สถานภาพโครงการผลิตพลังงานจากขยะ

จากสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผู้ประกอบการโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งดำเนินการสำรวจในเดือนมีนาคม 2558 และข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สถานภาพ ณ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558) พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะรวมทุกสถานภาพ

“ขยะ” วาระแห่งชาติ จากมูลฝอยสู่พลังงานทดแทน

เหตุการณ์น้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนหลังจากฝนตกได้ไม่นาน แม้จะเป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาและคาดเดาได้ง่าย รวมไปถึงต้นสายปลายเหตุที่รับรู้โดยทั่วกันว่ามาจากการสะสมของปริมาณขยะมูลฝอยบริเวณท่อระบายน้ำ แต่ดูเหมือนว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนเสียที

สารานุกรมพลังงานทดแทน

สารานุกรมพลังงานทดแทน ฉบับแรกของประเทศไทย รวบรวมข้อมูลพลังงานทดแทนทุกด้านเหมาะสำหรับสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถ มารับได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน พพ.
หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2230021-9 กด 3

ถังหมักก๊าซชีวภาพขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน สถานประกอบการและชุมชน

ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy) ชนิดหนึ่งที่สามารถดำเนินการผลิตและใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิล ( น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน) หรือจัดเป็นพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ เนื่องจากเป็นพลังงานที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่มีอยู่ทั่วไป ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และครัวเรือน สถานประกอบการและชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะครัวเรือน สถานประกอบการและชุมชนต่าง หากมีการผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบที่มีอยู่ เช่น ขยะอินทรียื เศษอาหารและสิ่งปฏิกูลต่างๆอย่างแพร่หลาย จะช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลได้อย่างมาก

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดพิมพ์รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนรักษ์พลังงานการใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ตัวชี้ดัชนีการใช้พลังงาน ดัชนีการใช้พลังงานและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปสถานการณ์การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและผู้สนใจพพ.

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เป็นอีกโครงการที่ให้เอกชนเข้าร่วมทุน ภายใต้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กำลังจะเป็นรากฐานเสริมศักยภาพเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการค้าพลังงาน...(13 ธ.ค. 2562)

บางจากฯ ได้ปรับคุณภาพน้ำมันดีเซลทุกชนิดที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ ให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 ที่มีค่าซัลเฟอร์ต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน และค่ากำมะถันลดลงกว่า 5 เท่า โดยจะจำหน่ายในราคาเท่าเดิมระหว่างวันที่...(13 ธ.ค. 2562)

ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยออกตามความในพ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเมื่อขยายโรงงานเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพิ่มประเภทกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...(12 ธ.ค. 2562)

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะมีการประชุมในวันที่ 20 ธ.ค. เพื่อพิจารณาเกณฑ์การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนประจำปี 2563 วงเงิน 10,000 ล้านบาท...(12 ธ.ค. 2562)

ปัจจุบ้นเมื่อเทียบค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน โดยเฉพาะในประเทศที่ค่อนข้างมีบทบาททางเศรษฐกิจเชิงรุก อัตราค่าไฟฟ้าของไทยจัดอยู่ในระดับกลาง ๆ...(11 ธ.ค. 2562)

รมว. พลังงานได้ประกาศนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน Energy For All เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้กระทรวงพลังงานยุคใหม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาครอบคลุมหลากหลายมิติ ไม่แต่เฉพาะเรื่องพลังงาน...(11 ธ.ค. 2562)

ปตท. ประเมินว่า ความต้องการใช้ก๊าซฯในประเทศปี 2563 จะเติบโตใกล้เคียงกับปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยความต้องการใช้ก๊าซฯเพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าจะทรงตัว ส่วนภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น...(9 ธ.ค. 2562)

การเคหะแห่งชาติและกฟผ. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ระยะที่ 2 ที่ผ่านมาได้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยบ้านเบอร์ 5 ที่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของกฟผ. ไปแล้ว...(9 ธ.ค. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าคณะกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการร่วมประชุมระดับผู้นำด้านพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกทบวงพลังงานระหว่างประเทศ ได้หารือเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดด้วยความร่วมมือ 8 ด้าน...(9 ธ.ค. 2562)

กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ระยะที่ 2 กับการเคหะแห่งชาติ พร้อมมอบโล่แก่โครงการเคหะชุมชนที่ผ่านการประเมินเกณฑ์บ้านเบอร์ 5...(6 ธ.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานรายงานความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 10 เดือนแรกของปี 2562 เฉลี่ยวันละ 157.3 ล้านลิตรหรือ 989,408 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนวันละ 2.4 ล้านลิตร หรือ 1.5%...(6 ธ.ค. 2562)

กฟผ. อยู่ระหว่างศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำหรือโซลาร์ลอยน้ำในเขื่อนภูมิพล กำลังการผลิต 778 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 3 ระยะ ใช้พื้นที่รวม 8,000 ไร่...(6 ธ.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานได้ประชุมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทรถยนต์ และกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อติดตามความพร้อมของบริษัทรถยนต์และโรงกลั่นน้ำมัน...(4 ธ.ค. 2562)

ครม. มีมติรับทราบมติกพช. เห็นชอบกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามที่สนพ. เสนอ โดยมีสาระสำคัญให้กพช. ไปพิจารณาประกอบการจัดทำรายละเอียด 6 ข้อ...(4 ธ.ค. 2562)

การประชุมคณะทำงานย่อยภายใต้คณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรมวันที่ 2 ธ.ค. มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน มุ่งเน้นการหารือการปรับโครงสร้างราคา ณ โรงกลั่นน้ำมัน โดยมีตัวแทนจากผู้ประกอบการการโรงกลั่นน้ำมันมาให้ข้อมูล...(3 ธ.ค. 2562)

กฟผ. ได้เสนอกกพ. ปรับสูตรคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมใหม่ รองรับการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีที่ให้กฟผ. ทดสอบนำเข้า โดยขอให้เป็นสูตรราคาเฉลี่ยใหม่ (พูล) เพื่อให้ต้นทุนไม่กระทบค่าไฟฟ้า...(3 ธ.ค. 2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ RMU Solar Energy Training Center เพื่อเป็นศูนย์ขับเคลื่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้โดยผ่านเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์...(2 ธ.ค. 2562)

กฟผ. มีแผนจะผลักดันโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดการพลังงาน ซึ่งใช้ผลิตไฟฟ้าตอบสนองความต้องการไฟฟ้าได้รวดเร็ว เพราะโรงไฟฟ้าพลังน้ำปล่อยน้ำและผลิตไฟฟ้าได้ทันที...(2 ธ.ค. 2562)

กกพ. เตรียมดำเนินแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์โดยใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับกิจการพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป...(2 ธ.ค. 2562)

กฟผ. ได้ติดตามทิศทางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าไทย เตรียมพร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยได้ศึกษาดูงานที่ประเทศสเปน...(29 พ.ย. 2562)

กระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือกับกระทรวงพลังงานให้รับซื้อพลังงานทดแทนที่โรงเรียนเอกชนมีการลงทุนติดตั้งพลังงานทดแทนและเหลือจากการใช้ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น...(28 พ.ย. 2562)

กฟผ. เตรียมนำนิทรรศการภายใต้แนวคิด อีแกต ฟิวเจอร์ เอเนอยี่ จัดแสดงในงานเดอะฟิวเจอร์ เอเนอยี่โชว์ไทยแลนด์ 2019 พร้อมนำผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและนวัตกรรม...(28 พ.ย. 2562)

บางจากฯ เตรียมลงทุนปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 ทั้งหมดภายในปี 2567 และพร้อมสนับสนุนขยายสถานีบริการบี10 เพิ่มเป็น 100 สถานีในสิ้นปีนี้...(27 พ.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานเตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนหลายอย่างที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมถึงการตรึงราคาก๊าซแอลพีจี...(27 พ.ย. 2562)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีแบบตลาดจร ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัทปิโตรนาส จากมาเลเซีย โดยเสนอราคาต่ำสุดจากผู้เข้าประมูลมากกว่า 10 ราย...(27 พ.ย. 2562)

พพ. อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อที่จะเร่งสรุปแนวทางการทบทวนโครงการโซลาร์ภาคประชาชนที่ได้นำร่องรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้...(27 พ.ย. 2562)

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้กำหนดแผนว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ 6 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาตั้งแต่ขั้นการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปจนถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี...(26 พ.ย. 25

กฟผ. เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหิน สู่พลังงานลม แดด น้ำ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีจากทั่วโลก...(26 พ.ย. 2562)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ยกร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนเสร็จแล้ว และเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2563...(26 พ.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานพร้อมจะดำเนินการเพื่อสนับสนุนแนวทางจัดการขยะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะเพิ่ม โดยมอบหมายให้พพ. เป็นผู้จัดทำรายละเอียด...(25 พ.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานเปิดเผยแผนการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลและเอทานอล เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศ จะช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรทั้งปาล์มน้ำมัน อ้อยและมันสำปะหลัง โดยเดือนธ.ค. นี้จะประกาศแผนส่งเสริมการใช้อี20 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐาน...(25 พ.ย. 2562)

รมว.พลังงานพร้อมคณะเดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี เดินหน้าส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลบี10 น้ำมันบนดิน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งประกาศเป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานสำหรับประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 โดยเป็นหนึ่งกลไก...(25 พ.ย. 2562)

กระทรวงกลาโหมเตรียมร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อร่วมผลักดันโครงการโรงงานผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ หลังจากเริ่มทดสอบเดินเครื่องโรงงาน ที่ต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี...(22 พ.ย. 2562)

กฟผ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีแบบตลาดจรของกฟผ. ในรูปแบบ Tabletop เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และคลังกักเก็บก๊าซธรรมชาติ...(22 พ.ย. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานนัดแรก ได้หารือถึงแนวทางการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน เบื้องต้นมีข้อสรุปร่วมกันที่จะตั้งคณะทำงานรายย่อย...(22 พ.ย. 2562)

กฟผ. นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานที่บริษัท Torresol Energy ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ประเทศสเปน เพื่อศึกษารูปแบบนวัตกรรมการผลิตพลังงานหมุนเวียนแล้วนำมาปรับใช้ในการปรับแผนการผลิตไฟฟ้า...(21 พ.ย. 2562)

ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติทบทวนมติครม. กรณีการชดเชยส่วนต่างจากการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบของกฟผ. ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันปาล์มที่ให้กฟผ. รับซื้อเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า...(21 พ.ย. 2562)

กกพ. เตรียมเสนอที่ประชุมกบง. วันที่ 4 ธ.ค. พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลากำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ตามแผนในช่วงปี 2563-64...(20 พ.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจัดทำโครงการปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการทำการเกษตรและแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2562 โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน...(19 พ.ย. 2562)

กกพ. อยู่ระหว่างรอนโยบายจากกระทรวงพลังงานเรื่องการคำนวณราคาก๊าซตลาดรวม (พูล) เพื่อประกอบการตัดสินใจการให้ใบอนุญาตภาคเอกชนในการเป็นผู้จัดหาและนำเข้า (ชิปเปอร์) ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี)...(19 พ.ย. 2562)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ร่วมกับสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อศึกษาประเด็นผลกระทบของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่จะมีต่อการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพในอนาคต เป็นการระดมสมอง...(19 พ.ย. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวปาฐกถาเรื่อง "B10 น้ำมันบนดิน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก" ภายในงานสัมมนา B10 ราคาปาล์มจะรุ่งหรือร่วง ที่จ.นครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน...(18 พ.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอนโยบายหลัก ๆ ที่จะดำเนินการในระยะ 3 เดือน (ธ.ค.62-ก.พ.63) ต่อที่ประชุมกพช.ในเดือนธ.ค. นี้ รวมทั้งมีมาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน...(15 พ.ย. 2562)

รมว.พลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ช่วยรมต.สำนักนายกฯ ตลอดจนปลัดสำนักนายกฯ เข้าร่วมพูดคุยกับกลุ่มผีเสื้อกระพือปลีก ซึ่งปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลมากว่า 2 สัปดาห์...(14 พ.ย. 2562)

รมว.พลังงานได้ชี้แจงตอบกระทู้เรื่องขอให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานว่า เรื่องไฟฟ้าเป็นการวางแผนระยะยาว เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และที่สำคัญทำอย่างไรให้มีต้นทุนที่ถูกลง...(14 พ.ย. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกฟผ. เปิดเผยว่า ในเดือนพ.ย. จะตั้งคณะทำงานร่วมกับผู้บริหารกฟผ. และตัวแทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกฟผ. เพื่อปรับโครงสร้างองค์กร กฟผ. ให้ทันสมัย...(13 พ.ย. 2562)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บจากประชาชนงวดเดือนม.ค.-เม.ย.63 จำนวน 11.60 สต./หน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาท/หน่วย...(12 พ.ย. 2562)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้หารือกับกระทรวงพลังงานเพื่อที่จะให้นโยบายพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยหนึ่งในแผนงานสำคัญคือ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี...(11 พ.ย. 2562)

