รายงานฉบับสมบูรณ์ การดำเนินงานในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: