แบบบทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร โครงการการเตรียม Bipolar plate จากวัสดุผสมพอลิเมอร์-กราไฟต์เพื่อใช้ ใน PEMFC

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

report FUEL CELL วช บทสรุปผู้บริหาร.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/report%20FUEL%20CELL%20%E0%B8%A7%E0%B8%8A%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf