คู่มือพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

คู่มือฉบับนี้อธิบายความต้องการของระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 อย่างครบถ้วน ก่อนนำไปขยายความถึงแนวทางในการปฏิบัติงานตามความต้องการของข้อกำหนดนั้น ๆ และมีตัวอย่างในการดำเนินการพัฒนาต่อยอดจากการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

การอบรมพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

การอบรมพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม ได้เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้จากการอบรม

การอบรมพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม

การอบรมพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม ได้เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้จากการอบรม

การอบรมพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หลักสูตรการตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หลักสูตรการตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้จากการอบรม

เทคโนโลยีการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด (Electric Infrared Heating)

ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานความร้อน จะมีแหล่งกำเนิดความร้อนมาจากเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้า

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

บริษัทบีซีพีจีเปิดตัวโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะสีเขียว T77 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบีซีพีจีและบริษัทแสนสิริ นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้นำร่องแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้า...(21 ส.ค. 2561)

บริษัทบีพีซีจีและกฟน. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้กฟน. ศึกษาและเตรียมพร้อมในการควบคุม...(21 ส.ค. 2561)

ปตท. เปิดเผยความคืบหน้าของการศึกษาดำเนินโครงการสถานีเก็บก๊าซธรรมชาติแบบลอยน้ำประเทศเมียนมา อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ร่วมทุนหลายรายและรัฐบาลเมียนมา โดยยังรอความชัดเจนของแผนพีดีพีฉบับใหม่ ขณะเดียวกันยังศึกษาความเหมาะสมด้านพื้นที่ในภาคใต้...(21 ส.ค. 2561)

ผู้อำนวยการสนพ. และเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 16 คน...(21 ส.ค. 2561)

ป.ป.ช. ระบุว่า กรณีที่มีการกล่าวหาว่าบริษัทมิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ซิสเต็มส์ ได้ให้ประโยชน์ในทางมิชอบแก่เจ้าหน้าที่ของไทยในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขณะนี้ได้รับเอกสารจากทางการญี่ปุ่นแล้ว อยู่ระหว่างการแปลเพื่อ...(20 ส.ค. 2561)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ในฐานะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้เชิญผู้ว่าฯกฟน. และผู้ว่าฯกฟภ. เข้าหารือรายละเอียดเพื่อจัดทำโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ที่กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ยังมีอุปสรรคทางเทคนิค...(20 ส.ค. 2561)

พพ. เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) มีกลุ่มโรงงานและอาคารควบคุมเข้าร่วม 50 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว 19 แห่ง ลดใช้พลังงาน 188 ล้านเมกะจูล ประหยัดเงินได้ 100 ล้านบาท/ปี...(17 ส.ค. 2561)

ปตท. ได้แจ้งปรับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวีอีก 29 สต./กก. เป็น 14.58 บาท แต่ยังคงดำเนินนโยบายอุดหนุนราคาเอ็นจีวีในรถยนต์สาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ระดับราคา 10.62 บาท/กก. ไปจนถึง 1 ก.ค. 2562...(17 ส.ค. 2561)

กระทรวงพลังงานได้รายงานว่า สิ้นปี 2560 ในแหล่งเจดีเอมีปริมาณสำรองปิโตรเลียม แยกเป็นก๊าซธรรมชาติ 3.39 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ก๊าซธรรมชาติเหลว 72.05 ล้านบาร์เรล น้ำมันดิบ 750,000 ล้านบาร์เรล นำส่งรายได้ให้รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ 3.02 แสนล้านบาท...(16 ส.ค. 2561)

สนพ. ชี้แจงกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ใช้งบไม่โปร่งใส ว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการ ต้องจัดทำตามงบรายจ่ายของกองทุน 2 ปีงบประมาณ คือ งบปี 2561 และ 2562 เพื่อแบ่งเบาภาระจึงเปิดรับข้อเสนอ..(16 ส.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานแจ้งว่า ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศครึ่งปีแรกมีปริมาณทั้งสิ้น 28,347 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 156.6 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.84% สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่อง...(15 ส.ค. 2561)

กลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่นเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบสนพ. ดึงอำนาจคณะอนุกรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาอนุมัติโครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้านสนพ.ยืนยันที่ผ่านมาการทำงานโปร่งใส...(15 ส.ค. 2561)

อพพ.กล่าวว่า รมว.พลังงานได้มอบหมายให้กกพ. เป็นผู้ดำเนินงานหลักโครงการโซลาร์รูฟท็อป กำลังผลิตเบื้องต้น 500 เมกะวัตต์ คาดว่าจะประชุมภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งพพ.จะเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้ง...(15 ส.ค. 2561)

ไทยออยล์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพลังงานสะอาดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถกลั่นน้ำมันดิบชนิดหนัก โรงไฟฟ้าขนาด 250 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในโรงกลั่นโดยจะนำผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่น...(14 ส.ค. 2561)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์ สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยสู่การใช้งานสาธารณะ โดยได้รับงบสนับสนุนหลักจากกองทุนเพื่อ...(14 ส.ค. 2561)

ปัญหายืดเยื้อประเด็นไม่ต่อสัญญาโรงไฟฟ้าเอสพีพีระบบความร้อนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 25 รายที่จะทยอยสิ้นสุดอายุสัญญาเป็นความกังวลใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งยืดเยื้อมากว่า 2 ปี...(14 ส.ค. 2561)

รมว.พลังงานกล่าวถึงกรณีการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรวมถึงรายชื่อกกพ. ที่จะลาออกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ รอให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมด และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะสรุปรายชื่อ...(10 ส.ค. 2561)

การประชุมกบง. วันที่ 9 ส.ค. ได้มีการพิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น ที่จะหมดสัญญา แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากยังมีรายละเอียดที่จะต้องหารือและปรับปรุงจากมติกพช.เดิม ขณะที่เอกชนกังวล...(10 ส.ค. 2561)

