วิดีโอการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อก๊าซรั่วไหล/ลุกไหม้ 2

การอบรมเชิงปฏิบัตการ
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง กู้ภัยราชประชา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อก๊าซรั่วไหล/ลุกไหม้