ตลาดโรงไฟฟ้าพลังน้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคกำลังรุ่ง

ภายในระยะเวลา 7 ปีข้างหน้า กำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำของทั้งโลกน่าจะเพิ่มขึ้นเกิน 30% โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้จะมาจากภูมิภาคเอเชียมากที่สุด

ผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในปี 2556

ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้มีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผลงานที่สำคัญ ดังนี้

การใช้พลังงานปี 56 ขยายตัว 1.2%

ภาพรวมการใช้พลังงานในปี 2556 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องถึง 1.2% แต่มูลค่านำเข้าพลังงานลดลงกว่าปีก่อนหน้า ขณะที่ภาพรวมการใช้พลังงานปี 2557 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5%

ไทยกับตุรกีกำลังแข่งขันกันในการเป็นผู้นำตลาดพลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศไทยกำลังขับเคี่ยวอย่างสูสีกับตุรกีในการที่จะพัฒนาตัวเองเป็นตลาด photovoltaic (PV) พลังแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

“โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ซึ่งเป็นโครงการตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพัฒนาระบบไฟฟ้า...08 ส.ค. 65

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เผยความคืบหน้ากรณีแหล่งซอติก้าประเทศเมียนมาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของไทยเกิดปัญหา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ประเมินใช้เวลาซ่อม 2 สัปดาห์ ว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ กระทรวงพลังงานและหน่วยงาน...05 ส.ค. 65

ประธานคณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีผู้แทนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน...04 ส.ค. 65

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วง 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 2565) ว่า อยู่ที่ 152.14 ล้านลิตรต่อวันวัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.4% โดยการใช้กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น 15.8% น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์...03 ส.ค. 65

นายกสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง เปิดเผยว่า สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง เตรียมหารือกระทรวงพลังงาน เพื่อเสนอให้รัฐบาลกำหนดให้แก๊สโซฮอล์ อี 20 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐานในกลุ่มน้ำมันเบนซิน และให้ยกเลิกการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 รวมทั้งเพิ่มส่วน...02 ส.ค. 65

การไฟฟ้านครหลวง เริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หลังจากที่ได้มอบสิทธิพิเศษให้ประชาชนชาร์จไฟฟรีครบกำหนดแล้ว โดย MEA EV จะเริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัตราเดียว 7.50 บาทต่อหน่วย...01 ส.ค. 65

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่ากระทรวงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่และการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน... (วันที่ 27 ก.ค. 65)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. …. (วันที่ 27 ก.ค. 65)

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า วันที่ 27 ก.ค. กกพ.จะพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม่ (ก.ย.-ธ.ค. 65)... (วันที่ 27 ก.ค. 65)

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แจ้งว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้กำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ....(วันที่ 27 ก.ค. 65)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) เปิดเผยว่าวันที่ 25 ก.ค. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ โดยมีมติให้คงราคาน้ำดีเซลไว้ที่ลิตรละ 34.94 บาท...26 ก.ค. 65

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่า ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้นในกระบวนการทางอุตสาหกรรม การขนส่ง และอาคาร อาจนำไปสู่การลดความต้องการพลังงานของโลกลง 30% ภายในปี 2050...25 ก.ค. 65

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. กล่าวว่า โรงงาน CCS ซึ่งกำหนดไว้สำหรับบล็อกก๊าซอาทิตย์ในอ่าวไทย จะปูทางให้บริษัทบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 Net Zero เป็นเป้าหมายที่ตั้ง...22 ก.ค. 65

โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้เริ่มส่งมอบผลผลิตให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแห่งนี้สร้างขึ้น...21 ก.ค. 65

การจัดการขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า (Waste-to-Energy) ตลอดจนการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน ถือเป็นความพยายามที่ดีในการสร้างเสถียรภาพของระบบพลังงานของประเทศผ่านการสร้างมูลค่าจากขยะ และเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสอดคล้องกับโมเดลหลัก...20 ก.ค. 65

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เผยว่า ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับลดลงตามราคาน้ำมันโลกที่ลดลงต่อเนื่อง แต่เป็นการปรับขึ้นและลงรวดเร็ว ผันผวนมาก ไม่สามารถประเมินแนวโน้ม...19 ก.ค. 65

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ข่าวดีของประชาชนผู้ใช้รถใช้น้ำมัน ที่ล่าสุด บริษัทผู้ค้าน้ำมันทั้ง ปตท. และบางจาก ได้ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลงอีกลิตรละ 80 สตางค์...18 ก.ค. 65

สมาคมเอทานอลมันสำปะหลังกำลังเรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานส่งเสริมการใช้เอทานอลจากมันสำปะหลังให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถรับมือกับค่าน้ำมันที่สูงซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้น แม้ว่าราคาน้ำมันเบนซินและ...12 ก.ค. 65

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน และปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) งวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 ซึ่งมีแนวโน้มพุ่งสูงถึง 90-100 สตางค์ต่อหน่วย อาจทำให้ค่าไฟฟ้าต้องปรับเพิ่มสูงถึงเกือบ 5 บาทต่อหน่วย...12 ก.ค. 65

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน และปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) ในงวดใหม่เดือน ก.ย.- ธ.ค. 2565 มีแนวโน้มพุ่งสูงถึง 90-100 สตางค์ต่อหน่วย...11 ก.ค. 65

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมายานยนต์ไฟฟ้า เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคและองค์กรต่างๆ มีความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้า...08 ก.ค. 65

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เผยว่า การปรับลดราคาขายปลีกดังกล่าวเป็นไปตามกลไกตลาดโลก เพราะนักลงทุนมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกระทบดีมานด์น้ำมัน...08 ก.ค. 65

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี)...07 ก.ค. 65

สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 3 ก.ค. 2565 ติดลบ 107,601 ล้านบาท เป็นการติดลบสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ และคาดว่าจะใช้เวลานาน...06 ก.ค. 65