กบง. มีมติรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก. อยู่ที่ 363 บาท ตลอดไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยความเคลื่อนไหวของราคาแอลพีจีตลาดโลกยังมีความผันผวนทั้งปรับขึ้นและลง ซึ่งกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีแอลพีจียังเพียงพอ...(10 ส.ค. 2561)

การประชุมคสช. เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ได้มีการหารือถึงแนวทางปรับโครงสร้างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ โดยขอให้รมว.พลังงานไปหาทางออกที่ชัดเจนและนำกลับมาเสนอ...(9 ส.ค. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นการพิจารณาร่วมกันในรัฐบาลที่เห็นว่า นายกุลิศ มีความเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานที่ต้องบริหารจัดการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องเร่งผลักดันโซลารูฟท็อป...(9 ส.ค. 2561)

รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนผลักดันการใช้น้ำมันไบโอดีเซลทั่วประเทศในเดือนก.ย. ที่จะถึงนี้ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติ...(8 ส.ค. 2561)

ครม. อนุมัติแต่งตั้งนายกุลิศ สมบัติศิริ จากอธิบดีกรมศุลกากรไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน แทนนายธรรมยศ ศรีช่วย ที่จะเกษียณอายุราชการ...(8 ส.ค. 2561)

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" โดยมีตัวแทนทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 500 คนจากทุกกระทรวง และกำหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ...(7 ส.ค. 2561)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย นำเสนอเรือไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งและบริการ ขนาด 80 ที่นั่ง เพื่อให้บริการในคลองแสนแสบ ตามนโยบายของนายกฯ ที่ต้องการให้มีเรือโดยสารประหยัดพลังงาน โดยสนับสนุนทุนบางส่วนให้คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มก. วิทยาเขต ...(7 ส.ค. 2561)

เทศบาลนครราชสีมากำลังดำเนินการผลักดันโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า รองรับปริมาณขยะ 500 ตัน/วัน มีกำลังผลิตไฟฟ้า 9.3 เมกะวัตต์ ได้รับอนุญาตจากกองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมาให้ใช้พื้นที่...(7 ส.ค. 2561)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวถึงโครงการทดสอบเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) ที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน และโรงไฟฟ้า โดยจะนำผลการศึกษา...(6 ส.ค. 2561)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า ในปี 2565-66 แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและเอราวัณจะหมดอายุสัมปทาน ทำให้ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากทั้ง 2 แหล่งลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติในประเทศลดน้อยลง ดังนั้นจะต้องเร่งบริหารจัดการจัดหาก๊าซ...(6 ส.ค. 2561)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงานสถานะโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตรวม 53 โครงการ รวมกำลังผลิตประมาณ 300 เมกะวัตต์ แต่ยังมีหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะได้อีก...(3 ส.ค. 2561)

รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันบางจากดีเซลเกรดพิเศษ B20 ให้กับบริษัททีพีไอ โพลีนและผู้ประกอบการขนส่ง โดยกระทรวงพลังงานมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ด้วยการส่งเสริมการใช้บี20 และเจรจากับกระทรวงคมนาคม...(3 ส.ค. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ความชัดเจนเรื่องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ยังเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด ล่าสุดมีการรายงานจากกกพ.มาแล้วว่าจะมีผู้สมัครใจใช้วิธีลาออก 2 คน เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดของพ.ร.บ. กำกับกิจการพลังงาน...(3 ส.ค. 2561)

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอ "เรือสำรวจขนาดพกพา" นวัตกรรมเรือบังคับพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวัดระดับความลึกท้องน้ำ เพื่อคำนวณความสามารถของแม่น้ำในการรองรับปริมาณน้ำกรณีเกิดอุทกภัย...(2 ส.ค. 2561)

ชาวชุมชนร่องฟอง อ.เมืองแพร่ รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับชุมชนทั้ง 12 ตำบลในรัศมี 5 กม. โดยการจัดเวทีให้ความรู้และพาไปดูกิจการโรงไฟฟ้า...(2 ส.ค. 2561)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (SOME) ครั้งที่ 36 หรือ 36th ASEAN Senior Officials Meeting on Energy จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค. 2561 ที่สิงคโปร์ บรรลุความก้าวหน้าระบบการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาค...(2 ส.ค. 2561)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเสวนาเรื่อง "เขื่อนแตกเรื่องของลาว กับเรื่องของเรา" ว่า กำลังผลิตไฟฟ้าของไทยปี 2560 อยู่ที่่ 46,132 เมกะวัตต์ โดยนำเข้าไฟฟ้าจากลาว 8% ปัญหาเรื่องเขื่อนมีผลกระทบน้อยมาก...(1 ส.ค. 2561)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมครึ่งปีแรก 2561 ของไทยมีทั้งสิ้น 79,483 ล้านบาท เฉพาะการเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียมอยู่ที่ 21,922 ล้านบาท คาดว่าทั้งปีค่าภาคหลวงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับ...(1 ส.ค. 2561)

โรงไฟฟ้าในโครงการเซเปียน-เซน้ำน้อยยังไม่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ โดยกฟผ. และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งฯอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบทุกด้าน ทั้งการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่กำหนดไว้ในเดือนก.พ. 2562 และสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า...(31 ก.ค. 2561)

กกพ. ได้เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่จะนำมาจัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษา SEA สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้วงเงิน 50 ล้านบาทแล้ว คาดว่าจะสามารถคัดเลือกผู้ดำเนินการศึกษาได้ภายในเดือนก.ย.นี้ ส่วนแนวโน้มในการให้ได้คำตอบ...(31 ก.ค. 2561)

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.(ธัญบุรี) ได้คิดค้นและสร้างเครื่องต้นแบบกระบวนการไพโรไลซิสได้สำเร็จ สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกผสมกับน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ให้เป็นน้ำมันดีเซลโดยไม่ต้องอาศัยการกลั่น...(26 ก.ค. 2561)

รมว.พลังงานกล่าวถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ได้รับรายงานจากกฟผ. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง โดยกฟผ.ได้ยืนยันว่า กลุ่มบริษัทร่วมทุนได้มีมาตรการไว้รองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นหมดแล้ว...(26 ก.ค. 2561)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เปิดรับคำขอการสนับสนุนงบในโครงการพลังงานทดแทนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบสื่อสารทางไกลของโรงเรียนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และ...(26 ก.ค. 2561)

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดเผยถึงเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยในสปป.ลาว เกิดเหตุสันเขื่อนดินย่อยส่วน D แตก เนื่องจากปริมาณน้ำมากเกินกำหนด หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในเมืองสะหนามไซ ไม่กระทบเขื่อนหลัก...(25 ก.ค. 2561)

รมว.พลังงานได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทำหนังสือตอบกลับไปยังกระทรวงมหาดไทย ที่ขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากขยะอีก 400 เมกะวัตต์ ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พิจารณาแล้วจะคงสัดส่วนไว้เท่าเดิม...(24 ก.ค. 2561)

การประชุมกบง. วันที่ 25 ก.ค. เตรียมหารือ 3 ประเด็นสำคัญเพื่อเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของกพช. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป คือ การพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามมติกพช. มอบหมายให้กฟผ. เป็นผู้นำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี เบื้องต้นจะเสนอให้ทบทวนแผนการนำเข้าในปีนี้...(24 ก.ค. 2561

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้การสนับสนุนโดยให้วิสาหกิจกลุ่มผลิตข้าว GAP ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เปลี่ยนมาใช้เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล 2 ช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายไม้ฟืนลงได้กว่า 50% และ...(24 ก.ค. 2561)

พพ. ได้เข้าดำเนินการร่วมกับภาคชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศพัฒนาด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม) และโครงการส่งเสริมระบบบ่อเลื้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน...(24 ก.ค. 2561)

บริษัทบางจากฯ เป็น 1 ใน 5 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ บี20 ตามความร่วมมือของกระทรวงพลังงาน โดยตั้งแต่วันที่ 2-18 ก.ค. จำหน่ายได้ 126,000 ลิตร จากปริมาณที่ขออนุญาตจำหน่ายไว้ที่ 2.7 ล้านลิตร/เดือน...(23 ก.ค. 2561)

กกพ.เตรียมเสนอกระทรวงพลังงานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสนช. ในการแก้ไขพ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน ปี 2550 ให้อำนาจกกพ. ในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเลิกระบบและหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้า และลดจำนวนใบอนุญาต...(23 ก.ค. 2561)

นายวิษณุ รองนายกฯ เปิดเผยว่า ได้เชิญคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ทั้ง 6 คนมาหารือเพื่อหาแนวทางการจัดการวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามกฎหมายมีวาระ 6 ปี แต่เมื่อครบ 3 ปี จะต้องจับสลากออกครึ่งหนึ่ง...(20 ก.ค. 2561)

กบง. มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันสำหรับน้ำมันดีเซลจาก 50 สต./ลิตร เป็น 13 สต. และบี20 จาก 3.51 บาท/ลิตร เป็น 3.10 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวนและลดลงอย่างรวดเร็ว โดยจะไม่มีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ...(20 ก.ค. 2561)

กระทรวงพลังงานและนายกฯไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนของภาคเอกชนที่ต้องการให้กระทรวงพลังงานในฐานะต้นสังกัดของปตท. และกกพ. ในฐานะองค์กรอิสระที่กำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศ เข้าไปตรวจสอบกรณีบริษัทลูกของปตท. เข้าซื้อหุ้น...(19 ก.ค. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยกรณีสำนักงานสืบสวนพิเศษของอัยการกรุงโตเกียวสืบสวนบริษัทฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็ม ที่ได้จ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ทางการของไทย เพื่อแลกกับการชนะประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าปี 2556 ไม่เกี่ยวกับขั้นตอนการประมูลหรือสัญญา...(19 ก.ค. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้อำนวยการทบวงพลังงานระหว่างประเทศว่า กฟผ. ได้ร่วมมือกับไออีเอ พัฒนาและศึกษานโยบาย องค์ความรู้ ข้อมูลและการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมาให้คำปรึกษาไทย โดยเฉพาะการวางแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานระยะยาว...(19 ก.ค. 2561)

รัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)หรือเรกูเลเตอร์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมาการทำงานไม่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งในเรื่องการจัดทำแผนพลังงาน และถูกฟ้องร้อง...(19 ก.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมเสนอกบง. ในเดือนส.ค. เพื่อปรับเปลี่ยนสำรองน้ำมันตามกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะลดสำรองน้ำมันดิบของโรงกลั่นจากปัจจุบันกำหนดไว้ 6% ของปริมาณการจำหน่ายเหลือ 5% และเพิ่มสำรองน้ำมันสำเร็จรูป...(18 ก.ค. 2561)

กระทรวงพลังงานได้รับทราบเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีแอลพีจีที่ล่าสุดติดลบกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากราคาแอลพีจีตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูง ยืนยันจะยังคงนโยบายดูแลระดับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีขนาดถัง 15 กก. ไว้ที่ 363 บาท...(17 ก.ค. 2561)

อพท. ได้วางตำแหน่งให้เกาะหมากเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น และได้รับรางวัลระดับเอเชีย-แปซิฟิก หรือ PATA Gold Award สาขาสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าและจักรยาน...(18 ก.ค. 2561)

นายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ของอปท.ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย 324 กลุ่ม ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน...(18 ก.ค. 2561)

นายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนต่อเสถียรภาพของกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีก๊าซแอลพีจี ที่ติดลบกว่า 100 ล้านบาท ว่า ได้สอบถามไปยังกระทรวงพลังงานแล้ว ซึ่งยืนยันกบง.ได้อนุมัติเงินสนับสนุนลงไปอีก 1,000 ล้านบาทแล้ว เพื่อรักษาระดับราคา...(18 ก.ค. 2561)

เศรษฐกิจชีวภาพไทยหรือไบโออีโคโนมี เป็นรูปแบบการพัฒนาประเทศแนวใหม่ ที่มากกว่า 50 ประเทศเลือกเป็นโมเดลการพัฒนาประเทศในอนาคตเช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งมีจุดแข็งในฐานการเกษตร ครอบคลุมถึง 5 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย...(17 ก.ค. 2561)

รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ให้รถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่ ณ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ.ชลบุรี มีเป้าหมายในการจำหน่ายบี20 ที่ 15 ล้านลิตร/วัน และจะหารือกับกรระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอให้รถเมล์...(17 ก.ค. 2561)

กรมการค้าภายในได้มอบตราสัญญลักษณ์น้ำมันเต็มลิตรแก่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศได้แล้วกว่า 3,000 แห่ง คาดว่า ภายในสิ้นเดือนก.ย. 2561 จะสามารถมอบตราสัญญลักษณ์ให้กับสถานีบริการน้ำมันได้ครบตามเป้าหมาย 3,600 แห่ง...(16 ก.ค. 2561)

กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอแผนแนวทางการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ โดยใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวกำหนด...(16 ก.ค. 2561)

กบง. มีมติให้นำเงินกองทุนน้ำมันฯในส่วนของก๊าซแอลพีจี 591 ล้านบาทมาใช้ในการตรึงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก. ในราคา 363 บาท/ถัง นับจากวันที่ 28 พ.ค จนถึงปัจจุบัน พบว่า ประชาชนร้องเรียนปัญหาการจำหน่ายก๊าซแอลพีจีผ่าน...(16 ก.ค. 2561)

กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชนหรือกิจกรรม "ท่องโลกปิโตรเลียม" ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นเวทีต้นแบบที่บ่มเพาะต้นกล้าทางความคิดให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องพลังงานได้อย่างถูกต้อง...(13 ก.ค. 2561)

กระทรวงพลังงานเตรียมพิจารณาใช้งบกองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน วงเงินประมาณ 150-200 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนให้เปล่า เพื่อนำไปสนับสนุนทีมวิจัยโครงการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับ e-Tuk Tuk ของสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อจัดทำโครงการต้นแบบ...(12 ก.ค. 2561)

ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในกิจกรรม "จิตอาสา พพ. เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของพพ. และจิตอาสา...(11 ก.ค. 2561)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวงเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า กระจายเข้าสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้...(11 ก.ค. 2561)

ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับคำฟ้องของบริษัทกัลฟ์ฯที่ยื่นฟ้อง กกพ. ข้อหาไม่ไห้ใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะได้รับใบอนุญาต ด้านกกพ. พร้อมต่อสู้คดี และยังยืนยัน...(10 ก.ค. 2561)

นายกสมาคมเซลล์แสงอาทิตย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า กกพ.ควรเร่งดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปฯให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง...(10 ก.ค. 2561)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยแนวโน้มบุคลากรด้านวิศวกรปิโตรเคมีและนักธรณีวิทยา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมีและธรณีวิทยาจะขาดแคลนหรือหาได้ยากขึ้น เพราะแม้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเปิดประมูลแปลงสำรวจในอ่าวไทย และมีแผนจะเปิดประมูล...(9 ก.ค. 2561)

ที่ประชุมกบง.ได้สั่งการให้สนพ. ไปศึกษาทบทวนมาตรการดูแลเสถียรภาพราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก. ในราคาไม่เกิน 363 บาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาแอลพีจีตลาดโลกปัจจุบัน และสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะต่อไป หลังพบว่า...(9 ก.ค. 2561)

ปตท.อยู่ระหว่างทบทวนแผนลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หลังพบว่า ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศเพื่อผลิตไฟฟ้าลดลง เนื่องจากประชาชนหันไปผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น และภาครัฐอยู่ระหว่างปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า...(6 ก.ค. 2561)

กกพ.เห็นชอบตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือนก.ย.-ธ.ค.2561 คงเดิมไว้ที่ลบ 15.90 สต./หน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฐานจะทำให้ประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้าคงเดิมเช่นกันที่ 3.5966 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นการตรึงค่าไฟฟ้างวดที่ 4 ติดต่อกัน...(6 ก.ค. 2561)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีมีความคล่องตัวและต้นทุนต่ำ...(5 ก.ค. 2561)

กระทรวงพลังงานจะขยายโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เป็นโครงการถาวรเพื่อดูดซับน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินจากการบริโภค ซึ่งเหลืออยู่เฉลี่ย 660,000 ตัน/ปี ไม่จำเป็นต้องส่งเสริมการใช้เพิ่มขึ้น เพราะอาจกระทบน้ำมันปาล์มสำหรับการบริโภค...(4 ก.ค. 2561)

รมว.พลังงานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20 เป็นครั้งแรกในวันที่ 2 ก.ค. โดยมีผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 จำนวน 5 ราย เปิดจุดจำหน่ายพิเศษให้ผู้ประกอบการรถบรรทุก 24 ราย และเรือด่วนเจ้าพระยา 1 ราย ส่วนกรณีบมจ.โกลบอล กรีนเคมิคอล...(3 ก.ค. 2561)

กกพ. จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาค่าเอฟทีงวดเดือนก.ย.-ธ.ค.61 ในวันที่ 4 ก.ค. นี้ เบื้องต้นประเมินว่า ราคาเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงส่งผลให้เอฟทีเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 สต./หน่วย แต่เงินบาทที่ค่อนข้างแข็งค่า บวกกับกกพ. มีเงินสะสม จึงมั่นใจจะตรึงไว้...(2 ก.ค. 2561)

รมว.พลังงานพร้อมด้วยตัวแทนผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ผู้ประกอบการรถบรรทุกและเกษตรกรสวนปาล์มร่วมกันเปิดตัวโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันบี20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ค้าน้ำมันทั้ง 7 รายจะตั้ง...(2 ก.ค. 2561)

กฟภ. ได้หารือร่วมกับกฟผ. และกระทรวงพลังงาน ถึงแนวทางการจัดตั้งบริษัท RPS เพื่อบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกฟภ.ยืนยันไม่ได้คัดค้านการจัดตั้ง หากแต่รูปแบบได้เสนอให้เป็นการผลิตไฟฟ้าชีวมวลเป็นหลัก ส่วนการ...(29 มิ.ย. 2561)

