โครงการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด: 

ปัจจุบันเกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี มีการจ่ายไฟด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลตลอด 24 ชั่วโมง และเนื่องจากเกาะเต่าอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 75 กิโลเมตร การขนส่งน้ำมันดีเซลจากชายฝั่งไปสู่เกาะมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีค่าสูงถึงประมาณหน่วยละ 10 บาท แต่ กฟภ. ต้องจำหน่ายไฟฟ้าในราคาเดียวกับราคาบนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 3 บาท/หน่วย ทำให้ต้องรับภาระการขาดทุนจากการผลิตไฟฟ้าเดือนละประมาณ 10 ล้านบาท และปัจจุบัน กฟภ.ผลิตไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อาศัยบนเกาะ ดังนั้นจึงได้ทดลองติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซล จ่ายไฟระหว่างกังหันลมผลิตไฟฟ้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

ปีดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ที่อยู่: 
สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ที่ 200 ถ. งามวงศ์วาน เขต จตุจักร กรุงเทพ มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 280,881.82 ล้านบาท (ข้อมูล พ.ศ. 2552)