ตีฆ้องไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์

ตีฆ้องไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์

ก.พลังงานตีฆ้องโครงการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเลี้ยงช้าง เซ็นสัญญาอุดหนุน 13 โครงการนำร่องส่งเสริมเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกก่อนหาข้อมูลกำหนดอัตราค่าต้นทุนรับซื้อไฟ

การใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน

การใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตน้ำร้อน ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมกับคุณค่าของพลังงานไฟฟ้าทางเลือกหนึ่งของการผลิตน้ำร้อน คือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และความร้อนเหลือทิ้ง (waste-heat) ซึ่งการใช้พลังงานผสมผสานดังกล่าว สามารถลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า และสิ่งที่สำคัญ คือ เป็นการใช้พลังงานธรรมชาติและพลังงานเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร ทำให้ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงตลอดปี การใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ จึงมีศักยภาพในการนำไปใช้งานจริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอบแห้งแบบเรือนกระจก ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน

ก.พาณิชย์เสนอเลื่อนไบโอดีเซลบี 7

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการปาล์มน้ำมัน ว่า ที่ประชุมมีมติชะลอการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 7 ออกไปประมาณ 2-3 เดือน

คนส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนในเชิงพลังงานอาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย

จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) พบว่าเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีประสบความขาดแคลนไฟฟ้ามากที่สุด

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบคันแรกของประเทศไทย หลังจากที่ลงทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ยังได้ออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นฝีมือของคนไทย 100% พร้อมทั้งลงทุนสถานี...(20 มี.ค. 2561)

กฟผ. ได้รับแจ้งแผนการหยุดซ่อมบำรุงรักษาแหล่งก๊าซธรรมชาติในเมียนมาประจำปีนี้ โดยในช่วงเดือนเม.ย. จะหยุดซ่อมบำรุง 2 ครั้ง ได้ประสานงานร่วมกับปตท. ซึ่งเป็นผู้จัดหาก๊าซตามสัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ...(20 มี.ค. 2561)

อพพ. เปิดเผยความคืบหน้าส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวล 300 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เบื้องต้น สถานที่ตั้งที่เหมาะสม และปริมาณเชื้อเพลิง...(20 มี.ค. 2561)

บริษัทพิจิตรโซลาร์ เพาเวอร์ ผู้เข้าร่วมประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ตัดสินใจยื่นฟ้องกกพ. ต่อศาลปกครองพิษณุโลก ภายหลังจากถูกตัดสิทธิ์ทั้งๆ ที่มีความพร้อมในการดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกกพ. ที่กำหนด...(19 มี.ค. 2561)

รมช. กระทรวงคมนาคม เปิดโครงการทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี10 ในเครื่องยนต์รถไฟ สถานีรถไฟบ้านแหลม สมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล จากเดิมที่มีส่วนผสมอยู่ 7% โดยนำร่องเดินรถไฟสาย...(19 มี.ค. 2561)

กกพ. เปิดเผยว่า การลงทุนพลังงานทดแทนในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากขณะนี้ยังต้องรอความชัดเจนในการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่...(19 มี.ค. 2561)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เปิดเผยว่า ในแผนการปฏิรูปพลังงานที่ผ่านความเห็นชอบของครม. ได้เสนอให้มีการริ่เริ่มเสนอพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าจากประชาชนเป็นครั้งแรก โดยภาครัฐจะมีการจัดสรรผลประโยชน์แลกเปลี่ยน...(16 มี.ค. 2561)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 3 ด้าน ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ โดยกล่าวถึงการปฏิรูปด้านพลังงานว่า วิกฤตความเชื่อมั่นด้านพลังงาน มีปัญหาคือ ประชาชนไม่เชื่อมั่นในข้อมูลภาครัฐ ทำให้เกิด...(16 มี.ค. 2561)

