ร่างคู่มือความรู้การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคา

คู่มือความรู้การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาในรูปแบบ ฉบับเต็ม ฉบับย่อ และการอธิบายรายละเอียด ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงเทคนิคการปรเมินความคุ้มค่า ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุญาต ที่ง่ายต่อความเข้าใจ

ผลกระทบของฝุ่นละออง PM2.5 กับการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

มลพิษทางอากาศและปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบถึงการเสียโอกาสการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ คือ ฝุ่นที่ตกสะสมอยู่บนผิวหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

คู่มือการใช้งานโปรแกรม BEC ระบบ Web-based

โปรแกรม BEC Web-based เป็นเครื่องมือคำนวณค่าการอนุรักษ์พลังงานให้ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถป้อนข้อมูล ประเมินผล และจัดเก็บฐานข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทยปี 2562 Energy Balance of Thailand 2019

พพ. จัดทำดุลยภาพพลังงานของประเทศไทยปี 2562 เพื่อเผยแพร่สถิติข้อมูลพลังงานที่สำคัญของประเทศไทย ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจ

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

กฟผ. ดำเนินโครงการความร่วมมือกับบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จก. หรือผู้ให้บริการสถานีพีที เปิดตัวจุดสถานีชาร์จไฟฟ้าแห่งแรก e-LeX ทดลองนำร่องที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จากก่อนหน้านี้...(8 มี.ค. 2564)

ปตท. ได้ร่วมทุนกับปตท.สผ. จัดตั้งบริษัทพีทีทีโกลบอล แอลเอ็นจี เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นับเป็นใบอนุญาตที่ 2...(8 มี.ค. 2564)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) ให้กับภาคเอกชนเพิ่มเติม หลังจากอนุมัติรวมไปแล้วทั้งสิ้น 5 ราย เนื่องจากต้องรอนโยบายความชัดเจนถึงแนวทางการส่งเสริม...(8 มี.ค. 2564)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานได้มอบหมายให้กฟผ. พิจารณาแนวทางส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ก๊าซแอลพีจีในการหุงต้มอาหารจำนวนมาก ทำให้กองทุนน้ำมันฯต้องอุดหนุนราคา...(5 มี.ค. 2564)

สนพ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต...(5 มี.ค. 2564)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน กล่าวในงานประกาศเจตนารมณ์การจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม "Breathe our future รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต" ว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ และจะหารือกับหลายฝ่าย...(5 มี.ค. 2564)

รมว.พลังงานร่วมกิจกรรม "101 วันจากแสงแรกสู่โรงพยาบาลจากฟ้า" โครงการนำร่องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ 8 โรงพยาบาลในพื้นที่ 8 จังหวัด กำลังผลิต 100 กิโลวัตต์ จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาล...(5 มี.ค. 2564)

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอเปิดเผยทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในปี 2564 เน้นกิจการที่ไทยมีศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมบีซีจี คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรมการแพทย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...(4 มี.ค. 2564)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเฉลี่ยต่อวันของปี 2563 ลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุสำคัญมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการล็อกดาวน์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ประกอบกับมาตรการจำกัดการเดินทาง...(4 มี.ค. 2564)

ปตท.สผ. เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งจะต้องเข้าพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อสำรวจจำนวนปริมาณคงเหลือและวางแผนในการขุดเจาะเพิ่มเติมเพื่่อคงระดับการผลิตตามสัญญา...(3 มี.ค. 2564)

ครม. อนุมัติการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสำหรับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2522/17 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข อี5 บริเวณนอกพื้นที่โคราช ให้กับบริษัทเอ็กซอนโมบิลฯ ออกไปอีก 10 ปี...(3 มี.ค. 2564)

กฟผ. จะเสนอปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ทั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ 2,725 เมกะวัตต์ 16 โครงการ เร็วขึ้นจาก 18 ปีเป็น 5 ปี...(3 มี.ค. 2564)

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับทราบความคืบหน้าโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก โดยปตท. จะนำพลังงานความเย็นจากก๊าซแอลเอ็นจีมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร...(2 มี.ค. 2564)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ประสานทั้ง 2 ฝ่ายให้มีการเจรจาโดยเร็วที่สุดกรณีบริษัทเชฟรอนฯ ในฐานะผู้รับสัมปทานปัจจุบันแหล่งเอราวัณ กับปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ ในเครือปตท.สผ. ในฐานะผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต แหล่งกลุ่มเอราวัณ...(2 มี.ค. 2564)

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จะเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าเข้าในระบบช่วง 10 ปีแรกของแผนพีดีพี ฉบับที่กำลังจัดทำมีอยู่ 3 โครงการคือ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก...(1 มี.ค. 2564)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ร่างระเบียบกกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) และร่างประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า" ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็น...(1 มี.ค. 2564)

กระทรวงพลังงานเตรียมใช้เวทีการประชุมเชิงนโยบายกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ขอรายละเอียดของแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของญี่ปุ่น เพื่อนำมาเป็นโมเดลในการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ...(1 มี.ค. 2564)

บริษัทย่อยของปตท.สผ. ได้เริ่มดำเนินการขุดเจาะหลุมสำรวจโดกง-1 ซึ่งเป็นหลุมสำรวจแรกในโครงการซาราวัก เอสเค 417 ห่างจากชายฝั่งรัฐซาราวักประมาณ 90 กิโลเมตร ล่าสุดพบชั้นหินกักเก็บก๊าซธรรมชาติ...(25 ก.พ. 2564)

กกพ. อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นร่างระเบียบการจัดหาไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) และร่างประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) เพื่อปรับแก่ไขอีกครั้ง...(25 ก.พ. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานได้ร่วมหารือกับประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และสำนักงานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน...(25 ก.พ. 2564)

ปตท. ได้หารือกับกองทัพบกในโครงการผลิตไฟฟ้าเมกะโซลาร์ฟาร์ม จำนวน 30,000 เมกะวัตต์ โดยพร้อมร่วมมือทั้งโครงการโซลาร์ฟาร์ม และระบบกักเก็บพลังงาน...(24 ก.พ. 2564)

กรมสรรพสามิตกำลังทบทวนแนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า เพื่อบริหารระบบกำจัดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า หรือกองทุนแบตเตอรี่ใหม่ หลังพบเทคโนโลยีแบตเตอรี่มีความก้าวหน้าไปมากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้...(23 ก.พ. 2564)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. จะเสนอแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ฉบับภาคประชาชน ที่ได้จัดทำแล้วเสร็จเพื่อเสนอต่อกระทรวงพลังงานพิจารณานำไปประกอบการจัดทำแผนพลังงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานทดแทน...(23 ก.พ. 2564)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สนพ.) เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ ส่งเสริมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม...(18 ก.พ. 2564)

กระทรวงพลังงานจะประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่อีอีซี เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ยังไม่ได้มีการกำหนดอยู่ในแผน...(18 ก.พ. 2564)

พพ. ได้จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารและเชิญชวนผู้สนใจเข้าประกวด Thailand Energy Awards 2021 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล เพื่อเป็นต้นแบบสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมแก่องค์กรต่าง ๆ,,,(18 ก.พ. 2564)

กฟผ. เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาตลาด REC ให้ยั่งยืน เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการซื้อขายและรับรองเครดิต REC อย่างครบวงจร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของพลังงานสีเขียวในประเทศไทย...(17 ก.พ. 2564)

บริษัทย่อยของปตท.สผ. ได้พัฒนาโครงการมาเลเซีย-แปลงเอช ในระยะแรกเสร็จสิ้นแล้ว ได้เริ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งโรตันและบูลูห์ ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต...(17 ก.พ. 2564)

สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2563 จนเหลือต่ำกว่าระดับปลอดภัยที่ 250,000 ตัน ล่าสุดเดือนม.ค. 2564 ลดเหลือเพียง 141,130 ตัน...(16 ก.พ. 2564)

กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบัญชีแอลพีจีต้องอุดหนุนราคาขายปลีกไม่เกิน 318 บาทต่อถังขนาด 15 กก. เป็นวงเงินไปแล้วถึง 10,277 ล้านบาท...(16 ก.พ. 2564)

เทศบาลตำบลปิงโค้งเชียงใหม่ ค้นพบวิธีลดฝุ่นPM2.5 ด้วยการนำซังข้าวโพดมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน ช่วยลดการเผาในที่โล่งได้ถึง 100%...(15 ก.พ. 2564)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำสมุดปกขาว "การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่" (Next-Generation Automotive : Promotion and Development) สาระส่วนหนึ่ง...(15 ก.พ. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับผู้ผลิตเอทานอล เพื่อสร้างสมดุลราคาก่อนที่จะกำหนดให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐานกลุ่มเบนซิน หลังพบว่า ราคาเอทานอลปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ต้องชะลอออกไป...(15 ก.พ. 2564)

วิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะ สุพรรณบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้สร้างโมเดลต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนและครบวงจร นับเป็นชุมชนแรกในไทยที่แปรรูปขยะเป็นน้ำมัน...(11 ก.พ. 2564)

ปตท.สผ. เปิดเผยถึงบริษัทย่อยค้นพบก๊าซธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่สุดและมีปริมาณมากที่สุดเท่าที่ปตท.สผ. เคยสำรวจพบ...(11 ก.พ. 2564)

ปตท.สผ. ได้ปรับเป้าหมายปริมาณการขายปิโตรเลียมปี 2564 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12% เนื่องจากได้เข้าไปถือหุ้นแหล่งปิโตรเลียมในโอมาน ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้า Gas-to-Power ในเมียนมาได้รับอนุมัติแล้ว ยังคงดำเนินการตามแผน...(10 ก.พ. 2564)

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่า ระหว่างปี 2564-66 มีแนวโน้มที่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยรวมจะยังคงมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อเนื่อง ซึ่งมาจาก 3 ปัจจัยหลัก...(9 ก.พ. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าตรวจสอบการใช้เงินโครงการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตร (โซลาร์สูบน้ำ) จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้นข้น...(9 ก.พ. 2564)

กฟผ. เตรียมเดินหน้านำผลงานวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 20C Dischange C Rate & Pole Solid State Battery หรือ Batt 20C ที่กฟผ. และ สวทช. ได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาและขึ้นบัญชีนวัตกรรมเรียบร้อยแล้วมาต่อยอด...(8 ก.พ. 2564)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รายงานครม. ให้รับทราบเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หลังจากที่บริษัทเชฟรอนฯ ได้เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการยื่นฟ้องรัฐบาลไทย ซึ่งจะกระทบการผลิตก๊าซธรรมชาติ...(5 ก.พ. 2564)

หลายโรงงานและในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ สิ่งทอ กระดาษ และพลังงานทดแทน มีการไล่ซื้อชานอ้อย แกลบ ใบแห้ง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เส้นใยอ้อยไปทำเสื้อผ้า เยื่อกระดาษ วัสดุทดแทนพลาสติก รวมถึงพลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น...(3 ก.พ. 2564)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเฉลี่ยต่อวันของประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีการใช้น้ำมันรวมทุกประเภท (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือเอ็นจีวี) รวม 137.9 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 12.5%...(3 ก.พ. 2564)

บริษัทย่อยของปตท.สผ. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายเพื่อเข้าลงทุน 20% ในแปลง 61 ประเทศโอมาน จากบริษัทบีพี เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกที่มีปริมาณสำรองขนาดใหญ่ที่มีการผลิตก๊าซธรรมชาติถึงประมาณ 35%...(2 ก.พ. 2564)

กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงการคลังถึงมาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการก่อขยะพลาสติก...(1 ก.พ. 2564)

กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาโครงสร้างภาษีรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ใหม่ โดยยังต้องมีการสรุปและปรับเปลี่ยนในรายละเอียดอีกเล็กน้อย เบื้องต้นต้องสนับสนุนและเอื้อให้เกิดการลงทุนภายในประเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า...(1 ก.พ. 2564)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)เปิดเผยว่า ภายในเดือนก.พ. อาจประชุมคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ทั้งระบบ...(28 ม.ค. 2564)

กองทัพบกและกฟผ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก บนพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการดูแลของกองทัพบกในภูมิภาคต่าง ๆ โดยจะศึกษาพื้นที่ต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี ในการทำโซลาร์ฟาร์มนำร่อง...(29 ม.ค. 2564)

อบต.สิงหนาท จ.พระนครศรีอยุธยา มีแนวคิดในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวในพื้นที่ ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและงบประมาณจากจังหวัด เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์...(29 ม.ค. 2564)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้นำเสนอประเด็นเร่งด่วนในการปฏิรูปพลังงานในส่วนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การลงทุนในสาขาพลังงานและปิโตรเคมีจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านล้านบาท...(28 ม.ค. 2564)

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอเปิดเผยถึงการกระตุ้นการลงทุนในปี 2564 จะให้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสำหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มุ่งเน้นผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ แต่ให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมควบคู่ด้วย...(27 ม.ค. 2564)

สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ความต้องการไม้สับหรือไม้ชิบที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ไม้อื่น ๆ ที่นำมาผ่านกระบวนการสับย่อยให้กลายเป็นชิ้นเล็ก เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้น...(27 ม.ค. 2564)

ปตท. อยู่ระหว่างติดตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ จะมีผลกระทบต่อความต้องการใช้ก๊าซฯในประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทำให้ต้องมีการทบทวนประมาณการจากเดิมคาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ก๊าซฯในประเทศปี 2564 จะขยายตัวเพิ่ม 3-4%...(27 ม.ค. 2564)

ปตท. เปิดเผยการพัฒนาแบตเตอรี่ ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า มีการดำเนินการใน 2 เทคโนโลยี สามารถผลิตแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี Semi-Solid เซลล์แรกของประเทศไทยหรือ G-Cell...(26 ม.ค. 2564)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปตท. และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำห้องเย็น โดยปตท. จะนำพลังงานจากความเย็นจากก๊าซแอลเอ็นจี...(26 ม.ค. 2564)

กระทรวงพลังงานเปิดผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่มเติมอีก 400 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก มีผู้ประกอบการเอกชนสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าขยะประมาณ 20 ราย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทย...(25 ม.ค. 2564)

ในปีที่ผ่านมาก่อนหน้าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายประเทศเดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างจริงจัง ด้วยมาตรการที่แตกต่างกันไป ล่าสุดกรุงเทพมหานคร ได้ให้ทุกหน่วยงานดำเนินดำเนินมาตรการแผนปฏิบัติแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5...(22 ม.ค. 2564)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกระแสความต้องการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สอดรับกับนโยบายประเทศต่าง ๆ ที่สนับสนุน จึงเป็นโอกาสสำคัญที่...(22 ม.ค. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เร่งดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังในทุกพื้นที่...(21 ม.ค. 2564)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสนับสนุนการดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด Clean Energy For Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ใน 26 โครงการ และสนับสนุนภาคีจากภาครัฐและเอกชนรวม 25 องค์กร จัดทำโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาด...(20 ม.ค. 2564)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และเป็นทางเลือกใหม่ในการปลูกพืชของเกษตรกร ตามนโยบายหลักตลาดนำการผลิต...(20 ม.ค. 2564)

สนพ. เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานปี 2563 ความต้องการใช้พลังงานเกือบทุกชนิดลดลง ในขณะที่การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 0.4% สำหรับแนวโน้มการใช้พลังงานในปี 2564 สนพ. ได้มีการพยากรณ์โดยอ้างอิงสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจ...(20 ม.ค. 2564)

กระทรวงพลังงานเตรียมจะประกาศให้มีการยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 และผลักดันน้ำมันอี20 ให้เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ เพื่อลดชนิดของน้ำมันในตลาดให้มีความเหมาะสม ไม่ให้หลากหลายจนเกินไป ได้มอบให้สนพ. ทบทวนการปรับโครงสร้างราคาเอทานอล...(20 ม.ค. 2564)

บีโอไอเปิดเผยถึงแนวโน้มการลงทุนในปี 2564 ฟื้นตัวดีขึ้นสอดคลัองกับที่สศช. คาดการณ์ว่า การลงทุนของภาคเอกชนจะขยายตัว 4.2% ฟื้นตัวจากปี 2563 ที่ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรัฐบาลเร่งผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้เป็นไปตามแผน...(19 ม.ค. 2564)

กกพ. ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า กำลังรวบรวมข้อมูลมาพิจารณาปรับประมาณการการใช้ไฟฟ้าและค่าเอฟทีในอีก 2 เดือนข้างหน้า จากที่กกพ. ได้เคยประเมินแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและค่าเอฟทีเทียบเมื่อปลายปี 2563 มีแนวโน้มค่าเอฟทีจะเพิ่มขึ้น...(18 ม.ค. 2564)

กกพ. ได้ออกประกาศกำกับอัตราค่าไฟฟ้าและการจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าและเห็นชอบให้ทดลองใช้สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของหรือลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ระหว่างปี 2563-2564 ที่อัตรา 2.63 บาท/หน่วย จากปกติ...(18 ม.ค. 2564)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯ และรมว.พลังงานชี้แจงนโยบายขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก...(15 ม.ค. 2564)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯ และรมว.พลังงานเปิดเผยถึงมาตรการลดค่าไฟฟ้าช่วยประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 ตามมติครม. ได้สั่งให้กกพ. พิจารณามาตรการด้านไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากมาตรการของภาครัฐ...(14 ม.ค. 2564)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ชี้แจงโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 45 ล้านบาท ในพื้นที่อำเภออมก๋อย 5 พื้นที่...(13 ม.ค. 2564)

บีโอไอเปิดเผยถึงค่ายรถยนต์จากจีน 2 ค่ายใหญ่ ตัดสินใจเข้ามาลงทุน โดยใช้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ เชื่อว่าอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าจะมีค่ายรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากจีนอีกหลายค่าย น่าจะทำให้รถยนต์กลุ่มปลั๊ก-อิน ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าได้...(13 ม.ค. 2564)

ครม. ได้พิจารณามาตรการเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ สรุปมาตรการมีทั้งการลดค่าใช้จ่ายประชาชน เช่น การลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต รวม 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค. 64)...(13 ม.ค. 2564)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเผยถึงผลร่วมประชุมออนไลน์ United Nation Framework Convention on Climate Change Dialogues ซึ่งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีประเด็นเกษตร...(12 ม.ค. 2564)

กฟผ. เปิดเผยแผนลงทุนในอนาคต นอกจากธุรกิจหลักที่ดำเนินการ ยังต้องเดินหน้าสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่เป็นส่วนผสมของพลังงานสะอาด และเป็นส่วนผสมของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นดิสรัปชั่นใหม่ ๆ...(12 ม.ค. 2564)

กฟผ. เปิดเผยว่า ปริมาณฝนตกในจ.ยะลา ตกหนักสุดในรอบ 33 ปี ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนบางลางอย่างรวดเร็วจนระดับน้ำสูงเกินกว่าระดับกักเก็บปกติ จำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อรักษาความปลอดภัยของเขื่อน และควบคุมปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออก...(11 ม.ค. 2564)

ราคาก๊าซแอลเอ็นจีตลาดจรในทวีปเอเชียได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าปกติในภูมิภาคเอเชียเหนือ ทำให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น โดยผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบ...(8 ม.ค. 2564)

กระทรวงพลังงานได้จัดประชุมระดมสมองจากคนรุ่นใหม่ทั้งในส่วนของกระทรวงพลังงาน กฟผ. และกลุ่มปตท. เพื่อคิกออฟการจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ที่มีเป้าหมายจัดทำแผนระยะสั้น 5 ปี ระยะปานกลาง 5-10 ปี และยาว 20 ปี หลังจากมีการจัดทำรายละเอียดแล้ว...(7 ม.ค. 2564)

คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้คาดว่าจะนำเสนอนายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน ในช่วงไตรมาส 1 ปีนี้ เพื่อพิจารณาผลการศึกษาโครงการฯ และนำไปสู่การกำหนดนโยบาย...(7 ม.ค. 2564)

กกพ. ได้ให้บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัดหรือ EGCO ไปดำเนินการยื่นเอกสารเพิ่มเติมมาให้ครบเพื่อจะพิจารณาการขอใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) ภายในเดือนม.ค. นี้ หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับเอกสารการขอใบอนุญาต...(6 ม.ค. 2564)

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดส่งระดับเส้นฐานอ้างอิงภาคป่าไม้ต่อสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...(5 ม.ค. 2564)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยสถานการณ์ความต้องการใช้น้ำมันเฉลี่ยต่อวันรอบ 11 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค.-พ.ย.) อยู่ที่ 137.6 ล้านลิตร ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน...(5 ม.ค. 2564)

กฟผ. เปิดเผยถึงแผนการลงทุนในปี 2564 แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ภารกิจของกฟผ. ยังต่อเนื่อง ได้เตรียมงบประมาณเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่งตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ...(5 ม.ค. 2564)

เมืองพัทยา ร่วมกับโตโยต้า และโอซากา แก๊ซ วางรากฐานการคมนาคมอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาเมืองต้นแบบในการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonized Sustainable City) โดยจะนำเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานทางเลือกและระบบพลังงานสะอาด...(4 ม.ค. 2564)

ในปี 2564 รัฐบาลต้องเดินหน้าประคองเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปจากปี 2563 ที่ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลมีแผนผลักดันการลงทุนในประเทศให้เกิดมากขึ้น...(4 ม.ค. 2564)

ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และในปี 2563 ตลาดยานยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจ โดยปริมาณการจดทะเบียนใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้าในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 29% ...(30 ธ.ค.63)

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยหลังจากประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบหลักการและเงื่อนไขการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ...(30 ธ.ค.63)

นายกิตติพงษ์ โสภาพงษ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอัมพวา จ. สมุทรสงคราม กล่าวว่ามีนโยบายเพื่อลดรายจ่ายของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอยกเว้นค่าขยายเขตไฟฟ้า...(30 ธ.ค.63)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม (กพช.) เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชน เป็นการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินความต้องการใช้รวม 100 เมกะวัตต์ เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 แบ่งเป็น 2 ส่วน ...(29-ธ.ค.63)

กระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด ได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชนในปี 2564 (1) การลดราคาตรึงราคาพลังงาน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กำหนดตรึงราคาน้ำมัน ...(29 ธ.ค. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปิดเผยแผนการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในปี 64 ว่า ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายพลังงานเข้มแข็ง โดยคาดว่า จะเกิดการลงทุนรวม 127,932 ล้านบาท เน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักๆ...(29 ธ.ค. 2563)

ในปี 2564 การเดินทางทางน้ำจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากเปิดโครงการทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายในปี 2573 มุ่งให้ประเทศไทยมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 30%...(28 ธ.ค. 2563)

โครงการเกาะพลังงานสะอาดในพื้นที่อำเภอเกาะยาว ครอบคลุมทั้งเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยสถาบันอาศรมศิลป์เข้ามาดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่เกาะ เพื่อการพึ่งพาอย่างยั่งยืน...(28 ธ.ค. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานได้จัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดลักษณะคุณภาพน้ำมันเบนซินพื้นฐาน (Gasoline Base หรือ G-Base) ซึ่งจะเป็นการกำหนดสเปคใหม่ เบื้องต้นกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน 6 แห่งเห็นด้วย โดยจะต้องหารือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และค่ายรถยนต์ต่าง ๆ...(28 ธ.ค. 2563)

กลุ่มผีเสื้อกระพือปีกเปิดเผยถึงการประชุมคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม คณะทำงานชุดย่อย ที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ได้หารือหลักเกณฑ์การคำนวณค่าการตลาดที่เหมาะสมของผู้ค้าน้ำมันว่าจะอยู่ในอัตราใดแน่...(25 ธ.ค. 2563)

บริษัทบีแอลพีซี เพาเวอรร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพัฒนาการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซปล่อยทิ้งของโรงผลิตไฟฟ้าถ่านหิน CO2 มารวมกับ H2 ที่ได้มาจากกระบวนการเช่นกัน สามารถพัฒนาเป็นเมทานอล ที่เป็นประโยชน์...(25 ธ.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานมอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนประจำปี 2564 ประกอบด้วย 3 มาตรการหลักคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,829 ล้านบาท แบ่งเป็นการตรึงราคาพลังงาน การขยายระยะเวลาการคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นแอลพีจี การปรับลดค่าเอฟที การมอบคูปองส่วนลดอุปกรณ์...(24 ธ.ค. 2563)

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธยอดฟ้า ท่าเรืออัจแริยะ โดยกรมเจ้าท่าร่วมกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด มหาชน พัฒนาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า...(23 ธ.ค. 2563)

นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดโครงการทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา และเปิดโครงการนำร่องท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) วันที่ 22 ธ.ค. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เพื่อเป็นการยกระดับการขนส่งสาธารณะ...(22 ธ.ค. 2563)

กบง. ได้เห็นชอบการต่ออายุมาตรการดูแลราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม โดยยังคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม หรือราคาขายปลีกอยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ออกไปอีก 3 เดือน...(22 ธ.ค. 2563)

กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าในการบริหารจัดการและจัดเช่าที่ราชพัสดุในการครอบครองของกฟผ. กว่า 5 แสนไร่ ขณะนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ หลังจากกรมธนารักษ์ได้หารือร่วมกับกฟผ. เนื่องจากติดขัดปัญหาข้อมูลการรังวัดแปลงที่ดิน...(21 ธ.ค. 2563)

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยและขุยมะพร้าวผสมน้ำยางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติต้านทานการดูดซึมน้ำและเป็นฉนวนป้องกันความร้อนใต้หลังคา...(18 ธ.ค. 2563)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเตรียมหารือในสัปดาห์หน้ากับกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) และรวบรวมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ...(18 ธ.ค. 2563)

ประธานคณะทำงานพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางบริหารจัดการกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) ให้อยู่ในระดับเหมาะสม เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้ ส่งผลให้...(18 ธ.ค. 2563)

รมว.อุตสาหกรรมได้มีการหารือกับคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียนและผู้แทนจากบริษัท 38 แห่ง พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนรัฐบาลไทยเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนการพัฒนา...(17 ธ.ค. 2563)

กฟผ. ดำเนินการเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานลำดับที่ 9 ช่วยเสริมความมั่นคงไฟฟ้าภาคเหนือ...(17 ธ.ค. 2563)

กรมสรรพสามิตจะเดินหน้าทบทวนปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ในปี 2564 หลังจากได้เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์กว่า 20 บริษัท มาประชุมเพื่อหารือ โดยหลังจากปี 2568 จะต้องมีการปรับขึ้นอัตราภาษีรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน...(16 ธ.ค. 2563)

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มอบหมายให้กฟภ. (PEA)รับผิดชอบในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการและทันการเจริญเติบโตของพื้นที่อีอีซี และให้จัดหาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ...(15 ธ.ค. 2563)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สร้างเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางเกษตรอุณหภูมิต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากยางพาราตกต่ำ มีการสนับสนุนให้ปลูกพืชประเภทอื่นและนำมาแปรรูปเสริมรายได้ โดยพริกขี้หนูสามารถ...(14 ธ.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองจากคนรุ่นใหม่ "คนพลังงานร่วมใจ สู่ทิศทางไทยในอนาคต" เพื่อจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว หรือ Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB)...(15 ธ.ค. 2563)

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เปิดเผยถึงการเข้าหารือร่วมกับกรมสรรพสามิตถึงแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านภาษีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมรถยนต์อีวีในไทย เสนอให้ภาครัฐขยายระยะเวลาในการสนับสนุนรถยนต์อีวีให้ได้รับสิทธิภาษี 0% ออกไปอีก 2 ปี...(14 ธ.ค. 2563)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยในงานเสวนาอีเกท อินโนเวชั่น โชว์เคส 2020 ว่า กฟผ. มีเป้าหมายเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นระดับยูนิคอร์น

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยในงานเสวนาอีเกท อินโนเวชั่น โชว์เคส 2020 ว่า กฟผ. มีเป้าหมายเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นระดับยูนิคอร์น หรือธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1,000 ล้านคอลล

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมได้ประชุมคณะกรรมการดูแลการเกิดรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์ทุกค่ายเพื่อหารือถึงการปฏิรูปโครงสร้างภาษีรถยนต์เพื่อรองรับรถยนต์อีวี สำหรับภาษีรถยนต์อีวีในปัจจุบัน กรมได้มีการลดอัตราภาษีให้เหลือ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังประชุมร่วมอนุกรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ว่าอนุกรรมาธิการเสนอผลการศึกษาการเปลี่ยนผ่านยานยนต์จากระบบเชื้อเพลิงไปเป็นระบบไฟฟ้า คาดใช้เวลา 15 ปี ...(9 ธ.ค.63)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงภายหลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระและเห็นชอบ แนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นโครงการนำร่องเพื่อเศรษฐกิจฐานราก...(8 ธ.ค.63)

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กบง.จะพิจารณาต่ออายุการลดราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภายในเดือนนี้ ซึ่งปัจจุบันตรึงราคาอยู่ที่ 14.37 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ...(8 ธ.ค.63)

แนวโน้มตลาดน้ำมันโลก ในเดือนมกราคม โอเปคตัดสินใจที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันเพียง 500,000 บาร์เรล / ต่อวัน ไม่ใช่ 2 ล้านบาร์เรลต่อวันตามแผนเดิม...(7ธ.ค.63

ปัจจุบันมีแนวโน้มจะนำก๊าซไฮโดรเจนมาใช้เป็นแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เช่น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ที่ก่อมลภาวะ แต่การใช้ก๊าซไฮโดรเจนก็มีความกังวลในการใช้งานเพราะเสี่ยงที่จะมีการระเบิดหากมีการรั่วไหล...(07ธ.ค.63

