วิดีโอการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อก๊าซรั่วไหล/ลุกไหม้ 1

วิดีโอการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อก๊าซรั่วไหล/ลุกไหม้