สนพ. เตรียมปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เนื่องจากนโยบายรมว.พลังงานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ส่งผลให้พพ. จะต้องปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทน...(11 พ.ย. 2562)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศใช้มาตรการด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ BEC ในปี 2563 สำหรับอาคารที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์...(11 พ.ย. 2562)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ออกมาตรการที่เป็นแผนงานชัดเจนที่จะช่วยให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยออกมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC)...(8 พ.ย. 2562)

เวียดนามเป็นผู้นำในตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ของอาเซียน และเป็นที่ตั้งแหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สุด...(7 พ.ย. 2562)

ครม. มีมติเห็นชอบแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้กฟน. ดำเนินการ ระยะทางรวม 20.5 กม. จำนวน 3 โครงการในส่วนแนวรถไฟฟ้า...(7 พ.ย. 2562)

โครงการไมโครกริดจากเซลล์แสงอาทิตย์เดิมในพื้นที่บ้านโป่งลึกบางกลอย โดยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า...(7 พ.ย. 2562)

โรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 แห่งในประเทศไทยกำลังรอติดตามมาตรการจูงใจภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันให้ได้มาตรฐานยูโร 5 ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2567...(6 พ.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับบริษัทบางจากฯ ถึงแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรมว.พลังงาน โดยจะขอความร่วมมือในการใช้สถานีบริการน้ำมัน โดยเฉพาะสหกรณ์...(6 พ.ย. 2562)

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกฟภ. เพื่อร่วมมือขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง...(6 พ.ย. 2562)

ครม. เห็นชอบให้กฟผ. ดำเนินการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ และผสมผสานร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ที่เป็นโครงนำร่องในพื้นที่เขื่อนสิรินธร...(6 พ.ย. 2562)

สนพ. จัดสัมมนา "สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองในอนาคต" ในเขตพื้นที่จ.ชลบุรี เพื่อต้องการกระจายองค์ความรู้สู่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ทราบถึงเทคโนโลยีสมาร์ทกริด...(6 พ.ย. 2562)

รมว.พลังงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เร่งรัดให้ปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2018) มุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายพลังงานเพื่อทุกคน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชุมชน...(1 พ.ย. 2562)

กฟผ. อยู่ระหว่างเร่งรัดรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในส่วนที่เหลืออีกราว 130,000 ตัน เพื่อให้ครบตามเป้าหมาย 200,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรดูดซับน้ำมันปาล์ม...(31 ต.ค. 2562)

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยในงานเสวนา "การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ว่า ผู้ประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ การออกแบบอาคารโรงงาน รวมถึง...(31 ต.ค. 2562)

สนพ. ได้รับนโยบายจากรมว.พลังงานให้ศึกษาความเป็นไปได้การปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางดำเนินงานอย่างละเอียด คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพ.ย. นี้ อาจมีการปรับสูตรการคำนวณราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น...(31 ต.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายปฏิรูปพลังงานต้องการให้ราคาแก๊สและน้ำมันในประเทศไทยเท่ากับราคาของมาเลเซีย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกันว่า โครงสร้างราคาน้ำมันของไทยและมาเลเซียแตกต่างกัน...(30 ต.ค. 2562)

สปป.ลาวทำพิธีเปิดเขื่อนไซยะบุรี เมืองไชยบุรี ทางตอนเหนือ ถือเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกบนแม่น้ำโขงตอนล่าง มีกำลังผลิต 1,285 เมกะวัตต์ ขายพลังงาน 95% ให้ไทยหน่วยละ 2 บาท...(30 ต.ค. 2562)

ครม. มีมติเห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ (โซลาร์ลอยน้ำ) ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในจ.อุบลราชธานี กำลังการผลิต 87.53 ล้านหน่วย/ปี...(30 ต.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดให้น้ำมันดีเซลบี10 เป็นน้ำมันพื้นฐานมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 63 สามารถดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการรถยนต์ให้ความร่วมมือยืนยันสามารถใช้บี10 ได้...(30 ต.ค. 2562)

รมว.พลังงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลบี10 โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย รวมทั้งสมาพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันฯ เข้าร่วม...(29 ต.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับประชาชนที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจฐานรากเป็นสำคัญ...(29 ต.ค. 2562)

กฟผ.เปิดเผยความคืบหน้าการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีเพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติ เตรียมนำเข้าแอลเอ็นจีรูปแบบตลาดจร 2 ลำเรือ ลำแรกช่วงเดือนธ.ค.นี้ ที่มีความต้องการใช้มาก...(28 ต.ค. 2562)

รมว.พลังงานพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้บริหารเดินทางเยี่ยมชมโครงการพลังงานสร้างอาชีพแบบผสมผสาน ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือกกาญจนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติโดยใช้แนวคิดการเชื่อมโยงใช้พลังงานแบบ...(28 ต.ค. 2562)

กฟผ. เตรียมเสนอภาครัฐเพื่อเข้าร่วมจัดทำโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนต้นแบบที่ อ.แม่แจ่ม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่จะป้อนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าทั้งรูปแบบชีวมวลและชีวภาพ...(28 ต.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลบี10 ด้วยการติดสติ๊กเกอร์บนรถที่พร้อมใช้บี10 เพื่อให้ผู้ขับรถเครื่องยนต์ดีเซลรู้ว่ารถรุ่นใดสามารถเติมบี10 และช่วยสร้างความเชื่อมั่น...(25 ต.ค. 2562)

รมว.พลังงานได้เร่งรัดให้กฟผ. ปรับแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 2 แห่ง รวมกำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ให้เสร็จเร็วขึ้น 2-3 ปี เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินชะลอไปโดยไม่มีกำหนด...(25 ต.ค. 2562)

รมว.พลังงานแถลงผลการประชุมแผนขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งจัดทำยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงาน เพื่อใช้พลังงานเป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ทั้งแผนระยะสั้น...(25 ต.ค. 2562)

รมว.พลังงานลงพื้นที่เป้าหมายที่ชุมชนเสนอให้เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าชุมชนและโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากซังข้าวโพด สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พร้อมปลัดกระทรวงพลังงาน อพพ. และผู้บริหารกฟผ. ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ..(24 ต.ค. 2562)

พพ. จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ไทยแลนด์เอนเนอร์ยี่อวอร์ด จนถึงปัจจุบัน มีผลงานเข้าร่วมประกวด 3,465 ผลงาน ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ 951 รางวัล คิดเป็นสัดส่วนลดการใช้พลังงานมูลค่ากว่า 9,300 ล้านบาท...(24 ต.ค. 2562)

กบง. ได้หารือรูปแบบโรงไฟฟ้าชุมชนตามกรอบนโยบายพลังงานพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เบื้องต้นกระทรวงพลังงานพิจารณาไว้ 3 รูปแบบ คาดว่า โรงแรกจะเข้าระบบภายในปลายปี 2562...(22 ต.ค. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา B10 ปฏิรูปน้ำมันบนดินเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ดีเซลบี10 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ...(22 ต.ค. 2562)

บริษัทซีเค พาวเวอร์ ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สปป.ลาว เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาเขื่อนไซยะบุรีกว่า 99.9% จะเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ วันที่ 29 ต.ค. นี้ ทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กฟผ. 29 ปี ในราคา 2 บาทต่อหน่วย...(21 ต.ค. 2562)

เครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทยเข้าพบรมว.พลังงานเพื่อหารือถึงมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอ 3 แนวทางส่งเสริม...(18 ต.ค. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการกฟผ. เปิดเผยผลการประชุมนัดแรกว่า ได้หารือถึงความคืบหน้าในการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. ตลาดจรไม่เกิน 200,000 ตัน ขณะนี้ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ค้าเสนอราคา...(18 ต.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานจะมีนโยบายเกี่ยวกับการลดประเภทการจำหน่ายน้ำมันของกลุ่มเบนซินลง โดยจะเน้นให้เหลือเพียงแก๊สโซฮอล์ อี85 และอี20 เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้เอทานอล...(17 ต.ค. 2562)

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ได้เข้าพบรมว.พลังงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาชุมชน...(17 ต.ค. 2562)

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภาได้เข้าหารือรมว.พลังงานสอบถามกรณีการรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ-บงกช ที่ต้องเจรจากับผู้รับสัมปทานรายเดิม...(17 ต.ค. 2562)

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภาเข้าพบหารือกับรมว.พลังงาน สอบถามความคืบหน้าแผนการเจรจาพื้นที่ปิโตรเลียมทับซ้อนไทย-กัมพูชา โดยรมว.พลังงานยืนยันว่า การพัฒนาเป็นประโยชน์ทั้ง 2 ประเทศ จึงจำเป็นต้องเจรจาร่วมกัน...(17 ต.ค. 2562)

นักวิจัยจากสถาบันวิทยสิริเมธีประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนเศษอาหารเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและสารชีวภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม โดยเป็น 1 ใน 5 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนลอริอัลประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562...(16 ต.ค. 2562)

สมาคมคการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรมว.พลังงาน ที่มีเป้าหมายลดชนิดของเชื้อเพลิงลง ควรยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อผลักดันการใช้น้ำมันอี20 และอี85 เพื่อสนับสนุนการใช้เอทานอลให้มากขึ้น...(16 ต.ค. 2562)

ชาวบ้านในต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมกลุ่มพัฒนาตัวเองในการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ผ่านโซลารเซลล์ จนได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการพลังงานสะอาด เป็นชุมชนต้นแบบของโครงการไฟจากฟ้า...(16 ต.ค. 2562)

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจัดโดยพพ. รมว.พลังงานเป็นประธานให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน ระบุจะนำความเห็นจากทุกภาคส่วน...(15 ต.ค. 2562)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2563-2567 จากเดิมวงเงินใช้จ่ายรวม 60,000 ล้านบาท เหลือเพียง 50,000 ล้านบาท...(11 ต.ค. 2562)

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประสบความสำเร็จโครงการพัฒนาศักยภาพการอัดประจุของตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคโนโลยีควอนตัม สามารถเพิ่มความจุเป็น 3 เท่า มีอายุการใช้งานยาวนาน ชาร์จเร็วและต้นทุนการผลิตต่ำ...(11 ต.ค. 2562)

คณะกรรมาธิการการพลังงานได้เข้าหารือรมว.พลังงานยืนยันไม่เห็นด้วยที่ให้กฟผ. นำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตไฟฟ้า โดยรมว.พลังงานยืนยันว่า กฟผ. ดำเนินงานตามมติครม. ที่อนุมัติให้ดำเนินการให้ครบ 2 แสนตัน และผลักดันการใช้น้ำมันดีเซลบี10...(10 ต.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีผู้ร่วมรับฟังจากทุกภาคส่วนกว่า 200 คน คาดว่าจะสรุปแนวทางดำเนินงานชัดเจนภายใน 1 เดือน...(10 ต.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานเตรียมออกมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผ่านการส่งเสริมใน 4 แคมเปญ คือ 1 การกระตุ้นการใช้น้ำมันบี10 โดยมีเป้าหมายยอดการใช้สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ 57 ล้านลิตรต่อวัน...(9 ต.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเตรียมแผนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ครอบคลุมทั้งระบบ โดยเฉพาะส่วนของแบตเตอรี่ เพื่อนำไปสู่การเป็นฐานผลิตแบตเตอรี่ของภูมิภาค และเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำด้านรถยนต์อีวีในภูมิภาค...(9 ต.ค. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดเสรีก๊าซ หลังยกเลิกประมูลก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. โดยมติกบง. ให้กฟผ. นำเข้าแอลเอ็นจีตลาดจร ล่าสุดได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ค้าเสนอราคา...(9 ต.ค. 2562)

วันที่ 10 ต.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีนายสมคิด รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมนัดแรก เนื้อหาหลักจะมีการปรับหลักเกณฑ์กองทุนฯ ให้สอดรับกับนโยบายพลังงาน...(9 ต.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในวันที่ 9 ต.ค. จะมีการพิจารณาพื้นที่นำร่อง โดยยึดหลักให้กฟผ. มีส่วนในการผลิตไฟฟ้าก่อน...(9 ต.ค. 2562)

ครม. มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมลงทุน ใ้ห้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของอบจ.นนทบุรี...(8 ต.ค. 2562)

บริษัทราชกรุ๊ปเปิดเผยถึงโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงทางภาคตะวันตก หรือโรงไฟฟ้าหินกอง 2 โรง ขนาดกำลังผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสรุปพันธมิตรเข้าร่วมถือหุ้นปีนี้...(8 ต.ค. 2562)

ครม. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายคุรุจิต นาครทรรพ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียหรือเจดีเอ ต่ออีก 1 วาระ...(8 ต.ค. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการปิโตรเลียมกล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำลังเร่งเจรจาด้านกฎหมายและแผนดำเนินการรื้อถอนกับกลุ่มบริษัทเชฟรอนในแหล่งเอราวัณ โดยทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่า การดำเนินการจะไม่กระทบต่อการส่งมอบพื้นที่ซึ่งรายใหม่...(8 ต.ค. 2562)