สนพ. อยู่ระหว่างติดตามตัวเลขความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ของประเทศในช่วงหน้าร้อนนี้ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมี.ค.-มิ.ย. นี้ จะเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่ หลังจากปีที่ผ่านมาต่ำกว่าที่...(16 มี.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งหนังสือเพื่อขอให้วิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มจากกรณีที่สมาชิกสภาอียูโหวตเพื่อแก้ไขร่างกฎหมายพลังงานทดแทน โดยอยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล...(16 มี.ค. 2561)

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชม. เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2018)" เชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวมพลังปิดไฟที่ไม่ใช้งาน 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 24 มี.ค. ตั้งแต่ 20.30-21.30 น. ร่วมกับเมืองทั่วโลก...(15 มี.ค. 2561)

ปตท. เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์หยุดซ่อมบำรุงปี 2561 ก่อนเริ่มกระบวนการในระหว่างวันที่ 15-25 มี.ค. 2561 เพื่อบริหารจัดการปริมาณเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคเหนือและติดตามการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน...(15 มี.ค. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ผู้ประกอบการด้านพลังงานรายใหญ่ 2 รายเข้าพบเพื่อแสดงความสนใจที่จะลงทุนในไทย โดยกลุ่มเชฟรอนฯยืนยันชัดเจนว่า จะเข้าร่วมประมูลแหล่งปิโตรเลียมที่จะหมดอายุ แม้จะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ...(15 มี.ค. 2561)

รายงานปี 2017 ที่จัดทำโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB คาดการณ์ว่า จะมีประชากรจำนวนมากกว่า 5.9 ล้านคน ที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกปี จากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยทวีปเอเชียจัดเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด...(14 มี.ค. 2561)

รมว.พลังงานระบุว่า ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัยพลังงานผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะจัดหาพื้นที่ถาวรจัดตั้งตลาดนัดนักวิจัยให้นักวิจัยพบกับกลุ่มผู้ประกอบการทำงานร่วมกัน โดยให้สนพ. และพพ. ศึกษารายละเอียด...(15 มี.ค. 2561)

กฟผ. รับเป็นที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ ESCO ให้กับอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยจะทำการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED...(14 มี.ค. 2561)

ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน สนพ. รายงานเปรียบเทียบราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในภูมิภาคเอเชียเดือนก.พ. 2561 กับเดือนม.ค. 2561 พบว่า ราคาเบนซินในภูมิภาคเอเชียปรับตัวลดลง จากปริมาณการผลิตในภูมิภาคที่อยู่ในระดับสูง ส่วนราคาดีเซลลดลงจาก...(14 มี.ค. 2561)

ผู้ประกอบการธุรกิจก๊าซแอลพีจีเปิดเผยว่า ขณะนี้การแข่งขันในธุรกิจโรงบรรจุก๊าซแอลพีจีสูงมาก มีโรงบรรจุก๊าซทั่วประเทศรวมกว่า 600 แห่ง เนื่องจากความต้องการใช้ก๊าซแอลพีจีในภาคครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง...(14 มี.ค. 2561)

กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ส.อ.ท. เปิดเผยสถานการณ์ปาล์มภายหลังที่สมาชิกรัฐสภาอียูส่วนใหญ่โหวตเพื่อแก้ไขร่างกฎหมายพลังงานทดแทน เรียกร้องให้ลดสัดส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพ และเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มให้เป็นศูนย์ในปี 2564 คงต้องติดตาม...(14 มี.ค. 2561)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดอบรมการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แก่ชุมชน เป็นปีที่ 2 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนและ...(13 มี.ค. 2561)

ชาวบ้านตำบลวังแดง และใกล้เคียงในอำเภอตรอน และอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ 1,280 ราย ยื่นรายชื่อต่อสำนักนายกรัฐมนตรีและสนช. ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หมู่ 9 ต.วังแดง เนื่องจากอยู่ใกล้...(13 มี.ค. 2561)

กรมชลประทานลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทานเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ เขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ กับ กฟผ. นอกจากจะผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ปีละ 90 ล้านหน่วยแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้...(13 มี.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการเตรียมแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดเสรีโรงบรรจุก๊าซแอลพีจี ในการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันค้าปลีกแอลพีจีถังสำหรับครัวเรือนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค...(13 มี.ค. 2561)

กระทรวงพลังงานได้เสนอกพช. รับทราบการเปิดประมูลแหล่งก๊าซบงกชและเอราวัณ 4 ประการ โดยผู้ประกอบการธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไม่เชื่อว่าจะเปิดประมูลได้ทันในเดือนเม.ย. และอาจต้องเลื่อนไป...(12 มี.ค. 2561).