ผู้ประกอบการรถบรรทุกได้รับทราบถึงกรณีฮีโน่ไม่รับรองเครื่องยนต์หากมีการใช้บี20 เพราะระบบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานใหม่ ดังนั้นบี20 จึงต้องใช้กับกลุ่มรถบรรทุกเก่าเท่านั้น ด้านกระทรวงพลังงานพร้อมเปิดตัวโครงการในวันที่ 2 ก.ค. โดยได้เชิญทุกภาคส่วน...(28 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการใช้จากพลังงานหมุนเวียนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นเมกะวัตต์ ทำให้ภาครัฐไม่มีความจำเป็นต้องรับซื้อไฟฟ้าเพิ่ม ขณะเดียวกันมีแผนจัดทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลผ่านการจัดตั้งหน่วยใหม่ RPS...(28 มิ.ย. 2561

สภาสมาคมวิทยาศาสตร์ฯจัดงานเสวนาเรื่อง โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0 ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้ทราบข้อมูล โอกาสและทางเลือกพลังงาน ทั้งพลังงานฐาน พลังงานทางเลือก...(27 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัท Regional Power System (RPS) เพื่อให้มาเป็นผู้บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ โดยนโยบายนี้เพื่อสร้างเครือข่ายบริหารจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและสร้างรายได้...(27 มิ.ย. 2561)

การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่จะแบ่งกำลังผลิตไฟฟ้าออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ โรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง และโรงไฟฟ้าเพื่อการแข่งขัน โดยในส่วนของโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงที่กฟผ.ได้รับมอบนโยบายให้ไปกำหนดรูปแบบ จะต้องมีการหารือ...(26 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การพิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะหมดสัญญาในช่วงปี 2560-2568 นั้น จะพิจารณาให้ทุกรายได้สิทธิต่ออายุรับซื้อไฟฟ้าออกไปอีก 3 ปี...(26 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ราคาน้ำมันโลกเริ่มขยับขึ้นหลังกลุ่มโอเปกมีมติเพิ่มกำลังผลิตน้อยกว่าที่เคยระบุไว้ แต่ด้วยมาตรการของกระทรวงพลังงานที่เตรียมไว้ ทั้งการตรึงราคาน้ำมันดีเซลและมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะให้ใช้บี7...(26 มิ.ย. 2561)

วันที่ 2 ก.ค. รมว.พลังงานจะเปิดตัวโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลบี20 ร่วมกับสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและผู้ค้าน้ำมันที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเน้นจำหน่ายเฉพาะกับกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะที่สามารถใช้บี20 ได้...(25 มิ.ย. 2561)

อพพ. ยอมรับว่า ขณะนี้ปริมาณเอทานอลในระบบล้นมาก หลายโรงงานใช้วิธีการส่งออกหรือปรับเกรดเอทานอลให้สามารถป้อนอุตสาหกรรมอาหารได้ ในขณะที่ราคาเอทานอลที่จำหน่ายในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก เนื่องจากวัตถุดิบมีทั้งโมลาสและมันสำปะหลังมีราคาสูง...(25 มิ.ย. 2561)

โรงงานงานปาล์มน้ำมันของบริษัทเกษตรลุ่มน้ำ จ.นครศรีธรรมราช พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการของเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม ผลิตไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ป้อนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของกฟภ. ผลิตแก๊ส CBG ที่มีปริมาณเพียงพอตั้งสถานีจำหน่ายเชิงพาณิชย์รายแรก...(22 มิ.ย. 2561)

ที่ประชุมคณะกรรมการปตท. เห็นชอบให้ปตท. อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนตามมติกบง. โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารหาบเร่ แผงลอย โดยขยายอายุโครงการถึง...(22 มิ.ย. 2561)

แผนลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ของกฟผ. ที่มีศักยภาพพื้นที่ติดตั้งใน 11 เขื่อนทั่วประเทศ ได้เสนอกบง. รับทราบ พบว่า มีเพียง 5 เขื่อน กำลังผลิตรวม 435 เมกะวัตต์ ที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดปัญหา...(22 มิ.ย. 2561)

กฟภ.เตรียมหารือร่วมกับกฟผ.ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ ถึงแนวทางและความชัดเจนขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท RPS (Regional Power System) เพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตไฟฟ้า...(21 มิ.ย. 2561)

ครม.อนุมัติให้กฟภ. ดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประกอบด้วยการดำเนินงาน 12 โครงการ 2 แผนงาน และให้กฟภ.รับความเห็นหลายหน่วยงานไปดำเนินการ โดยเฉพาะของกระทรวงการคลัง สศช. สำนักงบประมาณ...(21 มิ.ย. 2561)

ครม. มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิตเก็บภาษีน้ำมันดีเซล บี20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร เพื่อใช้เป็นกลไกส่งเสริมการใช้น้ำมันบี20 เพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีการใช้บี20 ประมาณ 1.5 ล้านลิตร/วัน ทำให้สต๊อกน้ำมันปาล์มลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม...(21 มิ.ย. 2561)

พพ.เดินหน้าโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงต่อเนื่อง หลังจากที่ผ่านมา 10 ปีติดฉลากไปแล้วรวมกว่า 30 ล้านใบ สร้างผลประหยัดพลังงานสูงกว่า 739 พันตันน้ำมันดิบ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3.8 ล้านตัน ปีนี้ติดฉลากเพิ่มอีก...(20 มิ.ย. 2561)

กระแสอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เห็นได้จากนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมเริ่มหันมาให้ความสำคัญและลงทุนด้านการพัฒนาอาคารเขียวกันมากขึ้น...(19 มิ.ย. 2561)

กลุ่มพนักงานกฟผ. และกฟภ. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพลังงานให้พิจารณาทบทวนปัญหาที่กระทรวงพลังงานและสนพ. ยินยอมให้ภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยมีเหตุผลเพื่อลดภาระของภาครัฐ...(19 มิ.ย. 2561)