ปตท. โดยสถาบันวิทยสิริเมธีร่วมกับกระทรวงพลังงานกำลังศึกษาระบบกักเก็บพลังงาน (เอ็นเนอยี่สตอเรจ) คาดจะเห็นภาพชัดเจนภายใน 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์...(7 ต.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งค่ายรถ ผู้ค้า ผู้ผลิต ถึงความพร้อมมาตรการส่งเสริมการใช้ดีเซลบี10 เป็นน้ำมันดีเซลสำหรับใช้ทั่วไปอยางเต็มรูปแบบ โดยจะประกาศมาตรฐานบี10 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้งาน...(7 ต.ค. 2562)

ครม. มีมติเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือสบพน. ซึ่งกระทรวงพลังงานเสนอตามมาตรา 44 (3) พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และได้กำหนดให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง...(7 ต.ค. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการรื้อถอนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ได้สั่งการให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไปเจรจากับผู้ถือหุ้นหลักในแหล่งเอราวัณและบงกช โดยเฉพาะในแหล่งเอราวัณ เพื่อเร่งสรุปแนวทางการดำเนินงาน...(4 ต.ค. 2

กฟผ. ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท Stadtwerke Rosenheim เพื่อร่วมกับศึกษาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน มุ่งเน้นเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลและก๊าซชีวภาพ...(4 ต.ค. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภาคประชาชนนำร่องปี 62 จำนวน 100 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกกพ. เพื่อปรับหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม ที่สำคัญต้องกระตุ้นให้ประชาชนร่วมโครงการมากขึ้น...(4 ต.ค. 2562)

รมว.พลังงานแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีการประชุมรัฐมนตรีระดับโลกในการบูรณาการระบบพลังงานหมุนเวียนที่เยอรมนี โดยระบุว่า การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่กำลังจะมาถึงมี 2 องค์ประกอบสำคัญ ไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับภูมิภาค...(3 ต.ค. 2562)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ขยายผลการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบฟาร์มทั่วประเทศ ไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ม โดยการปรับเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น...(3 ต.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานคาดว่า จะสามารถเริ่มออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่มเติม 400 เมกะวัตต์ ตามแผนพีดีพี 2018 ได้ในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ซึ่งขณะนี้ยังต้องรอการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเสนอโครงการเข้ามา...(3 ต.ค. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน อยู่ระหว่างทำรายละเอียดทั้งหมด และรมว.พลังงานจะเป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในกลางเดือนนี้ ซึ่งจะมีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง...(3 ต.ค. 2562)

รมว.พลังงานเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชน GRAB โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีภาพที่เป็นการหมักแบบแห้งในประเทศเยอรมนี เป็นตัวอย่างในการคัดแยกปัญหาขยะและส่งเสริมชุมชนไปในตัว โดยจะมอบหมายให้กฟผ. เป็นผู้ดูแลโครงการและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...(2 ต.ค. 2562)

รมว.พลังงานมอบยโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในภาคพลังงาน โดยสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงพลังงานเตรียมการลดปัญหาฝุ่น โดยการผลักดันให้มีการใช้บี10 พร้อมเร่งรัดให้ปลัดกระทรวงพลังงานและกรมธุรกิจพลังงานติดตาม...(2 ต.ค. 2562)

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน. ) ได้มีมติปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มดีเซล ซึ่งจะมีผลให้ราคาขายปลีกบี7 คงเดิม บี10 ลดลง 1 บาท/ลิตร อยู่ที่ 23.99 บาท และบี20 เพิ่มขึ้น 2 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป เพื่อรองรับ...(1 ต.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีบริษัทเชฟรอนระงับการฟ้องร้องอนุญาโตตุลาการกรณ๊ข้อพิพาทเรื่องค่าใช้จ่ายรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณในอ่าวไทย นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานและผู้รับสัมปทาน...(30 ก.ย. 2562)

กฟผ. กล่าวถึงความคืบหน้าการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีเตรียมเสนอแผนนำเข้าแบบตลาดจร (สปอต) ปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน ต่อกบง. เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติ...(30 ก.ย. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมเรียกผู้ผลิตน้ำมันบี100 ทั้ง 13 รายมาหารือถึงความคืบหน้าการปรับคุณภาพน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐานสมาคมยานยนต์ญี่ปุ่น และโรงกลั่นน้ำมันต้องปรับมาตรฐานน้ำมันดีเซล เพื่อรองรับการประกาศบังคับใช้ดีเซลบี10 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐาน...(30 ก.ย. 2562)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ ด้าน Isotope Hydrology เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล...(27 ก.ย. 2562)

คณะวิจัยของหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน เอ็มเทคได้รับรางวัลเกียรติยศ PTIT Award ประจำปี 2562-2563 สาขา PTIT Innovation Award จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จากผลการวิจัยและพัฒนาวัสดุระบบกักเก็บพลังงาน...(27 ก.ย. 2562)

คณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปอีก 1 ปี...(27 ก.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงที่มาของนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน ซึ่งมีเป้าหมายพลิกฟื้นสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศ ยึดโยงจุดแข็งที่ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่งเสริมพืชพลังงาน ต้องมีบทบาท...(26 ก.ย. 2562)

กกพ. ออกประกาศเปิดรับฟังความเห็น(ร่าง)หลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาตศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ(SO) และ(ร่าง)หลักเกณฑ์การกำกับผู้รับใบอนุญาตขอส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ(TO) ระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย. 2562...(26 ก.ย. 2562)

รมว.พลังงานจะเข้าร่วมประชุม LNG Producer-Consumber Conference ครั้งที่ 8 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ LNG จาก 30 ประเทศทั่วโลก ร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และ...(26 ก.ย. 25

ครม. มีมติเห็นชอบงบประมาณและแผนดำเนินงานประจำปี 2563 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Joint Development Area : JDA) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ...(25 ก.ย. 2562)

กระทรวงพาณิชย์จะมีการประชุมทางไกลในวันที่ 30 ก.ย. ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงถึงทิศทางการดำเนินงานมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปี 2562/2563 และปาล์มน้ำมันปี 2562/2563...(25 ก.ย. 2562)

กฟภ. กล่าวว่า รูปแบบการลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนที่เหมาะสม ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องตั้งเป็นบริษัทไฟฟ้าประชารัฐ จก. ที่มีหนว่ยงานรัฐถือหุ้น 40% ขณะที่บริษัทชุมชนประชารัฐถือหุ้น 60% โดยมาจากวิสาหกิจชุมชน เสนอให้ใช้พืชพลังงานที่ปลูกในชุมชน...(25 ก.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานได้เปิดกว้างให้เอกชนที่สนใจลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยไม่จำกัดว่าแต่ละพื้นที่ต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้ามากน้อยเท่าไร แต่เบื้องต้นอาจกำหนดไม่นำเกิน 10 เมกะวัตต์...(24 ก.ย. 2562)

รมว.พลังงานพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งนายกฯ ได้มอบหมายนโยบายให้ทุกกระทรวงลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกระทรวงพลังงานได้ระดมสรรพกำลังเพื่อให้การ...(23 ก.ย. 2562)

ปตท.สผ. ผู้ที่ได้รับสัมปทานในการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมแหล่งบงกช จะเสนอแผนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน (DEA) ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรับทราบภายในต้นปี 2563 ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณา 180 วัน จากนั้นจะใช้เวลาในการรื้อถอน 1-2 ปี...(23 ก.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า หลังจากกพช. เห็นชอบแนวทางส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคาน้ำมันปาล์มดิบ จากนี้ไปก็ต้องมองเรื่องการศึกษาโครงสร้างในส่วนของกลุ่มเบนซินที่เกี่ยวข้องกับเอทานอล...(23 ก.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานได้เสนอนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกฟผ. ให้ครม.พิจารณาวันที่ 24 ก.ย. รวมถึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน...(20 ก.ย. 2562)

กกพ. เปิดเผยโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน หรืออีอาร์ซี แซนด์บ็อกซ์ เฟสแรก มีผู้ผ่านการพิจารณาและได้รับสิทธิเข้าร่วมในโครงการทดสอบนวัตกรรมฯ จำนวน 34 โครงการ จากการยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น 183 โครงการ...(20 ก.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะล้มการประมูลหรือไม่ ต้องรอผลการเจรจาของกฟผ. กับบริษัทปิโตรนาสฯ...(20 ก.ย. 2562)

รมว.พลังงานเป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิกด้านพลังงานปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก จำนวน 33 หน่วยงาน มองว่า ไทยยังไม่จำเป็นต้องมีสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันดิบ...(20 ก.ย. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานได้เสนอรายงานการศึกษาเรื่องการสำรองน้ำมันของประเทศไทย ที่สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยศึกษาแล้วเสร็จให้กระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว มีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยมีสำรองน้ำมันภาครัฐ ในรูปแบบสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ 50 วัน เพิ่ม...(19 ก.ย. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส กับผู้ทดสอบและตรวจสอบ ผู้ฝึกอบรม และวิศวกรออกแบบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่...(18 ก.ย. 2562)

ผู้ว่าฯ กฟภ. เปิดเผยในงานสัมมนาโรงไฟฟ้าชุมชน ประชาชนได้อะไร จัดโดยชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่ โดยรูปแบบการลงทุนที่เสนอคือ จัดตั้งเป็นบริษัทไฟฟ้าประชารัฐ ที่จะร่วมทุนกันระหว่างหน่วยงานรัฐ 40% และบริษัทชุมชนประชารัฐ 60%...(18 ก.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมกบง. เห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ กลุ่มน้ำมันเบนซิน 1 บาท/ลิตร และกลุ่มดีเซล 0.60 บาท ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง...(18 ก.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานยังยืนยันหลักการส่งเสริมการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ และเตรียมให้กฟผ. เปิดประมูลนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีรอบใหม่ แต่ต้องทำช่วงเหมาะสมและราคาก๊าซไม่กระทบค่าไฟฟ้า โดยกระทรวงพลังงานกำลังปรับหลักเกณฑ์นำเข้าแอลเอ็นจีใหม่ตามแนวทาง...(17 ก.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า วันที่ 17 ก.ย. จะประชุมกบง. เพื่อหามาตรการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ และลดผลกระทบต่อประชาชน พร้อมตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ 24 ชม. หลังเหตุการณ์ซาอุดิอาระเบียถูกโจมตี โดยต้องใช้กองทุนน้ำมันฯมาดูแลเป็นหลัก...(17 ก.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้จูงใจเพื่อเดินหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนในปี 2563 เนื่องจากราคารับซื้อไฟฟ้าที่กำหนดไว้เดิมอาจจะไม่จูงใจมากนัก...(17 ก.ย. 2562)

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บใบอ้อยนำไปขายทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลแทนการเผา นอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณค่าอ้อยได้สูงสุด ยังสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ที่สำคัญยังลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และมลพิษ...(16 ก.ย. 2562)

รมว.พลังงานชี้แจงกรณีโรงงานทำความสะอาดสารออกจากน้ำมันดิบก่อนส่งต่อไปยังผู้ซื้อของบริษัทอารามโค รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีทุกอย่างอยู่ในการควบคุมและไม่กระทบการส่งออก โดยกระทรวงพลังงานมีแผนรองรับฉุกเฉิน...(16 ก.ย. 2562)

กฟผ. กำลังเตรียมรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ที่ยังคงเหลือปริมาณการรับซื้อ 1.33 ตัน...(13 ก.ย. 2562)

ปตท. อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบโมเดลธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ยื่นเสนอกกพ. พิจารณาในเร็ว ๆ นี้ หลังกลุ่มปตท. ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วม "โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox)...(13 ก.ย. 2562)

การประชุมกพช. เห็นชอบแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน ขายไฟฟ้าเข้าระบบปี 2565 เพราะเป็นนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจรากฐานที่ต้องการให้ชุมชนมีรายได้ด้วยการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า และลดภาระรายจ่าย ตั้งเป้าหมายภายในปีนี้จะต้องเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน 3-4 แห่ง...(13 ก.ย. 2562)

กระทรวงการคลังเตรียมผลักดันการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่ เพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม...(12 ก.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานมีการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในภาคพลังงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาข้อสรุปก่อนเสนอครม.พิจารณาอนุมัติใช้ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ...(12 ก.ย. 2562)

กพช. เห็นชอบนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้าชุมชน) โดยสั่งให้กบง. ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า พื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านระบบส่งและจำหน่าย และแก้ไขหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใน 1-2 เดือน...(12 ก.ย. 2562)

กฟผ. เปิดเผยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นระบบ hydro-floating solar hybrid ช่วยลดการระเหยของน้ำ...(11 ก.ย. 2562)

คณะกรรมการกำกับการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการฯ โดยได้เห็นชอบตามข้อเสนอของนิด้า ที่ขอเลื่อนกรอบระยะเวลาศึกษาออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้...(11 ก.ย. 2562)

การประชุมกพช. วันที่ 11 ก.ย. กระทรวงพลังงานจะเสนอ 3 ประเด็นคือ การอนุมัติกรอบแนวนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้าชุมชน) เบื้องต้นการส่งเสริมให้ชุมชนผลิตไฟฟ้าจะมีความหลากหลายตามศักยภาพของพื้นที่และเชื้อเพลิง...(11 ก.ย. 2562)

พพ. และการเคหะแห่งชาติร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารให้สอดรับกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร...(11 ก.ย. 2562)

บริษัทคันไซ อิเลกทริก เพาเวอร์ ของญี่ปุ่น เริ่มดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำ น้ำเงียบ 1 ในแขวงบอลิคำไซ โดยเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างบริษัทคันไซและรัฐบาลลาว...(10 ก.ย. 2562)

นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล ทวงถามรมว.พลังงานทบทวนกรณีกบง. และกระทรวงพลังงานมีมติให้บริษัทราชกรุ๊ปได้สิทธิในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซในพื้นที่ภาคตะวันตกจำนวน 2 แห่ง...(10 ก.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังร่วมพิธีเปิดการประชุมเวิลด์ เอ็นเนอร์จี คองเกรส ครั้งที่ 24 โดยในวันที่ 10 ก.ย. จะมีการประชุมโต๊กลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ 8 (อาเมอร์) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ไทยเสนอยุทธศาสตร์พลังงานเพื่อทุกคน...(10 ก.ย. 2562)

ผู้ว่าฯ กฟผ. แถลงการณ์ยืนยันการผลิตไฟฟ้าทุกอย่างเป็นปกติ มั่นคง ไร้ปัญหา แม้ว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกฟผ. จะนัดแต่งดำยื่นหนังสือถึงรมว.พลังงานคัดค้านมติกบง. เพื่อยกเลิกประมูลแอลเอ็นจี...(9 ก.ย. 2562)

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ครั้งที่ 7 และการประชุมระหว่างรัฐมนตรีอาเซียน 10 ประเทศ กับรัฐมนตรีการค้ากับคู่เจรจา 10 ประเทศ...(9 ก.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ได้หารือแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชา อยากเห็นไทยเริ่มต้นการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล...(6 ก.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีสหภาพแรงรัฐวิสาหกิจ กฟผ. เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านการล้มการประมูลนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี พร้อมที่จะรับฟังปัญหาและชี้แจง...(6 ก.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับประเทศเจรจา รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงาน ในการประชุม AMEN ครั้งที่ 37 โดยได้เจรจาหารือกันในรูปแบบทวิภาคีกับประเทศเมียนมา เพื่อหาแนวทางตอบสนองอาเซียนพาวเวอร์กริด โดยเมียนมาต้องการที่จะซื้อไฟฟ้า...(6 ก.ย. 2562)

วช. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ The Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา...(5 ก.ย. 2562)

สวทช. จัดทำโครงการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยขั้วไฟฟ้ากราฟีนสามมิติ และได้นำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยเป็น 1 ใน 27 โครงการที่ได้รับการสนับสนุน...(5 ก.ย. 2562)

ไทย ลาว และมาเลเซีย เห็นชอบขยายโครงการด้านไฟฟ้า ระยะที่ 2 (แอลทีเอ็ม-พีไอพี) เพิ่มเป็น 2 ปี หรือระหว่างปี 2563-64 และได้เพิ่มปริมาณจากการซื้อขายไฟฟ้าสูงสุด 100 เมกะวัตต์ เป็น 300 เมกะวัตต์...(5 ก.ย. 2562)

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37" การประชุมครั้งนี้ ช่วยให้อาเซียนเดินหน้าเข้าสู่การสร้างยุทธศาสตร์พลังงานร่วมกัน และสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานร่วมกัน อาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันผลักดัน...(5 ก.ย. 2562)

กกพ. กำลังศึกษารายละเอียดนโยบายการใช้ไฟฟ้าฟรีหรือไฟฟ้าราคาถูกสำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อกำหนดการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งจะต้องจัดสรรออกมาว่าจะสนับสนุนจำนวนเท่าใด รวมถึงพื้นที่ที่จะได้รับการสนับสนุน...(4 ก.ย. 2562)

กกพ. เตรียมสำรวจพื้นที่การใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ เพื่อขยายพื้นที่บริการไฟฟ้าให้ครอบคลุม ทั้งพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า พื้นที่ไฟฟ้ายังไม่มีความเสถียร และพื้นที่ที่จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตสูงขึ้นในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่...(4 ก.ย. 2562)

ปตท. เตรียมลงนามข้อตกลงเบื้องต้นกับเอกชนของจีน เพื่อร่วมกันศึกษาโอกาสทำตลาดก๊าซธรรมชาติเหลวทางจีนตอนใต้ที่เป็นตลาดใหญ่ พร้อมผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายระดับภูมิภาค...(3 ก.ย. 2562)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะสรุปประเด็นการเจรจาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชาที่ผ่านมาในหลายปี และเตรียมการประชุมรอบใหม่...(2 ก.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานมีนโยบายนำโครงสร้างของขาแท่นปิโตรเลียมมาจัดวางปะการังเทียม เป็นแนวทางที่สามารถนำสิ่งที่ติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเลที่จะสิ้นอายุมาใช้ประโยชน์...(2 ก.ย. 2562)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP 2018) เป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยอพพ. เปิดเผยว่า แผน AEDP 2018 จะสอดรับกับนโยบายกระทรวงพลังงาน และแผนพีดีพี 2018 มุ่งกำหนดการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วน 30%...(2 ก.ย. 2562)

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาลงนามความร่วมมือโครงการที่ปรึกษาพลังงานและโครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมเปิดตัวและติดฉลากเบอร์ 5 บนจักรยานยนต์ไฟฟ้า...(30 ส.ค. 2562)

การประชุมกบง. วันที่ 30 ส.ค. นี้บรรจุวาระสำคัญเรื่องการทบทวนการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ . โดยรมว.พลังงานยังไม่เปิดเผยรายละเอียด แต่ยืนยันเรื่องนี้จะจบโดยเร็ว...(30 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานเตรียมเสนอให้ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานคณะกรรมการกฟผ. เพื่อให้มาขับเคลื่อนนโยบายของกฟผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะการเป็นผู้นำไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน และบทบาทการส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชน...(30 ส.ค. 2562)

คณะองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินโครงการเกี่ยวกับขยะพลาสติกในทะเล เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันวิจัยของไทยและญี่ปุ่น โดยจะเชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วม...(29 ส.ค. 2562)

ผู้ว่าฯ กฟผ. กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... อยู่ระหว่างรอรมว.พลังงานพิจารณาในบางมาตรา ก่อนเสนอต่อครม.เห็นชอบเพื่อเปิดทางให้การดำเนินงานมีความสะดวกและความคล่องตัวมากขึ้น...(29 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เบอร์ 5 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะติดฉลากเบอร์ 5 ของกฟผ. เป็นการยกระดับยานยนต์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และในอนาคตอาจจะนำฉลากเบอร์ 5 ไปติดที่รถยนต์ไฟฟ้า...(29 ส.ค. 2562)

กฟผ. ชี้แจงประเด็นการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. เป็นการดำเนินการตามมติกพช. โดยดำเนินการเปิดประมูลจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติตามขั้นตอนอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ส่วนความกังวล...(28 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศขณะนี้สูงขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลมาจากมาตรการของกระทรวงพลังงานที่เร่งส่งเสริมให้ใช้น้ำมันดีเซล บี10 และบี20 ทำให้โรงสกัดเร่งรับซื้อผลผลิตจากชาวสวนปาล์มมากขึ้น ดูดซับปริมาณที่ล้นตลาด...(28 ส.ค. 2562)

นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงาน "SD Symposium 10 Years : Collaboration for Action" ว่า ภาครัฐพร้อมรับทุกข้อเสนอของเอกชน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า BCG ที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ...(27 ส.ค. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ 3 การไฟฟ้าไปจัดทำแผนศึกษาศักยภาพของสายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน รองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต...(27 ส.ค. 2562)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สอท. ร่วมดำเนินโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม แก้ไขปัญหาขยะและพลาสติกอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastic ล่าสุดมีสมาชิก 34 องค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนขยะพลาสติกกลับมาเป็นทรัพยากรและนำกลับ...(26 ส.ค. 2562)

กระแสดิจิทัลดิสรัปชั่นมีบทบาทมากในการพัฒนาพลังงาน ทำให้ภาคธุรกิจถูกกระทบหรือหยุดชะงักลง ปลัดกระทรวงพลังงานได้กำหนด 5 เทรนด์ที่ต้องจับตาและจะมีผลต่อการดิสรัปชั่นของพลังงานไทย ด้วยหลัก 4D และ 1E...(26 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า อยู่ระหว่างจัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต เบื้องต้นได้ประสานความร่วมมือกับปตท. ในการจัดทำรูปแบบแนวทางการช่วยเหลือ...(26 ส.ค. 2562)

กฟภ. ใช้เงินกว่า 200 ล้านบาท เพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของเอ็มจี รวมถึงตู้ชาร์จที่จะติดตั้งที่โชว์รูมรถยนต์ เพิ่มจากปัจจุบันเป็น 62 แห่ง ครอบคลุมทุก 100 กม. บนถนนเส้นหลัก 74 จังหวัด โดยเปิดให้ใช้ฟรีไปจนถึงสิ้นปีนี้...(23 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (37th AMEM) ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ย. นี้ ไทยจะได้แสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพลังงานก๊าซธรรมชาติของภูมิภาคหรือแอลเอ็นจีฮับ...(23 ส.ค. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวปฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายและแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสำหรับประเทศไทย ในงานสัมมนา 2019 Shell Forum "วิสัยทัศน์ 2050 : การเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคต" จะมุ่งเน้นไปสู่ทิศทางพลังงานของโลกที่ลดใช้พลังงานจากฟอสซิล...(22 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังร่วมหารือกับแกนนำเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ต้อนรับทุกกลุ่มที่จะมาเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ เตรียมตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษารมว.พลังงานที่จะมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน...(22 ส.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอที่ประชุมกพช. ช่วงกลางเดือนก.ย. นี้ พิจารณาอนุมัติหลักการส่งเสริมพลังงานชุมชน ซึ่งเป็นทิศทางนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และจะนำไปสู่การปรับแผนพีดีพี...(22 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานสั่งการให้กฟผ. และปตท. ไปพิจารณาแนวทางช่วยเหลือดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพื่อพยุงราคาปาล์มน้ำมัน โดยรับซื้อเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า ผลักดันการใช้บี10 และบี20 ให้จัดทำแผนในรายละเอียดวิธีการปฏิบัติกลับมาเสนอโดยเร็ว...(21 ส.ค. 2562)

พพ. ได้เปิดเวทีสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ที่จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือพาราโบลาโดม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม...(21 ส.ค. 2562)

กลุ่มโชคนำชัยได้เข้ารับงานเป็นคู่สัญญาร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนำร่องโครงการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารดัดแปลง จากรถโดยสารประจำทางที่ใช้แล้ว...(20 ส.ค. 2562)

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติได้ประชุมเห็นชอบเรื่องของโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม โดยกำหนดหลักการให้ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท (น้ำมันที่ 18%) ครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องมีมาตรการเพิ่มเติมที่ทำควบคู่กัน เช่น กำหนดให้ใช้บี10...(20 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานประชุมร่วมกับ กกพ.ปตท. และกฟผ. เพื่อพิจารณาการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี ได้ให้ทุกฝ่ายไปสรุปแนวทางการดำเนินการร่วมกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศชาติโดยรวม...(20 ส.ค. 2562)

บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจะส่งทีมงานศึกษาขยายการวางท่อน้ำมันและสร้างคลังน้ำมันไปที่อ.แม่สอด จ.ตาก และเมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา เพื่อส่งออกน้ำมันทางท่อไปยังกลุ่มประเทศ CLMV...(19 ส.ค. 2562)

รมว.คลัง ได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำภาษีพลังงาน เพื่อช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของประเทศมากกว่าต้องการเม็ดเงินภาษีเป็นหลัก...(19 ส.ค. 2562)

รองนายกฯ สมคิด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงพลังงาน สั่งการรัฐวิสาหกิจในกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะปตท. กฟผ. และสถาบันบริหารกองทุนน้ำมัน ไประดมความเห็นร่วมกันเพื่อหามาตรการดูแลค่าครองชีพประชาชนด้านพลังงาน...(16 ส.ค. 2562)

บริษัทลูกของเอสซีจี ดำเนินโครงการโรงกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง รองรับขยะอุตสาหกรรมได้ 6.5 หมี่นตัน/ปี กำลังผลิตไฟฟ้า 7 เมกะวัตต์...(15 ส.ค. 2562)

โครงการการพัฒนาเตารีดไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) สามารถจำแนกชนิดของผ้าที่ต้องการรีด ลดการสูญเสียพลังงาน สอดคล้องกับการทำเครื่องใช้ไฟฟ้าโครงการฉลากประหยัดไฟ...(15 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงทิศทางพลังงานของประเทศภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ที่มีสาระสำคัญคือ การอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม มีมาตรการสนับสนุนด้านนวัตกรรม จะเน้นพลังงานเป็นของทุกคน...(14 ส.ค. 2562)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและบริษัทเชฟรอน ดำเนินโครงการนำร่องนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิตไปจัดการบนฝั่ง ศึกษาการนำแท่นหลุมผลิตสี่แท่นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในกิจการปิโตรเลียมได้แล้ว โดยการนำไปทำความสะอาดขั้นต้น คัดแยกชิ้นส่วนและจัดการ...(14 ส.ค. 2562)

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชนที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นเชื้อเพลิง เห็นด้วยกับนโยบายของรมว.พลังงานที่จะทบทวนโครงการส่งเสริมปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะสำเร็จได้ภาครัฐจะต้องกำหนดการส่งเสริมเป็นระยะยาว...(14 ส.ค. 2562)

GIZ ร่วมกับมจพ. นำร่องเปิดคอร์สฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัยครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน ช่วยลดภาวะโลกร้อน และประหยัดพลังงาน...(13 ส.ค. 2562)

พรบ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2562 มีการกำหนดนิยามของวิกฤตน้ำมันไว้ชัดเจน ประเด็นที่น่าติดตามคือ แนวทางการลดเงินจ่ายชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ...(13 ส.ค. 2562)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอมหน่วยที่ 1 หมดสัญญาเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เป็นโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย จึงนำมาพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์...(13 ส.ค. 2562)

สถาบันวิจัยและพัฒนานครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ โดยการนำผลผลิตการเกษตรหรือทางปศุสัตว์มาปรับปรุงคุณภาพและผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด สร้างสถานีระบบก๊าซไบโอมีเทนอัดเพื่อชุมชนต้นแบบ...(9 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะเจรจาความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมถึงกัมพูชาในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม...(9 ส.ค. 2562)

นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำคณะสื่อมวลชนสัญจรมาศึกษาความสำเร็จโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์เพื่อการส่งออกรายใหญ่ของประเทศ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า...(9 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันของกฟผ. ยังรอการรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมกบง. ส่วนผลการเจรจาร่วมระหว่างปตท. และกฟผ. เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข...(8 ส.ค. 2562)

นายสมคิด รองนายกฯ จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงพลังงานในวันที่่ 15 ส.ค. มอบนโยบายในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อทุกคน พร้อมมอบให้กระทรวงไปศึกษาความเป็นไปได้ที่จะดึงเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่...(8 ส.ค. 2562)

ปตท.สผ. มีแผนจะขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มเติมในโครงการสินภูฮ่อมเป็น 4 หลุม เพิ่มกำลังผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าน้ำพอง...(7 ส.ค. 2562)

กกพ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดโครงการภายใต้ชื่อ ไฟจากฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อร่วมกันสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาด...(7 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวเปิดวิสัยทัศน์ด้านพลังงานในงานสัมมนา Energy Disruption : พลังงานไทย : ยุคดิสรัปชั่น ให้ทุกภาคส่วนปรับตัวรับดิสรัปชั่น ขณะที่ พพ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและแผนอนุรักษ์พลังงาน ให้ทันกับการ...(6 ส.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานจะร่วมมือกระทรวงการคลังปรับแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงการใช้ไฟฟ้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในอนาคตจะเชื่อมโยงกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ไฟในราคาถูกด้วย...(6 ส.ค. 2562)

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า ส.อ.ท. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเตรียมจะทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ เน้นส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบพลังงานมากขึ้น และอาจจะปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน ถือเป็นประเด็นที่...(5 ส.ค. 2562)

พพ. ได้เปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. สิ้นสุด...(5 ส.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยยอดนำเข้าน้ำมันดิบในครึ่งปีแรก 26,853 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 165.3 ล้านลิตร มูลค่านำเข้าลดลง 5.9%...(2 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวถึงการประชุมครม. เศรษฐกิจนัดแรกคาดว่าจะมีการประชุมได้ในวันที่ 5 ส.ค. ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการไปแล้ว...(2 ส.ค. 2562)

บริษัทศุภาลัย คว้ารางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2562 ระดับดีมาก ประเภทอาคารชุด จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน...(2 ส.ค. 2562)

กบง. มีมติขยายระยะเวลาอุดหนุนราคาขายปลีก บี20 ต่ำกว่าราคาดีเซลปกติ 5 บาท/ลิตร ให้กับกลุ่มรถบรรทุกและรถกระบะออกไปอีก และยังมีมติตรึงราคาก๊าซแอลพีจีสำหรับกลุ่มหาบเร่แผงลอยและตรึงราคาก๊าซเอ็นจีวี...(1 ส.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ให้พลังงานเป็นของทุกคนทุกระดับ โดยเฉพาะให้ชุมชนมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคอาเซียน...(1 ส.ค. 2562)

รมว.พลังงานเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 30 ก.ค. คาดว่า จะมีการรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก และพิจารณาประเด็นเร่งด่วนคือการช่วยเหลือประชาชน...(31 ก.ค. 2562)

พพ. ได้ร่วมมือกับกรมขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ฝึกอบรมพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกขนส่งสินค้า เพื่อยกระดับให้เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน...(30 ก.ค. 2562)

ปตท. อยู่ระหว่างพิจรณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระด้านพลังงาน ตามนโยบายของรมว.พลังงานที่ต้องการให้ภาคพลังงานเข้าไปดูแลประชาชนในระดับท้องถิ่น พร้อมให้ความร่วมมือในการขยายระยะเวลาช่วยเหลือราคาแอลพีจี...(26 ก.ค. 2562)

บริษัทลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น ในเครือ LPN ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณงาน BEC Award 2019 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งในปีนี้ LPN ได้รับการรับรองทั้งสิ้น 22 อาคาร...(26 ก.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานได้เร่งทำแผนการจัดการน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษบี10 และบี20 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรมว.พลังงาน โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการหารือกับค่ายรถยนต์เพื่อสอบถามถึงความพร้อมในการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ...(25 ก.ค. 2562)

พพ. ร่วมมือกับกรมขนส่งทางบกฝึกอบรมผู้ขับขึ่รถบรรทุกขนส่งสินค้ายกระดับให้เป็นผู้ขับขึ่ที่มีคุณภาพในการขับขี่และประหยัดพลังงานตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 5,017 คน ส่งผลให้เกิดศักยภาพการประหยัดพลังงาน...(25 ก.ค. 2562)

สนพ. จะเสนอแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาว 2561-2580 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการอนุมัติจากกบง.แล้ว ต่อรมว.พลังงานรับทราบในสัปดาห์หน้า ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็น คาดว่า ความต้องการก๊าซธรรมชาติ...(24 ก.ค. 2562)

โครงการโซลาร์ภาคประชาชนเริ่มเปิดรับสมัครประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. กระทั่งถึงวันที่ 18 ก.ค. สถานะการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวม 2,244 ราย คิดเป็น 11,237 กิโลวัตต์ ซึ่งยังคงเหลือ...(24 ก.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังประชุมทีมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานว่า เป็นการประชุมหารือถึงนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในช่วง 3 เดือนนี้ เบื้องต้นได้ขอให้ปตท. ขยายระยะเวลามาตรการอุดหนุนราคาก๊าซแอลพีจี...(23 ก.ค. 2562)

กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในวันที่ 22 ก.ค. และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562...(23 ก.ค. 2562)

สมาคมการค้าพลังงานขยะได้ทำหนังสือถึงกกพ. ขอให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ได้กำหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก...(22 ก.ค. 2562)

พพ. ได้จัดสัมมนาและแถลงผลการดำเนินงานของโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ไปสู่สมาร์ทฟาร์ม ปรับกระบวนการดำเนินงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ...(22 ก.ค. 2562)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงพลังงานเป็นวันแรก มีความตั้งใจบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศให้เกิดความยั่งยืน มุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยในวันที่ 22 ก.ค. มีกำหนดจะเรียกประชุม...(19 ก.ค. 2562)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเตรียมนัดหมายเข้าพบรมว.พลังงาน เพื่อนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและภารกิจ โดยประเด็นที่จะหารือมีเรื่องเร่งด่วน 2 เรื่องเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ...(18 ก.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานได้เตรียมแผนและนโยบายพร้อมที่จะสานต่อนโยบายร่วมกับรัฐมนตรีคนใหม่ ทั้งโครงร่างนโยบายหลักและการบริหารงานทุกสังกัด องค์กรรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะงบฯกองทุน...(15 ก.ค. 2562)

กกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมผลักดันโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ภาคประชาชน โดยล่าสุดเดือนก.ค. มีจำนวนเพียง 8.74 เมกะวัตต์...(12 ก.ค. 2562)

กกพ. มีมติให้คงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับงวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 2562 ไว้ที่ -11.60 สต./หน่วย เช่นเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บเฉลี่ยยังอยู่ที่ 3.6396 บาท/หน่วย ทั้งนี้หากคำนวณต้นทุนที่แท้จริง...(12 ก.ค. 2562)

วันที่ 11 ก.ค. กกพ. จะแถลงผลการพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 ซึ่งมีแนวโน้มที่กกพ. จะมีมติตรึงค่าเอฟที...(11 ก.ค. 2562)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรีเปิดเผยผลงานบ้านปราชญ์เปรื่องด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือแนวคิดบ้านอัจฉริยะแบบใหม่ (New Smart Home Concept)มีการติดตั้งตู้รวมไฟฟ้าสมองกลอัจฉริยะ (A.I.) ทำหน้าที่คล้าย CPU หลักของบ้าน...(10 ก.ค. 2562)

ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) กำลังตกอยู่ในภาวะลำบากหลังกระทรวงพลังงานยืนยันนโยบายการอุดหนุนราคาก๊าซเอ็นจีวีไม่ควรมีต่อไป เนื่องจากสถานการณ์พลังงานมีความแตกต่างไป...(10 ก.ค. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยกรณีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลวินิจฉัยกระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าให้เอกชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ได้เร่งพิจารณาตามข้อเสนอแนะและยืนยันดำเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญ...(9 ก.ค. 2562)

ปตท. เปิดเผยความคืบหน้าการลงนามความร่วมมือด้านพลังงานกับกฟผ. อยู่ระหว่างดำเนินการในหลายด้านเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยประสานงานร่วมจัดทำแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าน้ำพอง...(8 ก.ค. 2562)

ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องการดำเนินการให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี สร้างความกังวลให้กับหน่วยงานและภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแผน...(8 ก.ค. 2562)

ผู้ตรวจการแผ่นดินแนะกระทรวงพลังงานให้ทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า เพื่อกำหนดแนวทางให้รัฐมีสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ให้แล้วเสร็จใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย และดำเนินการ...(5 ก.ค. 2562)

สนพ. เปิดเผยภายหลังถึงผลการประชุมกบง. ว่า ขณะนี้ราคาแอลพีจีในตลาดโลกเริ่มปรับลดลงอยู่ที่ 365 ดอลลาร์/ตัน จากที่ผ่านมาประมาณ 500 ดอลลาร์/ตัน แต่จะส่งผลให้ราคาขายปลีกแอลพีจีถังครัวเรือนจากปัจจุบันที่ 363 บาท/ถัง ลดลงหรือไม่ ต้องขึ้นกับ...(4 ก.ค. 2562)

การประชุมกบง. รับทราบรายงานการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี20 ที่มีส่วนต่างราคาต่ำกว่าบี7 อยู่ที่ 5 บาท/ลิตร ที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. มาตรการดังกล่าวทำให้การใช้บี20 เติบโตขึ้นเป็น 4 ล้านลิตร/วัน...(4 ก.ค. 2562)

พพ. เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2568 (AEDP 2018) ให้สอดคล้องกับแผน PDP 2018 โดยเฉพาะการเปิดกว้างสำหรับโซลาร์ที่ให้ความหลากหลายรวมถึงโซลาร์ฟาร์ม...(4 ก.ค. 2562)

สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยเปิดเผยว่า ภายในปี 2563 ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีเป้าหมายจะใช้น้ำมันไบโอดีเซลสูงขึ้น มีแนวคิดที่จะร่วมกันกำหนดมาตรฐานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน...(3 ก.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานจะเดินหน้านโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลต่อเนื่อง โดยจะผลักดันการใช้ดีเซลบี10 เป็นเกรดมาตรฐานแทนดีเซลบี7 เพื่อดูดซับสต๊อกปาล์มน้ำมันส่วนเกิน และยังผลักดันการใช้บี20 ต่อไป เนื่องจากมีการวางแผนและดำเนินการร่วมกันระหว่าง...(2 ก.ค. 2562)