กกพ. เปิดเผยกลุ่มผู้ผลิตไฟใช้เองมีการผลิตไฟฟ้าประมาณ 2,600 เมกะวัตต์ เป็นพลังงานทดแทน 900 เมกะวัตต์ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปที่มีแนวโน้มว่าเอกชนจะหันมาติดตั้งผลิตเองใช้เองมากขึ้น ทำให้สนพ. และกฟผ. กำลังพิจารณาเรื่องสำรองไฟฟ้า...(12 มี.ค. 2561)

สนพ. เปิดเผยปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 3.1 หมื่นเมกะวัตต์หรือขยายตัวมากกว่าปีก่อนประมาณ 1% ปัจจัยสำคัญมาจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยคาดว่า ไฟฟ้าพีกจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเม.ย. และอาจจะเกิดในเวลากลางคืนเพราะ...(12 มี.ค. 2561)

พพ. อยู่ระหว่างหารือกับกกพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบเสรี เบื้องต้นคาดว่าจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปมากกว่า 300 เมกะวัตต์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจะพิจารณาจากพื้นที่ที่มี...(12 มี.ค. 2561)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มก. ร่วมกับพพ. ดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อนแบบครบวงจ มุ่งสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ที่มีความพร้อมและต้องการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล...(9 มี.ค. 2561)

ประธานเครือข่ายคนเทพาเพื่อการยั่งยืนยื่นหนังสือถึงนายกฯ เพื่อขอให้ผลักดันการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาต่อ โดยยืนยันไม่ยอมรับบันทึกข้อตกลงชะลอโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เพราะการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครบถ้วนแล้ว...(9 มี.ค. 2561)

กพช. มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯเสนอ จากราคาน้ำมันทุกชนิดที่เก็บอยู่ลิตรละ 25 สต. เหลือเพียงลิตรละ 10 สต. เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อช่วยบรรเทา...(9 มี.ค. 2561)

กพช. ได้รับทราบหลักการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกชในอ่าวไทย ที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทาน โดยเฉพาะเงื่อนไขหลักที่จะกำหนดในข้อเสนอของผู้เข้าร่วมประมูล (ทีโออาร์) จะใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน...(9 มี.ค. 2561)

ปตท.สผ. อยู่ระหว่างศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตรองรับเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ รวมถึงธุรกิจไฟฟ้าที่จะหาโอกาสออกไปลงทุนต่างประเทศแทนในประเทศที่มีการแข่งขันสูง...(8 มี.ค. 2561)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยและก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิม ของอบจ.นนทบุรี มาผลิตไฟฟ้า โดยมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม...(8 มี.ค. 2561)

กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศนำแผ่นป้ายคัดค้านโครงการจัดสรรปิโตรเลียมและพวงหรีดมาติดและนั่งประท้วงบริเวณทำเนียบรัฐบาล ขอให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรพื้นที่สำรวจและผลิต...(8 มี.ค. 2561)

รมว.พลังงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อทำการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ และวางแผนแนวทางที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยคาดว่าจะประชุมนัดแรกเพื่อวางกรอบแนวทาง...(8 มี.ค. 2561)

กลุ่มคนรักบ้านเกิดพร้อมชาวบ้านต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จำนวน 150 คน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ เนื่องจากอาจจะกระทบกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน...(7 มี.ค. 2561)

ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า ตามที่กพช. มีมติให้กฟผ. เป็นผู้นำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีนำร่องที่ 1.5 ล้านตัน/ปี เพื่อทดลองระบบก่อนที่จะมีการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างเต็มรูปแบบต่อไปนั้น คาดว่าจะมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอนำเข้ารวม 5 กลุ่ม...(7 มี.ค. 2561)

