ตลาดโรงไฟฟ้าพลังน้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคกำลังรุ่ง

ภายในระยะเวลา 7 ปีข้างหน้า กำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำของทั้งโลกน่าจะเพิ่มขึ้นเกิน 30% โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้จะมาจากภูมิภาคเอเชียมากที่สุด

ผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในปี 2556

ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้มีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผลงานที่สำคัญ ดังนี้

การใช้พลังงานปี 56 ขยายตัว 1.2%

ภาพรวมการใช้พลังงานในปี 2556 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องถึง 1.2% แต่มูลค่านำเข้าพลังงานลดลงกว่าปีก่อนหน้า ขณะที่ภาพรวมการใช้พลังงานปี 2557 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5%

ไทยกับตุรกีกำลังแข่งขันกันในการเป็นผู้นำตลาดพลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศไทยกำลังขับเคี่ยวอย่างสูสีกับตุรกีในการที่จะพัฒนาตัวเองเป็นตลาด photovoltaic (PV) พลังแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ รองนายกฯ อบจ. ระยอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหารกลุ่มปตท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะเป็นเชื้อเพลิง ใช้เทคโนโลยีจากฟินแลนด์ มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า...(16 ม.ค. 2561)

ปตท. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) เพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตปาล์มล้นตลาด โดยจะเพิ่มการจัดเก็บสต๊อกไบโอดีเซล (บี100) อีก 3 หมื่นตัน โดยเช่าคลังไว้ที่ภาคใต้ และพิจารณาแนวทางช่วยเพิ่มเติมผสมเป็นบี7...(16 ม.ค. 2561)

คณะทำงานปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้จัดทำแนวทางดำเนินการปฏิรูปด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยเสนอต่อภาครัฐว่า ควรมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย...(15 ม.ค.

ชมรมและช่างผู้ประกอบการแผงโซลาร์เซลล์เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาคาดการณ์มีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ทั้งระบบสูงถึง 300 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 40% นำเข้าอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา...(15 ม.ค. 2561)

กฟผ. อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมนำร่องเพื่อนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีรวม 1.5 ล้านตัน/ปี ตามมติกพช. ให้เปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติจากเดิมที่มีเพียงปตท. เพียงรายเดียว ได้ยื่นขอยกเว้นให้การดำเนินการเชิงพาณิชย์ต่างๆ ไม่ต้องอยู่ภายใต้พ.ร.บ. จัดซื้อ...(15 ม.ค. 2561)

พพ.ได้มีการสัมมนาเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายที่ได้มีการประกาศใช้พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และการดำเนินการจัดการพลังงาน ที่ผ่านมาประสบ...(15 ม.ค. 2561)

บางจากฯตั้งงบลงทุนโรงกลั่นน้ำมันไว้ที่ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังผลิตเป็น 120,000 บาร์เรล/วัน โดยคาดว่า ราคาน้ำมันตลาดโลกจะอยู่ที่ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล เป็นผลมาจากปริมาณความต้องการของโลกเพิ่มขึ้นและความไม่สงบในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง...(12 ม.ค. 2561)

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะหรือโรงไฟฟ้าขยะเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการจัดการขยะทั้งหมด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำไปฝังกลบ ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของปัญหาการจัดการขยะของท้องถิ่น...(12 ม.ค. 2561)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนโครงการในจ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในศูนย์ป้องกันทางอากาศ โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตถ่านชีวภาพอัดเม็ดค่าความร้อน...(11 ม.ค. 2561)

กฟผ. เปิดเผยถึงกรณีรมว.พลังงานมีนโยบายให้กฟผ. ศึกษาทบทวนการดำเนินงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทน 2,000 เมกะวัตต์ พร้อมดำเนินการ โดยยืนยันว่า การลงทุนด้านพลังงานทดแทนของกฟผ. มีต้นทุนถูกกว่าภาคเอกชน...(10 ม.ค. 2561)

สนพ. เปิดเผยว่า กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่จากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (IPP) รวม 5,000 เมกะวัตต์ ที่จะเป็นกำลังผลิตใหม่ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับที่ใข้ปัจจุบันนั้น ยังคงดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า...(10 ม.ค. 2561)

สนพ. อยู่ระหว่างการศึกษาเชิงลึกถึงปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ตามแผนพีดีพีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้กำหนดปริมาณสำรองไฟฟ้ามีค่ามาตรฐานอยู่ที่ 15% ขณะที่ปริมาณสำรองที่เกิดขึ้นจริงมากกว่า 30%...(10 ม.ค. 2561)

รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารที่แจกในที่ประชุมครม. เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการพลังงานว่า ได้ส่งเอกสารให้กฟผ. และปตท. ศึกษาบทบาท ความคิดเห็น ผลกระทบและแนวทางพิจารณาแล้ว โดยย้ำเป้าหมายการศึกษาที่จะทำให้ราคาพลังงานต่ำลง...(9 ม.ค. 2561)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความคืบหน้าไปมาก ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพและอาหาร โดยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพตั้งเป้าเน้นเพิ่มผลผลิตการเกษตร 3 ชนิดคือ อ้อย มันสำปะหลังและปาล์ม และเตรียมตั้งนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ...(8 ม.ค. 2561)

