การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโรงไฟฟ้าสถานีอวกาศ (Space-based Solar Power Station: SSPS)

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโรงไฟฟ้าสถานีอวกาศ (Space-based Solar Power Station: SSPS)

โดย นายอากร สร้อยแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น หลายประเทศจึงให้ความสนใจการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่มากขึ้น ระบบ SSPS เป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีการปล่อยคาร์บอนจำนวนน้อย สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดเวลา โดยไม่ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นผิวโลก แต่แนวคิด SSPS ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเริ่มต้น ยังคงมีปัญหา อุปสรรค และความท้าทายมากมายให้ก้าวข้ามและแก้ไข

อ่านฉบับเต็มได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

2022 Articles - Space-based Solar Power Station (Final1).pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/2022%20Articles%20-%20Space-based%20Solar%20Power%20Station%20%28Final1%29_0.pdf