คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

พพ. ได้จัดทำ "คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”  เพื่อเป็นแนวทางแก่สถาปนิก วิศวกร และผู้สนใจ .ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด ตามมาตรฐานและข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฯ

 

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

guidelinrBEC2017.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/guidelinrBEC2017.pdf