สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย (สขบท.)

ที่อยู่: 
อาคารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ชั้น 5 ห้องเลขที่516-517 เลขที่ 14 ถนนไอซีดี แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 063 -212 -7707