ปตท. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซแอลเอ็นจีกับบริษัทบิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จก. ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มแรก เพื่อการนำไปจำหน่ายค้าปลีกให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ...(7 มี.ค. 2561)

บริษัทผลิตไฟฟ้าเตรียมเสนอแผนบริหารไฟฟ้าภาคใต้เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า ที่เป็นการผสมผสานเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในพื้นที่เพื่อให้ภาครัฐพิจารณาเป็นทางเลือกเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า เช่น ขยายการผลิตโรงไฟฟ้าขนอมอีก 500-900 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี...(6 มี.ค. 2561)

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเตรียมหารือกับรมว.พลังงาน ถึงแนวคิดที่จะไม่ต่ออายุสัญญารับซื้อไฟฟ้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่จะหมดสัญญาในปี 2562-68 จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ...(5 มี.ค. 2561)

ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะให้ความกระจ่างแบบประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์ (SEA) โดยจะเป็นการศึกษาพื้นที่เป้าหมายที่จะมีการพัฒนาโครงการในภาพใหญ่แบบครบถ้วนทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงสุขภาพ ความเป็นอยู่...(5 มี.ค. 2561)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ส.อ.ท. สนับสนุนแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเสนอความเห็นควรเปิดประมูลรูปแบบผสมผสาน ไม่จำกัดประเภทเชื้อเพลิง...(5 มี.ค. 2561)

แผนแม่บทปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ รวมถึงด้านพลังงาน คาดว่าจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาจากครม. ในเดือนมี.ค. จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการต่างๆ ตามขั้นตอนกฎหมายและประกาศใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ได้ในเดือนเม.ย. ซึ่งแนวทางปฏิรูปการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรี...(2 มี.ค. 2561)

หอการค้าจังหวัดพังงา ร่วมกับกองทุนสสส.นำตัวแทนผู้สนใจเรื่องพลังงานสะอาด จากองค์กรและเครือข่ายต่างๆในจ.พังงา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต้นแบบพลังงานสะอาด โดยมีวิทยากรร่วมกันบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบโซลาร์เซลล์...(2 มี.ค. 2561)

กระทรวงพลังงานได้พิจารณาแล้วว่า การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา มีทั้งกลุ่มผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่าง ซึ่งแนวทางการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และอยู่บนพื้นฐานประโยชน์สูงสุดของประเทศ และให้ความสำคัญ...(2 มี.ค. 2561)

พพ. เปิดให้กลุ่มอาคารธุรกิจต่างๆ ที่อยู่นอกข่ายการควบคุม ซึ่งเป็นกลุ่มมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) มีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้...(2 มี.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานได้ผ่อนปรนข้อจำกัดให้กับบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ สามารถนำเข้าก๊าซแอลพีจีด้วยการใช้เรือก๊าซลอยน้ำตรงบริเวณอ่าวอุดมได้ไม่เกิน 3 ปี เบื้องต้นได้รับรายงานว่า อาจไม่สามารถสร้างคลังก๊าซได้ทันตามกรอบเวลาที่ผ่อนผัน...(28 ก.พ. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานรายงานภาพรวมการใช้น้ำมันปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีเพียงก๊าซเอ็นจีวีที่ปรับลดลง เฉพาะกลุ่มน้ำมันเบนซินมีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 30.1 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.7% และเพิ่มขึ้นทุกชนิด ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ 91 ลดลง...(28 ก.พ. 2561)

กฟผ. ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและกระบี่ (ฉบับใหม่) แล้ว ขณะที่ สร.กฟผ. แต่งกายด้วยชุดดำวันที่ 28 ก.พ. เพื่อคัดค้านรมว.พลังงาน...(28 ก.พ. 2561)

ปตท.สผ. ยังคงยืนยันความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและเอราวัณ โดยมีพร้อมทั้งกำลังคน และศักยภาพทางด้านการเงิน อีกทั้งยังเป็นตัวแทนบริษัทไทย มั่นใจว่าด้วยจุดแข็งดังกล่าว จะทำให้...(27 ก.พ. 2561)

