน้ำมันในส่วนของดีเซล เพื่อส่งเสริมการใช้บี10 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานตามมติของกบง. ส่งผลให้ราคาขายปลีกบี10 ลดลง 50 สต./ลิตร

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้จัดทำรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นในการเตรียมพื้นที่รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงการลงทุนปิโตรเคมีขั้นสูง...(27 ก.พ. 2563)

กรมควบคุมมลพิษร่วมลงนามความร่วมมือ "Zero Burn ลดการเผาฟางข้าวแก้ปัญหา PM2.5 ลดภาวะโลกร้อน" เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ร่วมบูรณาการจัดการฟางข้าว และลดการเผา...(27 ก.พ. 2563)

ปตท. ได้ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซแอลเอ็นจีกับ 5 บริษัท เป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริมการใช้ก๊าซแอลเอ็นจีขยายไปยังภาคอุตสาหกรรมนอกแนวท่อส่งก๊าซฯอย่างต่อเนื่อง...(27 ก.พ. 2563)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเตรียมประชุมในเร็ว ๆ นี้เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) ให้บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนมี.ค. ...(26 ก.พ. 2563)

แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งจะมีผลทำให้ต้นทุนพลังงานมีราคาถูกลง และด้วยพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปจากผู้บริโภคหันมาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น ย่อมจะส่งผลต่อทิศทางราคาพลังงานในอนาคต...(26 ก.พ. 2563)

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นชอบร่างมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่สี่ล้อขึ้นไปสำหรับขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า มอก.3026-25XX คาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนมี.ค.นี้...(25 ก.พ. 2563)

กระทรวงพลังงานเตรียมประกาศให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานและลดชนิดน้ำมันเบนซินในสถานีบริการโดยยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้กลางปี 2563 ในขณะที่ผู้ผลิตเอทานอลยังคงรอติดตามการกำหนดนโยบายและกรอบระยะเวลา...(25 ก.พ. 2563)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ 2563 จะยังคงนำมาสนับสนุนการดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยจะกำหนดให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไม่มีการต่ออายุ...(25 ก.พ. 2563)

เลขาธิการสำนักงานกกพ. เปิดเผยถึงแนวทางดูแลอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศในปี 2563 เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางที่หมาะสม ต้องพิจารณาถึงต้นทุนค่าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะคงอัตรา...(21 ก.พ. 2563)

กกพ. ศึกษาดูงานโครงการทดสอบภายใต้โครงการ Sandbox สำหรับการซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบ Peer to Peer ของบริษัท Kansai Electric Power ที่ญี่ปุ่น จึงดำเนินโครงการภายใต้ ERC Sandbox เพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าเสมือนจริง...(24 ก.พ. 2563)

กฟผ. เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 3 ในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน...(24 ก.พ. 2563)

กกพ. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกพช. ในเดือนมี.ค. พิจารณาแนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าเสรี เพื่อขอรับความเห็นชอบการยกเว้นนโยบาย Enhancing Single Buyer...(21 ก.พ. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้มีสถานีบริการน้ำมันจำหน่ายบี10 ประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศ มียอดใช้อยู่ที่ 5 ล้านลิตร/วัน ตั้งเป้าหมายในเดือนมี.ค. จะต้องจำหน่าย 20 ล้านลิตร/วัน...(20 ก.พ. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนบูรณาการระยะยาวโดยสาระสำคัญได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ปรับเพิ่มสัดส่วน...(19 ก.พ. 2563)

กฟผ.ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนี ดำเนินโครงการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย หันมาใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ...(18 ก.พ. 2563)

กฟภ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการทดลอง ERC Sandbox...(18 ก.พ. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนกรณีควิกวินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้กกพ. พิจารณาก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็น...(18 ก.พ. 2563)

พพ. ได้จัดสัมมนาเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน 2561-2580 หรือ อีอีพี 2018 มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะประกอบเป็นข้อมูล...(18 ก.พ. 2563)

เอกอัครราชทูตราขอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรมว.พลังงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยโดยรวม...(17 ก.พ. 2563)

