คู่มือการปลูกไม้โตเร็ว : กระถินเทพา (ACACIA MANGIUM WILLD)

     ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ประเด็บการปฏิรูปที่ 9 ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล  พพ. มีภารกิจด้านพลังงานทดแทน จึงได้จัดทำคู่มือการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับไม้โตเร้วให้แก่ผู้ที่สนใจหรือประชาชนทั่วไป 
     กระถินเทพาเป็นพืชกระตูลถั่วชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่พบที่ความสูงไม่เกิน 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นพืชที่ชอบความชื้นแต่ไม่ชอบอากาศหนาวเย็น

 

 

#5136

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

Acacia manual.PDF

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Acacia%20manual.PDF