รอยเลื่อน แผ่นดินไฟว และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

รอยเลื่อน แผ่นดินไหว และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
โดยนางสาวอรอนงค์  โชติราษี
นักธรณีวิทยาชำนาญการ
กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

     การเกิดแผ่นดินไฟวสามารถสร้างความเสียหายได้ในหลายรูปแบบ ความรุนแรงของความเสียหายนอกจากจะขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นดินไหวแล้ว ยังขึนอยู่กับคุณภาพของการออกแบบสิ่งก่อสร้างด้วย ซึ่งในบทความได้กล่าวถึงสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวและอันตรายจากเหตุแผ่นดินไหวที่อาจมีต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำได้ในหลายรูปแบบ

 

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 
promote: 
level: 
1