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอุบล ไบโอ เอทานอล หรือ UBE ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่าบริษัทอุบลไบโอเกษตร (UBA) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทอุบลแสงอาทิตย์...05 ก.ค. 65

สืบเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบที่ยาวนานระหว่างรัสเซีย - ยูเครนที่ส่งผลต่อราคาพลังงานในตลาดโลกที่ยังทรงตัวในระดับสูงและมีความผันผวน ส่งผลต่อเนื่องมายังประเทศไทยทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีการอุดหนุนราคาพลังงาน...04 ก.ค. 65

ราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ปรับราคาขึ้นอีกกิโลกรัม(ก.ก.) ละ 1 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 ก.ก. จะปรับขึ้นอีก 15 บาท อยู่ ที่ 378 บาท/ถัง 15 ก.ก. จากปัจจุบันอยู่ที่ 363 บาท/ถัง 15 ก.ก. ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)...01 ก.ค. 65

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในการสัมมนาเมื่อวันพุธที่จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.) ว่ารัฐบาลกำลังเร่งส่งเสริมการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และมีแผนจะเริ่มในปีหน้า ชิ้นส่วนที่สำคัญ...30 มิ.ย. 65

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ได้มีข้อตกลงความร่วมมือโครงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำไปสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ฮอริซอน พลัส ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณที่เลือกไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า...29 มิ.ย. 65

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้แจ้งถึงฐานะสุทธิกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุด ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ติดลบแล้ว 102,586 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 65,202 ล้านบาท และบัญชีแอลพีจีติดลบ 37,384 ล้านบาท...28 มิ.ย. 65

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากกรณี กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ให้นำส่งกำไรค่าการกลั่นน้ำมันดีเซล การจัดเก็บค่าการกลั่นน้ำมันเบนซิน...27 มิ.ย. 65

ผู้บริหารบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์ พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใต้หลักของกฎหมายและการค้าเสรี และขอชี้แจงว่าค่าการกลั่นไม่ใช่กำไรสุทธิของโรงกลั่น..(24มิ.ย.65)

กระทรวงพลังงานร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท คิด คิด จำกัด และ Nudge Thailand จัดเสวนาในหัวข้อ “การประหยัดพลังงานในสถานการณ์วิกฤต” เพื่อร่วมกันระดมความคิดการประหยัด "พลังงาน" ...คมชัดลึก 24 มิ.ย.65

บ้านช่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ที่ถือเป็นแหล่งผลิตเตาอั้งโล่แบบประหยัดพลังงานใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเทศบาลตำบลคำน้ำแซบมานานหลายปี ทำให้ปัจจุบันที่หมู่บ้านมี...(23 มิ.ย.65)

วานนี้(22 มิย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา .. (23 มิ.ย.65)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน แนะนำใช้ "เตามหาเศรษฐี" เตาซุปเปอร์อั้งโล่ ซึ่งเป็นเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนเตาอั้งโล่ตามท้องตลาดทั่วไป มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอั้งโล่ตามท้องตลาดถึง 29%...22 มิ.ย. 65

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EV แห่งชาติ ระบุว่า คณะกรรมการมีกำหนดจะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนสถานีชาร์จ EV ขนาดเล็กในเดือนหน้า โดยมีแนวโน้มว่าจะให้สินเชื่อที่อ่อนนุ่มแก่ SMEs....21 มิ.ย. 65

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า ค่า Ft ในงวดถัดไป(ก.ย.-ธ.ค.65) บนสมมติฐานเดิมจะต้องปรับขึ้นราว 40 สตางค์ต่อหน่วยทำให้ค่าไฟที่ประชาชนจะต้องจ่ายรวม (ค่าไฟฟ้าฐาน)...20 มิ.ย. 65

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในที่ประชุมได้หารือมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานที่เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนิน 10 มาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว ซึ่งบางมาตรการใกล้จะครบอายุของมาตรการ...17 มิ.ย. 65

วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกฯ และรมว.พลังงานเป็นประธาน โดยจะมีการประชุมพิจารณาทั้งด้านน้ำมัน ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) เบื้องต้นมีรายงานว่า...(15 มิ.ย.65)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงพลังงาน กล่าวถึงการประชุมร่วมหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาต่อค่าครองชีพที่จะหมดอายุในเดือน มิ.ย.-ก.ค.ว่า กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒน์ฯ และกระทรวงพลังงานจะ..(15 มิ.ย.)

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่...เปิดโครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” ติดตั้งแผงโซลาร์ในโรงเบียร์ เพื่อนำพลังงานสะอาดที่ได้จากแสงอาทิตย์มาใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของไฮเนเก้นในการบรรลุเป้าหมาย...14 มิ.ย. 65

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BoI) อนุมัติการลงทุนมูลค่ารวม 209.5 พันล้านบาทในโครงการการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึง 36,1 พันล้านบาทโดย Horizon Plus Co การร่วมทุนระหว่าง Foxconn ของไต้หวันและ PTT Plc ของประเทศไทย...14 มิ.ย. 65

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) หารือราคาดีเซลรายสัปดาห์ที่ทยอยขึ้น โดยหากอนุมัติขึ้นราคาจะไม่เกิน 1 บาท/ลิตร...13 มิ.ย. 65

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เผยว่า ขณะนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์-รถจักรยานยนต์ใหม่แล้ว ซึ่งมีผลให้ภาษีสรรพสามิตอัตราพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ลดลงจาก...10 มิ.ย. 65

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังศึกษาแนวทางดูแลราคาพลังงานเพิ่มเติม โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ล่าสุดได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงพาณิชย์...10 มิ.ย. 65

ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมที่สูงขึ้น 7.1% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 เดือนแรกปี 2565 อยู่ที่ 5.1% และสูงกว่ากรอบประมาณการของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)...09 มิ.ย. 65

นับว่าเป็นข่าวดี สำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์สักคันมาใช้ในยุคที่น้ำมันกำลังขึ้นราคา ซึ่งรถอีวี หรือ รถยนต์ไฟฟ้า นับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะตอนนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับรถ EV นอกจากจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม...08 มิ.ย. 65