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) เตรียมเสนอข้อสังเกตร่างขอบเขตงาน (ทีโออาร์) การเปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติ 2 แหล่งให้นายกฯ ก่อนที่จะมีการประชุมกพช. วันที่ 7 มี.ค. นี้ เพื่อเรียกร้องให้รมว.พลังงาน...(27 ก.พ. 2561)

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2560 โดยเฉพาะในโครงการที่ภาครัฐเปิดรับซื้อไฟฟ้าภายใต้รูปแบบส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า และรูปแบบค่าไฟฟ้าผันแปรตามต้นทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ส่วนใหญ่เป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์...(26 ก.พ. 2561)

ชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านในช่อง ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ใกล้ชุมชน สถานศึกษา วัด เนื่องจากกังวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชนจาก...(26 ก.พ. 2561)

กฟผ. ได้เตรียมแผนรับมือเบื้องต้นที่จะพัฒนาสายส่งไฟฟ้าจากภาคกลาง 500 กิโลวัตต์/ชั่วโมง 2 เส้นไปยังพื้นที่ภาคใต้ หลังจากที่รมว.พลังงาน ระบุว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินพื้นที่ภาคใต้ในระยะ 5 ปีจากนี้...(26 ก.พ. 2561)

การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างรมว.พลังงานกับเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเล กระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้า เป็นเพียงการถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาออกจากสผ. เท่านั้น แต่โครงการยังไม่ยุติ ต้องรอผลรายงาน SEA...(26 ก.พ. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงถ่านหินในภาคใต้ในช่วงเวลา 5 ปีหลังจากนี้ พร้อมยืนยันว่า กระทรวงพลังงานมีแผนรองรับตามแผนพัฒนาสายส่งไฟฟ้าจากภาคกลาง...(23 ก.พ. 2561)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับนายกสภาวิศวกร ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย...(23 ก.พ. 2561)

กรมสรรพสามิตคาดว่า การพิจารณาจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะทำให้มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเพียงคันละ 150-250 บาท แต่ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มราคาขายปลีกรถจักรยานยนต์ จะส่งผลดีต่อการสนับสนุนขีดความสามารถ...(22 ก.พ. 2561)

สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จะจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนี ภายใต้โครงการจีไอแซด เน็กซัส...(22 ก.พ. 2561)

รมว.พลังงานได้เชิญผู้บริหารกฟผ. มารับมอบนโยบายให้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงระหว่างรมว.พลังงานกับเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเล กระบี่-เทพา เพื่อยุติโรงไฟฟ้าถ่านหินตามเงื่อนไข 4 ข้อ ขณะที่นักวิชาการและสร. กฟผ. ไม่เห็นด้วย...(22 ก.พ. 2561)

การชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่และเทพายอมยุติไม่เคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาล หลังรมว. พลังงานเดินทางมาเจรจากับแกนนำ มีการหารือพร้อมตัวแทนกฟผ. ทั้ง 2 ฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างรมว.พลังงานและเครือข่ายฯ มีสาระสำคัญ...(21 ก.พ. 2561)

พพ. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. ภาคเอกชน เกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยแบบเสรี ซึ่งกระทรวงพลังงานได้มอบนโยบายให้มีความเสรีมากขึ้น หลังจากนี้จะรวบรวมแนวทางสรุปเพื่อเสนอต่อรมว. พลังงาน...(21 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้พพ. พิจารณาสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อรองรับกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่เกิดขึ้นในภาคใต้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทำการตรวจสอบศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดน...(21 ก.พ. 2561)

นโยบายรัฐที่ส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 300 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาที่เลื่อนออกไป จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตและขายเชื้อเพลิงชีวมวล แต่กังวลในด้านการแย่งชิงเชื้อเพลิงที่จะส่งผลให้ราคา...(20 ก.พ. 2561)