สนพ. อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดแห่งประเทศไทยให้สอดรับกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะต้องศึกษารูปแบบการลงทุนระบบสมาร์ทกริดที่เหมาะสม ตามแผนแม่บทปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนาระบบ...(19 มิ.ย. 2561)

พพ.อยู่ระหว่างการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหม่ ให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่มีแนวโน้มจะลดสัดส่วนเป้าหมายการผลิตเชื้อเพลิงภาคขนส่งจากพลังงานทดแทนลง ส่วนแผนอนุรักษ์พลังงานจะมีการลดใช้พลังงานภาคขนส่งทางน้ำ...(18 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่อยู่ระหว่างจัดทำนั้น ยอมรับว่า ยังจำเป็นต้องมีเชื้อเพลิงถ่านหิน ถึงแม้ภาครัฐจะมุ่งเน้นส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก...(15 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยจากกรณีที่ราคาก๊าซแอลพีจีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จึงมีการนำเงินกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีแอลพีจีอุดหนุนตรึงราคาขายปลีก หากไม่เพียงพอจะมีการดึงเงินในส่วนของบัญชีน้ำมันเข้ามาช่วยเหลือชั่วคราว และเมื่อราคาแอลพีจีลดลง...(15 มิ.ย. 2561)

พพ.ได้เปิดให้ผู้ประกอบการเกษตรที่เป็นขนาดกลางและขนาดย่อมที่ทำระบบฟาร์มยุคใหม่หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สมัครเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน โดยได้เตรียมเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง...(15 มิ.ย. 2561)

พพ. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เดินหน้าโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ในปี 2561 ได้ติดฉลากเพิ่มอีก 3 ผลิตภัณฑ์ รวมเป็น 19 ผลิตภัณฑ์ และตั้งเป้า...

ภาคประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงพลังงานเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพลังงาน 8 ข้อ ด้านสนพ. ชี้แจงว่า ขณะนี้กลไกการค้ามีการกำกับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันเสรี ขณะเดียวกันกองทุนน้ำมันฯไม่ได้มีผลต่อราคา...(14 มิ.ย. 2561)

กระทรวงพลังงานจะเสนอกพช. ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ พิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะหมดสัญญาในปี 2562-2568 โดยกกพ.กำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีตลาดกลาง...(14 มิ.ย. 2561)

สนพ. เปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (พีดีพี 2018) อยู่ระหว่างการจัดทำให้สอดรับกับพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนก.ย. นี้ โดยจะแตกต่างไปจากอดีต จะใช้แนวคิดต้นทุนค่าไฟเป็นปัจจัยหลัก...(14 มิ.ย. 2561)

กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ในเรื่องมาตรการกำหนดให้ใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินสกุลไทยในการคำนวณรายได้รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพื่อให้การดำเนินงาน...(13 มิ.ย. 2561)

ธนาคารทหารไทยได้ออกพันธบัตรสีเขียว (กรีนบอนด์) โดยบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในโครงการที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ไทยบรรลุเป้าหมายในการลด...(13 มิ.ย. 2561)

กบง. มีมติเห็นชอบแนวทางลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของก๊าซแอลพีจีด้วยการตรึงราคาจำหน่ายแอลพีจีภาคครัวเรือนที่ระดับ 363 บาท/ถังขนาด 15 กก. ต่อไป โดยจะใช้เงินกองทุนน้ำมันบัญชีแอลพีจีเข้าอุดหนุนจำนวน 346 ล้านบาท/เดือน...(13 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานลงพื้นที่จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงงานเอทานอลจากกากน้ำตาล ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรี...(12 มิ.ย. 2561)

กกพ. ร่วมมือกับ 3 การไฟฟ้าจัดทำโครงการนำร่องมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response หรือ DR) ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าขั้นวิกฤต รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) โดยการลดค่าไฟฟ้าแทนการจ่ายเงินชดเชย เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้า...(12 มิ.ย. 2561)

วันที่ 5 ก.ค.นี้ กกพ.จะพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้างวดเดือนก.ย.-ธ.ค.61 ซึ่งจะพยายามบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อประชาชน มีโอกาสที่จะตรึงราคา เนื่องจากกกพ.มีเงินสะสมอยู่ในกองทุน แต่ยอมรับว่า ต้นปีหน้า...(12 มิ.ย. 2561)

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ารายใหญ่เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศอยู่ในระดับสูงมากกว่า 30% ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กกพ. กฟผ. ต้องบริหารจัดการด้วยการสั่งหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า...(11 มิ.ย. 2561)

การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ตามการจัดทำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและรายภูมิภาคในระยะยาวใหม่ พบว่า ตั้งแต่ปี 2564 กำลังการผลิตไฟฟ้าในส่วนของกฟผ. จะเริ่มทยอยลดลง เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ยังไม่ได้รับ...(11 มิ.ย. 2561)

ในปี 2561 พพ. มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้สนใจติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ให้การสนับสนุน 30% ของเงินลงทุนติดตั้งระบบ ภายใต้แผน ADEP2015 เพื่อทดแทนการใช้...(11 มิ.ย. 2561)

กระทรวงพลังงานไม่กังวลต่อการเดินทางมายื่นหนังสือข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยในวันที่ 13 มิ.ย. นี้ เพื่อขอให้ทบทวนปรับโครงสร้างราคาพลังงาน หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดจะมอบให้แต่ละหน่วยงานรับไปพิจารณาหรือชี้แจงตาม...(8 มิ.ย. 2561)

พลังงานจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีและโรงบรรจุก๊าซภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายว่า มีการขึ้นป้ายราคาถูกต้องกับที่ทางกระทรวงพลังงานได้อนุมัติ พร้อมทำการตรวจวัดน้ำหนักและปริมาณก๊าซ...(8 มิ.ย. 2561)

นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า ภาครัฐควรเร่งพิจารณามาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ขณะนี้มีค่ายรถยนต์ขนาดใหญ่หลายค่าย...(7 มิ.ย. 2561)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวข้องหลายด้าน โดยจะเสร็จสิ้นปี 2561 ขณะเดียวกันจะเร่งสรุปแผนด้านพลังงานทดแทน โดยจะส่งเสริมพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึง...(7 มิ.ย. 2561)