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เปิดกว้างให้เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในครั้งนี้ โดยประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนฯ ไปยังบริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม...08 มิ.ย. 65

'EV Hackathon'เยอรมนีหนุนไทยนั่งแท่นยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชีย ขณะที่ไทยและเยอรมนีมีความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ ด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม...07 มิ.ย. 65

สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) นัดแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) พิจารณาราคาดีเซลประจำสัปดาห์ว่า จะพิจารณาปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีก 1 บาท เช่นกันกับสัปดาห์ที่ผ่านมา...06 มิ.ย. 65

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ใช้เงินกองทุนเพื่อ “ตรึงราคา” น้ำมันดีเซลตามนโยบายรัฐ จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกินลิตรละ 30 บาท มาเป็นลิตรละไม่เกิน 33 บาท (ตามกรอบเบื้องต้นไม่ให้เกินลิตรละ 35 บาท) จากราคาน้ำมันดีเซลแท้จริงมีราคา...02 มิ.ย. 65

รัฐบาลปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) อีก 1 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่กำหนดขึ้น 3 เดือนเดือนละ 1 บาทต่อกก. ตั้งแต่เมษายน-มิถุนายน 2565 โดยการขึ้นเดือนมิถุนายนนี้จะส่งผลให้ราคาแอลพีจีขนาด 15 กก....01 มิ.ย. 65

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เผยว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันเดือนม.ค.-เม.ย. 2565 เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว โดยการใช้กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น 15.7% น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์...01 มิ.ย. 65

กบน.อนุมัติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีก 1 บาทต่อลิตร ส่งผล ให้ราคาพุ่งไปที่ 32.94บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.นี้ คนไทยทุกข์ระทมซ้ำอีกรอบเพราะวันที่ 1 มิ.ย.ราคาก๊าซหุงต้ม ขนาดถัง 15 กก.ปรับขึ้นอีก กก.ละ 1 บาท...31 พ.ค. 65

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กกพ. มีมติเห็นชอบประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)...30 พ.ค. 65

คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคาดว่าจะยังคงจำกัดราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกที่ 32 บาทต่อลิตรต่อไปอีกสัปดาห์หรือขึ้นหนึ่งหรือสองบาทเพื่อแบ่งเบาภาระกองทุน แหล่งข่าวใน กระทรวงพลังงานกล่าวว่า ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น...30 พ.ค. 65

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เผยหลังเป็นประธานในกิจกรรมเปิดบ้านพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2565 และกิจกรรม “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2”...27 พ.ค. 65

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผยว่า ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ด้วยการสนับสนุนจากญี่ปุ่น โดยประเทศไทยจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ...27 พ.ค. 65

บมจ. ผลิตไฟฟ้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Egco) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 1 กิกะวัตต์ และจะยังคงซื้อสินทรัพย์เพิ่มเพื่อขยายพอร์ตพลังงาน บริษัทได้จัดสรรเงินลงทุน...26 พ.ค. 65

ตามที่รัฐบาลมีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2578 มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ โดยกระทรวงคมนาคมได้ผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ...26 พ.ค. 65

รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เดือนเมษายน 2565 มียานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV หรือ รถไฟฟ้า 100% จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 1,232 คัน...25 พ.ค. 65

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)...24 พ.ค. 65

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยพึ่งพาฟอสซิลโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลคิดเป็น 65% ของระบบ หรือ 65 ล้านลิตรต่อวัน จากการใช้น้ำมันทั้งหมด 100 ล้านลิตรต่อวัน ทำให้ต้องเผชิญกับวิกฤตราคาพลังงาน...23 พ.ค. 65

การลดปริมาณและแยกประเภทขยะอินทรีย์ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของชุมชนและองค์กรต่อไป อันจะก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและนำไปสู่ความยั่งยืนจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า...20 พ.ค. 65

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) มีมติให้คงราคาดีเซลสัปดาห์นี้ไว้ที่ 32 บาท/ลิตร จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นจะประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ...19 พ.ค. 65

รมว.คลัง เผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ5บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม-20กรกฎาคม2565 เพื่อช่วยบรรเทา...18 พ.ค. 65

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนไทยเปลี่ยนขยะพลาสติกเพื่อลดมลพิษ ลดโลกร้อนที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี...17 พ.ค. 65

วิกฤติสภาพอากาศที่โลกกำลังเผชิญ เป็นเรื่องใหญ่ และเรื่องสำคัญ ต่อการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโลกต่อจากนี้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก เร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ อากาศที่ร้อนจัด...12 พ.ค. 65

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ครม.เห็นชอบกรอบวงเงิน 1,724.95 ล้านบาท ในมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรค่า (FT) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก...11 พ.ค. 65

รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานจัดหาเงินกู้ให้แก่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เผยว่า ขณะนี้ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาเป็นสภาพคล่องให้แก่กองทุนฯ โดยได้เจรจากับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง หนึ่งในนั้น...10 พ.ค. 65

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อเร็วๆ นี้ มีมติเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)...09 พ.ค. 65

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เผยว่าจากที่สถานการณ์ด้านราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลง...06 พ.ค. 65

ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนวิพากษ์ว่า ประเทศยุโรปที่ยังซื้อน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียเท่ากับเป็นการส่งเงินไปช่วยมอสโกทำสงครามกับยูเครน แต่หลายประเทศในสหภาพยุโรปมีเหตุผลที่ยังต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซจากรัสเซีย จึงจะเห็นว่าการประชุมครั้งล่าสุด... 05 พ.ค. 65

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลกระทบจากปัญหาราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ที่เกิดจากสถานการณ์ รัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันอยู่ที่ 100 – 120 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล...03 พ.ค. 65

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)...ได้จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำกับตลาดและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน ให้กับผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน...03 พ.ค. 65

สำหรับการนำเข้าน้ำมันดิบของไทยไตรมาสแรกปีนี้อยู่ที่ 13,911.6 ล้านลิตร (เฉลี่ย 154.6 ล้านลิตรต่อวัน) เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ...02 พ.ค. 65

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา ปาฐกถาพิเศษ “INNOVATION x SUSTAINABILITY นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืน" ใจความตอนหนึ่งว่า...29 เม.ย. 65

นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในกิจกรรมการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และ จัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “พลังงานสะอาด...29 เม.ย. 65

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ประชุม เห็นชอบขึ้นราคาดีเซลแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 1พ.ค. เพดานใหม่จะไม่เกิน 35บาท/ลิตร จากเดิม 30บาท/ลิตร โดยยึดหลักตาม ครม. ส่วนเกิน 30 บาท/ลิตร กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุน...28 เม.ย. 65

บริษัทพีจีเอ็นไอจี ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของโปแลนด์ ออกแถลงการณ์ว่า ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย ซึ่งส่งผ่านท่อจากยูเครนและเบลารุส จะยุติตั้งแต่เวลา 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น...27 เม.ย. 65

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ระบุในการประกอบกิจการปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 นั้น บริษัท ปตท.สผ. อีดี ในฐานะผู้ดำเนินการรายใหม่...26 เม.ย. 65

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงานกกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2565 เห็นชอบปรับปรุงถ้อยคำมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน...25 เม.ย. 65

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่อนาคตที่มีคาร์บอนต่ำ การลงทุนสีเขียวในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้กลายเป็นเทรนด์ขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางของตลาด...25 เม.ย. 65

หลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศยูเครน และประเทศรัสเซีย เป็นแรงผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแรงหนุนให้ผู้ใช้รถ ทั้งในกลุ่มรถบรรทุก ผู้ประกอบการการขนส่ง และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ...22 เม.ย. 65

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน และคณะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของไทยเดินทางไป ณ กรุงโตเกียว และ จังหวัดคานากาวะ ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ...21 เม.ย. 65

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยว่า กระทรวงติดตามสถานการณ์น้ำมันตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดยได้หารือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ราคา...21 เม.ย. 65

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอลหรือ UBE กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) บริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นพลังงานทดแทน ในการสร้างแพลตฟอร์ม Floating Photovoltaic Farm (ฟาร์มผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์...20 เม.ย. 65

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2565 ภาครัฐจะอุดหนุนราคาดีเซล 50% ในส่วนที่เกิน 30 บาท ได้สั่งการให้กระทรวงพลังงาน หารือกับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)...20 เม.ย. 65

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ที่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 43 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 149.50 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ปี 2564 นั้น ในขณะนี้ยังไม่มีการลงนามซื้อขาย...19 เม.ย. 65

ราคาน้ำมันวันนี้ (18 เม.ย. 65) อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท ดีเซล B10 ราคาอยู่ที่ 29.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.96 บาท...18 เม.ษ. 65

นายกรัฐมนตรีอิตาลีลงนามข้อตกลงนำเข้าก๊าซธรรมชาตติจากแอลจีเรีย เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย โดยนายกรัฐมนตรี มาริโอ ดรากี ของอิตาลีประกาศข้อตกลงในวันจันทร์นี้ เพิ่มการส่งมอบก๊าซจากแอลจีเรีย...(12 เม.ย.65)

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสส่งมอบเดือน พ.ค. ซึ่งมีการซื้อขายที่ตลาดไนเม็กซ์ลดลง 3.97 ดอลลาร์ ปิดที่ 94.29 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือน มิ.ย.ลดลง 4.30 ดอลลาร์ ปิดที่ 98.48 ดอลลาร์/บาร์เรล ราคาน้ำมันได้รับผลกระทบจากข่าว...(14 เม.ย.65)

นายโมฮัมหมัด บาร์คินโด เลขาธิการโอเปก กล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่มีการบังคับใช้ในปัจจุบันและในอนาคตจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรง ทั้งนี้โอเปกและชาติพันธมิตรหรือโอเปกพลัสมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง 432,000 บาร์เรล/วัน...(12 เม.ย.65)

กฟผ.ลง MOU กับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยใน “โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแคมเปญ “Save Energy for ALL ร่วมใจประหยัดพลังงานผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” ของ กฟผ. สอดรับกับมาตรการรณรงค์ประหยัดพลังงานปี 2565...(12 เม.ย.65)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในประกาศเชิญชวนการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 24 บริเวณทะเลอ่าวไทยจำนวน 3 แปลง ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตประกอบด้วย แปลง G1/65 G2/65 และ...(12 เม.ย.65)

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ปิดบวกในวันศุกร์ (8 เม.ย.) แต่ยังคงลดลง 2 สัปดาห์ต่อเนื่อง หลังจากประเทศต่างๆประกาศแผนการที่จะระบายน้ำมันดิบจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ส่งมอบเดือนพ.ค. ปรับขึ้น 2.23 ดอลลาร์ (2.3%) ...(11เม.ย.65)

การประหยัดพลังงานเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทั่วโลกยึดถือปฏิบัติในยามที่เกิดวิกฤตพลังงาน เพราะเป็นวิธีง่าย ๆ ที่ทุกคนในประเทศสามารถปฏิบัติได้ อาทิ ปรับเปลี่ยนนิสัยที่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน เช่น ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันที...(11 เม.ย.65

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) เปิดเผยว่าในช่วงปลายเดือนเม.ย. 2565 กองทุนฯ จะพิจารณาปรับขึ้นราคาดีเซลเกินกว่า 30 บาทต่อลิตรคาดว่าจะเริ่มในวันที่ 1 พ.ค. 2565...(11 เม.ย.65)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เผยว่า การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุมัติปรับปรุงสิทธิประโยชน์ การให้ส่งเสริมการลงทุนกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนนักลงทุน...08 เม.ษ. 65