กฟผ. จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) กำลังผลิต 800 เมกะวัตต์ วันที่ 28 ม.ค. 61 ที่อบต. คลองขนาน อ.เหนือคลอง ขณะที่...(8 ม.ค. 2561)

คณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงานได้จัดทำร่างการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่มีทั้งหมด 3 ด้านหลัก 17 ยุทธศาสตร์ที่เสร็จแล้ว เสนอให้ 3 การไฟฟ้า ควรอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน...(5 ม.ค. 2561)

สนพ. ได้ประเมินสถานการณ์การใช้พลังงานของไทยปี 2561 โดยคาดว่า การใช้พลังงานขั้นต้นจะอยู่ที่ 2.81 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.1% โดยการใช้ไฟฟ้าปีนี้จะเพิ่มขึ้น 4.1% น้ำมันคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.2%...(5 ม.ค. 2561)

การลงทุนธุรกิจพลังงานปีนี้จะเห็นภาพโครงการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ที่ชัดเจนขึ้น รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ร่วมกันมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต...(4 ม.ค. 2561)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ที่เน้นสนับสนุนรถยนต์ไฮบริด ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากพบว่า ยังมีความเหลื่อมล้ำทางภาษีระหว่างรถยนต์ไฮบริดกับรถยนต์อีโคคาร์...(4 ม.ค. 2561)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ที่เน้นสนับสนุนรถยนต์ไฮบริด ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากพบว่า ยังมีความเหลื่อมล้ำทางภาษีระหว่างรถยนต์ไฮบริดกับรถยนต์อีโคคาร์...(4 ม.ค. 2561)

กกพ. เตรียมออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากขนาดต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงนทดแทนไฮบริด แบบสัญญาผลิตไฟฟ้าเสถียรชั่วคราว(เซมิ-เฟิร์ม) จำนวน 269 เมกะวัตต์ ในช่วงต้นปีนี้ โดยต้องรอพพ. เช็คความพร้อมของสายส่ง...(4 ม.ค. 2561)

กกพ. เปิดเผยทิศทางค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ปี 2561 โดยเฉพาะงวดแรกของปี (ม.ค.-เม.ย.) ที่กกพ. ได้ประกาศตรึงค่าเอฟทีไว้คงเดิม ขณะที่งวดต่อไปหากราคาก๊าซธรรมชาติที่สะท้อนราคาน้ำมันไม่แตกต่างจากงวดแรกมากนัก...(3 ม.ค. 2561)

พพ. จะเร่งดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอี โดยมุ่งส่งเสริมทั่วประเทศจำนวน 500 แห่งเข้าร่วมโครงการในปีนี้ สามารถลดการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อแห่ง 2 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe)...(3 ม.ค. 2561)

ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทดแทนภาคเอกชนส่วนใหญ่ต้องการให้กระทรวงพลังงานสรุปความชัดเจนของนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนในปี 2561 ให้ได้ภายในไตรมาสแรก เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโรงไฟฟ้าและการซื้อขายไฟฟ้าเข้าระบบ...(29 ธ.ค. 2560)

แนวโน้มค่าไฟฟ้าในปี 2561 คาดว่าจะทรงตัวจากปี 2560 หลังจาก กกพ. ได้ประกาศตรึงค่าไฟไว้คงเดิมในปี 2561 งวดแรก (มกราคม-เมษายน 2561) ทำให้เอฟทีมีอัตราติดลบ 15.90 สตางค์/หน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเรียกเก็บรวมค่าไฟฐานอยู่ที่ 3.5966 บาท/หน่วย...(28 ธ.ค. 2560)

รมว.พลังงานได้สั่งการให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเร่งสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิตปิโตรเลียมของแหล่งสัมปทานบนบกในแต่ละแห่ง เนื่องจากพบว่า ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มได้ เพราะติดปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ...(27 ธ.ค. 2560)

ในปี 2561 โรงงานผลิตไบโอดีเซลมีแนวโน้มจะแข่งขันรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีโรงงานใหม่เกิดขึ้นคาดว่าจะมีกำลังผลิตรวม 8-8.5 ล้านลิตร/วัน ขณะที่ความต้องการใช้ของผู้ค้าน้ำมันมีเพียง 3-3.5 ล้านลิตร/วันเท่านั้น...(27 ธ.ค. 2560)

กกพ. เตรียมออกประกาศเชิญชวนภายในต้นปี 2561 รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ VSPP Semi Firm รวม 269 เมกะวัตต์ อัตราการรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ FiT เน้นรับซื้อจากเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลและก๊าซชีวภาพ...(27 ธ.ค. 2560)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)