ปตท. มีแนวคิดร่วมกับอบจ. ทั่วประเทศจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะในชุมชน โดยดำเนินโครงการแรกแล้วร่วมกับอบจ.ระยอง ที่ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง กำลังผลิต 9.8 เมกะวัตต์...(1 ก.ค. 2562)

ปตท. ได้มีหนังสือแจ้งถึงกระทรวงพลังงานและกกพ. เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบในประเด็นที่หากรัฐบาลเดินหน้าทำสัญญานำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Take or Pay ซึ่งถูกกำหนดไว้ในสัญญาทุกฉบับ...(1 ก.ค. 2562)

พพ. อยู่ระหว่างเตรียมที่จะยื่นของบสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนดินแบบลอยน้ำ (โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ) ประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อเป็นการต่อยอดการผลิตไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำ...(1 ก.ค. 2562)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบันภายใต้แคมเปญ "เด็กตื่นไฟ"ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ...(28 มิ.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บางจาก ไฮดีเซล B20 S จะออกประกาศปรับปรุงการใช้น้ำมันมาตรฐานดีเซลเป็นบี10 แทนน้ำมันดีเซลบี7 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563...(27 มิ.ย. 2562)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำและบนหลังคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา...(27 มิ.ย. 2562)

เทศบาลเมืองกระบี่เดินหน้าร่วมทุนกับบริษัทเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าขยะมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท บริเวณที่ฝังกลบขยะบ้านในช่อง ต.ทับปริก และต.ไทไส อ.เมือง จ.กระบี่ หลังเปิดเวทีประชาพิจารณ์...(26 มิ.ย. 2562)

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเยือนประเทศไทยเพื่อสานความสัมพันธ์ด้านพลังงาน มีการหารือร่วมกับรัฐบาลไทยในการสนับสนุนด้านพลังงานร่วมกัน และจะมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้...(26 มิ.ย. 2562)

รมว.พลังงานตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าบางปะกงและร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบสภาพระบบท่อส่งและเตาเผาน้ำมันปาล์มดิบ หลังจากที่ได้ใช้น้ำมันปาล์มดิบครบ 160,000 ตัน...(25 มิ.ย. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (SOME) ครั้งที่ 37 เตรึยมข้อมูลและข้อสรุปเพื่อนำเป็นแผนไปสู่การปฏิบัติที่จะนำไปรายงานการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน...(25 มิ.ย. 2562)

กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว ต่อรัฐบาลใหม่...(24 มิ.ย. 2562)

อพพ. ระบุถึงกรณีที่เอกชนต้องการให้รัฐพิจารณาจัดทำร่างพ.ร.บ. พลังงานทดแทนหรือพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ หลังพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดทยอยเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันที่มีส่วนผสมเชื้อเพลิงชีวภาพ จำเป็นต้องรอนโยบายจากรมว.พลังงาน...(24 มิ.ย. 2562)

การประชุมศึกษาตั้งโรงงานต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) ระหว่างพพ. กับ กฟผ. กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ยังต้องรอ...(21 มิ.ย. 2562)

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดภาวะโลกร้อน ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง...(20 มิ.ย. 2562)

ชาวบ้านในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองกระบี่คัดค้านโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หวั่นเกรงผลกระทบชุมชนในระยะยาว...(20 มิ.ย. 2562)

สนพ. เดินหน้าจัดเวทีสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2018 ต่อเนื่องที่จ.นครศรีธรรมราช โดยเป็นแผนที่ได้ปรับปรุงจากแผนพีดีพี 2015...(20 มิ.ย. 2562)

กฟภ.ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทเพื่อสนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งสิ้น 62 แห่งภายในเวลา 2 ปี...(19 มิ.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) เรียกร้องให้ทบทวนราคาเอ็นจีวี ให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาอุดหนุน ไม่ควรมีนโยบายการอุดหนุนราคาเอ็นจีวีอีกต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ต่างกัน...(19 มิ.ย. 2562)

สมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ยกเลิกนโยบายการลอยตัวราคาก๊าซเอ็นจีวีและให้รัฐบาลชดเชยราคาขายปลีกเอ็นจีวี...(18 มิ.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานได้ประชุมสอบทานปริมาณสต๊อกสำรองน้ำมันในประเทศ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์กรณีเรือบรรทุกน้ำมันถูกลอบโจมตีบริเวณอ่าวโอมาน...(17 มิ.ย. 2562)

รมว.พลังงานเผยยอดการใช้บี20 สูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปาล์มดิบขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ภายในเดือนมิ.ย. จะมียอดการใช้มากกว่าวันละ 3 ล้านลิตร...(17 มิ.ย. 2562)

ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาขยะในจ.กาญจนบุรีที่ผ่านมาได้มีการศึกษามาแล้ว 2 ปี พบว่า ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีปริมาณขยะไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า...(17 มิ.ย. 2562)

สนพ. เปิดเวทีสัมมนาต่อเนื่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018...(14 มิ.ย. 2562)

โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย และโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีนได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Award 2019 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนไปแข่งขันในเวทีอาเซียน...(14 มิ.ย. 2562)

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความรับรู้กระตุ้นให้ผู้ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนหันมายื่นขอจดสิทธิบัตรความเป็นเจ้าของให้มากขึ้น...(13 มิ.ย. 2562)

พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 ก.ย. 2562 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานภายใต้พ.ร.บ. ดังกล่าว จะต้องให้รมว.พลังงานคนใหม่ ยื่นเสนอเข้าครม. เพื่อ...(13 มิ.ย. 2562)

กฟผ. เตรียมแผนเสนอรมว.พลังงานคนใหม่ ส่วนใหญ่เป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2018 เช่น แผนสร้าง 8 โรงไฟฟ้าใหม่ที่แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลัก...(12 มิ.ย. 2562)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ได้เตรียมแผนการทำงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อรมว.พลังงานคนใหม่ให้พิจารณา รวมถึงการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวของกฟผ. ในปริมาณ 1.5 ล้านตัน ที่ได้รายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้ว แต่ต้องรอ...(11 มิ.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานเปิดเผยความพร้อมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (SOME) ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 24-28 มิ.ย. จะเป็นการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน...(11 มิ.ย. 2562)

กลุ่มผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนจะเข้าพบรมว.พลังงานคนใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและรายงานถึงปัญหาของนโยบายการหยุดการรับซื้อพลังงานหมุนเวียน 8 ปี จากปี 2562-2569 ภายใต้แผนพีดีพี 2018 ส่งผลให้สมาคมผู้ค้าก๊าซชีวภาพไทยยื่นฟ้องกระทรวงพลังงาน...(10 มิ.ย. 2562)

กฟภ. สร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 22kV ไปยังเกาะกูดและเกาะหมาก จ.ตราด เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ซึ่งเดิมใช้ไฟฟ้าพลังงานดีเซลและพลังงานจากโซลาร์เซลล์ แต่ไม่เพียงพอ ...(10 มิ.ย. 2562)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พพ. จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการยื่นขอฉลากประหยัดพลังงาน โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลาก ปี 2562 ภายใต้แผน...(10 มิ.ย. 2562)

กกพ. ร่วมกับ 2 การไฟฟ้า คือ กฟภ. และกฟน. เปิดให้ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. ล่าสุดมีผู้สนใจเข้าโครงการแล้ว 1,000-1,200 ราย พร้อมคาดว่าถึงสิ้นปีนี้จะมีผู้สนใจเข้าโครงการ 15,000 ราย...(7 มิ.ย. 2562)

สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยเปิดเผยว่า สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีโอขณะนี้ เริ่มลดลงเหลือเพียง 3 แสนตันแล้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มสมดุล และทำให้ราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบเริ่มปรับขึ้น...(7 มิ.ย. 2562)

ความคืบหน้าการเตรียมเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยรอบใหม่ต้องรอให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้ตัดสินใจ...(7 มิ.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) 2019 ซึ่งยูบีเอ็มร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นว่า เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า...(6 มิ.ย. 2562)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำของกฟผ. ที่จะนำร่องเปิดประมูลที่เขื่อนสิรินธร 45 เมกะวัตต์ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้...(5 มิ.ย. 2562)

คณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงานได้อนุมัติกรอบงบประมาณประจำปี 2563 สำหรับสนับสนุนโครงการด้านพลังงาน วงเงิน 12,000 ล้านบาท โดยกลางเดือนมิ.ย.ถึงสิ้นก.ค.62 นี้ จะเปิดรับสมัครเข้าร่วมขอเงินทุนสนับสนุน ให้ทันประกาศ...(4 มิ.ย. 2562)

คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการฯ มีแนวโน้มอาจจะต้องเลื่อนกรอบระยะเวลาศึกษาออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ 9 เดือน...(4 มิ.ย. 2562)

กฟภ. คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 ประเภทการลงทุนทรัพยากรบุคคล จากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ในงาน International CSR Summit 2019 โดยกฟภ. ร่วมดำเนินโครงการกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน...(31 พ.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบอาคารหลังใหม่เน้นประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งเป็นอาคารอปท. แบบประหยัดพลังงานแห่งแรกของประเทศไทย...(31 พ.ค. 2562)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์กล่าวว่า โครงการโซลาร์ภาคประชาชนจะมีผลต่อการลดการสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอลซิลในระยะยาวที่ต่อไปทั้งก๊าซในอ่าวไทยจะลดต่ำและการนำเข้าจะมีราคาแพง เมื่อโซลาร์ราคารับซื้อเพียง 1.68 บาท/หน่วย ก็จะมีผลให้ค่า...(30 พ.ค. 2562)

อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัล UNPSA 2019 ชนะเลิศในสาขา Developing effective and responsible public institutions จากผลงาน Self-reliant Solar Energy Community จากการบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้...(30 พ.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดสถานีจำหน่ายดีเซล บี10 เป็นครั้งแรกในไทย ที่สถานีบริการพีทีที สเตชั่น อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ชลบุรี มีนโยบายผลักดันดีเซลบี10 เป็นน้ำมันพื้นฐานหลัก ส่วนการประเมินราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดขณะนี้สูงกว่า...(30 พ.ค. 2562)

สบพน. เปิดเผยว่า จะใช้ช่วงเวลา 120 วัน หารือกับสนพ. ก่อนที่พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ เพื่อกำหนดขอบข่ายการทำงานระหว่างกันให้ชัดเจน โดยสาระสำคัญในพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันฯ ไม่สามารถนำไปชดเชยราคาพลังงานทดแทนได้ กำหนด...(29 พ.ค. 2562)

กฟน. พร้อมตอบสนองนโยบายของกกพ. ดำเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชนปี 2562 กำหนดโควตาให้กฟน. รับซื้อปริมาณไฟฟ้าจำนวน 30 เมกะวัตต์ ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 1.68 บาท/หน่วย โดยเริ่มเปิดระบบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน...(28 พ.ค. 2562

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า กรอบวงเงินรวม 685 ล้านบาท แบ่งเป็น...(28 พ.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมกบง. ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน/ปี ของกฟผ. เนื่องจากการเจรจากรณีภาระ Take-or-Pay (ไม่ใช้ก็ต้องจ่าย) ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง กฟผ.และ ปตท. ยังไม่มีบทสรุป...(28 พ.ค. 2562)

กบง. รับทราบความคืบหน้าการเตรียมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานที่ล่าสุดราคาน้ำมันตลาดโลกคลายความตึงเครียดลง ประกอบกับสถานะกองทุนน้ำมันฯที่มีมากกว่า 35,000 ล้านบาทยังเป็นกลไกที่จะสามารถดูแลราคาน้ำมันได้ เช่นเดียวกับราคาแอลพีจีที่กำหนดกรอบ...(28 พ.ค. 2562)

กกพ. ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของกฟน. และกฟภ. โดยโครงการนี้เป็นไปตามแผนพีดีพี 2018 ที่ต้องการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 12,275 เมกะวัตต์ ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยให้สิทธิ์ผู้ที่ยื่นก่อนได้...(27 พ.ค. 2562)

รมว.พลังงานเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "พลังสายธารแห่งพระบารมี" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562...(24 พ.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกกพ. กฟน. กฟภ. เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ในวันที่ 24 พ.ค. โดยผู้ยื่นสมัครต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยมีมิเตอร์เป็นของตนเอง ผลิตเชิงพาณิชย์เข้าระบบได้ภายในธ.ค. นี้ เป็นแบบสมัครก่อนได้ก่อน...(24 พ.ค. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดประมูลจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 1 แสนตันเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าของกฟผ. มีโรงสกัดมายื่นข้อเสนอเพียง 45,300 ตันเท่านั้น ไม่ครบปริมาณ 1 แสนตัน ดังนั้น...(23 พ.ค. 2562)

