10 บทที่ 10 การตรวจสอบรับรอง update 13.7.17.edited.docx