จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2564

พลังงานหมุนเวียน กับระบบกักเก็บพลังงาน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานได้มีวิวัฒนาการไปมาก ในฉบับนี้ก็จะกล่าวถึงหลากหลายแง่มุมของระบบกักเก็บพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีแบตเตอรี่ต่าง ๆ การรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่สิ้นอายุการใช้งาน และราคาแบตเตอรี่

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2564

ฉบับนี้กล่าวถึงในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจไฮโดรเจน เช่น แอมโมเนีย DACC รถยนต์ Fuel cell และการผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหิน

ศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย

ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับสูง พพ. จึงได้ศึกษา พัฒนาและส่งเสริมการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและความสิ้นเปลืองทางด้านพลังงาน และยังช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ร่างคู่มือความรู้การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคา

คู่มือความรู้การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาในรูปแบบ ฉบับเต็ม ฉบับย่อ และการอธิบายรายละเอียด ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงเทคนิคการปรเมินความคุ้มค่า ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุญาต ที่ง่ายต่อความเข้าใจ

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

สศช. ได้เตรียมพร้อมพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ เอ็นอีอีซี กำหนดพื้นที่พัฒนา 4 จังหวัด โดยใช้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นตัวนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจหลัก...(21 ก.ย. 2564)

ปตท. และกฟผ. ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าน้ำพองฉบับใหม่ ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดและถือเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...(21 ก.ย. 2564)

กฟผ. ได้ขนานระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ ครบทุกหน่วยผลิตแล้ว และพร้อมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์...(21 ก.ย. 2564)

การประชุมกบง. ได้เห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีที่่ 318 บาท/ถังขนาด 15 กก. ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2564 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ...(21 ก.ย. 2564)

กบง. ได้มอบหมายให้สนพ. และพพ. ร่วมกันดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยได้พิจารณาหลักการวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพ...(21 ก.ย. 2564)

ปตท.สผ. อยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด เน้นการลงทุนในด้านเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยระบบรวมแสงอาทิตย์ เพื่อนำความร้อนมาผลิตไฟฟ้า โดยใช้พื้นที่น้อยกว่าการทำโซลาร์ฟาร์ม หรือวินด์ฟาร์ม...(20 ก.ย. 2564)

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยแนวโน้มการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) ในไทย คาดว่าค่ายรถจะทยอยเปิดตัวการผลิตได้ในปี 2565 ซึ่งจะเป็นการต่อยอดฐานการผลิตรถยนต์สันดาปภายใน...(16 ก.ย. 2564)

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันก.ค. 2564 ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน...(16 ก.ย. 2564)

ปตท.สผ.เตรียมหารือกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตในโครงการเอราวัณ หลังจากไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งแท่นและเจาะหลุมผลิตได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้สามารถดำเนินการผลิตก๊าซฯได้...(16 ก.ย. 2564)

ปตท. ลงนามความร่วมมือกับด้านการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกับฟ็อกซ์คอนน์ โดยบริษัทอรุณพลัส จก. จะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทั้งหมดด้วยบริการครบวงจร ทั้งการออกแบบ การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรืออีวี...(15 ก.ย. 2564)

กฟผ. เปิดเผยความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับอนุมัติให้ดำเนินอีก 15 โครงการ ในพื้นที่เขื่อน 8 แห่ง กำลังผลิตรวม 2,680 เมกะวัตต์ เพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality...(15 ก.ย. 2564)

โครงการศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ได้รับรางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards 2021 ด้าน Investment In People ได้พัฒนาขึ้นจากการปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ...(14 ก.ย. 2564)

บริษัทร่วมทุนระหว่างปตท. และบีไอจี ดำเนินโครงการโรงแยกอากาศแห่งแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ใช้เทคโนโลยีการแยกอากาศโดยอาศัยพลังงานความเย็นที่ได้จากการเปลี่ยนสถานะก๊าซแอลเอ็นจี นับเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลด...(14 ก.ย. 2564)

สนพ. เปิดเผยสาเหตุที่ราคาขายปลีกน้ำมันของไทยที่มีราคาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเพราะโครงสร้างราคาน้ำมันของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน โดยนโยบายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีผลต่อโครงสร้างราคา...(9 ก.ย. 2564)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติโครงการในปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 3,200 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก 1,098 โครงการทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างงาน...( 9 ก.ย. 2564)

รองประธานคณะทำงานขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันเตรียมนำเสนอคณะทำงานขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันใน กนป. นำปาล์มน้ำมันไปผลิตเป็นน้ำมันดีเซลรูปแบบใหม่ที่ได้มาตรฐานยูโร 5 ที่เรียกว่า กรีนดีเซล...(8 ก.ย. 2564)

บีโอไอเปิดเผยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 มีโครงการในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวนมากถึง 198 โครงการ หรือประมาณ 25%...(8 ก.ย. 2564)

กพช. เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ กำหนดแนวนโยบายภาคพลังงาน โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ไทยสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาด และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2065-2070 โดยการส่งเสริมการลงทุนพลังงานสีเขียว...(8 ก.ย. 2564)

บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่า หลังจากพพ. ได้ออกกฎกระทรวงเกณฑ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Engery Code : BEC ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ให้ความสนใจและให้ความสำคัญ...(7 ก.ย. 2564)

สมอ. เปิดเผยความคืบหน้าการกำหนดมาตรฐานสินค้าตามโมเดลบีซีจี อีโคโนมี อยู่ระหว่างจัดทำ เน้นมาตรฐานที่จำเป็น ความปลอดภัยของผู้บริโภค ล่าสุดได้จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าแล้ว 434 มาตรฐาน แต่ยอมรับว่า ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเอสเอ็มอี ยังไม่ผลิต...(7 ก.ย. 2564)

กระทรวงพลังงานพลิกมิติบทบาทจากหน้าที่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน มาขับเคลื่อนการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจผ่านแนวทางต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือ พลังงาน พลังใจ ขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน...(7 ก.ย. 2564)

บีโอไอเห็นชอบปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า โดยขยายขอบข่ายของประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้า และรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ให้ครอบคลุมการผลิตแพลตฟอร์ม...(7 ก.ย. 2564)

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย เสนอกระทรวงการคลังขอให้พิจารณาขยายมาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Green Tax Expense) ออกไปอีก 3-5 ปี (2567-69) เพื่อส่งเสริมการใช้ภายในประเทศ...(6 ก.ย. 2564)

รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกกรมชีวภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน มีผลิตภัณฑ์เป้าหมายคือ พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ และชีวเภสัชภัณฑ์ สอดรับวาระแห่งชาติ โมเดลเศรษฐกิจ BCG...(6 ก.ย. 2564)

ปตท. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการเขตระบบโครงข่ายพลังงานกับกฟผ. เพื่อร่วมบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าของกฟผ. และระบบส่งก๊าซธรรมชาติ...(3 ก.ย. 2564)

ประธานส.อ.ท. เปิดเผยภายหลังลงนามความร่วมมือกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ นำร่องใน 5 อุตสาหกรรม...(3 ก.ย. 2564)

รัฐบาลปรับนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ที่เข้มข้นขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักคือ การผลิตและจำหน่ายรถจะต้องเป็น ZEV (Zero Emission Vechicle) ในปี 2573 เท่ากับว่า ไฮบริด และปลั๊ก-อิน ไฮบริด ไม่อยู่ในแผนนี้ โดยรถที่มีเทคโนโลยีที่เข้าข่ายในปัจจุบัน คือ อีวี...(2 ก.ย. 2564)

กระทรวงคมนาคมมีแผนการดำเนินงานรถไฟ EV on Train ครอบคลุมตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปี 2576 โดยมีโครงการระยะสั้นมอบหมายให้ กรมการขนส่งทางราง ร่วมกับ รฟท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมมือกันปรับปรุง...(1 ก.ย. 2564)

ครม. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานงบการเงินขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2563 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการรายงานกิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการในช่วงปี 2563 อาทิ กิจกรรมด้านการสำรวจ การผลิตปิโตรเลียม...(31 ส.ค. 2564)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 7 เดือนของปี 2564 ลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน...(31 ส.ค. 2564)

กกพ. เห็นชอบให้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน โดยให้พื้นที่สามารถยกเว้นขั้นตอนการสำรวจความต้องการของชุมชน และสามารถใช้เงินกองทุน 97 (3) ในปีงบประมาณ 2565 ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในโครงการป้องกันและควบคุม...(31 ส.ค. 2564)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯ และรมว.พลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ทิศทางพลังงานไทยกับเป้าหมายลดการปล่อย CO2" ว่า รัฐบาลจะสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีเป้าหมายจัดเจน นอกจากนี้ยังเกิดโอกาสในการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาด ...(30 ส.ค. 2564)

นายกสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในบ้านที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาด...(30 ส.ค. 2564)

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทำหนังสือถึงทุกส่วนราชการได้พิจารณานำมติของที่ประชุมครม. ครั้งล่าสุดเกี่ยวกับการนำแนวทางรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ ไปปฏิบัติเพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้พลังงาน...(30 ส.ค. 2564)

กระทรวงพลังงานเดินหน้าผลักดันการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้ความร่วมมือ "พลังงาน พลังใจ ขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน" เกิดเม็ดเงินลงทุนสะสมครึ่งปีแรก 2564 แล้วกว่า 1 แสนล้านบาท พร้อมวางโครงสร้างนโยบายพลังงานผ่าน 4 แผนพลังงานสำคัญ...(27 ส.ค. 2564)

กลุ่มบริษัทเอเชีย กรีน เอนเนอร์จี คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2020 ถึง 2 ประเภทรางวัล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน...(27 ส.ค. 2564)

กกพ. มีมติเห็นชอบปรับเลื่อนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ใหม่ ส่งผลให้ต้องเลื่อนประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเป็นวันที่ 23 ก.ย. 2564...(27 ส.ค. 2564)

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ เปิดเผยแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมเดินหน้าโครงการแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน Amita Technology (Thailand) โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตสำหรับระยะที่ 1 ได้ในไตรมาสที่ 3/64 ปัจจุบันนำเข้าเซลล์แบตเตอรี่...(26 ส.ค. 2564)

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวข้องกับกับยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) รวม 33 มอก. ทั้งมอก. รถตุ๊ก ๆ ไฟฟ้า ยานยนต์อัจฉริยะ อุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมพร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์...(24 ส.ค. 2564)

ข้อมูลจากสนพ. ได้รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยปี 2561 ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 431 ล้านตัน ประเทศไทยได้จัดทำแผนพลังงานแห่งชาติมุ่งลดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปีค.ศ 2065-2070...(23 ส.ค. 664)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีลงนามเช่าที่ราชพัสดุจำนวน 19 ไร่ เพื่อประกอบกิจการระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานให้กับโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก...(20 ส.ค. 2564)

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทยชี้แนวโน้มการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงหรือ Solar-Corporate PPA เติบโตสูงตามกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของโลก คาดว่า รายได้ของธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยมีโอกาสขยายตัว...(20 ส.ค. 2564)

สนพ. เปิดเผยราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มทรงตัว โดยถูกกดดันจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ที่ขยายวงกว้างทั่วโลก ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันในบางประเทศปรับตัวลดลง...(19 ส.ค. 2564)

ความต้องการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรืออีวี ที่เพิ่มสูงมากในปัจจุบัน จากกฎระเบียบใหม่ในหลายประเทศที่ต้องการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับคำเตือนขององค์การสหประชาชาติ ที่ระบุว่า สภาพอากาศโลกได้เข้าขั้นวิกฤติแล้ว ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์...(18 ส.ค. 2564)

สนพ. คาดการณ์แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564 จะเพิ่มขึ้น 0.1% ตามสมมุติฐานภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการผลิตเพื่อการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัว จึงคาดการณ์การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้นการใช้น้ำมัน เป็นผลจาก...(18 ส.ค. 2564)

กฟผ. เชิญชวนประชาชนร่วมประหยัดพลังงานและสร้างอากาศทีดี ผ่านการเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น รวมถึงเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ช่วยประเทศลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก้าวสู่เป้าหมายสังคมสีเขียว...(17 ส.ค. 2564)