ชาวบ้านต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ยุติความขัดแย้งกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพืิ้นที่ ซึ่งดำเนินการถูกต้อง แต่มีการปลุกระดมประชาชนจากผู้ที่เสียประโยชน์ขัดขวาง...(6 มิ.ย. 2561)

กฟน. วางแผนลงทุนโครงการใหม่เพื่อรองรับความต้องการใช้เพิ่มจากอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยเตรียมประมูลโครงการขยายสถานีจ่ายไฟย่อย 10 แห่ง เพื่อเพิ่มการจ่ายไฟฟ้ารองรับความต้องการในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการที่เพิ่มสูงขึ้น...(6 มิ.ย. 2561)

ครม.มีมติเห็นชอบให้กฟผ. ดำเนินโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนระยะที่ 3 รองรับความต้องการไฟฟ้าในภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ...(6 มิ.ย. 2561)

บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จก. อยู่ระหว่างการหารืออย่างใกล้ชิดกับกฟผ. ในเรื่องการย้ายสถานที่ตั้ง 2 โรงไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เกิดปัญหาเรื่องการยุบเขตและนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งการหารือล่าสุดพื้นที่ภาคกลางยังรับไฟฟ้าได้...(5 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยในงานสัมมนาผู้เข้าร่วมประมูลเพื่อเป็นเวทีถามตอบเกี่ยวกับการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกชให้กับผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจโดยเฉพาะการกำหนดให้เสนอหน่วยงานรัฐเข้าถือหุ้น...(5 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจ.น่าน-โรงไฟฟ้าหงสาในลาว จนเกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ชี้ให้เห็นว่า การมีสำรองไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญต่อความมั่นคงไฟฟ้าทั้งระบบ ควรจะต้องทบทวนตัวเลขปริมาณสำรองไฟฟ้าเป็นรายภาคซึ่งจะมีความชัดเจน...(5 มิ.ย. 2561)

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ผู้ลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า ขณะนี้มีบริษัทหลายรายสนใจผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ กระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายให้เตรียมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...(4 มิ.ย. 2561)

กรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน เพื่อขอจัดเก็บภาษีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ซีโอทู) กับน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนซิน ดีเซล แอลพีจี เอ็นจีวี และแก๊สโซฮอล์ที่จำหน่ายตามสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ต้องชะลอออกไปก่อน...(4 มิ.ย. 2561)

กรมการค้าภายในเปิดเผยว่า ราคาผลปาล์มน้ำมันเฉลี่ยเดือนม.ค.-พ.ค. พบว่า สูงกว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ โดยมีมาตรการการลดต้นทุน ปรับสมดุลปาล์มน้ำมันในประเทศ มาตรการกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน รวมทั้งมีมาตรการการส่งเสริมการใช้บี20...(4 มิ.ย. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานได้หารือร่วมกับกลุ่มรถขนส่งและรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการเปิดจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษ บี20 ที่จะเร่งเปิดโครงการเพื่อให้มีการจำหน่ายให้กับกลุ่มรถบรรทุกในเดือนก.ค. นี้ โดยระยะแรกมีจะมีกลุ่มรถบรรทุก...(4 มิ.ย. 2561)

บริษัทบ้านปู อินฟิเนอร์จี จก. ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร นำเสนอนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนที่ใหญ่...(1 มิ.ย. 2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยสนพ. ดำเนินโครงการ "การผลิตหลังคายางพาราผสมวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม"ผลการทดลองในห้องที่มุงหลังคายางพาราสามารถลดอุณหภูมิได้...(1 มิ.ย. 2561)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดให้เข้ายื่นเอกสารแสดงความจำนงในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเอราวัณและบงกช พร้อมชำระค่าเข้าร่วมประมูลและลงนามในสัญญาการรักษาความลับและการใช้ประโยชน์ข้อมูล ล่าสุดรวมตลอดทั้ง 2 วันมีเอกชนมายื่นแล้ว 5 ราย...(1 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า กำลังพิจารณาที่จะปรับลดปริมาณการสำรองน้ำมันในประเทศจากปัจจุบันที่กำหนดในปริมาณ 6% หรือประมาณ 20 วัน เพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบการและจะส่งให้อัตราราคาขายปลีกน้ำมันถึงผู้บริโภคลดลงด้วย...(1 มิ.ย. 2561)

ชาวบ้านต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมตัวกันกว่า 1,000 คน คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทซุปเปอร์โซล่า เอ็นเนอร์ยี่...(31 พ.ค. 2561)

อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม นำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในการใช้พลังงานทดแทน ตามโครงการทดลองวิจัยนำน้ำมันยางนามาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซล ใช้งานสำหรับเครื่องจักรทำการเกษตร...(31 พ.ค. 2561)

รายงานล่าสุดจากลาซาร์ดนำเสนอรายละเอียดของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับที่นำไปใช้ประโยชน์มีราคาร่วงลงอย่างมากถึง 86% ตั้งแต่ปี 2552 โดยต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็วของพลังงานแสงอาทิตย์...(31 พ.ค. 2561)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นที่เข้าร่วมประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ-บงกชให้มายื่นแสดงเอกสารความจำนงการเข้าถึงข้อมูลพร้อมชำระค่าเข้าร่วมประมูล และลงนามสัญญาการรักษาความลับการใช้ประโยชน์ข้อมูล มีผู้ยื่นขอดู...(31 พ.ค. 2561)

เกษตรกรชาวอ.ควนกาหลง จ.สตูล ประดิษฐ์เตาอั้งโล่จากเหล็กกล่อง ใช้เศษไม้ในครัวเรือนเป็นไม้ฟืนหรือเชื้อเพลิงแห้งอื่นๆ เป็นเชื่้อเพลิง ตั้งชื่อว่า เตาจรวด แก้ปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้มขึ้นราคา...(30 พ.ค. 2561)