ชาวบ้านต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี กว่า 100 คนเข้าร่วมประชุมรับฟังการแถลงผลการดำเนินโครงการทดสอบแปรรูปวัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้ (พลาสติกเป็นน้ำมัน) ซึ่งภาคเอกชนได้ลงทุนเฟสแรก 15 ล้านบาท จะมีการนำเครื่องจักรมาทดสอบแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมันติดตั้ง...(23 พ.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมแนวทางรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน จากความกังวลต่อความไม่สงบในแถบตะวันออกกลางและผลกระทบสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ได้สั่งการให้โรงกลั่นน้ำมัน...(23 พ.ค. 2562)

ปตท.สผ. มีแผนขุดเจาะปิโตรเลียมเพิ่มเติมในโครงการแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมประมาณ 1-2 หลุมในปีนี้ เพื่อรักษาอัตรากำลังผลิตที่ 130 ล้านลบ.ฟุต/วัน หลังจากครม.อนุมัติต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีก 10 ปี โดยผลิตก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าน้ำพอง...(22 พ.ค. 2562)

พพ. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการยื่นขอฉลากประหยัดพลังงานใน โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ปี 2562 โดยเปิดรับสมัครพ.ค.-มิ.ย. 2562 คาดว่า...(22 พ.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานจับตาสถานการณ์รวมอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนรับมือ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับราคา 72 ดอลลาร์/บาร์เรล จากกรณีความไม่สงบในภาคตะวันออกกลาง ขณะที่เดิมท่าทีของโอเปกส่งสัญญาณคงการปรับลดกำลังผลิตไว้ระดับเดิม...(22 พ.ค. 2562)

คณะวิจัยจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาการนำจุลชีพ ไตรโคเดอร์มา รีสิอี กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตน้ำตาล ผ่านการพัฒนาประสิทธิภาพและความเสถียรของจุลชีพโดยการยึดติดลงบนวัสดุรองรับซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดจำเพาะ...(21 พ.ค. 2562)

การดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปาล์มดิบตกต่ำยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หลังจากภาวะอากาศร้อน ทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันปีนี้มากถึง 20 ล้านตันผนวกกับสต๊อกน้ำมันปาล์มเก่าคงค้างที่ยังมีปริมาณสูง และการทำตลาดส่งออกยังชะงัก ทำให้ราคาผลปาล์มลดต่ำ...(21 พ.ค. 2562)

กบง. ยังไม่เห็นชอบผลการประมูลการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน โดยกฟผ. เนื่องจากเมื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้ากับการจัดหาแต่ละช่วง พบว่า ปี 2563 หากนำเข้ารวมกับในส่วนที่ปตท. จำหน่าย อาจมีการเหลือใช้...(21 พ.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงการประชุมกบง. มีมติรับทราบร่างแผนก๊าซ 20 ปี ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยได้ระบุถึงทิศทางค่าไฟฟ้าของไทยตั้งแต่ปี 2565 จะถูกลง 15 สต./หน่วย เนื่องจากปตท.สผ. ซึ่งชนะการประมูลแหล่งก๊าซเสนอราคาก๊าซที่ถูกลง...(21 พ.ค. 2562)

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยร่วมกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" คาดว่า จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ...(17 พ.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานได้ประกาศให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของไทยอีก 1 ประเภท และจะให้เป็นน้ำมันหลักในปี 64 เพื่อทดแทนน้ำมันบี7 โดยจะเริ่มให้ปตท.นำร่องขายก่อนในสถานีบริการน้ำมันภาคใต้ และขยายไปยังภาคตะวันออก และภาคกลาง...(17 พ.ค. 2562)

กรมสรรพสามิตได้เพิ่มพิกัดภาษีสรรพสามิตน้ำมันไบโอดีเซลเป็น 6 พิกัด จากเดิมมีเพียง 2 พิกัดคือ ไบโอดีเซล 7% (บี7) และบี20 เพื่อให้สอดคล้องกับผลผลิตปาล์มน้ำมัน ในแต่ละฤดูกาลที่มีผลผลิตออกมาไม่เท่ากัน ยืนยันไม่ส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น...(16 พ.ค. 2562)

สนพ. เตรียมปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน หลังเปิดโครงการรอบที่ 1-6 มีผู้สนใจยื่นขอรับเงินสนับสนุนประมาณ 80 หัวจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 หัวจ่าย...(16 พ.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานกำลังยังรอรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเปิดประมูลจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีให้กฟผ.อย่างเป็นทางการ โดยจะต้องเป็นไปตามโจทย์สำคัญคือ ต้นทุนค่าไฟฟ้าต้องต่ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชนรวมถึงเป็นไปตามนโยบายเปิดเสรีธุรกิจ...(15 พ.ค. 2562)

ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ) กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิในการดำเนิน...(15 พ.ค. 2562)

กฟผ. และกนอ. ได้คัดเลือกให้นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเป็นต้นแบบดำเนิน โครงการศึกษาและพัฒนา Smart City : Energy Digital Platform ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่จะตอบโจทย์การใช้พลังงานรูปแบบใหม่และการขยายตัวของโรงงานในอนาคต...(14 พ.ค. 2562)

กฟผ. ยังรอนโยบายที่มีความชัดเจนจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงานให้สอดรับกับแผนพีดีพี 2018 เพื่อที่ 3 การไฟฟ้า จะนำมาจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่อไป...(14 พ.ค. 2562)

กรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการปรับสมดุลปาล์มน้ำมันรอบ 2 โดยให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพิ่มอีก 200,000 ตัน ได้จัดส่งรายชื่อโรงสกัดพร้อมสต๊อกไปให้กฟผ. เพื่อพิจารณาคัดเลือก คาดว่า ราคาผลปาล์ม...(14 พ.ค. 2562)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติฯ เสนอแนวคิดจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนด้านความร่วมมือเพื่อการวิจัยด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศประชาคมอาเซียนในการวิจัยและพัฒนาด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ...(13 พ.ค. 2562)

กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยมาตรการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยรองนายกฯสมคิดได้สั่งการให้ตรวจสอบโรงงาน ให้มีการรับซื้อปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมรถยนต์ที่ใช้น้ำมันบี20...(10 พ.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมออกประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งจะมีจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันทุกแห่ง แทนน้ำมันไบโอดีเซลบี7 โดยจะทยอยลดการใช้บี7 ในอนาคต...(10 พ.ค. 2562)

กฟผ. เตรียมต่อยอดโครงการวิจัยและพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือรถไฟฟ้าดัดแปลงไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการนำเทคโนโลยีที่วิจัยพร้อมพิมพ์เขียวมาเปิดให้อู่ซ่อมรถยนต์ที่สนใจยื่นเสนอการติดตั้ง โดยจะนำร่อง 3 พื้นที่...(8 พ.ค. 2562)

ครม.เห็นชอบมาตรการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มดิบตกต่ำ ตามที่กนป.เสนอ โดยให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดเพิ่มเติมอีก 2 แสนตันในราคานำตลาด ขณะที่กบง. เห็นชอบให้ขยายเวลาให้ส่วนลดราคาขายปลีกบี20...(8 พ.ค. 2562)

กรอ. เตรียมออกประกาศขอบเขตและเงื่อนไขการลงทุน เพื่อว่าจ้างที่บริษัทศึกษาความเหมาะสมในการสร้างโรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์ วงเงิน 10 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าจะใช้เวลาศึกษา 1 ปี...(7 พ.ค. 2562)

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานชีวมวล ระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/เครือข่ายกับบริษัทแอ๊บ โซลูท คลีน เอนเนอร์จี ลดปัญหามลพิษจากการเผา...(7 พ.ค. 2562)

สภาวิศวกรมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาคารสีเขียวเพิ่มขึ้น กำหนดมาตรการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดแรงจูงใจกับเจ้าของอาคาร โดยเฉพาะมาตรการด้านการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล การลดอัตราค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา...(7 พ.ค. 2562)

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เห็นชอบแผนการใช้เงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 12,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน สอดคล้องกับแผนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสอดรับกับแผนอนุรักษ์...(7 พ.ค. 2562)

สนพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพลังงานรองรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี 2561-2579 หลังครม. มีมติเห็นชอบ ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนพีดีพี โดยกระทรวงพลังงานจะต้องเร่งจัดทำแผนแม่บท...(3 พ.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เห็นชอบให้กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีโอในราคานำตลาดเพิ่มเติมอีก 2 แสนตัน เพื่อช่วยดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มออกจากตลาด...(3 พ.ค. 2562)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าแผนรองรับไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสวทช. และปตท. เพื่อจัดทำโครงการต้นแบบร่วมกันในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่อีอีซีให้มีประสิทธิภาพ เป็นการทดสอบระบบและรองรับ...(2562)

สนพ. เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวราคาน้ำมันแพง ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทำให้ประชาชนภาคใต้หันไปซื้อน้ำมันเถื่อนที่ลักลอบนำเข้าจากมาเลเซีย มีราคาถูกกว่า เพราะโครงสร้างภาษีแตกต่างกัน ขอยืนยันว่า น้ำมันที่ผลิตได้จากประเทศไทยมีคุณภาพดีกว่า...(2 พ.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยปริมาณความต้องการใช้น้ำมันไตรมาสแรกของปี 2562 มีปริมาณทั้งสิ้น 14,651 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 162.8 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 1.8% ปัจจัยหลักได้แก่ การท่องเที่ยว...(2 พ.ค. 2562)

ครม. เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2561-2580 เป็นแผนหลักในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น กำหนดให้มีระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า มีความมั่นคงรายพื้นที่ สร้างสมดุล...(1 พ.ค. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างประสานงานกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ โดยจัดทำมาตรฐานน้ำมันดีเซลบี10 ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้ดีเซลบี10 เป็นน้ำมันทางเลือกได้ในเร็วๆ นี้...(30 เม.ย. 2562)

การเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนโครงการใหม่ ขณะนี้ยังต้องรอให้ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี 2561-2580 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการก่อน จากนั้นกบง. จะต้องประชุมเพื่อพิจารณาขยายกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่มขึ้น 400 เมกะวัตต์ภายใน...(29 เม.ย. 2562)

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบของกฟผ. ซึ่งได้ทำลายสถิติสูงสุดที่ 30,120.2 เมกะวัตต์ สูงกว่าสถิติเดิมวันที่ 20 เม.ย นับเป็นพีคติดๆ กันและเป็นครั้งแรกที่พุ่งทะลุ 30,000 เมกะวัตต์ เกินกว่าความคาดการณ์และเกิดขึ้นในเวลากลางคืน...(29 เม.ย. 2562)

วันที่ 24 เม.ย. 2562 ได้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ใหม่ในระบบกฟผ. อยู่ที่ 30,120.2 เมกะวัตต์...(26 เม.ย. 2562)

สนพ. ได้จัดสัมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็น โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น เนื่องจากมติกพช. วันที่ 30 พ.ค. 2559 เห็นชอบแนวทางการสนับสนุน...(26 เม.ย. 2562)

กฟผ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชั่นเป็นแหล่งพลังงานสะอาดในอนาคต รวมถึงร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบ...(25 เม.ย. 2562)

กฟผ. อยู่ระหว่างจัดทำแผนบริหารจัดการเสนอกลับไปให้กระทรวงพลังงานพิจารณา กรณีรัฐบาลมีนโยบายให้กฟผ. เพิ่มปริมาณดูดซับน้ำมันปาล์มดิบอีก 1 แสนตัน คาดว่าจะนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตถูกที่สุด...(25 เม.ย. 2562)

กฟน. เปิดเผยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของพื้นที่กฟน. ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ทำลายสถิติเดิม โดยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 14.00-14.30 น. ที่ระดับ 9,412.56 เมกะวัตต์...(24 เม.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ กกพ. วางแผนจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศใหม่ เพื่อเตรียมส่งต่อให้รัฐมนตรีคนต่อไปให้สอดรับกับกระแสเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ๆ เนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไป...(24 เม.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีโดยกฟผ. มีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด 12 ราย คาดว่า จะสามารถดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีกับบริษัทคู่ค้าได้ภายในเดือนมิ.ย. และจะเริ่มส่งมอบได้...(23 เม.ย. 2562)

กบง. มีมติให้ลดภาระการชดเชยราคาก๊าซเอ็นจีวีของปตท. จากเดิมต้องชดเชย 6 บาทให้เหลือ 3 บาท/กก. แและให้ชดเชยราคาต่อไปอีก 3 บาท/กก. มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. โดยให้ปตท.ทยอยปรับขึ้นราคา 3 ครั้ง...(23 เม.ย. 2562)

ร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมัน พ.ศ. ... ได้ผ่านความเห็นชอบจากสนช. แล้ว รอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศใน 120 วัน โดยสาระสำคัญได้กำหนดให้กองทุนน้ำมันมีเงินบริหารจัดการไม่เกิน 40,000 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพราคาพลังงานที่เน้น...(22 เม.ย. 2562)

