โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า

โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถขนส่ง เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาทักษะการประหยัดพลังงานสำหรับการขับขี่รถขนส่ง
รายละเอียดโครงการตามนี้ http://webkc.dede.go.th/testmax/node/4692
 

#4692

promote: 
level: 
1