ที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทก้าวหน้า เอ็นเนอร์ยี่ จก. เปิดเผยว่า ข้อวิตกกังวัลของชาวบ้านที่คัดค้านอาจเป็นเพราะยังไม่ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งบริษัทจะมีการจัดเวทีทั้งหมดรวม 6 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อสงสัย...(30 พ.ค. 2561)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการที่ส่งหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกช มีผู้ผ่านคุณสมบัติในแหล่งเอราวัณ 5 ราย แหล่งบงกช 4 ราย ต้องยื่นเอกสารแสดงความจำนงพร้อมชำระ...(30 พ.ค. 2561)

พพ. ได้ประกาศผลชนะเลิศโครงการไทยแลนด์ เอ็นเนอร์ยี่ อวอร์ดปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล 69 รางวัล จากผู้ที่สนใจ 268 รายใน 5 ด้าน ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละด้านจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดในเวที Asean Energy Awards 2018...(30 พ.ค. 2561)

ปตท. จะลงทุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีก 20 สถานีปีนี้ จากปัจจุบันสร้างเสร็จไปแล้ว 21 แห่ง แต่ยังไม่ได้เปิดบริการให้บุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการ เพราะต้องรอการอนุมัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของกกพ.ประกาศหลักเกณฑ์ค่าบริการเป็นการทั่วไป...(28 พ.ค. 2561)

สนพ. แนะนำวิธีง่ายๆ ประหยัดน้ำมันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในภาวะน้ำมันแพงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำมันลงได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการปรับแต่งเครื่องยนต์ใดใด เริ่มต้นควรวางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง สำรวจการบรรทุกสิ่งของ...(28 พ.ค. 2561)

กบง.เห็นชอบแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในช่วงที่น้ำมันในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยจะลดผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซแอลพีจี นำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีแอลพีจีอุดหนุนให้ลดราคาเหลือ 363 บาท/ถัง...(25 พ.ค. 2561)

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ให้ความรู้กับข้าราชการหัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากร และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบท อ.เมืองนครปฐม รวมกว่า 60 คน โดยเน้นการให้ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ตัว หรือรถยนต์ เพื่อการอนุรักษ์...(8 พ.ค. 2561)

พพ. ร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุมของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว ซึ่งถือเป็นระบบหม้อไอน้ำที่จัดอยู่ในเกณฑ์ Smart Boiler และนับเป็นตัวอย่างของการพัฒนา...(8 พ.ค. 2561)

กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานกับสศช. เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่เป็น 1 ใน 11 แผน ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและหากไม่สามารถ...(8 พ.ค. 2561)

กกพ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์การติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หลังพบว่า มีการยื่นจดแจ้งสูงราวเดือนละ 5-10 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการที่ไทยกำลังจะประมูลคลื่น 5G คาดว่าจะส่งผล...(7 พ.ค. 2561)

ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ต้องปั๊มน้ำใช้รดสวนผลไม้ในปริมาณมาก ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูง ตัดสินใจเลือกพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับทางเดินต้นแบบขึ้นที่โรงเรียนบ้านเปร็ดในและศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน และผลิตประปา...(3 พ.ค. 2561)

ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 พพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ "มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนอีสาน" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึง...(2 พ.ค. 2561)

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า เหตุผลหลักของการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 คือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนา...(26 มี.ค. 2561)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาเอสอีเอโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้บางส่วน...(23 มี.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานได้มีการประชุมกับผู้ค้าน้ำมันในการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ ขณะนี้มีสต๊อกบี100 ค่อนข้างเต็ม จึงเป็นเรื่องยากที่จะดูดซับเพิ่มเติมอีก ส่วนการเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจากบี7 เป็นบี10 ต้องรอผลการศึกษาจากพพ. คาดว่าจะประกาศใช้...(23 มี.ค. 2561)

กนป. มีมติรับทราบสถานการณ์การผลิตและตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยในปี 2561 มีผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงต้องผลักดันส่งออกต่อเนื่อง พร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันหารือ...(22 มี.ค. 2561)

สนพ. เปิดเผยว่า การจัดทำร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ เบื้องต้นอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกรอบ ซึ่งรมว.พลังงานได้มอบนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว ต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า...(22 มี.ค. 2561)

พพ. ได้ร่วมกับกรอ.เยี่ยมชมโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม ของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จก. ซึ่งถือเป็นระบบหม้อไอน้ำที่จัดอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นตัวอย่างของการพัฒนาระบบหม้อไอน้ำที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์...(22 มี.ค. 2561)

อพพ. เปิดเผยความคืบหน้าส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวล 300 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เบื้องต้น สถานที่ตั้งที่เหมาะสม และปริมาณเชื้อเพลิง...(20 มี.ค. 2561)

กกพ. เปิดเผยว่า การลงทุนพลังงานทดแทนในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากขณะนี้ยังต้องรอความชัดเจนในการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่...(19 มี.ค. 2561)

รมว.พลังงานระบุว่า ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัยพลังงานผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะจัดหาพื้นที่ถาวรจัดตั้งตลาดนัดนักวิจัยให้นักวิจัยพบกับกลุ่มผู้ประกอบการทำงานร่วมกัน โดยให้สนพ. และพพ. ศึกษารายละเอียด...(15 มี.ค. 2561)

กรมชลประทานลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทานเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ เขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ กับ กฟผ. นอกจากจะผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ปีละ 90 ล้านหน่วยแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้...(13 มี.ค. 2561)

พพ. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. ภาคเอกชน เกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยแบบเสรี ซึ่งกระทรวงพลังงานได้มอบนโยบายให้มีความเสรีมากขึ้น หลังจากนี้จะรวบรวมแนวทางสรุปเพื่อเสนอต่อรมว. พลังงาน...(21 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานเตรียมวาระที่จะเสนอให้ครม. พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 3 แนวทาง โดยเพิ่มจำนวนและขนาดของสายส่งแรงดันสูง พัฒนาระบบสายส่งและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน การใช้มาตรการความร่วมมือลดการใช้...(19 ก.พ. 2561)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)