จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

           ปัจจุบันกระแสการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจริยะ (Smart Grid) ที่จะเพิ่มยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน พพ.จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของภาคพลังงานเป็นศูนย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้
            
โดยจุลสารฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลนโยบายพลังงานของประเทศต่างๆ เนื้อหาอาทิเช่น ทำความรู้จักกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ประเทศญี่ปุ่นกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เยอรมนีกับการปฏิวัติโครงสร้างพลังงานเพื่อก้าวสู่สังคมปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ จีนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เป็นต้น
            ในวารสารฉบับนี้ ได้เสนอ 8 หัวข้อ ดังนี้
            1. ทำความรู้จักกับนโยบายการปลดกล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
            2. นิวซีแลนด์กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
            3. ประเทศญี่ปุ่นกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Japan's Energy Transition)
            4. UK GHG target 2050
            5. สาธารณรัฐฟินแลนด์
            6. เยอรมนีกับการปฏิวัติโครงสร้างพลังงานเพื่อก้าวสู่สังคมปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ด้วยนโยบายสุดโต่ง "Energiewende"
            7. จีนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
            8. จากปารีสสู่นิวเดลี : การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศของอินเดีย

#5836

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

จุลสารพลังงานทดแทน Vol.1 ปี 2564.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%20Vol.1%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf