รายงานสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาพัฒนาระบบก๊าซชีวมวลในการสูบนํ้าเพื่อการเกษตร

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

รายงานสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาพัฒนาระบบก๊าซชีวมวลในการสูบนํ้าเพื่อการเกษตร.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3.pdf

Executive summary report - Study and development of biomass gasification unit for agricultural pumping system.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Executive%20summary%20pumping%20system.pdf