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ RDF บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส ต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าเต็มกำลังขนาด 8 เมกะวัตต์ ขายให้กฟน. โดยเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 24 ชม. ใช้ปริมาณขยะ 500 ตัน สามารถสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มกำลังผลิต...(20 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการเตรียมเปิดประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณโดยในการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากประเด็นความล่าช้าของกฎหมายที่ยังไม่แล้วเสร็จพบว่า แม้จะดำเนินการเปิดประมูลให้แล้วเสร็จปีนี้ แต่ในกรณีที่ผู้ชนะเป็นรายใหม่...(19 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จัดงานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชนไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาโอกาสในการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชนไทย...(19 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานเตรียมวาระที่จะเสนอให้ครม. พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 3 แนวทาง โดยเพิ่มจำนวนและขนาดของสายส่งแรงดันสูง พัฒนาระบบสายส่งและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน การใช้มาตรการความร่วมมือลดการใช้...(19 ก.พ. 2561)

ผู้ใหญ่บ้านวังหิน พร้อมแกนนำกลุ่มชาวบ้าน หมู่ 4 และหมู่ 9 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นำรายชื่อชาวบ้าน 763 ราย ยื่นต่อสำนักนายกฯ และประธานสนช. เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล...(16 ก.พ. 2561)

รมว.พลังงานกล่าวว่า เตรียมปรับลดราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีให้กับประชาชนในครั้งถัดไป หากราคาแอลพีจีตลาดโลกปรับลดลงอีก หลังจากที่กบง. สามารถปรับลดอัตราเงินไหลออกจากกองทุนน้ำมันฯ ทำให้กองทุนมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยมีโอกาสที่ราคาแอลพีจีจะปรับลดลง...(16 ก.พ. 2561)

การเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 2 แหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในอ่าวไทยคือแหล่งเอราวัณและบงกช และภาครัฐคาดว่าจะสามารถออกประกาศเอกสารเชิญชวนเปิดประมูลได้ภายในเดือนมี.ค. นี้ นอกจากผู้รับสัมปทาน 2 รายเดิมที่ยืนยันจะ...(16 ก.พ. 2561)

บริษัทบางจากไบโอฟูเอลภายใต้บริษัทบีบีจีไอได้เร่งกำลังการผลิตสูงสุด โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไบโอดีเซล พร้อมกับรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเก็บเข้าสต๊อกเพิ่ม 13,500 ตัน ตามนโยบายของภาครัฐ...(15 ก.พ. 2561)

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ เตรียมงบลงทุนปีนี้ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท โดยมีแผนลงทุน 3 ธุรกิจ คือ ผลิตไฟฟ้า โครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเชื้อเพลิงทั้งพืชพลังงาน แอลเอ็นจีและถ่านหิน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแผนการลงทุนพลังงานสะอาด...(15 ก.พ. 2561)

กฟผ. ได้จัดทำโครงการเสื้อผ้าเบอร์ 5 เพื่อขยายผลการประหยัดพลังงานไปสู่ประชาชนอีกทางหนึ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการปรับปรุงเนื้อผ้าและการตัดเย็บ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า...(14 ก.พ. 2561)

เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบปั้นมือ หรือเตาชีวมวล เป็นเทคโนโลยีที่ สวทช. นำไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันที่สาเหตุ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวลำไย...(14 ก.พ. 2561)

สนพ. ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเตรียมเปิดรับผู้ร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเข้าร่วม รอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-30 มี.ค. นี้ โดยส่วนราชการจะได้รับเงินสนับสนุน...(14 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันดำเนินมาตรการบริหารสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อพยุงราคา เนื่องจากเดือนธ.ค. มีปริมาณสต๊อกสูงมากเป็นประวัติการณ์ ล่าสุดได้รายงานครม.รับทราบมาตรการเร่งส่งออกและเพิ่มสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซล...(14 ก.พ. 2561)