กฟผ. เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 21.35 น. วันที่ 20 เม.ย. 2562 ได้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ใหม่ในระบบกฟผ. อยู่ที่ 29,680.3 เมกะวัตต์ สูงกว่าสถิติเดิมเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559 เนื่องจากสภาพอากาศร้อน...(22 เม.ย. 2562)

ผลผลิตปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงถึง 20 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ราคาผลปาล์มดิบเฉลี่ยกก.ละ 2.40 บาท กระทรวงพาณิชย์จึงหารือกับกระทรวงพลังงานมุ่งสนับสนุนการใช้น้ำมันปาล์มผลิตไบโอดีเซลทุกรูปแบบ...(22 เม.ย. 2562)

กลุ่มชาวบ้านอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมารวมตัวกันประมาณ 200 คนคัดค้านการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บนพื้นที่อบต.สีคิ้ว ห่างจากตลาดสดและแหล่งชุมชนประมาณ 2 กม. โดยใช้เศษไม้ เปลือกไม้และรากเหง้ามันสำปะหลังรวมทั้งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น...(19 เม.ย. 2562)

นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลเปิดผยว่า จะร่วมหารือกับกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า เพื่อหามาตรการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 ที่กระทรวงพลังงานจะส่งเสริมให้เป็นทางเลือกในสถานีบริการน้ำมันทั่วไป เพื่อยกระดับราคา...(19 เม.ย. 2562)

ชาวบ้านในพื้นที่ต.ทับปริก อ.เมือง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้รวมตัวกันเรียกร้องให้เทศบาลเมืองกระบี่ย้ายสถานที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะออกจากพื้นที่ ขณะที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้มีการอนุมัติเซ็นสัญญากับบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ลงทุนร่วมแล้ว...(18 เม.ย. 2562)

กกพ. มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการรับซื้อไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการจำนวน 9 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 11 โครงการ ปริมาณรับซื้อรวม 68.90 เมกะวัตต์ ...(18 เม.ย. 2562)

รมว.พลังงานและอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งที่จ.กาญจนบุรี และพาราโบลาโดม หรือโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่จ.นครปฐม...(18 เม.ย. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันปี 2562 คาดว่าจะโตเฉลี่ย 3% ตามเศรษฐกิจและคาดว่า การใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1 ล้านบาร์เรล/วัน...(17 เม.ย. 2562)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ 3 การไฟฟ้า จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform : NEIP) เพื่อวางระบบการซื้อขายไฟฟ้าให้สอดรับกับเทรนด์เทคโนโลยีการผลิต...(17 เม.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสนพ. พพ. ธพ. ผู้ค้าน้ำมันและผู้ผลิตยานยนต์ทุกยี่ห้อ เพื่อปรับลักษณะคุณภาพของน้ำมันดีเซล กำหนดมาตรการส่งเสริมให้มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลบี10 เพื่อเป็นน้ำมันทางเลือก คาดว่าจะมีการนำร่องจำหน่าย...(11 เม.ย. 2562)

สมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทยได้ยื่นฟ้องกระทรวงพลังงานพร้อมพวกรวม 4 คน คือ กฟผ. สนพ. และกพช. ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 5 เม.ย. เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2018 ที่สมาคมเห็นว่ามีการดำเนินการจัดทำแผนโดยไม่ชอบ...(10 เม.ย. 2562)

กกพ. ได้จัดทำแผนบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562-2565 โดยจะจัดตั้งสำนักงานกองทุนฯ ในพื้นที่ต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยลดภาระให้กับสำนักงานเขตของกกพ. ที่มีอยู่ 13 เขตทั่วประเทศ จะทำให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้... (10 เม.ย. 2562)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ฯ ได้ทำหนังสือเป็นทางการเพื่อแจ้งประเภทรถยนต์กระบะ 1 ตัน สำหรับรุ่นที่สามารถใช้ดีเซลบี20 ได้ ซึ่งทั้ง 2 บริษัทถือเป็นผู้จำหน่ายรถกระบะมียอดขายรวมกัน 70% ของตลาดกระบะรวม...(10 เม.ย. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวถึงมาตรการดูแลราคาก๊าซแอลพีจีขายปลีก มีความมั่นใจว่า กองทุนน้ำมันฯยังมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะดูแลราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน ขนาดถัง 15 กก. ไว้ที่ 363 บาท ได้จนถึงสิ้นเดือนก.ค. เนื่องจากกรอบวงเงินที่กบง. อนุมัติไว้...(9 เม.ย. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานหมุนเวียนยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ระงับหรือชะลอการประกาศใช้แผนพีดีพี 2018 ว่า ยังไม่ทราบ แต่ขอยืนยันว่า คำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานและให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนเปิดโอกาสให้...(9 เม.ย. 2562)

กระทรวงพลังงานจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสรุปแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธ์ บี100 ในดีเซลเป็น บี10 หลังจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นได้ตอบข้อซักถามผลการศึกษาทดลองใช้ในรถยนต์ของปตท. และพพ. แล้ว...(5 เม.ย. 2562)

คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยว่า ศููนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ คาดว่าจะต้องเลื่อนผลสรุปการศึกษาเบื้องต้นในช่วงระยะ 5 เดือนแรก...(4 เม.ย. 2562)

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือสบพน. เปิดเผยสถานะกองทุนฯล่าสุดฐานะกองทุนสุทธิอยู่ที่ 32,143 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 38,273 ล้านบาท และบัญชีแอลพีจีติดลบอยู่ที่ 6,130 ล้านบาท โดยสถานการณ์ราคาแอลพีจีตลาดโลกเพิ่มขึ้น...(3 เม.ย. 2562)

ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานามีแผนหยุดการผลิตบางส่วนเพื่อปรับปรุงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. นี้ ส่งผลให้การจ่ายก๊าซลดลง 33% ปตท.ได้ประสานกับกฟผ. เตรียมความพร้อมรับมือแล้ว...(1 เม.ย. 2562)

กฟผ. เปิดเผยโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเดินเครื่องเพื่อเตรียมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในปี 2562 ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าร่วมกับเทคโนโลยี USC มั่นใจไม่เป็นต้นเหตุการเกิดฝุ่น...(1 เม.ย. 2562)

กกพ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่เจรจากับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยไม่ต้องเปิดประมูลใหม่ เพื่อเร่งรัดโครงการให้ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โดยเร็ว คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 1-2 เดือนนี้...(1 เม.ย. 2562)

โรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาค่าไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ มีโรงพยาบาลหลายแห่งเข้าร่วม โดยโรงพยาบาลพิจิตรได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งพพ. สนับสนุนงบ...(1 เม.ย. 2562)

กรุงเทพมหานครรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมงในวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2562 ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกและนำไปสู่การปรับเปลี่ยน...(29 มี.ค. 2562)

กฟผ.ได้ทดลองใช้มินิบัสจำนวน 11 คัน รับ-ส่งพนักงานกฟผ.และประชาชนที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า เขื่อน และศูนย์การเรียนรู้กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 23 สถานี โดยประชาชนเข้าร่วมโครงการนำร่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...(29 มี.ค. 2562)

ปตท. มอบหมายให้สถาบันนวัตกรรมดำเนินการศึกษาและทดสอบการใช้ไบโอดีเซล บี10 กับรถกระบะของปตท. ว่าสามารถใช้ได้จริงโดยไม่กระทบต่อเครื่องยนต์ เพื่อหวังกระตุ้นใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น โดยจะเชิญค่ายรถยนต์ กรมธุรกิจพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์...(29 มี.ค. 2562)

รมว.พลังงานเป็นประธานพิธีเปิดระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ ระยะที่ 1 (บางปะอิน-กำแพงเพชร-พิจิตร) โดยโครงการระยะที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2562 ขนส่งน้ำมันได้ 9,000 ล้านลิตร/ปี ทำให้ประชาชนพื้นที่ภาคเหนือใช้น้ำมันในราคาที่ใกล้เคียงกรุงเทพฯ...(28 มี.ค. 2562)

กกพ. เตรียมออกประกาศผ่อนปรนกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับทดสอบซอฟต์แวร์ใหม่เฉพาะบางพื้นที่ หรือ Sandbox ในช่วงเดือนเม.ย. นี้ เพื่อนำไปสู่การทดลองใช้แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัด ซึ่งจะไม่มีผลออกไปกระทบระบบการทำงานของ...(28 มี.ค. 2562)

นครปฐมเปิดการสัมมนาชี้แจงมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดกล่าวรายงานนโยบายภาครัฐ ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงนโยบายลดใช้พลังงาน การบันทึกการใช้...(27 มี.ค. 2562)

กระทรวงพลังงานมุ่งเดินหน้าโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ บี20 มาตั้งแต่เดือนก.ค. 2561 นำร่องในกลุ่มรถบรรทุก โดยมีเป้าหมายว่าในเดือนมี.ค. จะมียอดใช้เพิ่มขึ้น 30 ล้านลิตร และจะเพิ่มเป็น 90 ล้านลิตร/เดือน ภายในพ.ค. นี้ ปัจจุบันมี...(27 มี.ค. 2562)

กฟผ. ยังรอการพิจารณาของครม.ชุดปัจจุบันหรือชุดใหม่ ในการอนุมัติแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดกว้างบทบาทของกฟผ. ให้สามารถเข้าไปดำเนินการในกิจการจัดหาเชื้อเพลิงได้...(26 มี.ค. 2562)

รมว.พลังงานได้เปิดเผยรายงานประจำปี "Global Energy Transitions Index 2019" ของสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF จัดอันดับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 51 ของโลก เนื่องจากมีความมั่นคงทางพลังงาน ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมรับการปรับตัวเข้าสู่พลังงานใหม่ในอนาคต...(26 มี.ค. 2562)

โครงการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง นับตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2562 จนถึงบัดนี้กว่า 1 เดือน ราคาปาล์มที่รัฐบาลต้องการให้ราคาขยับขึ้นไม่ได้เป็นตามเป้าหมาย...(25 มี.ค. 2562)

รมว.พลังงานกล่าวถึงแผนงานของกระทรวงพลังงานที่ต้องดำเนินการ โดยเฉพาะการดำเนินการตามนโยบายพลังงานที่กำหนดในแผนพีดีพี 2018 ซึ่งจะต้องเร่งผลักดันคือ การเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันตก ในรูปแบบโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่...(25 มี.ค. 2562)

แนวคิดงานวิจัย "ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย" มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้เถ้าชานอ้อย และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ช่วยให้อิฐบล็อกมีคุณภาพสูง...(22 มี.ค. 2562)

กฟผ. ร่วมประชุมกับกฟภ. และกฟน. เพื่อจัดเตรียมพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะเดียวกันเป็นช่วงฤดูร้อนที่ปกติจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ได้ติดตามสถานการณ์...(22 มี.ค. 2562)

กฟน. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน IEEE PES GTDASIA 2019 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการด้านระบบไฟฟ้าและพลังงานระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย วันที่ 19-23 มี.ค. 62 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค...(22 มี.ค. 2562)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดตัวโครงการโซลาร์ภาคประชาชน รับจดทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนพ.ค. ผ่านเว็บไซต์ของกฟน. และกฟภ. โดยเป็นการผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก ภาครัฐรับซื้อส่วนเกินเฉลี่ย 1.68 บาท/หน่วย ไม่กระทบค่าไฟฟ้า...(21 มี.ค. 2562)

กฟผ. เตรียมออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ามาลงทุนติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จะเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแผงโซลาร์ double glass ซึ่งเป็นพรีเมี่ยมเกรดเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก...(20 มี.ค. 2562)

กฟผ. กำหนดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจำนวน 34 รายในการจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีปริมาณ 0.8-1.5 ล้านตัน/ปี เพื่อส่งมอบให้กฟผ. เข้ายื่นข้อเสนอการแข่งขันด้านราคาในวันที่ 18 เม.ย. นี้...(20 มี.ค. 2562)

พลังงานจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัดพะเยาและนายอำเภอเชียงคำ ร่วมกันเปิดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ชุมชนบ้านแม่ต๋ำท่าข้าม ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ เป็นต้นแบบและนำร่องก่อนขยายผลไปสู่ตำบลหรืออำเภออื่น...(20 มี.ค. 2562)

กฟผ.ได้ทดสอบเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าเป็นวันละ 1,500 ตันแล้ว แต่ต้องรอการขอใบอนุญาตจากกกพ. ก่อน ซึ่งจะใช้น้ำมันปาล์มดิบได้หมดภายในต้นเดือนมิ.ย. เร็วขึ้นประมาณ 2 เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้ปลายเดือนก.ค. 2562...(19 มี.ค. 2562)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในพื้นที่เขื่อนของกฟผ. ตามแผนพีดีพี 2018 ได้มอบหมายให้กฟผ.ดำเนินโครงการร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำนำร่องโครงการแรกที่เขื่อนสิรินธร กำหนดออกประกาศเชิญชวนวันที่ 15 พ.ค. 2562...(19 มี.ค. 2562)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)