04 บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติ การวางแผนด้านพลังงาน 24.7.17.docx