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานได้มอบให้กกพ. ไปพิจารณาขยายมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำเป็นการชั่วคราวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (ประเภท 3-7 อาทิ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม) ออกไปอีกหลังกำหนดสิ้นสุดมารตการเดือนธ.ค. ...(4 ธ.ค. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานกล่าวในงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 ว่า ปัญหาความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบต่อการวางแผนจัดหาพลังงานในระยะยาว อีกทั้งความสามารถในการจัดหาแหล่งพลังงานฟอสซิลเริ่มมีอุปสรรคมากขึ้น จึงควรเร่ง...(4 ธ.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานเตรียมเดินหน้าจัดทำแผนเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในปี 2564 ปริมาณรวมกว่า 1,000 เมกะวัตต์ เอกชนต้องการความชัดเจนของประกาศรายละเอียดเปิดโครงการโดยเร็ว เพื่อให้เกิดการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน...(3 ธ.ค. 2563)

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกน้ำมันปาล์มในเดือนต.ค. 2563 มีปริมาณเพิ่มขึ้น ถือเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง 4 เดือน เนื่องจากปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินจำนวนมาก การส่งเสริมไบโอดีเซลที่ผ่านมายังไม่มากนัก...(2 ธ.ค. 2563)

กฟน. เปิดตัวแอบพลิเคชั่น MEA e-Fix บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจากช่างมืออาชีพ เพื่อให้บริการประชาชน นับเป็น One Stop Service ติดตั้งระบบและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพ ราคายุติธรรม และมีความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ...(1 ธ.ค. 2563)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยถึงโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 150 เมกะวัตต์ รวมทั้งมุมมองต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต...(1 ธ.ค. 2563)

กฟผ. เปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ กฟผ.(EGAT E-BIKE) จำนวน 51 คัน และสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping Station) เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในหน่วยงานตามนโยบายของภาครัฐ...(30 พ.ย. 2563)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมมือกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ พัฒนา Green Rock หรือ หินเบา ทำจากวัสดุพลอยได้ของเหลือทิ้ง สามารถใช้แทนหินบดธรรมชาติ ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG...(30 พ.ย. 2563)

รมว.อุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีศบศ. ได้เห็นชอบแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนรถยนต์เก่าเป็นรถยนต์ใหม่ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งต้องหารือกับค่ายรถยนต์ต่าง ๆ โดยยังสรุปไม่ได้ว่าจะต้องเป็นรถยนต์อีวี...(27 พ.ย. 2563)

กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดเดินเรือโดยสารไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม เป็นเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) พร้อมระบบโซลาร์เซลล์ วิ่งให้บริการ 8 ลำ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. เป็นต้นไป ถือเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสายแรกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...(26 พ.ย. 2563)

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมลงนามกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่...(25 พ.ย. 2563)

ปตท. ได้รับการรับรองจาก The International REC Standard เป็นตัวแทนให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนทั้งในส่วนของการขอใบรับรอง และการซื้อขายใบรับรองในรูปแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียวรายแรกของไทย...(25 พ.ย. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯ และรมว.พลังงาน เปิดเผยการประชุมศบศ. เห็นชอบแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนรถยนต์เก่าเป็นรถยนต์ใหม่ หรือโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ กำลังจัดทำข้อเสนอเพิ่มเติม...(25 พ.ย. 2563)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในสังกัดของกกพ. ได้ให้การสนับสนุน 26 โครงการ จาก 25 องค์กรชั้นนำ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ มีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ภายใต้แผนการใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน...(24 พ.ย. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน เปิดเผยการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38 (38th AMEM) รูปแบบออนไลน์ โดยเวียดนามเป็นเจ้าภาพ มีผลสำเร็จเกิดขึ้นหลายด้าน โดยเฉพาะเห็นชอบแผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงาน ระยะที่ 2...(24 พ.ย. 2563)

กรุงเทพมหานครจัดการขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 10,700 ตัน/วัน ในศูนย์กำจัดมลฝอย 3 แห่ง ด้วย 3 ระบบ คือ ฝังกลบ คัดแยกระบบใหม่ ใช้วิธีผสมผสานทั้งรีไซเคิล การแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก และระบบเตาเผาที่ใช้เทคโนโลยีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานไฟฟ้า...(23 พ.ย. 2563)

กพช. ได้เห็นชอบตามมติของกบง. นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จะเปิดรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบฟีดอินทาริฟ เป็นการแข่งขันด้านเงินลงทุนไฟฟ้าไม่รวมค่าเชื้อเพลิง คาดประกาศหลักเกณฑ์เพื่อขายซองประกวดราคาภายในเดือนม.ค. 2564...(17 พ.ย. 2563)

ปตท. มองสถานการณ์ความต้องการใช้ก๊าซที่ลดลง ประกอบกับราคา Spot LNG ที่ปรับขึ้น ทำให้ต้องยุติแผนการนำเข้าในปีนี้เพียง 7 ลำ จากเดิมมีแผนจะนำเข้าทั้งหมด 11 ลำ ขณะที่เอกชนผู้ได้รับใบอนุญาต LNG Shipper รายใหม่ คงไม่สามารถนำเข้าได้...(16 พ.ย. 2563)

การประชุมกพช. วันที่ 16 พ.ย. จะมีการพิจารณาวาระตามที่่กระทรวงพลังงานเสนอ 2 วาระหลัก คือ การพิจารณาแนวทางส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน โครงการนำร่องโดยใช้ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ มีเป้าหมาย 150 เมกะวัตต์...(16 พ.ย. 2563)

กฟผ. มีแผนจะเพิ่มสิงคโปร์เข้าสู่โครงการข่ายพลังงานระดับภูมิภาคภายในปี 2030 พร้อมด้วยกัมพูชาและเมียนมา หลังจากประสบความสำเร็จ...(13 พ.ย. 2563)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกล่าวในโอกาสร่วมงานสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 10 ของบางจากฯ ว่า จากการประเมินของพพ. คาดว่า ในปี 2563-2567 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว...(12 พ.ย. 2563)

กบง. เห็นชอบกำหนดราคาขายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ทั้งรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ทั่วไป ให้เป็นไปตามภาวะตลาดที่มีแนวโน้มขาลง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.-31 ธ.ค. 2563 เบื้องต้นคาดว่า จะอยู่ที่ 13.30 บาท...(12 พ.ย. 2563)

กบง. เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนโครงการนำร่อง โดยใช้ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ มีเป้าหมาย 150 เมกะวัตต์ โดยปริมาณไฟฟ้าเสนอขายของชีวมวลไม่เกิน 6 เมกะวัตต์/โครงการ ส่วนก๊าซชีวภาพไม่เกิน 3 เมกะวัตต์/โครงการ...(12 พ. ย. 2563)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยถึงราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 4.10-5.00 แตะระดับ 6.00-7.90 บาท/กก. เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มปรับเพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์...(11 พ.ย. 2563)

ปตท. คาดว่า จะเริ่มดำเนินการส่งออกก๊าซแอลเอ็นจีเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 เลื่อนออกไปจากแผนเดิมภายใต้โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้การบริการพลังงาน(ERC Sandbox) ของกกพ. ใน 2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับ...(11 พ.ย. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาประจำปี Everlasting Battery แบตเตอรี่ : ปฏิวัติพลังงานในอนาคต ว่า กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเริ่มต้นหารือการส่งเสริมการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริง...(11 พ.ย. 2563)

สนพ. เปิดเผยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยมีกรอบรับซื้อ 1,933 เมกะวัตต์ ซึ่งจะนำร่อง 150 เมกะวัตต์ หากไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องยกเลิกส่วนที่เหลือ...(11 พ.ย. 2563)

กนอ. และกฟภ. ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัลและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกฟภ. จะศึกษาเพื่อลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในอ่างเก็บน้ำ (โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ)...(10 พ.ย. 2563)

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานมอบให้สำนักงานพลังงานจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนและเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่ โดยมีขอบเขตภารกิจที่กำหนดและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือก...(9 พ.ย. 2563)

กกพ. เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มย่อย (Focus Group) เกี่ยวกับการทบทวนปรับอัตราค่าไฟฟ้าฐานใหม่ในช่วงปลายปีนี้ และคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้ในปี 2565 โดยการปรับค่าไฟฐานจะปรับทุก ๆ 3-5 ปี มุ่งเน้นตอบโจทย์เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า...(9 พ.ย. 2563)

โครงการคลังน้ำมันและท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทเอ็นเอฟซีที จก. ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเปิดโอกาสให้มีการค้าน้ำมันในระดับภูมิภาค เกิดการแข่งขัน...(6 พ.ย. 2563)

กฟผ. ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาโครงการเซ็นเซอร์ ฟอร์ ออล ปีที่ 3 โดยกฟผ. จะนำระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มาร่วมกับโครงการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง...(6 พ.ย. 2563)

กกพ. มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. 2564 รวม 4 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน ส่งผลให้จ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงอีก 2.89 สต./หน่วย...(6 พ.ย. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้กำหนดพื้นที่แนวท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อน้ำมัน ไม่ให้ก่อสร้างที่อาจส่งกระทบกับแนวท่อ พร้อมเร่งจัดทำระบบแจ้งเตือน...(5 พ.ย. 2563)

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอยู่ระหว่างกำหนดกรอบรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเป็น 150 เมกะวัตต์ จากเดิมสศช. เสนอแนะให้จัดทำโครงการนำร่องรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 100 เมกะวัตต์ โดยจะใช้วิธีเปิดประมูลแข่งขันด้านราคารับซื้อไฟฟ้า ซึ่งจะไม่กระทบต่อ...(5 พ.ย. 2563)

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand ESCO Fair 2020 "Move Forwards to Smart Industry by ESCO" ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมให้...(4 พ.ย. 2563)