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ปิดวันพฤหัสบดี (7 เม.ย.65) ร่วงลง 20 เซนต์ หลังจากมีข่าวว่า สำนักงานพลังงานสากล (ไออีเอ) จะระบายน้ำมันจากคลังสำรองเพื่อสกัดราคาที่พุ่งขึ้นในตลาด สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ส่งมอบเดือนพ.ค. ซึ่งมีการซื้อขายที่ตลาด...08 เม.ย. 65

รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงงาน “บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2022” หรือ งานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ที่ปิดฉากลงไปเมื่อ 3 เม.ย.2565ที่ผ่านมา มียอดจองรถยนต์ภายในงานรวมทั้งสิ้น 33,936 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น 13.6% จากปีที่ผ่านมา...07 เม.ษ. 65

แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบรอบสัปดาห์นี้ (4–8 เม.ย. 2565)...โดยระบุว่า...ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดแม้ว่ารัสเซียจะประกาศถอนกำลังทหารแล้วก็ตาม...05 เม.ษ. 65

:: กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟ็ค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การใช้พลังงานสะอาดมีแนวโน้มเติบโตแบบทวีคูณ โดยได้แรงหนุนจากความต้องการของผู้บริโภคที่สนใจใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นและนโยบายส่งเสริมของรัฐบาล...04 เม.ย. 65

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll เดือนมีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “โพลล์ ส.อ.ท. หนุนทบทวนปรับขึ้นค่า Ft” ...01 เม.ษ. 65

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เผยว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 1.7% กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น 18.1% น้ำมัน ...31 มี.ค. 65

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยเฉพาะเพื่อการบริโภคและเป็นพลังงานทดแทน สร้างรายได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก...30 มี.ค. 65

จากสถานการณ์ราคาพลังงานที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศและทั่วโลก...การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)...จึงประกาศนโยบายลดการใช้พลังงาน...โดยมุ่งเป้าลดการใช้พลังงานในสำนักงานลง 20%...29 มี.ค. 65

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน รวมทั้งลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ...28 มี.ค. 65

การเคลื่อนไหวของบริษัทน้ำมันชั้นนำทั้งสองแห่งของญี่ปุ่น มีขึ้นหลังจากหมดสัญญาสั่งซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ประกอบกับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของบรรดาประเทศตะวันตกทำให้บริษัทญี่ปุ่นต้องเลือกข้างยุติการทำธุรกิจกับบริษัทน้ำมันรัสเซียด้วย...25 มี.ค. 65

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน แถลงมาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน ว่า การช่วยเหลือด้านพลังงานมีด้วยกันหลายมาตรการ หนึ่งในนั้นคือการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ 30 บาท/ลิตร ในเดือน เม.ย.65 จากนั้นในเดือน พ.ค.-มิ.ย.65 รัฐจะช่วยจ่าย...25 มี.ค. 65

นายกรัฐมนตรี แถลงว่าจะใช้ 10 มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้มีรายได้น้อยกว่า 40 ล้านคน ขณะที่งบประมาณที่จะนำมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้มีรายได้น้อยในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านบาท รัฐบาลจะสามารถนำงบประมาณที่มีอยู่มาใช้ได้หรือไม่...24 มี.ค. 65

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ปิดวันอังคาร(22มี.ค.)ปรับตัวลง 36 เซนต์ หลังมีรายงานว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) เสียงแตกเรื่องการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซีย โดยเฉพาะเยอรมนีซึ่งต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียอย่างมาก...23 มี.ค. 65

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เผยว่า กกพ.กำลังทำโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ทั้งระบบ ซึ่งอาจจะมีการปรับค่าไฟฟ้าฐานจากปัจจุบันอยู่ที่ 3.76 บาท/หน่วย เนื่องจากเป็นรอบที่ต้องมีการปรับประจำอยู่แล้ว 3-5 ปีต่อครั้ง ...22 มี.ค. 65

อธิบดีกรมสรรพสามิต เผยว่า ได้ลงนามข้อตกลงตามมาตรการสนับสนุนการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้ประกอบการที่พร้อมเข้าร่วมมาตรการเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการ นำเข้าและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ทั้งภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ...22 มี.ค. 65

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นถึงศักยภาพประเทศไทยในการเติบโตด้านเศรษฐกิจสีเขียว สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดย นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญ...21 มี.ค. 65

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนา Go Green 2022 ขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียว เรื่อง Kick Off ธุรกิจสีเขียว ตอนหนึ่งว่า “รัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV...18 มี.ค. 65

กกพ.ได้มีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับเรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนในงวดเดือน พ.ค.-ส.ค.นี้ ที่อัตรา 24.77 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บค่าเอฟทีในงวดเดือน ม.ค.-เม.ย.นี้ อีก 1.39 สตางค์ต่อหน่วย...18 มี.ค. 65

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ.ได้ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำราคารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง...17 มี.ค. 65

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้แนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม...16 มี.ค. 65

กพช.มีมติเห็นชอบ ร่างแผนรับรองวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันฯ ยกเลิกการกำหนดวงเงินบริหารกองทุนน้ำมันฯ รวมวงเงินกู้ยืมต้องไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ...16 มี.ค. 65

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้เห็นชอบปรับลดอัตราเงินชดเชยดีเซลจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือ 7.77 บาทต่อลิตรจากเดิมที่ชดเชยอยู่ที่ 11.95 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่ 15 มี.ค.เป็นต้นไป...15 มี.ค. 65

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อยู่ระหว่างการหารือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาสัดส่วนสูตรผสมไบโอดีเซล (บี100)...14 มี.ค. 65

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เผยว่า การดูแลบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีส่วนเพิ่มเติมจากที่เคยช่วยเหลือ คือ กลุ่มผู้ใช้เบนซิน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กำลังวางแนวทางช่วยเหลือผู้ใช้รถจักรยานยนต์...11 มี.ค. 65

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อประเมินสถานการณ์โดยภาพรวมของเศรษฐกิจและแหล่งเงินที่จะนำมารับมือปัญหาราคาน้ำมันแพง แต่ประเด็นสำคัญต้องคำนึงเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลัง ...11 มี.ค. 65

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อติดตามสถานการณ์พลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องหามาตรการรับมือกับวิกฤติพลังงาน...10 มี.ค. 65

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติให้ยกเลิกข้อจำกัดการกู้ยืมเงินของกองทุนน้ำมันของรัฐ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการและอนุมัติแนวทางแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น มาตรการซึ่งจะถูกส่งไปยังคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า...10 มี.ค. 65

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) จะหารือเกี่ยวกับมาตรการจัดการกับราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นในวันพุธ ซึ่งรวมถึงความพยายามที่จะคงระดับราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ระดับต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตรในวันพุธ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน...09 มี.ค. 65

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินและไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก หรือน้ำมันดีเซล บี 0 และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้า...09 มี.ค. 65

วิกฤตการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนและการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตก ได้ส่งผลสะเทือนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างจริงจังมากขึ้น และยังไม่มีใครคาดการณ์ได้แน่นอนว่า สถานการณ์จะยืดยาวไปนานถึงเมื่อไหร่ เมื่อกลับมาส่องมาตรการของประเทศไทย...08 มี.ค. 65

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกไต่ระดับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 หลังจากความต้องการเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว และเมื่อมีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ทำให้เป็นตัวเร่งราคาน้ำมันให้สูงขึ้น และขึ้นมาทำสถิติสูงที่สุดในรอบ 8 ปี...7 มี.ค. 65

นายกรัฐมนตรีหารือ และสั่งการหลายเรื่อง โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นตามราคาตลาดโลก และส่งผลกระทบประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลมีมาตรการดูแลราคาพลังงานแล้วในการตรึงราคาน้ำมันดีเซล 30 บาท โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการเพิ่มเติมให้เร่งทำ...04 มี.ค. 65

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนมี.ค.2565 เปิดเผยว่าที่ประชุมได้ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2565 ลงเหลือ 2.5-4.5% จากเดิมคาดไว้ที่ 3-4.5% ...03 มี.ค. 65

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวภายหลังการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้มีการรายงานความคืบหน้าในการขอกู้เงินเพื่อมาใช้ในการดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันของกองทุนน้ำมันฯว่า...02 มี.ค.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติระดับโลก กล่าวว่า โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG) สิ่งจูงใจสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) การลงทุนบนคลาวด์ และการแยกคาร์บอนออกจากระบบ กำลังขับเคลื่อนการเติบโต...01 มี.ค. 65

ราคาน้ำมันดิบ WTI ทะยานขึ้นกว่า 5% ขณะที่ราคาทองฟิวเจอร์พุ่งขึ้นกว่า 1.3% ในช่วงเช้านี้ หลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ได้สั่งการให้กองกำลังป้องปรามด้วยอาวุธนิวเคลียร์...28 ก.พ. 65

นายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เดินทางเยือนไทย โดยได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีของไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการลงทุน และยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของญี่ปุ่น ที่สอดคล้องกับ BCG ของไทย ตลอดจนความร่วมมือในภาค...(25 กพ.65).

ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นหลังรัสเซียใช้ปฏิบัติการทางทหารบุกโจมตียูเครน ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าสงครามในยูเครน รวมทั้งมาตรการลงโทษต่างๆ ต่อรัสเซียจะส่งผลให้สินค้าเชื้อเพลิงด้านพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติและ...(25 ก.พ.65)

กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตน้ำมันจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครน โดยมีการสำรองน้ำมัน 2 เดือนณ วันที่ 21 ก.พ. 2565 มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบ 3,200 ล้านลิตร น้ำมันสำเร็จรูป 1,670 ล้านลิตร (25 ก.พ. 65)

ล่าสุดที่ ครม. มีมติส่งเสริมให้เกิดการผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งการลดอากรขาเข้าลดภาษีสรรพสามิตและแจกเงินอุดหนุน ส่งผลให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าปรับลดลงและสามารถแข่งขันกับรถยนต์สันดาปได้ แต่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ายังเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่มีผลต่อ...(24 ก.พ.65)

การส่งเสริมการใช้และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในประเทศไทยที่รัฐจะช่วยอุดหนุนรถไฟฟ้าที่ 70,000-150,000 บาทต่อคัน และลดภาษีทั้งศุลกากรและสรรพสามิต เป็นมาตรการตอบรับกระแสอุดหนุนพลังงานสะอาดเพื่อมาทดแทนพลังงานน้ำมัน โดยมาตรการอุดหนุนรถอีวี คือ...(24กพ.65)

การเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจจุดชนวนความขัดแย้งในทวีปยุโรป และปัญหานี้อาจส่งผลกระทบต่อเอเชียหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ต้องพึ่งพาน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหินจากรัสเซีย ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้กำลังจับตาดูผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตยูเครน..(24 ก.พ.65)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่าสาเหตุที่ราคาพลังงานในช่วงนี้มีความผันผวนและปรับสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยทางการเมืองของรัสเซียกับยูเครนและเศรษฐกิจฟื้นตัวส่งผลให้...(24 กพ.65)

การติดตั้งระบบชาร์จอีวีในบ้าน เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับยุคที่ยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจอย่างมาก การติตตั้งระบบชาร์จอีวีที่ได้มาตรฐานจะทำให้มีความปลอดภัยในการชาร์จ นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงอัตราการชาร์จ ค่าไฟฟ้า (23 ก.พ. 65)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีการกำหนดและดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการการเงิน การสนับสนุนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี ( ESG) (23 ก.พ. 65)

ครม. พิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... โดยปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์ 27 ประเภท โดยมี 6 ประเภท ที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตและส่งเสริมดีมานด์ในประเทศ (23 ก.พ.65)

บริษัทวิจัยตลาด “การ์ทเนอร์ อิงค์” กล่าวว่าการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะสูงถึง 6 ล้านคันและสถานีชาร์จสาธารณะจะเพิ่มขึ้น 2 ล้านแห่ง ภายในสิ้นปี โดยรถยนต์ไฟฟ้า 6 ล้านคัน (แบตเตอรี่แบบไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริด) จะจัดส่งในปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก...(22ก.พ.65)

คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบรอบสัปดาห์นี้ (21-25 ก.พ. 2565) ราคาน้ำมันดิบยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง หลังจากรัสเซียเริ่มส่งกองกำลังทหารเข้าใกล้บริเวณชายแดนยูเครนส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบ ส่วนปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐมีแนวโน้ม..(22 ก.พ.65)

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 22 ก.พ.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ โดยจะปรับเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการส่งเสริมให้เกิดการผลิตการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ...(22 ก.พ.65)

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) ...21 ก.พ. 65

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 19 พ.ศ.2565 โดยอาศัยอำนาจมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ของ รมว.คลัง ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงการใช้พิกัดอัตราสรรพสามิต...18 ก.พ. 65

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีก 200 เมกะวัตต์จากผู้ประกอบการพลังงานชีวมวล เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายก๊าซจากแหล่งเอราวัณในอ่าวไทย...17 ก.พ. 65

รมว.อุตสาหกรรม เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคัล (การแปรรูปอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน)...17 ก.พ. 65

รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการลงนามระหว่างนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กับกระทรวงอุตสาหกรรม ในบันทึกความเข้าใจการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อผลิตไฟฟ้า (Waste-to- Energy) และการส่งเสริมการผลิต การใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์...15 ก.พ. 65

เป้าหมายหลักการดำเนินธุรกิจโครงการปาล์มน้ำมันครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย (โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์) คือ เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มผลิตภาพและผลกำไรของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม...14 ก.พ. 65

“อีวี (Electric Vehicle-EV)” หรือยานยนต์พลังงานไฟฟ้า เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในยุคนี้และอนาคต เพราะตอบโจทย์ “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ไม่ปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ แต่การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าให้แพร่หลายนั้น “ระบบนิเวศ (Ecosystem)” ที่เอื้อให้ใช้งาน...11 ก.พ.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงปัญหาน้ำมันราคาแพง ว่า ได้มีการหารือทบทวนปรับโครงสร้างภาษีน้ำมัน...10 ก.พ. 65

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)เผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาอัตราการรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติ มอบหมายให้ กกพ.เป็นผู้พิจารณากำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนั้น...10 ก.พ. 65

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เผยว่า ขณะนี้พพ.ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากระยะที่ 1 (โครงการนำร่อง) 150 เมกะวัตต์ มีผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินโครงการ 43 ราย...09 ก.พ. 65

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เผยว่า สถานการณ์ด้านราคาเชื้อเพลิงมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2564 อย่างไรก็ดีกระทรวงพลังงานเตรียมแผนงานช่วยเหลือเรื่องของราคาในทุกๆด้าน ขอให้ประชาชนวางใจ...08 ก.พ. 65

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า สำหรับทิศทางค่าไฟฟ้าปี 2565 อาจจะต้องปรับขึ้นแบบขั้นบันได เนื่องจากประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติ (แอลพีจี) เพื่อนำมา...07 ก.พ. 65

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ต้องการให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ออกมาให้ชัดเจน เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อให้เติบโตอย่างแข็งแรง โดยเฉพาะการเน้นสนับสนุน...04 ก.พ. 65

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ซึ่งมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงานเป็นประธานได้เห็นชอบใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยราคากลุ่มดีเซลเพิ่มอีกลิตรละ 70 สตางค์มีผลตั้งแต่ 3 ก.พ.เป็นต้นไป... 03 ก.พ. 65

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบแนวทางการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล (บี100) ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้เป็นไปตามสัดส่วน...02 ก.พ. 65

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อนุมัติคำขอนำเข้าเพิ่มเติม 5.54 ล้านตัน จากโควตาประจำปี 0.83 ล้านตันที่จัดสรรให้กับบริษัทก่อนหน้านี้บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มากขึ้น..01 ก.พ. 65

กระทรวงพลังงานเชื่อว่าในช่วงแรกควรเน้นที่การส่งเสริมการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า หากผู้ผลิตรถยนต์ถูกกระตุ้นให้ลงทุนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ อาจทำให้ผู้ผลิตรถยนต์รู้สึกว่าการลงทุน...31 ม.ค. 65

“โออาร์ มีแผนการขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ให้ได้ 300 แห่ง ภายในปี 2565 เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของรถ EV ในประเทศไทย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถ EV ...28 ม.ค. 65

พบน้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล หรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล (SPM) ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทันทีที่เกิดเหตุ บริษัทได้ระดมทีมเพื่อควบคุมสถานการณ์ตามแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน...27 ม.ค. 65

ผลพวงจากระดับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ผ่านมายังคงผันผวนอยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันของไทยต้องปรับราคาอย่างต่อเนื่องแต่นโยบายรัฐบาลกำหนดตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกินระดับ 30 บาทต่อลิตรจนถึงสิ้นเดือนมี.ค.65 ผ่านกลไกกองทุนน้ำมัน...26 ม.ค. 65

(ปตท.) กล่าวว่า ปตท. ยึดมั่นในการสนับสนุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตตามวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond และยังมองไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน...25 ม.ค. 65

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าครองชีพ และราคาสินค้าที่แพงขึ้น รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชชิด และพยายามผลักดันมาตรการคนละครึ่งให้ออกมาก่อน ส่วนการตรึงราคาสินค้า...24 ม.ค. 65

ข้อมูลเฉลี่ยจากตลอดปี 2564 พบว่า กรุงเทพฯ มีคุณภาพอากาศที่แย่มากในระดับสีแดง 12 วัน และมีคุณภาพอากาศที่แย่ที่จะกระทบต่อกลุ่มคนที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษถึง 61 วัน คิดเป็น 20% ของทั้งปี พูดให้เข้าใจง่ายที่สุด ก็คือ ในทุกๆ รอบ 5 วัน ...21 ม.ค. 65

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการ สนพ. กล่าวว่า กระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอพิจารณาลดภาษีน้ำมันดีเซลอีกครั้ง เนื่องจากการล่าสุดราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสูงเกินคาดการณ์ไว้...(20 ม.ค.65)

ราคาน้ำมัน (19 ม.ค.) อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊บางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 32.65 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.38 บาท ดีเซล 29.84 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.84 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.86 บาท...19 ม.ค. 65

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และผู้โดยสาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับการสนับสนุนการลงทุน...17 ม.ค. 65

ราคาน้ำมัน (18 ม.ค.) อ้างอิงข้อมูลจาก บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 32.65 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.38 บาท ดีเซล B10 ราคาอยู่ที่ 29.84 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.84 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.86 บาท...18 ม.ค. 65

ราคาน้ำมัน (17 ม.ค.) อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 32.65 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.38 บาท ดีเซล B10 ราคา 29.84 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.84 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.86 บาท...17 ม.ค. 65

ราคาน้ำมัน (14 ม.ค.) อ้างอิงข้อมูลจาก บางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 32.65 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.38 บาท ดีเซล B10 ราคา 29.84 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.84 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.86 บาท...14 ม.ค. 65

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ปิดที่ 82.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.42 ดอลลาร์ ขณะที่เบรนต์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 95 เซนต์ ปิดที่ 84.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล...13 ม.ค. 65

ราคาน้ำมัน (13 ม.ค.65) อ้างอิงข้อมูลจาก บางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 32.15 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 31.88 บาท ดีเซลราคา 29.84 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.84 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.86 บาท...13 ม.ค. 65

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับกระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อริเริ่มโครงการด้านสิ่งแวดล้อม...12 ม.ค. 65

ราคาน้ำมัน (12 ม.ค.) อ้างอิงข้อมูลจาก บางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 32.15 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 31.88 บาท ดีเซลล์ ราคา 29.84 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.84 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.86 บาท...12 ม.ค. 65

ราคาน้ำมัน (11 ม.ค.) อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 32.15 บาท แก๊สโซฮอล์ ราคา 31.88 บาทดีเซล B10 ราคา 29.84 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.84 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.86 บาท...11 ม.ค. 65

ราคาน้ำมัน (10 ม.ค.อ้างอิงข้อมูลจาก บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 31.75 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 31.48 บาท ดีเซล B 10 ราคา 29.44 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.44 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.46 บาท...10 ม.ค. 65

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ส่งมอบเดือนก.พ. ซึ่งมีการซื้อขายที่ตลาดไนเม็กซ์ พุ่งขึ้น 1.61 ดอลลาร์ หรือ 2.07% ปิดที่ราคา 79.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ เพิ่มขึ้น 1.19 ดอลลาร์ หรือ 1.5% ปิดที่ราคา 81.99 ดอลลาร์/บาร์เรล...07 ม.ค. 65

ราคาน้ำมัน (7 ม.ค.) อ้างอิงข้อมูลจาก บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 31.75 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 31.48 บาท ดีเซล B10 ราคา 29.04 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.04 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.06 บาท...07 ม.ค. 65

ราคาน้ำมัน (6 ม.ค.65) อ้างอิงข้อมูลจาก บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 31.75 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 31.48 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลล่าสุด มีราคา ณ จุดจำหน่ายที่ 29.04 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.04 บาท... 06 ม.ค. 65

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ส่งมอบเดือนก.พ. ซึ่งมีการซื้อขายที่ตลาดไนเม็กซ์ ปรับตัวขึ้นประมาณ 1% ปิดที่ราคา 76.89 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% ปิดที่ราคา 79.87 ดอลลาร์/บาร์เรล...05 ม.ค. 65

ราคาน้ำมันวันนี้ (5 ม.ค.) อ้างอิงข้อมูลจากปั๊มบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 31.75 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 31.48 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.04 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.06 บาท...05 ม.ค. 65

สถาบันฟิสิกส์พลาสมา สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เปิดเผยว่า ประสบความสำเร็จในการทดลองเดินเครื่อง "ดวงอาทิตย์เทียม" ที่จำลองการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน เหมือนที่เกิดบนดวงอาทิตย์จริง...04 ม.ค. 65

ราคาน้ำมัน (4 ม.ค.) ตามข้อมูลจาก บางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 31.15 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 30.88 บาท ดีเซล B10 ราคา 28.44 บาท ดีเซล B7 ราคา 28.44 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 34.46 บาท...04 ม.ค. 65

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ร่วมกับ สผ. และ โครงการด้านนโยบายภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย – เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ (GIZ) จัดการประชุมสัมมนา “COP26 Debrief : อนาคตโลก...อนาคตไทย(30 ธ.ค.64)

ราคาน้ำมันในประเทศวันที่ 30 ธ.ค. แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 31.15 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 30.88 บาท ส่วนราคาน้ำมันดีเซลราคาอยู่ที่ 28.44 บาท ดีเซล B7 ราคา 28.44 บาท และดีเซลพรีเมี่ยมอยู่ที่ 34.46 บาท...(30 ธ.ค.64).

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานประเทศสหรัฐฯ ระบุว่าในวันที่ 29 ธ.ค.คลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศ ลดลง 3.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว เหลือ 420 ล้านบาร์เรล...(30 ธ.ค.64)

ราคาน้ำมัน(29 ธ.ค.64) อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 31.15 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 30.88 บาท ดีเซล B10 ราคา 28.44 บาท ดีเซล B7 ราคา 28.44 บาท...29 ธ.ค. 64

ราคาน้ำมัน (28 ธ.ค.64) ตามข้อมูลจากบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 31.15 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 30.88 บาท ดีเซลพื้นฐาน B10 ราคา 28.44 บาท ดีเซล B7 ราคา 28.44 บาท...28 ธ.ค. 64


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)