วิสาหกิจชุมชนปันบุญ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เสนอของบโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า...(17 ก.พ. 2563)

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคประชาชน จะมีการเริ่มนำร่องพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในหมู่บ้านจัดสรรประมาณ 200 โครงการ ประมาณ 10,000 ครัวเรือน...(17 ก.พ. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ในวันที่ 17 ก.พ. จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พิจารณารายละเอียดร่างหลักเกณฑ์ (TOR) โรงไฟฟ้าชุมชน โดยเฉพาะโครงการรูปแบบเร่งรัด เบื้องต้นกระทรวงพลังงานพร้อม...(17 ก.พ. 2563)

กฟผ. ร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาเตรียมมอบห้องเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมส่งพนักงานกฟผ. เป็นจิตอาสาพลังงานร่วมรณรงค์ลดใช้พลังงาน...(14 ก.พ. 2563)

กรมการค้าภายในเปิดเผยสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันอยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งปาล์มทะลายและน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มความต้องการใช้ในประเทศ โดยเฉพาะการกำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน...(14 ก.พ. 2563)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยถึงแผนการสร้างความมั่นคงให้กับการผลิตไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มปตท.สผ. จะดำเนินการขุดเจาะแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมเพิ่มเติม...(14 ก.พ. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ไทยมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีมากขึ้น เพื่อสงวนแหล่งก๊าซธรรมชาติไว้ป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานปิโตรเคมี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเตรียมนำเสนอ...(13 ก.พ. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จะประชุมนัดแรกในวันที่ 17 ก.พ. นี้ เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคัดเลือกโครงการ...(13 ก.พ. 2563)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้านโยบายที่มอบให้กฟผ. ไปพิจารณาดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีรายได้น้อย มีแนวคิดจะปรับโครงสร้างการใช้ไฟฟ้าฟรี เพื่อให้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง โดยหลักเกณฑ์ใหม่จะให้เฉพาะผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นที่ได้รับอัตราค่าไฟฟ้า...(13 ก.พ. 2563

บริษัทไทยออยล์ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะธุรกิจขึ้นอยู่กับส่วนต่างของราคาต้นทุนน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูป ขณะที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติจีนเตรียมปรับลดกำลังการผลิต...(12 ก.พ. 2563)

บริษัททีพีไอโพลีน เพาเวอร์ เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ 3-5 ปี มีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน และลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้...(12 ก.พ. 2563)

รมว.อุตสาหกรรมเปิดเผยว่า นายกฯลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) รวม 19 คน โดยมีนายกฯ หรือรองนายกฯที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีกรรมการทุกภาคส่วน...(11 ก.พ. 2563)

กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ปตท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานหารือรายละเอียดความร่วมมือกับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (เมติ)ของญี่ปุ่นในการนำเข้า-ส่งออก การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางซื้อขาย...(11 ก.พ. 2563)

รมว.พลังงานชี้แจงกรณีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ไม่มีอำนาจชี้นำหรือพิจารณาอนุมัติโครงการแต่อย่างใด...(11 ก.พ. 2563)

ปตท. อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศทั้งฝั่งอ่าวไทยและเมียนมาร์เพื่อขอรับปริมาณการส่งก๊าซฯให้ปตท. ลง เพื่อหันไปนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวตลาดจรทีมีราคาถูกแทน ตามนโยบายของรมว.พลังงาน...(7 ก.พ. 2563)

ปตท. มีมาตรการช่วยบรรเทาปัญหามลภาวะฝุ่น PM2.5 ด้วยการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล โดยประกาศความพร้อมในการขยายสถานีบริการน้ำมันจำหน่ายดีเซลบี10 ให้ครบทุกสถานีภายในเดือนมี.ค. รวมถึงส่งเสริมการใช้บี20...(7 ก.พ. 2563)

กระทรวงพลังงานทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว โดยจะนำเทคโนโลยีและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ที่ต่ำลงเข้ามาพิจารณา อาจเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น...(6 ก.พ. 2563)

กฟผ. ร่วมลงนามกับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือเนโดะ ของญี่ปุ่นและบริษัทมารูเบนิ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ...(6 ก.พ. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในการพิจารณาโครงการฯ โดยจะเปิดเผยข้อมูลในทุกขั้นตอนให้ประชาชนทั่วได้รับทราบข้อมูลผ่านเว็บไซต์...(6 ก.พ. 2563)

รมว.พลังงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานเดินทางลงพื้นที่จ.ขอนแก่น มอบนโยบายชุมชนขับเคลื่อนพลังงาน โดยพลังงานจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ได้รายงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน และ...(6 ก.พ. 2563)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเปิดเผยในการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ว่า สาระสำคัญที่จะนำเสนอต่อภาครัฐให้ดำเนินการระยะเร่งด่วนในปี 2563...(5 ก.พ. 2563)

ครม. มีมติเห็นชอบประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้การนำเข้าน้ำมันปาล์มสามารถทำได้เฉพาะ 3 ด่านเท่านั้น และกำหนดให้การขอนำเข้าผ่านแดนจากประเทศเพื่อนบ้านไปยังประเทศที่ 3 ต้องนำเข้าเฉพาะท่าเรือคลองเตย...(5 ก.พ. 2563)

กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันจัดโปรโมชั่นสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง เพื่อช่วยลดปัญหาควันดำที่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM2.5...(4 ก.พ. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานได้เชิญผู้ค้าน้ำมันในประเทศมาหารือถึงความพร้อมและติดตามสถานการณ์ดีเซลบี10 ขอความร่วมมือผู้ค้าแต่ละรายเร่งออกมาตรการประชาสัมพันธ์...(4 ก.พ. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ขณะนี้ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติถึงนายกฯ แล้ว คาดว่า กลางเดือนก.พ. นี้น่าจะสามารถจัดตั้งอย่างเป็นทางการได้...(4 ก.พ. 2563)

กฟผ. เปิดเผยนโยบายไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าในอาเซียนในแผน Energy Trading และให้พิจารณาจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินไปประเทศเพื่อนบ้าน ล่าสุดได้ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าจะมีความต้องการซื้อไฟฟ้า 1,700-1,800 เมกะวัตต์...(4 ก.พ. 2563).

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดโครงการประกวดไทยแลนด์เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ปีนี้มีผู้ประกอบการด้านการพัฒนาพลังงานพร้อมส่งผลงานจำนวนมาก...(4 ก.พ. 2563)

กฟผ. เปิดเผยถึงโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 กำลังผลิต 830 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ก่อสร้างในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน ได้เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1...(3 ก.พ. 2563)

กระทรวงพลังงานมีแผนจะเดินสายไปเจรจาซื้อขายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาและกัมพูชา เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าอาเซียน...(3 ก.พ. 2563)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธนาคารต้นไม้ในพื้นที่จ.นครราชสีมา 4 แห่งและจ.ชัยภูมิ 3 แห่ง ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ...(31 ม.ค. 2563)

กฟผ. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนนำเข้าเพื่อเสนอกระทรวงพลังงานตามนโยบายของรมว.พลังงานที่มอบหมายให้กฟผ. และปตท. ศึกษาแนวทางการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในช่วงจังหวะที่ราคาตลาดโลกลดต่ำ...(31 ม.ค. 2563)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า คณะกรรมการปิโตรเลียมเห็นชอบให้อนุมัติกำหนดพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมนงนุช จำนวน 363.05 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/18 (บริเวณนอกชายฝั่งนราธิวาส) เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง...(31 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานได้ทำหนังสือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอแก้ไขพ.ร.บ. กองทุนน้ำมัน พ.ศ. 2562 ใหม่ ให้สามารถใช้กลไกกองทุนน้ำมันเข้าไปอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซลและเอทานอล) ได้...(30 ม.ค. 2563)

พล.อ.ประวิตร รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กปน.) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา "B10 สร้างสมดุลปาล์มน้ำมันสู่ความยั่งยืน" ที่อบจ.กระบี่ โดยกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม...(30 ม.ค. 2563)

กฟภ. จัดทำโครงการเพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย สนับสนุนนโยบายกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ที่วัดไพรพัฒนา...(29 ม.ค. 2563)

กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันระบุว่า ขณะนี้เริ่มมีปัญหาวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบที่ใช้ผลิตไบโอดีเซลขาดตลาดและมีราคาสูงขึ้นตามราคาผลปาล์ม ต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย...(29 ม.ค. 2563)

กฟผ. ได้รับนโยบายจากกระทรวงพลังงานชัดเจนในเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน มอบให้กฟผ. ดูพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอ ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่...(29 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานมีแผนจะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม เพราะสามารถควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการซื้อขายปาล์มน้ำมันของเกษตรกร และการขายให้กับโรงสกัด (ลานเท) ซึ่งกำลังหารือกับสภาอุตสาหกรรม...(28 ม.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยราคาก๊าซแอลเอ็นจีตลาดโลกขณะนี้ต่ำมาก จึงสั่งการให้ปตท. ไปทำการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะชะลอการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ ซึ่งขณะนี้ราคาในประเทศสูงกว่า แล้วใช้แอลเอ็นจีทดแทน เพื่อทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ำ...(28 ม.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนภายในเดือนม.ค. นี้จะได้ข้อสรุปและความช้ดเจน ทั้งข้อกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนก.พ. โดยกฟผ. จะเป็นหน่วยงานนำร่อง...(28 ม.ค. 2563)

รมว.พลังงาน ได้มอบหมายให้กฟผ. และปตท. ร่วมกันศึกษาหาแนวทางและรูปแบบการลงทุนที่เป็นไปได้ในการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์อีวี...(27 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแนวทางเปิดเสรีนำเข้าแอลพีจีให้สอดรับกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่บ.สยามแก๊สฯ ลดการนำเข้าลงและหันไปรับก๊าซแอลพีจีจากปตท. แทน...(27 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานจะกำหนดให้แก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศ โดยจะยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดความสับสนของประชาชนจากชนิดน้ำมัน ส่งผลให้มีการเพิ่มกำลังผลิตเอทานอล...(27 ม.ค. 2563)

กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาการบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ในประเทศไทย เพื่อร่วมมือบริหารจัดการซาก...(24 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานเตรียมเดินหน้ายกระดับราคามันสำปะหลัง และอ้อย ด้วยกลไกพลังงานผ่านน้ำมันเบนซินอี20 เป็นน้ำมันพื้นฐานภายในไตรมาสแรกของปีนี้...(24 ม.ค. 2563)

พพ. ลงพื้นที่ภาคใต้ ศึกษาศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช กำลังผลิต 9.5 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบที่ใช้วัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในแบบผสมผสาน...(24 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันปตท.และบางจาก ขายน้ำมันดีเซลมาตรฐานยุโรประดับที่ 5 (ยูโร 5) ที่ปล่อยกำมะถันเพียง 10 พีพีเอ็ม ช่วยลดฝุ่นได้ดีกว่า...(23 ม.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการป้องกันลักลอบนำน้ำมันปาล์มดิบด้วยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์โครงสร้างของโมเลกุลที่จะบ่งชี้ว่าเป็นน้ำมันปาล์มดิบจากไทยหรือไม่ที่จะนำไปผลิตเป็นบี100...(23 ม.ค. 2563)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมเปิดให้เอกชนยื่นสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (รอบที่ 23) ซึ่งเป็นการเปิดครั้งแรกในรอบ 13 ปีนับจากปี 2550 คาดว่าจะสามารถออกประกาศเชิญชวนให้เข้ามายื่นสำรวจได้ในเดือนเม.ย. ...(22 ม.ค. 2563)

กฟผ.จะทำร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการเปิดประมูลหาผู้รับเหมาติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หรือโซลาร์ลอยน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ กำลังผลิตติดตั้ง 24 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564...(22 ม.ค. 2563)