วิสาหกิจชุมชนและเอกชนผูัพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต่างมีความพร้อมในการดำเนินการโครงการ เหลือเพียงรอการประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขรับซื้อที่ชัดเจนจากภาครัฐเท่านััน คาดว่า กระบวนการต่าง ๆ จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ และเปิดให้เอกชนยื่นเสนอขายไฟฟ้า...(4 พ.ย. 2563)

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจัดสรรเงินกองทุนฯในปีงบ 2564 วงเงิน 6,500 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แผน คือ แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีกรอบวงเงินสนับสนุนจำนวน 6,305 ล้านบาท แบ่งเป็น 7 กลุ่มงานย่อย...(3 พ.ย. 2563)

กฟผ. ได้รับมอบหมายให้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำตามเขื่อนต่าง ๆ ของกฟผ. นำร่องโครงการแรกที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี กำลังผลิต 46 เมกะวัตต์...(3 พ.ย. 2563)

กระทรวงพลังงานพร้อมสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากขยะตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2018 rev.1) ที่สอดรับกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งกำหนดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ เตรียมออกมาตรการส่งเสริมการรับซื้อ...(3 พ.ย. 2563)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ฉบับประชาชน เพื่อให้การวางแผนการลงทุนไม่ผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ยืนข้อเสนอพลังงานหมุนเวียนให้...(2 พ.ย. 2563)

กระทรวงพลังงานรายงานความคืบหน้าการดำเนินการหลังเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติของปตท. รั่วและเกิดเพลิงไหม้ บริเวณจ.สมุทรปราการ ต่อครม. โดยสันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้น 6 แนวทาง...(2 พ.ย. 2565)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน เปิดเผยกรณีปริมาณสำรองไฟฟ้าที่สูงเป็นเรื่องในปัจจุบัน จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ลดลงตามทิศทางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งคาดว่า ภายใน 2 ปี...(2 พ.ย. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงานเพื่อพิจารณาวงเงินงบประมาณประจำปี 2564 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน...(30 ต.ค. 2563)

ครม. รับทราบรายงานการเกิดเหตุท่อก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งนายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานได้รายงานการเสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บ 66 ราย โดยปตท. ได้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว...(29 ต.ค. 2563)

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนเตรียมเสนอแนวทางการปฏิรูปพลังงานกับนายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ในการขับเคลื่อนให้พลังงานไทยมีความยั่งยืนและก้าวไปสู่พลังงานสะอาด...(29 ต.ค. 2563)

สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลือนแผนนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2561-2580 ซึ่งหมายถึงทุกภาคส่วนจะได้บูรณาการการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การมีความมั่นคงทางพลังงาน ครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า และจำหน่าย...(28 ต.ค. 2563)

กกพ. เตรียมจัดสรรเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97(5) วงเงิน 600 ล้านบาท ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าต่อเนื่อง หลังจากที่งบประมาณ 2563 ได้รับความสนใจจากทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมขอรับทุนสนับสนุน...(28 ต.ค. 2563)

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยถึงแนวคิดนโยบายกระทรวงพลังงานที่ให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชุมชนต้องทำสัญญาคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่งกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อจัดหาวัตถุดิบป้อนโรงไฟฟ้า ยังไม่ได้รับการประสานว่าจะมีการหารือถึงเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ปลูกพืช...(28 ต.ค. 2563)

สำนักงานกกพ. ได้ติดตามสถานการณ์เกิดเหตุท่อก๊าซของปตท. ระเบิด ในเขตต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ อย่างใกล้ชิด และในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกิจการพลังงาน กำลังพิจารณาออกระเบียบกฎเกณฑ์เพิ่มเติม...(27 ต.ค. 2563)

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เตรียมเสนอแนวทางการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อที่ประชุมกบน. ใช้แผนการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯเพิ่มขึ้น ในจังหวะราคาน้ำมันตลาดโลกอยู่ในช่วงขาลง เพื่อสะสมเงินเตรียมไว้ดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมัน...(26 ต.ค. 2563)

ครม. มีมติเห็นชอบตามมติของกพช. ตามที่นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานเสนอทั้งหมด 5 แผนหลัก โดยให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น และเป็นโอกาสที่โรงไฟฟ้าชุมชนจะเกิดขึ้นได้...(26 ต.ค. 2563)

กบน. เตรียมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการราคาก๊าซแอลพีจีปลายเดือนต.ค. โดยปรับลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแอลพีจีในอัตรา 2 บาท/กก. ควบคู่กับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบรายได้ของกรมสรรพสามิตหลังวงเงินอุดหนุนมี...(22 ต.ค. 2563)

สนพ. และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดพิธีมอบโล่เป็นเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า และเตรียมทดสอบระบบโมเดลการใช้สถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามเครือข่าย หรือ charging consortium ในพื้นที่กรุงเทพฯ...(21 ต.ค. 2563)

ปตท. และประธานกลุ่ม Hydrogen Thailand ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สฯ บริษัทมิตซุยแอนด์คัมปนีฯ และกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ร่วมงาน Hydrogen Thailand Symposium...(21 ต.ค. 2563)

สนพ. เปิดเผยการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีของบริษัทเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติรายใหม่ อาจยังไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีภายในปีนี้ โดยได้รายงานต่อนายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน ถึงสถานการณ์...(21 ต.ค. 2563)

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตสูงก้าวกระโดด คาดว่า สิ้นปีจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 2,000 คันหรือขยายตัวกว่า 150% ส่วนปี 2564 ยอดขายจะโต 200% เพราะมีราคาลดลง และมีสถานีชาร์จไฟฟ้าเพิ่มขึ้น...(20 ต.ค. 2563)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยร่วมกับ 11 หน่วยงาน เพื่อร่วมพัฒนาโมเดลการใช้งานสถานีอัดประจุข้ามเครือข่าย หรือ Charging Consortium โดยโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนจากสนพ. และดำเนินงานโครงการฯโดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย...(15 ต.ค. 2563)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการ PMCU Solar Carpark ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิด เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถตลาดสามย่าน ติดตัั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถ มีกำลังติดตั้งขนาด 770 กิโลวัตต์...(14 ต.ค. 2563)

สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า จากที่ระดับราคาปาล์มน้ำมันขยับสูงขึ้นในเดือนก.ย. สูงกว่าระดับราคาที่รัฐบาลประกันไว้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ปัจจจัยสำคัญมาจากการดำเนินการของภาครัฐที่ได้ออกมาตรการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาด คือ กำหนดให้บี10...(12 ต.ค. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Clean Energy Network 2020 เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กฟผ.ได้พัฒนากลไกใบรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REC) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา..(9 ต.ค. 2563)

ปตท. ได้ริเริ่มโครงการนำร่องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำ ขนาด 100 กิโลวัตต์ ในพื้นที่บ.พีทีทีแทงก์ เทอร์มินัล จก. ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งมีพื้นที่ติดทะเลเหมาะกับการเป็นต้นแบบ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ปีละ...(8 ต.ค. 2563)

ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้านำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เรียนรู้และเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม ของบริษัทรีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ใช้เชื้อเพลิงขยะที่ไม่เป็นอันตราย...(8 ต.ค. 2563)

ไทยออยล์ อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด (ซีเอฟพี) ถือเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของเอกชนโครงการแรกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใช้เงินลงทุน 150,000 ล้านบาท ประเมินว่า จะช่วยก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ...(7 ต.ค. 2563)

ปตท. เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ริเริ่มโครงการนำร่องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเล (Floating Solar) ขนาด 100 กิโลวัตต์ ในพื้นที่บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัลฯ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง...(7 ต.ค. 2563).

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯ และรมว.พลังงานได้รับรายงานปัญหาสำรองไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสูง ผลกระทบจากโควิด-19 ที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าลดต่ำลงจากปกติ นั้น เป็นเพียงปัญหาระยะสั้น ได้กำชับให้กกพ. ประสานกับ 3 การไฟฟ้าหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า...(7 ต.ค. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯ และรมว.พลังงานเปิดเผยกรณีบริษัทเชฟรอนฯ ได้เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม ได้เตรียมขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อสู้คดีแล้ว มั่นใจว่า...(6 ต.ค. 2563)

บริษัทไปรษณีย์ไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสวทช. เพื่อศึกษาวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโซลาร์รูฟ ในการนำร่องนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า ขณะเดียวกันยังได้ร่วมมือกับกฟภ. ศึกษาการบริหารจัดการพลังงาน...(5 ต.ค. 2563.

กระทรวงพลังงานได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป็นโครงการนำร่อง 100 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการทั่วไปจะเปิดรับภายใน 1 ปี นับจากวันที่โครงการนำร่องเริ่มขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ โดยจะต้องประเมิน...(5 ต.ค. 2563)

อบจ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมลงนามในสัญญาให้เอกชนร่วมทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ให้เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 6.5 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF...(2 ต.ค. 2563)

กกพ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำกับดูแล การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ในหลายประเด็น เพื่อปรับปรุงบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกองทุนฯ สร้างความโปร่งใส ให้เงินได้ถูกอัดฉีดผ่านชุมชนอย่างรวดเร็ว...(2 ต.ค. 2563)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยระบุว่า ปีนี้ตั้งแต่เดือนม.ค.-ส.ค. มียอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า3,591 คัน สูงกว่าปีที่แล้วทั้งปี แม้ว่ายอดจำหน่ายน้อยมาก แต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมรับกับอนาคต โดยจะยังคงเดินหน้าตามแนวทางของสมาคมฯภายใต้ 8 แนวทางหลัก...(1 ต.ค. 2563)

กฟผ. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษาการพัฒนาความพร้อมเพื่อรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง ฉบับที่ 2 โดยกฟผ. เปิดเผยผลการศึกษาที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับที่ 1 เล็งเห็นถึงโอกาส...(30 ก.ย. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันทุกรายเปลี่ยนชื่อน้ำมันกลุ่มดีเซลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 โดยน้ำมันดีเซลบี10 หรือน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 10% จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ และให้เรียกชื่อว่า น้ำมันดีเซล...(30 ก.ย. 2563)

กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ริเริ่มโครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดการใช้พลังงาน พร้อมทั้งจัดทำเกณฑ์การมอบตราสัญญลักษณ์ "ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน" เพื่อมอบให้กลุ่ม...(30 ก.ย. 2563)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและบริษัทผลิตไฟฟ้า และพลังงานร่วมในเครือจีพีเอสซี ร่วมดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตรวมประมาณ 6 เมกะวัตต์ พร้อมยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานอัจฉริยะแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...(29 ก.ย. 2563)

นายอำเภอเมืองเชียงรายได้เชิญนายกเทศมนตรีต.ห้วยสัก และผู้บริหารเทศบาลฯ รวมทั้งแกนนำชาวบ้านที่คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะเข้าหารือกัน กรณีเทศบาลฯ จะมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะพื้นที่คาบเกี่ยว...(29 ก.ย. 2563)

แผนปรับโครงสร้างการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติใหม่ ยังไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณาของกบง. เนื่องจากมีหน่วยงานมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในหลายประเด็น คาดว่าจะมีการหารือร่วมกันอีก 1-2 ครั้งยังอยู่ภายใต้หลักการ 2 แนวทาง และจะเดินหน้าได้นั้น...(28 ก.ย. 2563)

สนพ. เปิดเผยแนวทางแก้ปัญหากำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศ ที่ขณะนี้อยู่ในปริมาณสูงถึงระดับ 30-40% ของปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวม อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางปลดระวางโรงไฟฟ้าเก่าที่มีประสิทธิภาพต่ำออกจากระบบ เพื่อให้สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าใหม่...(25 ก.ย. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯ และรมว.พลังงานได้มอบนโยบายให้กฟผ. เร่งศึกษาและพัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน และเร่งเจรจาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเดินหน้ารุกตลาดซื้อขายไฟฟ้า...(25 ก.ย. 2563)

ASEAN Sustainable Energy Week 2020 งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครบครันที่สุดในภูมิภาค ที่รวบรวม 4 งานนิทรรศการเฉพาะทางที่เกี่ยวกับพลังงานไว้ด้วยกัน ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ย. ที่ไบเทค...(24 ก.ย. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯ และรมว.พลังงานตรวจเยี่ยมกฟผ. กำชับให้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดย 5 ปีที่ผ่านมาลงทุนกว่าปีละ 50,000 ล้านบาท และอีก 5 ปีข้างหน้าจะลงทุนมากขึ้น เร่งรัดให้กฟผ.ลงทุนในการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า การลงทุนสายส่ง...(24 ก.ย. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดมาตรการปรับเปลี่ยนชื่อเรืยกของน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลร้อยละ 10 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานโดยจะมีการเปลี่ยนชื่อเรียก...(23 ก.ย. 2563)

ครม. อนุมัติให้ปตท.สผ. สยาม จก. ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม สำหรับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2522/16 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1 (พื้นที่จ.สุโขทัย พิษณุโลก และกำแพงเพชร) ออกไปอีก 10 ปี...(23 ก.ย. 2563)

กบง. ได้มอบให้กกพ. กำหนดอัตราค่าบริการจัดหาและค่าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) และทบทวนค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อให้เหมาะสม รวมถึงทบทวนต้นทุนโครงสร้าง ต้นทุนของราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ให้เหมาะสมและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง...(23 ก.ย. 2563)

กฟผ. มีนโยบายจะปรับการทำงานให้เป็นศูนย์กลางการรับซื้อไฟฟ้าในระดับภูมิภาค โดยต้องเร่งผลักดันให้เป็นศูนย์เพื่อขายไฟฟ้าให้กับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากปัจจุบันไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนเกินเป็นจำนวนมาก...(23 ก.ย. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะเป็นประธานบอร์ดกฟผ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "E Trans E" นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของกฟผ. ได้สั่งการให้กฟผ. ศึกษาแผนลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และรมว.พลังงานยังได้มอบหมายให้สนพ. หารือร่วมกับกกพ. ให้แยกโครงสร้างค่าไฟฟ้าของอีวี...(23 ก.ย. 2563)

กบง. มีมติเห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีอยู่ที่ 318 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.63 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีแอลพีจีประมาณ 450 บาท/เดือน...(22 ก.ย. 2563)

กฟผ. ร่วมกับบริษัทซีคอท เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าพระนคร (ส่วนเพิ่ม) เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนไปกำหนดขอบเขตการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...(21 ก.ย. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานจะเป็นประธานการประชุมกบง. วันที่ 21 ก.ย. เพื่อพิจารณานโยบายเกี่ยวกับการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาให้กฟผ.ลองนำเข้าปริมาณ 130,000 ตัน...(21 ก.ย. 2563)

กระทรวงพลังงานได้รับนโยบายให้ทำการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ ซึ่งจากเดิมจะรับซื้อ 1,933 เมกะวัตต์ โดยจะนำร่องโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 100 เมกะวัตต์...(21 ก.ย. 2563)

สนพ. เปิดเผยในการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2020 Special (Webinar) ทิศทางพลังงานของไทยปัจจุบัน ยังดำเนินการตามแผนพีดีพี 2018 เนื่องจากทั้ง 4 ร่างแผนพลังงานยังไม่ผ่านการอนุมัติจากครม. เชื่อว่า โครงการลงทุนต่าง ๆ จะเดินหน้า...(18 ก.ย. 2563)

3 การไฟฟ้าพร้อมสนับสนุนนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ โดยนำร่องติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อทดสอบนวัตกรรมและประสิทธิภาพก่อนนำไปสู่แผนการขยายการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม...(17 ก.ย. 2563)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศได้ขอความร่วมมือจากผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างเหมาโดยตรงกับผู้รับสัมปทานพิจารณา...(17 ก.ย. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานเปิดเผยว่า การประกาศเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนอาจต้องล่าช้าออกไปเป็นเดือนต.ค. จากเดิมภายใน 30 ก.ย. แต่การเปิดรับซื้อจะยังพยายามให้เป็นไปตามกำหนดภายในสิ้นปีนี้ และจะนำร่อง...(16 ก.ย. 2563)

กระทรวงพลังงานยืนยันรมว.พลังงานยังไม่มีนโยบายที่จะยกเลิกพลังงานชุมชน (และอาจหมายรวมถึงโรงไฟฟ้าชุมชน) แต่อย่างใด ตามแผนปฏิบัติการราย 5 ปีของกระทรวงพลังงาน มีเรื่องการสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชนเป็นหนึ่งในแผนงานทีสำคัญ มีเป้าหมายเพื่อ...(16 ก.ย. 2563)

กฟผ. จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำจุฬาภรณ์แบบสูบกลับ และระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่...(15 ก.ย. 2563)

กระทรวงพลังงานได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำร่องกำหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานที่ชัดเจน...(15 ก.ย. 2563)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขยื่นขอรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะเป็นการจัดทำเงื่อนไขใหม่และพิเศษกว่าทุกปี เพราะจะมุ่งเน้นเรื่อง...(15 ก.ย. 2563)

กระทรวงอุตสาหกรรมออกมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ ปัจจุบันมี 16 บริษัท 26 โครงการที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์สนับสนุนการลงทุนจากบีโอไอ รวมกำลังผลิต 5.6 แสนคัน ครอบคลุม...(14 ก.ย. 2563)

รัฐวิสาหกิจชุมชน 10 แห่ง ได้หารือร่วมกันพบว่า ความต้องการของรัฐวิสาหกิจชุมชนและนักลงทุนต้องการให้กระทรวงพลังงานรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนขั้นต่ำ 400 เมกะวัตต์ เพื่อให้วิสาหกิจได้มีส่วนร่วมประมาณ 160-170 แห่ง...(14 ก.ย. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานมีความเห็นว่า ควรจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ในช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากต้องการให้เห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผ่านไปยังผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศให้ชัดเจนก่อน...(14 ก.ย. 2563)

กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เพื่อชี้แจงเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถสามล้อไฟฟ้า (EVs) ซึ่งเป็นนวัตกรรมของผู้ประกอบการในสมาพันธรัฐสวิส ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมการลงทุน...(11 ก.ย. 2563)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าการส่งเสริมการจ้างงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้หารือร่วมกับกระทรวงพลังงานถึงแนวทางการสนับสนุนตามนโยบายดังกล่าว จะต้องวางแผนให้ต่อเนื่อง ศึกษาแต่ละพื้นที่หน่วยงานของกฟผ. มีความต้องการกำลังคนแค่ไหน...(11 ก.ย. 2563)

บีโอไอเตรียมออกมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้ารอบใหม่ให้ครอบคลุมทั้งรถยนต์นั่งไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ รถสามล้อไฟฟ้า และรถยนต์สาธารณะไฟฟ้า รวมถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่จะครอบคลุมยานพาหนะอื่น ๆ เช่น เรือไฟฟ้า และรถอีวี...(10 ก.ย. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มพลังงาน จะดำเนินการหลากหลายแนวทาง โดยในส่วนของกระทรวงและรัฐวิสาหกิจในสังกัดจะจ้างงานทั้งผู้ตกงานและนักศึกษาจบใหม่หลายหมื่นคน...(10 ก.ย. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงโครงการรับซื้อไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชน เบื้องต้นจะเปิดรับซื้อ 100-200 เมกะวัตต์ ขณะนี้กำลังปรับปรุงกรอบการรับซื้อใหม่ ภายใต้อัตรารับซื้อตามต้นทุนที่แท้จริง (FiT) อัตราเดิม...(10 ก.ย. 2563)

กบง. มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมพื้นที่ติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน สถานีบริการน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ถนนสายหลักระหว่างเมือง โดยให้ภาครัฐและเอกชนสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน...(9 ก.ย. 2563)

กฟภ. เปิดเผยงบลงทุนในช่วง 5 ปี 200,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย รวมถึงพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน...(9 ก.ย. 2563)