กบง. มีมติเห็นชอบให้เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบัญชีแอลพีจีเพิ่ม 1.4126 บาท/กก. จากเดิมที่กองทุนน้ำมันฯชดเชยที่ 4.788 บาท/กก. เป็นเหลือชดเชย 3.754 บาท/กก. โดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกแอลพีจีที่ยังคงเดิมที่ 19.82 บาท...(13 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานได้วางแผนการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติและเตรียมการรองรับสถานการณ์ประจำปี 2561 เบื้องต้นประเมินว่า ตลอดทั้งปีจะปิดซ่อมบำรุง 11 ครั้ง แต่เชื่อว่าสถานการณ์โดยรวมไม่น่ากังวลมาก เพราะ...(12 ก.พ. 2561)

สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับอบต. บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ส่งเสริมเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบร่วมใจหรือเตาชีวมวล ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนตำบลและวิสาหกิจชุมชน ช่วยให้ชุมชนสามารถผลิตกระยาสารท...(12 ก.พ. 2561)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการพลังงานทดแทน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ร่วมจัดงานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 3 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาโอกาสในการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน...(12 ก.พ. 2561)

พพ. ได้ลงนามความร่วมมือกับสภาสถาปนิก เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจรับรองแบบอาคาร การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบอาคาร รองรับกฎกระทรวง...(12 ก.พ. 2561)

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะเสนอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายชาติระยะยาวปี 2573 บรรจุการบังคับใช้รถยนต์ไฟฟ้าในไทยเป็นหลัก เช่นเดียวกับในหลายประเทศที่มีนโยบายดังกล่าว เพื่อสร้างตลาดรถอีวีให้เกิดขึ้นนอย่างเป็นรูปธรรม...(9 ก.พ. 2561)

การประชุมกบง. คาดว่า ในปี 2561 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 30,900--31,000 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1% ซึ่งสนพ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปทั้งการผลิตไฟฟ้าใช้เองของประชาชน...(9 ก.พ. 2561)

กบง. มีมติเห็นชอบการออกกฎกระทรวงพลังงาน เรื่องการกำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ... ตามที่พพ. เสนอ เพื่อเป็นมาตรการบังคับใช้ขั้นต่ำกับอาคารขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการใช้พลังงาน...(9 ก.พ. 2561)

บริษัทเกาะกง ยูทิลิตี้ เสนอทางเลือกให้กระทรวงพลังงานพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกง กำลังผลิต 4,000 เมกะวัตต์ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จ.เกาะกง กัมพูชา ที่พร้อมส่งไฟฟ้ามายังภาคใต้ระยะทาง1,150 กม. ที่อ. หลังสวน จ.ชุมพร...(8 ก.พ. 2561)

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกล่าวในงานเสวนาเรื่อง ผ่าทางตัน : โรงไฟฟ้าถ่านหิน ว่า การที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายให้เลื่อนการดำเนินงานโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาออกไป 3 ปี ถือว่ายังไม่ล่าช้าเกินไปเพราะยังมีไฟฟ้าให้ใช้เพียงพอต่อความต้องการ แต่...(8 ก.พ. 2561)

นายกฯ กล่าวถึงกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา มีทั้งกลุ่มหนุนและกลุ่มคัดค้านที่ต้องการคำตอบ ต้องรอ 3 ปีตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงานเพื่อศึกษาว่าจะสร้างหรือไม่...(7 ก.พ. 2561)

ตัวแทนประชาชนตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด ประมาณ 50 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากขยะในพื้นที่...(7 ก.พ. 2561)

ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทดแทนเปิดเผยว่า ตามที่กกพ. ได้ประกาศจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ส่วนใหญ่รูปแบบโครงการเป็นการร่วมทุนกันระหว่างภาครัฐที่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และอื่นๆ กับเอกชน โดยมีความกังวลใน...(7 ก.พ. 2561)

ปตท. คาดว่า ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติปีนี้จะอยู่ที่ราว 4,800-4,900 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน เป็นผลจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น โดยปีนี้คาดว่าจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวใกล้เคียงจากระดับ 3.8 ล้านตันในปีที่แล้ว...(6 ก.พ. 2561)

ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายภาคีต่างๆ ในจ.สงขลารวม 66 องค์กร ยื่นหนังสือถึงรมว.พลังงาน เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านกรณีกระทรวงพลังงานให้ชะลอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาออกไปอีก เนื่องจากได้ดำเนินการทุกขั้นตอนของกฎหมายมาแล้วถึง 3 ปี ขณะที่รมว.พลังงานยืนยัน...(6 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานได้หารือร่วมกับกฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา ได้ทบทวนแผนงานดังกล่าวได้ผลสรุปว่า ในช่วง 5 ปีข้างหน้ายังสามารถรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ได้ 2 แนวทาง...(5 ก.พ. 2561)

สผ. เปิดเผยถึงสถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยอยู่ในอันดับที่ 22 ของโลกที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ปริมาณ 0.8% มาจากภาคพลังงานและขนส่ง 75% ไทยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7-20% ในภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ภายในปี 2563...(5 ก.พ. 2561)

เขื่อนไซยะบุรี ในแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค มีกำลังผลิต 1,285 เมกะวัตต์ โดยทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กฟผ. 95% อีก 5% ขายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นการตอบโจทย์การพัฒนา...(5 ก.พ. 2561)

สำนักงานการประปา อบต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดอาคารผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม เรื่องการจัดทำการวางแผนพลังงานชุมชน ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นำไปพัฒนาการผลิตน้ำประปา...(5 ก.พ. 2561)

บางจากฯ เปิดเผยแผนการลงทุนธุรกิจ 5 ปี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงกลั่นน้ำมัน ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยมีแผนจะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจ.ฉะเชิงเทราพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อรองรับการลงทุนธุรกิจชีวภาพ...(2 ก.พ. 2561)

สนพ. ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ประเมินแนวโน้มสถานการณ์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโลกพบว่า ปัจจุบันไทยเริ่มตื่นตัว มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในไทย 1.2 ล้านคันภายในปี 2579...(1 ก.พ. 2561)

สนพ. เปิดเผยถึงกรณีนายกฯ มีคำสั่งชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาว่า รมว.พลังงานได้สั่งการให้เร่งปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและนำเสนอกระทรวงพลังงานพิจารณาก่อนวันที่ 31 มี.ค. นี้ที่กำหนดไว้ตามแผนเดิม เนื่องจาก...(1 ก.พ. 2561)

ผู้ค้าก๊าซมาตรา 7 ได้รับแจ้งจากภาครัฐในการประกาศราคาแนะนำราคาก๊าซแอลพีจีประจำสัปดาห์นี้ โดยปรับลดลง 1.30 บาท/กก. ด้านสมาคมผู้ค้าก๊าซฯ อยู่ระหว่างติดตามนโยบายการประกาศราคาแนะนำแอลพีจีอย่างใกล้ชิด พบว่า...(31 ม.ค. 2561)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีสนพ. ส่งคืนแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 20 ปีของกฟผ. ที่ปรับเพิ่มจาก 500 เมกะวัตต์ เป็น 2,000 เมกะวัตต์ เพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนจากรมว.พลังงาน จะพิจารณาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน...(31 ม.ค. 2561)

นายกฯ กล่าวถึงกรณีเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ยื่นหนังสือเพื่อให้ทบทวนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา ว่า ได้สั่งการให้รมว.พลังงานไปดำเนินการและจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง อาจจะต้องชะลอ...(31 ม.ค. 2561)

โรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ จ.ฉะเชิงเทรา ของบริษัท NPS ที่ยังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ทันตามที่กำหนดไว้ กกพ. ได้พิจารณาทั้งเชิงกฎหมายและเงื่อนไขการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าแล้ว สรุปว่า ยังคงอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าต่อไป...(31 ม.ค. 2561)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสด้า ร่วมกับกฟผ. ลงนามความร่วมมือในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในโครงการ "การประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลของกฟผ." ในพื้นที่จ.เลยและพื้นที่...(30 ม.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงสถิติความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2560 พบว่า การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ลดลงครั้งแรกในรอบ 13 ปี และเป็นปีแรกที่การใช้เติบโตต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ 95...(30 ม.ค. 2561)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)