รมว.พลังงานพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่จ.นราธิวาส เพื่อมอบนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีการรายงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานจังหวัด...(21 ม.ค. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานได้คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี 63 จะเติบโต 2% โดยการใช้ดีเซลบี20 และบี10 เพิ่มขึ้นเป็นผลจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้...(21 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานเตรียมพร้อมนำเสนอครม. พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมยานยนต์แห่งชาติ โดยมีรองนายกฯสมคิดเป็นประธานและมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในส่วนของกระทรวงพลังงานจะดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน...(20 ม.ค. 2563)

รมว.คลังเปิดเผยว่า ในปีนี้จะต้องจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่ผ่านมาได้หารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว แต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องหารือร่วมกัน ทั้งกระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม...(20 ม.ค. 2563)

รมว. พลังงานกล่าวถึงทิศทางนโยบายพลังงานในปี 2563 เรื่องเร่งด่วนในไตรมาส 1 คือ โครงการที่เร่งเดินหน้าไปแล้วคือ นโยบายกำหนดให้น้ำมันดีเซลบี10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน...(20 ม.ค. 2563)

ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยการประชุม THE FOURTH CHINA-THAILAND ENERGY WORKING GROUP โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและฝ่ายจีนมีรัฐมนตรีช่วยสำนักงานพลังงานแห่งชาติจีน ได้มีการหารือถึงความร่วมมือ...(17 ม.ค. 2563)

สถานบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัสดุ มจธ. และกฟผ. เปิดตัวและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขางานระบบผลิตไฟฟ้า...(16 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากลาว หลังเสนอขายไฟฟ้าให้กับไทยเพิ่มเติมอีกเกือบ 10 โครงการ ซึ่งมีปริมาณการเสนอขายไฟฟ้าเกินกว่าที่ทำสัญญา จากกรอบความร่วมมือ...(15 ม.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการช่วงครึ่งปีแรกตามนโยบาย Energy for All จะเร่งส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่จะช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชน...(15 ม.ค. 2563)

ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศเข้าพบเพื่อขอบคุณที่รัฐบาลช่วยดูแลราคาปาล์มน้ำมัน พร้อมเตือนให้ระมัดระวังการนำ โดยกระทรวงพลังงานยืนยันว่า นโยบายส่งเสริมการใช้บี10 จะเป็นกลไกสำคัญที่บริหารจัดการ...(14 ม.ค. 2563)

กฟผ. มีแนวคิดจัดทำโครงการมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์เบอร์ 5 รวมไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้า มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือยังสามารถช่วยลดผลกระทบจากฝุ่น...(13 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานกำลังติดตามรายละเอียดนโยบายแนวทางจัดการขยะในอีอีซี ที่มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตขยะเพิ่ม 6 แห่ง ใน 3 จังหวัด โดยจะต้องรอดูความชัดเจนในประเด็นหลัก คือ ขยะประเภทใดจะถูกจัดสรรให้เป็นเชื้อเพลิง...(13 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายในปี 2563 เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงาน Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลบี10...(13 ม.ค. 2563)

นายสมคิด รองนายกฯ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของกฟผ. โดยสั่งการให้กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพลังงาน ไปหาแนวทางดูแลค่าไฟฟ้าเพื่อไม่ให้กระทบภาระประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อย...(10 ม.ค. 2563).

ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานบอร์ดกฟผ. เปิดเผยการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2018) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เบื้องต้นมีความชัดเจนว่า ในส่วนของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี จะเร่งกำหนดจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์เร็วขึ้น...(9 ม.ค. 2563)

สนพ. เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานปี 2562 ว่า ภาพรวมของการใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น 0.7% การใช้ไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มขึ้น 3.8% ส่วนแนวโน้มการใช้พลังงานปี 2563...(8 ม.ค. 2563)

สนพ. ได้ติดตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างใกล้ชิดจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ล่าสุดส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับเพิ่มขึ้นถึง 6% พร้อมที่จะใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯมาดูแลไม่ให้ดีเซลบี10 เกินระดับ 30 บาท/ลิตร...(8 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานได้ประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกขยับขึ้น 4% ขณะนี้ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของไทยรวมปริมาณที่สามารถใช้น้ำมันได้ 50 วัน โดยไม่ต้องนำเข้า...(7 ม.ค. 2563)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)