สนพ. ได้คาดการณ์แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 อยู่ในระดับ 0.1% ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากภาคการส่งออกเป็นสำคัญ โดยคาดการณ์การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นทุกประเภท ยกเว้นการใช้น้ำมันที่ปรับตัวลดลง...(17 ส.ค. 2564)

สนพ. เปิดเผยแนวโน้มขยายกรอบการตรึงราคาก๊าซแอลพีจีต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือนธ.ค. หลังจากกบง. มีมติให้ขยายเวลาตรึงราคาไว้เท่าเดิมที่ 318 บาท/ถังขนาด 15 กก. ไปจนสิ้นเดือนก.ย. เพื่อดูแลผลกระทบประชาชน ขณะที่กองทุนน้ำมันฯก็ต้องขยาย...(17 ส.ค. 2564)

บีโอไอ เปิดเผยถึงการแข่งขันดึงดูดการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าหรืออีวี ซึ่งประเทศต่าง ๆ พยายามจะดึงการลงทุน เพราะซัพพลายเชนของรถยนต์ไฟฟ้าสั้นกว่าเครื่องยนต์ ทำให้เกิดอุตสาหกรรมนี้ในประเทศง่ายขึ้น โดยไทยกำลังจะให้ส่งเสริมแพลตฟอร์มบีอีวี...(16 ส.ค. 2564)

กฟผ. ได้เตรียมพร้อมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ตามนโยบายของภาครัฐ หรือ Restart Thailand ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและขยายระบบส่งไฟฟ้าครอบคลุมทั้งประเทศ จำนวน 17 โครงการ ตลอดระยะเวลา 10 ปี...(16 ส.ค. 2564)

การปรับโครงสร้างก๊าซธรรมชาติของไทย เพื่อเปิดรับการค้าขายก๊าซเสรีในประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีก๊าซแอลเอ็นจีที่เพิ่มความสะดวกในการขนส่ง และมีผู้สนใจในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีภาครัฐคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นต้นทุนพลังงาน...(16 ส.ค. 2564)

นายกรัฐมนตรีได้ติดตามตัวเลขการลงทุนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการพยุงเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนต่อไป โดยเฉพาะการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่จะต้องเป็นหลัก ให้ส่วนราชการทำงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจใกล้ชิดเพื่อผลักดัน...(13 ส.ค. 2564)

กบง. ได้มีนโยบายในการดูแลราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน โดยตรึงราคาไว้ที่ 318 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม อีก 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย.) เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ขณะที่ กบน. ก็ได้ขยายกรอบวงเงิน...(13 ส.ค. 2564)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้หารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับกรณีสหภาพยุโรป (อียู) ได้เผยแพร่ร่างกฎหมายมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้า...(13 ส.ค. 2564)

กกพ. เปิดเผยถึงการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับการส่งเสริมการแข่งขัน จะเปิดให้ผู้จัดหาและนำส่งก๊าซธรรมชาติ (ชิปเปอร์) รายใหม่นำเข้า จากปริมาณนำเข้ารวมทั้งหมด 5.24 ล้านตัน โดยได้มีการหารือร่วมกับชิปเปอร์...(11 ส.ค. 2564)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ "พลังงาน พลังใจ ขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน" ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและรัฐวิสาหกิจกระทรวงพลังงาน ให้เกิดการลงทุนตามแผนงานปี 2564 กว่า 200,000 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกมีเม็ดเงินลงทุน...(11 ส.ค. 2564)

โรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ขนาดรวม 6 เมกะวัตต์ ในอ.สว่างวีระวงศ์ และอ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ตั้งเป้าหมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ...(10 ส.ค. 2564)

บีโอไอเปิดเผยภาวะการส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกปี 2564 มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 801 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14% มูลค่าเงินทุนเพิ่มขึ้น 158% ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการขนาดใหญ่ในกิจการพลังงานไฟฟ้า...(10 ส.ค. 2564)

กระทรวงพลังงานยังติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิด และพยายามรักษาเสถียรภาพราคา โดยยังยึดหลักการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการเข้ามาดูแลราคา ซึ่งหากราคาน้ำมันสูงเกินระดับที่ตั้งไว้ก็จะใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯเข้าไปดูแล เพื่อลดผลกระทบ...(10 ส.ค. 2564)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)