ครม. รับทราบผลการประชุมกนป. เพิ่มเติมจากมติที่ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการประกันรายได้ มีข้อสรุปคือ โครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลิตส่วนเกิน การใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน...(9 ก.ย. 2563)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน) เปิดรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิรูป 5 big rock งานเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาให้สำเร็จภายในปี 2565 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งภาคพลังงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย...(8 ก.ย. 2563)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างหารือกระทรวงพลังงานเพื่อดำเนินการแก่ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกตรกรรม กรณีการพิจารณาเช่าที่กิจการด้านพลังงานบนพื้นที่ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร และ...(9 ก.ย. 2563)

รมว.พลังงานมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กกพ. สนพ. และพพ. ไปปรับปรุงรายละเอียดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้แล้วเสร็จใน 30 วัน ได้ข้อสรุปในการดำเนินการ 2 แนวทางภายใต้แผนพีดีพี 2018...(9 ก.ย. 2563)

กฟผ. ลงนามความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติในโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซ...(3 ก.ย. 2563)

กระทรวงพลังงานร่วมกับภาคเอกชน จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 เป็นงานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน และรวมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ที่ตอบทุกโจทย์วิถีชีวิตใหม่...(3 ก.ย. 2563)

พพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทนร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันการอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมการจ้างงาน...(3 ก.ย. 2563)

เรือไฟฟ้า SS Green จากโครงการจัดหาระบบเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบในคลองแสนแสบเพื่อพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงคมนาคมและกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการเพื่อเป็นทางเลือก...(2 ก.ย. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศให้น้ำมันดีเซล บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ และให้เรียกชื่อว่า น้ำมันดีเซล ส่วนน้ำมันดีเซลเดิมที่เป็น บี7 จะต้องเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น น้ำมันดีเซล บี7 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563...(2 ก.ย. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว โดยประเมินจากตัวเลขหลายด้านที่ดีขึ้น รัฐบาลกำลังเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการกระตุ้นการบริโภค การท่องเที่ยว ลดปัญหาด้านแรงงาน และปรับโครงสร้างหนี้...(2 ก.ย. 2563)

ปตท. เปิดเผยจากนโยบายรัฐผลักดันการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติมากขึ้น จึงปรับตัวเป็นผู้พัฒนาตลาดก๊าซธรรมชาติ มีทั้งรูปแบบการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อนำเข้าและ...(1 ก.ย. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 7 เดือนแรกของปี 63 ลดลง 13.8% จากช่วงเดียวกันของปี 62 สาเหตุสำคัญมาจากภาครัฐได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่เดือนมี.ค. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส...(1 ก.ย. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานได้เห็นชอบคงเป้าหมายแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนสำคัญ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือทบทวน แต่จะต้องมีการวัดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และมีเป้าหมายแผนช่วง 5 ปี...(1 ก.ย. 2563)

สมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนกระทรวงพลังงานที่จะเดินหน้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน และมีแนวคิดที่จะทบทวนอัตราการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน หากเป็นไปได้อัตรารับซื้อไฟฟ้าขั้นต่ำควรจะอยู่ที่ระดับ 2 บาท...(31 ส.ค. 2563)

คณะทำงานศึกษาแนวทางจัดการซากรถยนต์ของกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างหารือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางมาตรการจัดการซากรถยนต์ภายในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและจะผลักดันให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจัดซื้อ...(28 ส.ค. 2563)

กฟผ. ได้รับการประสานจากปตท. แจ้งการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จะนะ ระหว่างวันที่ 29 ส.ค.-7 ก.ย. เพื่อหยุดซ่อมบำรุงรักษาประจำปี โดยมาตรการรองรับ...(31 ส.ค. 2563)

ปตท. คาดความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในปี 2563 จะอยู่ที่ 4,500-4,600 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ลดลง 9-10% จากปีที่แล้วอยู่ระดับ 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน หลังการใช้ก๊าซในภาคการผลิตไฟฟ้าลดลง 8-9% ตามภาวะเศรษฐกิจ...(27 ส.ค. 2563)

ปตท. ขยายเวลาการให้ส่วนลดราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีสำหรับรถโดยสารสาธารณะ เป็นสิ่้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ด้วยราคา 13.62 บาท...(27 ส.ค. 2563)

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้มีมติอนุมัติจำนวน 1,035 โครงการ วงเงินที่ให้การสนับสนุน 2,066 ล้านบาท...(27 ส.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานกำหนดให้ผู้ประกอบการค้าน้ำมันปรับเปลี่ยนประเภทน้ำมันดีเซล โดยให้จำหน่ายบี10 เป็นหลัก และให้บี7 และบี20 เป็นน้ำมันทางเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป เบื้องต้นรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้กับผู้ค้า เพื่อช่วยให้...(26 ส.ค. 2563)

วันที่ 26 ส.ค. คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีนายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานเป็นประธาน จะมีการประชุมพิจารณากรอบการใช้งบประมาณกองทุนปีงบประมาณ 2564 วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ในการสนับสนุนการจ้างงาน และสร้างรายได้...(26 ส.ค. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้นำนโยบายพลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ ที่เน้นการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เสนอต่อที่ประชุมพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียน...(26 ส.ค. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ระยอง เยี่ยมชมและรับฟังความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพลังงานชุมชนด้วยระบบผลิตและส่งจำหน่ายก๊าซชีวภาพ...(25 ส.ค. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปจะใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นเครื่องมือหลักของการจ้างงานตามนโยบายของนายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯ และรมว.พลังงานที่ให้ร่วมกันคิดโครงการ...(25 ส.ค. 2563)

กรุงเทพมหานครได้เริ่มโครงการทดลองเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมเมื่อปี 2561 โดยให้บริการเรือไฟฟ้า 1 ลำ เรือดีเซล 1 ลำ และเรือของสำนักการระบายน้ำ ให้บริการฟรี รวมระยะทาง 5 กม. ได้จัดหาเรือไฟฟ้าเพิ่มอีก 7 ลำ คาดว่า จะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการ...(24 ส.ค. 2563)

กฟผ. จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1...(24 ส.ค. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯ และรมว.พลังงานได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานศึกษาหาข้อสรุปโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพือเศรษฐกิจฐานรากภายใน 30 วัน เพื่อทำการวางกรอบงานและให้มั่นใจว่า เกษตรกรจะได้ประโยชน์ที่สุด...(24 ส.ค. 2563)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า นโยบายพลังงานหลังจากนี้จะเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ การจ้างงาน สร้างรายได้ มอบให้ผู้บริหารกระทรวงพลังงานหาข้อสรุปโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน...(21 ส.ค. 2563)

การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติให้ขยายโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม และเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลักดันการส่งออก และเร่งรัดให้กระทรวงพลังงาน...(20 ส.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานและกฟผ. เร่งศึกษาแผนลดปริมาณสำรองไฟฟ้าลง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า โดยจัดเตรียมไว้หลายแนวทาง เช่น การเชื่อมต่อไฟฟ้าระหว่างประเทศ เพื่อไปสู่เป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าอาเซียน...(20 ส.ค. 2563)

โครงการเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าจะประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 ส.ค. ที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา และจะจัดต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จ.อุบลราชธานี และภาคเหนือที่จ.เชียงใหม่...(19 ส.ค. 2563)

โรงพยาบาลเกาะสีชังได้รับมอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากบมจ.ไทยออยล์ และบมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ที่ร่วมกันดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้ารักษ์โลก ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังช่วยลดค่าไฟฟ้า...(19 ส.ค. 2563)

สนพ. ได้จัดเตรียมแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติ 2561-2580 revision 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนำเสนอครม. อนุมัติ เพื่อนำไปปฏิบัติทันที ซึงจะมีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 700 เมกะวัตต์ เป็นโครงการแรก...(19 ส.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานยังยึดมั่นเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จำนวน 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2573 ซึ่งที่ผ่านมาได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงยังมีแผน...(18 ส.ค. 2563)

กลุ่มพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เตรียมนัดพบรมว.พลังงาน เพื่อเสนอสมุดปกขาวพลังงานหมุนเวียนภาคประชาชน ที่ผลักดันพลังงานหมุนเวียนสร้างมูลค่าเพิ่มให้ท้องถิ่น รวมทั้งพิจารณาการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในปริมาณที่ไม่มากเกินไป โดยใช้ผลผลิตในประเทศให้มาก...(17 ส.ค. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาว ตามกรอบความร่วมมือซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับลาว ที่เหลืออยู่อีกประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ ต้องรอนโยบายจาก...(17 ส.ค. 2563)

การเคหะแห่งชาติจัดงานสัมมนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคที่อยู่อาศัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก...(14 ส.ค. 2563)

ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มเครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนคนกระบี่ ยื่นหนังสือและแถลงการณ์ขอทำประชามติดำเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือคลองรั้ว จ.กระบี่...(14 ส.ค. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานได้เตรียมเสนอรมว.พลังงานเห็นชอบแผนการส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี20 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐานกลุ่มเบนซิน ที่เดิมกำหนดไว้ภายในไตรมาส 3 ปีนี้...(13 ส.ค. 2563)

กกพ. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวที่เปลี่ยนไป โดยมีแนวโน้มราคาตลาดโลกต่ำลงเมื่อเทียบกับก๊าซฯในอ่าวไทย เอื้อต่อการเปิดเสรีกิจการก๊าซฯเต็มรูปแบบ...(13 ส.ค. 2563)

กฟผ. แสดงความกังวลถึงปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศ ปัจจุบันได้เพิ่มสูงถึงระดับ 50% ไปแล้ว เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19...(13 ส.ค. 2563)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ได้จัดสัมมนา "ข้อเสนอ AEDP ภาคประชาชน" เพื่อจัดทำเป็นสมุดปกขาว ยื่นข้อเสนอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนต่อรมว.พลังงาน...(13 ส.ค. 2563)

กกพ. ได้ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสำนักงานกกพ. จัดให้กับสุสานมุสลิม หรือกุโบร์ ในพื้นที่จำนวน 13 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ชุมชนชาวไืทยมุสลิมได้ใช้ประโยชน์และอำนวยความสะดวก...(11 ส.ค. 2563)

กกพ. เตรียมนัดหมายเข้านายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรมว.พลังงานในเร็ว ๆ นี้ เพื่อรายงานแผนการดำเนินงานของกกพ. พร้อมขอรับทราบแนวนโยบายด้านพลังงาน โดยเฉพาะประเด็นที่ยังเป็นเรื่องค้างคา...(11 ส.ค. 2563)

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 บริษัทเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของไทยหลายรายประกาศขยายการลงทุนไปที่ประเทศเวียดนาม นับรวม 10 โครงการ...(10 ส.ค. 2563)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรเปิดเผยผลการประเมินพลังงานที่ลดได้ในปี 2563 พบว่า มาตการภาคขนส่งด้วยการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า 6 เส้นทาง สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานได้ประมาณ 224.3 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)...(7 ส.ค. 2563)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับพพ. ที่เป็นหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ด้านพลังงาน เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการ...(7 ส.ค. 2563)

สนพ. เปิดเผยราคาก๊าซธรรมชาติเหลวตลาดจรเฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนมาอยู่ที่ระดับ 2.346 ดอลลาร์สหรัฐ/ล้านบีทียู เนื่องจากตลาดมีความกังวลต่อการหยุดผลิตกะทันหันของโครงการผลิตแอลเอ็นจีในประเทศออสเตรเลียและมาเลเซีย...(6 ส.ค. 2563)

บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ เตรียมเสนอขอให้กกพ. พิจารณาร่นระยะเวลาให้บริษัทสามารถนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีได้เร็วขึ้น จากเดิมกำหนดว่า ให้ได้นับตั้งแต่ปี 2565...(5 ส.ค. 2563)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต้องการให้กระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายสนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ในรูปแบบเชื้้อเพลิงอัดก้อน (RDF)...(5 ส.ค. 2563)

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ยังคงเป็นที่สนใจและถูกจับจ้องจากกลุ่มผู้ประกอบการไฟฟ้าภายในประเทศ ทั้งกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี) ว่า รมว.พลังงานคนใหม่จะดำเนินการอย่างไร...(5 ส.ค. 2563)

บริษัทชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ ได้นำสื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...(4 ส.ค. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยแนวโน้มการใช้ก๊าซแอลพีจีในประเทศชะลอตัวจากผลกระทบจากโควิด-19 ลดลง 16% ส่งผลให้ปตท. ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศรายเดียว ไม่มีแผนนำเข้าตลอด 6 เดือนหลังในปีนี้...(3 ส.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานกล่าวถึงแผนการสนับสนุนชุมชนภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ BCG วางโมเดลเรื่องการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีในแต่ละชุมชนมาเป็นต้นทุน เสนอกลไกการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อพลังงานชุมชน 5,000 ล้านบาท...(3 ส.ค. 2563)

ปตท. ยังคงเดินหน้าสร้างระบบธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า โดยเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมอีกที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค...(31 ก.ค. 2563)

สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด ในชุมชนบ้านเขาใน ต.เชิงแส ดำเนินโครงการก่อตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนที่นา 60 ไร่ ที่มีน้ำท่วมขัง ไม่สามารถทำนาได้...(30 ก.ค. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานได้คาดการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2563 เฉลี่ยรวม 143.59 ล้านลิตร/วัน ลดลง 8.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นยอดใช้น้ำมันที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เป็นไปตามทิศทางการประเมินธุรกิจของผู้ค้าน้ำมัน...(30 ก.ค. 2563)

สนพ. เปิดเผยถึงแผนการส่งเสริมการแข่งขันตลาดก๊าซธรรมชาติ อยู่ระหว่างจัดทำโครงสร้างราคาแข่งขันให้เป็นธรรม โดยดูทั้งสัญญาระยะยาวและตลาดจร จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้ใช้ก๊าซราคาต่ำและมั่นคง...(29 ก.ค. 2563)

อบจ.ระยอง กำลังผลักดันแผนการกำจัดขยะและน้ำเสีย เพราะระยองเป็นหนึ่งในจังหวัดที่สำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร มีกำลังผลิตไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์...(24 ก.ค. 2563)

ประธานและตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนประมาณ 8-10 แห่งจากจ.อุดรธานี จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และจ.จันทบุรี จะเดินทางมายังกระทรวงพลังงานเพื่อยื่นหนังสือขอให้ดำเนินการเร่งรัดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโดยเร็ว...(23 ก.ค. 2563)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้นัดหมายหารือร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัทเชฟรอนฯ และปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงเข้าพื้นที่ระยะที่ 2 ระหว่างเชฟรอนและปตท.สผ. เพื่อเปิดทางให้...(23 ก.ค. 2563)

การส่งรายได้ของกิจการปิโตรเลียมที่กระทรวงพลังงานนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินในปีนี้ อาจปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะค่าภาคหลวงปิโตรเลียม...(23 ก.ค. 2563)

กฟผ. เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ...(22 ก.ค. 2563)

สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย ส.อ.ท. ได้เข้าหารือกรมสรรพสามิต เพื่อขอให้ส่งเสริมการนำเอทานอลมาเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม...(21 ก.ค. 2563)

กกพ. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนไทยเพื่อนำเสนอประเด็นพลังงานทางเลือกให้สาธารณชนได้ทราบมาระยะหนึ่ง ล่าสุดพร้อมนำเสนอแนวคิดพลังงานทางเลือก โดยจะจัดแถลงข่าวจัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่ พลังงานไฟฟ้า...(21 ก.ค. 2563)

รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังคงมุ่งผลักดันนโยบายเศรษฐกิจในโมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ ที่เรียกว่า BCG ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ให้เกิด ...(20 ก.ค. 2563)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่า หลังจากนายสนธิรัตน์ รมว.พลังงานได้ลาออกจากตำแหน่ง จะส่งผลต่อโครงการลงทุนด้านพลังงานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลจะพิจารณาดำเนินการอย่างไร ...(20 ก.ค. 2563)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. อยากให้รมว.พลังงานคนใหม่สานต่อนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เอกชนร่วมมือกับชุมชนผลิตไฟฟ้าจากวัตถุดิบเกษตรในพื้นที่...(20 ก.ค. 2563)

กกพ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm ปี 2560 ที่มีผู้ชนะการประมูล 17 ราย เตรียมเสนอเรื่องไปยังกระทรวงพลังงานเพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของกบง. ขยายกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้...(20 ก.ค. 2563)

กกพ. มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. นี้ ลงอีก 83 สต./หน่วย โดยเก็บค่าเอฟที -12.43 สต./หน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 บาท/หน่วย ขณะที่ค่าเอฟทีในปีหน้ามีแนวโน้มปรับลดลง...(17 ก.ค. 2563)

กฟผ. ได้จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน...(16 ก.ค. 2563)

รมว.พลังงานได้หารือกับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น ที่ประกอบไปด้วยนักธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ที่ได้เข้าพบและนำเสนอข้อมูลรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและแนวโน้ม...(15 ก.ค. 2563)

ครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน โดยกฟผ. เร่งรัดการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือ จำนวน 37,550 ตัน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งดำเนินการส่งเสริมการใช้บี10 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด...(15 ก.ค. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยในงานสัมมนา "ทิศทางพลังงานประเทศไทย หลังโควิด-19" จัดโดยคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฏร ว่า กระทรวงพลังงานกำลังติดตามสถานการณ์ใช้พลังงานของประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจต่อแผนพลังงาน...(15 ก.ค. 2563)

สนพ. ได้จัดทำแผนปรับโครงสร้างการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนนัดหมายเพื่อจัดการประชุมกบง. เพื่อพิจารณาอนุมัติ เบื้องต้นเสนอ 2 แนวทางเลือกหลัก...(14 ก.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานจะร่วมกับสภาเกษตรกรฯ เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเริ่มต้นช่วงเวลายื่นเสนอโครงการ จะขอข้อมูลจากสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมวิเคราะห์ว่า โครงการที่ขอเข้ามานั้น มีศักยภาพความเป็นไปได้...(14 ก.ค. 2563)

กฟผ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศอย่างใกล้ชิด เพราะผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว คาดว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะติดลบ...(14 ก.ค. 2563)

กฟผ. จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน...(13 ก.ค. 2563)

รมว.พลังงานและคณะลงพื้นที่จ.ลพบุรี เพื่อเยี่ยมชมระบบโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าแบบทุ่นลอยน้ำ บริเวณแก้มลิง ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล ผลิตไฟฟ้าใช้สำหรับสูบน้ำให้เกษตรกร พร้อมกับเยี่ยมชมระบบผลิตและส่งก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน...(13 ก.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) ต่อครม. วันที่ 14 ก.ค. พิจารณาอนุมัติ นำไปสู่การประกาศเปิดยื่นข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากซึ่งล่าช้า...(13 ก.ค. 2563)

กนอ. มีแนวนโยบายจะสนับสนุนแนวทางการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ด้วยการนำกากอุตสาหกรรมไปทำเป็นเชื้อเพลิงอัดก้อนสำหรับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพื่อผลิตไฟฟ้า และจำหน่ายเข้าระบบไฟฟ้าของกฟภ. หรือกฟน. ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถกำจัดกากอุตสาหกรรมได้อย่าง...(10 ก.ค. 2563)

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงได้มีการปรับปรุง...(10 ก.ค. 2563)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ได้จัดทำสมุดปกขาวด้านพลังงานหมุนเวียน ภาคประชาชน ฉบับที่ 1 และเตรียมเปิดสัมมนารับฟังความเห็นจากภาคเอกชนและภาคประชาชนทั่วไป...(8 ก.ค. 2563)

โรงไฟฟ้าหินกองอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากกระทรวงพลังงานที่เตรียมเสนอกพช. พิจารณาปรับรูปแบบโครงสร้างการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติรายใหม่ สามารถ...(3 ก.ค. 2563)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)