สาเหตุของความผิดพร่อง (Fault) และการป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลัง

     

      กองพัฒนาพลังงานทดแทน โดย นายสิทธิ์ฐานันต์ จานสังคโลก วิศวกรชำนาญการ กลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา ได้จัดทำบทความ เรื่อง "สาเหตุของความผิดพร่อง (Fault) และการป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลัง 

      ระบบไฟฟ้ากำลัง ประกอบด้วย ระบบผลิต ระบบส่งจ่าย และระบบจำหน่าย ในสภาวะปกติ ระบบจะมีการไหลของกำลังไฟฟ้าจ่ายไปถึงโหลดภายใต้ค่าพิกัดที่กำหนดไว้ หากโหลดเพิ่มขึ้นจนเกินค่าพิกัด อุปกรณ์ป้องกันจะทำการปลดวงจรออกเพื่อป้องกันความเสียหาย เรียกว่า การป้องกันโหลดเกิน นอกจากนี้ อาจมีการป้องกันการลัดวงจร เมื่อมีการลัดวงจรของกระแสไหลในสายส่ง

        ในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นระบบขนาดใหญ่ มีการเชื่อมสายส่งไฟฟ้าไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ทั้งนี้อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าดับและ Fault ได้ จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม เหตุขัดข้องทางด้านเทคนิค เกิดจากสัตว์ หรือมนุษย์ เป็นต้น ทั้งนี้การทราบหลักการป้องกันระบบไฟฟ้าจะช่วยให้เกิดผลกระทบกับอุปกรณ์และช่วยลดการเกิด Fault ได้ 

สามารถอ่านบทความฉบับเต็ม ได้ที่ https://kc.dede.go.th/knowledge-view.aspx?p=245

 

promote: