สถาบันนานาชาติเพื่อการประหยัดพลังงาน

ที่อยู่: 
591, อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 12 ห้อง 1208, ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110
รายละเอียด: